Arkiv

Posts Tagged ‘ttela’

Kan man lita på TTELA?

22 november, 2016 2 kommentarer

bloggareIbland är man glad över att ha en blogg. Ibland är man mindre glad över att ha TTELA… Ibland kan jag också tycka att det är synd att bloggen bara har ett hundratal läsare, medan TTELA har tiotusentals.

Idag är ett sådant tillfälle.

Imorgon onsdag ska kommunfullmäktige behandla och avgöra en principiellt viktig fråga – frågan om kommunal skötsel av badplatsen vid Ryrsjön. (Se ”Badplats Väne-Ryr! Och Gardis! Och Nordkroken!” och ”Vad händer med badplatsen i Väne-Ryr?”.)

TTELA passar då på att skriva en artikel i ämnet. Den ligger ikväll utlagd på TTELA:s hemsida (se ”Byalaget vädjar om pengar till badplatsen”) och jag förmodar att den kommer i papperstidningen imorgon.

ttelaOch det är inget fel att TTELA skriver om aktuella lokala politiska händelser. Tvärtom. Men herregud, det får väl vara korrekt det man skriver! Särskilt som TTELA:s artikel kan få både beslutande politiker och andra att ”dra öronen åt sig” i sakfrågan. Och kanske till och med att ändra uppfattning. På felaktiga grunder.

Artikeln har rubriken ”Byalaget vädjar om pengar till badplatsen”. Och redan här så börjar jag undra. Jag har ju pratat med en representant för byalaget idag. Och det här var inte vad han sa. Det är inte heller vad han och byalaget i Väne-Ryr har sagt vid tidigare samtal.

Jag läser vidare:

”Under onsdagskvällen beslutar Vänersborgs kommunfullmäktige om Väne Ryrs byalag ska få bidrag till skötsel av badplatsen eller ej.”

vaneryr15_4Och nu förstår jag till min förfäran – TTELA har missuppfattat! Det här är nämligen inte alls vad kommunfullmäktige ska besluta – det handlar inte alls om bidrag! Det handlar om kommunen ska sköta badplatsen eller inte.

Denna gång är jag säker på min sak, det är nämligen min motion som fullmäktige ska behandla imorgon – och den har följande yrkande:

”Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne-Ryr.”

I kommunstyrelsen yrkade Vänsterpartiet i och för sig lite annorlunda:

”Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att söka träffa en överenskommelse med Väne-Ryrs byalag om att gemensamt ta ansvar för att badplatsen vid Ryrsjön hålls i ordning.”

cykel2TTELA är helt ute och cyklar, men det är inte detta som är det värsta. Det värsta är det felaktiga intryck man får som läsare av intervjun med Thomas, en av byalagets representanter. Av en händelse också den person som jag pratade med i telefon tidigare under dagen.

De direkta citat som TTELA återger är säkert helt korrekta. Thomas vet nämligen vad han pratar om. Det är de där små ”insticken”, texterna mellan citaten, som är felaktiga. Och som läsarna kan förledas tro att det också är sprunget från Thomas mun.

TTELA skriver:

pengar4”Byalaget begär inte att kommunens personal ska åka ut och sköta om badplatsen. Det de är ute efter är ett bidrag på ungefär 20 000 kronor för att sköta den i egen regi.”

Öhhh?

Jag var tvungen att ringa upp Thomas. Har byalaget ändrat uppfattning, frågade jag, vill ni sköta badplatsen om ni får bidrag?

Thomas var helt oförstående. Han hade ingen aning om varifrån TTELA hade fått denna uppgift. Inte från honom i varje fall. Thomas dementerade TTELA:s uppgift å det bestämdaste. Byalaget har inte sagt något sådant här. Det här är inte byalagets uppfattning.

nonoOch det är inte heller det som ärendet gäller imorgon…

Kan man lita på TTELA?

Svaret är NEJ!

Kategorier:ttela, Väne Ryr Etiketter:

Centerpartiet med på att lägga ner Nuntorp

7 oktober, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpIdag var följande debattartikel från mitt tangentbord införd i TTELA (se här). Jag har även skickat den till Melleruds Nyheter, där också en diskussion om Nuntorp pågår.

Rubriken är satt av TTELA.

===

Nuntorps vara eller inte vara som naturbruksskola diskuteras intensivt för närvarande. Dock så slirar flera debattörer på sanningen eller har inte riktigt koll på fakta.

Fastighets AB Vänersborg har uttryckt sin vilja att köpa fastigheten. Ärendet har emellertid handlagts osedvanligt långsamt och trögt, nästan räddhågset, av de styrande partierna i Vänersborg. Frågan har fortfarande inte ens nått de politiska organen i kommunen. Därför har inget parti i Vänersborg tagit så att säga officiell ställning för eller emot ett köp av Nuntorps fastighet. Det finns nämligen inget att ta ställning till. Det finns inget ärende, ingenting.

Jonathan Axelsson (M) skrev till Skolinspektionen, det är riktigt. Han påtalade de felaktiga uppgifter som fanns i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning. Och då undrar jag, tycker de som ”skäller” på Axelsson att det är ok att Dalslands Naturbruksutbildning vilseleder Skolinspektionen? De som kritiserar Axelsson måste faktiskt ta ställning till det.

Skolinspektionen hade många skäl till sitt avslag om att bedriva naturbruksskola, inte minst ekonomiska. Inspektionen ifrågasatte på ett mycket noggrant och seriöst sätt det mesta som stod i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning om finansieringen av den blivande skolan. Det går inte, som VD Monica Andersson Skall, att avfärda detta som att inspektionen ”inte hade förstått” (TTELA 30/9).

Nedläggningen av Nuntorp har fattats av Västra Götalandsregionen. Det var den borgerliga majoriteten som fattade beslutet. Bo Carlsson (C) var själv med att aktivt fatta detta beslut. Centern är följaktligen inte alls för att bevara Nuntorp, tvärtom. Socialdemokraterna i regionen ville lägga ner fyra av sex av regionens naturbruksskolor, taktiskt nog nämndes inte vilka. Vänsterpartiet röstade för övrigt nej till förslaget.

Regionen har värderat Nuntorp till 38 miljoner kr. Det är mycket pengar för en kommun som Vänersborg. Om Nuntorp är värt pengarna eller inte har politikerna i Vänersborg som sagt aldrig fått tillfälle att ta ställning till. I stället tycks det som om Nuntorp har blivit ett centerpartistiskt slagträ i den politiska debatten i Vänersborg, vilket förefaller närmast osannolikt i ljuset av Bo Carlssons agerande i regionen. V_logga_mindre

Det är tråkigt att Dalslands Naturbruksutbildning inte lyckades med sitt försök att ersätta och ordna denna viktiga utbildning. Det hade varit bra om det hela hade skötts bättre så att Naturbruksprogrammet hade kunnat räddas.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Dahlin vill läsa Lidells mail

Som vanligt efter en semesterresa, denna gång till det inre av Småland (inga fiskmåsar där heller), så letar jag i TTELA efter politiska nyheter från Vänersborg. Det finns knappast några – trots att jag vet att det även denna vecka finns exceptionella saker att rapportera från Vänersborgs politiska liv. Man följer ju med på Twitter…

twitterI tisdags (26 juli) hade Gunnar Lidell (M) två likalydande tweets (som ett meddelande kallas på Twitter):

  • ”Vbg: S-C-MP granskar oppositionens mailflöde, desperation eller”Uppdrag granskning-wanna be”?”
  • ”Vad kommer härnäst, försök att tysta” oppositionen helt i Vänersborg?”

Naturligtvis är det ganska svårförståeliga meddelanden om man inte läser den bild med text som Lidell också skickar med de båda meddelandena:

lidell_twitter

(Några förklaringar: Marie D=Marie Dahlin, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Vänersborg; Ove T=kommundirektör Ove Thörnkvist; Bo C=Bo Carlsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och centerpartist; KF=kommunfullmäktige; PK=politiskt korrekthet; KSO=kommunstyrelsens ordförande.)

Och då klarnar det.

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraternas starka kvinna i Vänersborg Marie Dahlin har alltså begärt ut alla mail från och till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och oppositionens starke man Gunnar Lidell (M) som handlar om NÄRF. Och som har skrivits till vissa personer – till Lutz Rininsland och undertecknad!

Det torde vara en tämligen unik begäran. I varje fall i Vänersborg. Jag har under alla mina år som politiker aldrig hört talas om något liknande – att en styrande politiker vill ha tillgång till mail mellan oppositionspolitiker!

BoCarlsson3Det här är inte på något sätt olagligt, det är viktigt att slå fast. Jag själv har till exempel begärt ut alla mail och sms till och från NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) (och vice ordförande Monica Hanson) och den tidigare förbundschefen Per Anderson. (Det gjorde jag i ett försök att hitta sanningen om vad som egentligen hände på NÄRF förra året.)

Men mellan oppositionspolitiker i en aktuell politisk fråga…

Gunnar Lidell reagerade som synes kraftigt. Han pratar om att nivån sänks och ser framför sig ett scenario där han och oppositionen ska tystas, dvs inte våga skicka mail till varandra. Ska inte oppositionen få diskutera utan att det blir offentligt, det är väl den fråga Lidell ställer sig.

Och jag kan hålla med. Det känns helt klart obehagligt att Marie Dahlin begär att få läsa Lidells och min mailkonversation. Så nog ligger det mycket i vad Lidell skriver – att Marie Dahlin tar politiken till en ny och betydligt lägre nivå…

secret3Gunnar Lidell (M) undrar vad Marie Dahlin (S) förväntade sig att hitta. Och det undrar jag också. Tror Marie Dahlin att moderaterna och Vänsterpartiet har ingått någon slags hemlig allians? Någon slags hemlig konspiration? En underjordisk rörelse av moderater och vänsterpartister i syfte att störta Bo Carlsson som ordförande för NÄRF? Eller kanske att ett ”politiskt uppror” förbereds av konservativa liberaler och socialister mot hela kommunens styre?

Marie Dahlin (S) är fel ute. Det finns inga sådana hemliga planer.

lidell15Det är som Gunnar Lidell skriver, han skickar ibland diarieförda mail och protokoll till Vänsterpartiet – kommunens tredje största parti. Och det gör han av den enkla anledningen att han som kommunalråd besitter information som vi i Vänsterpartiet inte har, eftersom vi inte ingår i maktens slutna rum. En slags service (ibland!) från Lidell skulle man kunna säga. Något som i varje fall jag uppskattar och hoppas att Lidell fortsätter med, och i större omfattning än hittills.

No more, no less.

Och det har väl nu bevisats, av de mail som kommunstyrelsens ordförande har fått ta del av från Gunnar Lidells (M) mailbox, att det inte finns några ”konspirationer”…

Jag kan väl inom parentes inflika att visst kan man tycka mycket om Vänsterpartiet, om till exempel Rininsland och Kärvling, men en sak torde alla vara överens om – det finns väl inga politiker som kör med sådana öppna kort som Vänsterpartiet gör, via hemsidor och bloggar… När vi till exempel diskuterade med Gunnar Lidell och gruppledarna för minialliansen inför budgetbeslutet för 2017, så skrev vi öppet och ärligt om det. Och vi berättade det också lika öppet och ärligt för de styrande partierna (S+C+MP), eftersom vi även förde diskussioner med dem om budgeten. (Vilket vi också har redovisat.)

triumviratNä, man kan undra var politiken i Vänersborg är på väg. Eller kanske rättare sagt, vart de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna i Vänersborg är på väg…

För övrigt ”taggade” Lidell både TTELA, P4 Väst  och GT i sina tweets, men de tycktes inte vara intresserade…

Vilket också är anmärkningsvärt.

Kategorier:Demokrati, M, S Etiketter:, , ,
%d bloggare gillar detta: