Arkiv

Archive for the ‘VillaBjörkås’ Category

Ur diariet – Skaven, Björkås, Dal mm

22 augusti, 2016 Lämna en kommentar

Politiken har börjat så smått i Vänersborg. Dock har varken barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige kommit igång. Stiltjediariet för min egen politiska del med andra ord. I ett sådant läge brukar det löna sig att ta en titt i diariet. Här hittar man i regel både det ena och andra; synpunkter och klagomål från kommuninvånare, förfrågningar, intressanta delegationsbeslut etc.

Så dock knappast under den gångna veckan. Det är stiltje i diariet också… Fast inte riktigt, några handlingar är ändå värda att ta upp.

skavenkarta3Byggnadsförvaltningen fick ett mail den 19 oktober förra året, dvs för snart ett helt år sedan. Mailskrivarna ville göra om sitt sommarhus på Skaven, som funnits i släktens ägo sedan början av 1940-talet, till ett åretruntboende. Det har de velat sedan 10 år tillbaka. Eftersom det har gått ett år sedan de skrev, så är det nu nästan 11 år sen… Kommunen har hela tiden, enligt brevskrivarna, förhalat beskedet – kommunen har inte kunnat bestämma sig om hur den vill att området ska se ut.

Och nu, och jag citerar mailet:

”släcker man ner hela området och lägger hela vägansvaret på fastighetsägarna, efter det att man i nästan sjuttio år haft det i kommunalt ansvar.”

Ibland är kommunens vägar både mörka och outgrundliga, i synnerhet då på Skaven… (Jag har tidigare skrivit om kommunens väghållaransvar och VA mm på Skaven i en blogg från september 2015 –Skaven och väghållaransvar”.)

flygplanNär jag frågade kommunen förra året, varför det inte händer något på Skaven, så fick jag svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. I svaret från byggnadsförvaltningen till mailskrivarna, daterat den 22 augusti 2016, så ges beskedet att:

”Ett PROGRAM för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered är på väg till kommunfullmäktige för godkännande, augusti 2016. Enligt förslaget till beslut ska programmet utgöra ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.”

Det kommer med andra ord att ta ytterligare några år innan brevskrivarna får besked om de kan få bygga ett årentruntboende på Skaven. Förhoppningsvis dock inte 10 år till, oj – 11 år menade jag…

I Samhällsbyggnadsnämndens diarium hittar jag ett ”litet” mailsvar som kan vara av allmänt intresse, framför allt för alla vänersborgare i Vargön. (Eller ska det vara alla vargöbor i Vänersborg?) På samhällsbyggnadsförvaltningen är de också lite snabbare än på byggnadsförvaltningen… Här har brevskrivaren fått svar redan efter en vecka. Frågan handlade om Villa Björkås – och fastighetschefen skriver:

villabjorkas”Villa Björkås renoveras enligt de förutsättningar som är givna, t.ex. att återställa fasaden på byggnaden till det skick som det var då kommunen tog över det på 1990-talet. Plåttaket är snart utbytt och Gymnasieskolans Byggprogram renoverar fasaden. Den teknik som vi använder vid pågående fasadrenovering, bedömer vi vara den bästa ur både teknisk och ekonomisk synpunkt.”

Jag ser i kommunstyrelsens diarium att det ska bli en studieresa till Italien den 15-19 september i höst. Det framgår dock inte vilka personer som ska åka, eller varför. Det är garanterat dock inga vänsterpartister med. Men en gissning så god som någon är väl att en viss miljöpartist ska åka… Tolken kostar hur som helst 6.150 kr per dag. Och så finns det dom som tycker att det är onödigt att lära sig fler språk än engelska…dal

Telia informerar kommunen att kopparledningarna stängs den 30 november 2017 för ca 300 hushåll i dalslandsdelen av kommunen, närmare bestämt i Anulvsbäcken, Brasmerud, Flicksäter, Lönnebergshage, Sundals Ryr och Uleberg. På ett ställe skriver Telia ”Vilhelmina” i stället för ”Vänersborg”. Vi får hoppas att Telia har bättre koll på de fiber- och mobilnät som ska ersätta kopparledningarna än de har på kommunerna…

triumviratDet var med andra ord inte mycket att skriva en blogg om utifrån diariet. Men lugn, det blir med all sannolikhet en mycket spännande politisk höst – och mycket att skriva om. En höst där tydligen Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) tänker sig att regera vidare trots att de har fått stryk i två budgetomröstningar i rad och en förtroendeomröstning (Bo Carlsson som ordförande i NÄRF).

 

SHB: Björkås och Kindblom

22 september, 2015 1 kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden hade sammanträde i förra veckan. Två viktiga beslut togs, i varje fall i den meningen att det finns ett särskilt folkligt intresse, och folkliga opinioner, kring dessa beslut. Jag tänker på besluten om Villa Björkås och skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. TTELA refererar de båda besluten, dock ligger bara referatet kring Villa Björkås ute på nätet (se TTELA här).

villabjorkasSamhällsbyggnadsnämnden behandlade Villa Björkås under punkten “Fördelning av ospecificerat driftsbudgetanslag 2016”. Nämnden kom fram till att en halv miljon kronor skulle avsättas för att göra en utvändig renovering av villan.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) säger till TTELA:

“Vi vill göra en politisk markering att vi vill göra något med Björkås.”

budget2Det här ville inte socialdemokraterna göra i november när fullmäktige antog budgeten. Faktum var att det bara var Vänsterpartiet (och sverigedemokraterna) som ville satsa pengar på Villa Björkås. Vänsterpartiet föreslog att 4 miljoner skulle avsättas till renovering. Förslaget röstades dock ner.

Måhända har “trycket” från Vargöborna känts ända in i den socialdemokratiska märgen. Annars vet jag inte hur den politiska omsvängningen ska förklaras. Men det är bra tycker jag. Det är inte en dag för sent att pengar avsätts. För det är ju först då som något kan hända.

dalbobron1aSamhällsbyggnadsnämndens beslut, om en halv miljon kr, är egentligen ett förslag till fullmäktige att fatta detta beslut. Och denna gång lär förslaget gå igenom. Dock utan att fullmäktige anslår nya pengar. Den halva miljonen tas i förslaget nämligen från underhållet av Dalbobron. Vilket kanske inte är helt lyckat.

Det måste i ett senare skede också till betydligt mer pengar till Villa Björkås, åtminstone 3,5 miljoner. Enligt Augustsson dock först efter att kommunen har bestämt vad det ska bli av Villa Björkås. Och varför inte? Kanske är det också läge, precis som Niklas Claesson (M) efterlyste testamenteförra veckan, att kommunen ser vad man kan göra åt villkoren i det testamente som följde med gåvan av Villa Björkås till kommunen.

Det verkar dock som om Vargöborna kan andas ut. Kommunen tar, efter alla rättsliga turer, itu med fastigheten.

kindblom2Däremot kan inte de boende, förskole- och skolbarnen i Blåsut andas ut. Tvärtom. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att Brunberg Vänersborg AB ska få förvärva marken i skogsområdet vid Kindblomsvägen. Blåsuts sista grönområde ska bebyggas – ett område som kommunens Grönplan dessutom har pekat ut som värdefullt att bevara. Kommunen ska anlägga en ny gata för drygt 1,5 milj kr och vattensalamandrarna i skogen ska bli utsatta för specialåtgärder så att de förhoppningsvis kan överleva – när Brunbergs grävskopor kör in i skogsdungen och husen så småningom kommer på plats…

Och detta utan att detaljplanen från 1933(!) ska omarbetas… Som det, enligt de boende i området, dessutom finns flera varianter av…

ventileraKommunens planer har ventilerats i flera år och de boende har många gånger upplevt frustration i sina kontakter med kommunen. Det har förekommit en invånardialog, skrivelser och protestlistor, men ingen har lyssnat. Det är skillnad på att höra och läsa och att ta till sig något… Det är i varje fall blåsutbornas upplevelse. Och även min, när jag har följt brevväxlingen via kommunens diarium. Det var dock några partier (vänsterpartiet, centerpartiet, miljöpartiet och välfärdspartiet) som, vid det förra tillfället då Kindblomsvägen var på tapeten, lyssnade på blåsutborna – och förstod, och som gemensamt skrev en motion om att skogsområdet borde bevaras.

byggaSocialdemokraterna och de borgerliga partierna har hela tiden velat bygga i området.

Nu tycks det emellertid som att två av de partier som ville bevara grönområdet har ändrat uppfattning. Det blev i och för sig ingen votering i samhällsbyggnadsnämnden när beslutet togs, men det verkar som om både centerpartiet och miljöpartiet har svängt 180 grader i frågan. Vi får se hur dessa partier ställer sig när ärendet går vidare till först kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige.

mpJag påminner mig om att det i miljöpartiets valprogram för Vänersborg 2014-2018 (se här) står:

“Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering.”

Och inte kan väl miljöpartiet så flagrant svika ett av sina vallöften? Inte ens för att få sitta vid maktens välfyllda grytor.

cCenterpartiet skriver för övrigt inget om Kindblomsvägen i sitt valprogram. Däremot står det (se här):

“Vi i Centerpartiet vill att alla beslut skall fattas så nära människor som berörs av besluten som möjlig.”

Och det har ju definitivt inte gjorts i det här fallet…

Vi måste väl tro att centerpartiet och miljöpartiet står fast vid sina löften till de boende i Blåsut. För vad är demokratin värd om partierna inte står för vad de lovar?

Så samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige kan väl sägas vara ömsom vin och ömsom vatten. I Vargön ger man vika för den folkliga opinionen och på Blåsut struntar man i den.

hoolabandoolaSå det är klart att vänersborgare undrar, kan man lita på de politiska partierna? Kan man lita på politiker?

Eller som Hoola Bandoola Band sjöng en gång i tiden – vem kan man lita på?

.

PS. För övrigt hoppas jag att naturbruksskolan Nuntorp ska finnas kvar även i fortsättningen. Dock så tolkar jag dagens beslut i regionfullmäktige som en varning till alla elever att söka Nuntorp och en uppmaning till alla lärare på Nuntorp att leta efter nytt jobb. Jag hoppas att jag har fel…

KS: Solvarm, Villa Björkås, Blåsut och Hönan

27 augusti, 2015 Lämna en kommentar

Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för i höst. Några viktiga frågor behandlades. Eftersom jag inte sitter i KS så kan jag naturligtvis inte redogöra i detalj för vad som hände. Och inte heller är, av naturliga skäl, protokollet skrivet än.

solvarmKommunen skulle som bekant lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten. Familjen Solvarm ute i Sikhall har ju överklagat fullmäktiges beslut att familjens naturhus ska tvingas anslutas till kommunens VA. Det har jag redogjort för tidigare (se ”Solvarm i Sikhall vs kommunen).

Det förslag till yttrande som låg på bordet antogs av kommunstyrelsen och skickas nu in till Förvaltningsrätten. Kommunen försvarar alltså sin ståndpunkt att Solvarms hus ska in i kommunens VA-hägn – och därmed att Förvaltningsrätten ska avslå Solvarms överklagande. Vänsterpartiet lämnade en reservation i ärendet.

I reservationen, som kan laddas ner och läsas i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida, riktar Vänsterpartiet kritik på vad som uppfattas som att kommunledningen har vilselett övriga ledamöter:

”Ledningen kände väl till vad som dolde sig på en enkel lista (dvs Solvarms hus; min anm) med ett stort antal uppräknade fastigheter. Ledningen borde ha förstått, att andra ledamöter inte såg detta.”

utredning3Det är som jag har skrivit tidigare, i stort sett omöjligt för fritidspolitiker, som alla vänsterpartister är, att sätta sig in i varje liten detalj i ibland oerhört omfattande material. Särskilt, faktiskt, i frågor som vid en första anblick bara ser ut att vara tekniska och opolitiska. Och det är ju i stort sett omöjligt att ringa till varje hushåll som omfattas av ett beslut och fråga om det är ok.

Det var inte så konstigt att vi vanliga fritidspolitiker missade Solvarms fastighet när verksamhetsområdet beslutades…

Vänsterpartisterna i KS menar också att kommunledningen borde ha lyft frågan om Solvarms naturhus även av ett annat skäl – av ett viktigt, principiellt skäl:

”Skall det vara möjligt för kommunen att tvinga på en enskild fastighetsägare en anläggning som av de klagande anses vara sämre än den egna fungerande VA-lösningen?”

Denna principiellt viktiga fråga får alltså fortsätta att ”hänga i luften” ett tag till.

Det är nog så att historien upprepar sig. De styrande socialdemokraterna och centerpartisterna vill, liksom under mandatperioden 2006-2010, att de politiska frågorna i praktiken ska avgöras mellan skål och vägg – i slutna rum på kommunhuset…

Det gäller för partierna i opposition att läsa handlingarna, alla handlingar, ännu noggrannare.

villabjorkasKommunstyrelsen behandlade också ett förslag om byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås i Vargön. Det ville nu inte kommunstyrelsen. Det vara bara Vänsterpartiet, och sverigedemokraterna, som röstade för att byggnadsminnesförklara Villa Björkås. Miljöpartiet som tidigare stött kravet på en byggnadsminnesförklaring ändrade sig och röstade med sina systrar och bröder i den styrande minoriteten.

Nu innebär ju inte kommunstyrelsens beslut att Villa Björkås typ ska rivas. Inte heller hade en byggnadsminnesförklaring automatiskt inneburit att kommunen skulle renovera villan. Frågan lär därför komma tillbaka på ett eller annat sätt.

Det viktigaste är väl ändå att byggnaden på något sätt rustas upp och att den används till någon typ av aktiviteter. Dock så sätter testamentet (Villa Björkås har skänkts till kommunen med vissa villkor) en del gränser. Det är också viktigt, ännu viktigare säger en del, att dammen och parkerna hålls i gott skick. Vänsterpartiet ser byggnaden, parken och dammen som en helhet. (Vill du veta mer om Vänsterpartiets, och miljöpartiets tidigare, uppfattning om Villa Björkås, så föreslår jag en läsning av James Buccis blogg om Villa Björkås – klicka här.)

skolutredningKommunstyrelsen sa också, efter ett förslag från Vänsterpartiet (som i stort sett var identiskt med barn- och utbildningsnämndens vilja), ja till att hela skolsituationen i centrala Vänersborg ska utredas. Och inte bara på Blåsut och Öxnered som det ursprungliga medborgarförslaget krävde.

Det var ett bra beslut. Förutsättningarna för skolverksamheten har ändrats drastiskt under det senaste året och kommunen måste äntligen börja planera skolstrukturen långsiktigt – för många, många år framåt. Till skillnad mot vad kommunen har gjort tidigare, då ofta provisoriska lösningar på skolans ”problem” har varit kommunens ledstjärna.

honan3När det däremot gäller bygget av en ny förskola i kv Hönan (se här) lämnades inget besked. På en fråga från Vänsterpartiet svarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att (ungefärligt återgivet):

”’vi’ har sedan början av augusti sökt hitta en tid att sätta oss ner för att prata om alla vinklingar och öppningar och alternativ som ligger i frågan om kv. Hönan, men ’vi’ har hittills inte lyckats att träffas kring detta. Fortsätter försöka.”

triumviratMed ”vi” menade Marie Dahlin de styrande partierna, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… Bakom skål och vägg typ…

Om du tycker att Dahlins svar verkar vara en bortförklaring för att slippa ta i frågan, eller för att helt enkelt slippa verkställa barn- och utbildningsnämndens beslut, så är du inte ensam… Beslutet att bygga en ny förskola fattades av barn- och utbildningsnämnden redan den 17 mars 2014, så det bör ha funnits massor av tid att prata ihop sig – även om många av de styrande partiernas ledamöter ofta är på resande fot eller är upptagna av att delta i representationer och dylikt.

För övrigt var det enligt de rapporter jag har fått ett ganska lugnt och händelsefattigt KS-sammanträde. Ledamöterna i kommunstyrelsen har väl inte riktigt kommit igång än. Förutom ledamöterna från Vänsterpartiet då självklart – som alltid är på tå…

.

PS. Du kan läsa ännu lite mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida.

Blandad blogg om behandling

25 november, 2014 Lämna en kommentar

ligga_plattMPFörra onsdagen fastställdes budgeten för 2015. Miljöpartiet lade sig som bekant platt för sina nya vänner i triumviratet och låtsades inte om att partiet hade lagt en alldeles egen budget i juni. Som skilde sig väsentligt från sina koalitionspartners. Och på budgetdebatten förnekade sig inte heller Sverigedemokraterna. Som vanligt. Om det sedan beslutet har gått upp för sverigedemokraterna, att de hamnade ”helt fel” i vissa omröstningar, vet ingen… Och de flesta är väl egentligen inte heller särskilt intresserade… (Se ”Fullmäktige: Budgeten”)

Efter budgetbeslutet har lugnet återigen lagt sig över kommunhuset. Man kan väl dock förmoda att samtalen mellan de numera tre styrande partierna fortsätter. I inte alltför lugna former kan man kanske också spekulera i – partierna tycks ha en bit kvar till enighet.

villabjorkasDet gäller t ex Villa Björkås i Vargön. Här har definitivt inte lugnet lagt sig. Frågan om en byggnadsminnesförklaring har varit uppe i både fastighetsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU) och nu senast i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet vill byggnadsminnesförklara Villa Björkås med tillhörande park. Det har vi framfört i alla instanser. Och i samhällsbyggnadsnämnden visade det sig att Miljöpartiet ville det också. Vilket i och för sig inte var någon överraskning. Miljöpartiets allierade, socialdemokraterna och centerpartiet, vill däremot inte göra detta. Min partivän James Bucci skrev igår en blogg om hur Vänsterpartiet och han har agerat i frågan. Jag rekommenderar en läsning. (Buccis blogg hittar du här.)

duettSamarbetet inom det nya styret tycks alltså redan halta. Vi får se hur länge det dröjer innan den ursprungliga kvartetten, numera trion, blir till en duett…

Diskussionens vågor går för övrigt höga på Facebook om Villa Björkås. Det har också startats en namninsamling om byggnadsminnesförklaring. (Du hittar namninsamlingen här.)

plantaget_111När det gäller Plantaget i centrala Vänersborg, som också har gett upphov till många känslor, tycks dock diskussionerna ha lagt sig. Å andra sidan är det inte mycket att diskutera längre. En massa träd har redan fällts och det som är gjort är gjort. Klockan går inte att vrida tillbaka, Plantaget kommer aldrig att bli sig likt. Sedan är ju frågan om det blir till det bättre eller sämre. För min del så tror jag att det på många sätt blir till det bättre. Det blir ljusare, kyrkan syns och en massa gamla höga och i flera fall sjuka träd har tagits bort. Däremot är jag tveksam till lekplatsen som ska anläggas i det nordvästra hörnet av parken.

plantagetnov25Det är viktigt att Vänersborg är och förblir en attraktiv kommun, ”i alla delar”, och då är det av stort värde att också det gamla bevaras, även om det behövs en uppfräschning på sina håll.

Det är också viktigt att Vänersborg är attraktiv ”hela livet”…

Något som också skulle behöva fräschas upp är nämligen skollokalerna. Många skolor erbjuder elever och lärare en miljö som inte skulle accepteras på andra håll. Och inte görs heller. I kommunhuset pågår det t ex en mängd arbeten i och på fastigheten. Då är det handling som gäller, då finns det pengar. Men om skolor behöver åtgärdas eller renoveras… Om en skola behöver bättre ventilation, fräscha toaletter, fräscha ytskikt och bulleråtgärder i klassrum och korridorer, en kreativ utemiljö – då tycks det vara svårt att komma till skott. Då är det svårt med pengar. För att inte säga omöjligt.

Nu senast hörde jag en rektor säga:

”Nu har jag felanmält detta i 3 år – och det händer inget.”

Jag tror att rektorerna ibland tycker att de inte blir tagna på allvar… Det kanske också är därför som ett av lärarfacken skriver i ett utskick idag:

”På sikt kommer cheferna att frånsäga sig arbetsmiljöansvaret.”

Till sist, igen, det här med ”attraktiv i alla delar”…

På ett offentligt möte för några veckor sedan fick Magnus Larsson besked om att VA:t i Sikhall inte skulle vara klart förrän 2018.

magnusMagnus Larsson blev något konfunderad:

”Jag har fått avslag på bygglov, senast i år, för att VA:t ska vara framme och klart inom 2 år.”

Ibland slås man onekligen av tanken att kommunmedlemmar behandlas olika. Och kommunens olika delar.

En annan fråga på temat ”i alla delar”.

I år är det 40 år sedan Vänersborgs storkommun bildades. 1974 slogs Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda samman till Vänersborgs kommun. (Fast 3 år tidigare hade kommunfullmäktige i Västra Tunhem röstat för anslutning till Trollhättan…) (Källa: Kommunens hemsida.)

En bloggläsare från Gestad, några stenkast från Sikhall, undrar med anledning av jubiléet:

”Hur blev det? Klarade man av den geografiska rättvisan? Det är ju samma kommunalskatt över hela kommunen. Hur har jobben placerats? Tekniskt sett kan en liten ort vara huvudort i en stor kommun eller region (Vänersborg i vår Region). … Så när tekniken lett till att alla ursäkter är borta, hur blev den geografiska balansen? Har varje kommundel fått sin ärliga proportion av investeringar och arbetstillfällen?”

vision3Och det kan man ju faktiskt undra. Trots att många av de politiker som har styrt Vänersborg genom åren har kommit från landsbygden och i synnerhet från Dalslandsdelen… Kanske kan man dock se skolbeslutet för några år som ett beslut i den anda av ”geografisk rättvisa” som gestadbon efterlyser. Men visst slås man av tanken att kommunmedlemmarna inte behandlas lika och att Vänersborgs vision kanske inte riktigt stämmer med verkligheten…

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

%d bloggare gillar detta: