Arkiv

Archive for 8 september, 2015

Inför KF 16/9

8 september, 2015 Lämna en kommentar

kf_kallelseseptDe digitala handlingarna inför kommunfullmäktiges första höstsammanträde den 16 september har anlänt. Och då kan jag väl också passa på att göra ett litet tillrättaläggande. Handlingarna är digitala, inte i pappersform… Jag tog i den förra bloggen ut svängarna lite i vad som skulle kunna betraktas som en viss ”konstnärlig litterär frihet”, i varje fall om man hade varit en mer känd och erkänd författare…pergamentrulle

Tittar man på fullmäktiges ärendelista ser upptakten till höstens politiska arbete ut att bli lite av en mjukstart. Det finns knappast något ärende som ledamöterna i Vänersborgs högsta beslutande organ skulle kunna tänkas att ”ryka ihop” kring. Fast det kanske är bättre att låta detta vara osagt, man vet ju aldrig.

De flesta ärenden på dagordningen har jag faktiskt redan kommenterat i tidigare bloggar, men här följer en liten sammanfattning av vad kommunfullmäktige ska avhandla nästa vecka.

gravskopaKommunfullmäktige ska besluta om försäljning av fastigheten Cypressen 17, höjning av VänersborgsBostäders borgensram och utredning av möjligheterna att bygga fler våningar på husen runt gågatan. Inga kontroversiella beslut.  Men glädjande. Det är viktigt att det börjar byggas i Vänersborg. Även renoveringen av Mulltorps skola tas på sätt och vis upp. Det handlar om pengar till barn- och utbildningsnämnden. (För alla dess punkter se min blogg ”Mycket bygg på gång”.)snoskottning

Fullmäktige ska också uppdatera ”Grunder för driftsbidrag till enskild väghållning”. Med tanke på vad som händer i Skaven och på andra platser i kommunen (se ”Skaven och väghållaransvar”), så skulle man kunna misstänka att det ligger en hund begraven i ärendet. Men enligt uppgift så gör det inte det…

Det ska också ske en nyemission avseende Vattenpalatset Vänerparken, men denna fråga tänkte jag faktiskt behandla i en kommande blogg.

Ärendet om medborgarförslaget att utreda skolsituationen i Blåsut och Öxnered har jag också skrivit om (se ”Solvarm, Villa Björkås, Blåsut och Hönan”).

Och så lite nytt, men ändå inte…

villabjorkasModeraternas Niklas Claesson, tillika kommunfullmäktiges förste vice ordförande, har ställt en fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om Villa Björkås.

Claesson beskriver hur Villa Björkås testamenterades till Vänersborgs kommun och under vilka villkor. Och det är ingen hemlighet att villkoren i testamentet ”låser” kommunen. Claesson påminner om att kommunen kan ansöka om förändringar av dessa villkor och undrar sedan:

”På vilka sätt har Vänersborgs kommun därefter undersökt möjligheterna att få till stånd en försäljning…?”

Visst skulle en ändring av villkoren i testamentet kunna göra allt lite enklare för kommunen, men bara för att sälja? Som bekant, kanske, har en privatperson väckt frågan om en byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås. Men när kommunstyrelsen nyligen avlämnade ett yttrande till Länsstyrelsen i frågan, så tillstyrktes inte detta. (Se ”Solvarm, Villa Björkås, Blåsut och Hönan”.)

Men sista ordet är inte sagt. Villa Björkås är fortfarande kvar på kommunens agenda, oavsett vad Benny Augustsson svarar på Claessons fråga nästa vecka.

Det hade väl inte blivit mycket till blogg om det ändå inte hade varit några nya ärenden…

fairtradeNyss nämnde Niklas Claesson (M) har också lagt en motion om att ”utvärdera Vänersborgs kommuns engagemang som ’Fairtrade City’”.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning (se här), som ska, med Claessons ord:

”ge odlare i fattiga delar av världen bättre villkor.”

Eller borde vara. Claesson tycks inte tro att det är så. Motionen kommer dock inte att diskuteras på sammanträdet utan remitteras till några nämnder, kanske ”bara” till kommunstyrelsen, för vidare behandling.

justiceKommunfullmäktige ska också välja nämndemän till tingsrätten. Den nuvarande mandatperioden, för nämndemän, går ut vid årsskiftet och 23 nya personer ska väljas för 4 år framåt. Nämndeman nummer 23 kommer att utsestombola genom lottning. Lotten står mellan en nämndeman från välfärdspartiet, socialdemokraterna eller sverigedemokraterna.

Naturligtvis är ju inte ett sammanträde med kommunfullmäktige ett riktigt sammanträde om inte Vänsterpartiet har någon fråga, interpellation eller motion… På onsdag är det ett riktigt sammanträde.

Det har ju diskuterats en hel del i början av sommaren om demokratin i Kunskapsförbundet Väst, eller snarare bristen på, i både tidningar och bloggar. (Se ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om” och ”Debatten om KFV rasar vidare”.) Lutz Rininsland (V) har lämnat en interpellation i frågan, ”Beslutsprocessen i ägarsamrådet för Kunskapsförbundet”. (Du kan ladda ner hela interpellationen på Vänsterpartiets hemsida.)

kunskapsforbundet_vastNYÄgarsamrådet i Kunskapsförbundet har, för att uttrycka det kortfattat, inte följt det regelverk som gäller. Rininsland ställer några frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) angående detta.

Det är möjligt att interpellationen dock kommer att behandlas först på oktobersammanträdet. Det finns emellertid en liten chans att Marie Dahlin svarar på den redan på onsdag, eftersom hon har haft den i sin hand ganska länge.

Inte heller ska Rininslands motion behandlas på onsdag, dvs den motion som har titeln ”Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst”. (Du kan ladda ner motionen här.)

Den handlar också om (bristen på) demokrati och mynnar ut i att Rininsland föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

”att uttala en rekommendation till kommunstyrelsen i syfte att styrelsen försäkrar sig om att information om Kunskapsförbundets verksamhet och viktiga beslut regelbundet förekommer på ärendelista.”

surprise3Det finns fler punkter på ärendelistan. De flesta av dem är, som sagt, ganska rutinmässiga och det skulle förvåna mig om någon av dem skulle föranleda någon större diskussion. Fast det kan förstås aldrig veta helt säkert.

Och vem vet, kanske dyker det upp något i sista minuten, typ frågor kring, vem vet, Kindblomsvägen eller något annat.

Om du har synpunkter på några av kommunfullmäktiges ärenden, så är du välkommen att maila någon eller några av Vänsterpartiets ledamöter. Klicka här så ser du vilka vi är.

%d bloggare gillar detta: