Interpellation: Arena Vänersborg

arenavbg2014Gårdagens blogg om Kultur- och Fritidsnämnden och Arena Vänersborg (se här) blev hastigt och lustigt omarbetad och omformad till en interpellation. Interpellationen är nu postad och tas enligt kommunens reglemente upp på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige.

gokunge_arenaEn interpellation är en fråga som ställs till t ex en ordförande i en nämnd eller styrelse. Min är ställd till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP). En interpellation kräver ofta ett utförligare svar än en ”vanlig” fråga. Därför får den tillfrågade längre tid på sig att besvara en interpellation. Det betyder att Isetorp kommer att besvara den tidigast på fullmäktiges sammanträde i maj. Då får också andra ledamöter delta i debatten än den som ställt och den som ska besvara interpellationen, till skillnad från en ”vanlig” fråga.

========================

Interpellation till
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Kulturnämnden gjorde i stort sett ett plus-minus-resultat 2014. Det lyckades nämnden med genom att begränsa bokinköp, lån av eböcker, begränsat öppethållande på Konsthallen etc. Vid årsskiftet fick den nya Kultur- och Fritidsnämnden ta över ansvaret för arena-fritid, musik och ungdom från den gamla Barn- och Ungdomsnämnden och bland annat fiske och fornvård från kommunstyrelsen.

De verksamheter som Kultur- och Fritidsnämnden fick ta över gjorde förra året ett underskott på 8.529.000 kr. I budgeten för i år, 2015, så tilldelades arena-fritid 2 milj kr extra, men det ser Kultur- och Fritidsnämnden att det inte kommer att räcka på långa vägar. Förvaltningen presenterade ett beslutsförslag för nämnden med en begäran om en ramökning för 2015 på 6,5 milj kr.

Det diskuteras redan besparingar i Kultur- och Fritidsnämnden. Det kunde vi bland annat läsa om i TTELA i förra veckan. Det finns förslag på att höja musikskolans avgifter, flytta fram planerade investeringar så att det finns risk att Idrottshuset måste stängas, sänka värmen på anläggningarna med två grader och minska bidragen till externa aktörer etc.

Kultur- och Fritidsnämnden kan alltså stå inför stora besparingar. Det visar sig om man tittar närmare på kalkylerna att det framför allt är arena-fritidsdelen som är i kris. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna gick med underskott på 7.580.000 kr år 2014.

Arena Vänersborg är naturligtvis den stora boven i dramat. Arenan kostar vänersborgarna runt 27-28 milj kr netto varje år. Och så kommer det också att se ut de kommande 27-28 åren om inget görs. Det är pengar som tas från andra verksamheter. Och man vill spetsa till det lite så skulle man kunna säga att Arena Vänersborg riskerar att äta upp alla andra verksamheter i nämnden. Det finns till och med en risk att viktiga verksamheter som bibliotek, musikskolan och ungdomshuset kan få stryka på foten för bandyns skull.

Det är naturligtvis på det sättet att arenans intäkter aldrig kommer att kunna täcka driftskostnaderna, men ingen har under de senaste åren tittat med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna. Arenafrågan har bara förhalats och gömts undan.

Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?

Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?

V_logga_mindreHur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vänersborg 2015-04-19

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: