Arkiv

Posts Tagged ‘Dalsland’

Sossarna och Nuntorp

11 oktober, 2016 1 kommentar

sossarJag fick en fråga, faktiskt precis efter det att jag hade skrivit klart bloggen ”Carlssons och centerns dubbelspel om Nuntorp” i lördags. Frågan handlade om socialdemokraternas agerande i Västra Götalandsregionen.

Och visst, sossarnas agerande är synnerligen intressant. Jag beskrev i och för sig deras agerande i en tidigare blogg, se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.

Men ok, en liten rekapitulation. Och några nya protokoll, och en motion, som sprider ännu lite mer ljus i frågan…

vgregionDen 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nuntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Socialdemokraterna hade ett eget förslag som de naturligtvis röstade på. I deras förslag stod det som första punkt:

”naturbruksstyrelsen får i uppdrag att tillhandahålla minst två jordbruksutbildningar i Västra Götalandsregionen.”

Notera att det står ”minst två jordbruksutbildningar”. ”minst två”… Två!

sossar_surRegionen driver sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte i yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Men en ledtråd till vilka fyra skolor som socialdemokraterna menade framgår med all önskvärd tydlighet av ett yrkande som de lade fram i regionens naturbruksstyrelse den 7 maj 2015, alltså 3,5 månader före beslutet i regionfullmäktige.

nuntorp_yrkande_sDet här protokollet har jag för övrigt inte sett förrän nu. Därför har jag inte heller riktigt förstått socialdemokraternas agerande tidigare. (Och gör väl egentligen fortfarande inte…) Men den som letar, den finner. Och nu börjar jag också få en fullständigare bild av socialdemokraternas ”dubbeltydiga” agerande i regionen…Nuntorp_bort

Socialdemokraterna yrkade då, den 7 maj 2015, på:

”antagningsstopp på Dingle, Nuntorp, Strömma och Uddetorp.”

Se här, socialdemokraterna pratar klartext. Antagningsstoppet på Nuntorp betydde naturligtvis att de ville lägga ner skolan.

Mer dubbelspel, mer falskspel.

Det råder väl därför ingen tvekan om att när socialdemokraterna röstade på sitt eget förslag i den avgörande omröstningen i regionfullmäktige den 22 september 2015, så innebar det att Nuntorp skulle läggas ner.

Och redan innan bläcket från regionfullmäktiges papper hade torkat så fullföljde regionens socialdemokrater sin linje i naturbruksstyrelsen. Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nuntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nuntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

Marie_Dahlin2Det var också då som Marie Dahlin (S) skrev helt öppet på Facebook till en av socialdemokraternas ledamöter i regionen:

”Hur kunde du misstolka regionfullmäktiges beslut som togs den 22/9 så katastrofalt? Har du pratat med några av våra partikamrater som var med om beslutet i fullmäktige? Ingen ville lägga ner Nuntorp.”

”Ingen ville lägga ner Nuntorp”…?

Jodå, både socialdemokrater och centerpartister i regionen ville lägga ner Nuntorp… windy2

Jag vet inte om det var den starka opinionen mot nedläggningen av Nuntorp som gjorde det, men en månad senare lade två socialdemokrater en motion till regionfullmäktige. Det var inför sammanträdet den 19 oktober 2015. För övrigt av samma två socialdemokrater som hade en insändare i lördagens TTELA, Gert-Inge Andersson och Lena Hult.

I motionen yrkade Andersson (S) och Hult (S):

”Regionfullmäktige uppdrar åt regionutvecklingsnämnden att bibehålla samtliga naturbruksskolor i regionen…”

lappkastDet tar ett par veckor efter regionfullmäktiges nedläggningsbeslut så gör Andersson och Hult en sväng på 180 grader och får det att låta som att socialdemokraterna har varit emot en nedläggning av Nuntorp.

Det är bisarrt. Eller snarare absurt.

Det hade väl varit bättre att säga att de hade handlat fel, utövat lite självkritik och ändrat sig. Kan i varje fall jag tycka.

Och inte blir det bättre av att Andersson och Hult skrev i lördags (se TTELA):

”Vi socialdemokrater protesterade mot nedläggningen redan i höstas. Våra röster har inte tystnat. Vi när fortfarande ett hopp för en framtid för Nuntorp.”

nuntorp_infartOch visst, på sätt och vis gjorde de ju det med motionen. Men då hade tåget redan gått, Nuntorp skulle läggas ner. Och socialdemokraterna hade inte argumenterat eller verkat för något annat…

Den 10 maj i år diskuterade regionfullmäktige en överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler. Dingle skulle säljas till Munkedals kommun och Strömma till Hushållningssällskapet Sjuhärad. Se där, en kommun och ett hushållningssällskap som agerade betydligt snabbare än här i området…

protokollsanteckn2När ärendet behandlades lämnade en socialdemokrat en protokollsanteckning (se här, bilaga 87a, i slutet av dokumentet). Helén Eliasson (S) sammanfattar i sin protokollsanteckning diskussionen vid regionens ”nedläggningsmöte” i ett antal punkter. Eliasson skriver om ”skolor” och hur viktiga de är. Hon nämner emellertid inga skolor vid namn och får det faktiskt att låta som om socialdemokraterna skulle ha velat ha kvar alla regionens skolor. Eliasson skriver:

”… presenterade vi ett alternativt förslag som handlade om att i stället utveckla och sandwich4utvidga utbildningsverksamheten vid samtliga skolor i regionen.”

Socialdemokraterna vill uppenbarligen både äta smörgåsen och ha den kvar.

”… vid samtliga skolor …” När de i sitt förslag var beredda att lägga ner fyra skolor… Jag får inte detta att gå ihop.

Det tycks som om socialdemokraterna har svårt med synen på historien. I samma protokollsanteckning skriver nämligen Helén Eliasson också:

”Koncentrationsmålet kommer inte att nås då den moderatledda majoriteten öppnat för andra aktörer att ta över de nedläggningshotade skolorna. Detta kommer sannolikt att leda till att söktrycket till kvarstående skolor inte kommer att kunna höjas. Det kommer i sin tur att leda till ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för kvarstående skolor. Vid ett värsta scenario riskerar även dessa nedläggning.”

Oops!

nuntorpHelén Eliasson och regionens socialdemokrater anser tydligen att det inte bara är fel, utan möjligtvis också förödande för regionens kvarvarande skolor, om bland annat Nuntorp skulle fortsätta sin verksamhet som friskola…

Det känns som att socialdemokraterna inte riktigt vet vilket ben de ska stå på, så det blir ett slags dubbelspel. Eller falskspel. Socialdemokraterna har i varje fall en stor uppgift framför sig när det gäller att förklara sitt agerande kring Nuntorp.

motion2Gert-Inge Anderssons (S) och Lena Hults (S) motion besvarades i regionfullmäktige den 20 september 2016, nästan exakt ett år efter det att det ödesdigra beslutet om Nuntorp togs. Motionen föranledde inte några åtgärder från regionens sida. Det hänvisades bara till regionfullmäktiges beslut den 22 september 2015.

”Motionen är besvarad.”

Motionären Gert-Inge Andersson (S) var uppe i talarstolen, men utan framgång.

c_nyMen behandlingen var intressant av ett helt annat skäl… Hur agerade centerpartiet?

Bo Carlsson (C) var inte närvarande på mötet. Varför vet jag inte, men här hade ju Carlsson definitivt haft chansen att inför alla centermedlemmar och hela regionen och hela Dalsland och hela Vänersborg berätta att centerpartiet ville behålla Nuntorp…

I Bo Carlssons frånvaro gick partikamraten Ulf Eriksson istället fram till talarstolen och yrkade bifall till regionstyrelsens förslag, dvs att inte göra något åt motionen. Nuntorps öde straikorsvar beseglat…

För övrigt kan jag notera, efter att ha tittat igenom samtliga protokoll från regionfullmäktige att Bo Carlsson eller centerpartiet inte har lagt två strån i kors för Nuntorp.

Om man ville vara positiv kan man ju i varje fall säga att socialdemokraterna har gjort några ansatser till försök att ändra beslutet. Men för att dessa försök ska bli trovärdiga, så anser jag att socialdemokraterna måste förklara sitt agerande den 22 september 2015 när beslutet om Nuntorp fattades.

För hur ska folk kunna ha förtroende för politiker som ena dagen vill lägga ner Nuntorp och andra dagen vill ha skolan kvar? Och dessutom försöker blanda bort korten på hur de verkligen agerat?

falskspelSocialdemokraterna spelar liksom centerpartiet i Vänersborg med falska kort i sitt politiska spel.

Det går inte att dra någon annan slutsats utifrån de protokoll som finns från regionen.

Ur diariet – Skaven, Björkås, Dal mm

22 augusti, 2016 Lämna en kommentar

Politiken har börjat så smått i Vänersborg. Dock har varken barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige kommit igång. Stiltjediariet för min egen politiska del med andra ord. I ett sådant läge brukar det löna sig att ta en titt i diariet. Här hittar man i regel både det ena och andra; synpunkter och klagomål från kommuninvånare, förfrågningar, intressanta delegationsbeslut etc.

Så dock knappast under den gångna veckan. Det är stiltje i diariet också… Fast inte riktigt, några handlingar är ändå värda att ta upp.

skavenkarta3Byggnadsförvaltningen fick ett mail den 19 oktober förra året, dvs för snart ett helt år sedan. Mailskrivarna ville göra om sitt sommarhus på Skaven, som funnits i släktens ägo sedan början av 1940-talet, till ett åretruntboende. Det har de velat sedan 10 år tillbaka. Eftersom det har gått ett år sedan de skrev, så är det nu nästan 11 år sen… Kommunen har hela tiden, enligt brevskrivarna, förhalat beskedet – kommunen har inte kunnat bestämma sig om hur den vill att området ska se ut.

Och nu, och jag citerar mailet:

”släcker man ner hela området och lägger hela vägansvaret på fastighetsägarna, efter det att man i nästan sjuttio år haft det i kommunalt ansvar.”

Ibland är kommunens vägar både mörka och outgrundliga, i synnerhet då på Skaven… (Jag har tidigare skrivit om kommunens väghållaransvar och VA mm på Skaven i en blogg från september 2015 –Skaven och väghållaransvar”.)

flygplanNär jag frågade kommunen förra året, varför det inte händer något på Skaven, så fick jag svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. I svaret från byggnadsförvaltningen till mailskrivarna, daterat den 22 augusti 2016, så ges beskedet att:

”Ett PROGRAM för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered är på väg till kommunfullmäktige för godkännande, augusti 2016. Enligt förslaget till beslut ska programmet utgöra ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.”

Det kommer med andra ord att ta ytterligare några år innan brevskrivarna får besked om de kan få bygga ett årentruntboende på Skaven. Förhoppningsvis dock inte 10 år till, oj – 11 år menade jag…

I Samhällsbyggnadsnämndens diarium hittar jag ett ”litet” mailsvar som kan vara av allmänt intresse, framför allt för alla vänersborgare i Vargön. (Eller ska det vara alla vargöbor i Vänersborg?) På samhällsbyggnadsförvaltningen är de också lite snabbare än på byggnadsförvaltningen… Här har brevskrivaren fått svar redan efter en vecka. Frågan handlade om Villa Björkås – och fastighetschefen skriver:

villabjorkas”Villa Björkås renoveras enligt de förutsättningar som är givna, t.ex. att återställa fasaden på byggnaden till det skick som det var då kommunen tog över det på 1990-talet. Plåttaket är snart utbytt och Gymnasieskolans Byggprogram renoverar fasaden. Den teknik som vi använder vid pågående fasadrenovering, bedömer vi vara den bästa ur både teknisk och ekonomisk synpunkt.”

Jag ser i kommunstyrelsens diarium att det ska bli en studieresa till Italien den 15-19 september i höst. Det framgår dock inte vilka personer som ska åka, eller varför. Det är garanterat dock inga vänsterpartister med. Men en gissning så god som någon är väl att en viss miljöpartist ska åka… Tolken kostar hur som helst 6.150 kr per dag. Och så finns det dom som tycker att det är onödigt att lära sig fler språk än engelska…dal

Telia informerar kommunen att kopparledningarna stängs den 30 november 2017 för ca 300 hushåll i dalslandsdelen av kommunen, närmare bestämt i Anulvsbäcken, Brasmerud, Flicksäter, Lönnebergshage, Sundals Ryr och Uleberg. På ett ställe skriver Telia ”Vilhelmina” i stället för ”Vänersborg”. Vi får hoppas att Telia har bättre koll på de fiber- och mobilnät som ska ersätta kopparledningarna än de har på kommunerna…

triumviratDet var med andra ord inte mycket att skriva en blogg om utifrån diariet. Men lugn, det blir med all sannolikhet en mycket spännande politisk höst – och mycket att skriva om. En höst där tydligen Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) tänker sig att regera vidare trots att de har fått stryk i två budgetomröstningar i rad och en förtroendeomröstning (Bo Carlsson som ordförande i NÄRF).

 

%d bloggare gillar detta: