Arkiv

Posts Tagged ‘Nuntorp’

KF i onsdags (14/12)

17 december, 2016 Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige i onsdags var inte riktigt bara Nunntorp. Även om Nunntorp upptog det mesta av tiden.

Sammanträdet började med att årets kulturstipendium delades ut. Pristagaren, den frändeforsbördige konstnären och målaren David Claesson, var emellertid inte på plats. Priset mottogs istället av en släkting till David Claesson.

Närvarande PeterJohansson2016var däremot mottagaren av kulturpriset. Det var ingen mindre än Peter Johansson som förärades priset. Johansson fick det bland annat som ett erkännande för sitt mångåriga arbete med att sprida kunskap om kommunens historia.

Det var ett mycket välförtjänt pris. Peter Johansson besitter en gedigen kunskap och har en stor förmåga att trollbinda sin publik när han förmedlar den. Något som han också gav exempel på i sitt tacktal.

kumlienskolanOch sedan var det dags för barn- och utbildningsnämnden att dela ut årets pedagogiska pris.

Två olika arbetslag delade på priset – ett arbetslag från Tenggrenstorps förskola och det andra från Kumlienskolan.

Camilla Husberg från Kumlienskolan mottog priset som representant för arbetslaget. Och hennes tacktal glömmer man inte heller i första taget…tenggrenstorpsfsk

Anna Hermansson och Annika Johansson mottog priset för Tenggrenstorps förskolas räkning.

Det finns många hårt arbetande, engagerade och oerhört duktiga pedagoger i Vänersborg, som visar prov på en fantastisk kreativ och lustfylld pedagogik. All heder åt pristagarna.

Prisceremonierna följdes av att kommunen bjöd pristagarna och ledamöterna av kommunfullmäktige på en enkel förtäring. Jag vet inte om detta berodde på att Lutz Rininsland (V) var ordförande för sammanträdet denna kväll. Eller om även den ordinarie ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) hade bjudit deltagarna på detta. (Fast det vet jag att han hade gjort…)

Det var hur som helst ett mycket trevlig inslag.

bocarlsson4Ärendet om återkallandet av Bo Carlssons (C) uppdrag som en av Vänersborgs representanter i direktionen för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) togs inte upp denna kväll. (Se TTELA.) Det var ju som bekant Gunnar Lidell (M) som hade lagt detta yrkande, eftersom Carlsson har vägrat att avgå trots att han inte beviljades ansvarsfrihet av Vänersborgs fullmäktige. (Se ”Lidell vill entlediga Bo C från NÄRF!”.)

Lidell hade helt enkelt lämnat in sitt yrkande för sent. Det kommer följaktligen inte att behandlas förrän nästa år… Fast det är förvisso inte särskilt långt dit.Jultomte

Bo Carlsson har en hel mängd frågor att begrunda över julhelgen… Det är inte bara yrkandet om återkallandet av uppdraget i NÄRF, Carlsson lär också behöva fundera på varför han som en av de ledande representanterna för den styrande minoriteten inte får igenom ett enda större beslut i fullmäktige…

Eller hur han ska handskas med det eventuella åtal som kan följa på den skövling av fornminnen på sin mark som han är ansvarig för… (Se ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

fornminne_carlsson

Jag tror inte att Bo Carlsson kommer att få en särskilt trevlig jul… Även om han får ett mycket helhjärtat stöd av sin ”regeringskollega” Marie Dahlin (S), som från talarstolen tyckte att alltihop liknade:

marie”en personlig vendetta.”

Kanske Marie Dahlin (S) också skulle ta sig en funderare över julhelgen på Bo Carlssons lämplighet som ”regeringspartner”… Och kanske om hon överhuvudtaget ska sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande resten av mandatperioden…

isetorpkfOch varför inte? Kanske skulle även den tredje medlemmen i det styrande triumviratet också ta sig en funderare… Jag tänker på Marika Isetorp (MP) som i stort sett är osynlig i politikens Vänersborg. Förutom på alla bilder från olika arrangemang. I onsdags tyckte Isetorp att det var oppositionens fel att allt går snett för de styrande partierna:

”Stefan i Vänsterpartiet skyller på kommunledningens passivitet i stället för att ta ansvar själv…”

Jag tror inte att Marika Isetorp riktigt förstår vad det innebär att styra en kommun…

nuntorpNunntorpsdebatten fortsätter i de sociala medierna, även om den har ”tunnat ut” betänkligt. Några diskuterar om att regionen borde utsträcka sin tidsgräns innan den går ut med försäljning på den öppna marknaden. Det visar nog, anser jag, att dessa inte tycker att en fortsatt naturbruksskola är det viktigaste med Nunntorp. Ingen aktör med intresse av att starta en skola skulle under nuvarande omständigheter hinna lämna in en ansökan till Skolinspektionen före den 31 januari 2017. Och det skulle innebära att en skola inte kan komma igång förrän tidigast höstterminen 2019. (Om ens då, när det redan finns 5 naturbruksskolor i regionen.) Kommunen skulle stå med tomma lokaler i 2,5 år och förlora hyresintäkter på 25 miljoner. (Visst skulle dock några miljoner kunna komma in på utarrendering av mark och skog.)

Vad som är de viktigaste argumenten för dem som fortfarande vill att kommunen köper Nunntorp vet jag inte.

ttelaTill sist noterar jag att TTELA:s journalist Niklas Johansson, som lyssnade på hela debatten i fullmäktige, sakligt och objektivt konstaterar i fredagens TTELA (se här):

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Det väntar förvisso återigen ett spännande politiskt år.

Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?

16 december, 2016 Lämna en kommentar

karvling_talarstol3Igår redogjorde jag för kommunfullmäktiges behandling av ärendet Nunntorp (se ”Ärendet Nunntorp”). När det gällde faktabitarna hänvisades i huvudsak till mina gamla bloggar. Några har faktiskt undrat vad detta var för faktabitar och vad som egentligen framfördes av Vänsterpartiet och mig. Därför tänkte jag helt enkelt publicera mitt manuskript från onsdagskvällen. Naturligtvis läser man inte helt innantill när man står på podiet framför alla ledamöter och åhörare, vilket gör att det jag faktiskt sa kan skilja sig från detta manuskript. Jag hade också en del ”oförberedda” repliker. Dessa finns inte med.

Jag kan också säga att flera i den borgerliga oppositionen framhöll vikten av att kommunen måste hushålla med sina pengar och prioritera sina investeringar. De framhöll att kommunen står inför stora investeringar på t ex förskole- och grundskoleområdet, men också på andra områden (jfr kommunhuset och sessionssalen). De menade att kommunen måste satsa på kärnverksamheterna i första hand. Något som jag för övrigt håller med om.

kioskDet är ett långt manuskript som följer. Jag förstår att det inte blir någon ”kioskvältare”… Men kanske kan man se denna blogg som en extra gratisbilaga. Typ.

För att underlätta läsningen så är det uppdelat i avsnitt med olika rubriker. Om man inte orkar läsa allt, så kan man kanske läsa det eller de avsnitt som man är intresserad av. (Vissa centerpartistiska ersättare rekommenderas emellertid att läsa allt…)

====

Inledning

Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Och jag beklagar djupt att jag inte kan hålla med och säga att det blir så. Som jag ser det har kommunledningen omöjliggjort detta genom sitt passiva och viljelösa och initiativfattiga sätt att driva frågan. Och det beklagar jag.

Som politiker har också vi ett ansvar för att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

 

Bakgrund – Regionen

Den 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nunntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Regionen driver som bekant sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre av dessa skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var för övrigt beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte av yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Vänsterpartiet tog tidigt ställning för Nunntorp. Vid regionfullmäktiges möte yrkade Vänsterpartiet bland annat:

”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nunntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Vänsterpartiet i regionen ville alltså behålla Nunntorp som naturbruksskola. Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, förslaget röstades ner.

Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nunntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nunntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen alltså tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nunntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

 

Bakgrund Vänersborg

Ingen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet om ett köp av Nunntorp.

På Strömmaskolan i Sätila, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande. Hushållningssällskapet Sjuhärad har nu köpt upp Strömmaskolan och har fått ok från Skolinspektionen att starta upp en friskola.

Dingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det förhållandevis snabba ryck. Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle. Dingleskolans Elevförbund har fått ja av Skolinspektionen för att starta en friskola där.

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Och detta trots att Marie Dahlin redan i februari inför en stor publik på 130 personer sa (Melleruds Nyheter 11 feb):

”Fastighets AB har hand om ärendet och vi ska diskutera frågan i mars. Sedan ska frågan upp i kommunfullmäktige i april, maj.”

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nunntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, skulle man kanske kunna säga, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till Bengt kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Utredningen, som FABV beslutade om den 10 maj, presenterades inte för kommunstyrelsen förrän den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än de som besvarades…

Vänsterpartiet har varit öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter.

De styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts.

 

Köpeavtalet

Redan den första förutsättningen beslutsförslaget, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Det vet alla som har haft med fastighetsaffärer att göra. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

Ytterligare en sak kan möjligtvis tillkomma, nämligen lösöre och inventarier.

FABV beslutade nämligen den 10 maj att också köpa lösöret:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Lösöret ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar och en hel massa andra saker. Det är mycket lösöre som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Eller är det tänkt att den som FABV ska hyra ut Nunntorp till ska köpa in detta? Tänkte t ex Dalslands Naturbruksutbildning det? Nej.

I ansökan till Skolinspektionen skriver Dalslands Naturbruksutbildning:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

Dalslands Naturbruksutbildning hade i sina kalkyler räknat med att kommunen (FABV) också köper in lösöre och inventarier.

Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är för övrigt fortfarande sekretessbelagt av regionen.

Kommunen är hur som helst redan långt över 38 miljoner i köpesumma…

 

Hyran

Kommunen behöver, enligt det underlag som vi har på bordet, årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa på 10 milj kr om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nunntorp.

Och i nu-läget finns inga hyresgäster. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Visst kan kommunen få in ett antal miljoner i arrende för åkermark, intäkter från skogen, eventuell uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer, men enligt de flestas bedömning så kommer dessa intäkter att ligga långt ifrån de 10 miljonerna som skulle behövas för kommunen.

 

Utbildning

Den andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp?

Dalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det oavsett vilket företag som tänker starta en utbildning.

Det är ju också så att en ny ansökan till Skolinspektionen för att starta en ny utbildning hösten 2018 måste vara inlämnad senast den 31 januari 2017, om en och en halv månad. Om inte det hinns med så kan en utbildning starta tidigast hösten 2019.

Och då riskerar kommunen att stå med tomma lokaler i 2,5 år. Och förlora 25 miljoner kr i missade hyresintäkter…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) skrev i oktober 2015 ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång. Dahlin skrev bland annat:

”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och led­ning av skolan är det av största vikt att intagningsstoppet för naturbruksskolan Nuntorp hävs. En första förutsättning för ett övertagande är att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva. Vänersborgs kommun vädjar därför att beslutet om intagningsstopp till naturbruksskolan Nuntorp omedelbart upphävs.”

Beslutet upphävdes inte.

Men Marie Dahlin ”upphävde” sin tidigare uppfattning… Det är tydligen inte längre en förutsättning för ett övertagande att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

”Syftet med köpet är främst … att bedriva utbildning”

”Främst”…?

Det är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning förutom Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser inte sverigedemokraterna att chanserna att någon vill bedriva utbildning med all sannolikhet är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

Är sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet?

Vi ska också komma ihåg att regionen lade ner skolorna bland annat för att elevantalet minskade. Regionen såg ingen möjlighet att bedriva naturbruksutbildning på sex skolor i regionen. Nu blir Dingle och Strömma friskolor. Och regionen har kvar tre. Det betyder att fem av de ursprungliga sex driver naturbruksutbildning.

Det får mig att undra, var ska ett ev naturbruksgymnasium på Nunntorp få elever ifrån?

 

Fastighets AB Vänersborg (FABV)

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

FABV måste gå med vinst. Och hur ska det gå till om FABV förvärvar Nunntorp?

I ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. Som jag ser det så måste, om nu kommunfullmäktige idag säger ja till kommunstyrelsen förslag, FABV fatta ett nytt beslut i frågan.

 

Juridik

Det finns en hel del juridiska funderingar i underlaget på ett kommunalt köp av Nunntorp.

Jag ska ta upp några.

Överhuvudtaget, som det står i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder, som huvudregel, ska ha en allmän inriktning [och den inriktningen] har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger … klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Ett kommunalt köp av Nunntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen.

Dalslands Naturbruksgymnasium AB skriver i sin ansökan till Skolinspektionen för att få starta en skola:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

I ansökan står det också:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

I det juridiska avsnittet i underlaget står det att kommunen inte enligt lagen får tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”:

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

Vi har EU också.

Marie Dahlin sa från talarstolen i fullmäktige den 22 juni:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Visst säger Marie Dahlin egentligen att hon också befarar vad EU ska säga om en eventuell fastighetsaffär.

I underlaget:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig. Och visst, det kan det kanske göra. Men det är en chansning, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

 

Avslutning

Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts. Men kommunledningen har schabblat, tvekat, fördröjt, slarvat, underskattat och brustit i handlingskraft. Som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har tåget redan gått.

Däremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nunntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nunntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nunntorp. Även om kommunen genom FABV inte köper fastigheten.

Och som jag sa inledningsvis. Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag fortfarande full förståelse för. Och jag hade, som jag sade inledningsvis, önskat att jag kunde stå här och ge beskedet att det nu ska bli en naturbruksskola. Men jag kan inte det. Som jag ser det har kommunledningen genom sitt passiva sätt att driva frågan omöjliggjort detta. Och det beklagar jag djupt.

Men vi måste komma ihåg. Vi politiker har ett stort ansvar att använda skattebetalarnas pengar med klokskap och förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Men just nu känns det som att det är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens och sverigedemokraternas politik.

Och så får det inte vara.

Därför yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ärendet Nunntorp

15 december, 2016 5 kommentarer

kommunfullmaktige2016Igår hade kommunfullmäktige en maratondiskussion om Nunntorp. Skulle fullmäktige godkänna att Fastighets AB Vänersborg (ett kommunalt aktiebolag) förvärvade (köpte) Nunntorp, eller inte? Fullmäktiges svar blev – inget av det. Hela ärendet återremitterades nämligen.

Vid återremittering av ett ärende gäller inte majoritetsbeslut. Det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar för en återremiss för att ärendet ska gå tillbaka för ytterligare utredning. Och eftersom det finns 51 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige så krävs det ”bara” 17 ledamöter för en återremiss. Och tillsammans har moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och Vänsterpartiet 21 ledamöter.

Det betyder att ett köp av Nunntorp varken besvarades med ja eller nej. Frågan ska nu utredas vidare och komma tillbaka till fullmäktige.nono

I praktiken är återremissen ett nej till ett kommunalt köp av Nunntorp, eftersom Västra Götalandsregionen, som äger Nunntorp, ville ha besked idag, eller i varje fall innan jul, från Vänersborgs kommun. Och nu får inte regionen det. Regionen kommer efter årsskiftet därför att gå ut på den öppna marknaden för att sälja Nunntorp. (Om inget ändras i planerna.)

bocarlsson4Ärendet Nunntorp började med att Bo Carlsson (C) begärde ordet. Han förklarade sig jävig.

Carlssons jävsförklaring var en stor överraskning för de flesta ledamöter, i varje fall i oppositionen. Bo Carlsson hade ju deltagit i hela processen, både som styrelseledamot i FABV (=Fastighets AB Vänersborg) och som politiker i kommunstyrelsen. Varför han helt plötsligt, just idag, blev jävig svarade han inte på. Däremot började Carlsson argumentera för sin ståndpunkt i frågan. Fast han var jävig… Det slutade med att ordförande för kvällen, Lutz Rininsland, fick avbryta Carlsson.

forvaltningsrattenJag tror att Carlsson var rädd för att beslutet skulle överklagas utifrån hans jäv. Och då tog han ”det säkra före det osäkra”. Fast jag tror att det egentligen var för sent. Om ett beslut hade fattats av fullmäktige igår, så tror jag ändå att det kunde ha överklagats. Carlsson har ju deltagit hela vägen, både som ledamot i kommunstyrelsen och, framför allt, i FABV. Och nu ”erkände” han ju dessutom sitt jäv… För visst var Bo Carlsson (C) jävig, och har så varit under hela processen. Det råder ingen tvekan om det. Bland mycket annat är han ledamot i Dalbo hushållningsgilles styrelse, som är en underförening i Hushållningssällskapet. Som för övrigt enligt senaste årsmötesprotokollet planerar/planerade aktieköp i Dalslands Naturbruksutbildning AB. Det var också detta medlemskap som Carlsson angav som skäl.

karvlingI den långa debatten ställde oppositionen en mängd frågor, den framförde undringar och funderingar kring Nunntorp. Frågorna handlade om ekonomi, förväntade inkomster, utgifter i form av dolda fel, tillgänglighetsanpassning och IT, juridik (kommunallagen och EG-rätten), om lösöret också skulle köpas, om prioriteringar av kommunala investeringar, vem som skulle driva en eventuell utbildning, om det fanns några intressenter, om Fastighets AB:s ägardirektiv osv osv. (Läsare av denna blogg är väl ganska väl förtrogen med dessa funderingar och frågor antar jag. Därför återger jag inte argumenten igen.)

Oppositionens ledamöter, måste jag säga, var mycket pålästa och kunniga. (Och visst, jag räknar mig själv dit.) Men de styrande partierna (S+C+MP), sverigedemokraterna och välfärdspartiet gav inga som helst svar eller nya faktauppgifter. Istället möttes oppositionen av önsketänkanden och fromma förhoppningar och ibland mer eller mindredrommar3 ogenomtänkta argument. Och ibland undrade jag om några av de styrande ledamöterna hade läst underlaget…

Anders Strand (SD) trodde att möjligheterna skulle bli större att bedriva utbildning på Nunntorp om kommunen köpte fastigheten än om något privat bolag gjorde det. Madelaine Karlsson (S) menade att ett köp visade att man hade en tro på Brålanda. Ola Wesley (SD) tyckte att en levande landsbygd krävde Nuntorp. Annalena Levin (C) sa att fullmäktige skulle lita på FABV, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Detta trots att Carlsson strax innan hade förklarat sig jävig.) Mats Andersson (C) ansåg att politiken uttryckte en viljeinriktning. Reidar Eriksson (S) menade att kommunen skapade förutsättningar för utbildning. Marie Dahlin (S) sa att hon trodde på landsbygden och att det var en satsning på framtiden.

Ingen av dem förklarade hur en tro på Brålanda eller landsbygden eller framtiden eller hur en viljeinriktning skulle kunna betala underhåll, renoveringar, räntor och amorteringar…

moment22Bo Dahlberg (S) erkände faktiskt att det inte fanns några fakta, vilket var ett slags moment 22 som han sa, men att ett köp av Nunntorp visade på en vidsynthet, framåtanda och optimism. Vilket för övrigt, precis som Marie Dahlins inlägg, lät som ett eko från den tid då i stort sett identiska argument framfördes för att bygga arenan.

Jag överdriver inte, oppositionen fick inga som helst svar på sina frågor, inga faktaargument framfördes som bringade klarhet, inga ekonomiska kalkyler presenterades – det var bara önskedrömmar som framfördes. Bara.

Jag ställde t ex samma fråga till flera av dessa talare, om de kunde upplysa fullmäktige om vilka intressenterna för att bedriva utbildning på Nunntorp var. Ingen svarade överhuvudtaget, förrän Marianne Karlsson (C) slutligen sa att det visste hon inte.

Nä, det visste nog ingen vem som ville bedriva utbildning på Nunntorp. Av den enkla anledningen att det med all sannolikhet inte finns några intressenter. Men dessa ledamöter trodde och hoppades, de trodde och hoppades att utbildningsföretag skulle ställa sig i kö för att bedriva utbildning. Om kommunen bara köpte Nunntorp…

bondeDen här typen av argument duger inte. Det har hänt alltför ofta under socialdemokratisk och centerpartistisk ledning förr, ibland med ekonomiskt förödande resultat. Det går inte att som Marianne Karlsson (C) säga, att om bara kommunen köper Nunntorp för 38 miljoner kronor så kan vårbruket komma igång på Nunntorp nästa år…

Jag förstår att det finns många som är besvikna på att kommunfullmäktige inte beslutade att köpa Nunntorp, men som jag ser det måste beslut, i synnerhet i den här storleksordningen, fattas utifrån fakta och kunskap.

Och det gick inte att rösta ja utifrån de premisser som presenterades i underlaget. Det hade varit synnerligen oansvarigt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

Men hade kommunledningen, dvs Marie Dahlin (S) och den jävige Bo Carlsson (C), drivit frågan med större ambition och kraft från början så hade utgången kunnat bli en annan. Regionen beslutade ju faktiskt att lägga ner Nunntorp redan den 22 september 2015. För övrigt ett beslut som Bo Carlsson var med om att fatta. Hade processen kommit igång i tid och inte förrän i mitten på oktober (2016!) så är jag övertygad om att vi kunde ha fått tillfredsställande svar på de flesta frågor.

hundhuvudDet är nästan så att jag tror att Marie Dahlin och Bo Carlsson inte själva trodde på idén att köpa Nunntorp, men av opportunistiska skäl ville att oppositionen skulle få bära hundhuvudet…

Jag hoppas hur som helst att de styrande lär sig av det som hände, lär sig att oppositionen i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet vill ha ”ordning och reda” och kunskap och fakta på bordet innan beslut fattas. Vi vill inte fatta beslut utifrån förhoppningen att allt ska ordna sig av sig självt.

lutz_ordf_16Strax efter att Lutz Rininsland svingat klubban och förklarat mötet avslutat kl 22.40 kom den centerpartistiske ersättaren Henrik Jansson fram till mig och ville ställa några frågor – om varför jag var emot ett köp av Nunntorp. Och jag som hade pratat i 30-40 minuter under kvällen om just detta…

Utanför kommunhuset slöt ytterligare två centerpartister upp.

Den ene påstod att det var mitt och enbart mitt fel att Nunntorp lades ner. Nu kunde hans sondotter inte gå i 3:an till hösten. Och visade därmed att han inget förstått. Det hade inte blivit någon utbildning på Nunntorp i höst oavsett utgången av sammanträdet. Det är Västra Götalandsregionen (inklusive hans partibroder Bo Carlsson) som har lagt ner Nunntorp och det finns ingen som skulle ha bedrivit undervisning nästa höst. Dalslands Naturbruksutbildning fick ju nej av Skolinspektionen för att starta en friskola.hakansson

Det var si och så där med kunskapen. Centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson var den tredje i ”församlingen”. Han kastade glåpord, personliga förolämpningar och kränkningar omkring sig. Det var faktiskt lite obehagligt och något som jag tidigare inte har upplevt som politiker.

Och Ingvar Håkansson fortsatte senare under kvällen med att utgjuta sin vrede på Facebook. Och han hittade naturligtvis det ultimata argumentet:

”Idag lider jag med alla moderater som nu ser vilka ledamöter de röstat in i fullmäktige. Att kommunister inte har bättre vett var ju redan känt.”

iqHåkansson ifrågasatte helt enkelt oppositionens intelligensnivå. (Vilket han också gav uttryck för i ”samtalet” utanför kommunhuset.)

Och så kom det gamla ”kommunistepitetet” till heders. Det har jag inte hört, med undantag av några nazister på FB, sedan S Anders Larsson använde det i fullmäktigedebatten om nedläggningen av Huvudnässkolan. Men Håkansson använde epitetet redan under sammanträdet. Han skrev:

”Sitter nu på fullmäktige i Vänersborg. Där har just nu moderater och kommunister kastat sig i famnen på varandra och firar att de så här i juletid lyckats lägga ner Nuntorp och gjort 60 tal anställda arbetslösa”.

klia_huvetHåkansson förstod inte vad kvällens ärende handlade om. Han förstod inte att det var Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som hade lagt ner Nunntorp, och att kommunfullmäktige diskuterade ett köp av fastigheten. Och att de anställda ändå inte hade haft någon anställning till hösten, eftersom det inte ska startas någon skola då. Oavsett beslut.

Och vad då firade? Det var väl ingen som firade. Vilket Håkansson för övrigt senare kom på att det gällde också andra partier:

”Kd och liberalerna är också med och firar att de har lagt ner Nuntorp.”

Det var mitt första personliga möte med centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson. Jag hoppas att det också blir det sista.

facebookJag kan inte heller låta bli att återge slutet på ett inlägg av Annalena Levin (C) (på ett av Ingvar Håkanssons inlägg på FB):

”Jag beklagar verkligen beslutet och ser med spänning fram emot vilken av de jäviga ledamöterna som kommer köpa Nuntorp nu då för det måste väl vara den personliga vinningen de har att vara jäviga på. Eller vad var deras orsak tro?”

Det måste vara partikamraten Bo Carlsson (C) som Levin (C) tänker på. Han är den ende av de jäviga som brukar mark i Brålanda…

Nunntorp har sjabblats bort av de styrande i Vänersborgs kommun. Oavsett beslutet igår så hade det inte blivit som förr. En skola på Nunntorp hade ändå inte kunnat komma i gång kommande höst. Och är det något utbildningsföretag som vill starta skola någon gång i framtiden, vilket det troligtvis inte finns, så hade en skola inte kunnat starta förrän tidigaste hösten 2018. Med tanke på att sista ansökningsdatum för att bedriva en friskola hösten 2018 går ut den 31 januari 2017, så hade en skola antagligen, om det hade funnits intressenter, inte kommit igång förrän hösten 2019.

Det är varken sjysst eller hederligt att påstå att gårdagens återremiss innebär en nedläggning av Nunntorps skola. Det är Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som har lagt ner skolan.

Ansvaret faller tungt på Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).

Vad säger Nunntorpsbeslutet?

1 december, 2016 4 kommentarer

kvartett6Igår (onsdag) hände det alltså något unikt. Sverigedemokraterna gjorde sitt politiska genombrott i Vänersborg. Det var tillsammans med, och tack vare, de styrande partierna bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De ändrade och anpassade sitt beslutsförslag till sverigedemokraternas förslag – med följden att sverigedemokraterna kunde rösta tillsammans med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i en gemensam ljusrödgrönbrun koalition. (Se ”S+C+MP+SD=sant”.)

facebookDet kan väl sägas att samarbetet har försvarats på Facebook av åtminstone två fullmäktigeledamöter från centerpartiet. De såg inte ”problemen” med att bjuda in sverigedemokraterna i den politiska värmen och göra upp med dem.

Men vad sade då det beslutsförslag som nu går till kommunfullmäktige den 14 december för ett slutgiltigt avgörande?

pergamentrulleBeslutsförslaget till fullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalshandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

pengapaseRedan den första förutsättningen, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

kossaYtterligare en sak som tillkommer är lösöre och inventarier. Detta ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar, stolar och gud vet allt. Det är mycket som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Kommunen är redan långt över 38 miljoner…

Kommunen behöver årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Ekonomikontoret skriver:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

I nu-läget finns inga hyresgäster.

nuntorpDen andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp? Jag har ställt frågan upprepade gånger på Facebook, i Nuntorpsgruppen, men får inget svar. Om man nu inte med svar menar påståendet att jag ”är full av negativa tankar”…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger i och för sig till TTELA att:

”Vi har tre, fyra intressenter som vill starta någon form av utbildning. Vi har kollat upp dem. Först måste köpet igenom i fullmäktige och sedan ska vi prata mer med dem.”

ordfklubba3Som jag ser det, så måste kommunfullmäktige få reda på vilka intressenter detta är innan ett beslut. Fram tills de har presenterats är jag väldigt skeptisk till uppgifterna – vis av tidigare politiska erfarenheter…

Och sedan kan man ju undra om dessa eventuella intressenter, om de nu finns, är seriösa och villiga att betala 10 milj kr i hyra varje år.

hushallningssallskapetDalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. (Den 14 december ska styrelsen i och för sig ta upp frågan en gång till.) Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det också för vilket företag som helst som tänker starta en utbildning.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

Syftet med köpet är främst…”

”Främst”…?

garderaDet är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser de inte att chanserna att någon vill bedriva utbildning antagligen är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

luradÄr sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet? Eller har de fått någon försäkran typ att det t ex aldrig ska bli ett asylboende på Nunntorp?

Och några alternativa användningar för Nunntorp, om det inte blir någon skola, finns inte i nu-läget. Det enda som står i tidigare handlingar är:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Men några konkreta sådana här planer har inte redovisats. Jag tvivlar på att de finns.

auktionBo Carlsson (C) säger till SVT Väst om vad som ska/kan hända om det inte blir något av planerna:

”… får vi inte igång verksamhet får vi sälja fastigheten.”

Det känns kanske inte riktigt helt seriöst… Fast det var kanske så som Bo Carlsson resonerade när han röstade för en nedläggning av Nunntorps naturbruksskola i Västra Götalandsregionen…

Det var inga ”nya” handlingar som lades fram för ledamöterna igår, utan det var de som jag tidigare har presenterat på denna blogg, se ”Ärendet Nunntorp till KS” och ”Nuntorp i KSAU”. Det finns många andra frågor som inte har blivit besvarade eller tillräckligt belysta, jag tänker t ex på de juridiska frågorna.juridik

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Kommunen får alltså inte enligt lagen tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”. Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

kommunallagenÖverhuvudtaget, det står alltså i underlaget till kommunstyrelsen, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

eu_flagga2Och sedan har vi EU:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig.

nuntorp_kartaMånga hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Men som politiker har vi ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

Som vanligt.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Nunntorpsbeslutet.

Kategorier:KS 2016, Nuntorp Etiketter:,

Nuntorp i KSAU

18 november, 2016 1 kommentar

fullmaktige2016På onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige ska en motion från sverigedemokraterna om Nuntorp behandlas. Motionen kommer med all sannolikhet inte att bifallas. Inte ens av sverigedemokraterna själva. Det beror på att ärendet Nuntorp, och ett köp av fastigheten, återremitterades på kommunstyrelsens extra sammanträde den 19 oktober.

Och kan inte ni läsare hänga med i turerna och inte minst i tågordningen för hur ärenden som Nuntorp behandlas i Vänersborgs kommun, så är ni inte ensamma. Jag förstår inte mycket heller. Jag vet faktiskt inte hur kommunledningen tänker. Sverigedemokraternas motion lämnades i oktober förra året och borde ha behandlats för länge sedan, kanske redan innan årsskiftet 2015/16… Och så ska kommunfullmäktige behandla den nu närtrojka2 kommunstyrelsen redan har återremitterat Nuntorpsfrågan…

Det är mycket som är ”upp-och-ner” med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) vid rodret.

ksauPå måndag har kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) sammanträde. Arbetsutskottet ska förbereda vilka ärenden som ska till kommunstyrelsen, dit alla ärenden måste passera, innan de kommer upp i kommunfullmäktige. Så KSAU ska på måndag förbereda de ärenden som ska behandlas av fullmäktige, inte nu på onsdag, utan på sammanträdet i december.

Och vad ska KSAU ta upp då på måndag om inte frågan om köp av Nuntorp!

Det är det återremitterade ärendet från kommunstyrelsen som ska behandlas igen. Och nu har den ursprungliga utredningen kompletterats med ytterligare fakta, precis som oppositionen i kommunstyrelsen efterlyste.

Det skulle man kunna tro i varje fall. Handlingarna ligger ute på kommunens hemsida (kan skamladdas hem här), och jag har läst dem.

Det är synd och skam att säga, men jag ser egentligen inget som helst nytt i de nya handlingarna. Det känns bara som att de innehåller upprepningar.

Återremissen i kommunstyrelsen den 19 oktober handlade om att kommunstyrelsen ville ha mer fakta kring:

  1. en beskrivning av projektet som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är
  2. investeringskalkyl
  3. finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer
  4. ett överenskommet avtalsförslag

1I det nya underlaget står det om den första punkten:

”Fastighets AB Vänersborg är intresserade av att köpa fastigheten för att i första hand arrendera ut denna för att bedriva fortsatt utbildning/naturbruksgymnasium i form av friskola. Även särskolegymnasium är av vikt för kommunen och även denna i form även friskola.”

hushallningssallskapetNu är ju detta historia, eftersom Skolinspektionen sa nej till Dalslands Naturbruksutbildnings ansökan om att få starta en skola på Nuntorp. Så varför detta upprepas igen förstår jag inte. Det blir ju ingen naturbruksskola. Det står helt klart. Skolinspektionens beslut har inte överklagats.

Den nya utredningen fortsätter. Om det inte blir en skola, som det inte blir, så:

”Planerna är då att i lokalerna bedriva någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning.”

Och så inget mer.fragande3

Förväntar sig de styrande partierna verkligen att kommunfullmäktige ska godkänna ett köp av fastigheten Nuntorp på dessa oerhört lösa boliner? Hur skulle fullmäktige kunna det? Undrar jag. Det minsta man kunde begära är väl att dessa planer hade beskrivits betydligt utförligare och noggrannare. Som det nu är, har ju inte ledamöterna i fullmäktige egentligen en susning vad ”någon form av daglig verksamhet och andra aktiviteter för kommunens räkning” innebär konkret.

2När det gäller investeringskalkylen så sägs det:

”Av upprättat utkast till köpeavtal med regionen framgår att köpesumman för Nunntorp 1:14 uppgår till 38 Mkr. Utöver detta tillkommer lagstadgade avgifter vid försäljning på c:a 1,6 Mkr, vilka belastar köparen. Bolagets utgifter för fastighetsförvärvet skulle då totalt uppgå till c:a 39,6 Mkr.”

Det här är mycket pengar… Men det är inget nytt, det visste kommunstyrelsen redan när den fattade beslutet om återremiss.

Det står inget i utredningen om vad en handikappanpassning med nya hissar, underhåll, IT etc kommer att kosta. Och det kan röra sig om ytterligare ett antal miljoner. Dessutom ingår inga inventarier, som t ex maskiner och fordon, i dessa nästan 40 milj kr.

3När det gäller punkt 3 ovan, om tänkta intäkter, så står det i utredningen att det:

”saknas i nuläget förhandlade avtalsförslag med eventuella hyresgäster i fastigheten.”

Och det underlättar ju inte direkt ett framtida beslut om ett köp av Nuntorp… Utredningen förklarar det dock så här:

”Det är FABV:s (Fastighets AB Vänersborg; min anm) uppfattning att det varit svårt att erbjuda avtal och villkor till eventuella intressenter, så länge som det finns oklarheter i bolagets möjligheter att förvärva fastigheten.”

nuntorp

Det kan hända att det är så, men det underlättar ändå inte inför ett framtida beslut, i varje fall inte för ett positivt beslut, dvs att köpa fastigheten. Det skulle vara ett oerhört vågspel med skattebetalarnas pengar att köpa Nuntorp under dessa förutsättningar. I synnerhet när kommunen står inför stora, nödvändiga investeringar i t ex förskolor och grundskolor – och i kommunhuset.

Sedan fortsätter utredningen med att återupprepa de redan kända siffrorna för kostnaderna för Nuntorp. Men det kan vara viktigt att veta att utredningen återigen slår fast att:

fabv”I hyressättningen ska även bolagets avkastningskrav enligt ägardirektivet tillgodoses. FABV avser att ta ut en marknadsmässig hyra som täcker kostnaderna för fastigheten.”

FABV:s avkastningskrav ligger på 4%. Kommunen ska alltså ta ut hyror som innebär inkomster på ca 10 milj kr per år. Det här känns helt orealistiskt – att kommunen ska få in hyror av denna storlek (exklusive värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning). Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nuntorp.

scaredI den första utredningen uttryckte ekonomikontoret sina farhågor för de stora ekonomiska risker som en fastighetsaffär skulle innebära:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter.”

Jag tror inte att någon känner sig lugnare efter att ha läst den här senaste rapporten…

4Den fjärde punkten i återremissen som skulle utredas handlade om avtalsförslaget med regionen. Och inte heller här kan utredningen leverera några positiva nyheter som skulle underlätta ett kommunalt köp av Nuntorp.

I det ursprungliga avtalsförslaget så kunde inte FABV och Västra Götalandsregionen komma överens om avtalsvillkoren kring de så kallade dolda felen. Och det vet var och en som har haft med fastigheter att göra – att dolda fel kan betyda stora pengar…

dolda_felUtredningen skriver:

”Beträffande klausulen i köpeavtalet avseende dolda fel så konstaterar FABV att om kommunstyrelsen bedömer att ett helt färdigförhandlat köpeavtal är en förutsättning för ett godkänt fastighetsköp, så kan bolaget böja sig för Regionens önskemål i denna fråga.”

Som sagt, ingen positiv nyhet direkt. De dolda felen skulle kunna öka kommunens kostnader ganska rejält…

Nej, man måste nog sammanfatta den nya utredningen med att den definitivt inte underlättar ett kommunalt köp av Nuntorp. Dessutom tar den nya utredningen inte upp någonting kring de juridiska spörsmålen (se ”Ärendet Nunntorp till KS”).

auktionDäremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nuntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier etc att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nuntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nuntorp. Även om det tyvärr inte ser ut att kunna bli en naturbruksutbildning.

Kategorier:Fastighets AB, Nuntorp Etiketter:,

Nunntorp: Vi ville, men vi kunde inte

24 oktober, 2016 2 kommentarer

facebookDiskussionens vågor har gått höga på Facebook. Det har skrivits spaltmetrar om Nunntorps öde. Vilket nu, tyvärr, tycks vara beseglat.

nuntorpKommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen tänker nämligen inte sammankalla något nytt sammanträde med kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsens ordförande som kan göra detta. Därmed kommer inte heller ärendet Nunntorp att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag och inget beslut kan då fattas om ett kommunalt förvärv av fastigheten. I varje fall inte innan överklagandetiden för Dalslands Naturbruksutbildning AB, om att få starta ett fristående gymnasium och en gymnasiesärskola, har gått ut.

Det känns i nu-läget som att det var nu eller aldrig. Naturligtvis kan en ansökan inkomma i ett senare skede, men då handlar det om att starta utbildning först hösten 2018 och då blir allt svårare, då går det inte en enda elev på skolan och en skolverksamhet får börja från scratch.

oppositionIngen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet.

På Strömma, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande.

I Borås Tidning den 27 oktober 2015 stod det:

”Förhoppningen är att innan jul ha kommit överens om ett köp av skolan – och fortsatt drift.”

Då talar tidningen alltså om julen för ett år sedan…

dingleDingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det snabba ryck.

Den 24 februari skrev kommunchefen på Munkedals kommun (se här):

”Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i dag Munkedals kommuns och Västra Götalandsregionens hyreskontrakt gällande de lediga lokalerna på naturbruksgymnasiet i Dingle. Detta är ett steg mot att längre fram köpa fastigheten.”

Kommunchefen fortsatte:

”Det kommer dessutom skapa goda förutsättningar för samverkan med den nybildade friskolan, Dingle gymnasium AB, samt eventuella andra utbildningsorganisationer.”

Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle.

Nu hände det en del andra saker kring naturbruksgymnasiet i Dingle, bland annat så överklagades Naturbruksstyrelsens beslut (till Förvaltningsrätten) att stänga Dingle ett år tidigare än vad regionfullmäktige hade beslutat. Det var det för övrigt ingen som gjorde, inte ens en centerpartist, när det gällde beslutet om Nunntorp…

vgregionDet kan förresten sägas att regionfullmäktige godkände Naturbruksstyrelsens beslut i efterhand, den 10 maj. Det var också efter det att överklagandet till Förvaltningsrätten hade lämnats in. Det blev votering i frågan. Alla i regionfullmäktige röstade ja till att godkänna Naturbruksstyrelsens beslut om en tidigarelagd stängning, alla utom sverigedemokraterna. Bo Carlsson (C) var närvarande på mötet, men i voteringslistan finns hans namn inte med. Varför inte? Gick Bo Carlsson därifrån när det var omröstning? (Regionfullmäktiges protokoll kan du hämta här.)brattom

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

fabv”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till NN (=regionens ansvarige tjänsteman; min anm) kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Men till slut…

question_mark2Underlagen presenterades alltså för kommunstyrelsen för bara en vecka sedan, den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än som besvarades…

Den fd centerpartisten Carl-Ewert Berg, som för övrigt bara fick 5 personröster färre än gestadbygdens starke man Bo Carlsson i Vänersborgs västra valkrets, ställde efter kommunstyrelsebeslutet i onsdags en fråga till Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C):

”Varför har inte frågan om köp tagits till KS tidigare dvs under våren o inte som nu när det torde vara helt kört???”marie

Marie Dahlin (S) började sitt svar:

”Det är inte utan att jag känner mig lite påhoppad av dig i ditt mail.”

Marie Dahlin känner sig ofta både kränkt och påhoppad.

Sedan fortsätter Dahlin:

”Vi har gjort allt vi har lovat.”

nuntorp_infartI media har väl Dahlin och Carlsson gett intrycket av att de har lovat att Vänersborg (genom FABV) ska köpa Nunntorp… Men det har ju inte hänt, och naturligtvis är det oppositionens fel. I varje fall enligt Dahlin…

Dahlin igen:

”Problemet är ju fortfarande att M,L,KD och V inte vill att vi ska köpa Nunntorp 1:14. … Men som sagt, de ville inte köpa Nunntorp. … Vad som skulle kunna förändra detta vet inte jag. Om vi så hade tagit beslut i maj, så ville fortfarande inte M,L,KD och V köpa Nunntorp.”

Marie Dahlin och Bo Carlsson har enligt Dahlin själv gjort allt som någon kan kräva av dem. Jag tycker inte det. Tycker någon det?nono

Och för övrigt är det inte sant det som Marie Dahlin skriver i sitt svar till Berg.

Vänsterpartiet var öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. (De andra partierna får prata för sig själva.) Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. (Se ”Ärendet Nunntorp till KS”. Här kan du också ladda ner hela underlaget.) Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter. (Se framför allt motiveringen för återremissen – ”Nunntorp i KS – just nu!”.)

nonoMen när Vänsterpartiet, och de andra partierna ville diskutera oklarheterna på sammanträdet, så fick de inte det för ordförande Marie Dahlin!

Oklarheterna om de ekonomiska riskerna? Nej, det var inget bekymmer, det var inte dagens ärende. Det skulle inte debatteras…

I TTELA (se här) sa Marie Dahlin att oppositionens frågor inte var relevanta:

”Det var inte det ärendet handlade om i dag. Ärendet handlade om att förvärva en fastighet, det var det man skulle säga ja eller nej till. Inte vad som händer i den fastigheten sedan.”

bordetOch det kan jag nog säga för hela Vänsterpartiets räkning – vi tar inga beslut förrän fakta ligger på bordet. Och ta ett beslut om 38 milj kr utan att ha fått frågorna tillfredsställande besvarade, det går mot allt som Vänsterpartiet står för.

Pudelns kärna…

nuntorpTåget ser ut att ha gått för Dalslands Naturbruksutbildning AB:s planer – och ansvaret för det ligger helt och hållet på de styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). De har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid borde flera av problemen ha kunnat lösas.

Vänsterpartiet ville bevara Nunntorp – men vi kunde inte.

Sossarna och Nuntorp

11 oktober, 2016 1 kommentar

sossarJag fick en fråga, faktiskt precis efter det att jag hade skrivit klart bloggen ”Carlssons och centerns dubbelspel om Nuntorp” i lördags. Frågan handlade om socialdemokraternas agerande i Västra Götalandsregionen.

Och visst, sossarnas agerande är synnerligen intressant. Jag beskrev i och för sig deras agerande i en tidigare blogg, se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.

Men ok, en liten rekapitulation. Och några nya protokoll, och en motion, som sprider ännu lite mer ljus i frågan…

vgregionDen 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nuntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Socialdemokraterna hade ett eget förslag som de naturligtvis röstade på. I deras förslag stod det som första punkt:

”naturbruksstyrelsen får i uppdrag att tillhandahålla minst två jordbruksutbildningar i Västra Götalandsregionen.”

Notera att det står ”minst två jordbruksutbildningar”. ”minst två”… Två!

sossar_surRegionen driver sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte i yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Men en ledtråd till vilka fyra skolor som socialdemokraterna menade framgår med all önskvärd tydlighet av ett yrkande som de lade fram i regionens naturbruksstyrelse den 7 maj 2015, alltså 3,5 månader före beslutet i regionfullmäktige.

nuntorp_yrkande_sDet här protokollet har jag för övrigt inte sett förrän nu. Därför har jag inte heller riktigt förstått socialdemokraternas agerande tidigare. (Och gör väl egentligen fortfarande inte…) Men den som letar, den finner. Och nu börjar jag också få en fullständigare bild av socialdemokraternas ”dubbeltydiga” agerande i regionen…Nuntorp_bort

Socialdemokraterna yrkade då, den 7 maj 2015, på:

”antagningsstopp på Dingle, Nuntorp, Strömma och Uddetorp.”

Se här, socialdemokraterna pratar klartext. Antagningsstoppet på Nuntorp betydde naturligtvis att de ville lägga ner skolan.

Mer dubbelspel, mer falskspel.

Det råder väl därför ingen tvekan om att när socialdemokraterna röstade på sitt eget förslag i den avgörande omröstningen i regionfullmäktige den 22 september 2015, så innebar det att Nuntorp skulle läggas ner.

Och redan innan bläcket från regionfullmäktiges papper hade torkat så fullföljde regionens socialdemokrater sin linje i naturbruksstyrelsen. Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nuntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nuntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

Marie_Dahlin2Det var också då som Marie Dahlin (S) skrev helt öppet på Facebook till en av socialdemokraternas ledamöter i regionen:

”Hur kunde du misstolka regionfullmäktiges beslut som togs den 22/9 så katastrofalt? Har du pratat med några av våra partikamrater som var med om beslutet i fullmäktige? Ingen ville lägga ner Nuntorp.”

”Ingen ville lägga ner Nuntorp”…?

Jodå, både socialdemokrater och centerpartister i regionen ville lägga ner Nuntorp… windy2

Jag vet inte om det var den starka opinionen mot nedläggningen av Nuntorp som gjorde det, men en månad senare lade två socialdemokrater en motion till regionfullmäktige. Det var inför sammanträdet den 19 oktober 2015. För övrigt av samma två socialdemokrater som hade en insändare i lördagens TTELA, Gert-Inge Andersson och Lena Hult.

I motionen yrkade Andersson (S) och Hult (S):

”Regionfullmäktige uppdrar åt regionutvecklingsnämnden att bibehålla samtliga naturbruksskolor i regionen…”

lappkastDet tar ett par veckor efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut så gör Andersson och Hult en sväng på 180 grader och får det att låta som att socialdemokraterna har varit emot en nedläggning av Nuntorp.

Det är bisarrt. Eller snarare absurt.

Det hade väl varit bättre att säga att de hade handlat fel, utövat lite självkritik och ändrat sig. Kan i varje fall jag tycka.

Och inte blir det bättre av att Andersson och Hult skrev i lördags (se TTELA):

”Vi socialdemokrater protesterade mot nedläggningen redan i höstas. Våra röster har inte tystnat. Vi när fortfarande ett hopp för en framtid för Nuntorp.”

nuntorp_infartOch visst, på sätt och vis gjorde de ju det med motionen. Men då hade tåget redan gått, Nuntorp skulle läggas ner. Och socialdemokraterna hade inte argumenterat eller verkat för något annat…

Den 10 maj i år diskuterade regionfullmäktige en överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler. Dingle skulle säljas till Munkedals kommun och Strömma till Hushållningssällskapet Sjuhärad. Se där, en kommun och ett hushållningssällskap som agerade betydligt snabbare än här i området…

protokollsanteckn2När ärendet behandlades lämnade en socialdemokrat en protokollsanteckning (se här, bilaga 87a, i slutet av dokumentet). Helén Eliasson (S) sammanfattar i sin protokollsanteckning diskussionen vid regionens ”nedläggningsmöte” i ett antal punkter. Eliasson skriver om ”skolor” och hur viktiga de är. Hon nämner emellertid inga skolor vid namn och får det faktiskt att låta som om socialdemokraterna skulle ha velat ha kvar alla regionens skolor. Eliasson skriver:

”… presenterade vi ett alternativt förslag som handlade om att i stället utveckla och sandwich4utvidga utbildningsverksamheten vid samtliga skolor i regionen.”

Socialdemokraterna vill uppenbarligen både äta smörgåsen och ha den kvar.

”… vid samtliga skolor …” När de i sitt förslag var beredda att lägga ner fyra skolor… Jag får inte detta att gå ihop.

Det tycks som om socialdemokraterna har svårt med synen på historien. I samma protokollsanteckning skriver nämligen Helén Eliasson också:

”Koncentrationsmålet kommer inte att nås då den moderatledda majoriteten öppnat för andra aktörer att ta över de nedläggningshotade skolorna. Detta kommer sannolikt att leda till att söktrycket till kvarstående skolor inte kommer att kunna höjas. Det kommer i sin tur att leda till ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för kvarstående skolor. Vid ett värsta scenario riskerar även dessa nedläggning.”

Oops!

nuntorpHelén Eliasson och regionens socialdemokrater anser tydligen att det inte bara är fel, utan möjligtvis också förödande för regionens kvarvarande skolor, om bland annat Nuntorp skulle fortsätta sin verksamhet som friskola…

Det känns som att socialdemokraterna inte riktigt vet vilket ben de ska stå på, så det blir ett slags dubbelspel. Eller falskspel. Socialdemokraterna har i varje fall en stor uppgift framför sig när det gäller att förklara sitt agerande kring Nuntorp.

motion2Gert-Inge Anderssons (S) och Lena Hults (S) motion besvarades i regionfullmäktige den 20 september 2016, nästan exakt ett år efter det att det ödesdigra beslutet om Nuntorp togs. Motionen föranledde inte några åtgärder från regionens sida. Det hänvisades bara till regionfullmäktiges beslut den 22 september 2015.

”Motionen är besvarad.”

Motionären Gert-Inge Andersson (S) var uppe i talarstolen, men utan framgång.

c_nyMen behandlingen var intressant av ett helt annat skäl… Hur agerade centerpartiet?

Bo Carlsson (C) var inte närvarande på mötet. Varför vet jag inte, men här hade ju Carlsson definitivt haft chansen att inför alla centermedlemmar och hela regionen och hela Dalsland och hela Vänersborg berätta att centerpartiet ville behålla Nuntorp…

I Bo Carlssons frånvaro gick partikamraten Ulf Eriksson istället fram till talarstolen och yrkade bifall till regionstyrelsens förslag, dvs att inte göra något åt motionen. Nuntorps öde straikorsvar beseglat…

För övrigt kan jag notera, efter att ha tittat igenom samtliga protokoll från regionfullmäktige att Bo Carlsson eller centerpartiet inte har lagt två strån i kors för Nuntorp.

Om man ville vara positiv kan man ju i varje fall säga att socialdemokraterna har gjort några ansatser till försök att ändra beslutet. Men för att dessa försök ska bli trovärdiga, så anser jag att socialdemokraterna måste förklara sitt agerande den 22 september 2015 när beslutet om Nuntorp fattades.

För hur ska folk kunna ha förtroende för politiker som ena dagen vill lägga ner Nuntorp och andra dagen vill ha skolan kvar? Och dessutom försöker blanda bort korten på hur de verkligen agerat?

falskspelSocialdemokraterna spelar liksom centerpartiet i Vänersborg med falska kort i sitt politiska spel.

Det går inte att dra någon annan slutsats utifrån de protokoll som finns från regionen.

Carlssons och centerns dubbelspel om Nuntorp

8 oktober, 2016 Lämna en kommentar

c_nyI debattartikeln som publicerades i TTELA igår fredag (se ”Centerpartiet med på att lägga ner Nuntorp” och TTELA) skrev jag om hur Bo Carlsson (C) och centerpartiet agerade i regionen när beslutet om Nuntorp fattades.

Det tycks som om enskilda centerpartister i främst dalslandsdelen av kommunen ändå inte riktigt verkar ha förstått det dubbelspel, eller kanske bättre, falskspel, som Bo Carlsson och centerpartiet spelar och har spelat.

bo_tumme_nerBo Carlsson och centerpartiet röstade för en nedläggning av Nuntorp. Samtliga centerpartister i regionfullmäktige röstade den 22 september 2015 för nedläggningen. Utan undantag.

Så var det och det är obestridligt. Centerpartiet ingår ju i den majoritet, tillsammans med moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister, som styr Västra Götalandsregionen och som fattade beslutet om Nuntorps nedläggning.

nuntorp_halshuggBo Carlsson var själv framme i talarstolen.

Carlsson började med att tala om hur duktiga eleverna var på Nuntorp, och det stämmer med all säkerhet. Men ibland, i synnerhet i politiska sammanhang, brukar man passa på att ge extra beröm till dem som man strax ska ge ett tråkigt och dystert besked, i detta fall att deras skola ska läggas ner…

BoC_regionenCarlsson avslutade sitt tal:

”Signalvärdet är kristallklart till både elever och lärare och personal att vi behöver dom här utbildningsutbudena som finns i regionen. Och vi måste jobba seriöst under den här perioden och hitta rätt på det här ämnesområdet. Och det får inte finnas utrymme för nån obstruktion nånstans i regionen där man börjar med intagningsstopp och så vidare ute på skolorna som förstör hela det här beslutet. Det är väldigt viktigt att få säga. Det är ett fullmäktigebeslut vi fattar nu och alla som jobbar i nämnder och styrelser under fullmäktige måste ha detta klart för sig.”

vgregionDet går att höra talet på regionens hemsida. (Klicka här – Bo Carlssons anförande börjar 38.30 min in på inspelningen.)

Jag förstår faktiskt inte riktigt vad Bo Carlsson menar i sitt anförande, men han argumenterar i varje fall inte för att Nuntorp ska finnas kvar. Istället betonar han att det är ett fullmäktigebeslut som fattas och att det ska respekteras – och fullmäktige är det högsta beslutande organet i regionen. Och med tanke på att Carlsson en stund senare, som sagt, i samma fullmäktige, röstar på att lägga ner Nuntorp så måste talet ses i detta ljus.

fabvBo Carlsson (C) är ju som bekant också kommunpolitiker i Vänersborg och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Carlsson är även en av de tre som sitter i styrelsen i det kommunägda aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg (FABV). I denna egenskap vill Bo Carlsson att kommunen genom Fastighetsbolaget ska köpa Nuntorps fastighet…

Visst, det låter otroligt men så är det. Ena dagen lägger Carlsson ner Nuntorp, andra dagen vill han köpa fastigheten och hyra ut den till en friskola…

Huruvida Bo Carlsson är jävig eller inte finns det för övrigt skilda meningar om. Själv anser inkompetenshan uppenbarligen inte det. Andra tycker att jävssituationen är helt solklar… Jag lutar åt det senare. (Se ”Lidell anmäler jäv om Nuntorp!”.)

Det hör till saken att FABV har arbetat oerhört långsamt och trögt, nästan räddhågset. Det är till och med så att man nästan också får en känsla av inkompetens… Jag hittar nog inga andra ord för att beskriva processen i FABV. Eller brist på. I andra kommuner i samma läge har kvarnarna malt betydligt snabbare och det finns kommuner som redan har fattat bindande politiska beslut.

I Vänersborg har alltså inte ens ärendet om Nuntorp kommit till de politiska organen i Vänersborg, varken till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det finns helt enkelt inget ärende. (Det beskrev jag för övrigt i min debattartikel.)

marie_bosseAnsvaret för detta ligger naturligtvis hos de som styr Vänersborg, framför allt hos Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S), som även sitter i FABV:s styrelse. Det innebär också att Vänsterpartiet och kommunens andra politiska partier, inte formellt har tagit ställning till ett köp av Nuntorp för 38 miljoner kr (exklusive lösöre). Ärendet existerar inte politiskt i Vänersborg. (Vänsterpartiet i Vänersborg har inte tagit ställning ens informellt i frågan, även om vi naturligtvis har diskuterat den.)

Det händer för övrigt så lite i Vänersborg att till och med regionen förvånas. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober skriver en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till Bengt Säterskog kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Processen hos regionen är ”avstannad” därför att Vänersborgs kommun inte har återkommit till regionens ansvarige tjänsteman. Kan det sägas tydligare? Kan inkompetensen och den bristande viljan hos de styrande i Vänersborg beskrivas tydligare?

Hela situationen är häpnadsväckande.

Är Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) rädda för att EU kanske stjälper det hela i slutändan? Eller är det kanske så att det som händer bara är ett politisktfinger_lang spel? Det vore ju inte första gången i Vänersborgs politiska historia… (Se här.)

Eller…

Det kanske är så att Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) egentligen inte vill köpa Nuntorp? De kanske bara låtsas för att vinna billiga politiska poänger?

Kategorier:Centerpartiet, Nuntorp Etiketter:,

Centerpartiet med på att lägga ner Nuntorp

7 oktober, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpIdag var följande debattartikel från mitt tangentbord införd i TTELA (se här). Jag har även skickat den till Melleruds Nyheter, där också en diskussion om Nuntorp pågår.

Rubriken är satt av TTELA.

===

Nuntorps vara eller inte vara som naturbruksskola diskuteras intensivt för närvarande. Dock så slirar flera debattörer på sanningen eller har inte riktigt koll på fakta.

Fastighets AB Vänersborg har uttryckt sin vilja att köpa fastigheten. Ärendet har emellertid handlagts osedvanligt långsamt och trögt, nästan räddhågset, av de styrande partierna i Vänersborg. Frågan har fortfarande inte ens nått de politiska organen i kommunen. Därför har inget parti i Vänersborg tagit så att säga officiell ställning för eller emot ett köp av Nuntorps fastighet. Det finns nämligen inget att ta ställning till. Det finns inget ärende, ingenting.

Jonathan Axelsson (M) skrev till Skolinspektionen, det är riktigt. Han påtalade de felaktiga uppgifter som fanns i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning. Och då undrar jag, tycker de som ”skäller” på Axelsson att det är ok att Dalslands Naturbruksutbildning vilseleder Skolinspektionen? De som kritiserar Axelsson måste faktiskt ta ställning till det.

Skolinspektionen hade många skäl till sitt avslag om att bedriva naturbruksskola, inte minst ekonomiska. Inspektionen ifrågasatte på ett mycket noggrant och seriöst sätt det mesta som stod i ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning om finansieringen av den blivande skolan. Det går inte, som VD Monica Andersson Skall, att avfärda detta som att inspektionen ”inte hade förstått” (TTELA 30/9).

Nedläggningen av Nuntorp har fattats av Västra Götalandsregionen. Det var den borgerliga majoriteten som fattade beslutet. Bo Carlsson (C) var själv med att aktivt fatta detta beslut. Centern är följaktligen inte alls för att bevara Nuntorp, tvärtom. Socialdemokraterna i regionen ville lägga ner fyra av sex av regionens naturbruksskolor, taktiskt nog nämndes inte vilka. Vänsterpartiet röstade för övrigt nej till förslaget.

Regionen har värderat Nuntorp till 38 miljoner kr. Det är mycket pengar för en kommun som Vänersborg. Om Nuntorp är värt pengarna eller inte har politikerna i Vänersborg som sagt aldrig fått tillfälle att ta ställning till. I stället tycks det som om Nuntorp har blivit ett centerpartistiskt slagträ i den politiska debatten i Vänersborg, vilket förefaller närmast osannolikt i ljuset av Bo Carlssons agerande i regionen. V_logga_mindre

Det är tråkigt att Dalslands Naturbruksutbildning inte lyckades med sitt försök att ersätta och ordna denna viktiga utbildning. Det hade varit bra om det hela hade skötts bättre så att Naturbruksprogrammet hade kunnat räddas.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.

11 september, 2016 Lämna en kommentar

bralanda_bygdefestDet händer en hel del i Brålanda, denna pärla på Dalboslätten. Företagarföreningen och med den väldigt många brålandabor är mycket aktiva och drivande för att ordna och arrangera olika typer av evenemang och tillställningar. Naturligtvis helt ideellt – i den berömda brålandaandans tecken. Det läggs ner ett imponerande arbete.

Igår lördag hölls den traditionella bygdefesten. Och den varken kan eller vill man missa. Självklart.

Det var många människor på plats. Och bilar. Själv fick jag tillåtelse av en man vid Equmeniakyrkan att parkera på kyrkans gräsmatta… Det var bara att tacka, och parkera. Fast det inte kändes helt rätt… Sist jag parkerade på en gräsmatta var i Göteborg för nästan 40 år sedan, då fick jag böter…

Det var många kända ansikten i folkvimlet. Men det blir väl så när man har ägnat större delen av sitt yrkesliv i södra Dalsland… Så det blev många trevliga samtal och diskussioner.

bralanda2016_5

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna fanns på plats. Och de ansiktena var också kända. Och så blir det ju – när man ägnat över 20 år åt kommunalpolitik. Partierna delade ut flygblad till intresserade förbipasserande. De handlade till stor del om Nuntorp och kommunens köp av fastigheterna. Och lösöret.

På scenen kunde besökarna också höra Robert Svensson och Monica Andersson Skall berätta varför Hushållningssällskapet vill starta upp en fristående gymnasieskola på Nuntorp. Och en förutsättning för detta var enligt Svensson att:

”kommunen fattar ett beslut att köpa Nuntorpskolan.”

bralanda2016_3De båda talarna var optimistiska om skolans framtid. Svensson tyckte att Dalslands Naturbruksutbildning AB (bolaget som har bildats av Hushållningssällskapet för att bedriva skola) hade ett framgångsrikt koncept. Marknadsföringen ska bli betydligt bättre än tidigare, man ska bättre ta tillvara lärarkollegiets idéer, utbildningsutbudet ska breddas, det ska arbetas med grön integration och de ”nya svenskarnas” erfarenheter ska tas tillvara på ett bättre sätt.

Det är naturligtvis bra tankar och idéer, och jag tror inte att någon har något att invända mot dessa. Möjligtvis att de är alltför optimistiska. Men det är inte riktigt detta som diskussionen gäller i Vänersborg.

Robert Svensson och Dalslands Naturbruksutbildning räknade med att den fristående skolan ska gå med förlust de första åren. Och därför måste aktiebolaget få in kapital. Det hoppas man att få genom att sälja aktier, 10.000 kr per aktie. Det finns för övrigt aktier kvar för villiga köpare.

nuntorp

Monica Andersson Skall berättade om en plan B. Den handlade om vad Dalslands Naturbruksutbildning AB skulle göra om inte Skolinspektionen gav tillstånd till att bedriva en skola. Då var planen att överklaga. Jag antar att det inte är denna plan B som Marie Dahlin (S) pratar om, när hon i fullmäktige, och på andra ställen, nämner en plan B.

Robert Svensson utvecklade också vad plan B handlade om. Och för honom var plan B betydligt enklare, den fanns helt enkelt inte. Robert Svensson sa:

”Då vill jag vara tydlig. Då blir det inget.”axelsson_jonathan

Plan B innebär tydligen olika saker för olika personer.

Som sagt, det delades ut flygblad på bygdefesten.

Socialdemokraternas och centerpartiets flygblad var i det närmaste identiskt lika. (Jag undrar vem som skrev originalet?) Endast några enstaka ord hade ändrats när de beskrev den, i deras ögon, illvillige moderaten Jonathan Axelsson:

”Nämnde moderat har skrivit till skolinspektionen och EU-kommissionen för att sätta käppar i hjulet…”

flygbladCS_Bralanda

Citatet återfinns, som synes, i båda flygbladen…

På TTELA:s webbsida idag så har, äntligen, en artikel om Axelssons brev publicerats. (Se ”Fortsatt oenighet kring Nuntorp”.)

eu_loggaI TTELA-artikeln intervjuas Jonathan Axelsson (M). Han säger angående brevet till EU-kommissionen:

”Är det enligt den kommunala likställighetsprincipen att kommunen går in som fastighetsägare åt en privat friskola?”

Marie_Dahlin3Och det är kanske inte en helt irrelevant fråga. Faktum är ju att oron delas av Marie Dahlin (S). I kommunfullmäktige den 22 juni sa hon från talarstolen:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Skillnaden mellan de båda är kanske bara att Axelsson vill veta om upplägget är lagligt innan Vänersborgs fullmäktige tar ett beslut, medan Dahlin är beredd att ”chansa”?

Och det vill Dahlin tydligen, chansa alltså, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

Det verkar som om Marie Dahlin (S) fruktar att det här kan hända igen. ”Går det så går det” har Dahlin sagt några gånger i fullmäktige i andra sammanhang. Det är väl så hon tänker nu också… Men att agera på ett liknande sätt en gång till, att riskera att bli föremål för EU:s långa legala arm igen, och fälld, är väl inte värdigt en kommun som Vänersborg?

skolinspektionNär det gäller brevet till Skolinspektionen säger Axelsson i TTELA-artikeln:

”Man [Dalslands Naturbruksutbildning AB; min anm] ger sken av att allt är klappat och klart. Men regionen har inte tagit något beslut om att sälja och fullmäktige har inte tagit något beslut om att köpa.”

Och det har Axelsson helt rätt i, det finns ännu inga beslut. Ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning innehåller felaktiga uppgifter… (Se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp”.)

Så socialdemokraterna och centerpartiet anser alltså att Axelsson sätter käppar i hjulet när han vill att allt ska gå lagligt till och att man ska hålla sig till sanningen när man har kontakt med myndigheter…

Bygdefesten i Brålanda bjöd på fler överraskningar. Socialdemokraterna hade nämligen en liten frågesport… Eller quiz som det heter nu för tiden.

Fråga 4 handlade om Nuntorp…

bralanda2016_4

”Vilka partier vill lägga ner Nuntorps naturbruksskola?”

Jag blev onekligen lite konfunderad. Vad var rätt svar? (Vet du?)

Jag var tvungen att fråga den socialdemokratiske nestorn Dan Nyberg, om det var Vänsterpartiet som var rätt svar. Jag menar, i så fall hade det ju varit fel. Vänsterpartiet har ju inte tagit ställning än (även om jag i min blogg är och har varit lite kritisk…). Vänsterpartiet har nämligen inte haft anledning att fatta beslut om ett ställningstagande – ett köp av Nuntorp är ju ännu inte aktuellt i varken kommunstyrelse eller fullmäktige. Ja, ska sanningen fram, och det ska den självklart, så finns det inte ens ett ärende om köp av Nuntorp i Vänersborgs kommun! Det betyder egentligen att inget parti ännu har tagit ställning i den formella politiska processen. För det finns ju ingen process!

Dan Nyberg (S) tyckte att jag skulle läsa frågan bättre. Ja visst ja, det stod ju ”i regionen”… Jag missade det. Det betydde att rätt svar var en 2:a:

”Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och miljöpartiet.c

Hoppsan! Centerpartiet…

Centerpartiet?

Centerpartiet är ju faktiskt med och styr regionen – och det är som bekant Västra Götalandsregionen som beslutade att lägga ner Nuntorp.

”Har Bo Carlsson sett frågesporten?”

Undrade jag. Frågan och svaret var nog inte så populära i centerkretsar. Och hos Bo Carlsson… Socialdemokraternas allierade.

Tänkte jag…

Men faktum är ju, och fakta ska liksom sanningar läggas fram, att Bo Carlsson själv röstadetunga_kluven för en nedläggning av Nuntorp i regionen. Bo Carlsson sitter ju faktiskt i regionfullmäktige!

Bo Carlsson (C) har med andra ord aktivt varit med om att lägga ner Nuntorps Naturbruksskola!

Och det gör centerpartiets flygblad, som delades ut igår, nästan patetiskt… Snacka om att prata med kluven tunga och att försöka lura bygdefestbesökarna…

Jag citerar flygbladet:

”Det är viktigt att dra stråken rätt och för Centerpartiet är det självklart att slå vakt om Nuntorp som ett utbildningscenter för de gröna näringarna, säger Bo Carlsson.”

Förutom att jag reagerar på formuleringen om stråken, så är texten definitivt inte i överensstämmelse med sanningen.

En gång till. Jag kan inte låta bli. Jag brukar inte skriva om regionen, men jag känner att jag måste göra ett undantag nu. Det är ju oerhört väsentligt i debatten och den pajkastning som centerpartister (och socialdemokrater) ägnar sig åt.

Regionfullmäktige behandlade frågorna om gymnasieutbildningarna inom naturbruk den nuntorpsdemo22 september 2015.

När Bo Carlsson och de andra fullmäktigeledamöterna anlände till sammanträdet på kommunhuset i Vänersborg (regionen sammanträder där) hälsades de välkomna av demonstranter, traktorer och kor utanför kommunhuset. Talkörerna ljöd om att Nuntorp skulle räddas. Detta hörde och såg naturligtvis Bo Carlsson och alla andra ledamöter. Ingen regionpolitiker kunde undgå frågans betydelse för Vänersborg.

Bo Carlsson och de andra centerpartisterna tillsammans med moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre skolor, Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp, skulle behållas. Medan Nuntorp, Strömma och Dingle skulle avvecklas:

vgregion”Naturbruksstyrelsen får uppdraget att … medverka till avveckling av de anläggningar som inte behövs för den fortsatta verksamheten…”

Men Bo Carlsson var inte bara en passiv röstande under fullmäktigesammanträdet. Han var med och yrkade – Bo Carlsson var aktiv innan han slutligen röstade för att lägga ner Nuntorp. Enligt vissa källor, till och med mycket aktiv.

nuntorp_regionbeslut

Jag förstår mig inte på Bo Carlssons agerande. Och jag förstår inte hur han och centerpartiet kan skriva som de gör i sitt flygblad. De ljuger med berått mod…

utropstecken3Centerpartiet i regionen och Bo Carlsson har varit med och beslutat att Nuntorp ska läggas ner!

Jag kan inte heller låta bli att nämna socialdemokraternas yrkande i regionfullmäktige (när Nuntorp lades ner). Det kanske gör att det möjligen fanns ytterligare ett rätt svar på socialdemokraternas frågesport. Nämligen alternativ 1 – socialdemokraterna…

sossarSocialdemokraterna yrkade i regionfullmäktige på att:

”naturbruksstyrelsen får i uppdrag att tillhandahålla minst två jordbruksutbildningar i Västra Götalandsregionen.”

Notera att det står ”minst två jordbruksutbildningar”. Regionen driver sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket lade ner tre skolor – och behöll tre.

Vilka fyra skolor ville socialdemokraterna lägga ner? Nuntorp? Det sa de dock ingenting om i sitt yrkande på regionfullmäktige.

Taktiskt? Oansvarigt? Fegt?

Och redan innan bläcket från regionfullmäktiges papper hade torkat så ändrade sig regionens socialdemokrater. Dagen efter regionbeslutet, på onsdagen, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nuntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen tillhör den borgerliga styret), att intagningen av elever till Nuntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i beslutet.

slamkrypareKanske var det en slamkrypare i socialdemokraternas frågesport? Kanske skulle de ha frågat om vilket parti som ville bevara Nuntorp i regionen. Rätt svar hade då varit kryss – Vänsterpartiet…

Hur som helst.

Det var några händelserika timmar i Brålanda igår. Det hände mycket under kort tid.

Det är nästan så att jag redan längtar till nästa bygdefest.

%d bloggare gillar detta: