Hem > landsbygd, Skaven, VA > Skaven och väghållaransvar

Skaven och väghållaransvar

År 2015 tycks vara, och bli, en prövningens tid för många vänersborgare. Badgästerna på Gardesanna har fått hålla sig extra länge, om möjligt, för att hinna fram till ”bajamajorna” i tid, medan Solvarm på Sikhall ska tvångsanslutas till det kommunala bajamaja-nätet.

skavenkarta3Invånarna i Skavenområdet har fått sköta sina egna ”bajamajor”. På Skaven finns det nämligen inget kommunalt ”bajamaja-nät” – trots att det ligger hyfsat centralt i Vänersborg mittemellan Blåsut och Öxnered. Kommunen bygger ut VA-nätet längs Vänerkusten, men den har tydligen glömt att det finns Vänerkust söderut också. I varje fall ”Vassbottenkust”.

I vinter stundar dock nya prövningar för invånarna i Skavenområdet, då kommer mörkret att falla över området (liksom på en del andra håll i kommunen). Gatubelysningen ska släckas morkerner. Det som återstår av den vill säga…

I en skrivelse till kommunstyrelsen tidigare i år (som också blev en debattartikel i Vänersborgaren) skriver en invånare på Skaven:

”I rättvisans namn ska vi sedan sitta i mörkret och betrakta de stora strålkastare som varje kväll strålar över uppvärmda och snöfria fotbollsplaner drygt 500m längre bort. Vi kan också njuta av Länsförsäkringars blå logga som från Arenas entré lägger ett blått stråk i Vassbotten vatten. I Arenan lyser tusentals lampor och ismaskinerna mullrar halva året alltmedan mätaren tickar ut skattekronor.”

debattKommunens prioriteringar kan man diskutera länge om…

Men vad jag förstår så har de boende på Skaven fått erbjudande om att överta den ”nuvarande” belysningen i befintligt skick. Fast den i stort sett är obefintlig… Förra vintern sågades enligt uppgift tre stolpar ner och en ny stolpe i metall togs bort…snoskottning

Inte heller ska vägarna underhållas eller snöröjas av kommunen i vinter. Skaven ligger nämligen utanför planlagt område och därmed utanför väghållaransvaret.

Kommunen:

”Det är viktigt att kommunen tillämpar likartade regler på samtliga vägar med samma typ av förutsättningar. Av den anledning föreslås att vägar som ligger utanför kommunens väghållaransvar inte underhålls och sköts av kommunen.”

I TTELA den 2 februari i år säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S):

”Givetvis kommer vi att spara pengar, men vi har inte diskuterat det. Det har inte varit det viktiga i det här utan det är likabehandlingsprincipen.”

juridikAlla ska behandlas lika i Vänersborg. Och det är riktigt, det är så det ska vara. Det stadgar om inte annat kommunallagen. Men det måste ju naturligtvis inte innebära att alla måste behandlas lika dåligt.

Som det också stod i skrivelsen från Skaven-invånaren:

”Nu tänker jag i min enfald att eftersom vi på Skaven i alla år saknat VA-nät så måste väl kommunen nu, i rättvisans namn, upphöra med 150 miljonersutbyggnaden av VA vid Vänerns Dalslandssida.”

Och det kan man väl hålla med om. Av likabehandlingsskäl alltså. Alla ska ha lika dålig service…? Eller?

Men… Man kan ju faktiskt tänka sig att det också går att behandla alla kommundelar lika bravisionen

Vänersborgs vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

ordfklubbaKommunens beslut angående Skaven har alltså ifrågasatts. Ja, kommunens och kommunens. Det är faktiskt ”bara” Fastighetsutskottet (ett utskott under samhällsbyggnadsnämnden) som har fattat beslutet. (I TTELA stod det i artikeln i februari att samhällsbyggnadsnämnden hade fattat beslut den 11 december 2014, men det stämmer inte. Det var Fastighetsutskottet.) Vilket kan te sig lite konstigt när beslutet både omfattar ganska många människor och innebär betydande konsekvenser för dessa – alternativt ökade boendekostnader (de boende får betala ljus och snöröjning själva).

Men det är kanske som det ska vara… I varje fall har kommunen, vilken instans det än nu är, rent juridiskt rätt att fatta ett sådant här beslut. I plan- och bygglagen står det:

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser.”

snoplogFastighetsutskottet har, enligt artikeln i TTELA (och jag är övertygad om att det stämmer, även om bilagan med dessa uppgifter inte medföljde protokollet ifråga), satt upp tre kriterier för kommunens väghållaransvar när det gäller områden utanför detaljplanelagt område:

  • ”om vägen ligger på område som inte är planlagt men mellan två närliggande planlagda områden för bostäder”
  • ”om vägen ligger i eller mellan områden som är uppbyggda som sammanhållen bostadsbebyggelse med kvartersstruktur”
  • ”om vägen är genomfartsväg eller huvudled.”

De vägar som uppfyller minst två av kriterierna ska kommunen fortsätta att snöröja och underhålla.

Samtidigt ser jag några rader i en presentation gjord i samverkan mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverket. Presentationen heter ”Rätt väghållaransvar” och under rubriken ”Kriterier för kommunalt väghållaransvar” står det:

”Väghållningsområde bör omfatta:detalj_skaven

  • planlagt område i tätorten
  • områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom de närmaste åren (3-5 år)”

skavenkartaOch som en händelse – kommunen har jobbat med just en planering för exploatering! I januari 2012 så publicerade byggnadsförvaltningen skriften ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Det var för övrigt något som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden behandlade och skulle lämna svar på den 16 april 2012… (Se ”Inför BUN 16 april”.)

Och därmed tycks punkt två ovan vara uppfylld. Men nu är väl inte dessa rekommendationer tvingande, så då kan väl kommunen bortse från dem… Enligt en tjänsteman på förvaltningen så handlar det också om:

”enligt uppgift vägar där trafikverket är väghållare och tex avser lämna över till kommunen.”

Och sedan har det ju inte heller hänt så mycket sedan 2012 på Skaven. Kanske blir det inget med detaljplanen…

fragaJag ställde därför en fråga till ”kommunen” och frågade varför det inte har hänt något på Skaven. Jag fick svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. Men det är gjort nu. Bullerkartor som visar utbredningen av buller i området har nu levererats. Och slutsatsen blir:

”Med detta som underlag bedömer vi att vi nu kan fortsätta med planprogram för Skaven/Öxnered.”

Även om detta tydligen inte är känt av alla tjänstemän i förvaltningen som arbetar med väghållningsfrågan. Således svarade en annan tjänsteman:

”När det gäller skavenområdet och eventuellt tidigare detaljplaner är det inget kommunens planavdelning känner till.”

Så i vinter försvinner kommunen väghållaransvar på Skaven, för att kanske komma tillbaka nästa vinter? Ska alltså de boende, som det står i Fastighetsutskottets protokoll:

”söka förrättning gällande gemensamhetsanläggning för väg”

…för typ en vinter?

logik3Känns det som om den kommunala logiken är på topp? Inte?

Å andra sidan är det inga lätta frågor det här med väghållaransvar. Var går gränsen för kommunens skyldighet att tillhandahålla service? Hur många människor ska till exempel bo i ett område för att kommunen ska ta över ansvaret? Kan kommunen ha väghållaransvar på alla vägar i kommunen? På landsbygden har enskilda fastighetsägare och samfälligheter alltid underhållit och snöröjt sina vägar.

Å andra sidan betalar alla kommuninvånare skatt. Och bor man i områden med detaljplan så har kommunen väghållaransvar och skattebetalarna får så att säga tillbaka pengarna. Men inte de som bor på landsbygden…grunnebo

Grunnebos vägnät har till exempel varit kommunalt. (Här finns förresten också kommunalt VA.) När den nya 44:an byggdes tvingades invånarna bilda en samfällighet för att kommunen släppte sitt väghållaransvar. Grunnebo blev tydligen helt plötsligt landsbygd. I Grunnebo ligger det för övrigt också en hel del industrier. De får också betala för vägarna. Om de flyttar någon kilometer bort, till Trestad Center, så hade de sluppit att betala.

fragande2Det får mig att fundera, måste den kommunala rättvisan och likabehandlingen innebära att alla behandlas lika dåligt? Varför inte försöka lyfta så många områden som möjligt, så att alla eller så många som möjligt får ”valuta” för sina skattepengar? (Och så blir kanske landsbygden dessutom attraktivare att flytta till.)

Och Skaven då? Ja, ska området detaljplaneras och bebyggas inom kort, varför fortsätter då inte kommunen att ta väghållaransvaret även denna vinter?

Kategorier:landsbygd, Skaven, VA
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: