Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2015’ Category

KF 9/12: Mycket betong

10 december, 2015 Lämna en kommentar

På papperet såg det ut att bli ett kort fullmäktige igår, men med en fikapaus på över en timme och Vänsterpartiets idoga äntrande av talarstolen så slutade inte sammanträdet förrän kl 21.30.

kfpris1Annars började sammanträdet med några högtidligheter. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) delade ut pedagogpriset till Håkan Malmsköld och Anna Edensvärd på Dalboskolan, Börje Palmér på Korsebergs förskola och Kristina Larsson-Johansson på Silvertärnan.

I sitt tal sa Mats Andersson bland annat att Vänersborg ser en positiv trend av ökade kunskapsresultat. Jag vet inte riktigt om det är en trend, då krävs det ju att resultaten ökar under flera år i sträck, men sant är att resultaten var bättre i år än förra året. Och det är ju positivt. Mats Andersson menade också att kommunen inte kan slå sig till ro förrän alla elever går ut med behörighet till gymnasiet. Och det är så sant som det är sagt, men då räcker det inte med att bara dela ut pedagogpriser…

kfpris2Årets kulturstipendium tilldelades den talangfulle unge konstnären Johan Wiman och kulturpriset gick till vänersborgsprofilen och dirigenten Ulf Wadenbrandt. Ulf är, som prisutdelaren Marika Isetorp (MP) uttryckte det, älskad av både publik och medmusikanter.

kfpris3Wadenbrandt fick lov av fullmäktiges ordförande Ljunggren (S) att visa en film. Men det var enligt Ljunggren ett absolut undantag… Ljunggren är nämligen inte särskilt förtjust i ny teknik… Det ska vara som det alltid har varit typ…

Det var synnerligen välförtjänta pristagare.

Efter traditionellt inmundigande av en jultallrik så startade sedan det ”riktiga” sammanträdet.

Socialnämnden fick som väntat avslag på sin begäran om tilläggsanslag för 2015. Nämnden beräknar nämligen att göra ett underskott på 21,1 milj kr. Morgan Larsson (VFP) tyckte att socialnämnden åtminstone skulle få de AFA-pengar, 16 milj kr, som kommunen får tillbaka i år. Rininsland (V) talade om att socialnämnden var underbudgeterad redan från början, medan Reidar Eriksson i sann vänersborgssocialdemokratisk anda visade en övervägande optimistisk inställning. Det gör socialdemokrater alltid när det är de själva som styr. Eriksson menade att nämnden får jobba med de pengar den har och gav uttryck för förhoppningar att nämnden skulle lyckas spara på kostnader kommande år.

Fullmäktige agerade som vanligt, socialnämndens underskott ska regleras i bokslutet. Ett budgettekniskt förfarande som kommunens revisorer kritiserar varje år. Men har man den politiska makten så gör man lite som man vill… Typ.

partiernaikf2Fullmäktige fastställde i fullständig enighet det kommunala partistödet. Det kostar den kommunala kassan totalt 1.415.385 kr nästa år. Det kan tyckas vara mycket pengar, men jag tror att det är viktiga pengar. Det är ett sätt att, i varje fall till viss del, värna demokratin genom att även de mindre partierna får pengar till politiskt arbete.

Ärendet om det extra statsbidraget till kommunerna (Vänersborg får 73,8 milj kr) med anledning av kommunernas flyktingmottagande drog ut på tiden. Vänsterpartiets Lutz Rininsland var uppe i talarstolen ett flertal gånger och kritiserade att beslutsförslaget var dåligt berett och alltför snabbt förelagt kommunfullmäktige. Förslaget var nämligen inte ens uppe i kommunstyrelsen utan fattades på delegation av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

betongblandareOch det såg betongpartierna inget problem med. Det gjorde de inte heller med formuleringen i beslutsförslaget:

”Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att, i dialog med företrädare för nämnder och förvaltningar, ta fram förslag för användningen av resterande 48,8 Mkr avseende 2016.”presidium2

Notera att det bara finns tre personer i kommunstyrelsens presidium, de tre betongpolitikerna Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). Dessa tre ska alltså i dialog med enbart företrädare för nämnderna, dvs inte nämnderna i sin helhet, tillsammans utarbeta ett förslag hur denna enorma summa pengar ska fördelas och användas. Företrädare för nämnderna kan innebära nämndernas presidier, dvs återigen bara betongpolitiker. Det skulle också kunna innebära bara nämndernas ordförandena, dvs fortfarande bara betongpolitiker, men några färre.

skal_vaggI praktiken innebär det att betongpartierna kommer överens mellan skål och vägg om hur 48,8 milj kr ska användas! Oppositionspartierna och allmänheten får varken veta något om diskussionerna eller vara med och påverka. Inte förrän allt är klart… Och då är det klart.

En smärre demokratisk katastrof.

betongblandareDet tycks som om den äldre betonggenerationen helt har glömt, eller möjligtvis förträngt, hur vårdslöst de har handskats med skattebetalarnas pengar genom åren på grund av undermåliga utredningar och alltför lättvindiga och snabba beslut. Och den yngre generationen betongpolitiker har tydligen aldrig hört talats om alla förlorade kommunala miljoner på arenabygget, Toppfrys, Solängen osv…

Jag tycker att den relativt nyblivne betongpolitikern Marika Isetorp (MP) sammanfattade betongpartiernas syn på politiska beslut på ett mycket bra och upplysande sätt:

”Man kan göra så som man tycker är rätt. Kanske att vi har ett extra kreativt förslag.”

gokunge_arenaSom sagt, vänersborgarna vet genom erfarenhet vad kreativa förslag kan innebära i den här kommunen…

Och som alltid i sådana här viktiga frågor sluter sig betongpartierna samman och talar med en stämma. Förslaget gick naturligtvis igenom. Att Vänsterpartiet, Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna ville att förslaget skulle återremitteras för att beredas bättre var inget att bry sig om… (Du kan läsa Lutz Rininslands reservation här.)

En liten detalj i sammanhanget.

ljunggren_ordfDet blev två ajourneringar under detta ärendes behandling. När den, liksom Isetorp, relativt nyblivne betongpolitikern Per Sjödahl (MP) begärde ajournering i 10 minuter, så tyckte fullmäktiges ärkebetongsocialdemokrat Lars-Göran Ljunggren att det var en utmärkt idé. När vänsterpartisten Lutz Rininsland en stund senare gjorde detsamma, dvs begärde en 10-minutersajournering, så tyckte ordförande Ljunggren att det räckte med halva tiden, 5 minuter…

Det är skillnad på ledamöter och ledamöter…

shakespeare2Kunskapsförbundet Västs (KFV) delårsrapport behandlades också under gårdagens fullmäktige.

Det blev till stor del en diskussion om KFV:s stora ekonomiska underskott, som inte bara innebär att förbundets målsättningar inte uppfylls och att utbildningar inte kan startas – utan också att hela förbundets vara eller inte vara står på spel…

hellmanFör övrigt kan noteras att den socialdemokratiske riksdagsmannen Jörgen Hellman ska bli ny ordförande i Vänersborgsbostäder. Hellman ska flytta, eller har eventuellt redan flyttat, till Vänersborg. Det blir en förstärkning i de socialdemokratiska leden kan jag tänka. Jag har dock svårt att tro att Hellman med sin politiska auktoritet från riksdagens finans- och skatteutskott blir en av Marie Dahlins ja-sägare. Som de flesta andra socialdemokrater i kommunen…

"En demokratisk fars"

19 november, 2015 Lämna en kommentar

Onsdagens kommunfullmäktige höll på i tre timmar. Två av dessa ägnades åt skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut.

Det handlade alltså om det lilla, men ändock så viktiga grönområdet uppe på Blåsut. Skogsområdet vid Kindblomsvägen är nämligen det enda grönområdet som finns i stadsdelen.

kindblom_karta2b

Grönområdet är på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det är 3.000 kvm mindre än ytan på Arena Vänersborg…

Igår beslutade fullmäktige att sälja en del av området till Brunbergs Bygg, så att Brunberg kan bygga fyra parhus (=8 hus) där. Dessutom åtar sig kommunen att bygga en väg tvärs igenom skogen och en ny damm till de rödlistade salamandrarna. Ungefär 30% av skogsområdet kommer att försvinna.

Det var oppositionen som angav tonen och som sökte debatten, framför allt Vänsterpartiets Rininsland och jag själv. Men även Morgan Larsson i välfärdspartiet och Kurt Karlsson och Anders Strand från sverigedemokraterna var uppe. De var alla emot att grönområdet exploaterades.

dova_oronMen de pratade inför döva öron, som Morgan Larsson mycket riktigt konstaterade.

De som försvarade beslutet från talarstolen var nämligen inte många, egentligen bara en enda person, kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Det var inga andra socialdemokrater, inga moderater, inga folkpartister och inga kristdemokrater uppe i talarstolen. Det var beklämmande.Marie_Dahlin3

Marie Dahlin hade bara två argument, eller kanske rättare, 1½… Det första löd:

”Vänersborg behöver bostäder.”

Det andra, eller det halva:

”De flesta vänersborgare vill att vi bygger bostäder. De flesta vänersborgare säger tyvärr också att det är helt ok, men inte där jag bor.”

Har man denna uppfattning, som socialdemokraterna tydligen har (det har också framförts av byggnadsnämndens ordförande), då behöver man ju egentligen inte argumentera mer. Blåsutborna talar i egna, egoistiska syften, medan vi socialdemokrater står för vänersborgarnas bästa.

gott_ontGott mot ont typ.

En enligt min uppfattning synnerligen arrogant och nedlåtande attityd.

Och med dessa argument tyckte kommunstyrelsens ordförande och kommunens ”starka kvinna” Marie Dahlin tydligen att allt var sagt i sakfrågan.

När Marie Dahlin senare gick upp i talarstolen, och det blev några gånger, även om samtliga tal var både korta och tämligen improviserade, så kritiserade Dahlin de andra ledamöterna för att de kritiserade… Dahlin vägrade konsekvent att argumentera i sak. Hon till och med vägrade att kommentera Lutz Rininsland när han påpekade att förra gången Kindblomsvägen var uppe för diskussion framförde Dahlin argumentet att det var viktigt att det byggdes hyreslägenheter, och inget annat på skogsområdet. var det socialdemokraternas avgörande argument. Vad sa Dahlin nu när det ska byggaspengar5 bostadsrätter som enligt planerna ska kosta 2,4 milj kr per hus och med en månadskostnad på ca 5.400 kr?

Marie Dahlin gick inte heller i svaromål när både Rininsland och Morgan Larsson talade om att det finns väldigt många områden i Vänersborg som passade mycket bättre för bostäder än Kindblomsvägen. Det gäller områden i Mariedal östra, Onsjö södra, Holmängen, Skaven, Öxnered osv. Här går det långsamt fast områdena lämpar sig utmärkt för många fler bostäder än 8 hus – som på Kindblomsvägen… Rininsland (V) efterlyste dessutom ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen, något som Vänsterpartiet har motionerat om redan på Lidells tid.

Som sagt, det gick inte att få Marie Dahlin att argumentera i sak…

parodiOch ingen annan heller. Det var nästan parodiskt.

Bo Carlsson (C) äntrade motvilligt talarstolen alldeles i slutet av debatten, efter att han hade blivit hårt ansatt av Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP). Centerpartiet har nämligen alldeles nyligen ändrat åsikt omc skogsområdet. Bo Carlsson såg skamsen ut och förklarade att styr flera partier tillsammans så måste man:

”ge och ta.”

Och antydde därmed att avlönade och arvoderade ordförandeposter är viktigare än principer.

Men på sätt och vis var det ändå starkt av Carlsson att förklara sitt och centerpartiets svek mot blåsutborna. Annat var det med miljöpartiet.

mpMarika Isetorp (MP) gick upp alldeles i början av debatten, som nummer två, direkt efter Marie Dahlin.

Isetorp:

”Vi i miljöpartiet har i det här ärendet bestämt oss för att avstå från att delta i behandlingen av ärendet och också i beslutet.”

Utan en tillstymmelse till motivering! Sällan har väl en sådan feghet hörts i sessionssalen. Miljöpartisterna sa inte ett enda ord under hela debatten. (Inte de heller…)

motion4Miljöpartiet har länge varit emot exploateringen vid Kindblomsvägen. De skrev till och med en motion ihop med Vänsterpartiet, välfärdspartiet och centerpartiet(!) om att inte bygga i området för några år sedan. Dessutom gick miljöpartiet till val på att bevara området. Det går fortfarande att läsa på partiets hemsida (klicka här) att:

”Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering.”

Jag vet att människor i Blåsut röstade på miljöpartiet just för detta. Det har de nu bittert fått ångra. Men när det kommer till principer går inte miljöpartiet att lita på. Inte ett dugg!

svekMiljöpartiets agerande är om möjligt ännu mer beklämmande än centerns svek.

Och så finns det politiker som förfasar sig över det politikerförakt som breder ut sig bland stora delar av allmänheten…

Frågan att exploatera Blåsuts sista skogsområde och försämra möjligheterna för så många vänersborgare, särskilt barnfamiljer, i Blåsut och elever vid Blåsuts skola att ha ett grönområde i närheten är en viktig fråga. Och den frågan har nu beslutats av 32 ledamöter (plus 4 stumma miljöpartister) i Vänersborgs kommunfullmäktige, varav 30 satt tysta (plus 4 stumma miljöpartister) och inte sa ett ord. Och de två som sa något, framförde chaplinendast ett enda argument. Som dessutom var synnerligen tvivelaktigt.

De åhörare som jag pratade med efteråt tyckte att behandlingen var en fars. Och jag är benägen att hålla med.

Men nu har kommunfullmäktige ändå fattat beslutet, men säkerligen är ärendet ännu inte avgjort. Det kommer dock troligtvis att bli jurister som diskuterar frågan vidare, och inte politiker. För det är nog så att bygglovsprocessen öppnar för överklaganden och rättsliga processer.

.

flygfotoPS. Vad jag sa från talarstolen? Valda delar från min tidigare blogg – se ”Bye bye Kindblomsskogen!”. Jag citerade till och med Shakespeare…  ;)

Och satte upp ett litet flygfoto över skogsområdet på talarstolen. (Ordförande Ljunggren har nämligen förbjudit ledamöterna att visa bilder på overhead eller i typ PowerPoint…)

Bye bye Kindblomsskogen!

15 november, 2015 Lämna en kommentar

shakespeare2“Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det har växlats många ord om det lilla skogsområdet uppe vid Kindblomsvägen. Inte minst i denna blogg. Och på onsdag ska hela historien få ett slut… Om än inte lyckligt.kindblom2 Kommunfullmäktige ska besluta om att bygga 4 st parhus i skogen, i det sista grönområdet på Blåsut.

Så idag publicerar jag en blogg som är lång, och total meningslös. Den kommer inte att få någon som helst betydelse för beslutet i fullmäktige. Men att jag ändå skriver den beror på dels en gest av sympati och medkänsla till dem som nyttjar grönytorna och framför allt till dem som bor runt området, som har kämpat mot en trilsken och maktfullkomlig kommun i många många år nu. Och dels som en illustration till hur den samlade makten bestående av betongalliansen, dvs socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, kör över vänersborgarna. (Centerpartiet har från att ha varit motståndare till att bebygga området nu svängt, medan miljöpartiet som också varit motståndare varit helt tyst i frågan.)

kindblomPlatsen vi talar om är ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg.

Det handlar om att fyra parhus, åtta nya hus, ska byggas i skogen. Egentligen en ganska liten grej kan tyckas. Men för invånarna i Blåsut och särskilt de boende runt Kindblomsvägen är det inte det. Det finns hur många platser som helst att bygga på i Vänersborg, platser som dessutom är bättre än Kindblomsvägen, t ex Öxnered eller Skaven. Eller varför inte Onsjö, Mariedal Östra eller Ursand? Också platser där betydligt fler hus skulle kunna byggas.

Men Kindblomsskogen ska bebyggas, det ska betongalliansen bestämma på onsdag.

kindblom_karta2b

Skogsområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsut. Det utnyttjas inte bara av de boende i området, flera blåsutbor går dit och till lekplatsen i området kommer många föräldrar med sina barn. Det är dessutom kanske det enda grönområde som skolbarnen på Blåsut skola kan gå till.

Vänersborgs kommunfullmäktige har med stolthet uttalat sig om vikten av att spara värdefull natur och behovet av grönområden i tätorten. Det skedde i synnerhet när “Grönplan Vänersborg 2008″ antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009.

gron_ploppNågra citat ur Grönplanen:

  • “När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”
  • “I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”
  • ”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Och Blåsuts skola finns i Grönplanen med bland: mouth

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Men vackra planer är ofta bara ord i betongpartiernas munnar…

Förutom då när det gäller vissa detaljplaner. Särskilt då om planerna gynnar maktens intressen. Vilket sällan Grönplanen tycks göra…

1933Det finns en detaljplan för skogsområdet vid Kindblomsvägen. Och i planen finns några hus inritade. Men – detaljplanen är från 1933. Ja, du läste rätt – 1933!

Den gällande detaljplanen ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa drygt 80 år…

Dessutom finns det, enligt de boende i området, flera varianter av detaljplanen och för övrigt en del andra ”underligheter”.

Men detaljplanen, liksom betongalliansen, tar inte heller någon större notis om att området redan är bebott…

vattensalamanderOmrådet är bebott av den stora salamandern, den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, den vanliga grodan och paddan. Den stora salamandern är dessutom rödlistad och vad jag förstår är också den vanliga grodan och paddan fridlysta och skyddade enligt lag.damm2

Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om salamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen i Mariestad ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm för salamandrarna. För där salamandrarna bor nu, där ska människor bo…

Det kan ibland bli både lite ”lustigt” och absurt när makten agerar. När de boende i området överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen så tog inte domstolen ställning i sakfrågan. Domstolen konstaterade bara att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende i området var inte sakägare! De enda som tydligen hade rätt att överklaga var de berörda, dvs salamandrarna själva…

demokrati3Som ni läsare förstår så har hela affären Kindblom en djup demokratisk aspekt. Men varken politiker eller tjänstemän har visat något verkligt intresse av en riktig dialog med de boende – en dialog där man inte bara hör vad den andre säger utan också lyssnar.

När Kindblomsvägen var aktuell för några år sedan skrev de boende:

“… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”

Det här sista argumentet, ”de vill bara inte att det byggs hos sig”, upprepades så sent som för 2,5 veckor sedan i kommunstyrelsen av ingen mindre än byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S).

sossar_surEn annan variant på den nedlåtande och lite föraktfulla attityden gav Marie Dahlin prov på i en insändare i TTELA för några år sedan:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare… Precis som salamandrarna…

betongblandareDet finns ibland bland kommunens styrande betongpolitiker en slags misstänksamhet mot folket i kommunen som jag inte förstår mig på. Och det trots alla fina visioner, planer, mål och dokument. Som vederbörande politiker dessutom tycks vara väldigt stolta över. Som i Grönplanen där det står:

När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen.”

Ibland tror jag att maktens politiker bara lyssnar på människor när folket har samma åsikter som de själva…

Det förekom faktiskt en ”medborgardialog”, eller vad man nu ska kalla det, om Kindblomsvägen för nästan exakt 3 år sedan. På kommunhuset.

medbkind3Företrädarna för kommunen utgjordes av ett antal tjänstemän från byggnads-, samhällsbyggnads- och miljöförvaltningarna. Kommunen själv representerades av de boende kring skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. Det kan nog vara viktigt för en del att komma ihåg att det är Vänersborgs invånare som utgör kommunen, inte de som sitter i kommunhuset…

De ledande politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden var däremot frånvarande. Så det blev inte mycket till en medborgardialog.

Ska man sammanfatta det tjänstemännen sa i dialogen så var det ungefär det här:

arkitektOmrådet ska bebyggas. Punkt. Det står ju i detaljplanen. Punkt. Vi som tjänstemän måste följa detaljplanen! Det är vårt jobb. Punkt. Att den sedan är från 1933 hör inte hit. Att det inte har byggts på 80 år hör inte hit. Nu måste den uppfyllas. Det är vårt uppdrag som tjänstemän. Punkt. Trots att den är från 1933. Vårt uppdrag är att sälja mark och leta intressenter. Detaljplanen är en robust plan.

Men så visade det sig att hela planeringen gick åt skogen… Efter alla förvecklingar, olika viljor och den starka opinionen drog sig byggföretaget Modulbyggen Normstahl AB ur hela affären och deklarerade att de inte tänkte bygga vid Kindblomsvägen.

kindblom_okt2Och ett tag trodde nog alla inblandade att detta var slutet på historien. Eller affären… Skogsområdet vid Kindblomsvägen skulle förbli just ett skogsområde.

Och skulle inte så bli fallet, så lovade kommunen att i god tid informera de boende runt skogsområdet…

De boende lade också ett medborgarförslag om att bevara grönområdet och att i stället definiera det som parkmark – i stället för kvartersmark. Det är faktiskt så att kommunen definierar området som kvartersmark. Det gör man med stöd av detaljplanen från 1933. Eller som en tjänsteman uttrycker det:

”kvartersmark som råkar vara beväxt med träd”

Medborgarförslaget avslogs av de styrande partierna.

Det var inte slut på historien Kindblomsvägen…

betongblandare2Skam den som ger sig. Den samlade betongalliansen av socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, för att inte tala om en del tjänstemän, hade bestämt sig. Det ska byggas i skogen. Punkt.

Utan att någon visste ordet av så var historien igång igen. Utan att varken boende runt Kindblomsvägen eller politiker hade blivit förvarnade. I varje fall de som inte arbetade på kommunhuset.

På morgonen den 28 augusti kunde vänersborgarna läsa i TTELA:

”Brunbergs bygg planerar att bygga bostäder på det omstridda området vid Kindblomsvägen på Blåsut i Vänersborg.
– Vi vill komma igång så fort som möjligt, säger vd Mickael Brunberg.”

WriterMen det var tydligen en gammal nyhet… Egentligen. För redan den 18 maj hade Brunberg skrivit till kommunen och anmält att han ville köpa fastigheten vid Kindblomsvägen.

Men… Som av en händelse…

Denna skrivelse, denna begäran från Brunberg, kände ingen mer till än vissa politiker och tjänstemän i kommunhuset. Skrivelsen från Brunberg diariefördes aldrig… Inte förrän den 28 augusti, samma dag som TTELA hade sin artikel. Och samma dag som Vänsterpartiet i ett mail till berörd förvaltning undrade vad i glödheta…kindblom_karta3

Och nu vill det styrande betongblocket sälja marken till Brunbergs så att de kan bebygga skogsområdet… Kommunen vill ha 1,6 milj kr för marken. När Modulbyggen Normstahl AB ville bygga i skogen år 2011 var priset 1,5 milj kr. En ganska måttlig prisökning på 4 år kan tyckas…

Husen som ska byggas ska bli bostadsrätter och enligt planerna kosta 2,4 milj kr per hus (yta 115 kvm) och med en månadskostnad på ca 5.400 kr. Det handlar inte om några hyresrätter som Marie Dahlin (S) sa för några år sedan… Det blir alltså tämligen exklusiva bostadsrätter.

lana_pengarDet är ändå en dålig affär för kommunen. För att möjliggöra en exploatering av tomterna på Kindblomsvägen så ska nämligen samhällsbyggnadsnämnden få 2,7 milj kr till en gata tvärs genom skogen (1.550.000 kr), VA (1.100.000 kr) och en ny damm till salamandrarna (50.000 kr). Finansieringen ska för övrigt ske genom ökad upplåning.

När det gäller kompensationsåtgärderna för salamandrarna så vet jag att de boende en gång skrev att det inte finns några salamandrar i det område där den nya dammen ska byggas. Och det skulle helt enkelt kunna betyda att det nya området inte passar för salamandern…

Kommunen får inte slarva med sina reptiler. De har antagligen bott längre i kommunen än människorna… Även om tjänstemän och politiker är av ett gammalt och segt släkte.no_money3

Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Kommunen kommer återigen att göra en tvivelaktig ekonomisk affär. För samtidigt har de boende runt Kindblomsvägen lämnat in en ansökan om att förvärva delar av området. De vill bygga tre mindre atterfallshus/garage i området och de vill betala 1 miljon kr. Det är 600.000 kr mindre än Brunberg. Å andra sidan behöver inte kommunen bygga varken väg eller VA, och därigenom skulle kommunen spara 2,7 milj kr. Alltså, kommunen skulle tjäna 1 miljon istället för som nu förlora 1,1 milj kr!

Vad jag förstår så ligger dock denna ansökan fortfarande kvar obehandlad. Den kom in lite sent… Men hade kommunen skött sin diarieföring när det gäller Brunbergs ansökan om markförvärvet – som alltså kom in redan den 18 maj men inte diariefördes förrän den 28 augusti… Ja, då hade nog Kindblommarnas ansökan också kommit ”i tid”.

diarietDet är sådana här fel och misstag från kommunens sida som gör att vänersborgare och (vissa) oppositionspolitiker tappar förtroendet för kommunens ledande politiker och tjänstemän… Får man verkligen missa en sådan här diarieföring, vilket resulterar i att hela ärendet förblir hemligt (utanför maktens korridorer) ända tills folk ställs inför fullbordat faktum?

På onsdag avgörs alltså skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Ledamöterna i kommunfullmäktige har fått ett underlag inför beslutet som jag inte tycker är helt korrekt. Jag tänker närmast på ett tjänsteutlåtande från kommunens planerare. Det har precis som vissa underlag i Barn- och Utbildningsnämnden (läs Nattugglan-Vänerparken…) en kraftig slagsida.

droppeUtlåtandet drar slutsatsen att skogsområdet ska bebyggas därför att kommunen är i ett skriande behov av bostäder. Det är i stort sett det enda argumentet för en exploatering som framförs. Och visst finns det ett skriande behov, men med enbart detta argument så skulle kommunen ju kunna bygga var som helst – på Skräcklan, på Vänersvallen eller varför inte på Torget.

Det enda som tjänsteutlåtandet säger om Kindblom är att det inte finns några ”juridiska hinder” för att bebygga området. Och det känns inte som något tungt argument… Dessutom kan inte kommunens planerare avgöra detta… Det avgörs av jurister vid någon domstol – om ärendet överklagas… För övrigt finns det inte ett enda argument i tjänsteutlåtandet som tar upp det som talar emot att bygga på just Kindblomsvägen. Och med tanke på bostadsbristen i Vänersborg så är faktiskt också 4 parhus på Kindblomsvägen en droppe i havet.

Sedan innehåller tjänsteutlåtande en del sakfel som inte direkt imponerar…

shakespeare2“Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

På onsdag är sagan all för stora delar av skogsdungen vid Kindblomsvägen… Blåsuts sista grönområde ska bebyggas. Det innebär att på våren nästa år så kör Brunbergs grävskopor in i skogsdungen. Och ett år senare är bostadsrätterna inflyttningsklara.

Det känns återigen som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg…

Onsdagens fullmäktige

23 oktober, 2015 1 kommentar

I onsdags hade kommunfullmäktige sitt oktobersammanträde.

stiltje2Jag vet inte varför, men det tycks råda stiltje i den vänersborgska politiken. Det blev inte ens några voteringar, trots att välfärdspartiet hade två avslagsyrkanden. Partiet var dock helt ensamt om sina uppfattningar och därför tyckte Morgan Larsson (VFP) att det inte ens var värt några omröstningar. Annars var det oppositionen i form av vänsterpartister som oftast var uppe i talarstolen och som dessutom lämnade in fyra motioner.

Delårsrapporten gick som väntat igenom utan diskussion (se ”Om politikerna får säga det själva” och ”Om tjänstemännen får säga det själva??”). Ordförande Ljunggren (S) kunde dock inte låta bli att ge revisorerna en kraftfull pik, nästan en reprimand, för att de lämnade in sitt utlåtande så sent att inte ens alla fullmäktigeledamöter hade hunnit läsa det… Det var inte heller några revisorer på plats som ville föredra utlåtandet.

bennya2Det blev en del diskussion kring ärendet ”Antagande av riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet”. Det handlade om att fastighetsfrågor ska kunna avgöras ”längre ner i hierarkin” och att inte vartenda fall måste till kommunfullmäktige. Tanken är naturligtvis bra, dvs att ärenden kring köp och försäljning ska kunna avgöras snabbare. Som samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) sa:

”Tanken är att underlätta för exploatörer.”

Som av en händelse sammanföll dock förslaget med exploatören Brunbergs planer på att exploatera skogsområdet vid Kindblomsvägen… Något som Lutz Rininsland (V) påpekade från talarstolen:

”Ett märkligt sammanfallande i tiden.”

maklare3Men Bo Carlsson (C) försäkrade:

”Kindblom är av strategisk betydelse och ska gå via kommunfullmäktige.”

Jag vet inte hur lugnande det är när Bo Carlsson ger försäkringar i byggfrågor… Förslaget gick i varje fall igenom och även Vänsterpartiet stödde det.

Och så fortsatte det. Besluten klubbades som på räls. Rininsland hade synpunkter på några ärenden, t ex att Kunskapsförbundet inte skulle få något ekonomiskt tillskott utan att pengafrågan skulle ”hänskjutas till bokslutet”, men hade inga andra yrkanden.

kunskapsforbundet_vastNYKvällens stora diskussion, det var faktiskt en sådan, kom efter en interpellation av Rininsland ställd till Marie Dahlin (S) om ”beslutsprocessen i ägarsamrådet för Kunskapsförbundet”. (Jag har tidigare gett en ganska detaljerad beskrivning över vad som har hänt i Kunskapsförbundet – se ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om” och ”Debatten om KFV rasar vidare”.)

Rininsland (V) ställde tre frågor med anledning av att de två kommunernas presidier (består av tre kommunalråd) i det så kallade ägarsamrådet (träffar mellan ägarkommunerna och Kunskapsförbundets ledning) uppenbarligen bröt mot Kunskapsförbundets stadgar och fattade beslut som stred mot dessa.

Ägarsamrådet har ingen befogenhet att fatta beslut överhuvudtaget, men det har det ändå gjort. Dessutom i lokalfrågor där det uttryckligen står att det är Kunskapsförbundet självt som bestämmer.

yxskaft2Rininsland var inte särskilt nöjd med Marie Dahlins skriftliga svar. Rininsland sammanfattade svaren med:

”God dag yxskaft.”

Rininsland menade att Dahlin inte svarade på hans frågor. Och det gjorde hon inte heller. Inte i sitt skriftliga svar. I talarstolen blev hon tydligare.

Marie_Dahlin2Marie Dahlin:

”Det ska inte vara några protokoll. … Protokollen är inga protokoll. … Ägarsamrådet kan inte ta beslut. … Regelverket gäller. … Direktionen (=KFV; min anm) beslutar.”

Det såg ut som om Rininsland var nöjd med Dahlins svar.

Även andra ledamöter var uppe i talarstolen. Gunnar Lidell (M), som också sitter i ägarsamrådet, tycktes gå lite av en balansgång, men höll nog med Rininsland i sak:

”Beslut bör inte tas i ägarsamrådet.”

fingerscrossed2Bo Carlsson (C), ytterligare en ledamot i ägarsamrådet, hade dock sina egna funderingar. Carlsson är inte alltför sällan ganska ”flexibel” när det gäller tolkningar och följande av regler:

”Ingen riksolycka om inte regelverket följs fullt ut.”

Jag vet inte riktigt vad Carlsson menade. Min tolkning är att han egentligen försvarar sitt och ägarsamrådets förfarande när regelverket bryts.

skafferi_tomtLena Eckerbom Wendel (M) kunde inte låta bli att äntra talarstolen för att berätta för fullmäktigeförsamlingen att ekonomi och pengar var av underordnad eller ingen betydelse för Kunskapsförbundet – och alla andra. För vilken gång i ordningen?

”Huvudproblemet är inte för lite pengar utan bristande ledning och styrning.”

Det viktigaste för Eckerbom Wendel är alltid målen och styrningen:

”Det handlar om att sätta rätt mål.”grammofon

Rininsland gav nog uttryck för vad många kände:

”Eckerbom Wendel låter som en gammal skiva som har hakat upp sig.”

Det är klart att det finns ett samband mellan ekonomi och antal lärare…

sverigedemokraterna_kurtAnnars var det väl Kurt Karlsson (SD) som stod för sammanträdets inlägg:

”Jag instämmer i stort vad Lutz säger. För första gången har Lutz en logik i sitt resonemang.”

Jag vet inte om Kurt Karlsson menade det som en komplimang eller förolämpning…

Och på tal om sverigedemokrater.

wesley_ola2Sverigedemokraten Ola Wesley hade lämnat in en motion om fullmäktigeledamöters ersättning för förlorad arbetsinkomst. Motionen slog in öppna dörrar eftersom detta redan var reglerat i reglementet. Wesley ville därför ”under sittande möte” ändra beslutsförslaget till att texten i reglementet skulle ”förtydligas”. Detta var dock ett helt nytt yrkande och kunde inte behandlas av fullmäktige.

Det verkar som att skrivningar inte kan bli tydliga nog för de sverigedemokratiska ledamöterna. Men priset togs ändå i en nyskriven motion från sverigedemokraterna om Nuntorpsskolans framtid. Jag vet inte om sverigedemokraterna bara har otur eller om det finns andra orsaker till alla fel som deras yrkanden och motioner innehåller.

felFörutom diverse stav- och språkfel och att motionen dateras med två olika datum, så innehåller den också några flagranta sakfel:

”Den blågröna majoriteten i Västra Götalndsregionen (stavfel i originaltexten; min anm), Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet …”

Sverigedemokraterna råkade glömma att också folkpartiet och kristdemokraterna är med i den blågröna majoriteten.

De tänkte väl inte på det. Typ…

nuntorpsskolaOch ett till. Av en lite värre sort. Jag citerar motionen:

”… är det av största vikt att utbildning erbjuds i närområdet och i vår del av Västergötland. Nuntorp har en lång tradition…”

I avsnittet ”Centralt innehåll” i den svenska läroplanen för grundskolan årskurs 4-6 står det (se här):

”Namn och läge på Sveriges landskap…”

dalsland_kartaAlla elever i den svenska grundskolan ska alltså studera Sveriges landskap och inte helt sällan sker detta i åk 4. En gång till:

”… Västergötland. Nuntorp…”

Nuntorp i Västergötland? Hallå, eller!

Visst kan man missuppfatta, visst kan man missförstå, visst kan man ha fel – men det finns väl ändå vissa gränser? Och att placera Nuntorp i Västergötland är väl ändå att gå över dessa? I varje fall om man bor i Vänersborg, och dessutom fick förhållandevis många röster från människorna i den del av Vänersborgs kommun som ligger i DALSLAND.

Jag tycker att de sverigedemokratiska ledamöterna alltför ofta visar brister i grundläggande och elementära kunskaper. Och det gör att det helt enkelt är svårt att ta dem på allvar.

Så onsdagens sammanträde innehöll inget nytt…

"Om tjänstemännen får säga det själva"??

20 oktober, 2015 2 kommentarer

bloggdumpJag fick ett mail… Och i mailet framfördes kritik på min förra blogg, ”Om politikerna får säga det själva”.

Kritiken kom inte från vem som helst. Den kom från en tjänsteman mitt inifrån kommunhuset i Vänersborg!

Tjänstemannen ansåg att det fanns ett sakfel (minst) i bloggen:

”Den övergripande målavstämningen är en sammanfattande bedömning från förvaltningsledningen – inte en självvärdering från politiker.”

Tjänstemannen tycker uppenbarligen inte att delårsrapporten är politikernas dokument, som jag skrev i min blogg. Jag undrar om den kritiske tjänstemannen hade varit nöjd om rubriken på bloggen istället hade varit:

”Om tjänstemännen får säga det själva”

Och slutklämmen på bloggen hade formulerats på följande sätt:

”På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten där tjänstemännen beskriver sin egen förträfflighet…”taket_ga_i

Jag tror inte tjänstemannen hade gillat det. Och framför allt tror jag att kommundirektör Thörnkvist hade gått i taket…  :-)

Delårsrapporten har utarbetats av förvaltningsledningen och dess tjänstemän. Därom råder inget tvivel. Och tjänstemän sysslar inte med politik. Därom råder inte heller något tvivel. Tjänstemännen ”bara” verkställer beslut som politikerna har fattat. (Fast det finns det de som tvivlar på ibland. Dock naturligtvis inte jag…)

arg_kvinnaMen det händer, får jag erkänna, att jag ibland blir något förvirrad i frågan om vem som ”äger” olika kommunala dokument – politiker eller tjänstemän. Ibland är också åsikterna olika bland tjänstemännen, för att inte tala om hur det är bland politikerna.

Men.

Kommunfullmäktige fattar politiska beslut. Därom råder inget tvivel. Och delårsrapporten ska upp i morgondagens fullmäktige. Därom råder inte heller något tvivel.

I beslutsförslaget till fullmäktige står det:

”Kommunen fastställer delårsrapport.”

För mig betyder det att politikerna gör delårsrapporten till sin ”egendom”.

utvarderaOch om målavstämningen nu är en bedömning från förvaltningsledningen, som den kritiske tjänstemannen skriver, så bör väl fullmäktiges beslut innebära att politikerna håller med om denna bedömning. Och eftersom det är politikerna som fattar alla politiska beslut, så torde väl slutklämmen i min blogg fortfarande stå sig:

”På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten om sin egen förträfflighet…”

Dessutom ska fullmäktige behandla revisorernas utlåtande över delårsrapporten. Och varför ska fullmäktige göra det, om inte rapporten är ett politiskt dokument?

revisor2Revisorerna skriver förresten i sitt utlåtande…

”Det medför att vi till våren 2016 inte kommer kunna rekommendera revisorerna tillstyrka att årsredovisningen 2015 godkänns…”

Och det är inte tjänstemännen som kritiseras…

Å andra sidan kommer fullmäktige att högaktningsfullt strunta i revisorernas kritik. Precis som kommunens politiker gör med synpunkter från många kommuninvånare…

Jag läser både på debattsidor, Facebook och i kommunens diarium hur förtvivlade vänersborgare beskriver orättvisorna och maktfullkomligheten i kommunens agerande när det gäller nedläggningen av Nattugglan (se ”Nattugglan läggs ner”), frånsägandet av väghållaransvaret på Skaven (”Skaven och väghållaransvar”), kraven på Solvarms naturhus i Sikhall (”Solvarm i Sikhall vs kommunen”) och byggandet av bostäder i skogsområdet vid Kindblomsvägen (se ”Kindblomsvägens vara eller inte vara”)…

För att göra listan kort.

ego2Men förtvivlan eller ej. Imorgon ska vi politiker alltså anta delårsrapporten. Och där får den av oss politiker styrda kommunen 11 gröna ”ploppar” av 14 möjliga. Det betyder att vi politiker uppnår ungefär 80% av de uppsatta kommunala målen.

Vad då? Jo, så är det. Vi politiker sätter upp mål med kommunen och sedan utvärderar vi själva om vi har nått dem. Utan att direkt fråga dem det gäller. Kommuninvånarna alltså… Är det inte så det ska gå till?

För övrigt är de tre kvarvarande målen ”osäkra”, dvs vi politiker (tjänstemännen?) kan inte uttala oss säkert om dessa mål än. Men om jag ska satsa en slant, så satsar jag på att vi politiker fixar gröna ”ploppar” på dessa också…

V_logga_mindrePS. Om du vill veta mer om vad som kommer att hända på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon, så hänvisar jag till den utmärkta redogörelse som finns på Vänsterpartiets hemsida: ”Det kan ju inte uteslutas ….”.

Om politikerna får säga det själva

18 oktober, 2015 2 kommentarer

klyftaDet finns en klyfta mellan politiker och allmänhet. Det är inget nytt. Det ser de flesta och det håller de flesta också med om. Den stora allmänheten vet i regel inte vad det tisslas och tasslas om i maktens korridorer eller vad politikerna håller på med.

Klyftan visar sig till exempel genom att beslut som politikerna fattar blir kända för allmänheten först efter att de har fattats, dvs allmänheten blir ställd inför fullbordat faktum. Allmänheten har inte haft en aning om vad som har varit på gång och har därför inte heller kunnat påverka politikerna.innerstinne

Det har bland annat visat sig alldeles nyligen i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla Vänersborgare”. Barn- och utbildningsnämndens beslut i måndags att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barnen till den fd barnmorskemottagningen på Vänerparken (se ”Nattugglan läggs ner”) kom som en total överraskning för många. Även för föräldrar till barn på förskolan.

Och då kan man undra, hur ska vänersborgarna få reda på vad som är på gång så att de kan bli delaktiga? Så att de kan påverka politikerna innan besluten fattas?

De mest inbitna politikerna säger naturligtvis att det är ett ansvar som ligger på allmänheten själv. Allt som är värt att veta finns ju på kommunens hemsida eller i kommunhuset i de olika förvaltningarnas korridorer. Men vad politikerna än tycker så fungerar inte det här. Allmänheten sitter inte framför datorn och botaniserar i kommunens alla handlingar. Eller går till kommunhuset och efterfrågar alla underlag.

ttelaMassmedia, dvs tidningar, radio, TV mm, har av tradition tilldelas en stor roll när det gäller information till allmänheten. Men, det fungerar inte heller, i varje fall inte i Vänersborg. På sin höjd kan vänersborgarna få ett hyfsat referat í TTELA om de beslut som har fattats – efter att besluten har fattats.

Vissa politiker försöker sig på att skriva på hemsidor eller bloggar för att informera allmänheten om vad som är på gång. Men inte heller det tycks fungera…

karvling2bOvanstående lite negativa tankar dyker upp i mitt huvud när jag sitter i min hörna och studerar den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla nu på onsdag. I delårsrapporten utvärderar politikerna själva sin egen verksamhet. En hel massa mål räknas upp och sedan finns det en pedagogisk, typ, grön ”plopp” framför varje mål som har uppfyllts under det första halvåret.

Och det kan väl vara intressant att ta del av vad politikerna anser om sig själva och sin egen verksamhet. Stämmer det överens med allmänhetens?

Häng med i de politiska målen och måluppfyllelsen:

gron_plopp”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.”

gron_plopp”Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.”

gron_plopp”Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.”

gron_plopp”Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.”

gron_plopp”Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen.”

gron_plopp”Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.”

gron_plopp”Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.”

gron_plopp”Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.”

gron_plopp”Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.”

gron_plopp”Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.”

gron_plopp”Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

Det är idel gröna ”ploppar”. Alla dessa mål har alltså uppfyllts. Inget mål har inte uppfyllts, det finns inte en enda röd ”plopp”. Underbart, eller hur?

Det finns dock tre mål där politikerna inte kan säga om målen har uppfyllts eller inte, och jag redovisar dessa tre mål för fullständighetens skull:

gulplopp”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.”

gulplopp”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.”

gulplopp”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.”

På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten om sin egen förträfflighet…

Sammandrag från KF (16/9)

17 september, 2015 Lämna en kommentar

Så var då också det första sammanträdet för i höst med kommunfullmäktige (KF) avklarat. Fast sammanträdet var inte riktigt som vanligt. Mötet började nämligen på ett väldigt annorlunda sätt.

adnanDet började med ett anförande om flyktingarnas situation i allmänhet och ute på Restad Gård i synnerhet. Det var en av de boende, Adnan Abdulghani, som berättade, på engelska, att asylboendet på Restad Gård antagligen var det bästa i hela landet. Han talade också om för fullmäktigeledamöterna att det faktiskt bor mer än 100 utbildade ingenjörer, läkare och lärare på Restad Gård. Och visst är det slöseri att inte dessa kompetenser utnyttjas, både för Sverige och personerna själva. Själv var han ”computing engineer”, men hade inte ens fått börja plugga svenska förrän för två månader sedan, när han fick sitt uppehållstillstånd. Det är nog någonting fel i mottagningen när allt tar så lång tid… Men Adnan berättade också att flera praktikplatser faktiskt har möjliggjorts i Vänersborg i skolor, affärer och verkstäder tack vare ett unikt samarbete mellan kommunen, lokala föreningarna och verksamheter samt Migrationsverket. (Hela Adnans tal finns översatt och publicerat på Vänsterpartiets hemsida!)

Sedan följde ett kulturinslag. Det var en massa barn från Restad Gård som bjöd på en färgrik dansuppvisning i sessionssalen. Det var fantastiskt att se alla dessa glada barn från världens alla hörn uppträda. Till och med fullmäktiges sverigedemokrater applåderade efteråt. Även om de inte såg så glada ut under själva uppträdandet…

kulturinslagsep15

Sammanträdet fortsatte också på ett annorlunda sätt. Fast jag är inte säker på att fortsättningen kan gå under beteckningen kulturinslag…

ljunggren_avtackerKommunfullmäktige ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) avtäckte en tavla på fullmäktiges förre ordförande Anders Forsström (M). Så nu hänger också Forsström bland alla tidigare ordförande, som dessutomforsstrom15 råkar vara män, i rummet utanför sessionssalen.

Mellan fyra ögon avslöjade en av barn- och utbildningsnämndens ledamöter att han själv skulle kunna tänka sig att ha sitt porträtt i raden av celebriteter. Som varande kristdemokrat lär det dock aldrig hända. Eller?

kd_tavla;-)

Och på tal om personfrågor. En ny ordförande i socialnämnden valdes efter den alltför tidigt bortgångne Lennart Niklasson.

Det är den för mig helt okände Peter Trollgärde (S) som övertar ledarskapet. I TTELA kan man läsa att Trollgärde är ett oprövat kort i politiken och att ordförandeskapet i socialnämnden är hans första uppdrag som kommunalpolitiker. När jag tittar på den socialdemokratiska valsedeln från i höstas, så finns Trollgärde med långt ner på listan, på plats 38.

trollgardeI TTELA säger Peter Trollgärde (S):

”Den största utmaningen är att få ordning på ekonomin.”

Ett sådant uttalande är väl inte det första man förväntar sig av en traditionell socialdemokrat på den posten. Men det är klart, socialdemokratin är inte traditionell längre. Den har förändrats, inte minst i Vänersborg. Här står socialdemokraterna tyvärr alltför ofta till höger om till och med moderaterna…

Kommunfullmäktige, och jag, noterade samtidigt att Ann-Sophie Aronsson (S) avsade sig sin ordinarie plats i socialnämnden. Aronssons plats blir vakant så länge. Det blev inte ens så att hennes ordinarie plats övertogs av någon av de socialdemokratiska ersättarna. Vilket förvånar, i varje fall mig. Också.

Det var många ärenden på fullmäktiges dagordning som var av rutinkaraktär. De fem första ärendena klubbades till exempel i rask takt. Marianne Ramm (V) var uppe i talarstolen och talade mycket positivt om att byggnationen ser ut att komma igång på allvar i Vänersborg. Hon menade också att Vänersborgsbostäder tar sitt ansvar genom att carlewertbergbland annat se till att det blir en hel del nya hyresrätter. Centerpartiets Carl-Ewert Berg (C) tyckte att det var viktigt att bygga bostäder…

Ärende nummer 6 var också ett rutinärende. Var det tänkt. Det var jag som ville annorlunda. Det handlade nämligen om en nyemission på 1,5 milj kr till Vattenpalatset Vänerparken.

vattenpalatsetloggaJag framförde de synpunkter som jag beskrev i en tidigare blogg (se ”Vattenpalatset Vänerparken AB”). Det finns för övrigt ett kortare referat i TTELA om detta ärende.

Jag reagerade naturligtvis framför allt på kostnaderna. Vänersborgs kommun, dvs skattebetalarna, har under de senaste 10 åren faktiskt betalat 65,4 miljoner kronor i förlusttäckningsbidrag för Vattenpalatset! 65,4 miljoner kronor! Förutom att Vattenpalatset genom åren också fått 5,4 miljoner kronor i nyemissioner – och ytterligare 1,5 milj igår…

Marie_Dahlin3Fast kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tyckte att det var väl använda pengar… Antagligen precis som de 27-28 miljonerna som går till arenan varje år. Badet var viktigt för besöksnäringen och näringslivet tyckte Marie Dahlin. Med tanke på hur Vänersborg föll i näringslivets kommunranking, som presenterades i dagarna, så kanske Marie Dahlin ska prata lite tystare om den förda politiken… Vänersborg hamnade på plats 267 av 290 kommuner…

Untitled, 5/5/05, 2:49 PM, 8C, 3508x4428 (432+1053), 75%, Better Push 6, 1/20 s, R72.4, G64.4, B85.9Sedan blir jag tämligen förvånad över att det är just socialdemokraterna i Vänersborg som hela tiden både beslutar och försvarar att vård, omsorg och utbildning inte ska få de pengar de behöver, medan icke-lagstadgade verksamheter som Vattenpalatset och Arena Vänersborg alltid får allt de önskar.

Men med sådana idéer i de socialdemokratiska leden så är det lättare att förstå att Peter Trollgärdes största utmaning i socialnämnden är att få ordning på ekonomin. Pengarna för vården och omsorgen ska gå till bad och bandy istället…

Peter Trollgärde (S) kommer att smälta in bra i Vänersborgs socialdemokrati…

mp2Sedan är jag också förvånad över att miljöpartiet står bakom den förda socialdemokratiska och centerpartiska (inte att förglömma) politiken. För det hörs inte ett knyst av avvikande uppfattningar från miljöpartiet. Miljöpartiet är osynligt, det tycks inte finnas kvar längre.

Morgan Larsson (VFP) reagerade på ett annat rutinärende, nämligen svaret på motionen ”att utreda möjligheten att bygga på våningar för bostadsändamål på vissa fastigheter runt gågatan”. I beslutsförslaget stod det:MorganLarsson_kommun

”tillsätta en utredning om att förtäta centrum genom påbyggnad av fler våningar på befintliga fastigheter.”

Larsson menade att beslutsunderlaget var både ofullständigt och felaktigt. Larsson undrade vilken gågata som menades (det finns ju två) och vad som är ”centrum” i Vänersborg?

Morgan Larsson krävde återremiss och begärde sedan en votering när beslutet gick emot honom. Det var nog mandatperiodens mest meningslösa votering. Den slutade 48-2. (En sverigedemokratisk stol stod tom.)

Det var kvällens enda votering. Alla andra beslutsförslag gick igenom.

lottning15Fast det blev också en lottning. Vilket är mycket ovanligt. Det var när den 23:e och sista nämndemannaplatsen (kommunfullmäktige utser ledamöter till tingsrätten) skulle tillsättas. Lottningen stod mellan socialdemokraterna, välfärdspartiet och sverigedemokraterna. Och välfärdspartiet vann lottningen. Igen. Partiet gjorde faktiskt det förra gången också. Det var kanske tur att inte valresultatet lottades…

Det återstod dock några frågor och presentationer av motioner.

Niklas Claesson (M) frågade om Villa Björkås. Har samhällsbyggnadsnämnden undersökt om det går att ändra i testamentet så att Villa Björkås kan bjudas ut till försäljning? Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson svarade kort och gott att det hade nämnden inte gjort. Kommunen har nämligen inte haft nyttjanderätten till Villa Björkås under rättsprocessen. Men efter en tredskodom i februari fick kommunen det. Augustsson sa också att frågan så småningom kommer upp i Fastighetsutskottet.

bennyaBenny Augustsson (S) fick ytterligare en fråga. Denna gång av Lutz Rininsland, en tämligen välkänd vänsterpartist. Rininsland frågade om den bristande diarieföringen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Lutz påminde också om hur det var under socialdemokraternas förra mandatperiod, ”S Anders Larsson/Ljunggren-tiden”, när James Bucci anmälde kommunen för bristande diarieföring – och fick rätt fem gånger.

Benny Augustsson menade att tjänstemännen ska ha ordning på handlingarna enligt lagar och bestämmelser.

”Vi ska gå igenom rutinerna och följs inte lagarna ska vi ändra på det.”

Den interpellation som Lutz Rininsland (V) lämnade till Marie Dahlin (S) angående Kunskapsförbundet Väst besvarades inte av Marie Dahlin denna kväll. Rininsland begärde därför ordet för en ordningsfråga. Rininsland påpekade att det faktiskt står i fullmäktiges arbetsordning att om en interpellation lämnas in i god tid före ett sammanträde (2 veckor) så ska den besvaras dels skriftligt och dels muntligt på det följande sammanträdet.

Marie Dahlin (S) bad helt enkelt om ursäkt för att hon hade missat detta, och gav en liten ”känga” till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S):

”ingen har påmint mig”

ljunggren15_1Ljunggren menade att Rininsland har rätt, men att det också står i arbetsordningen:

”som huvudregel.”

Varför huvudregeln inte skulle gälla denna gång förklarade inte Ljunggren… Medan Dahlin, som sagt, bad om ursäkt.

Till sist.

Lutz Rininsland presenterade en motion om Kunskapsförbundet Väst och Niklas Claesson (M) en motion om Fairtrade.niklasc2

Rininsland höll sig inom arbetsordningens maxtid på 2 minuter, medan Claesson, som är kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande(!), överskred tidsgränsen med 31 sekunder… Trots Ljunggrens ihärdiga bankande med ordförandeklubban.

Och då kan man undra om fullmäktiges 1:e vice ordförandes ignorerande av ordförandes upprepade klubbslag ska bli praxis i fullmäktige i fortsättningen?

Klockan 20.30 packade fullmäktiges ledamöter ihop sina iPads och begav sig mer eller mindre nöjda mot hemmens relativt lugna vrår.

%d bloggare gillar detta: