Arkiv

Archive for april, 2015

Drömgräns, Röd Lördag och BESPARINGAR!

30 april, 2015 3 kommentarer

valborg2Valborgsmässoafton. Denna urgamla högtid med anor betydligt längre bak i tiden än till den medeltid, då kyrkan försökte kristna högtiden genom att importera firandet av det katolska helgonet Valborg (Walpurgis). Kyrkan lyckades väl i och för sig ganska bra. Många tror faktiskt att vi i det, sedan Gustav Vasas tid, protestantiska Sverige fortfarande firar ett katolskt helgon.

När en högtid sammanfaller med något astronomiskt fenomen då ska man ställa sig frågan om detta är en slump. Det är det antagligen inte. Dessutom brukar sådana högtider vara långt äldre än tiden för kristendomens ankomst till Sverige. Valborgsmässoafton infaller mitt emellan vårdagjämning och midsommar, två ”fenomen” som har med solens rörelse över himlen att göra.

oden4På ”hednatiden” firades en högtid vid Valborg där döden stod i centrum. Och ofta hör eld ihop med den mystiska döden. Elden bränner det gamla och ger plats för det nya… Döden och livet hörde ihop. Livet efter detta, det var (bland annat) Odens område. För hade man tur så kom man efter jordelivet till Odens boning Valhall, paradiset. Valhall var som bekant Odens stora borg… Valborg…

300000Vid 7-tiden denna hedniska morgon klickade någon för 300.000:e gången på min blogg. Det kändes lite som att en magisk gräns passerades… Igen. Förra gången det kändes så var lördagen den 29 mars 2014. Då klickade en person på min blogg för 200.000:e gången. Den gången var det för att läsa bakgrunden till Magnus Larssons polisanmälan mot kommunen. (Se ”Vänersborgs kommun polisanmäld av Magnus Larsson i Sikhall!”.) Denna gång var det för att läsa om badet i Väne Ryr. (Se ”Badplatsen i Väne Ryr”.) Blogginlägget om badet har för övrigt gått upp på första plats bland 2015 års mest klickade inlägg.

300.000 är en rätt grym siffra tycker jag. Det var egentligen inget jag i min vildaste fantasi kunde drömma om den höstdag 2010 då jag började ett nytt liv med både blogg och LCHF

Det är oerhört roligt att så många läser min blogg, att folk faktiskt ger sig tid att läsa mina ofta långa och faktaspäckade, för att inte säga ibland väldigt personliga, betraktelser och funderingar över politiken i Vänersborg.

tacksam3

Tack läsare!

Och förresten…

Om någon av er bloggläsare vill träffa mig och/eller andra vänsterpartister för att prata, fråga, diskutera eller argumentera så kan ni göra det nu på lördag, 2 maj, i gågatekrysset. Vi står där från kl 10.30 och några timmar framåt.

rodlordag2maj

Kom gärna. Det lär inte råda någon brist på samtalsämnen. Tidigare idag fick jag reda på att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) inte tänker gå med på några extra pengar till barn- och utbildningsnämnden för 2015. Trots att fler än 200 elever har börjat grundskolan jämfört med vad nämnden budgeterat. Det är således stora besparingar på gång på våra barn och ungdomar. Redan i höst.

Och det var väl tyvärr lite av vad man kunde befara och frukta. Socialdemokraterna och centern har återupptagit sin gamla besparingspolitik på barn och ungdomar från 2006-2010. Denna gång med miljöpartiets stöd.

Det är, ursäkta, för jävligt!

Kom gärna och berätta hur du vill att Vänsterpartiet ska tackla besparingskraven.

Klassbollen

29 april, 2015 Lämna en kommentar

klassbollenDen 30-31 maj är det dags för årets upplaga av Klassbollen. Detta fantastiska arrangemang där barn och ungdomar från hela kommunen samlas på Hallevi i Vargön för att umgås och spela fotboll. Massor av barn, massor av föräldrar, massor av släktingar och vänner, tävlingar, aktiviteter, hamburgare och korv – och allt möjliggjort av en massa frivilligt arbete från arrangörsklubbens medlemmar och föräldrar. En gång i tiden (flera gånger faktiskt) har jag själv som förälder stått vid sidan och hejat på barnen. Och stortrivts. Det är en dag som de allra flesta minns med glädje långt fram i tiden.

Dock kanske inte riktigt alla…

sedel120Det kostar pengar att delta. Varje deltagare måste betala 120 kr för att delta i Klassbollen.

120 kr är mycket pengar för många föräldrar. Och har man dessutom både två och tre barn som vill delta så kan det vara oöverstigligt.

Klassbollen… K-L-A-S-S-bollen…

Hela turneringen och hela arrangemanget anordnas av Wargöns IK. Men klassbollen vänder sig uttryckligen och otvivelaktigt till skolklasser. På turneringens hemsida beskrivs vad klassbollen är (här):

”Klassbollen är en fotbollsturnering öppen för alla kommunens elever i förskoleklass – årskurs 6.”

Och så här beskrivs hur klassen anmäler sig till klassbollen (här):

wargonsik”…varje år skickar Wargöns IK en inbjudan till årets Klassbollsturnering till alla skolor och klasser i Vänersborgs kommun. Med inbjudan följer ett brev till klassens lärare…”

Alltså. En fotbollsturnering ordnas för klasser.

I instruktionerna om hur klassen anmäler sig står:

”… lärarnas engagemang i Klassbollen ska vara helt frivilligt. Eleven … lämnar en anmälan samt deltagaravgift till ansvarig Klassförälder. Klassföräldern fördelar klassens anmälda… Klassföräldern sammanställer … mailar klassföräldern en deltagarlista..”

Det är en klassförälder som ska administrera och sköta allting… Inte skolan…

Klassbollen arrangeras av Wargöns IK men vänder sig via begreppet ”klass” till skolan.

Att få delta i något som kallas KLASSbollen borde enligt min mening inte vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar, eftersom kopplingar görs till skolverksamhet. För när det gäller skolverksamhet finns det nämligen regler kring avgifter. Ja, inte bara regler, det finns lagar.

skollagenI Skollagen 10 kap 10§ så står det:

”Utbildningen ska vara avgiftsfri.”

I paragrafen direkt efter mjukas dock paragrafen upp något:

”Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”

skolverket_logga2Det här har tolkats, stötts och blötts. Vad är en ”obetydlig kostnad”? För att få ”ordning” gav Skolverket ut en juridisk vägledning i frågan, ”Avgifter i skolan”. (Kan hämtas här.) Där står det:

”Med obetydlig kostnad avses enligt tidigare förarbeten främst kostnad för en färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller liknande.”

En ”obetydlig kostnad” torde således vara mindre än 120 kr…

Och:

”I planeringen av aktiviteter som medför obetydliga kostnader måste skolan ta hänsyn till att även obetydliga kostnader kan upplevas som betungande för ett hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Därför måste skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas.”

Lagen är till för barnens rättigheter. Barn ska inte heller behöva försättas i förödmjukande och rentav kränkande situationer bara på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Det är ju faktiskt så, det vet varenda lärare som arbetar på kommunens skolor, att det finns föräldrar som inte har råd att betala avgifter. Även 120 kr, som för andra mer lyckligt lottade är fickpengar, är alldeles för mycket…

dilemmaDen utformning Klassbollen har, en turnering på fritiden, är naturligtvis inget brott mot Skollagen. Men det är ett moraliskt dilemma att det förespeglas att Klassbollen är en ”skolverksamhet”, fast det egentligen inte alls sker i skolans regi.

Men vad ska då en skola, en rektor eller en lärare göra, när inbjudan från Wargöns IK om Klassbollen kommer. Säga nej? Kan alla elever då förstå varför? Förstår alla föräldrar?

Det är inte rätt att försätta enskilda lärare och rektorer i denna situation. Ett beslut måste fattas på ”högre ort”. Typ enhets- eller förvaltningschefen. Eller kanske till och med barn- och utbildningsnämnden.

sponsor_klassbollFast å andra sidan är Vänersborgs kommun med som sponsor till Klassbollen…

Och det kan väl tolkas som att kommunen står bakom arrangemanget i dess helhet…

Jag läste i Vänersborgaren att Marie Dahlin (S) och Gunnar Lidell (M) tittade djupt i varandras ögon på Vänersborgsgalan häromveckan och vid sittande bord lovade att kommunen skulle skänka 50.000 kr till den nystartade evenemangsfonden…

Kanske skulle en del av dessa pengar kunna skänkas till Klassbollen? Så att de elever som har det ekonomiskt knapert, men som ändå vill spela fotboll med sina klasskamrater och uppleva den glädje och gemenskap som Klassbollen ger, får det?

Badplatsen i Väne Ryr

27 april, 2015 6 kommentarer

vaneryr15_4”Just nu är det en mycket upprörd stämning bland invånarna i Väne-Ryr. Detta beror på ett mycket tråkigt beslut som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit.”vaneryr_badkarta

Så börjar ett brev som byalaget i Väne Ryr har författat och skickat till kommunen.

Det handlar om ryktena, som jag skrev om i min förra blogg (se här). Och nu har det klarnat kring ryktena. De visade sig vara helt sanna.

Kommunen ska i fortsättningen inte ta något som helst ansvar för den lilla badplatsen i Väne Ryr. Det blir ingen skötsel av gräsmattan, bryggan ska inte sättas tillbaka och ingen ”baja-maja” ska ställas upp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har helt enkelt fattat beslutet att lägga ner badplatsen vid Ryrsjön.

Invånarna i Väne Ryr, som precis som alla andra vänersborgare är trogna skattebetalare, ska alltså inte få behålla sin badplats – en badplats som är lite av en träffpunkt på fina sommardagar och -kvällar.

Stormen i Väne Ryr lär väl övergå i ett regelrätt uppror…

Beslutet att lägga ner badplatsen i Väne Ryr har fattats av förvaltningschefen, fastighetschefen och gatuchefen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har tydligen inte varit några politiker inblandade.

vaneryr15_7Skälet till tjänstemännens beslut var (alla citat är hämtade från mailväxling med tjänstemän i samhällsbyggnadsförvaltningen):

”detta är en privat fastighet.”

Och privata ”fastigheter”, som badplatsen tydligen kan betraktas som, ska inte skötas av kommunen. Det handlar inte om pengar, det handlar om principer. Det handlar närmare bestämt om:

”likställighetsprincipen”

Likställighetsprincipen är en viktig princip. Ja, mer än så. Den återfinns i Kommunallagen och måste följas. Även om Vänersborgs kommun inte direkt är känd för att alltid värdera denna princip särskilt högt.

Men jag har lite svårt att se hur likställighetsprincipen är tillämpbar i det här fallet. Och tydligen förvaltningen också. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska:

”sköta de badstränder/badplatser som vi har uppdrag från kommunfullmäktige på att sköta samt de badplatser som kommunen är fastighetsägare för.”

Se där ett undantag från likställighetsprincipen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska också sköta badplatser som fullmäktige har bestämt. Typ Gardesanna kan jag tänka. Kommunen sköter således inte bara om badplatser på kommunala ”fastigheter”.

vaneryr15_8Badplatsen i Väne Ryr har skötts av kommunen i tiotals år, enligt vissa uppgifter ända från kommunsammanslagningen 1971. Och då måste väl någon person, antagligen en politiker eller chefstjänsteman, någon gång ha fattat beslut om detta. Varför har kommunen annars skött badplatsen?

Men tjänstemännen har inte hittat något sådant beslut:

”det finns inget beslut om att denna badplats ska skötas av kommunala pengar.”

För övrigt är badplatsen i Väne Ryr den enda badplats som kommunen nu slutar att sköta.

Pengar ja. I citatet ovan antyds att pengafrågan faktiskt spelar en viss roll. Även om några tjänstemän säger att detta inte är fallet. Fast i ett mail återfinns också följande formulering:pengapase2

”Att inte lägga ner bryggan i Ryr-sjön är inget politiskt beslut utan något som vi tjänstemän har hanterat utifrån befintlig budget.”

Utifrån befintlig budget… Pengar spelar nog en viss roll trots allt…

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ska de resurser som har använts i Väne Ryr nu föras över och användas till:

”Vad vi ämnar att göra är att öka servicen på de badplatser/stränder där vi är fastighetsägare eller har uppdrag från kommunfullmäktige att sköta.”

Så pengarna ska nu föras över till de kommunala badplatserna. Och de som inte är kommunala men som fullmäktige har bestämt… Men inte bara det. Den numera berömda bryggan i Ryrsjön ska med all sannolikhet också flyttas – till en av de kommunala badplatserna. Kanske till Skräcklan.

vaneryr15_5Så hur mycket extra resurser får kommunens övriga badplatser när Väne Ryr läggs ner? Jag har inte fått något officiellt svar på den frågan, än, men enligt informella uppgifter kostar badplatsen i Väne Ryr sammanlagt 15.000 kr varje år. Då ska allt vara inräknat – dykning för att kontrollera badplatsen, iläggning och upptagning av bryggan, tömning av ”baja-majan” och skötsel (gräsklippning, skräpplockning etc).

15.000 kr är inga pengar för Vänersborgs kommun. (Om nu siffran är korrekt.) Och visst vore det väl nästan skamligt om skattebetalarna i Väne Ryr inte skulle få behålla sin badplats för ynka 15.000 kr? (Eller 30.000 kr. Eller till och med 50.000 kr.)

Det kan väl även nämnas att den private fastighetsägaren är beredd att låta kommunen betala en symbolisk summa för att förfoga över badplatsen, typ 1 kr om året. Men detta har inte ens:

”diskuterats mellan kommun och  markägare.”

Jag tror att kommunens tjänstemän alltid gör så gott de kan med de knappa resurser som politikerna ofta tilldelar dem. Och de försöker fatta rätt beslut. Men det är naturligtvis inte alltid så lätt för tjänstemännen att göra detta. Jag förstår det. Byalaget i Väne Ryr förstår det. Vänersborgarna förstår det.

Men i det här fallet har det blivit fel. Badplatsen vid Väne Ryr är för den stora majoriteten av Vänersborgs invånare totalt likgiltig. Men för de som bor i Väne Ryr och som använder badplatsen är den väldigt viktig. Det kanske till och med är den som sätter lite extra glans på livet under varma sommardagar. Det är självklart så att badplatsen måste finnas kvar.

Beslutet att stänga badplatsen i Väne Ryr måste omprövas. Invånarna och skattebetalarna i Väne Ryr är värda 15.000 kr varje år för sin badplats.

visionenOch dessutom måsta alla tjänstemän och politiker inse att Vänersborgs vision är något mer än bara ord på ett papper eller i slutet på ett mail:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

”… i alla delar …”

Även i Väne Ryr.

Loppis och bryggor mm

26 april, 2015 Lämna en kommentar

Igår och idag var det superloppis i arenan. Det var Vänersborgs eminenta hockeyklubb, VHC, som arrangerade. Kommunen hjälpte som vanligt till med gratis marknadsföring och reklam på kommunens hemsida, även om Vänersborgs kommun inte hade något att göra med själva arrangemanget. Förutom att hyra ut lokalerna då, arenan alltså. Men det har jag skrivit om förut. Kommunen tycks alltid göra gratis reklam åt de företag och organisationer som hyr lokaler av kommunen. I synnerhet arenan. Och så länge ingen anmäler kommunen för att inte behandla sina invånare lika, så är det väl ok… (Kommunen gör ju inte gratisreklam för alla arrangemang i Vänersborg… Se ”Marknadsföring och likabehandling”.)

loppis15

Det fanns många säljare på plats i arenan, men frågan är om det var lika många köpare X9som vanligt. Jag tror inte det. Kanske har det blivit för många ”superloppisar”? Hur som helst kunde man fynda. För egen del blev det ett nostalgiskt inköp av en årgång X9-tidningar. Agent Corrigan och Modesty Blaise är tidlösa…

gagata25aprI kommunens centrum pågick också en del arrangemang under lördagen, bland annat så kunde de församlade lyssna på musik i gågatekrysset. Tyvärr så var det inte särskilt många som var församlade. I varje fall inte när jag var där.

Kanske berodde det på att kommunen gjorde för dålig reklam på hemsidan?

Det behövs nog göras något mer på gågatan för att locka dit vänersborgarna. Kanske kan den nya utformningen av Plantaget få ut kommunens invånare på stan. Och så diskuteras det ju också om att på något sätt ”väderskydda” gågatan. Kanske skulle det också kunna göra sitt till. Fast igår var det ju faktiskt bra väder. Det bara blåste lite grann.

Fast det var inget mot Väne Ryr…

I Väne Ryr håller det på att blåsa upp till storm. Igen. Så på söndagen, idag alltså, fick det bli en sväng till Väne Ryr…

vaneryr15_1På väg till Ryrsjön passerade jag den omdiskuterade raksträckan på väg 2031 (den tidigare riksvägen mellan Vänersborg och Uddevalla) som går genom samhället. Jag noterade att kommunen inte har gjort något ytterligare för att få ner hastigheterna. Problemet på den relativt långa vägsträckan är ju att fri sikt och rak väg inbjuder trafikanter till höga hastigheter i bostadsområdet. (Se ”Trafiksituationen i Väne Ryr”.)

På bron över järnvägen är det för övrigt smalt och sikten är begränsad. Det tycks finnas en relativt stor risk för olyckor mitt på bron. Jag tror att något expert på kommunen borde ta en extra koll på trafikmiljön. Innan…vaneryr15_3

Väl uppe på den smala viadukten, så har man en bra utsikt över järnvägsspåren. Det är dubbelspår med hastighetsskyltar på 130 km i timmen ut ur samhället och 110 km in i samhället.

Nu vet jag inte om de långa och tungt lastade tågen kör så fort, men ett fruktansvärt ljud blir resultatet av deras framfart igenom samhället. På väg med gods till bland annat hamnen i Uddevalla. Det kan inte vara särskilt lätt att bo längs järnvägen. Det blir väl si och så med nattsömnen kan jag tänka.

Brukar det inte vara något typ av hastighetsbegränsning i samhällen? Eller bullerskydd?

I Väne Ryr verkar det på sina ställen inte finnas några skydd överhuvudtaget. Kanske borde någon expert titta på detta också?

vaneryr15_2Jo då, till slut kom jag till Ryrsjön…

Och det första som dök upp var en brygga.

En brygga? Men det skulle väl inte finnas någon brygga här? Var ryktena fel? Jag började misstänka att det hela bara var en storm i ett vattenglas.

Det visade sig dock att badplatsen låg ytterligare hundra meter bort…

En liten badvik, en liten sandstrand. Och ett litet delta.

vaneryr15_5Men ingen brygga. Och ingen ”baja-maja”.

Här var orsaken till stormen i Väne Ryr…

Badbryggan, som inte har så många år på nacken, och ”baja-majan” tas in över vintern och ställs ut igen på våren, inför badsäsongen. Det är kommunen som står för denna service.

Eller stod.

Nu går rykten om att kommunen ska sluta med servicen. Jag vet inte om det är så. Det finns mig veterligt inga politiska beslut. Å andra sidan kan tjänstemän, med all rätt, fatta ganska många självständiga beslut. Till exempel om bryggor, antar jag.

vaneryr15_4Hur som helst finns det varken brygga eller ”baja-maja” utsatta vid Ryrsjön just nu. Och det är fullt tillräckligt för att invånarna i Väne Ryr ska reagera. Och det gör de snabbt. Det har alltså redan blåst upp till storm – ett upprop och en namninsamling för att få behålla bryggan har startats. (Se här!)

Ur uppropet:

”I Vänersborgs kommuns vision pratar man om att det ska skapas mötesplatser för alla människor – nu drar man in en mycket viktig mötesplats för oss som bor i Väne-Ryr och även för de som gärna besöker oss under sommarmånaderna.”

vaneryr15_6Och tanken slår mig naturligtvis när det gäller det här med att behandla alla invånare lika. Gör kommunen det? På Ursand lägger kommunen miljontals kronor, i Väne Ryr sparar kommun in på några enstaka tusenlappar.

Om ryktena är sanna vill säga. Det återstår dock att se. Under den kommande veckan lär det ges besked vilka beslut som har fattats och av vem. Och vad som ska gälla i fortsättningen.

Så det finns anledning att återkomma till det stormiga Väne Ryr. Och under tiden kan man väl också skänka en tanke på kommunens nya vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

KF 22/4 – del 2

24 april, 2015 Lämna en kommentar

lennart_niklassonOnsdagens sammanträde med kommunfullmäktige var inte riktigt som alla andra sammanträden. Sedan det förra mötet har nämligen en av de tongivande ledamöterna gått bort. Det är socialdemokraten Lennart Niklasson som lämnande oss alltför tidigt.

Vi i Vänsterpartiet kommer att minnas Lennart Niklasson som en öppen, lyhörd och kompetent politiker. Lennart Niklasson lämnar ett stort tomrum efter sig.

Sammanträdet började med en tyst stund till Lennart Niklassons minne.

kf22apr

Onsdagens sammanträde var på många sätt en förövning till de budgetdiskussioner som startar i så att säga skarpt läge de närmaste veckorna, och dagarna. Och som den 17 juni mynnar ut i fullmäktiges beslut om budgeten för 2016. (Det redogjorde jag för i min förra blogg.)V_logga_mindre

Det var väl inte heller någon större hemlighet eller överraskning att det var Vänsterpartiet som initierade dessa diskussioner. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att både politiker och allmänhet blir medvetna om vad fullmäktiges junibeslut konkret handlar om, vilka värden som står på spel och vilka effekter budgetbeslutet kommer att få på kommunens verksamheter. Det ger också vänersborgarna möjligheter att kontakta politikerna och kanske till och med ge sig ut på gatorna för att både protestera och ställa krav.

Därför tog vi i Vänsterpartiet upp en hel del budgetfrågor. Vi lyfte framför allt fram två viktiga områden i onsdags. Det var barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.

Undertecknad pratade om förskola och skola, medan Lutz Rininsland (V) och Marianne Ramm (V) betonade att socialnämnden behöver mer resurser för att möta behoven. De menade också att det ställs nya och högre anspråk på kvalitet på socialtjänstens stödinsatser.

Marie_Dahlin2Kommunens starka kvinna, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S), gav vänersborgarna vissa hintar om vad som komma skall… I varje fall uppfattade jag hennes inlägg på det sättet.

Marie Dahlin sa, med en ironi som jag kanske inte tyckte passade i en seriös diskussion:

”Jag har ingen nämnd som jag vill lyfta fram som är viktigare än någon annan, jag sitter bara i kommunstyrelsen…”

Jag vet inte om Marie Dahlin med sin dåligt låtsade blygsamhet därmed menade att vi andra kunde säga vad som helst – det är ändå hon, Marie Dahlin, som bestämmer…

Marie Dahlin fortsatte:

”Och vi som bara sitter i denna kommunstyrelsen då ska ju se till hela kommunen och när jag kommer att se alla de äskanden som man begär i förhållande till de pengar vi har så ser jag en spännande resa framför mig…”

flagga_viftaMarie Dahlin talade som synes inte direkt i klartext. Men om man betänker att det mest pratades utbildnings- och sociala frågor så fick jag känslan att Marie Dahlin flaggade, i varje fall lite diskret, för kommande neddragningar i välfärden…

Marie Dahlin sa också:

”Det är lätt att fokusera på problem.”

Vilket gav bränsle för mina konspiratoriska tankar. Fast Marie Dahlin märkte nog direkt när hon hade uttalat orden att de faktiskt kunde leda till konspiratoriska tankar, och dessutom finns det ju stora problem. Hon skyndade sig därför snabbt att tillägga:

”Ibland måste vi. [fokusera på problem; min anm] Tyvärr.”

investeringsplanKvällens viktigaste beslut handlade om årets investerings- och exploateringsplan. Du läste rätt, investerings- och exploateringsplanen för 2015 hade fortfarande inte beslutats. Den var uppe för behandling förra månaden, men då röstade den styrande minoriteten (socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister) av någon outgrundlig anledning för bordläggning. Utan motivering. Men nu var det alltså dags.

TTELA har ett helt ok referat i dagens papperstidning om diskussionen. (TTELA:s notiser/artiklar idag om sammanträdet ger överlag en, i och för sig kort och ”alltför objektiv”, men bra bild över onsdagens sammanträde.)

Alla partier var överens om nästan allt i investerings- och exploateringsplanen. Det var på tre punkter som partiernas åsikter gick isär.

questionMinialliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, tillsammans med välfärdspartiet och vänsterpartiet, en ganska ”ohelig allians”, ville att socialförvaltningen (närmare bestämt IFO, individ- och familjeomsorgen) skulle få använda Lindgården till kontorslokaler. (Att socialförvaltningen är i behov av fler lokaler är oomtvistat.)

Och att de lokaler som det styrande triumviratet, socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, hänvisade socialförvaltningen till, Skatteverkets gamla lokaler, i stället passade bättre till bostäder.

En rad argument som talade för att socialförvaltningen skulle få använda Lindgården radades upp av de olika partiernas representanter. Lindgårdens lokaler är ändamålsenliga och ligger nära de andra förvaltningarna på kommunhuset och lokalerna ägs av kommunen, dvs ”kommunal verksamhet i kommunalt ägda lokaler” – för övrigt ett tidigare ideologiskt mantra för socialdemokraterna i Vänersborg.

flaktDessutom har kommunen nyligen lagt ner 8 milj kr på ventilation på Lindgården. Lindgården kostar inte heller särskilt mycket i drift. Däremot måste en del investeringar göras. (Som höjer värdet antar jag.) Bland annat en investering i ett godkänt arkiv.

Det är, som Gunnar Lidell (M) med fler konstaterade, helt enkelt en dålig fastighetsaffär för kommunen att sälja Lindgården.

Frågan är också hur intressant Lindgården egentligen är för fastighetsbolag. Vänersborgsbostäder t ex är enligt vad som sades i fullmäktige inte intresserat av att bygga om Lindgården till bostäder.

Det fanns väl en och annan på sammanträdet och i publiken som undrade om det fanns några ”hemliga” planer för Lindgården.

Marie Dahlin (S) ”försvarade” ensam det styrande triumviratets färger. Dahlin var mycket bestämd på att Lindgården ska bli bostäder och att socialförvaltningen ska flytta till Poppeln, dvs Skatteverkets gamla lokaler:

”Skatteverkets lokaler har stått tomma i ett år. Att flytta IFO (dvs individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen; min anm) till Skatteverket blir billigare.”

Det var liksom det. Det skulle bli billigare för kommunen att hyra kontorslokaler av en privat fastighetsägare än av sig själv…

Hmm… Något säger mig att det kanske är något grundläggande fel i just det här förhållandet… Eller kanske bara i själva resonemanget…? Kanske är det ett ”fel” för Marie Dahlin att rätta till?

lutzKFLutz Rininsland (V) hade fått information på socialnämnden att hyran i Skatteverkets gamla fastighet var billigare de första tre åren – och frågade därför Marie Dahlin om lokalerna var billigare även de följande åren.

Den informationen hade inte Marie Dahlin fått av kommundirektören sa hon.

När Lutz Rininsland då frågade Marie Dahlin vilken information hon hade fått av kommundirektören och om kommundirektören hade sagt något som motsade Rininslands uppgifter, så svarade Dahlin att hon inte visste något om hyresrabatter de tre första åren.

Gunnar Lidell (M) berättade att Kungsleden, som äger Skatteverkets gamla lokaler, hade begärt en förändrad detaljplan. Och Lidell var övertygad om att Kungsleden ville bygga bostäder där så fort detaljplanen var klar. Lidell såg Marie Dahlins planer som ett sätt att bromsa bostadsbyggandet.

Och varför skulle inte Kungsleden vilja bygga bostäder ett stenkast från Vänern… Det måste vara en svåröverträffad plats att bygga på…

kurtkarlsson4Fast det tyckte naturligtvis inte Kurt Karlsson (SD).

”Vi är ju ett, kan man säga, pragmatiskt parti. Vi lagar efter läge. Och vi är ju obundna och vi kan alltså ställa oss till frågor som vi tycker är bäst för alla i samhället.”

Motiverade Kurt Karlsson på ett självgott sätt sitt partis ställningstagande – och berättade för de församlade ledamöterna att sverigedemokraterna skulle rösta med socialdemokraterna och de andra i triumviratet. Sverigedemokraterna ville alltså att det skulle bli bostäder på Lindgården och kontorslokaler vid Kungsledens sjönära fastighet.

Och därmed var frågan om Lindgården avgjord. Av en extremt ohelig allians av socialdemokrater, sverigedemokrater, centerpartister och miljöpartister. (Jag vill dock betona att jag inte på något sätt misstänker någon som helst typ av samarbete mellan partierna!) Det hjälpte inte ens att Marie-Louise Bäckman (KD) i debattens slutskede öppnade för en kompromiss – att socialförvaltningen kunde vara tre år i Skatteverkets gamla lokaler för att sedan flytta till Lindgården. När det dessutom visar sig att ingen vill köpa Lindgården… (Det sista var min kommentar…)

paviljongOm Lindgården var den stora skiljefrågan så fanns det också olika åsikter om de fem paviljongerna som ska uppföras till hösten på olika skolor.

Eller fanns det olika åsikter? Det tycktes mig nog helt enkelt vara så att oenigheten berodde på ett missförstånd. Jag hoppas i varje fall det. Barn- och Utbildningsnämnden har nämligen redan beslutat om fem paviljonger till hösten, och det beslutet gäller.

Det enda som bekymrade mig i denna fråga var när både Gunnar Lidell (M) och Tove af Geijerstam (FP), BUN:s förste vice ordförande, sa att fullmäktige var tvunget att fatta ett beslut, i onsdags, om investeringspengar, därför att Barn- och Utbildningsnämnden måste få pengar till investeringar i markarbeten, VA etc. Något som krävs för paviljongerna.

hoppasMarie Dahlin (S) och Mats Andersson (C) försäkrade dock att paviljongerna ska finnas på plats i augusti. Det behövdes inga pengar i årets investerings- och exploateringsplan.

Jag hoppas verkligen det…

Det blev en diskussion också om Mariedal Östra, det gamla trätoämnet. Och tillika Miljöpartiets skötebarn. Kanske det enda… Att inte bygga bostäder på Mariedal Östra var kanske också det enda politiska kravet Miljöpartiet hade för att ingå en ”koalition” med S och C…

Minialliansen vill bygga på Mariedal Östra medan Vänsterpartiet vill att en bostadsförsörjningsplan för hela kommunen, en ”helhet”, ska upprättas innan kommunen bestämmer om ev byggnation på de enskilda delarna.

Det blev votering och då behandlades investerings- och exploateringsplanen som en helhet, som ett paket. Och som sagt, socialdemokrater, sverigedemokrater, centerpartister och miljöpartister röstade igenom planen. Minialliansens partier röstade nej, dvs för sitt eget förslag, medan Vänsterpartiet lade ner sina röster. Välfärdspartiet röstade på minialliansens förslag.

Det blev en lång blogg. Igen. Men så var sammanträdet också långt…

Till sist två frågor där alla var överens.

aulaKommunfullmäktige beslutade, efter en motion från folkpartiet, att i utredningen om framtiden för Huvudnässkolans aula, skulle det också utredas hur ett eventuellt biblioteks- och kulturcentrum kan utvecklas i kvarteret.

Marianne Ramm (V) menade att det var viktigt, och nödvändigt, att vänersborgarna fick vara med i utformningen. Marianne Ramm myntade också ett uttryck för sin inställning:

”Vi behöver ett ’Pål-Castell-koncept’ här.”

Pål Castell är planarkitekt på kommunen. I sitt arbete har han ofta efterfrågat invånarnas synpunkter.

Fast den pragmatiske Kurt Karlsson från sverigedemokraterna varnade för att gå i dialog staty1med invånarna:

”Man måste tänka sig för innan man drar igång en opinionsundersökning.”

Och till sist, fullmäktige beslutade att flytta skulpturen ”Människobarn” till Plantaget.

Visst kan det löna sig att blogga

BUN och Bo i KF

22 april, 2015 1 kommentar

halmstadEfter två dagars kompetensutveckling i Halmstad, utan det allra minsta bloggande, väntade ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Det har precis slutat.

Sammanträdet innehöll en hel massa formella punkter. Sådant där som är rutin, som måste göras. Det handlade om revisionsberättelse för år 2014, bokslut och årsredovisning 2014 samt redovisning av nämndernas verksamhetsberättelser.

De flesta ledamöter satte sig väl tillrätta i sina bänkar och tänkte säkert att de här ärendena skulle gå fort. Alla visste ju att fullmäktige skulle ge ansvarsfrihet åt alla och att beslutsförslagen skulle gå igenom. Vänsterpartiet ville dock annorlunda. Vänsterpartiet tyckte att det var viktigt att faktiskt diskutera det som hände förra året, för att bättre förstå innevarande år och stå bättre rustad inför nästa år.V_logga_mindre

Typ.

Vi var tre från Vänsterpartiet som var uppe i talarstolen sex gånger under ärendena bokslut och nämndernas verksamhetsberättelser. Och det fick igång ledamöter även från andra partier.

Noterbart är att Kurt Karlsson från sverigedemokraterna var framme och menade att det inte hjälpte med pengar för skolans del. Varpå Cecilia Skenhall, också från sverigedemokraterna, efter några minuter gick fram och hävdade motsatsen – att grundskolan behövde mer pengar…

Det är svårt för oss andra att veta vad sverigedemokraterna står för. Kanske vore det en fördel om de kunde prata ihop sig lite grann… I varje fall om de vill tas på allvar.

talarstolJag var framme i talarstolen tre gånger. Och pratade om förskolan och grundskolan. Kanske inte helt oväntat.

I vanlig ordning så hade jag skrivit ner vad jag skulle säga. Sedan blev det väl inte riktigt så att jag sa precis det som stod. Men nedan publicerar jag mina två anföranden. Jag tänkte att det kan vara bra att veta vad som sades så att alla vet vilken information om framför allt skolan som alla förtroendevalda fick höra. Det var en hel del om de problem och utmaningar som Barn- och Utbildningsnämnden står inför. Sedan var det också en del siffror som kan vara bra att ha till hands.

Men först tänkte jag nämna att under ärendet revisionsberättelse, så tog min partikollega Lutz Rininsland upp förra årets revisorskritik mot Bo Carlsson (C). Det är samme Bo Carlsson som nu är kommunalråd. Igen.

fiberSaken gällde en granskningsrapport från 2013,”Granskning av medfinansiering vid dragning av fibernät på landsbygden”. I rapporten stod det:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande”

Och så pekade revisorerna på ”formella beslut som inte har fattats”, på ”att det saknas begränsningar i beslutsformuleringar”, ”otillräcklig kontroll av fakturor”, ”medfinansiering på fel grund” och ”budgetöverskridande”. (Se min blogg ”Revisorernas rapporter”.)

revisorBenny Jonasson (S), då ordförande för revisorerna, sa i samband med detta följande i kommunfullmäktige den 23 april 2014:

”Jag kan svara kort och koncist att för oss är inte frågan avgjord än eftersom vi har fått ett svar och vi ämnar ställa ytterligare frågor på dem svar vi har fått. Men eftersom vi inte kunnat få ett under den här tiden så kommer vi att fortsätta jobba med det naturligtvis. Det är den gången vi har tänkt.”

Och Benny Jonasson avslutade med att säga:

” … vi fortsätter jobba med ärendet, helt klart.”

Lutz Rininsland konstaterade att det icke avslutade ärendet från förra året INTE nämndes överhuvudtaget i årets underlag från revisorerna. Och undrade varför…

Men.

Benny Jonasson svarade inte… Ingen revisor svarade på Lutz Rininslands fråga.

”Mycket märkligt.”

Sa en moderat, inte långt från där jag satt.

Och det kan man väl lugnt säga. Revisorerna som har till uppgift att hitta felaktigheter och att rikta kritik mot nämnder och styrelser för dessa felaktigheter svarar inte på den berättigade kritik som de själva får.

”Mycket märkligt.”

politiker5Det tycks ibland som om misstänkta oegentligheter får rinna ut i sanden utan att någon bryr sig. I varje fall när det gäller personer och politiker från den ”innersta kretsen”…

Det här är inte bra och det späder, med all rätta, på det politikerförakt som man ibland kan märka. Och inte heller ökar det förtroendet för revisorerna…

Och till sist, manuset till mina två anföranden.

=====================

redovisning3. Bokslut och årsredovisning

Jag tänkte prata lite om Barn- och Ungdomsnämnden.

2014 var inget bra år för nämnden. Nämnden gjorde som alla vet ett stort underskott förra året, 17,1 miljoner kronor. 10,3 Mkr av underskottet låg på grundskolan och 3,3 Mkr på barnomsorgen, Barn- och Utbildningsnämndens nuvarande verksamheter. (Underskottet vägdes till viss del upp av plusresultat på grundsärskola och nämnd/administration)

Grundskolans underskott består av en ökad semesterlöneskuld samt obalans för några enheter. Och obalansen för dessa enheter måste nämnden ta tag i. Men det högre elevantalet än beräknat var omöjligt att både förutse och ta tag i.

I förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år ökade antalet barn med 64 utöver budgeterat.

På fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år ökade antalet elever med 145 utöver budgeterat. För att inte tala om förskoleklass/grundskola. Här var ökningen 196 elever.

Denna oplanerade ökning kostade Barn- och Ungdomsnämnden totalt drygt 5 Mkr. Vilket faktiskt inte var särskilt mycket.

Elevantalet fortsätter emellertid att öka även under 2015. Men nu är både klasser och skolor fulla så både fler lokaler och fler pedagoger behövs. Det inser var och en lätt här i fullmäktige att för det krävs det mer pengar.

Underskottet för i år 2015 lär bli ännu större och den stora elevtillströmningen är en verklig utmaning för BUN.

2014 var inget bra år för nämnden.

Därför blir jag ganska förvånad när jag läser på sid 7 i Årsredovisningen. Det är under avsnittet ”Övergripande målavstämning”.

Det står:

”Kvalitetsarbetet i grundskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Och sedan:

“Målet uppnåddes.”

Det är väl en ”liten lätt” överdrift. Kvalitetsarbetet har inte uppmärksammas nationellt… Målet är inte uppnått.

Motiveringen till den underliga och felaktiga slutsatsen i Årsredovisningen är att det genomsnittliga meritvärdet ökade med 5 poäng. Och att behörigheten till gymnasiets yrkesprogram ökade med 2 procentenheter.

Det är i och för sig sant, även om samma sak i BUN:s egen verksamhetsberättelse beskrivs som ”en svag trend” och “ökningen ses dock som liten och det finns utrymme för ytterligare förbättringar.”

Det genomsnittliga meritvärdet (”medelbetyget”) ligger nämligen fortfarande en bra bit efter riket. Meritvärdet för den Centrala skolenheten låg på 209 poäng (208 år 2013) och för Dalboskolan på 194 poäng (182 år 2013), medan hela riket hade ett genomsnittligt meritvärde på 215 poäng (213 år 2013). Vänersborg har alltså fortfarande en lång bit kvar.

Skolverket använder sig av något som kallas SALSA när man bearbetar och analyserar skolresultat. SALSA används därför att det anses mest rättvist och objektivt vid en jämförelse mellan skolor. Det är ett mått som utgår från slutbetygen i årskurs 9 och sedan tas hänsyn till skolans elevsammansättning. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna.

Får en skola ”betyget noll” är så är det så att säga ”medel”. Gör skolan ett ”minus”, så gör den ett resultat som är sämre än förväntat. Och tvärtom om det är ett ”plus”.

Och efter denna långa förklaring så kan jag konstatera att högstadieskolorna i Vänersborg inte fick några ”plusresultat” vårterminen 2014…

Dalboskolan hamnade på -11 och Centrala skolenheten på -7.

Det är inga bra siffror. Det är faktiskt anmärkningsvärt dåliga siffror.

Ändå är det allt som inte sägs som jag reagerar mot i Årsredovisningen. Några exempel.

På vårterminen 2014 var andelen elever som inte hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen 31,7% på Dalboskolan. På den Centrala skolenheten var siffran något lite mindre dålig, 28,8%. Det är väldigt höga siffror, alldeles för höga.
Och ett ännu större problem är att 13,2% av eleverna på den Centrala skolenheten och 21,7% på Dalboskolan inte var behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Vänersborgs kommun står inför stora utmaningar på skolområdet. Elevantalet har ökat drastiskt och skolresultaten måste förbättras. Också drastiskt.

Och det är en angelägenhet inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden, utan för hela Vänersborgs kommun. Barn- och Utbildningsnämnden måste få ett ordentligt tillskott av ekonomiska resurser – både för 2015 och 2016.

Och kanske lite förtroende från kommunledningen…

verkber4. Nämndernas verksamhetsberättelser

Det finns många bra saker i Vänersborgs förskolor och skolor. Inte tu tal om annat. Och det kan väl ibland tyckas som att vi pratar för lite om det. Men vill man att förskolorna och skolorna ska bli bättre så är det problemen och utmaningarna som måste lyftas.

Jag har tidigare ikväll tagit upp några av de utmaningar som nämnden har stått inför och står inför. Det finns fler…

Barngrupperna är för stora i Vänersborgs förskolor. Detta framförs ofta från föräldrahåll och antalet barn per vuxen är högre än snittet i Sverige.

Det saknas personal i grundskolorna. Som exempel. En siffra som meddelades på det senaste mötet med Barn- och Utbildningsnämnden är att grundskolan har 25 resurspersoner som ska fördelas ut på de olika skolorna. Det verkliga behovet är enligt rektorerna 70 personer…

Det saknas också legitimerade lärare. Från och med höstterminen i år så är det ju så att bara legitimerade lärare får sätta betyg. Just nu har 70% av kommunens F-6-lärare legitimation och 68% av 7-9-lärarna. Nästan en tredjedel av kommunen grundskolelärare saknar således legitimation…
Något som jag tycker är en allvarlig varningsklocka är den höga personalomsättningen.

En ”normal” personalomsättning sägs ligga kring 4%. I Vänersborgs grundskolor ligger den på 10%… Det betyder i sin tur att allt fler obehöriga lärare undervisar i Vänersborg. Just nu arbetar 50 obehöriga lärare inom förvaltningen…

Flera pedagoger tycks fly alltså Vänersborg. Närliggande kommuner rycker och drar i våra pedagoger. Och erbjuder i många fall högre löner. Jag vet inte riktigt vad Vänersborg lockar med. Det som skiljer Vänersborg från nästan resten av Sverige, det är att vi har infört stämpelklocka. Men hur lockande en stämpelklocka är för lärare kan väl diskuteras. Mitt tips är att den inte är en särskilt tung konkurrensfördel i konkurrensen om legitimerade lärare…

Vänersborg placerar sig så långt ner på många rankinglistor. Vänersborgs kommun måste ändra på detta. Det är en viktig framtidsfråga, kanske den allra viktigaste.

Och jag vill återigen påpeka – det är en angelägenhet för hela Vänersborgs kommun att resultaten och kvaliteten höjs i grundskolan. Barn- och Utbildningsnämnden måste få ett ordentligt tillskott av ekonomiska resurser – både för 2015 och 2016.

Interpellation: Arena Vänersborg

19 april, 2015 Lämna en kommentar

arenavbg2014Gårdagens blogg om Kultur- och Fritidsnämnden och Arena Vänersborg (se här) blev hastigt och lustigt omarbetad och omformad till en interpellation. Interpellationen är nu postad och tas enligt kommunens reglemente upp på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige.

gokunge_arenaEn interpellation är en fråga som ställs till t ex en ordförande i en nämnd eller styrelse. Min är ställd till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP). En interpellation kräver ofta ett utförligare svar än en ”vanlig” fråga. Därför får den tillfrågade längre tid på sig att besvara en interpellation. Det betyder att Isetorp kommer att besvara den tidigast på fullmäktiges sammanträde i maj. Då får också andra ledamöter delta i debatten än den som ställt och den som ska besvara interpellationen, till skillnad från en ”vanlig” fråga.

========================

Interpellation till
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Kulturnämnden gjorde i stort sett ett plus-minus-resultat 2014. Det lyckades nämnden med genom att begränsa bokinköp, lån av eböcker, begränsat öppethållande på Konsthallen etc. Vid årsskiftet fick den nya Kultur- och Fritidsnämnden ta över ansvaret för arena-fritid, musik och ungdom från den gamla Barn- och Ungdomsnämnden och bland annat fiske och fornvård från kommunstyrelsen.

De verksamheter som Kultur- och Fritidsnämnden fick ta över gjorde förra året ett underskott på 8.529.000 kr. I budgeten för i år, 2015, så tilldelades arena-fritid 2 milj kr extra, men det ser Kultur- och Fritidsnämnden att det inte kommer att räcka på långa vägar. Förvaltningen presenterade ett beslutsförslag för nämnden med en begäran om en ramökning för 2015 på 6,5 milj kr.

Det diskuteras redan besparingar i Kultur- och Fritidsnämnden. Det kunde vi bland annat läsa om i TTELA i förra veckan. Det finns förslag på att höja musikskolans avgifter, flytta fram planerade investeringar så att det finns risk att Idrottshuset måste stängas, sänka värmen på anläggningarna med två grader och minska bidragen till externa aktörer etc.

Kultur- och Fritidsnämnden kan alltså stå inför stora besparingar. Det visar sig om man tittar närmare på kalkylerna att det framför allt är arena-fritidsdelen som är i kris. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna gick med underskott på 7.580.000 kr år 2014.

Arena Vänersborg är naturligtvis den stora boven i dramat. Arenan kostar vänersborgarna runt 27-28 milj kr netto varje år. Och så kommer det också att se ut de kommande 27-28 åren om inget görs. Det är pengar som tas från andra verksamheter. Och man vill spetsa till det lite så skulle man kunna säga att Arena Vänersborg riskerar att äta upp alla andra verksamheter i nämnden. Det finns till och med en risk att viktiga verksamheter som bibliotek, musikskolan och ungdomshuset kan få stryka på foten för bandyns skull.

Det är naturligtvis på det sättet att arenans intäkter aldrig kommer att kunna täcka driftskostnaderna, men ingen har under de senaste åren tittat med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna. Arenafrågan har bara förhalats och gömts undan.

Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?

Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?

V_logga_mindreHur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vänersborg 2015-04-19

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

KoF: Underskott och arenan

18 april, 2015 3 kommentarer

svangremDet diskuteras besparingar i Barn- och Utbildningsnämnden… Det diskuteras besparingar också i den nya Kultur- och Fritidsnämnden. Det kunde vi läsa om i TTELA i veckan.

Kultur- och Fritidsnämnden (KoF) står alltså, precis som BUN, inför stora besparingar. Det är framför allt, eller i stort sett enbart, på arena-fritidsdelen som det är kris. Alltså den del som KoF har fått överta från BUN vid årsskiftet. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna går med ett underskott på 7,58 milj kr år 2014. Och faktiskt går några andra verksamheter som nämnden har fått ärva från BUN (musik och ungdom) och kommunstyrelsen (fiske och fornvård) också med underskott. De här posterna är på närmare en miljon kr.tack

Det är tacken det, skulle man väl kunna säga. Den gamla kulturnämnden har sparat och gnetat för att få budgeten för 2014 att gå ihop. Och lyckats, genom att begränsa bokinköp, lån av eböcker, begränsat öppethållande på Konsthallen etc. Och så får den nya nämnden alltså minusposter från andra nämnder och styrelser istället!

I budgeten för i år, 2015, så tilldelas arena-fritid 2 milj kr extra, men det ser Kultur- och Fritidsnämnden att det inte kommer att räcka på långa långa vägar. Så nu på måndag har nämnden för avsikt att på sitt sammanträde begära en ramökning för 2015 på 6,5 milj kr.

idrottshus2_2TTELA beskrev på ett bra sätt de besparingsåtgärder som Kultur- och Fritidsförvaltningen har tagit fram, och tvingas genomföra om nämnden inte får de begärda pengar. Det finns förslag på att höja musikskolans avgifter, flytta fram planerade investeringar så att det finns risk för att Idrottshuset måste stängas, sänka värmen på anläggningarna med två grader och minska bidragen till externa aktörer etc.

Inom parantes kan jag väl säga att en av åtgärderna ser speciellt ”intressant” ut:vaktmastare

”Vaktmästare och städpersonal åter till Arena fritid”

Vaktmästare och städpersonal är nu anställda av samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och Fritidsförvaltningen tror att nämnden kan spara 1 milj kr nästa år på att själv ta över chefskapet. Som det var förr i tiden. Det skulle vara intressant att veta hur förvaltningen tänker. För kan Kultur- och Fritidsnämnden spara en miljon genom att ta tillbaka vaktmästare och städpersonal, så undrar jag hur mycket Barn- och Utbildningsnämnden skulle kunna spara genom att göra samma sak…

Nämndens olika besparingsåtgärder kommer att innebära att nämndens verksamhet kommer att naggas kraftigt i kanten. Även om dessa verksamheter inte är lagbundna (med undantag av bibliotek) så vore det ändå väldigt tråkigt. Många ungdomar, idrottsutövare, elever på musikskolan mm kommer att drabbas.

struts_blundaDet bör också nämnas att nästa vecka ska fullmäktige diskutera och besluta om Kultur- och Fritidsnämndens ”förväntade resultat”. Och något som är totalt obegripligt, det är att underskottet på arena-fritid överhuvudtaget inte nämns i samband med de förväntade resultaten! Någon sticker onekligen huvudet i sanden… För det vet ju alla redan nu att det inte går ihop. Alla förväntade resultat är ju bara drömmar och fromma förhoppningar.

Men så är det tydligen i Vänersborg. Det spelar ingen roll vem som styr – moderater eller sossar. De låter allt rulla på utan att bry sig. Ingen styr skutan. Man hoppas bara att den ska komma fram.

gokunge_arenaOch vill man spetsa till det lite när det gäller Kultur- och Fritidsnämnden, så skulle man kunna säga att Arena Vänersborg riskerar att äta upp alla andra verksamheter… Det finns till och med risk att viktiga verksamheter som bibliotek, musikskolan och ungdomshuset inom en snar framtid får stryka på foten för bandyns skull.

Och det under den i varje fall tidigare arenamotståndaren Marika Isetorps (MP) ledning. Marika Isetorp som denna mandatperiod inte bara är marika_bert3ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Isetorp sitter också med i maktens innersta krets, kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Fast det kan man inte tro när man tittar på Isetorps Facebooksida och blogg. Isetorp tycks helt ha slutat med politik, i varje att skriva om politik. Nu skriver hon bara om vilken ynnest alla kändisar bör känna när de får äran att träffa Vänersborgs Kultur- och Fritidsnämnds ordförande…

Typ.

Marika Isetorp borde göra något åt arenan. Nu när hon har chansen. Isetorp har ju varit motståndare i alla år. Ja, det var enligt egen utsago till och med en av anledningarna till att hon engagerade sig politiskt. När Vänsterpartiet den 20 feb 2012 yrkade ”NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg” i Barn- och Ungdomsnämnden så röstade Marika Isetorp med. För att bara ta ett exempel. Och nu är det Isetorp som ”chefar” och är ansvarig för arenan…arenavbg2014

Det kanske är läge att fråga Marika Isetorp rakt upp och ner i kommunfullmäktige vilka planer hon har för Arena Vänersborg… Man kanske till och med skulle fråga om hon är beredd att väcka liv i Vänsterpartiets gamla krav på att en förutsättningslös utredning tillsätts som undersöker alla möjligheter att öka arenans inkomster och också undersöker hur arenans ägandestruktur ska se ut i syfte att minimera den ekonomiska skadan för kommunen…?

arenatellusÅ andra sidan så styr miljöpartiet ihop med socialdemokraterna och centerpartiet. Och socialdemokraterna och centerpartiet är fortfarande väldigt stolta och nöjda över bandybygget.

Men som sagt, det kanske är idé att väcka liv i arenafrågan igen… För inte kan väl kommunen och Marika Isetorp tillåta besparingar på förskola, skola, bibliotek, musikskola, ungdomshuset osv bara för att få pengar till arenan?

För övrigt finns det ytterligare en aspekt av det här med att Kultur- och Fritidsnämnden tillåts att gå med underskott. Kommunledningen, oavsett partifärg egentligen, låter medvetet nämligen vissa nämnder göra det.

Och så regleras underskottet i bokslutet… Året efter.

pa_kannDet innebär att kommunstyrelsen, som jag ser det, frånsäger sig sitt ansvar som kommunens styrelse. Det ska naturligtvis istället fungera som så att nämnderna ska få de pengar de behöver för att driva verksamheten – från början, i budgeten. Och är det så att nämnderna ska spara, så får kommunstyrelsen kommunicera detta på ett klart och tydligt sätt. Som det fungerar nu i Vänersborg blir det varken hackat eller malet. Ingen vet egentligen vad som gäller och allt rullar på, lite på både känn och chans.

Så har socialnämnden behandlats i många år. Och nu Kultur- och Fritidsnämnden. Och Barn- och Utbildningsnämnden.

Vänsterpartiet har påtalat detta åtskilliga gånger från fullmäktiges talarstol, men det kan ju naturligtvis de styrande strunta i. Vilket de har gjort. Men nu senast tog revisorerna upp precis samma sak.

Men även detta verkar de styrande strunta i.

Till sist den stora frågan.

ess_rockfickanSka de stora besparingarna i Kultur- och Fritidsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden bli verklighet? Tänker socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkligen genomdriva besparingarna?

Eller har de några trumfkort i bakfickan?

BUN: Skamlig fördröjning

17 april, 2015 1 kommentar

dark_cloudDet har blivit mycket Barn- och Utbildningsnämnden ett tag, men det är nog naturligt i budgettider. I synnerhet som stora mörka moln syns vid horisonten.

I onsdagens TTELA kommenterar Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) måndagens nämndbeslut:

Jag ser det som uteslutet att göra några neddragningar i verksamhetspersonal när vi har fler barn och ungdomar i kommunen.”

Mats Andersson uttryckte sig inte lika tydligt i TTELA förra veckan (10 april). Då sa Andersson:

”Det vore orimligt att genomföra personalminskningar för att täcka hela det prognosticerade budgetunderskottet på 22,8 miljoner under 2015.”

sparkadDå pratade Mats Andersson om ”att täcka hela” underskottet. Det uttalandet mer än antydde att en del av underskottet faktiskt skulle kunna hämtas hem med personalminskningar. Och tilläggas kan väl också, att så tydligt och kategoriskt som Mats Andersson uttalade sig nu senast i TTELA, det känner vi inte riktigt igen från BUN…

Men jag hoppas verkligen att de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna står för att det är ”uteslutet att göra några neddragningar”. Och då menar jag inte bara de styrande i Barn- och Utbildningsnämnden, utan framför allt de som verkligen bestämmer, Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C)…

Men jag är tveksam…

Jag vet inte om alla kommer ihåg att kommunfullmäktige i nov 2014 beslutade att Barn- och Utbildningsnämnden skulle få 9 milj kr för 2015, men att dessa pengar skulle tas om hand av kommunstyrelsen (KS). En häpnadsväckande konstruktion för övrigt. BUN skulle sedan äska dessa pengar av KS, som då skulle betala ut pengarna till BUN.

Barn- och Utbildningsnämnden lämnade i februari in en begäran till KS om att få dessa 9 milj kr.

Och det som gör mig tveksam till de styrandes vilja…

lyfta_fingerVarken KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) eller KS har lyft ett finger när det gäller BUN:s begäran. BUN:s begäran om att få sina egna pengar har överhuvudtaget inte behandlats!

Jag undrade varför och skrev till en centralt placerad chefstjänsteman. Svaret kom snabbt:

Ett annat ärende där BUN äskade 23 Mkr återremitterades till nämnden. KS presidium anser att dessa båda ärenden hör ihop och vill hantera dessa samtidigt och med avstämning mot inplanerade budgetöverläggningar under våren.”

I kommunstyrelsens presidium sitter Vänersborgs verkliga makthavare, de tre heltidsanställda kommunalråden Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C).struntar_jag_i

Men de tre kommunalråden har alltså högaktningsfullt struntat i Barn- och Utbildningsnämndens ytterst akuta och kritiska läge. De har också struntat i att fullmäktige redan har bestämt att de 9 milj kr faktiskt är BUN:s pengar. Att påstå att de här ärendena hör ihop, som chefstjänstemannen skriver, är enligt mitt förmenande bara ett sätt att fördröja processen. Av någon för mig obegriplig anledning.

Dessutom visar kommunalråden NOLL respekt för BUN:s tjänstemän, rektorer och förskolechefer, anställda, föräldrar, barn och elever.

Det är skamligt.

Och jag vet inte heller med vilken rätt de tre kommunalråden medvetet gör så här. För visst måste det väl vara Vänersborgs politiska lednings och kommunstyrelsens förbannade skyldighet (som det heter) att åtminstone svara på en begäran från en av kommunens nämnder?!

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015

Inga besparingar!

15 april, 2015 Lämna en kommentar

V_logga_mindreSå var det då återigen dags för en ny debattartikel. I dagens Vänersborgaren publicerade vi tre vänsterpartister i Barn- och Utbildningsnämnden våra åsikter i frågan om Mål- och Resursplanen 2016-2018, dvs budgeten för 2016. Debattartikeln är baserad på det yrkande som Vänsterpartiet lade på nämndens senaste sammanträde.

Yrkandet blev för övrigt nedröstat…

==================

debatt_15aprInga besparingar

I de anvisningar till budget 2016 som kommunstyrelsen har lagt så har inte Barn- och Utbildningsnämnden fått en enda krona mer än nämnden fick 2015! Detta trots den drastiska ökning av barn och ungdomar som har skett det senaste året.

Som en konsekvens av kommunstyrelsens ”budgetförslag” så redovisar Barn- och Utbildningsförvaltningen tänkbara förslag till åtgärder för att Barn- och Utbildningsnämnden ska få en ”budget i balans”. Förvaltningen följer upp med konsekvensbeskrivningar som är mycket tydliga – kvaliteten och servicen i verksamheten dras ner på ett dramatiskt och närmast absurt sätt. De leder med all sannolikhet också till att Vänersborg kommer att bryta både mot Skollagen och Arbetsmiljölagen.

Sju fackförbund protesterar. De skriver:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt. Dessa barn ingår i både fritidshem, förskola samt grundskola och för att ge dessa barn goda förutsättningar att verka i samhället krävs en utökad ram, inte en ramanpassning!”

Det har gått ett halvår sedan valet, ett val där samtliga partier försökte övertrumfa varandra i vem som satsade mest och bäst på förskola och skola. Och nu närmar sig sanningens ögonblick…

Kommer de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna verkligen att driva igenom de enorma besparingarna? Och tänker ”oppositionen” bestående av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna hålla med?

Vi vet ärligt talat inte vad som kommer att hända. Men partierna har ju faktiskt spelat ut sina kort i kommunstyrelsen, och på korten stod det ”spara! spara! spara!”. Fast spelet är fortfarande inte slut. Det återstår några omgångar och det finns fortfarande fler kort att spela ut. Kanske hoppas partierna att det ska falla ner ett trumfkort från himlen, att regering och riksdag ska besluta om att kommunerna ska få ökade bidrag till den pedagogiska verksamheten?

Vänsterpartiet anser att besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste Barn- ochV_logga_mindre Utbildningsnämnden kompenseras för utökat barnantal inom fritidshem, förskola och grundskola samt övriga ökade kostnader.

Stefan Kärvling, Kate Giaever, Kent Karlsson
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: