Hem > Arena Vänersborg, Skandal > VÄCK ÅTAL SUNE! (Om polisutredningen av arenabygget.)

VÄCK ÅTAL SUNE! (Om polisutredningen av arenabygget.)

I massmedia kunde vi häromdagen läsa att polisutredningen om Arena Vänersborg är klar. Utredningen är på drygt 2 500 sidor. Det låter imponerande. Chefsåklagare Sune Johansson och kriminalinspektör Erold Coleman verkar ha gjort ett bra jobb.

Eller?

Det är svårt att säga i nu-läget när man inte har läst polisutredningen. Erold har tidigare utrett Sunnanåaffären i Mellerud och där gjort ett gediget jobb vad jag förstår. Har han gjort det nu också?

Rent spontant låter det tveksamt. När chefsåklagare Sune Johansson inte ens har beslutat om det ska bli åtal eller inte kan man undra.

Visst skulle det vara mycket märkligt om det inte vore straffbart att använda 160 miljoner (300 milj minus de beslutade 140 milj) av skattebetalarnas pengar utan att det finns politiska beslut?

160 miljoner kronor. Utan beslut.

Jag läser i Brottsbalken om tjänstefel:

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.”

Det här verkar ju klockrent. Visst bör det bli åtal. Men i nästa stycke står det:

”Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.”

Hmm. Det lät konstigt. Betyder det att det är ok att en politiker som S Anders Larsson gör av med 160 miljoner? Jag fattar inte riktigt.

Jag läser i stället om Trolöshet mot huvudman.

”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.”

”Missbrukar sin förtroendeställning.” Ja, det måste man väl ändå säga att Larsson har gjort. Snällt sagt.

Och det är inget lindrigt brott. Jag läser:

”Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.”

”Vilseledande bokföring.” Struntar man i att skriva protokoll, struntar man i att diarieföra mötesanteckningar, ja helt enkelt att man struntar i all skriftlig dokumentation överhuvudtaget – då måste väl det betraktas som vilseledande? Om man dessutom vid direkta frågor inte håller sig till sanningen… I en svensk domstol betraktas det som en lögn att förtiga det som man vet.

Och visst är 160 miljoner kännbart?

Kommer jag med orättvisa anklagelser undrar kanske någon.

I december 2009 lade kommunens två högsta jurister, kanslichef Claire Gabrielsson (numer Melin) och kommunjurist Andreas Billock, fram en utredning. De hade gått igenom samtliga protokoll som förts från produktionsmöten och byggmöten samt en del minnesanteckningar etc. Protokollen hade offentliggjorts vid denna tidpunkt, de hade varit sekretessbelagda fram tills dess alternativt ”inte funnits” överhuvudtaget. (Det var genom Vänsterpartiets James Buccis idoga arbete som materialet till slut kom fram.)

Det har blivit märkligt tyst om utredningen. Jag förstår varför. Jag redovisar ett axplock.

 • Byggmötesprotokoll 2007-09-13. ”Entrédelen ritas om till två våningsplan, övre plan ska innehålla restaurang”
  Juristerna undrar: ”knappt tre månader efter kommunfullmäktiges beslut, vart tas beslutet?
 • Byggmötesprotokoll 2007-10-25. ”Gym och träningslokal tas upp.”
  Juristerna undrar: ”vem beställer?
 • Byggmötesprotokoll 2007-12-20. ”Antalet bågar i stommen har ändrats.”
  Juristerna undrar: ”är det antalet loger som växt?
 • Byggmötesprotokoll 2008-01-10. ”Byte av fasadmaterial. Plåt blir till parocelement.” Juristerna kommenterar: ”en form av plastmaterial, godkänt av vem? Väsentlig fördyring!?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-04-17. ”Markbygg tar fram kostnad för spontanidrottsplats till nästa produktionsmöte.
  Juristerna: ”vem har beställt detta?
 • Byggmötesprotokoll 2008-04-24. ”Restaurangfrågan måste utredas.”
  Juristerna frågar: ”vem beställer/beslutar
  Från samma protokoll: ”Utformningen av en eventuell restaurang utreds av kökskonsult”
  Juristerna: ”beställning? Kostnad?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-04-24. ”Överenskoms att arbeten med spontanidrottsplats regleras mot löpande räkning med villkor enligt avtal.
  Juristerna: ”vem ’överenskommer’ om detta? Var finns beslut? Christer Ask, WSP är den enda som är närvarande som skulle kunna arbeta på vårt uppdrag. Har letat i barn- och ungdomsnämndens diarium, hittar inget beslut på detta, ej heller i arenabeslutet i kommunfullmäktige 2007-06-20
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-05-15. ”Markbygg iordningställer gångväg”
  Juristerna: ”vem beställer?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-07-03. ”Nya ritningar avvaktas”
  Juristerna: ”varför är inte ritningar klara när bygget redan är igång — vad har det medfört för kostnader och vem ansvarar för detta, konstruktör, beställare eller projektledning.
 • Byggmötesprotokoll 2009-02-12. ”Besked har fåtts vad gäller logerna och restaurangen. Det är klart och skall utföras!”
  Juristerna: ”vem har gett besked, vart finns det dokumenterat och beslutat!
 • Produktionsmötesprotokoll 2009-02-26. ”Restaurang ska utföras. Loger ska utföras. Kontor del 3 ska utföras, viss ändring av planlösning kommer”
  Juristerna: ”vem beställer detta? Detta måste ha påverkat kostnaderna enormt, enligt beslut i kommunfullmäktige skulle detta utformas och utföras inom befintlig investeringsram för barn- och ungdomsnämnden.

Jag betonar, det här är bara ett axplock. Jag lovar. Det finns hur mycket som helst av sådana här kommentarer. Och det är kommunens egna jurister som skriver! (Du kan läsa samtliga juristernas kommentarer på Vänsterpartiets hemsida.)

Hur mycket har inte dessa beslut i hemlighet, utanför alla politiska organ, kostat skattebetalarna i Vänersborg? Jo, 160 miljoner mer än vad det var tänkt!

Och vi vet ju vem som fattat alla dessa beslut.

160 miljoner kronor mer än vad det var tänk chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta att ”missbruka sin förtroendeställning och därigenom skada huvudmannen”?

Chefsåklagare Sune Johansson!! Är inte detta ”Trolöshet mot huvudman”?

Väljarna avkunnade sin dom i kommunvalet. Nu är det dags för tingsrätten i Vänersborg (Uddevalla?) att få avkunna sin dom.

Den 23 februari ska chefsåklagare Sune Johansson lämna besked.

VÄCK ÅTAL SUNE!

PS. Jon Täng bloggar också om polisutredningen.

 1. Inga kommentarer ännu.
 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: