Arkiv

Archive for the ‘Vargön’ Category

Besök på PRO i Vargön

3 november, 2017 Lämna en kommentar

PRO_VargonDet är inte varje dag som jag har förmånen att få träffa pensionärer i Vargön. Idag var ett sådant tillfälle. I PRO:s gemytliga lokaler på Gunnarstorpsvägen samlades ett gammalt kompisgäng för att prata politik och jag hade äran att vara inbjuden för att ge min och Vänsterpartiets syn på det som händer i Vänersborg. Tidigare har andra politiker varit där.

Pensionärerna var mycket insatta i politiken och medvetenheten var stor. De hade en hel massa synpunkter på vad som händer och inte händer både i Vänersborg och i Vargön, men framför allt i Vargön så klart. Och självklart var det en hel del som de inte var nöjda med. Framför allt var de missnöjda med att de inte har fått svar på frågor som de har ställt till kommunen. Det är bättre att de svarar nej än inte alls var den allmänna uppfattningen.

vargonPensionärerna saknar en samlingsplats där de kan äta en bit mat och umgås. Nu när man är äldre så är det viktigt att pensionärer som bor hemma, och ibland är ensamma, kan gå någonstans och helt enkelt träffa sina gamla kompisar. Och varför inte över en bit mat? Det har de haft förut, men sedan några år tillbaka finns det inte längre någon sådan plats i kommunal regi. De menade att det finns sådana mötesplatser på Solängen, i Frändefors och Brålanda. Men inte i Vargön.

Morgan Larsson (VFP) har faktiskt tagit upp frågan i socialnämnden. Peter Trollgärde (S) ansåg emellertid inte att det var socialnämndens sak – utan samhällsbyggnadsnämndens…

Det är väl ett ganska rimligt krav kan man tycka. Det handlar om livskvalitet. Och kommunen borde kunna, utan alltför stora svårigheter, tillmötesgå önskemålen från Vargöns äldre befolkning.

villabjorkasVargöborna är glada för att det händer saker med Villa Björkås, men efter att kommunen rensade dammarna i parken för några år sedan växer de igen. De menade att de behöver rensas igen.

Nordkrokens badplats tycker de var mer välskött förr i tiden, då Vargön var en egen kommun.

Pensionärerna hade också synpunkter på busslinjernas sträckning i Vargön. Nu menade de att det var svårt för många äldre att ta sig till busshållplatserna.

Investeringen av konstgräs på Hallevi har flyttats fram till nästa år. (Så är förslaget till fullmäktige i november.) Det hälsade pensionärerna med glädje. Planen är efterlängtad.

Det var många synpunkter som vädrades under dessa timmar, och flera historier och anekdoter levererades också. Intrycket var emellertid att flera var besvikna på politiker som lovar vitt och brett, men inte alltid får så mycket gjort…

Kategorier:Vargön

Hallevi IP

6 april, 2017 3 kommentarer

konstgrasKommunfullmäktige beslutade den 29 mars att det ska läggas nytt konstgräs på Vänersvallen Syd, redan i år. Och det var ett bra beslut, det gamla konstgräset behöver absolut bytas ut. Det är alla överens om. Brålanda och Frändefors har också konstgräsplaner. Det ”lilla” problemet är bara att det inte finns någon konstgräsplan i Vargön…

halleviIPHallevi i Vargön ska få sin konstgräsplan år 2019 är det tänkt. Då finns medel avsatta för detta i investeringsplanen. (Vänersvallen Syd fanns faktiskt inte med i någon plan.) Det finns en miljon avsatt till investeringar på Hallevi i år, men det är till annat. Dock har det varit lite svårt att få fram vad denna miljon skulle användas till. Men det tycks som om kommunen har tänkt att se över läktarna och eventuellt byta ut träreglarna mot nya. Betongen ska antagligen också tvättas av och nödvändiga lagningar göras. Om nu läktaren är värd att laga överhuvudtaget. Den verkar vara ganska nedgången. Kommunen ska även se över viss utebelysning och eventuellt asfaltera väg och parkeringsytor. Pengarna ska dock inte användas till förråd, något som skulle behövas på Hallevi. Nu används Wargön IK:s kioskbyggnad och en av WIK inköpt container.

Jag tror att beslutet om Vänersvallen Syd sticker lite i ögonen i Vargön. Inte för att någon i Vargön missunnar VIF och VFK ett nytt konstgräs, men för att fullmäktige kan fatta ett sådant snabbt beslut om att flytta pengar till ett nytt investeringsobjekt. Samtidigt som Wargöns IK skulle vilja ha sin konstgräsplan så snabbt som möjligt…

wargonsikWargöns IK prioriterar konstgräset högre än t ex åtgärder av läktaren. Inte för att läktaren är onödig, men konstgräset är akutare. Läktaren används inte särskilt flitigt, medan planerna utnyttjas ständigt. Wargöns IK vill att pengar flyttas fram från 2019 till ”så snabbt som möjligt”.

Det vore bra om kommunen kunde visa flexibilitet också i detta fall, så att Hallevi kan få sitt konstgräs fortast möjligt. Det är ju ganska lite pengar det handlar om, i kommunala sammanhang, men pengar som gör väldigt stor nytta. Dessutom har Wargöns IK, vad jag förstår, erbjudit sig att vara med och finansiera en tidigareläggning av konstgräset.  Det vore för övrigt inte första gången som klubben finansierat och/eller utfört arbeten på Hallevi IP i egen regi åt kommunen…

Det kan kanske bli en ”win-win-situation”.

Kategorier:Föreningar, Hallevi, Vargön

Vargön! Vargön!

6 februari, 2017 Lämna en kommentar

gaspaDå är det måndag igen och en ny politisk vecka har börjat.

Veckan började med att man i TTELA i morse kunde läsa att hamnen i Vargön är till salu. (Se ”Kommunen erbjuder Alloys att köpa hamn”.) Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger till TTELA:

”Vi pratar med Alloys om att sälja hela hamnområdet till dem. Vi har inte diskuterat något pris än men vi har öppnat upp för en affär.”

vargon_hamn2Och det var ju intressant och till stor del en överraskning. Marie Dahlin har tydligen återigen tagit ett initiativ lite vid sidan om de formella politiska vägarna. Frågan om en försäljning har nämligen inte varit uppe i varken samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Och det står också i TTELA:

”En eventuell försäljning är inte politiskt behandlad ännu.”

Å andra sidan beslutade kommunfullmäktige den 22 juni 2016 med 23 röster mot 22 att:

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att avyttra eller upplåta del av Vargöns industriområde till lämplig intressent för att investera i och bedriva hamnverksamhet.”

De 23 rösterna tillhörde oppositionen… Och detta hände när oppositionen (M+L+KD+V+VFP) i juni körde över den styrande minoriteten (S+C+MP) och röstade igenom budgeten för 2017 inklusive investeringsplanen… (Citatet är taget från budgetbeslutet.)

vargon_alloysSå även om Marie Dahlin kanske går lite vid sidan av den formella politiska processen så är det naturligtvis inget som hindrar att kommunstyrelsens ordförande för sådana här samtal. Det finns ju ändå en politisk förankring i frågan. Även om Dahlin själv inte röstade för förslaget. I det här fallet skulle det enligt min mening vara oerhört positivt om bröderna Yildirim och Vargön Alloys köpte hamnen i Vargön och utvecklade den. Det skulle säkerligen vara till gagn både för Alloys och Vargön, och om inte annat spara mycket pengar åt kommunen…

Fast inget lär väl hända före våren 2018. Det är först då som riksdag och regering ska fatta beslut om slussarnas framtid i Göta älv. (Se ”Kommunens födelsedag och lite annat”.)

wargoninnovationsDen politiska veckans början har fortsatt ikväll. Klockan 18.30 publicerades en artikel i TTELA om Wargön Innovation. (Se ”Oenigt om testanläggning på Wargön”.)

Artikeln är en intervju med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M). Lidell vill inte att kommunen (genom Fastighets AB Vänersborg) ska investera i en testanläggning för Wargön Innovation på industriområdet vid hamnen i Vargön. Denna fråga ska kommunstyrelsen ta ställning till nu på onsdag.

Gunnar Lidell till TTELA:

”Att utveckla nya idéer är jättebra. Men att bygga för 25, 30 miljoner och bara ha hyresgäst klar i ett och ett halvt år, det är för dåligt underlag för en så stor investering. Då riskerar vi att få ett hus som står tomt.”

gul_klanning2Projektet Wargön Innovation har pågått ett antal år vid det här laget, nu med Innovatum som huvudman. Till en början kretsade projektet kring företaget Re:newcell och företagets teknik att återvinna kläder. Det ställdes stora förhoppningar på företaget, det var nästan så att man misstänkte att det var enbart för Re:newcells skull som de styrande i kommunen ville utveckla Wargön. Man pratade om att företaget skulle skapas hundratals nya arbetstillfällen i Vargön.

Men så hoppade Re:newcell av planerna och etablerade sig i Kristinehamn istället. Det tycktes dock inte bekomma de drivande bakom projektet. Det fortsatte som om inget hade hänt och personerna bakom projektet var fortsatt mycket optimistiska. Marie Dahlin (S) är en av dem. Hon säger på Wargön Innovations hemsida (se här):

vbg_logga”Nu tar Vänersborg täten och blir ett centrum för hållbara materialinnovationer så att entreprenörer kan växa och nya industrier utvecklas. … Tillsammans med företag och akademi i Fyrbodal ska vi påskynda processen som leder till en hållbar framtid och nya jobb.”

Jag kan inte dela denna oförbehållsamma optimism. I mina öron låter det som förhoppningar och önskedrömmar. Men det kanske finns fakta som jag inte känner till…

handlingarI handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde står det att den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 24,8 miljoner kronor för testanläggningen. Men då är en hel massa kostnader inte inräknade, som kostnader för bergschakt, pålning, produktionsutrustning, lös inredning, tomt, kapital och indexökningar… Hur många miljoner till kommer bygget att gå på? Det vågar jag knappt tänka på… Istället får jag en flashback och ser arenan för mitt inre…

En sak som jag finner underlig i handlingarna är följande avsnitt:

”Kommunen åtar sig inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om projekt Wargön Innovation att delfinansiera etableringsfasen för projektet med totalt 6.638.034 kronor varav 2.200.000 särskilt avsatts för hyreskostnader i godkänd projektplan. Kommunen åtar sig genom Fastighets AB Vänersborg att ta rollen som byggherre och fastighetsägare för byggnaden för projektets behov i enlighet med överenskommen byggnadslayout samt att snarast inleda byggprocessen.”

pengar4Och framför allt denna fortsättning:

”Kommunen åtar sig att ansvara för hyreskostnader under etableringsfasen i enlighet med och inom ramen för kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.”

Hur jag än läser detta så kan jag inte komma fram till något annat än att kommunen bygger – och sedan hyr av sig själv…

Men kanske finns det en logisk förklaring…? För så kan det väl ändå inte vara…

Det finns enligt handlingarna inte någon annan hyresgäst. På papperet kanske, för det verkar som om det är själva projektet Wargön Innovation som ska hyra lokalerna. Men det är ändå en klen tröst, eftersom projektets ”finansiär” är – Vänersborgs kommun. Och efter den 1 juli 2019 så ska inte ens projektet vara hyresgäst…

osakerJag får det inte riktigt att gå ihop. Hur jag än vrider och vänder på det, så tycks en kommunal investering vara tämligen osäker.
…för att uttrycka det milt.

I handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde förs också ett juridiskt resonemang kring lagligheten i hela investeringen. Det finns tveksamheter, men de får jag redogöra för vid något annat tillfälle (Det finns paralleller till diskussionen om Nunntorp.)

Det känns alltså, utifrån de fakta jag känner till i nu-läget, som ett ytterst riskabelt vågspel. Kommunen ska investera i en testanläggning för stora pengar – och sedan hyra den av sig själv. Och sedan hoppas alla optimister att företag ska stå i kö för att hyra lokalerna…

arena_ingapengarOch vem vet, det kanske kan bli så. Men kommuninvånarna har inga bra erfarenheter av stora investeringar som görs med förhoppningar och önsketänkanden… Och i slutändan, om det misslyckas, så kan det, precis som Gunnar Lidell (M) säger till TTELA, drabba kommunal kärnverksamhet.

Jag hoppas att Marie Dahlin (S) och de andra ”optimisterna” kan presentera argument och fakta som visar att jag har fel.

%d bloggare gillar detta: