Arkiv

Archive for the ‘Vänsterpartiet’ Category

En liten valanalys

12 september, 2022 Lämna en kommentar

Det är klart att man som vänsterpartist är besviken idag, dagen efter valet. Jag vet emellertid inte riktigt vad som är mest ledsamt, de blå och bruna partiernas seger i riksdagsvalet eller Vänsterpartiets tillbakagång i riksdags- och kommunvalen.

Det är skrämmande att Ulf Kristersson med all sannolikhet blir landets nye statsminister. Han tycks ha lämpat sina principer och hämningar överbord, om han nu har haft några, och tar sverigedemokrater med ytterst tvivelaktigt förflutet under sina vingar – allt för att få bli statsminister. Det skrivs i media att förhandlingarna om regeringsstyret redan har börjat mellan moderater och sverigedemokrater. Det ryser också i mig när Kristersson och hans allierade på riksnivå ger uttryck för sin människosyn när det gäller nyanlända, människor i förorterna, människor med svårigheter, brottslingar etc. Och samtidigt rusade idag aktiekurserna i höjden för de privata bolagen inom vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet gjorde ett dåligt val på riksnivå. Nooshi Dadgostar började som partiledare med dunder och brak. Hon slog näven i bordet och vek inte en tum när det gällde t ex marknadshyror och pensioner. Sedan har hon, som jag ser det, inte levt upp till förväntningarna. I syfte att vinna nya grupper väljare så glömde Nooshi och partiets strateger att det är lika viktigt att behålla de man har. Jag tror att diskussionen och utgången av t ex Cementa på Gotland och bensinskatten var sådana frågor. Flera vänsterpartister röstade antagligen på Miljöpartiet igår. Sedan tror jag att både socialdemokrater och vänsterpartister måste diskutera taktiken och strategin gentemot Sverigedemokraterna. SD växer och växer och vi på vänsterkanten inser inte att många som röstar på SD faktiskt är folk som borde rösta vänster. Vi har själva ett stort ansvar att vi inte kan fånga upp dessa.

Vänsterpartiet i Vänersborg tappar ett mandat i kommunfullmäktige. Vi hade 5 mandat förra mandatperioden, de närmaste fyra åren får vi 4. Vänsterpartiet förlorade röster jämfört med valet 2018, men inte särskilt många. Vi fick 8,8% av vänersborgarnas röster 2018, nu blev det 8,4%, 0,4 procentenheter mindre. Det 5:e mandatet fick vi förra gången med endast några få rösters marginal, nu förlorade vi mandatet – med några få rösters marginal. Det jämnade liksom ut sig, skulle man kanske kunna trösta sig med.

Min stora besvikelse är framför allt rösterna från Brålanda/Sundals Ryr. Och det inte bara för att detta distrikt var färdigräknat sist av alla, och att det då stod klart att vi förlorade mandatet. Vänsterpartiet fick bara 4,8% av rösterna. Det var det näst sämsta valdistriktet av alla i Vänersborg. Det var bara Siviken/Väne Ryr som var sämre med 4,2%. SD fick 28,4% i Brålanda/Sundals Ryr (och 33,2% i Siviken/Väne Ryr). Och då kan jag inte låta bli att tänka – vad har SD i Vänersborg gjort för dessa valdistrikt, för landsbygden eller för Vänersborg överhuvudtaget? Partiet har inte drivit några frågor av vikt. De lägger motioner om parkbänkar och grillplatser, men inga mer övergripande eller betydelsefulla. De hörs inte i debatter och ofta vet ingen ens vad de har för åsikt. Men det gäller även andra partier än SD. Jag begriper mig inte på folk. Det finns fler partier i kommunen som lever i tysthet och passivitet. Varför röstar så många människor på landsbygden på dom?

Så här ser det preliminära valresultatet ut för Vänersborg:

Vilka partier som ska styra Vänersborg kommande fyra år vet fortfarande ingen. TTELA:s ledarskribent Karl af Geijerstam sa i en direktsändning tidigare idag att det antagligen blir som de senaste fyra åren. Socialdemokraterna kommer att styra Vänersborg i minoritet tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag tror att det är en korrekt analys.

Till sist.

Vänsterpartiet har sedan valet 2010 fått betydligt fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet. Det betyder att många vänersborgare röstar på Vänsterpartiet i kommunvalet men inte på Vänsterpartiet till riksdagen. De röstar alltså olika i de olika valen. Det kanske är dessa personer som har “svikit” V i Vänersborg? Är det därför som V fick 186 röster mindre i kommunvalet igår jämfört med 2018? Har Vänsterpartiet i Vänersborg fått underkänt av väljarna?

Jag tror faktiskt inte det. De väljare som inte röstade på Vänsterpartiet i Vänersborg i detta val har nog lämnat Vänsterpartiet helt och hållet. Jag tror nämligen att det är Vänsterpartiet nationellt som har orsakat nedgången i Vänersborg. Det är faktiskt så att 2018 fick Vänsterpartiet 502 fler röster i kommunvalet än i valet till riksdagen. Och i år, 2022 – fick Vänsterpartiet preliminärt, och enligt mina beräkningar, 705 fler röster i kommunvalet.

Det är en viss tröst i “eländet”. Om det stämmer.

Det kommer sannolikt betydligt fler analyser så småningom, speciellt när valresultatet blir slutgiltigt. Det ska ske under onsdagen. Några dagar senare kommer också sammanräkningen av personröster.

Varför Vänsterpartiet? (2/2)

10 september, 2022 Lämna en kommentar

Vänsterpartiet har på riksnivå visat att partiet är berett att gå långt för att förbättra villkoren för vanliga arbetande människor. Vänsterpartiet drev igenom högre pensioner, stoppade marknadshyrorna och förändrade sjukförsäkringen så att fler människor får det de har rätt till.

Vänsterpartiet vill fortsätta att skapa ett tryggare Sverige. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk.

Vänsterpartiet ska kommande mandatperiod arbeta för:

 • Stopp för privatiseringar, nedskärningar och vinstjakt i offentlig verksamhet. Det leder bara till sämre välfärd, stora inkomstskillnader och ökad segregation av det svenska samhället.
 • En satsning på 10 miljarder kr för 15.000 fler anställda i förskolan till 2026.
 • 3 miljarder extra till förskolan för att stärka det kompensatoriska uppdraget.
 • Ersätta marknadsskolan med en skola som fungerar för alla.
 • Högkostnadsskydd för tandvården som fungerar som i sjukvården, så att patienten bara betalar upp till 1.200 kronor per 12-månadersperiod. Förslaget ska införas stegvis och vara fullt genomfört under mandatperioden.
 • Höjda tak i både sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Vänsterpartiet vill också höja ersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen.
 • Helt avskaffa karensavdraget. Företagen kommer inte drabbas av ökade kostnader utan vi föreslår att staten bär den kostnaden.
 • Kraftigt utbyggd och subventionerad kollektivtrafik.
 • Stärkt a-kassa.
 • Sverigepriser på el.

Vänsterpartiet anser att världen befinner sig i ett akut klimatnödläge och att omställningspolitiken måste accelereras. Vänsterpartiet har föreslagit ett investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor de närmaste 10 åren. Programmet fokuserar på tre viktiga områden för klimatomställningen – infrastruktur, elöverföringskapacitet och elproduktion samt bostadsbeståndet. (Vänsterpartiet vill ta bort med statens överskottsmål.)

Vänsterpartiet har nationellt visat att vallöftena inte är gripna ur luften. De är en fortsättning på den politik som Vänsterpartiet har fört under hela mandatperioden och lett till att Vänsterpartiet har bedömts vara bäst i flera tester.

Det kanske är läge att fundera på en röst på Vänsterpartiet i riksdagen. Den rösten är också en viktig markering för att hindra högerkrafternas och Sverigedemokraternas inflytande på svensk politik.

==

Här kan du ladda ner Vänsterpartiets lokala valmaterial:

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunvalet den 11 september:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets kommunala hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

Anm. Den största delen av texten är tagen från Vänsterpartiets rikssidor.

Varför Vänsterpartiet? (1/2)

9 september, 2022 Lämna en kommentar

I Vänsterpartiet Vänersborgs lokala valmaterial lyfter vi fram vad vi har gjort och det vi vill göra framöver. Vi hittar inte på vallöften för att locka röster. Vi visar på vårt arbete i kommunen – i nämnder och styrelser och i kommunfullmäktige.

För Vänsterpartiet är en stark välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle. I Vänersborg kommer vi att fortsätta att arbeta för mer resurser till vanligt folk och till de som har störst behov. Det visade vi bland annat i det budgetförslag som vi lade fram i fullmäktige i juni, men som röstades ner av de andra partierna. Där kan vänersborgarna se svart på vitt att Vänsterpartiet var det parti som satsade mest på skola, vård och omsorg.

Vi i Vänsterpartiet prioriterar verksamheterna i kommunerna. Vi utgår från de behov som verksamheterna redovisar. Vi tittade på behoven i socialförvaltningen, behoven i förskola, fritidshem och skola, kultur och fritid, gatuunderhåll osv. Sedan tittade vi på pengarna. Kunde vi finansiera detta? Och det ansåg vi att vi kunde.

Vänsterpartiet satsade i sitt budgetförslag 8 milj kr till förskolan för att öka barnens vistelsetid. Men vi ville också avsätta ytterligare 8,4 mkr till förskolan. Då skulle de ekonomiska resurserna räcka till för att också utöka personalen från 2,8 tjänster per avdelning till 3,0. Det skulle innebära mindre barngrupper och större personaltäthet. Möjligheterna skulle då öka för att ge fler barn en ännu bättre språklig träning. En god språklig start är som alla vet viktigt för social inkludering, för barnens framtid i grundskolan, gymnasiet och senare i arbetslivet. Ökad närvaro av vuxna är även en förutsättning för att skapa trygga relationer.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen behöver barn- och utbildningsnämnden 12,5 milj kr för att utöka med en lärare per skola. Vänsterpartiet avsatte det i sitt budgetförslag. Vänsterpartiet satsade också 2,3 milj kr till fria arbetskläder för personalen på förskola och fritidshem.

Vänsterpartiet håller med socialförvaltningen och de fackliga organisationerna som gör bedömningen att socialnämnden skulle behöva tillföras mer pengar för att klara verksamheten.

Socialförvaltningen har ekonomiska behov av 20,7 milj kr inför 2023. Vänsterpartiet anser det är viktigt att dessa resurser tillförs nämnden för att klara av att möta kommuninvånarnas behov och utveckla förvaltningens verksamhet.

Det behövs ett tillskott på 12 milj kr för att täcka kostnaderna för försörjningsstödet. Det finns förslag på att pengarna ska tas från äldreomsorgen – och så hoppas man att nämnden ska få statsbidrag till de äldre som ska fylla det ”svarta hålet”… Det anser Vänsterpartiet vara alltför riskabelt.

Vänsterpartiet vill avsätta 7,5 milj kr för daglig verksamhet LSS. Det är för att slippa neddragning av personalresurser motsvarande 12,5 heltidstjänster av personer som i huvudsak arbetar med förebyggande insatser för att minska försörjningsstödet. Det kan nämligen bli förödande. Vänersborgs kommun har enligt Koladas senaste mätning över 12,8% barnfattigdom (barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll). Det är långt över rikssnittet på 8,8%. Barnfattigdomen i Vänersborg har nästan fördubblats sedan 2007. För barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är riskfaktorerna många och förutsättningarna är sämre både vad gäller skolresultat, inkludering, trygghet och framtidsutsikter. Det är också för att rädda kvar verksamheten på Fisketorget som annars avvecklas i besparingssyfte. Fisketorget är, för den som inte vet, en mötesplats för personer med psykisk sjukdom och ohälsa.

Vänsterpartiet vill slutligen satsa 2 milj kr på förebyggande insatser för att motverka våld i nära relation (VIN). Det är viktigt inte minst när det gäller ungas relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har stor betydelse för både individens välmående och samhällets hälsa. Verksamheterna betyder också mycket för att främja integration och känslan av att vara en del av samhället. Detta kan leda till bättre skolresultat och även motverka risken att hamna i kriminalitet och drogmissbruk.

Vänsterpartiet vill höja kultur- och fritidsnämndens budgetram med totalt 3,985 milj kr. Det innebär satsningar på Frendevi IP, Gymnasiehallen, konstnärlig gestaltning, bidrag till fritidsgård för döva barn och ungdomar och utökning vaktmästartjänst sportcentrum mm. Men framför allt att införa en avgiftsfri musik- och kulturskola. Det sistnämnda beräknas kosta 1,75 milj kr. En avgiftsfri musik- och kulturskola motiveras av att flera familjer upplever att tröskeln av höga avgifter är alltför hög.

Vänsterpartiet har varit i opposition, men vi har varit mycket aktiva. Vi driver många frågor och vi hörs i kommunfullmäktige. I nämnder och styrelser visar vi att vi är pålästa och engagerade. Vi lägger yrkanden, argumenterar och inte sällan får vi gehör för våra åsikter.

Jag skulle vilja påstå att Vänsterpartiet har haft stor påverkan i den kommunala politiken. Från små frågor till större frågor. Från att, i varje fall tillfälligt, stoppat tvångsanslutningen till kommunens VA på Vänersnäs till att övergångsstället vid Rånnums skola åtgärdades och att GC-vägen genom den sista skogsremsan på Korseberg stoppades. Vi var helt ensamma till en början och det slutade med majoritet i kommunfullmäktige. Det finns fler frågor.

Vänsterpartiet i Vänersborg har länge arbetat för att utveckla landsbygden. 2016 motionerade vi om tågstopp i Brålanda – och det var då diskussionerna tog riktig fart.

Nu har vi motionerat om att kommunen ska inrätta en landsbygdsutvecklare som får en övergripande ansvar för landsbygdsfrågor och samtidigt bli en direktkontakt för invånarna. 

Vi har motionerat om att kommunen ska inventera alla obebodda hus på landsbygden. Syftet är att att invånare från tätorterna lättare ska kunna flytta ut på landet och att landsbygden får fler invånare. 

Vänsterpartiet har arbetat aktivt för generösare bygglov, att alla invånare ska behandlas lika och att öka demokratin och öppenheten i kommunen. Vi står på kommuninvånarnas sida mot den ibland bångstyriga och bakåtsträvande kommunala byråkratin. Ett bra exempel är vårt agerande när det gäller detaljplanen i Sikhall.

Vi har däremot misslyckats med att sänka åldern för avgiftsfri kollektivtrafik till 65 år och vi har misslyckats med att bevara några av de sista skogarna i centrala Vänersborg – Mariedal Östra och skogen vid Kindblomsvägen i Blåsut. 

Vänersborg behöver ett starkt Vänsterparti.

==

Här kan du ladda ner Vänsterpartiets lokala valmaterial:

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunvalet den 11 september:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

Anm. Stora delar av texten i denna blogg är tagen från Vänsterpartiets budgetförslag.

Valdagen är nära!

8 september, 2022 Lämna en kommentar

På söndag är det val.

Partierna tävlar om vem som har flest och bäst vallöften. De bryr sig knappast om vad som är realistiskt eller inte. Det gäller att överträffa den andre. …och vallöftena haglar… 

Det är samma varje val. I valet 2018 gavs vallöften som partierna talar sig varma för även idag, fyra år senare. Varför gör de det? Vad har partierna gjort de sista fyra åren? Hur har deras budgetförslag sett ut? Har de skrivit några motioner för att genomföra sina löften? Varför har deras vallöften inte infriats?

Partierna har ibland kompromissat bort sina vallöften, andra gånger, och inte helt sällan, har de inte ens försökt att driva sina valfrågor. Det tycks inte vara ovanligt att vallöftena på något sätt raderas ut ur politikernas medvetande veckan efter att väljarna lämnat sina röster. Vallöftena verkar ofta bara vara till för att locka till sig röster…

Jag inbillar mig att Vänsterpartiet är annorlunda. Vi ger oftast löften kring sådant vi har arbetat för tidigare eller frågor som ligger i samma riktning. På det sättet kan väljarna vara förvissade om att Vänsterpartiet kommer att arbeta för dessa i fortsättningen också.

Vänsterpartiet skriver på sin ”rikshemsida”:

Vänsterpartiet har visat att vi är beredda att gå långt för att förbättra villkoren för vanligt folk. Vi drev igenom högre pensioner, stoppade marknadshyrorna och förändrade sjukförsäkringen så att fler får det de har rätt till.

Vänsterpartiet vill fortsätta att skapa ett tryggare Sverige. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk.”

I Vänersborg kommer vi att fortsätta arbeta för mer resurser till vanligt folk och till de som har störst behov. Det visade vi bland annat i det budgetförslag som vi lade fram i fullmäktige i juni, men som röstades ner av de andra partierna. Där kan vänersborgarna se svart på vitt att Vänsterpartiet var det parti som satsade mest på skola, vård och omsorg.

I länkarna nedan går det att se hur Vänsterpartiets och de andra partiernas budgetförslag såg ut i juni i år. Det är dessa budgetförslag som visar vad partierna verkligen tycker. Det är inte vad de säger och lovar i valrörelsen.

Bloggar som handlar om budgeten för år 2023:

Några sista viktiga ord innan du bestämmer dig!

7 september, 2022 Lämna en kommentar

Sannolikt har du fått ta del av en mängd information och förslag från olika partier som vill ha just din röst. Alla partier vill väl det. Men frågorna som skiljer partierna åt är många och viktiga att förstå. Vilken utveckling av samhället vill du se?

Vi står inför ett vägskäl på söndag. Det har varit tydligt under valrörelsen att detta val kommer påverka vardagen framöver för många människor i hela landet. 

Vänsterpartiet är övertygat om att ett hållbart, jämlikt och sammanhållet samhälle är det bästa och mest trygga för den enskilda, oss alla och vår miljö. Men då måste vi återta kontrollen om välfärden. Och vi måste genomföra omfattande klimatinvesteringar och ställa om industrin för fler och mer gröna jobb. Men hur kan vi arbeta lokalt för att uppnå detta?

Tillräckliga resurser till förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten behövs, hur annars kan vi lita på att lagstadgade uppdrag kan utföras. Men kommunen behöver också arbeta mer förebyggande för social hållbarhet, kunskapsutveckling och trygghet. 

Vi kommer kämpa för en kommun där alla invånare ska bli lyssnade på och respekterade. Om någon blir överkörd kommer vi fortsätta protestera! 

Vi kommer stå upp för en friskare och mer rimlig arbetsmiljö där det ska visas tillit till personalens kompetens. Vid behov av kompetensutveckling och språkstöd ska detta erbjudas, inte minst för att försäkra vårdtagare om en tryggt bemötande. 

För miljön, ekonomin och delaktighet i samhället behöver kollektivtrafiken bli billigare och nyttjas av många fler. Taxor för färdtjänst ska vara i nivå med kollektivtrafiken. Seniorkortet 65+ och sommarlovskort för skolungdomar kan kommunen köpa från Västtrafik. Varför vägrar kommunledningen? 

En av kommunens största utmaningar är den höga arbetslösheten. På kort tid har statliga myndigheter försvunnit från Vänersborg. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan borde finnas på plats för ett fungerande samarbete med kommunen, med det lokala näringslivet och med vuxenutbildningen genom Kunskapsförbundet Väst. 

Socialnämndens arbetsmarknadsenhet kämpar i motvind och hotas därutöver av kommunledningens besparingsiver. Långtidsarbetslösheten i Vänersborg växer istället för att minska. En aktiv kommunledning måste arbeta för invånare som behöver starkt stöd för att komma ut på arbetsplatser, för att inkluderas på arbetsmarknaden. För deras skull och för hela samhällets skull. Många fler vill och kan arbeta.

Vänersborgs kommun ligger långt över rikssnitt när det kommer till barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Vi vet om vilka risker detta innebär. Ökad risk för sämre skolresultat och psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Målmedvetna förebyggande insatser är tusen gånger bättre än straff längre fram. Låt oss göra allt för våra barn, för barnens föräldrar, när stöd behövs skall stöd ges. Barnfattigdomen måste minska!

Ett förstärk kultur och föreningsliv, med fler arenor att mötas, känna sammanhang och utvecklas i, spelar också en stor roll för att motverka segregation, ensamhet och utanförskap. Avgiftsfri musik- och kulturskola är viktigt, alla barn ska få möjlighet att delta. 

Avslutningsvis vill vi tala om att vi, till skillnad från andra partier, inte ändrar vår retorik när valdagen närmar sig, eller sprider löften omkring oss. Vi arbetar långsiktigt och bygger framtiden tillsammans. Vi söker inte makten för maktens skull, men vi söker din röst för att fördela just makt, resurser och utrymme mer rättvist mellan alla invånare. Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå för att fler ska få verktygen att bidra till det gemensamma, stärka och utveckla vår kommun! Då får vi mer makt tillsammans!

==

Ovanstående artikel är med i den valtidning som skickas ut till hushållen i Vänersborgs kommun denna vecka. (Texten, inte bilderna.) Det är en tidning som vi till stor del har författat i partiföreningen här i Vänersborg, precis som mycket av det valmaterial vi har skickat och delat ut under valrörelsen.

Valtidningen är ett sista försök att övertyga invånarna i kommunen att Vänsterpartiet är värt en röst på söndag. Och har du redan röstat och vill ändra dig – det är inga problem. Det är bara att gå till vallokalen på söndag och rösta som vanligt. Din förtidsröst kommer att ”kasseras” automatiskt vid rösträkningen senare på kvällen.

Och du, sätt gärna ett kryss på den person som du helst vill se representera partiet i kommunfullmäktige.

Anm. Här kan du ladda ner nr 2 av Vänsterpartiets valtidning.

PS. Det finns många intressanta inlägg om valrörelsen på Vänsterpartiet Vänersborgs hemsida

Viktig politik för jämställdhet hotad

18 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Från och med nästa mandatperiod, som i kommuner börjar den 1 januari 2023, ska Vänersborgs kommun förändra sin politiska organisation.

Diskussionerna om hur organisationen ska utformas började redan i våras och partierna har olika uppfattningar om hur den ska se ut. Det är emellertid inga dramatiska förändringar som har föreslagits. De största förändringarna står moderaterna för i sitt förslag. M menar att byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska slås ihop till en nämnd samt att demokratiberedningen ska läggas ner. 

Det är dock det nya kommunfullmäktige, dvs det fullmäktige som blir resultatet av vänersborgarnas röster den 11 september, som ska fatta det slutliga beslutet om organisationen. (Se “Det hände på KS”.) Det nya fullmäktige börjar, till skillnad från nämnder och styrelser, ”sin” mandatperiod den 15 oktober. Antagligen kommer de nya politikerna att se till att det mesta blir sig likt även fortsättningsvis, dvs inget av moderaternas önskemål ovan blir förverkligat – inte ens om Henrik Harlitz får överta ordförandeklubban i kommunstyrelsen.

Däremot har Vänsterpartiet lagt ett förslag som har stora möjligheter att antas av det kommande fullmäktige. (Rent formellt måste förslaget också läggas till det nya fullmäktige.) I kommunstyrelsen föreslog jag i våras på Vänsterpartiets vägnar att Demokratiberedningen ska få utökade uppgifter.

Mitt yrkande hade följande lydelse (du kan ladda ned yrkande som pdf här):

“Demokratiberedningens ansvarsområde och uppgifter bör utökas till att också innefatta arbete med jämställdhet. Forskning visar, skriver SKR, att den viktigaste faktorn för att skapa hållbarhet i ett jämställdhetsarbete är att ledningen i en kommun tar ett aktivt ägarskap, dvs gör arbetet till sitt. Det är viktigt att bygga strukturer och skapa en kultur som gör att jämställdhetsperspektivet hålls aktuellt och levande.

Demokratiberedningen bör därför också byta namn till Demokrati- och Jämställdhetsberedningen.”

I Vänsterpartiets valtidning, som hushållen i Vänersborg har fått eller får denna vecka, återfinns en artikel skriven av Ida Hildingsson. Hildingsson är ledamot i socialnämnden och återfinns på plats 3 på Vänsterpartiets kommunfullmäktigelista. Hon är också feministiskt ansvarig för Vänsterpartiet Fyrbodal. Artikeln, som jag återger här nedan, visar varför det är nödvändigt att fortsätta och intensifiera jämställdhetsarbetet.

===

Viktig politik för jämställdhet hotad

Sveriges jämställdhetsresa är långt ifrån över och vi kan inte ta några rättigheter för givna. När vi går till val i september är det viktigt att vara medveten om vad som står på spel.

Det handlar om aborträtten, mäns våld mot kvinnor, jämställd familjepolitik, hbtqi-personers rättigheter, exploatering av kvinnors kroppar, global solidaritet och jämställd utrikespolitik. “Kvinna till kvinnas” feministiska valkompass (se här) har analyserat riksdagspartiernas jämställdhetspolitik utifrån dessa områden. Och det finns bara ett parti, Vänsterpartiet, som får godkänt på alla.

Rättigheter som kvinnorörelsen genom historien stridit för är hotade om vi inte är uppmärksamma och organiserar oss! Sverige är inte immunt mot den globala anti-abortrörelsen och de som lobbar mot hbtqi-personers rättigheter. Under de senaste åren har vi sett hur dessa rättigheter har inskränkts i flera västerländska demokratier.

I Sverige har vi kvinnor fortfarande sämre löner än män, gör mer obetalt hushållsarbete, tas inte på lika stort allvar i vården, jobbar oftare i eftersatta yrkesbranscher och får sämre pensioner. Vi är underrepresenterade där beslut tas, tar större ansvar för omsorgen av barn och anhöriga, har högre sjukskrivningstal och arbetar deltid för att orka.

Det finns många bränder att släcka och inte minst har vi ett enormt viktigt arbete framför oss för att alla barn och kvinnor ska få leva ett liv fritt från våld.

Men arbetet för att stärka jämställdheten både i Sverige och globalt kommer gå kraftigt bakåt om en högerkonservativ regering vinner valet i höst. Din röst kan avgöra!

===

Här kan du se hur samtliga riksdagspartier har svarat på “Kvinna till kvinnas”:  ”Feministiska valkompass”.

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunalvalet den 11 september:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

Satsa på landsbygden!

16 augusti, 2022 2 kommentarer

I valtider inser flera partier att det faktiskt finns kommuninvånare i andra delar av kommunen än bara i själva staden Vänersborg. Även människorna i Vargön, Nordkroken, Lilleskog, Vänersnäs, Västra Tunhem, Frändefors, Siviken, Timmervik, Brålanda, Sundals Ryr, Gestad, Sikhall, Grunnebo och Väne-Ryr ska också rösta den 11 september. Och landsbygdens röster är minst lika viktiga som stadens.

Vid denna upptäckt så blir det full fart på och i partierna. Kloka huvuden slås ihop på partiexpeditionerna – vad ska vi lova de mindre tätorternas och landsbygdens folk för att de ska rösta på vårt parti? Och så hittar de på det ena löftet bättre än det andra.

Så brukar det vara inför vartenda val. Men när valet är klart och rösterna räknade så återgår allt till det gamla. Landsbygden och de mindre tätorterna glöms bort…

Jag erkänner, det är kanske lite överdrivet. Men visst ligger det ändå en del i resonemanget. Vänsterpartiet försöker vara annorlunda. Och det hoppas jag att vi har visat genom åren. Vi pratar inte bara – vi handlar.

Eftersom Vänsterpartiet är uteslutna från nämndernas presidier och arvoderade poster i kommunhuset mm så får vi ta till de medel vi har – motioner och opinionsbildning. Det började med vår motion om tågstopp i Brålanda 2016 (se ”Tågstopp i Brålanda”) och slutade denna mandatperiod med motionerna i år om landsbygdsutvecklare (se Motion: Landsbygdsutvecklare) och Öde hus (seV-motion: Öde hus”).

Om Vänsterpartiet får fortsatt förtroende i valet, så kommer vårt konkret inriktade arbete att fortsätta.

Nedanstående artikel är ett utdrag från den valtidning som skickas ut till hushåll i kommunen denna vecka. Artikeln är författad av undertecknad bloggare.

===

Nu är det dags att ta nästa steg i landsbygdsutvecklingen! 

Vänersborg måste satsa mer på de mindre tätorterna och på landsbygden. Det har Vänsterpartiet alltid arbetat för. Motionen om tågstopp i Brålanda 2016, som senare antogs av ett enigt fullmäktige, var bara ett led i arbetet.

Landsbygden är avgörande för att skapa en hållbar utveckling och för attraktionskraften i en kommun. En levande landsbygd innebär bra miljöer för boende, etableringar och besöksnäring. 

Det måste finnas någon i kommunen som har landsbygdsutveckling som sitt huvuduppdrag. Vänsterpartiet har därför föreslagit att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare.

Landsbygdsutvecklaren ska arbeta för att främja landsbygdens sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. Det kan innebära att stärka servicen, förbättra kollektivtrafiken, öka bostadsbyggandet och utveckla energiområdet. Och inte minst att se till att det anläggs säkra gång- och cykelvägar t ex i Brålanda, Lilleskog, Väne Ryr och Vänersnäs.

Att satsa på en landsbygdsutvecklare skulle stärka samordningen mellan de kommunala förvaltningarna och hålla ihop alla projekt som handlar om landsbygdsområden t ex inköp av närodlade livsmedel.

Utvecklaren ska vara en kommunikationslänk mellan företagare, invånare och föreningar in i kommunhusets olika korridorer. Företagarföreningen i Brålanda är en förebild för hela kommunen hur landsbygdens invånare kan arbeta. 

Obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i kommunen måste kartläggas. Det finns ett stort intresse att flytta till landsbygden. En kartläggning uppmuntrar till att fler obebodda hus och tomma lokaler kommer till användning och att Vänersborgs kommun kan växa även utan nybyggnation. 

Det är många partier som talar om landsbygden. Vänsterpartiet har lagt flera konkreta förslag för att utveckla kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det kommer vi fortsätta med.

===

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunalvalet den 11 september:

Att leva tills man dör!

14 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Igår var Vänsterpartiet som vanligt ute och arbetade för fler röster i det kommande valet den 11 september.

Denna lördag hade vi sällskap av, inte bara Medborgarpartiet och Sverigedemokraterna, utan också Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Några moderater syntes också gå fram och tillbaka bland alla besökare på VFK:s loppmarknad. Moderaterna verkar dock helst vilja att folk kommer till deras partilokal som ligger alldeles i närheten. Däremot saknas fortfarande kristdemokrater och miljöpartister på stan.

Valtemperaturen bland vänersborgarna har stigit några grader de senaste veckorna, men fortfarande är det ganska svalt. De flesta människor som går förbi valstugorna tittar blygsamt bort, och vill inte bli besvärade av partiernas valarbetare. Men det finns intresserade personer som stannar till och verkligen tar sig tid att ta reda på partiernas uppfattning i olika frågor. Jag tänker särskilt på en mycket påläst kvinna som först pressade Socialdemokraterna om äldrevården och sedan fortsatte att göra detsamma med Vänsterpartiet. Hon menade att visst var de nybyggda äldreboendena viktiga, men det var meningslöst med fina lokaler om det inte hände något i dem. Det måste anställas mer personal så att verksamheterna kan utvecklas. Det var hennes uppfattning och hon ville veta om Vänsterpartiet delade den. Lutz Rininsland (V) utvecklade Vänsterpartiets syn i frågan.

Själv kom jag att tänka på en artikel i Vänsterpartiets valtidning som utkommer kommande vecka. Artikeln är skriven av Eldbjörg Bryntesson. Bryntesson är ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och återfinns på plats 12 på kommunfullmäktigelistan i september. Jag återger artikeln här nedan.

===

Att leva tills man dör!

Ensamhet är lika farligt för hälsan som stillasittande eller att röka 15 cigaretter om dagen. Ensamhet har blivit en av Sverige största folksjukdomar. Hårdast drabbas de äldre som med åren kan få allt svårare att röra sig i kombination med nedsatt förmåga att se och höra andra människor.

Bygg fler trygghetsboenden där vi äldre får vara med och utforma en meningsfull vardag! Lokaler där det går att laga mat och äta tillsammans, lyssna på musik och kanske själva sjunga, dans är inte heller fel. En promenad eller ett samtal i sin enkelhet. 

En cykeltur på en specialgjord cykel kan även det pigga upp, tillsammans med personal om behov finns. 

Här får hyresgästerna hjälp om så behövs, vara helt privata, men också välja att umgås med andra boende.

Genom olika aktiviteter känner man sig trygg och sedd. Behovet av vård och mediciner kan minska. Vinst för alla!

Slut på det tråkiga och intetsägande. 

De boende borde väl i realiteten vara arbetsgivare, eller?  Kommunen och personalen borde vara välfärdsleverantörer, eller?

Följ devisen: att leva tills man dör! 

Eldbjörg Bryntesson, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och nr 12 på kommunfullmäktigelistan.

===

Anm. Här kan du läsa de bloggar som handlar om kommunalvalet den 11 september:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

Mer resurser för en trygg och fungerande välfärd!

12 augusti, 2022 1 kommentar

Kommunens viktigaste ärende varje år är budgeten. Vänersborg har till skillnad från många andra kommuner, t ex Trollhättan, beslutat att fullmäktige ska fastställa budgeten i juni varje år. Och så skedde i år också. Men eftersom det är valår i år så kommer det nya fullmäktige, dvs efter valet den 11 september, att fatta ett nytt budgetbeslut.

Fullmäktiges budgetbeslut i juni är därför i praktiken utan betydelse för nästa år. Däremot visade de olika partiernas förslag till budget vad de vill satsa på, vad partierna anser vara viktigt för Vänersborg och dess invånare. Och mindre viktigt… Jag har redogjort för samtliga partiers budgetförslag i ett antal bloggar, länkar finns i slutet av denna blogg.

Vänsterpartiets budget skilde sig från samtliga övriga partiers. Vi utgick till skillnad från alla de andra från behoven. Vi tittade noggrant på vad de olika nämnderna och förvaltningarna, särskilt social- och barn- och utbildningsförvaltningarna, redovisade för behov i sina verksamheter. De andra partierna gjorde knappast det. De utgick likt ekonomer från debet och kredit i kommunens balansräkningar och bokföring. De glömde att de var politiker, och att politik handlar om att vilja förändra verkligheten…

I den valtidning (se “Vänsterpartiet gör skillnad”), som skickas ut till kommunens hushåll nästa vecka, finns en artikel av Lutz Rininsland och Stefan Kärvling om Vänsterpartiets budgetförslag. Artikeln är viktig och mycket läsvärd, trots att texten skrevs innan fullmäktiges budgetbeslut.

Om du är väldigt nyfiken på valtidningen så är du välkommen till valstugan mellan torget och Plantaget imorgon lördag kl 10.00-13.00. Där finns tidningen…

=========

Mer resurser för en trygg och fungerande välfärd!

Vänsterpartiets budgetförslag inför 2023 innehåller ytterligare pengar utöver kommunledningens förslag. Under ett valår fattas ett nytt budgetbeslut i november, efter valet. Förutsättningarna, t ex skatteintäkter, stigande inflation och pensionsavsättningar, kan då vara annorlunda. 

För Vänsterpartiet är en stark välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle. Kommunen behöver ta ett samlat och större grepp för att på riktigt förstärka och trygga välfärden för invånarna i Vänersborg. Undervisning i förskola och skola behöver förbättras, äldreomsorgens utveckling kräver resurser. Vänsterpartiet utgick i sitt budgetförslag för år 2023 från nämndernas och förvaltningarnas budgetarbete.

Vänsterpartiet ville satsa ytterligare 31 mkr på förskola och grundskola. Andelen elever i behov av språkligt och särskilt stöd ökar och kunskapsresultaten måste förbättras. Det kräver mer personal. Barngrupperna måste minskas och personaltätheten ökas på förskolorna. Att personalen på förskola och fritidshem  erbjuds fria arbetskläder är en jämställdhetsfråga. 

Vänsterpartiet ville satsa 22,7 mkr extra för att höja socialnämndens budgetram. Det går inte att skjuta problemen framför sig i socialförvaltningen. Besparingar inom äldreomsorgen och arbete, sysselsättning och integration är åtgärder som kommer att få stora och långtgående ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser för hela kommunen. Det behövs mer resurser för en trygg och fungerande välfärd. 

Det krävs ytterligare 12 mkr för att finansiera kostnaderna för försörjningsstödet, 7,5 mkr för att klara de ökade kostnaderna för daglig verksamhet LSS och 2 mkr för arbetet mot våld i nära relation. Dagverksamheten på Fisketorget måste vara kvar. 

Vänsterpartiet ville satsa 4 mkr mer på kultur- och fritidsnämnden. En meningsfull fritid har stor betydelse för individens välmående och samhällets hälsa. Idrotts- och kulturaktiviteter är också viktiga för att främja integration. Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri musik- och kulturskola.

Vänsterpartiet vill förstärka budgetramarna också i andra nämnder. Byggnadsnämnden behöver 3,5 nya tjänster och miljö- och hälsoskyddsnämnden 3.

Vänsterpartiets budgetförslag omfattade tilläggsyrkanden på totalt 67,44 miljoner kr för år 2023. Det innebar ett underskott på 22,44 mkr. Underskottet täcktes av medel ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Text: Stefan Kärvling och Lutz Rininsland

===

Anm. Här är bloggar som handlar om budgeten för år 2023:

Vänsterpartiet gör skillnad

11 augusti, 2022 1 kommentar

Vänsterpartiet i Vänersborg har gjort en valtidning som delas ut till hushållen i Vänersborgs kommun nästa vecka. Om du är väldigt nyfiken och inte kan ”hålla dig” så är du välkommen till valstugan mellan torget och Plantaget på lördag kl 10.00-13.00. Där finns nämligen tidningen…

Du kan också läsa valtidningens ledare här nedan. Den är skriven av oss vänsterpartister i Vänersborg.

==

Vänsterpartiet gör skillnad
– för en mer hållbar, jämlik och solidarisk kommun!

Vänsterpartiet fick 8,8% av vänersborgarnas röster i valet 2018. Det tackar vi för!
Under mandatperioden har vi varit i opposition. I den rollen har vi varit aktiva. Vi har lagt flera förslag och har inte sällan fått gehör för dessa. Vi pratar inte bara, vi agerar. 

 • Vi har varit aktiva i miljöfrågor som skövling av skogsområden och anslutningar till vatten och avlopp.
 • Vi har engagerat oss emot nedskärningar inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
 • Integration, jämställdhet, funktionsrätt, social inkludering och ett liv fritt från våld har också varit viktiga frågor för oss att driva. 

Vi lyssnar på dem som bäst känner sin vardag, arbetsplats och verklighet. Det tänker vi göra i fortsättningen också!

Kommunen har stora utmaningar framöver och vi vill skapa ett jämlikt och klimatsmart Vänersborg.

 • Förskolepersonalen behöver tid för att se alla barn. 
 • Det behövs tillräckligt med lärare och stödfunktioner i skolan för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning och kunna ta sig vidare ut i vuxen- och arbetslivet. 
 • Ungdomarna behöver bostad och ett arbete när det är dags att flytta hemifrån. 
 • Ett tryggt och friskt arbetsliv ska bära hela vägen till en värdig pension, en pension som går att leva på. 
 • Stärkt kultur-, fritids- och föreningsliv, ökad samverkan mellan kommun, civilsamhället och ideella krafter. 
 • Äldre ges möjlighet till aktiviteter i stärkande och förebyggande syfte och äldreomsorgen ska ge stöd utifrån behov 
 • Miljöperspektivet måste alltid finnas med i alla kommunens verksamheter.

Den som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav. För oss går vår gemensamma välfärd och trygghet alltid före skattesänkningar och privata aktörers intresse av att göra vinst på våra skattepengar.

Vänsterpartiet ser vägen till ett hållbart samhälle. Solidaritet och en rättvis fördelning av makt, resurser och utrymme är våra ledord. Alla bidrar efter förmåga – var och en får stöd efter behov. Oavsett vem du är eller varifrån du kommer ska du bli respekterad fullt ut.

Med ännu fler röster i detta val kan och vill vi vara med och påverka för att utveckla ett Vänersborg mer hållbart, jämlikt och solidariskt – nu och inför kommande generationer!

Lutz Rininsland, Gunilla Cederbom, Ida Hildingsson och Stefan Kärvling känner vänstervindarna blåsa i Skräckleparken.

===

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Anm. Läs gärna mer på Vänsterpartiets hemsida. Den uppdateras i stort sett dagligen med intressanta inlägg.

%d bloggare gillar detta: