Arkiv

Archive for maj, 2015

Minialliansens budgetförslag 2016

sjuk2Det är faktiskt lite småsjukt.

I fredags redogjorde TTELA för både det styrande triumviratets (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet) och minialliansens (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) budgetförslag. Förslagen presenterades utan att TTELA visade den minsta tillstymmelse till analyserande eller kritisk granskning. Nu hoppas vi att TTELA är lika ”positiv” och generös med spaltutrymmet när Vänsterpartiets budgetförslag presenteras nästa vecka… För det tänker väl TTELA göra? I objektivitetens namn menar jag…

Jag redogjorde för det styrande triumviratets (alltså socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets) budgetförslag i en tidigare blogg (se här), nu är turen kommen till minialliansens…

Strax.

ttela29majTTELA:s rubrik på fredagens budgetartikel var:

”Skola och omsorg får mest pengar”

Rubriken andas verkligen ”vi och dom”. Eleverna, barnen, de äldre och de sjuka – de ”får” pengar av de styrande. De snälla styrande ger i all sin godhet… Eller?

Nu är det dock inte politikerna som sätter rubriker i TTELA, och säkert inte heller den journalist som skrev själva artikeln, men när man läser en bit ner i texten så börjar man ändå undra… Vänersborgs socialdemokratiska kommunalråd Marie Dahlin säger till TTELA:

Marie_Dahlin2”Man får inte allt som står på en önskelista.”

Vem är ”man” om inte barn, elever, gamla och sjuka…?

Det känns ibland som om många betongpolitiker tycks glömma att de finns till för invånarnas skull och inte tvärtom – att siffror i en budget betyder någonting i verkligheten och i vardagen för barn, elever, gamla och sjuka.

Men det är inte TTELA:s presentation som är lite småsjuk. Inte heller betongpolitikernas attityd. Även om den är ganska småsjuk så är den ingen överraskning. Nä, det lite småsjuka, eller kanske till och med bara sjuka, det är hur budgetförslagen skiljer sig åt från varandra.

Nu skiljer sig triumviratets och minialliansens budgetförslag i och för sig inte särskilt mycket åt överhuvudtaget. Inte i det stora hela. Om jag har räknat rätt så slår det på 6,2 miljoner kr. På totalt lite drygt 2 miljarder. Det betyder att skillnaden mellan det röd-gröna (tja, röda…) triumviratets och den blå borgerliga minialliansens förslag handlar om 0,3%.0_3

0,3%!!!

0,3% är i stort sett ingenting…

Men nu antar naturligtvis varje vänersborgare och politiskt intresserad att det är socialdemokraternas (och de andra styrandes) budget som innehåller större utgifter än den borgerliga…

sjuk2Men det sjuka är att det är tvärtom! Budgeten från den borgerliga minialliansen innehåller större utgifter än socialdemokraternas! Den borgerliga budgeten är faktiskt radikalare och bättre för vänersborgarna än socialdemokraternas!

Det är otroligt. Ekona från alla slagord om ökad välfärd från den pågående socialdemokratiska kongressen klingar bort ohörda i Vänersborg…

Jag tror aldrig att jag under alla mina år som politiskt aktiv i Vänersborg har varit med om något liknande. Allvarligt alltså. Moderaternas Gunnar Lidell satsar mer pengar på de äldre och sjuka än socialdemokraterna!

minialliansenDet styrande triumviratets (sossarna och de andra alltså) budget beräknas att ge Vänersborgs kommun ett överskott 2016 på 12 milj kr. Minialliansen tar ungefär 6 milj från detta överskott (det sk resultatet) och lägger 5,3 milj kr mer till socialnämnden än triumviratet.

Minialliansen vill också avsätta 5 milj kr i ”reserv” till barn- och utbildningsnämnden (BUN) för att användas om elevökningen når över en viss gräns år 2016. Det är i och för sig en bra princip, den har jag faktiskt skrivit om både i yrkanden i BUN och här på bloggen, att:

”den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden.”

Det är dock på tok alldeles för lite pengar som minialliansen avsätter. Och dessutom har ju elevökningen redan pågått ett tag…

Till minialliansen försvar ska dock framhållas att den vill ge BUN ett engångsbelopp på 11,5 miljoner kronor för i år (2015). Vilket i och för sig också är alldeles för lite pengar. Men ganska mycket mer än socialdemokrater m fl – som inte vill ge något…

nas_knappMinialliansen vill emellertid ge kultur- och fritidsnämnden 1 milj kr mindre än socialdemokraterna och de andra i triumviratet. Och det kan naturligtvis drabba t ex ungdomar. Det är dock en tämligen meningslös neddragning eftersom nämnden är tvungen att betala kostnaderna för t ex Arena Vänersborg oavsett. Nämnden kommer ändå inte att ”gå runt” på varken 2 eller 3 (som S ville ge) miljoner.

Lidell och de andra kanske bara passar på att ge kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) en liten knäpp på näsan…?

Det kan väl också nämnas att minialliansen har ett krav i sitt budgetförslag att BUN ska uppdatera/revidera strukturutredningen om grundskolor.

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas budgetförslag är bedrövligt dåligt. Det underskattar barn- och ungdomsnämndens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens behov totalt. Budgeten kommer, om den antas, att slå oerhört hårt mot gamla och sjuka, barn och ungdomar. För att inte tala om socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets budgetförslag. Det förslaget är ändå bedrövligare…

Det är även andra som snabbt insett hur de olika betongpartiernas budgetar kommer att slå mot de ”utsatta” grupperna i Vänersborg. Igår började ett upprop cirkulera på Facebook. I uppropet, som uppmanar vänersborgarna att maila till makthavarna i S+C+MP eller M+FP+KD, står det:

facebook”Oavsett om S + C + Mp:s budget eller M + Kd + Fp:s budget röstas igenom i fullmäktige 17 juni, så är stora besparingar att vänta inom skolverksamheten i kommunen. … Om du inte vill att våra folkvalda ska försämra för barn och personal i våra redan ansträngda skolor, ta då chansen att protestera innan det är för sent!”

Snart kommer jag att presentera Vänsterpartiets budgetalternativ. Vill du ”tjuvtitta” på det, så är yrkandet redan publicerat i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida.

Inför BUN 8 juni 2015

kallelseIdag kom kallelsen och handlingarna till barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde före sommaruppehållet. Ja, nästan alla handlingar vill säga. Som vanligt kommer den månatliga budgetuppföljningen för maj inte förrän nästa vecka.

Det blir antagligen ett lugnt möte – till skillnad från det kommande sammanträdet med kommunfullmäktige… Det blir nämligen mest information.

Nämnden ska få information om det systematiska kvalitetsarbetet, om långtidsfrånvaro i skolan, tillsyn av fristående förskolor, om Skolinspektionens slutrapport från tillsynen 2013, ”Områdesutveckling Torpa”, och budgetuppföljningen då.

earIngen av dessa punkter är beslutsärenden, dvs nämnden ska bara lyssna och lära och inte fatta några beslut. Kanske blir det ändå en del diskussioner. Ledamöterna brukar vara ganska diskussionslystna, vilket är som det ska. Det är inte som på S Anders Larssons tid, där vi bara var några enstaka som vågade gå emot den auktoritäre ordföranden.

Jag återkommer senare med en del information kring nämndens informationspunkter.

ordfklubbaBUN ska fatta två beslut. Det första handlar om den motion som Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden lade tidigare i vår. Motionen handlade om den överenskommelse som regeringen och alliansen träffade (den 11 februari) om att införa betyg från årskurs 4. (Du kan läsa hela motionen genom att klicka här.)

Betyg kan nämligen införas från årskurs 4 år 2017 som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. Vänsterpartiet ville i motionen att barn- och utbildningsnämnden:betyg3

”uttalar sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg deltar i försöksverksamheten att införa betyg från åk 4.”

I förvaltningens svar på motionen till BUN, så är förslaget att nämnden ska avslå motionen. Motiveringen är:

”När det gäller deltagande i försöksverksamhet så åligger det inte, enligt nuvarande uppgifter och skrivningar, huvudmannen att avgöra eventuellt deltagande. Beslutet om deltagande i försöksverksamhet åligger rektor och fattas av rektor efter samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare.”

forvanadSvaret förvånar mig. Det är ingen hemlighet att det är rektor som fattar beslutet. Det var därför som Vänsterpartiet skrev att BUN:

”uttalar sin mening och vilja”

Motionen syftade till just detta – att nämndens politiska representanter skulle uttala sig. Inte att nämnden skulle fatta ett beslut som den inte hade befogenhet till.

Jag hade förväntat mig att förvaltningen skulle ha lagt ett beslutsförslag, med exakt samma motivering, som konstaterade att detta var en politisk fråga och att förvaltningen därför inte föreslog något beslut.

Eller att förvaltningen skrev att den inte hade något emot att skolor i Vänersborg deltog i försöksverksamheten, på typ rent pedagogiska grunder, och just därför avslog motionen.

fotsparNu känns det som att förvaltningen faktiskt trampar in lite på det rent politiska området…

För övrigt har flera kommuner och ledande kommunala skolpolitiker uttalat sin vilja att deras respektive kommun inte ska införa betyg från åk 4, bland annat Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Västerås, Linköping, Järfälla, Skara, Umeå, Huddinge och Hofors. (Jag känner dock inte till om kommunerna har fattat några formella beslut.)

Det ska bli intressant att se hur diskussionen kommer att gå på sammanträdet.

Ärende 8 på dagordningen, som också är ett beslutsärende, heter:

aterhallsam2”Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet”

Tonvikten ligger, som alla förstår, på ordet ”Återhållsamhet”…

Förvaltningschef Kent Javette har upprättat en skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde att:

  • ”Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.”
  • ”Uppmana alla anställda, där möjlighet ges för verksamheten att ta ut semester- och kompdagar under året, utan att behöva sätta in timvikarie.”
  • ”Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.”

Och bakgrunden till alltihop är naturligtvis (citat ur nämndens handlingar):

”Barn- och utbildningsnämnden har en prognos 2015 som visar på ett underskott. I samband med att nämnder uppvisar underskott måste åtgärder vidtas för att få en budget i balans.”

svangrem2Ordförande Mats Andersson (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens skrivelse. Och det är klart, Mats Anderssons parti och de andra partierna som styr Vänersborg och som tänker spara på kommunens barn och ungdomar (liksom på mycket annat, dock inte arenan) både 2015 och 2016 måste ju inte bara ”slå till bromsarna” utan också ”backa”.

Ska det sparas på verksamheterna så ska det!

V_logga_mindreVänsterpartiet, och vem vet, kanske något annat parti (välfärdspartiet?), anser att det inte ska sparas på förskolan och grundskolan och kan därför inte ställa sig bakom varken besparingarna eller återhållsamheten.

Vänsterpartiet är nämligen övertygat om att förvaltningen liksom rektorer och förskolechefer redan har begrundat sina uppdrag och förutsättningar för att kunna leverera verksamhet som stämmer överens med de statliga styrdokumenten och kommunens inriktningsmål.

Det blir väl till att skriva en reservation. Igen.

Kategorier:BUN 2015

Budgetprocessen rullar på

27 maj, 2015 2 kommentarer

rollingBudgetprocessen rullar på.

Nu har Mål- och Resursplanen 2016-2018 (MRP), dvs budgeten för 2016, kommit i sin slutgiltiga form. Det har skett några redigeringar och smärre ändringar sedan sist, men i stort sett är den identisk med den förra, dvs den jag skrev om i min förra blogg (se ”Triumviratets budgetförslag 2016”). Vi pratar alltså om det styrande triumviratets förslag, förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.

Det har som sagt skett några förändringar. Så har t ex ”barn- och ungdomsnämnden” ändrats till det korrekta ”barn- och utbildningsnämnden”. I avsnittet om samhällsbyggnadsnämnden så har materialet kompletterats med nämndens yrkande om 3 milj kr till Dalbobron etc.

Så nu är det rätt.

kulturfritidRätt blev det däremot inte för kultur- och fritidsnämnden. Ordförande för nämnden, Marika Isetorp (MP), har, efter samråd med vice-ordförande Henrik Josten (M), inkommit med ett ”förtydligande” till kommunfullmäktige. Att ordförande Isetorp har skrivit ett särskilt förtydligande beror på en miss på nämndens ”budgetsammanträde” – och denna miss går inte att rätta till på nästa sammanträde eftersom det ligger först i höst, dvs efter fullmäktiges budgetbeslut.

Hur som helst. Kultur- och fritidsnämnden har begärt mer pengar för 2015, 6,5 milj kr. (Se ”KoF: Underskott och arenan”.) Det är för att täcka det befarade underskottet för i år. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna kostar ju en del. Och så missade nämnden, eller i varje fall var det oklart, att nämnden ville ha dessa pengar även för 2016.

Marika Isetorp (MP) skriver:

”Förvaltningen borde förtydligat detta i sitt tjänsteutlåtande med budgetförslag, och Kultur- och fritidsnämnden borde förtydligat detta i sitt beslut om budgetframställan avseende budget 2016.”

kanga2Marika Isetorp (MP) ger som synes en känga till förvaltningen, även om jag kan tycka att det faktiskt är ett ansvar som den politiska nämnden, och framför allt ordförande, får ta på sig. Skylla misstag på tjänstemännen är varken särskilt korrekt eller rättvist…

Marika Isetorp yrkar således:

”att av kommunfullmäktige begära ramökning om 6,5 Mkr gällande budget 2016.”

Det kanske inte är helt lätt att vara ordförande alla gånger…

Men nu ska nog allt vara korrekt i de styrande partiernas budgetförslag.

sammantrade6MRP (alltså budgeten för 2016) ska upp i kommunstyrelsen (KS) för diskussion och beslut nästa vecka, den 1 juni. Då lägger de andra partierna också fram sina budgetförslag, i varje fall minialliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) och Vänsterpartiet. Sedan röstar man i kommunstyrelsen om vilket förslag som ska bli huvudförslaget när det läggs fram i kommunfullmäktige (KF). Det är ju som bekant i KF som den slutgiltiga budgeten antas.

Det spelar alltså egentligen ingen roll vilket som blir huvudförslaget från KS, eftersom KF ändå beslutar som den vill. Det är ändå av ett visst intresse att se hur partierna agerar i KS. De styrande partierna (S+C+MP) har 7 av 15 ledamöter, dvs inte någon egen majoritet. Det största ”oppositionsblocket” (M+FP+KD) har 4 ledamöter. Sedan har vi Vänsterpartiet med 2 och sverigedemokraterna med 2 ledamöter.

sverigedemokraternaDet är ju inte alltid, ganska sällan faktiskt, som sverigedemokraterna röstar, i synnerhet när det gäller pengar (se min förra blogg). Men om sverigedemokraterna håller sin linje från i riksdagen, så röstar de i slutändan på det borgerliga förslaget. Det skulle innebära att den borgerliga oppositionens budgetförslag får 6 röster i kommunstyrelsen. 7-6 alltså. Då är det Vänsterpartiet med sina 2 röster som avgör vilket av de två förslagen som blir huvudförslag i KF.

minialliansenMen. Det är ”lugnt” för S+C+MP. Minialliansens budgetförslag är antagligen (fast vi inte har sett det än) så ”dåligt” att det är uteslutet att Vänsterpartiet skulle rösta på det. Fast förslaget från S+C+MP är också ”dåligt”, det vet vi – så ”dåligt” att vi i Vänsterpartiet inte tänker rösta på det heller…

Det blir alltså MRP som den ser ut nu som blir huvudförslaget i kommunfullmäktige den 17 juni.

Men som sagt, vad som händer i kommunstyrelsen och vilket förslag som blir huvudförslag är tämligen ointressant. Det enda som är av intresse egentligen, det är hur sverigedemokraterna agerar och också välfärdspartiet (som dock bara har en ersättare i kommunstyrelsen). Det kommer att ge en hint om hur partierna kommer att rösta i kommunfullmäktige. För det är ju där som det hela avgörs.

Och där får minialliansen (M+FP+KD) tillsammans med sverigedemokraterna 21 röster mot triumviratets (S+C+MP) 22… Och välfärdspartiet har 2 röster, och vilka de röstar på vet vi inte. Det kan bli 24 till triumviratet eller 23 till minialliansen. Och vilket parti avgör då? Jo, Vänsterpartiet med sina 6 röster…

V_logga_mindreOch om Vänsterpartiet bara röstar på sitt eget förslag och sedan lägger ner sina röster i slutomröstningen? Ja, då blir det faktiskt välfärdspartiet som avgör.

För övrigt håller Vänsterpartiet på att utarbeta sitt budgetförslag. Jag återkommer när det är klart.

Och det blir snart.

Triumviratets budgetförslag 2016

budgetholeInnan vänersborgarna ens vet hur det ska gå med pengarna till barn- och utbildningsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden för i år (2015), så ska kommunfullmäktige besluta om budgeten för 2016. Och det ska göras snart, onsdagen den 17 juni fattar fullmäktige det viktiga beslutet – årets viktigaste beslut. Fast det kan ju i och för sig hända att ordförande Ljunggren (S) låter de ekonomiska besluten för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för år 2015 komma före budgeten för 2016 på dagordningen…

triumvirat

Det är bara en partigruppering som har lagt fram sitt budgetförslag. Och det är som sig bör. Helt enligt protokollet har det styrande triumviratet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lagt fram sitt budgetalternativ.

De andra partierna lägger fram sina budgetförslag på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni. Eller har i varje fall möjlighet att göra det. Det är inte säkert att alla utnyttjar möjligheten. Minialliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, lägger dock helt säkert fram ett budgetförslag. Vänsterpartiet gör det också. Om välfärdspartiet eller sverigedemokraterna lägger egna förslag återstår att se. En gång i tiden (25 september 2013 när beslutet om budget för 2014 fattades) sa ju Kurt Karlsson (SD) att:

kurt_karlsson2

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Och det gjorde Kurt Karlsson inte heller. Pratade om pengar alltså. När årets budget togs i höstas (19 november 2014), då hade sverigedemokraterna följaktligen inget eget förslag…

mrp2016

De styrandes förslag, triumviratets alltså, finns i förslaget till Mål- och Resursplan (MRP).

Mål- och Resursplanen börjar med att kommunens ekonomikontor presenterar en hel massa bakgrundsfakta, analyser, begreppsförklaringar, ekonomiska mål, befolkningsprognoser, budgetförutsättningar etc. Sedan följer förslaget till hur pengarna ska fördelas till de olika nämnderna år 2016. Och det förslaget är de styrande politikernas.

Den första nämnden i materialet är Barn- och Utbildningsnämnden (BUN).

ungdomarBUN har begärt 23,4 milj kr mer i budgetanslag. Dessa pengar vill BUN ha redan i år och behålla nästa år. BUN vill också att de 9 milj kr som kommunfullmäktige tilldelade BUN i år via kommunstyrelsens förfogandeanslag ska hamna direkt i BUN:s kassa nästa år.

Förslaget som kommunstyrelsen (KS) ska ta ställning till den 1 juni (alla budgetförslag måste behandlas i KS innan de två veckor senare tas upp och beslutas av kommunfullmäktige, KF) lyder:

”barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 9 000 Tkr till grundskola och barnomsorg.”

freudJo, de styrande skriver faktiskt felaktigt barn- och ungdomsnämnden. Det kanske är typ en freudiansk felskrivning. De styrande bryr sig liksom inte om nämndens behov och krav… De bryr sig ju inte ens om vad nämnden heter… Jag antar emellertid att felaktigheten ändras…

Så är det. Det kan tyckas som om BUN får 9 milj kr mer. Men så är det inte. De 9 milj kr är BUN:s, redan i år. Förslaget innebär bara att BUN får ett formellt besked om att nämnden får behålla pengarna nästa år också.

Vänsterpartiet skrev i sitt yrkande i BUN den 13 april när budgeten för 2016 behandlades:

”Barn- och Utbildningsnämnden [har inte] fått en enda krona mer än nämnden fick 2015! Tvärtom, när avdrag har gjorts för sänkt internränta mm så har nämnden fått 3 milj kr mindre år 2016 än år 2015… Detta trots den drastiska ökning av barn och ungdomar som har skett det senaste året.”

Under nuvarande omständigheter får väl BUN vara tacksam för att den får behålla dessa 9 miljoner…

Men…

elever2BUN behöver ytterligare 23,4 miljoner kronor. Inte för att höja kvaliteten i förskola eller grundskola, utan för att helt enkelt kunna ta emot de 196 nya elever som började grundskolan förra året och kanske 300-400 som börjar i år, och till de 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn som börjar i år, och de 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och de ytterligare 61 barn som antas börja i år…

Men de här pengarna får inte förskolan och grundskolan enligt förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. protest0

Det är inte bara Vänsterpartiet som protesterar. Sju fackförbund protesterar också. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening har den 31 mars lämnat ett gemensamt yttrande om MRP 2016. Fackförbunden skriver:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt.”

svangrem2Eftersom BUN inte får de begärda pengarna så har en lång rad besparingsåtgärder tagits fram. Det är detta som är ”ramanpassningar”. (Det går att läsa mer om besparingsåtgärderna på ”BUN: BESPARINGSÅTGÄRDER!!”.)

Vänsterpartiet avslutar det anförda yrkandet:

”Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.”

De styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet tycker alltså varken som Vänsterpartiet eller de sju fackförbunden. De ökande kostnaderna är inte en angelägenhet för hela kommunen… BUN ska verkställa de föreslagna besparingsåtgärderna…

ttela_rubrik

Hur det nu ska gå till. I stort sett alla typer av besparingsåtgärder innebär ju personalminskningar… Och det sa ju i veckan Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C) nej till (se ”Ett skolexempel på trolleri”):

”Skolpersonal ska inte sägas upp”

De styrande partierna tycks inte vilja se verkligheten som den är. Det blir väl som det brukar i Vänersborg – nämnderna får för lite i anslag. De gnetar och sparar, planeringar går åt skogen, de anställda är oroliga för framtiden, och det sprider sig till klienterna, patienterna och kunderna. Och sedan, när bokslutet visar att underskottet är ett faktum, då regleras underskottet i bokslutet… Precis som om inget hade hänt.

riva_haretRevisorerna river sina hår och tjänstemännen på de olika förvaltningarna undrar varför inte politikerna ser verkligheten som den är – och styr efter den. I stället för att sitta på sina… Och låtsas som ingenting…

Så har det t ex varit med socialnämnden i alla år och på liknande sätt för Kunskapsförbundet Väst. Nu ser det ut som om Barn- och Utbildningsnämnden sällar sig till skaran…

Liksom Kultur- och Fritidsnämnden (KoF).

KoF är en nybildad nämnd, kan man väl säga. Den gamla Kulturnämnden fick vid årsskiftet överta verksamheter, framför allt arena-fritid och musik-ungdom från BUN – två verksamheter som gick med förlust… (Se ”KoF: Underskott och arenan”)

gokunge_arenaKoF begärde 6,529 milj kr i utökad budgetram för 2016 (pengar som nämnden också ville ha i år). De extra pengarna behövdes framför allt för att täcka underskottet för arena-fritid… Vilket inte kommer som någon större överraskning för någon vänersborgare, bandyvän eller inte… KoF behöver 5,580 milj kr till arena-fritid.

De styrande har föreslagit att KoF ska få 3 milj kr. De pengarna räcker som synes inte till för att täcka nämndens underskott, trots att 3 milj faktiskt är 3% av nämndens budget. (3% för BUN skulle som en jämförelse motsvara ungefär 21 milj kr…) Det betyder betydande besparingar även för KoF. Och eftersom arenan står där den står, så får nämnden spara på annat… (Se återigen ”KoF: Underskott och arenan”)

pengarMen så läste man TTELA den 20 maj. Där fick vi reda på att KoF ska få täckning för underskottet i år, 2015, på 6,5 milj kr. Men att detta bara är tillfälliga pengar, dvs för 2016 är det de pengar som föreslås i MRP som gäller, 3 milj kr.

Och 3 milj kr betyder, precis som för BUN, besparingar…

Socialnämnden (Soc) är kommunens ”största” nämnd. Den sysslar med (källa Wikipedia):

”Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg.”

Soc föreslog följande för 2016:

”Socialnämnden begär sammanlagt 9.800 Tkr i utökad budgetram. Det avser dels 8.300 Tkr för ökade driftkostnader av särskilda boenden inom LSS och dels 1.500 Tkr för kostnader för hjälpmedel.”

3Det kanske inte är så svårt att gissa vilken tilldelning som de styrande partierna föreslår…?

”…föreslår att socialnämndens budgetram utökas med 3 000 Tkr.”

3 milj kronor – igen!

Fast där var jag inte helt rättvis. Socialnämnden får också 5 milj kr för Gläntan. Ni vet Gläntan som minialliansen lade ner med hjälp av ett lurat välfärdsparti och ett makthungrigt miljöparti (hellre bibehållen skog på Mariedal Östra än att behålla ett äldreboende…).

Problemet med dessa pengar till att renovera och bygga upp Gläntan är att Vänersborgsbostäder säger att Gläntan inte blir klart förrän 2017. De 5 milj kr kan följaktligen inte användas till Gläntan redan 2016. Men det tänker Soc göra ändå. Och det sägs att kommunledningen har sanktionerat detta. Mellan skål och vägg? Kompisar emellan?

Ibland undrar jag vem som styr och hur det styrs… Ganska ofta egentligen…

Visst behöver Socialnämnden pengarna, men rätt måste vara rätt. Pengar som en nämnd får för en sak ska inte kunna användas till en annan. Det borde vara en självklarhet!

fastighet2Samhällsbyggnadsnämnden (SHB) har också relativt stora behov. Så här skriver SHB:

”Samhällsbyggnadsnämnden begär 8.800 Tkr i tillfälligt anslag under 2016. Det avser dels 3.000 Tkr för underhåll av villa Björkås i Vargön och dels 2.800 Tkr för hyresbortfall under andra halvåret för Idrottsgatan 7. För att finansiera näringspolitiska investeringar begärs 700 Tkr i ramökning. Det är kapitalkostnader som följer av projekten Fisketorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten. Sammanlagt begär samhällsbyggnadsnämnden 9.500 Tkr i utökad budget 2016.”

Dessutom vill SHB att VA-taxan, både brukningsavgift och anläggningsavgift, höjs med 5 %.

bridge2Det har också blivit lite fel. SHB har även begärt ett tillfälligt anslag på 3 milj kr för underhåll av broar. Det har fallit bort av någon anledning när SHB:s budget har hanterats. Men det spelar ingen större roll. För gissa hur mycket pengar SHB föreslås få…

”samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 3.000 Tkr.”

3 milj kr, allt som allt.

Det blir varken broar eller Villa Björkås verkar det som.

fiberKommunstyrelsen har en liten budget. I förslaget för 2016 så ska cityvärdarna tas bort. Sedan får KS 4 milj kr (inte 3!) för att se till att fibernätet byggs ut.

När det gäller de andra nämnderna, Byggnadsnämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Valnämnden, så är det inte mycket att orda om. Nämnderna begär inte mycket och föreslås inte heller få så mycket. Alla är överens. Men när det gäller Överförmyndarnämnden så tycker jag att det är anmärkningsvärt att nämnden inte ska få de 750.000 kr den verkligen behöver för en ökad ärendemängd och ett ökat behov av ställföreträdare.

Det är en tuff och stram budget som det styrande triumviratet, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, lägger fram. Det är stora besparingar att vänta, framför allt på förskolans och grundskolans område, men även på socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.

vallofteDet är faktiskt svårt att tro att det var val i höstas och att det ströddes ut mängder av vallöften. Nu tycks löftena vara glömda, i varje fall tills det är dags för nästa val. Det enda som triumviratet satsar på för nästa år är två saker som jag överhuvudtaget inte hörde nämnas i valrörelsen. Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet satsar 4 milj kr på fibernätet och på – att alla politiker ska få surfplattor… platta

Eller hörde någon vänersborgare en socialdemokrat eller en centerpartist eller en miljöpartist utropa:

”Rösta på oss så lovar vi att vi politiker ska få nya surfplattor!”

Jag tycker ibland att politiken är tämligen skamlig. Och då tänker jag inte på surfplattorna. Digitala handlingar i ställer för papper är trots allt inte mycket att säga om. Jag tänker på alla vallöften som ges, utan den minsta tanke på att förverkliga dem. Och det är inte utan att man skäms när man blandas samman med betongpolitikerna.

Fast å andra sidan har ju väljarna röstat som de har gjort

.

ttela_bild_majPS. När vi läste TTELA-artikeln i onsdags, där Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C) kom med diverse förslag på omfördelning av pengar mellan nämnderna, så kanske vi kan förvänta oss ett reviderat budgetförslag från det styrande triumviratet. Jag vet inte. Det gäller ju också att de hinner träffas och komma överens om något. Det tycks som om de mest är ute och reser runtom i Europa nu för tiden…

Ett skolexempel på trolleri

23 maj, 2015 1 kommentar

trolleri3Ibland undrar jag över dessa till synes helt osannolika sammanträffanden i Vänersborg. Eller vad det nu rör sig om. Här skriver jag en debattartikel i TTELA på tisdag och dagen efter så återfinns långa och utförliga ”svar” från de jag debatterar med i form av ett reportage i och av TTELA. I reportagen får dessa maktens män och kvinnor lägga ut sina tankar, förklaringar och visioner utan att det ställs några som helst kritiska frågor av TTELA:s journalist. Och de slipper dessutom ägna tid åt att själva skriva.

Men ibland är slumpens skördar inte bara oförutsägbara utan också remarkabla… Det kanske var ett sådant ögonblick…

ttela_bild_majDet var ändå rätt intressant att överhuvudtaget se kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Bo Carlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) tillsammans på en och samma bild i TTELA. Det vara ju faktiskt bara en vecka sedan som Mats Andersson sa till TTELA, angående ett förslag som Marie Dahlin lade och som gällde barn- och utbildningsnämnden:

”Eftersom jag inte har läst det vill jag inte ge någon kommentar.”

Och då hade det gått två veckor sedan Marie Dahlin lagt förslaget. Två långa veckor där Marie Dahlin och Mats Andersson inte hade pratat med varandra om ett förslag som kunde avgöra hundratals barns och ungdomars vardag.

Eller hur det nu var med den saken. För i onsdags sa Marie Dahlin till TTELA:

”Vi för samtal med varandra hela tiden.”

Sedan när? Höll jag på att skriva…

ttela_rubrikBeskedet i onsdagens TTELA från Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C) var i varje fall mycket positivt:

”Skolpersonal ska inte sägas upp”

Det är ett besked som heter duga och ett löfte att ta fasta på när barn- och utbildningsnämnden är tvungen att spara 23,4 miljoner kr i år (2015) och upp mot 30-40 milj kr nästa år. Allt till följd av direktiv från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin…

Men vän av, i varje fall viss, ordning undrar naturligtvis då hur de styrande har tänk sig att BUN:s budget ska gå ihop – utan att nämnden tillförs mer pengar…trollerimossa

Är det trolleri på gång?

Mats Andersson (C):

”Vi måste få en tydligare ansvarsfördelning mellan nämnderna.”

Det arbete som barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Anderson lägger ner på att granska gamla kontrakt mm, som BUN har slutit med både enskilda aktörer och andra kommunala nämnder, berömde jag i en tidigare blogg:

”Det är ett imponerande initiativ och jag hoppas att nämndens ordförande fortsätter att syna och granska förhållandena.”

Det är som sagt ett bra och nödvändigt arbete. De exempel på vad Andersson synade nämnde jag också i bloggen. Exemplen, och någon enstaka till, återkommer i onsdagens TTELA.

queMen hur mycket dessa åtgärder skulle spara vet inte Andersson, Dahlin eller Carlsson.

TTELA skriver:

”Hur mycket åtgärderna ger är inte klart men de får effekt först på lite längre sikt.”

Och Bo Carlsson (C) fyller i:

”Det kan ge något det här året men framför allt nästa år.”trollstav

Vi vet inte, säger Dahlin, Carlsson och Andersson. Men vi hoppas. Och vi tror…

Hokus, pokus…

Men jag kan hålla hålla med Bo Carlsson om en sak – dessa åtgärder kommer troligtvis inte att spara ett enda öre i år. Och då återstår ju frågan: Hur ska barn- och utbildningsnämnden då kunna spara 23,4 milj kr under innevarande år?

Men det är också helt uteslutet att dessa åtgärder skulle kunna spara 30-40 miljoner nästa år. Jag kan nog vara väldigt lugn i mitt konstaterande, utan att vara expert på fastighets- eller avtalsfrågor, att dessa åtgärder inte ens, tyvärr, kommer att kunna spara 10 milj. Inte ens 5 milj.

Och det vet både Mats Andersson, Bo Carlsson och Marie Dahlin… Eller borde veta.

pepparkakaSedan har nog inte ”ledartrojkan” riktigt klart för sig, tycks det, att den enes bröd är den andres död. Om barn- och utbildningsnämnden mot all förmodan skulle spara pengar på grund av dessa åtgärder, så är det framför allt samhällsbyggnadsnämnden som förlorar motsvarande summa. Och då kommer samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige och vill ha mer pengar…

Inte för att jag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden skulle ha något emot en sådan omfördelning av kommunala pengar, politik handlar ju om att både vilja och välja, men det är ett problem som måste diskuteras. Av fler än Dahlin, Carlsson och Andersson. Jag tror personligen inte att det finns så mycket att spara på inom samhällsbyggnadsnämnden… Vad skulle det vara? Ja, det kanske skulle vara en del mellanchefer då…

Men Dahlin, Carlsson och Andersson har fler förslag på hur barn- och utbildningsnämnden kan, om inte spara pengar, så i varje fall få mer pengar utan att kommunfullmäktige tilldelar några…

trolleriTrollkonsterna fortsätter.

Vissa förslag är desamma som Marie Dahlin nämnde i den artikel som jag har skrivit ett svar på tidigare (se ”Jag har inte mer pengar att dela ut!”).

TTELA skriver, igen, utan att reflektera:

”Dessutom förväntas ytterligare 7,6 miljoner i statliga medel.”

Det jag skrev tidigare denna vecka gäller i slutet av veckan också. De här pengarna är:

”ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet.”

De här pengarna ska inte gå till de 196 nya elever som började grundskolan förra året och kanske 300-400 som börjar i år, och till de 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn som börjar i år, och de 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och de ytterligare 61 barn som antas börja i år… Nej. De här statliga pengarna ska inte gå till att täcka de svarta hål som kommunens besparingar gräver. Kommunen kan inte ta emot 7,6 milj av staten för att själv spara motsvarande summa.

De statliga pengarna ska gå till att:

”öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet.”

Det ska kort sagt vara färre elever per lärare i lågstadiet efter att de statliga pengarna har använts än innan… Pengarna ska användas till något kvalitativt nytt.

Punkt.

pinnochioLögner och förhoppningar blir ju inte sanna bara för att man upprepar dem. Detta trolleritrick från de styrande fungerar med andra ord inte heller.

Till sist talar Marie Dahlin om att socialnämnden kanske får för stor del av det statliga etableringsstödet för flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Det handlar om att socialnämnden får 18 milj kr och barn- och utbildningsnämnden ”bara” 2 milj.pinnochio2

Vi får se om det statliga stödet till kommunerna kommer att finnas kvar om Arbetsförmedlingen, enligt TTELA, till stor del tar över ansvaret för de nyanlända… (Någon som tror det?) Fast nu är det inte så. Det där med arbetsförmedlingens ansvar har redan gällt de senaste tre-fyra åren. Det händer inget som helst nytt (enligt mina säkra källor) på den här fronten just nu!

Men visst skulle väl de här extra miljonerna göra gott i BUN:s budget, om det var som Dahlin, Carlsson och Andersson sa. Vänersborgs förskolor och skolor bereder ju plats för dessa barn och ungdomar, men samtidigt, igen, den ens bröd…

kaffet_ihalsenDet är ju inga för kommunen nya pengar som de styrande trollar fram. Det är ju kommunala pengar som omfördelas. Socialnämnden lär skrika högt om den blir av med pengar. Nämnden har det inte för gott ställt som det är. Inte den heller. Jag vet höga chefer på socialförvaltningen som höll på att sätta kaffet i vrångstrupen när de läste TTELA-artikeln i onsdags…

Enligt den information jag har fått så är det tydligen så att fyra av de statliga miljoner som kommunen har fått går till barn. Resten av pengarna är vikta för vuxna. Och gällande de 4 miljonerna har barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kommit överens om att dela 50/50.

Kanske har Marie Dahlin, Bo Carlsson och Mats Andersson annan information eller helt enkelt en annan agenda.

Intentionerna i det som Marie Dahlin, Bo Carlsson och Mats Andersson (vart tog Marika Isetorp vägen förresten?) säger är bra. Inte tu tal om annat.

ttela_rubrik”Skolpersonal ska inte sägas upp”

Det är bra och det är viktigt.

Men vi måste också hålla i minnet det som Ulla Andersson skriver i onsdagens ledare i TTELA:

”Marie Dahlin lovar ingenting – förutom en sak: ingen lärare ska sparkas, lärarkåren ska hållas intakt. Det är dock lika omöjligt, fler barn i grundskolan kräver också fler lärare. Det handlar snarare om att anställa fler för att kunna erbjuda en undervisning värd namnet.”

hjarnaOch visst är det så. När 196 nya elever började grundskolan förra året och kanske ytterligare 300-400 i år, och 145 nya elever som började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och 65 barn i år, och 64 barn som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och ytterligare 61 barn som antas börja i år… Då behöver man kanske inte vara en superhjärna för att inse och räkna ut att det behövs ganska många fler pedagoger både i förskolan och grundskolan…

Men det akuta läget för barn- och utbildningsnämnden är nu på det sättet att nämnden behöver 23,4 miljoner kronor för att överhuvudtaget klara av att behålla något så när samma ”utbildningsstandard” som tidigare…

blunda2Det går inte att blunda för verkligheten. Det går inte att trolla bort verkligheten. Hur mycket Dahlin, Carlsson och Andersson än försöker. Det går inte att trolla bort att barn- och utbildningsnämnden behöver nya pengar. Lika lite som det går att trolla fram pengar.

Verkligheten kommer att hinna ikapp Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Mats Andersson (C).

Det som nästan gör mig mest orolig, det är att ”ledartrojkan” inte ser detta. Och vart ska det sluta om man inte ser verkligheten som den är?

Rapport från fullmäktige 20/5

21 maj, 2015 1 kommentar

vanersborgsvyIdag är det Vänersborgs dag – den 21 maj. 0521…

Och igår onsdag hade kommunfullmäktige sammanträde. Det blev ett relativt kort och som väntat lugnt möte.

Personalekonom Martina Krus inledde sammanträdet med att redogöra för det väsentligaste i den ”Personalekonomiska redovisningen, hälsobokslut 2014”. (Se ”Personalekonomisk redovisning”.) Krus berättade att kommunen har fått en utmärkelse: personal”Nyckeltalet 2015”. Den fick Vänersborgs kommun för sitt arbete med personalfrågor. Och det är bara att buga och gratulera. Det är roligt varje gång Vänersborg utmärker sig på ett positivt sätt. Senare i höst får vi emellertid se om kommunens personal håller med. Då ska en personalenkät genomföras. Den saknades, tycker jag, i den rapport som hade arbetats fram.

Redogörelsen följdes av en del frågor och kommentarer.

Marie Dahlin (S) undrade om kommunen kunde påverka situationen för de långtidssjukskrivna. Och Benny Augustsson (S) hade funderingar kring timvikarierna. Augustsson undrade om dessa:

”anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.”

Det var nog en retorisk fråga tror jag. Augustsson menade att 7,5% av allt arbete i kommunen utförs av vikarier (217 årsarbeten) och att kommunen inte tar en tillräcklig social hänsyn vid anställningen av vikarier.

kurt_karlssonKurt Karlsson var den ende talaren från sverigedemokraterna denna kväll – som tur var. Karlsson undrade om de minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män berodde på att kvinnornas lön hade ökat eller att männens minskat? Martina Krus svarade artigt. Annars framgick det både av rapporten och föredraget att både kvinnors och mäns lön hade ökat, men kvinnors hade ökat mer.

blaplanSedan skulle Blåplanen beslutas.

Och det var ju ett visst strul med Blåplanen. (Se ”Blåplan, bandyplan och övrigt”.) Efter att Blåplanen hade behandlats i kommunstyrelsen hade nämligen Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlat ärendet – och beslutat:

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Blåplanen del 1 och del 3 under förutsättning att: Del 1 och 3 revideras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter under bedömning med avseende på mängden text, faktauppgifter och disposition. Detta bör göras före tryckning.”

vanda_kappanDet ledande triumviratet ville ändå att kommunfullmäktige skulle anta Blåplanen. Även Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl (MP) ville det. Som sann miljöpartist hade han inget emot att vända kappan efter vinden. Ena dagen, på nämndens sammanträde, tyckte han att en återremiss var att föredra, andra dagen, i kommunfullmäktige, ville han anta planen…

Benny Augustsson (S) uttryckte de styrandes åsikt:

”Bättre med ett dåligt slipat verktyg än inget alls.”votering2

Lutz Rininsland (V) och Henrik Harlitz (M) tyckte inte det. De yrkade båda på återremiss. Rininsland och Harlitz tyckte att det var viktigt att Blåplanen blev rätt och riktig från början.

Det blev votering och en klar majoritet, 29 av 51 ledamöter, röstade för återremiss.

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade vidare att täcka Vänersborgs andel av Kunskapsförbundet Västs negativa bokslutsresultat 2014. Fullmäktige tillförde KFV 11 milj kr.

I slutet på sammanträdet var det dags för frågor och motioner.

lutzLutz Rininsland (V) hade några frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin. Den första löd:

”Vart går gränsen mellan politik och förvaltning?”

Det handlade om tillsättandet av en ny förvaltningschef för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det är kommundirektör Ove Thörnkvist som har befogenheten att tillsätta förvaltningschefer, och han har föreslagit att Sophia Vikström ska bli det. ”Problemet” är att Vikström redan är förvaltningschef på både byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Och då blir det plötsligt en politisk fråga. I varje fall enligt Miljö- och Hälsoskyddsnämnden själv:

”…frågan bör prövas av Kommunstyrelsen då ärendet är av principiell art och anses beröra mer än en förvaltning.”

Marie_Dahlin3Och Lutz Rininsland höll med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det är en politisk fråga. Men Marie Dahlin (S) höll inte med. Hon tyckte att kommundirektör Ove Thörnkvist själv kunde bestämma.

Marie Dahlin sa ungefär så här:

”Vi har tagit en organisation i kommunfullmäktige. Det här är ingen stor förändring. Det är fortfarande tre nämnder och den organisationen är kvar. Ove har rätt.

”Ove” är alltså kommundirektör Ove Thörnkvist.

Lutz Rininsland tolkade ”stadgarna” annorlunda. Han ansåg fortfarande att det var en politisk fråga som ska ligga på kommunstyrelsen.

gokunge_arenaLutz Rininsland (V) frågade också Marie Dahlin (S) om Arena Vänersborg:

”Hur stor var kapitalkostnaden 2014 och vad blev driftsförlusten? Vilka siffror förväntas gälla 2015 och vilka belopp behöver vi tänka på när Mål- och resursplanen 2016 växer fram och vi vill veta hur mycket pengar kommunfullmäktige kan dela ut?”

Marie Dahlin kunde bara svara på den sista frågan:

”Det är upp till kommunfullmäktige.”

Inte mycket till svar… Men Dahlin lovade Rininsland att ta fram siffrorna till budgetdebatten nästa månad.

Visst kan man väl tycka att kommunstyrelsens ordförande borde känna till dessa uppgifter? Det tycker i varje fall jag. För det kan väl inte vara så att Marie Dahlin tänker betala, fram till 2040, det arenan kostar – oavsett hur mycket det är…? Eller?

Marianne Ramm (V) lade en motion om att Vänersborg borde anställa en asylsamordnare.

Mini-alliansen med moderaterna i spetsen lämnade också in en motion, om bostäder i Öxnered. Men den kan de gott skriva om själva på sina hemsidor…

vaneryr15_5Och jag presenterade min motion om badplatsen i Väne Ryr… (Se ”Badplatsen i Väne Ryr”.)

Efter min presentation kom en ledamot fram och tackade för en väldigt bra motion. En moderat…

Wow.

Slutligen kan konstateras att Lars-Göran Ljunggren fortfarande inte riktigt har kommit in i rollen som kommunfullmäktiges ordförande. Han missar en del information och en del formalia mm. Jag ska dock villigt erkänna att jag inte skulle ha kunnat gjort det bättre. Men Ljunggren har långt kvar till t ex Dan Nybergs sätt att leda sammanträdena. Som tur är har Ljunggren dock bra hjälp av sina ”bisittare”.

Politik är att vilja… och att välja!

valja2I dagens TTELA finns en debattartikel publicerad som jag har skrivit. Om jag har tur så återfinns samma artikel i Vänersborgaren imorgon…

Här är den:

=================

”Jag har inte mer pengar att dela ut!” utropar Marie Dahlin (S) i tisdagens TTELA. Med det antyder hon inte bara att det är hon ensam som bestämmer i Vänersborg. Dahlin antyder också att politik beror på några slags objektiva ekonomiska förhållanden. Hon menar uppenbarligen att det de facto inte finns några mer pengar till förskolan och grundskolan.

Barn- och Utbildningsnämnden står inför en katastrofal ekonomisk situation. Förra året ökade elevantalet oväntat i Vänersborg med 196 elever i grundskolan, 145 på fritids och 64 i förskolan. Ökningen fortsätter. Under årets fyra första månader har t ex antalet elever ökat i grundskolan med 163. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig att Barn- och Utbildningsnämnden behöver betydligt mer pengar för att klara detta. En enig Barn- och Utbildningsnämnd har därför begärt ytterligare 32,4 miljoner kronor av kommunfullmäktige.

I TTELA-artikeln försöker Marie Dahlin inte bara ge sken av att det inte finns några pengar, hon försöker få läsarna att tro att skolan och förskolan har tillräckligt.

Men det är inte sant. Dahlins och socialdemokraternas förslag till beslut kommer att innebära besparingar i storleksordningen 20-25 miljoner kronor. Det betyder självklart att personal både i förskolan och framför allt i grundskolan kommer att sägas upp. Det innebär att kommunens barn och ungdomar får betala för elevökningen genom neddragningar, inte bara på personal, utan också på undervisningsmaterial, IT, skolmat, minskade öppettider på förskolorna osv.

Politik är att vilja… och att välja!

Behöver förskolan och grundskolan pengar samtidigt som det finns behov av nya rondeller, då finns det ett val. Bestämmer man att lägga miljoner på bad och bandy i stället för barns och ungdomars utbildning, då har man gjort ett val. Räcker inte inkomsterna till så går det att höja skatten. Det finns ett val.

Socialdemokraterna gör valet att inte satsa på förskolan och grundskolan, trots alla fagra vallöften partiet gav för bara drygt ett halvår sedan.

Vänsterpartiet vill göra andra val än Dahlin och socialdemokraterna.

Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Hela kommunen måste ta V_logga_mindreett solidariskt ansvar och se till att Barn- och Utbildningsnämnden får täckning för sina ökade kostnader.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

KF 20/5 (2/2): Blåplan, bandyplan och övrigt

Ett stort ärende på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige är Blåplanen. I varje fall i meningen omfångsrik… Det förra fullmäktigesammanträdet fattade beslut om en av Blåplanens delar. Nu ska fullmäktige fatta beslut om de två andra.

blaplanBlåplanen är:

”ett styrdokument med ett helhetsperspektiv när det gäller grund- och ytvattenförekomster inom den geografiska kommunen Vänersborg. Blåplanen har flera funktioner. Formellt är planen ett underlag till kommunens översiktsplan. Den är också ett instrument för planering av byggande och vatten och avloppsanläggningar och för beslut om hälso- och miljörelaterade insatser. För kommuninvånarna är Blåplanen en kunskapskälla om kommunens vattenresurser.”

Och det kan man hålla med om. Hade det funnits ett ämne i skolan som hette ”Vänersborgskunskap” så skulle Blåplanen ha varit en av läroböckerna. Det står massor!

Dock, ett litet aber, som min partivän Rininsland skulle säga, är på sin plats. Det återstår att se vad Blåplanen blir värd i praktiken. Vänersborg har ju en Grönplan också, och den vet t ex invånarna vid Kindblomsvägen vad den är värd när det kommer till kritan…

Det kan emellertid bli ett litet annat problem med Blåplanen på onsdag. I beslutsförslaget till fullmäktige står det nämligen att fullmäktige ska anta förslaget:

”under förutsättning av att Miljö- och hälsoskyddsnämnden före Kommunfullmäktiges beslut, antar Blåplanen…”

Och miljö- och hälsoskyddsnämnden hade sammanträde den 4 maj, där nämnden beslutade:

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Blåplanen del 1 och del 3 under förutsättning att: Del 1 och 3 revideras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter under bedömning med avseende på mängden text, faktauppgifter och disposition. Detta bör göras före tryckning.”

Med andra ord, Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att Blåplanen ska revideras innan den kan antas. Det betyder så vitt jag förstår att fullmäktige inte kan fatta beslut på onsdag, utan att Blåplanen återremitteras.

Men jag säger som en partikamrat:

”Gör rätt från början i stället för att jaga igenom något som blir fel.”

badplats_ryrFör ungefär två veckor sedan skrev jag, och lämnade in, en motion om badplatsen i Väne Ryr. (Du kan läsa hela motionen här.) Den ska behandlas på sammanträdet i den meningen att jag ska gå upp och berätta om motionen i max två minuter och sedan ska fullmäktige besluta vilka nämnder och styrelser som ska bereda den, dvs ta reda på fakta kring motionens frågeställningar. Typ. Motionen lär väl remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kanske får kultur- och fritidsnämnden titta på den också.

I min lilla presentation av motionen tänkte jag citera ur Blåplanen del 3 sidan 33:

”Ryrsjön är en liten näringsrik sjö belägen vid samhället Väne Ryr. Sjön ligger inom Bäveåns huvudavrinningsområde och avvattnas via Gundleboån och Bäveån till havet. … Miljöövervakningsprogram finns. Ryrsjön är en populär badsjö och badvattenprover tas årligen. Badvattenkvaliteten är från bakteriesynpunkt bra.”

Bilden ovan på badplatsen är tagen från Blåplanen.

fragaVänsterpartiet planerar att ställa åtminstone tre frågor till olika ordförande i nämnder och styrelser på onsdag. Det är i varje fall planerna i nu-läget.

Det handlar om tillsättningen av ny förvaltningschef på Miljö och Hälsa, där nämnden själv har en annan uppfattning än kommundirektören.

En annan vänsterpartistisk fråga anknyter till bostadsförsörjningen.

I en redovisning i Dagens Nyheter toppar Vänersborg listan över kommuner som har ett byggande som inte matchar befolkningsökningen. Det finns andra listor som det är betydligt roligare att ligga i topp på… Att ligga i topp på denna lista betyder nämligen att Vänersborg är sämst i landet på att bygga bostäder i förhållande till befolkningstillväxten!

gokunge_arenaDen tredje frågan handlar om vad Arena Vänersborg egentligen kostar och kommer att kosta – och i hur många år. Den frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Frågan ska inte förväxlas med den interpellation om arenan som jag ställde förra månaden till Marika Isetorp (MP) – i hennes egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden. (Se ”Interpellation: Arena Vänersborg”.) Och som Marika Isetorp (MP) ska besvara först om en månad.

Mina interpellationsfrågor var alltså (i repris):

  • ”Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?
  • Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?
  • Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?”

Det var för övrigt frågor som Marika Isetorp hade väntat på sa hon till mig. Och det låter ju bra. Det kanske hade varit ännu bättre om Isetorp hade läst igenom miljöpartiets valprogram lite noggrannare i samband med att hon blev ordförande i nämnden – och redan inför årets budgetbeslut hade gjort något i valprogrammets riktning…

I miljöpartiets ”Valprogram för Miljöpartiet de gröna i Vänersborg” står det nämligen:

”Arenans driftskostnader tar resurser från andra viktiga kommunala verksamheter och kommer fortsätta att göra så om inget görs. Vi vill att alternativa drift- och ägandeformer utreds.”

Och det är så sant som det är sagt. Fast å andra sidan har nog inte formuleringarna tillkommit av en slump. Jag tror att miljöpartiet har sneglat på något yrkande från Vänsterpartiet när de skrev detta…

KF 20/5 (1/2): Personalekonomisk redovisning

På onsdag sammanträder kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. Fast sammanträdet känns lite som lugnet före stormen. Det är nämligen inte förrän på stormigjunisammanträdet, som budgeten för 2016 ska beslutas. Då ska dessutom Barn- och Utbildningsnämndens begäran om mer pengar under 2015 behandlas. Då lär det bli ett ganska stormigt sammanträde kan jag tänka.

peken05Onsdagens lugnare variant på sammanträde, tror jag åtminstone, börjar med en redovisning av det som populärt kallas ”Peken”. Förkortningen står för ”Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut”. För 2014.

Den personalekonomiska redovisningen innehåller massor av fakta om kommunens anställda. Man kan få reda på allt om åldersstruktur, löneläge, sjukfrånvaro och mycket mer.

Här följer några, enligt min mening, intressanta fakta:

Vänersborgs kommun hade 3.006 anställda den 1 november 2014. Det var 88 personer fler än ett år tidigare. Personalkostnaderna (inklusive PO-avgifter) uppgick till 1.371.700.000 kr, alltså nästan 1,4 miljarder kr. Pensionskostnaderna uppgick till 105,4 pensionarmilj kr.

nurseKommunens anställda bestod till 81% av kvinnor. Medelåldern var 46 år (bland rektorer 55 år) och ungefär 44% av de anställda var över 50 år. Förra året slutade 92 personer på egen begäran och 52 personer gick i pension. Medellönen låg på 26.595 kr i månaden; för kvinnor 26.349 kr och män 27.801 kr. Då kan noteras att kvinnornas löneökning förra året var i genomsnitt 836 kr i månaden och männens 757 kr. Sjukfrånvaron ökade förra året och var för kvinnor 7,5% och för männen 3,7%. Det betyder att i genomsnitt 222 anställda var frånvarande från jobbet varje dag på grund av sjukdom. Kommunens kostnad för sjuklön var ungefär 19,5 milj kr. Det motsvarar nästan 40 tjänster. På barn- och ungdomsförvaltningen var kostnaden för sjuklön 6,7 milj kr, vilket motsvarade 13,6 årsarbeten.

I ”Peken” kan man också läsa att det på socialförvaltningen används timvikarier motsvarande 150 årsarbeten och på barn- och ungdomsförvaltningen 47 årsarbeten. Det tycks mig som att förvaltningarna skulle kunna anställa ganska många fler från början…

I barn- och utbildningsförvaltningen går ca 50 lärare och ca 40 förskollärare i pension fram till 2019. Det kan väl vara värt en tanke nu när avskedanden står för dörren – och då framför allt av yngre pedagoger.

arg2I barn- och ungdomsförvaltningen lämnades det förra året in 57 tillbudsrapporter som handlade om våld eller hot om våld. Den dominerande orsaken var aggressiva elever. Detta bör tas som en varningssignal om att allt inte står rätt till. Och kanske vara ytterligare ett argument mot att avskeda pedagoger…

När ”Peken” definierar förstelärare, så står det:

”karriärtjänster för särskilt skickliga lärare”

Det undrar jag vad alla de som inte är förstelärare tänker om… Jag frågade några kollegor, som inte är förstelärare. De blev inte glada…

De konstaterade kort och gott att det här inte stämmer. Eller behöver stämma. Förhoppningsvis är förstelärare skickliga, men att alla de lärare, som inte är förstelärare, inte skulle vara ”särskilt skickliga lärare” är fel.

teacher_bunDet finns skickliga lärare som överhuvudtaget inte sökte tjänsterna som förstelärare (ja, tjänsterna söktes). De ville helt enkelt inte ha de uppgifter som ingick i förstelärartjänsterna, typ att kompetensutveckla sina kollegor i stället för att jobba med eleverna. På många skolor sa dessutom rektorerna, att på denna skola ska det vara förstelärare i t ex matte och språk. Det innebar ju direkt att de skickliga lärarna i andra ämnen inte hade en chans att bli förstelärare på skolan ifråga.

Den personalekonomiska redovisningen är hur som helst ett resultat av ett gediget arbete. Det är tänkt att den ska användas som:

”ett verktyg för att arbeta fram förvaltningarnas handlingsplaner för både arbetsmiljö och jämlikhet.”

lugnDet brukar inte bli särskilt mycket diskussion i fullmäktige, om någon alls, kring ”Peken”. Och på sätt och vis är det väl naturligt, fakta redovisas rakt upp och ner. Och fakta är fakta. Men i år tycker jag nog att ”Peken” är ännu mer beskrivande än tidigare. Det kanske beror på att det inte finns någon redovisning av någon personalenkät. Varför vet jag inte, men det kanske helt enkelt inte har genomförts någon.

Och i och med att det saknas en redovisning av en personalenkät så vet man inte heller hur personalen upplever verkligheten bakom personalpolicyn – eller hur de anställda upplever kommunen som arbetsgivare. Tidigare år har det ibland inte varit särskilt positiva resultat av enkäten… Årets personalekonomiska redovisning blir därmed mer ”harmlös” och mindre användbar som redskap för framtiden.

Och ännu mindre angelägen att diskutera.

Miljöpartiet och valprogrammet

mpPå måndag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) kl 13.00. Det ska tydligen bli ett kort möte eftersom Marika Isetorp (MP) ska till nästa möte med Kultur- och Fritidsnämnden, där Isetorp är ordförande, bara en kvart senare… Redan kl 13.15.

Vi får se hur Isetorp tänker lösa detta. Spänningen är nästan olidlig…

Men eftersom en punkt på KSAU:s dagordning är att behandla Marie Dahlins förslag till svar på Barn- och Utbildningsnämndens begäran om mer pengar till verksamheten (se ”Jag har inte mer pengar att dela ut!”), så är mitt tips att Marika Isetorp väljer att vara frånvarande på KSAUS:s möte. Då slipper hon att öppet ta ställning mot BUN:s begäran på mer pengar. Som för övrigt inte Marie Dahlin verkar ha några problem med.

isetorpkfMarika Isetorp och miljöpartiet har ju drivit skolfrågorna särdeles kraftfullt inför valet. Kanske till och med ännu kraftfullare än socialdemokraterna. I varje fall lokalt. Att endast lite drygt ett halvår efter valet helt öppet byta åsikt och tvinga på BUN ett sparbeting, som vi inte har sett maken till sedan Lars-Göran Ljunggrens dagar som kommunstyrelsens ordförande, är kanske att provocera både de egna väljarna och övriga vänersborgare allt för mycket.

Men Marika Isetorp och miljöpartiet kommer i slutändan ändå inte undan ett ställningstagande till Barn- och Utbildningsnämndens begäran om mer pengar. BUN:s begäran ska efter att den har behandlats i KSAU vidare till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Och där sitter ju också Marika Isetorp.

Och då kommer garanterat Marika Isetorp och övriga miljöpartister att rösta för nedskärningarna inom förskola och grundskola. Allt för att inte stöta sig med ”regeringskollegorna” Marie Dahlin från socialdemokraterna och centerpartisternas Bo Carlsson. Att inte stöta sig är, tror jag, mycket viktigare för miljöpartiet än barnen och ungdomarna eller att hålla vallöftena. Att få behålla positionen som ett kommunalt ”regeringsparti” och för Marika Isetorp att behålla sina alldeles egna nycklar till kommunhusets alla korridorer och vrår slår sannolikt alla principer.

Fast jag hoppas att jag har fel.

valprogrammp14Jag hoppas att det finns åtminstone några miljöpartister som kommer ihåg ”Valprogram för Miljöpartiet de gröna i Vänersborg. En grön politik för Vänersborg 2014-2018.” (Valprogrammet kan hämtas här.) I miljöpartiets valprogram står det nämligen:

  • ”en viktig prioritering att mer resurser läggs på mindre grupper och mer personal i förskola och den tidiga grundskolan.”
  • ”tidiga förebyggande insatser är en viktig framtidsinvestering.”

skatterDet här är väldigt viktigt för miljöpartiet. Eller var före valet i varje fall. Så viktigt att:

”Miljöpartiet de gröna utesluter inte en skattehöjning om det är nödvändigt efter att andra möjligheter prövats. Vi vill i första hand satsa mer för att säkra kvaliteten i skola, förskola och äldreomsorg.”

Jag hoppas att det finns miljöpartister som fortfarande anser att principer, förskola och skola är viktigare än nycklar till kommunhuset.

Kategorier:MP, Skola och utbildning
%d bloggare gillar detta: