Arkiv

Författararkiv

Att leva tills man dör!

14 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Igår var Vänsterpartiet som vanligt ute och arbetade för fler röster i det kommande valet den 11 september.

Denna lördag hade vi sällskap av, inte bara Medborgarpartiet och Sverigedemokraterna, utan också Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Några moderater syntes också gå fram och tillbaka bland alla besökare på VFK:s loppmarknad. Moderaterna verkar dock helst vilja att folk kommer till deras partilokal som ligger alldeles i närheten. Däremot saknas fortfarande kristdemokrater och miljöpartister på stan.

Valtemperaturen bland vänersborgarna har stigit några grader de senaste veckorna, men fortfarande är det ganska svalt. De flesta människor som går förbi valstugorna tittar blygsamt bort, och vill inte bli besvärade av partiernas valarbetare. Men det finns intresserade personer som stannar till och verkligen tar sig tid att ta reda på partiernas uppfattning i olika frågor. Jag tänker särskilt på en mycket påläst kvinna som först pressade Socialdemokraterna om äldrevården och sedan fortsatte att göra detsamma med Vänsterpartiet. Hon menade att visst var de nybyggda äldreboendena viktiga, men det var meningslöst med fina lokaler om det inte hände något i dem. Det måste anställas mer personal så att verksamheterna kan utvecklas. Det var hennes uppfattning och hon ville veta om Vänsterpartiet delade den. Lutz Rininsland (V) utvecklade Vänsterpartiets syn i frågan.

Själv kom jag att tänka på en artikel i Vänsterpartiets valtidning som utkommer kommande vecka. Artikeln är skriven av Eldbjörg Bryntesson. Bryntesson är ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och återfinns på plats 12 på kommunfullmäktigelistan i september. Jag återger artikeln här nedan.

===

Att leva tills man dör!

Ensamhet är lika farligt för hälsan som stillasittande eller att röka 15 cigaretter om dagen. Ensamhet har blivit en av Sverige största folksjukdomar. Hårdast drabbas de äldre som med åren kan få allt svårare att röra sig i kombination med nedsatt förmåga att se och höra andra människor.

Bygg fler trygghetsboenden där vi äldre får vara med och utforma en meningsfull vardag! Lokaler där det går att laga mat och äta tillsammans, lyssna på musik och kanske själva sjunga, dans är inte heller fel. En promenad eller ett samtal i sin enkelhet. 

En cykeltur på en specialgjord cykel kan även det pigga upp, tillsammans med personal om behov finns. 

Här får hyresgästerna hjälp om så behövs, vara helt privata, men också välja att umgås med andra boende.

Genom olika aktiviteter känner man sig trygg och sedd. Behovet av vård och mediciner kan minska. Vinst för alla!

Slut på det tråkiga och intetsägande. 

De boende borde väl i realiteten vara arbetsgivare, eller?  Kommunen och personalen borde vara välfärdsleverantörer, eller?

Följ devisen: att leva tills man dör! 

Eldbjörg Bryntesson, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och nr 12 på kommunfullmäktigelistan.

===

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunalvalet den 11 september:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

Mer resurser för en trygg och fungerande välfärd!

12 augusti, 2022 1 kommentar

Kommunens viktigaste ärende varje år är budgeten. Vänersborg har till skillnad från många andra kommuner, t ex Trollhättan, beslutat att fullmäktige ska fastställa budgeten i juni varje år. Och så skedde i år också. Men eftersom det är valår i år så kommer det nya fullmäktige, dvs efter valet den 11 september, att fatta ett nytt budgetbeslut.

Fullmäktiges budgetbeslut i juni är därför i praktiken utan betydelse för nästa år. Däremot visade de olika partiernas förslag till budget vad de vill satsa på, vad partierna anser vara viktigt för Vänersborg och dess invånare. Och mindre viktigt… Jag har redogjort för samtliga partiers budgetförslag i ett antal bloggar, länkar finns i slutet av denna blogg.

Vänsterpartiets budget skilde sig från samtliga övriga partiers. Vi utgick till skillnad från alla de andra från behoven. Vi tittade noggrant på vad de olika nämnderna och förvaltningarna, särskilt social- och barn- och utbildningsförvaltningarna, redovisade för behov i sina verksamheter. De andra partierna gjorde knappast det. De utgick likt ekonomer från debet och kredit i kommunens balansräkningar och bokföring. De glömde att de var politiker, och att politik handlar om att vilja förändra verkligheten…

I den valtidning (se “Vänsterpartiet gör skillnad”), som skickas ut till kommunens hushåll nästa vecka, finns en artikel av Lutz Rininsland och Stefan Kärvling om Vänsterpartiets budgetförslag. Artikeln är viktig och mycket läsvärd, trots att texten skrevs innan fullmäktiges budgetbeslut.

Om du är väldigt nyfiken på valtidningen så är du välkommen till valstugan mellan torget och Plantaget imorgon lördag kl 10.00-13.00. Där finns tidningen…

=========

Mer resurser för en trygg och fungerande välfärd!

Vänsterpartiets budgetförslag inför 2023 innehåller ytterligare pengar utöver kommunledningens förslag. Under ett valår fattas ett nytt budgetbeslut i november, efter valet. Förutsättningarna, t ex skatteintäkter, stigande inflation och pensionsavsättningar, kan då vara annorlunda. 

För Vänsterpartiet är en stark välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle. Kommunen behöver ta ett samlat och större grepp för att på riktigt förstärka och trygga välfärden för invånarna i Vänersborg. Undervisning i förskola och skola behöver förbättras, äldreomsorgens utveckling kräver resurser. Vänsterpartiet utgick i sitt budgetförslag för år 2023 från nämndernas och förvaltningarnas budgetarbete.

Vänsterpartiet ville satsa ytterligare 31 mkr på förskola och grundskola. Andelen elever i behov av språkligt och särskilt stöd ökar och kunskapsresultaten måste förbättras. Det kräver mer personal. Barngrupperna måste minskas och personaltätheten ökas på förskolorna. Att personalen på förskola och fritidshem  erbjuds fria arbetskläder är en jämställdhetsfråga. 

Vänsterpartiet ville satsa 22,7 mkr extra för att höja socialnämndens budgetram. Det går inte att skjuta problemen framför sig i socialförvaltningen. Besparingar inom äldreomsorgen och arbete, sysselsättning och integration är åtgärder som kommer att få stora och långtgående ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser för hela kommunen. Det behövs mer resurser för en trygg och fungerande välfärd. 

Det krävs ytterligare 12 mkr för att finansiera kostnaderna för försörjningsstödet, 7,5 mkr för att klara de ökade kostnaderna för daglig verksamhet LSS och 2 mkr för arbetet mot våld i nära relation. Dagverksamheten på Fisketorget måste vara kvar. 

Vänsterpartiet ville satsa 4 mkr mer på kultur- och fritidsnämnden. En meningsfull fritid har stor betydelse för individens välmående och samhällets hälsa. Idrotts- och kulturaktiviteter är också viktiga för att främja integration. Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri musik- och kulturskola.

Vänsterpartiet vill förstärka budgetramarna också i andra nämnder. Byggnadsnämnden behöver 3,5 nya tjänster och miljö- och hälsoskyddsnämnden 3.

Vänsterpartiets budgetförslag omfattade tilläggsyrkanden på totalt 67,44 miljoner kr för år 2023. Det innebar ett underskott på 22,44 mkr. Underskottet täcktes av medel ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Text: Stefan Kärvling och Lutz Rininsland

===

Anm. Här är bloggar som handlar om budgeten för år 2023:

Vänsterpartiet gör skillnad

11 augusti, 2022 1 kommentar

Vänsterpartiet i Vänersborg har gjort en valtidning som delas ut till hushållen i Vänersborgs kommun nästa vecka. Om du är väldigt nyfiken och inte kan ”hålla dig” så är du välkommen till valstugan mellan torget och Plantaget på lördag kl 10.00-13.00. Där finns nämligen tidningen…

Du kan också läsa valtidningens ledare här nedan. Den är skriven av oss vänsterpartister i Vänersborg.

==

Vänsterpartiet gör skillnad
– för en mer hållbar, jämlik och solidarisk kommun!

Vänsterpartiet fick 8,8% av vänersborgarnas röster i valet 2018. Det tackar vi för!
Under mandatperioden har vi varit i opposition. I den rollen har vi varit aktiva. Vi har lagt flera förslag och har inte sällan fått gehör för dessa. Vi pratar inte bara, vi agerar. 

 • Vi har varit aktiva i miljöfrågor som skövling av skogsområden och anslutningar till vatten och avlopp.
 • Vi har engagerat oss emot nedskärningar inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
 • Integration, jämställdhet, funktionsrätt, social inkludering och ett liv fritt från våld har också varit viktiga frågor för oss att driva. 

Vi lyssnar på dem som bäst känner sin vardag, arbetsplats och verklighet. Det tänker vi göra i fortsättningen också!

Kommunen har stora utmaningar framöver och vi vill skapa ett jämlikt och klimatsmart Vänersborg.

 • Förskolepersonalen behöver tid för att se alla barn. 
 • Det behövs tillräckligt med lärare och stödfunktioner i skolan för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning och kunna ta sig vidare ut i vuxen- och arbetslivet. 
 • Ungdomarna behöver bostad och ett arbete när det är dags att flytta hemifrån. 
 • Ett tryggt och friskt arbetsliv ska bära hela vägen till en värdig pension, en pension som går att leva på. 
 • Stärkt kultur-, fritids- och föreningsliv, ökad samverkan mellan kommun, civilsamhället och ideella krafter. 
 • Äldre ges möjlighet till aktiviteter i stärkande och förebyggande syfte och äldreomsorgen ska ge stöd utifrån behov 
 • Miljöperspektivet måste alltid finnas med i alla kommunens verksamheter.

Den som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav. För oss går vår gemensamma välfärd och trygghet alltid före skattesänkningar och privata aktörers intresse av att göra vinst på våra skattepengar.

Vänsterpartiet ser vägen till ett hållbart samhälle. Solidaritet och en rättvis fördelning av makt, resurser och utrymme är våra ledord. Alla bidrar efter förmåga – var och en får stöd efter behov. Oavsett vem du är eller varifrån du kommer ska du bli respekterad fullt ut.

Med ännu fler röster i detta val kan och vill vi vara med och påverka för att utveckla ett Vänersborg mer hållbart, jämlikt och solidariskt – nu och inför kommande generationer!

Lutz Rininsland, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Stefan Kärvling känner vänstervindarna blåsa i Skräckleparken.

===

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

I startgroparna

9 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Det råder fortfarande politisk stiltje i Vänersborg. Politikerna tycks dra ut så mycket som möjligt på sommarferierna. De vet att snart kommer valrörelsen in i ett intensivt skede och då är det slut med allt som heter lugn och ro.

Det råder kanske inte total stiltje. Det var nog att ta i. Faktiskt har Vänsterpartiet, Medborgarpartiet och Sverigedemokraterna öppnat sina “valstugor” på gågatan vid torget, partierna har synts till ett antal lördagar i juli. Även en och annan moderat har skådats i folkvimlet. Något parti har även synts till i Vargön och Brålanda rapporteras det från SD-håll. Jag antar att det betyder att det är SD som varit där.

Idag såg jag att de flesta andra partier hade förberett valrörelsen med att flytta valstugor till torget. Och faktiskt, socialdemokraternas valstuga och liberalernas valcontainer var bemannade. Det blev en liten trevlig pratstund med ”konkurrenterna” om vänersborgarnas röster. Så på lördag förväntas det att många politiker är på plats för att börja valspurten – och kanske svara på några av kommuninvånarnas frågor.

De politiska sammanträdena lyser också med sin frånvaro. Det är först den 16 augusti som det händer något av intresse. Då har byggnadsnämnden sitt första sammanträde för hösten. Och i byggnadsnämnd och -förvaltning händer det alltid saker. Det kan vänersborgarna vara övertygade om. Veckan efter har miljö- och hälsoskyddsnämnden samt socialnämnden sammanträden och när kommunstyrelsen möts den 31 augusti kan man nog säga att det politiska stiltjen är bruten för den här sommaren.

Bloggandet ligger också i startgroparna. Det jobbas med en längre serie bloggar om Magnus Larssons och Sikhalls historia från 2008, då Vänersborgs kommun hade förköpt/exproprierat delar av Larsson fastigheter. Det finns en hel del trådar i den historien som kan bli egna bloggar, t ex om Segelsällskapets klubbstuga, bryggor och båtplatser.

Det finns mer i Dalsland som är värt att titta närmare på. Det gäller t ex luktproblem i Brålanda. Denna gång handlar det dock inte om Dahlbergs Slakteri utan om Topp. Och flera i Brålanda undrar hur det går med det så kallade tågstoppet. Det kan vara värt att titta lite närmare på den frågan. Ursand och Grönvik ligger också i Dalsland, även om det är en person från Skara som är huvudperson där. Det lär förhoppningsvis hända en del kring Juta också. Byggnadsnämnden måste komma till en rimlig lösning som alla parter kan acceptera. Särskilt naturligtvis Bengt och hans fru.

Vi får se vad det blir av de planerade bloggarna. Jag väntar på svar och information från flera håll. En hel del bloggande kommer också ägnas åt kommande valdebatter och analyser av de olika partiernas kommunala valprogram osv.

Jag tror att partierna lämnar startgroparna på lördag och sedan ska konditionen förhoppningsvis räcka ända fram till målsnöret den 11 september.

Vi har några spännande veckor framför oss.

Kategorier:Val 2022

Riksdagen ändrar i VA-lagen

7 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Den 22 juni 2022 behandlade riksdagen propositionen “Hållbara vattentjänster”. (Den kan laddas ner här.) Det handlade om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). (Se “Lag om allmänna vattentjänster”.)

Det tog lång tid att komma fram till ett riksdagsbeslut. Redan 2016 fick nämligen Anders Grönvall i uppdrag av dåvarande bostadsminister Peter Eriksson (MP) att utreda “VA-frågan”. Den 28 maj 2018 lade Grönvall fram sin utredning. (Se “Statens nya tankar kring VA”.) Utredningen skickades ut på remiss och det visade sig att den ledde både till förhoppningar, besvikelser och fortsatt diskussion. Tiden gick utan att regeringen lade fram något förslag till riksdagen.

Miljöminister Per Bolund (MP) insåg senare att det behövdes mer kunskap om små avlopps påverkan på miljön och gav det statliga forskningsrådet Formas i uppdrag att undersöka detta. Den utredningen hann dock inte bli klar innan propositionen om “Hållbara vattentjänster” lades fram nu i år. Många kritiserade det.

Det fanns flera röster som ansåg att det behövdes mer kunskaper och fler aspekter av VA-frågan innan ett riksdagsbeslut, t ex om smittskydd, sårbarhet vid beredskap, cyberattacker, markretentionens betydelse och rättssäkerheten kring stora och små avlopp. Många tyckte också att det bristande underhållet av de kommunala VA-ledningar skulle undersökas, liksom utsläppen från de kommunala avloppsreningsverken. Det blev dock inte så.

I bloggen “Kommande ändring i LAV 6 §” gick jag igenom propositionen “Hållbara vattentjänster” tämligen noggrant.

De lagändringar som riksdagen sa ja till den 22 juni innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Nu ska lagen i fortsättningen innehålla en skrivning om att ”särskild hänsyn” ska tas till förutsättningarna att kunna godta en enskild VA-anläggning ”med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”. 

Det torde bli diskussioner och tolkningar kring vad som menas med “särskild hänsyn”. I förslaget till lagändring gav regeringen långa och noggranna förklaringar och motiveringar till tillägget om “särskild hänsyn” i LAV 6 §. Den anser att paragrafen med den tidigare formuleringen nu blir tydligare när det framgår att (Lagrådsremissen s 18):

“kommunen under vissa förutsättningar inte är skyldig att tillhandahålla allmänna vattentjänster, trots att fastigheten eller bebyggelsen ingår i ett större sammanhang.”

Hur tydligt detta blev kan väl diskuteras.

Svenskt Vatten anser att den “särskilda hänsynen” innebär att utredningsbördan ökar för kommunerna, och fortsätter (se “Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen”):

“Ändringen medför samtidigt att kommuner får möjlighet att se om fastighetsägarna kan ordna egna lösningar. Kraven är inte lika högt ställda på de enskilda anläggningarna, utan det räcker att dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Jag vet inte om ändringen betyder det. Den här möjligheten fanns nog även innan lagändringen. Känslan är också att lagändringen kommer att tolkas helt annorlunda i Vänersborgs kommunhus…

Många fastighetsägare, jfr t ex Villaägarna, ville att det skulle införas en skyldighet för kommunerna att bevisa varför en kommunal VA-anslutning skulle vara en bättre lösning i det enskilda fallet. De blev besvikna på riksdagens beslut. De förväntade sig att kommunerna skulle få krav på sig att kunna påvisa brister med en enskild VA-anläggning.

Riksdagen riktade dock ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen (se Havs- och vattenmyndigheten):

“Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.”

Tillkännagivandet stod samtliga de borgerliga partierna bakom och det innebär med all sannolikhet att vattentjänstlagen kommer att ändras ytterligare om det blir regeringsskifte.

Regeringens proposition föreslog en lagändring angående små enskilda avloppsanläggningar. Den skulle innebära att regeringen fick rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av VA-anläggningarna. Riksdagen sa nej till det. Den menade att (se Havs- och vattenmyndigheten):

det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.”

Jag tror att någon form av deklaration av den enskilda VA-anläggningen från fastighetsägare, med medföljande kontroll från kommunen, skulle kunna vara en väg framåt. Det är onekligen så att vissa enskilda avloppslösningar kan vara undermåliga.

Riksdagen beslutade också att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. De flesta kommuner har det idag. I Vänersborg finns t ex den så kallade Blåplanen.

Vattentjänstplanen ska visa kommunens långsiktiga planering. Den ska beslutas av kommunfullmäktige men är samtidigt inte bindande. Planens aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Så har inte skett med t ex Blåplanen i Vänersborg.

Svenskt Vatten, som är mycket positiv till Vattentjänstplaner, skriver (se “Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen”):

“Vattentjänstplanerna ska vara föremål för samråd och granskning. Kommunen ska ställa ut ett förslag till vattentjänstplan för granskning under minst fyra veckor och informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början.”

Detta ger de kommuninvånare som berörs av planen möjlighet att i god tid lämna synpunkter. Det kan öka demokratin i en kommun.

Många fastighetsägare med enskilda avlopp har reagerat på den negativa syn som regeringen visar de enskilda avloppen i propositionen (s 34). Där skriver regeringen att nästan 200.000 enskilda avlopp behöver ”åtgärdas”. Det finns faktiskt ingen vetenskaplig undersökning som visar detta.

Förändringarna i vattentjänstlagen träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna kring vattentjänstplanerna ska emellertid börja gälla först efter den 31 december 2023.

Jag vet inte vad den “uppdaterade” vattentjänstlagen kommer att betyda för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i Vänersborg eller, i synnerhet, tvångsanslutningen på Vänersnäs. En sak torde dock vara klar, får socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister majoritet i kommunvalet så kommer tvångsanslutningen att ta fart.

Vänsterpartiet i Vänersborg skriver så här i sin kommunala valplattform:

Nej till tvångsanslutning!
Kommunen vill ansluta invånarna till kommunalt vatten och avlopp genom att tänja på vattentjänstlagen. Fastigheter som inte tillhör större sammanhang ska anslutas och enskilda avlopp döms ut med hjälp av dokument. Det är fel, enskilda kan inte tvångsanslutas på antaganden. Kommunen kan inte kräva hundratusentals kronor på gissningar.”

Kategorier:Juridik, riksdag, VA, Vänersnäs

Ett friskare arbetsliv

5 augusti, 2022 Lämna en kommentar

På ett möte den 24 maj fick personalorganisationerna, fackförbunden, möjlighet att uttala sig om kommunstyrelsens budgetförslag för 2023. Fackförbunden förklarade sig oeniga med arbetsgivaren, Vänersborgs kommun. De tyckte inte förslaget var bra.

Det var på ett möte med den Centrala samverkansgruppen (CSG) och fackförbunden var Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Vision, Ledarna, SSR, DIK, Akavia och Naturvetarna. Dessa fackförbund utvecklade sin syn på kommunstyrelsens budgetförslag i en gemensam bilaga till protokollet.

I kommunfullmäktige så fick emellertid budgetförslaget från moderaterna och liberalerna majoritet. Det förslaget var dock till förväxling lika med det förslag som socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister fick majoritet för i kommunstyrelsen. Jag är därför övertygad om att facken hade uttryckt precis samma åsikter om det vinnande borgerliga budgetförslaget.

Fackförbunden skrev bland annat:

“Likaså har sjukskrivningarna ökat i alarmerande takt. Verksamheterna har enorma behov av mer personal med rätt utbildning, men med denna budget ser vi risker för att medarbetarna närmast verksamheterna får betala priset. Arbetsbelastningen kommer att öka vilket medför ökad sjukfrånvaro och/eller ökad sjuknärvaro.”

Fackförbunden menade att det yttersta priset för dessa konsekvenser får de svagaste i samhället betala, till exempel de barn som inte får den hjälp de har rätt till eller brukare på boenden som inte får det stöd de behöver.

Vänsterpartiet i Vänersborg tar självklart upp arbetsmiljöfrågor i den kommunala valplattformen. Det har vi bland annat gjort under rubriken ”Ett friskare arbetsliv”. Just det avsnittet har vi också gjort ett flygblad av. Du kan läsa flygbladet här och längst ner på sidan kan du ladda ner det. Du kan även ladda ner de andra flygbladen som Vänsterpartiet i Vänersborg hittills har producerat.

Och glöm inte. Imorgon lördag så hittar du representanter för Vänsterpartiet vid loppmarknaden mellan Torget och Plantaget.

==

Ett friskare arbetsliv

Vänersborg sticker ut med höga sjukskrivningstal. Det är i dom människovårdande yrkena det brister som mest vad gäller otillräckliga resurser, stress och ständiga effektiviseringskrav. Tidspressen är i vägen för bra undervisning, förebyggande socialt arbete och god äldreomsorg.

 • Det behövs fler personal, färre antal medarbetare per chef och hållbara scheman.
 • Vi vill se ökad tillit och inflytande för personalen som bäst kan sin verksamhet.
 • Påbörja resan mot 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorg och boendeverksamhet. Vi som jobbar i välfärden ska orka hela livet fram till pensionen, en pension som går att leva på.

Att må bra på jobbet, känslan av att räcka till, få inflytande och rimliga
arbetstider är förutsättningar för varje medarbetares hälsa och trygghet.

Bättre villkor för vår personal är bäst för Vänersborg!

===

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Vad åt jägaren och samlaren? (LCHF)

4 augusti, 2022 1 kommentar

Människan som art ”föddes” för 2-3 miljoner år sedan. Under denna tid utvecklades människan biologiskt enligt evolutionens principer. För 40.000 år sedan blev människan den hon är idag. Sedan dess har ingen biologisk utveckling skett av arten människa. Hon är idag likadan nu som för 40.000 år sedan.

Om vi gör om människans tid på jorden till ett år, 365 dagar, så har hon levt som samlare och jägare i 364 dagar. Den sista dagen uppfanns jordbruket. En kvart före midnatt det sista dygnet inträffade den industriella revolutionen.

När mina elever och jag diskuterade människan och människans natur på SO-lektionerna (en gång i tiden), brukade jag alltid framhålla det här förhållandet – att människan har levt 2-3 miljoner år, dvs under ”hela” evolutionen, som samlare och jägare. Det betyder människan är anpassad till ett liv som jägare och samlare.

Det här historiska perspektivet är oerhört viktigt att ha när man funderar och diskuterar kring frågor som om människan är ond eller god, om hon är född självisk osv. Det har också betydelse för att förstå könsroller, ägande, demokrati, konflikter och vad det nu kan vara.
jakt

Människan är skapt för ett liv som jägare och samlare.

Jag har de senaste åren insett att det här perspektivet är ännu mer omfattande än jag tidigare har trott. Det här perspektivet måste man ha även när man diskuterar vad människan är skapt för att äta.

Frågan handlar helt enkelt om:

Vad är människan designad för att äta? Vad är människans gener/kropp anpassade till för mat?

Under de 2-3 miljoner år (364 dagar på året) som människan levde som jägare och samlare åt hon den mat som fanns färdig i naturen. Människan jagade djur som hon åt upp, människan fångade fisk som hon åt upp. Människan åt allt som gick att äta i naturen, som ägg, nötter, rötter och vild frukt.

Det är denna mat som människan är skapad för att äta. Det är detta som människan har levt av i 364 av årets dagar.

Den här maten var näringsrik, full av mineraler och vitaminer. Människan fick i sig mycket protein och fett, men betydligt mindre av kolhydrater.

Under årets sista dag, för 10.000 år sedan, uppfann människan jordbruket. Då ändrades matvanorna radikalt. Då blev det bröd, ris, pasta och potatis, mat som innehöll mycket stärkelse. I samband med industrialiseringen ändrades matvanorna igen. Två lönsamma vita produkter hittade vägen till matborden, finmalt vitt mjöl och – socker.

Många av de sjukdomar vi ser idag, diabetes (typ 2), fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, cancer, karies, var sällsynta hos jägare och samlare. Nu exploderar dessa sjukdomar i omfattning. Kan det bero på våra ändrade matvanor? Kan det bero på att vi äter mat idag som våra kroppar inte är designade för?

LCHF (Low Carb High Fat; lite kolhydrat mycket fett) är ett sätt att ta vara på de lärdomar vi får när vi utgår från frågan: Vad är människan designad för att äta?

Stephan Rössner och Claude Marcus, två av våra ”stora kostexperter”, har kallat LCHF för en modediet. Ja, Claude Marcus har till och med kallat LCHF för ”extremkost”. Inget kan vara felaktigare!

LCHF handlar om att äta den mat som människan är skapad för.

Till sist. Vet ni vad bönderna matade grisarna med när de ville att de skulle bli riktigt feta? Vad äter sumo-brottare? Är det mycket fett? Hehe, leta upp det på nätet. Du kommer att bli förvånad…

PS. LCHF på nätet:
Kostdoktorn/Diet Doctor (Andreas Eenfelt)

PPS. Jo då, du kan ha läst den här bloggen tidigare. Det är en repris på en repris. Jag brukar ha en del bloggrepriser om LCHF på sommaren. Anledningen är att jag tror att människan skulle må mycket bättre av att äta en naturlig kost med få kolhydrater. Och hittills, vid varje ”repris”, så har jag fått mail från åtminstone en person som tänker pröva LCHF. Det hoppas jag på nu också.

Kategorier:LCHF, sommarläsning

V tar initiativ i klimatomställningen!

3 augusti, 2022 3 kommentarer

Naturskyddsföreningen har utvärderat de politiska partiernas miljöpolitik under den gångna mandatperioden. Organisationen har undersökt hur partierna har handlat i frågor som rör klimat och natur. Naturskyddsföreningen har velat få fram vilket partis insatser som har varit bäst och vilka som varit sämst för miljön. (Se “Granskning: Vilka partier har varit bäst och sämst för miljön?”.)

Naturskyddsföreningen skriver:

“Det parti som har gjort mest för klimat och natur enligt Naturskyddsföreningens granskning är Miljöpartiet, som hamnar högst upp på prispallen för partiernas insatser för miljön. På andraplats hamnar Vänsterpartiet och en bra bit därefter följer Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna som delar på tredjeplatsen. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har gjort så pass svaga insatser att de hamnar utanför prispallen.”

Det kanske inte var helt smickrande för Vänsterpartiet – “bara” en andraplats. Vänsterpartiet bör naturligtvis var bäst på miljöpolitik, också. Naturskyddsföreningen sammanfattar även undersökningens slutsatser för varje parti och skriver så här om Vänsterpartiet:

“Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen. V har konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier, och höjda miljöskatter.”

Naturskyddsföreningen är dock inte särskilt positiv till Vänsterpartiets ställningstagande tidigare i år om att sänka skatten på bensin och diesel.

I Vänersborg hade miljöpartiet knappast vunnit en undersökning om bästa miljöpolitik. Miljöpartiet ingår i kommunstyret och har av socialdemokrater och centerpartister tvingats ge upp sin miljöprofil. Och miljöpartiet med sina två mandat har rättat in sig i ledet. Om Benny Augustsson (S) vill hugga ner ett antal träd på Korseberg för att anlägga en GC-väg i den sista kvarvarande skogsremsan så säger miljöpartisterna ja och amen. Eller när Solvarm skulle tvingas ge upp sin unika och berömda cirkulära VA-lösning för att tvingas in i kommunens VA-system. Det har varit viktigare för miljöpartiet att få vara med och styra Vänersborg än att arbeta för miljön. Det har i många lägen varit tur för miljön att det funnits vänsterpartister som har haft en annan uppfattning.

Vänsterpartiet Vänersborg har tryckt upp ett flygblad som tar upp frågan om klimatomställningen i Vänersborgs kommun. Detta flygblad delar Vänsterpartiet ut fram till valet. Du kan läsa det här och längst ner kan du hämta det som pdf-fil.

Rubriken på flygbladet är ”Vänsterpartiet tar initiativ i klimatomställningen!”.

===

I dagens samhälle finns det en växande medvetenhet över klimatförändringar och dess konsekvenser för vår planet och närmiljöer. Med denna medvetenhet växer också oro och otrygghet som behöver tas hänsyn till med satsningar som genom handling visar att vi tar miljöfrågorna på allvar.

Vänsterpartiet i Vänersborg verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle där miljö- och klimataspekter får styra de politiska besluten samtidigt som enskilda miljöinsatser premieras. Vänsterpartiet vill att kommunen tar ordentliga initiativ för att snabba på omställningen kring en miljömässigt hållbar utveckling.

 • Laddstolpar behöver snabbt byggas ut
 • Bostäder som byggs ska vara miljöcertifierade och koldioxidneutrala
 • Koldioxidbudget införs för att kraftigt minska utsläppen
 • Cykel- och gångvägar ska prioriteras och underhållas.
 • Utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen med sikte på att den blir avgiftsfri för alla
 • Taxorna i färdtjänsten ska vara i nivå med kollektivtrafiken.
 • Inventering av obebodda hus på landsbygden för ett ökat återbruk.
 • Etablera ett återbrukscentrum för reparation och återanvändning av saker

===

Anm. Se också “Samtal vid valstugan om miljö och klimat“ på Vänsterpartiets hemsida.

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år!

1 augusti, 2022 Lämna en kommentar

I dagens nummer av TTELA återfinns en insändare av Lutz Rininsland (V) – ”Vi under 75 år vill också kunna åka och handla”. Insändaren handlar om avgiftsfria Seniorkort från 65 år. Det kan väl nämnas att det är TTELA som har satt rubriken…

Jag återger Lutz Rininslands insändare här:

==

Äldre invånare i Vänersborg ställer i återkommande insändare samma fråga. Varför erbjuder andra kommuner Västtrafiks avgiftsfria seniorkort 65+ medan vi i Vänersborg måste vänta tills vi har fyllt 75?

Det är fritt fram för Vänersborg att ändra från 75+ till 65+, nu, i dag, i morgon. Därutöver behöver samtliga 49 kommuner i Västra Götaland ta ställning till ett nytt erbjudande från Västtrafik för seniorkort.

Tidigare hade jag skrivit att detta sker först 2023. Det visar sig att jag hade fel. Det är ändrat till 2024. Kommunledningen i Vänersborg vill ändå inte agera nu, vill invänta det nya förslaget, vill avvakta.

Vänsterpartiets motion att agera nu och ändra till 65+ tas inte ens upp till behandling. Jag beklagar detta.”

==

Vänsterpartiet Vänersborg har också tryckt upp ett flygblad som tar upp frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år. Detta flygblad delar Vänsterpartiet ut fram till valet. Du kan läsa det här nedan och längst ner kan du hämta det som pdf-fil.

Rubriken på flygbladet är ”Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år”.

==

Seniorkorten köps av kommunerna från Västtrafik. Så har det varit länge. Mellerud, Trollhättan och nu senast Lilla Edet erbjuder kortet till alla som fyller 65. I Vänersborg gäller det att vänta till 75.

Vänsterpartiets motioner och ett antal medborgarförslag föreslår 65+. Men kommunledningen vägrar! De hänvisar till en utredning som blir klar först framåt 2024.

Det är en rättvisefråga! Många pensionärer har redan en svagare ekonomi. En enkel biljett kostar 35 kronor. Många får det knappt att gå runt. Ingen ska behöva avstå att åka kollektivt, på grund av en allt för låg pension!

Det är en hälsofråga att kunna ta sig ut, delta i samhällslivet, hälsa på släkt och vänner.

Det är en hållbarhetsfråga att fler ställer bilen till förmån för kollektivt resande!

Vi förstår inte varför kommunledningen snålar, krånglar och inte tar beslutet som skulle göra vardagen enklare för många pensionärer!

==

Anm. Om du vill läsa mer om Vänsterpartiet Vänersborgs agerande i frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år, så kan du hitta flera bloggar genom att klicka här.

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Riksbyggen om GC-väg på Korseberg

31 juli, 2022 1 kommentar

I samband med ett “studiebesök” ute på Korseberg, som resulterade i bloggen “Har KF:s beslut följts på Korseberg?”, så restes ytterligare undringar och frågor. Därför begärde jag ut några handlingar.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen kom handlingen “Bilaga till överklagan beslut Strandskyddsdispens”. Bakgrunden var att byggnadsnämnden hade sagt nej till att bevilja strandskyddsdispens för GC-vägen genom den lilla kvarvarande skogsremsan på Korseberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen, jag tror inte att det var politikerna i nämnden, överklagade då byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Samhällsbyggnads lämnade i samband med detta in ett yttrande från Riksbyggen. Det är detta yttrande som jag har fått i min hand. Länsstyrelsen höll dock med byggnadsnämnden och sade också nej.

Det ska tilläggas att samhällsbyggnadsförvaltningen senare lämnade in en ny ansökan om strandskyddsdispens. Förvaltningen tog hjälp av några miljökonsulter, som formulerade ett underlag som blev väldigt positivt för “naturstigen” (=GC-vägen), fladdermöss osv. Och denna gång beviljade byggnadsnämnden strandskyddsdispens. (Kanske skulle samma miljökonsulter kunna titta på ”skogen” uppe i Sikhall…)

Att Riksbyggen fick lämna ett yttrande till överklagandet den 25 juni 2020 berodde sannolikt på (citerat från Riksbyggen):

“Riksbyggen är byggherre för pågående bostadsbyggande på Korseberg i Vänersborg och var också delaktiga i framtagandet av gällande detaljplan för området (nr 365 DP för Korseberg) lagakraftvunnen 92-01-20.”

En intressant iakttagelse i dokumentet är att argumenten framförda i debatten i kommunfullmäktige av socialdemokraterna, och kanske framför allt kommunalrådet Benny Augustsson, återfinns i Riksbyggens skrivelse. (Skrivelsen kan laddas ner här.)

Riksbyggen skrev:

“Strandområdet och de nya bryggor som Riksbyggen byggt i området är populära bland allmänheten där det dagligen promeneras i och badas i området. När området nu exploateras och byggs ut så bildas det bostadsrättsföreningar som köper fastigheterna på området av Riksbyggen, när dessa är färdigutbyggda så innebär det att de enda vägarna som finns för att ta sig ned till strandområdet är via bostadsrättsföreningarnas fastigheter.”

Riksbyggen ska naturligtvis ha en eloge för att de har byggt två badbryggor i området. De kommer inte bara medlemmarna i bostadsrättsföreningarna till nytta utan även allmänheten. Och visst har Riksbyggen delvis rätt när den konstaterar att de enda vägarna, i varje fall de genaste och snabbaste, ner till bryggorna från den gamla riksvägen går via bostadsrättsföreningarnas fastigheter. Och det är just det här som Riksbyggen protesterade mot:

“Den inflyttade föreningen Brf Korseberg Park har tydligt aviserat att man inte vill att de som ska till stranden eller bryggorna ska åka genom eller parkera bilar och cyklar på deras fastighet.”

Det finns möjligheter för en bostadsrättsförening att anlägga farthinder som gupp och vägbommar på sin enskilda väg. Men får vägen statsbidrag från Trafikverket kan bostadsrättsföreningen bli av med detta bidrag om man vidtar sådana mått och steg. För vissa åtgärder, som hastighetsbegränsning och parkeringsförbud, är det dock fortfarande kommunen som bestämmer.

Det var alltså dessa argument som Riksbyggen anförde för att kommunen skulle anlägga GC-vägen genom skogsremsan, enligt detaljplanen från 1992.

Riksbyggen nöjde sig dock inte med argument utan fortsatte sin skrivelse med ett mer eller mindre uttalat hot:

“Så vår uppfattning är att om inte GC-vägen byggs kommer allmänheten att stängas ute från strandområdet genom att möjligheten att ta sig dit skärs av via de privata fastigheterna.”

Riksbyggen och bostadsrättsföreningarna tänkte (tänker?) alltså stänga ute allmänheten, ett slags ”gated community”. Även de som går eller cyklar mellan husen ner till bryggorna ska bli utestängda.

Får en bostadsrättsföreningen stänga ute allmänheten som Riksbyggen hotade med? Ja, sa byggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Bo Dahlberg, i fullmäktigedebatten. Ja, sa också byggnadsnämndens tidigare ordförande Dan Nyberg, även han socialdemokrat. (Se “KF (13/4): GC-väg Korseberg (2/2)”.)

De båda hade fel. Svaret är nej.

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. På organisationens hemsida står det (se “Bostadsrätterna”):

“Ni vet väl att allemansrätten ger oss möjlighet att cykla, rida och gå även på enskilda vägar. Det är därför ytterst sällan som kommuner beviljar ansökan om förbud mot cykling, ridning eller gångtrafik.”

Det finns nämligen något unikt i Sverige – allemansrätten.

Naturvårdsverket skriver (se “Cykling”):

“Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar.”

Kommuner kan dock, även om det inte är särskilt vanligt, ge lov att sätta upp skyltar som förbjuder cykling utan tillstånd.

Och det är klart, om socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister i Vänersborg får bestämma, kanske bostadsrättsföreningen på Korseberg får ett sådant…

Men ingen kan förbjuda dig att gå på den enskilda vägen ner till badbryggorna på Korseberg, inte ens kommunen. Därför är det bra att kommunfullmäktige har tvingat samhällsbyggnadsförvaltningen att avbryta anläggandet av en GC-väg genom den sista kvarvarande skogsremsan på Korseberg. Det finns ju redan GC-vägar ner till bryggorna…

%d bloggare gillar detta: