Arkiv

Archive for the ‘Medborgarförslag’ Category

KF (23/9) 1: KF blev en fullträff + Öde hus

24 september, 2020 Lämna en kommentar

“KF blev en fullträff.”

Det trodde jag aldrig att jag skulle skriva som överskrift på en blogg – ”KF blev en fullträff!”. Men det är inte innehållet jag tänker på. Det har sällan varit någon fullträff. Ja, det skulle vara budgetsammanträdena 2016-2017 då, när betongpartierna i olika konstellationer röstade igenom kopior av Vänsterpartiets budgetförslag… (Se “Mandatperiodens budgetar”.) Nej, jag tänker på webbutsändningen av gårdagens sammanträde. Det var i stort sett tekniskt perfekt. Ljudet var bra, alla ledamöter hördes, och man kunde se dem allihop. Ja, det gick till och med att se de olika deltagarnas ansiktsuttryck… 

Det var en historisk dag för Vänersborgs kommunfullmäktige. Det var alltså det första sammanträdet någonsin som sändes direkt på webben. Det var ett resultat av en vänsterpartistisk motion, ja… – egentligen kanske två. (Se gårdagens blogg “Kretsloppsparken mm“.) Nu är det tänkt att alla sammanträden ska direktsändas i fortsättningen. Vi får se hur det kommer att gå, det kanske blir svårare den dag då det blir riktiga fysiska sammanträden igen. För då lär det behövas fler mikrofoner och kameror, personal bakom dom etc.

Men det blir en senare fråga. Gårdagens webbutsändning kunde knappast ha blivit bättre. Det tyckte nog alla de 161 personer som tittade ”live”. (Givetvis tittade inte alla på hela mötet.) Och kanske det bästa av allt, det går att se utsändningen i repris. Ja, du kan se sammanträdet hur många gånger du vill. Och det går att hoppa direkt till de ärenden som du är intresserad av. Tidigt på morgonen idag hade 69 st sett “eftersändningen” och nu när bloggen publicerades 128. Så många personer har nog aldrig beskådat ett fullmäktigesammanträde samtidigt – “in real life”. Och fler lär det bli som kommer att se eftersändningen. (Se sammanträdet här: “Kommunfullmäktige, 23 september 2020”.)

Fullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) ska också ha en stor eloge för att det fanns (och finns) teckenspråkstolkning.

Demokratin i Vänersborg har tagit ett stort steg framåt.

Rent innehållsmässigt var det emellertid ett ganska tråkigt sammanträde igår. Men så är det ibland, politik är inte alltid roligt och underhållande. Vi får se hur det blir framöver, det kan nämligen stundtals gå ganska hett till på sammanträdena. Kanske skulle ännu fler sätta sig framför datorn, “paddan” eller mobilen om det blev så…

Jag har beskrivit fullmäktiges ärenden i en rad bloggar innan sammanträdet. (Se Motion från V:are”, “Kommunfullmäktige på onsdag! (1/2)” och “Kommunfullmäktige på onsdag! (2/2)”.) Jag ska inte upprepa detta. Däremot vill jag kommentera en del av inläggen och också några beslut som inte var riktigt väntade.

Behandlingen av medborgarförslaget “Kartläggning obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun” gjorde förslagsställare Christer Waldemarsson mycket besviken.

Medborgarförslaget avslutades med två förslag:

  • “Att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av obebodda hus och outnyttjade fastigheter och lokaler för verksamheter i Vänersborgs kommun.”
  • “Att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och tomma fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter som finns i kommunen genom uthyrning, försäljning eller finna alternativa användningsområden.”

I utredningen av medborgarförslaget så säger tjänstemännen att förslaget slår in öppna dörrar och att förslaget därför ska anses besvarat:

“Vänersborgs kommun medverkar redan i ett projekt som har samma syfte som medborgarförslaget.”

Det som åsyftas är ett Leaderprojekt där Dalslands folkhögskola är projektägare:

“Fokus för projektet är att ge det stöd som kommuner, företag och markägare behöver för att ge möjligheter till och uppmuntran för inflyttning. Inventering av obebodda hus är ett av de medel som kan vara aktuella för ökad inflyttning.”

När medborgarförslag behandlas i kommunfullmäktige och politikerna ska fatta beslut om dem, så erbjuds förslagsställarna att komma till fullmäktige och delta. Coronan satte hinder för detta denna gång, så förslagsställare Waldemarsson hade istället skickat in en skriftlig kommentar – som lästes upp på mötet:

“Jag bedömer att tjänsteskrivelsen inte täcker eller svarar på innehållet i mitt förslag.
Dalslands folkhögskola har mycket riktigt startat ett leader-projekt med syfte att få fler boende till Dalsland och Munkedal. En delaktivitet är att inventera ödehus i Dalsland.
Men mitt förslag var att i Vänersborgs kommun kartlägga obebodda hus OCH lokaler för verksamheter. Alltså vänersborgs kommuns hela yta och inte bara Dalslandsdelen.
Den andra delen i mitt förslag är inte alls besvarat av Er.
Förslaget är att kontakta ägarna till kommunens obebodda hus och outnyttjade verksamhetslokaler om möjligheter till uthyrning, försäljning eller finna alternativa användningsområden. Den aktiviteten ingår ej i Leader-projektet hos Dalslands folkhögskola.
Alltså både obebodda hus och outnyttjade verksamhetslokaler, samt förslag på lösningar. Jag ser faktiskt ganska allvarligt på att beslutsunderlaget inte är komplett.”

Waldemarsson anser att beslutsunderlaget “inte är komplett”. Jag kan inte riktigt avgöra om detta stämmer och i så fall hur allvarligt det är. (Du kan ladda ner beslutsunderlaget här.) Men däremot kan jag tycka att vi politiker måste ta allvarligt på att en kommuninvånare, som lämnar in ett medborgarförslag, ska behöva tycka att ett svar “inte är komplett”, dvs inte har blivit behandlat och utrett på ett korrekt sätt.

Det är viktigt för förtroendet för demokratin och politikerna i Vänersborg att vänersborgarna anser sig vara rättvist behandlade och att förslag som lämnas in behandlas seriöst. Och om (notera att jag skriver “om”) så inte var fallet denna gång, så är det beklagligt.

Det var däremot, tycker jag, beklagligt att inte någon politiker reagerade, t ex kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), och kommenterade Christer Waldemarssons skrivelse på beslutsunderlaget innan fullmäktige utan diskussion beslutade att:

“genom nedanstående tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.”

Vilket i praktiken innebar att förslaget slängs i papperskorgen.

Det kanske är läge att avvakta ett tag och se vad Leader-projektet leder till för resultat – och återkomma på något sätt…

Det kommer fler bloggar om gårdagens fullmäktigesammanträde.

Anm. Efter lite kommunikation med en av kommunens IT-experter så har jag fått lära mig att det inte kommer att krävas mer personal vid webbsändningarna när sammanträdena blir som vanligt, dvs den dag då alla ledamöter samlas på ett ställe. Det är för övrigt en av grundidéerna för hela konceptet. Webbsändningen kommer att kunna startas, stoppas och pausas av t ex sekreteraren på plats. Det kommer att finnas automatiska kameror som fokuserar på den som pratar vid talarstolen eller podiet. (Redigerat kl 18.30.)

Kommunfullmäktige på onsdag! (1/2)

20 september, 2020 Lämna en kommentar

Kommande onsdag går höstens första corona-fullmäktige av stapeln. Ordförande Annalena Levin (C) har inte gjort några ändringar i spelreglerna. Däremot finns det vissa chanser att kommunstyrelsens sammanträden kommer att se annorlunda ut längre fram i höst. Och blir det så och utvärderingen utfaller positivt, så kanske förändringens vindar så småningom når även kommunens högsta och enda “riktigt” demokratiska organ. Kommunfullmäktige är ju som enda “institution” ett direkt resultat av valet.

Det är en diger dagordning som ska avhandlas på onsdag, i varje fall sett till antalet ärenden. Min partikamrat Lutz Rininsland har på sin blogg redogjort för en del av fullmäktiges ärenden. (Se “Kommunfullmäktige om en vecka”.) Men min vana trogen ska jag också göra det. Jag har ju en tendens att “vinkla” det lite annorlunda… Fast flera ärenden har jag redan skrivit om eftersom de har varit uppe i kommunstyrelsen. I stort sett samtliga ärenden som ska avgöras av fullmäktige måste ju ha behandlats, eller beretts som det heter, i kommunstyrelsen. Så säger kommunallagen.

Kommunfullmäktiges dagordning har följande utseende:

Det är egentligen inga “tyngre” ärenden på dagordningen, vilka ärenden som nu ska betecknas som “tunga”. Det är bland annat flera avsägelser av uppdrag, motioner och medborgarförslag.

Det finns också några interpellationer, men i coronatiderna har gruppledarna bestämt att dessa endast ska besvaras skriftligt. Det är Lutz Rininsland (V) som ställer interpellationerna. Han har redan fått svar av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). På interpellationen “Hur hanteras kommunfullmäktiges återremiss” svarar Augustsson att ärendet Rininsland frågar efter håller på att beredas “av våra tjänstemän”. På interpellationen om framtiden för Trollhättan-Vänersborgs flygplats ger Augustsson ett svar som visar att de två inte alls är överens om flygplatsens betydelse för näringslivet i området. Rininsland har skrivit om båda interpellationerna på sin blogg. (Se “Kommunfullmäktige om en vecka”.) Han lär snart också kommentera Benny Augustssons svar på flygplatsinterpellationen.

Vänersborgare har skrivit flera medborgarförslag. Det är en relativt ny företeelse i Vänersborg, men det är väldigt roligt, och viktigt, att invånarna utnyttjar möjligheten att komma med förslag till politikerna. (Läs mer på kommunens hemsida: “Medborgarförslag”.) Det mest intressanta medborgarförslaget är “kanadagässens utbredning och decimering”… En viss Andersson vill att gässens ägg decimeras direkt efter äggläggningen i april-maj. Och varför inte, alla förslag som minskar stammen av denna invasiva art som ingen vill ha är bra förslag. (Se ”Kanadagåsen”.) Varför inte göra detsamma med fiskmåsarna…?

Samme Andersson föreslår också att det utförs bakteriemätning i Vassbotten.

“Lika många badar i Vassbotten som utefter Skräcklan.”

Skriver Andersson och påpekar att Vassbotten hyser ett mycket stort antal gäss… Även detta förslag har min fulla sympati.

Ytterligare ett tredje medborgarförslag är värt all respekt och borde genomföras snarast:

“Skyltat och markerat övergångsställe önskas vid rondellen mellan Kastanjevägen och butiken COOP.”

Förslaget är inspirerat av en text som var skriven med krita på marken vid rondellen – se bild:

“Jag vill gå säkert /Johanna”

Förslagsställaren menar att det egentliga syftet med förslaget är att det blir säkert att passera bilvägen. Hen ger själv flera andra möjliga alternativ.

Det finns faktiskt ännu ett medborgarförslag, ett mycket utförligt och genomarbetat sådant om att “Skapa Bergagården EKO innovation med visionen Ett centrum för innovativa hållbara lösningar för alla!”.

Målet med förslaget är:

“att skapa ett innovationscentrum för myndigheter, organisationer, företag, privatpersoner, uppfinnare, högskolor, föreningar med flera där det ges förutsättningar att experimentera, prova samt visa nya innovativa hållbara innovationer.”

Förslagsställaren besitter en tämligen fantastisk vision och de framförda idéerna är kreativa och säkert jättebra på många sätt om de blir verklighet. Men det kan väl tyckas lite väl optimistiskt att tro att Fastighets AB med Bo Carlsson (C) som ordförande eller Vänersborgs kommun skulle vara kapabla och kompetenta att ro ett sådant storslaget projekt i hamn. Det lär även vara förenat med stora ekonomiska satsningar, och pengar är något som kommunen ska vara rädd om. För övrigt låter det på flera sätt i medborgarförslaget väldigt likt det som kommunen är inblandad i på Wargön Innovation. 

Vi får se vad som händer. Förslaget liksom samtliga medborgarförslag ska skickas vidare in i den kommunala byråkratin för utredningar etc, vilket kan ta ganska lång tid. Men de kommer tillbaka så småningom – några för beslut i kommunfullmäktige, andra för beslut i någon nämnd. Det finns säkert all anledning att återkomma.

Ett medborgarförslag “kommer tillbaka” på onsdag. Det lämnades in 12 januari, har utretts och ska nu beslutas av kommunfullmäktige. Medborgarförslaget har titeln “Kartläggning obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun”.

Syftet med förslaget var att en kartläggning skulle:

“uppmuntra till att fler obebodda hus och tomma lokaler kommer till användning och att Vänersborgs kommun växer även utan nybyggnation.”

Efter kartläggningen är det sedan tänkt att ägarna kontaktas av kommunen och informeras om vilka möjligheter som finns:

“genom uthyrning, försäljning eller … alternativa användningsområden.”

Förslaget innehåller vettiga resonemang och konstruktiva och bra förslag. Förslagsställaren redogör också för exemplet Falkenberg som har gjort en sådan här kartläggning med bra resultat.

I utredningen av medborgarförslaget så säger tjänstemännen att förslaget slår in öppna dörrar och att förslaget därför ska anses besvarat:

“Vänersborgs kommun medverkar redan i ett projekt som har samma syfte som medborgarförslaget.”

Det var ju bra, men det är ju synd att detta arbete inte är mer känt…

Klicka här för att läsa del 2: ”Kommunfullmäktige på onsdag! (2/2)”.

Nu kommer KF igång

8 februari, 2020 Lämna en kommentar

På onsdag är det dags för årets första sammanträde med kommunfullmäktige. Så här ser dagordningen ut:

När man sitter i kommunstyrelsen, i mitt fall som ersättare, så har man redan stött på alla ärenden och handlingar, och förhoppningsvis också läst dom. Det är ju enligt den kommunala demokratins principer, så som de regleras och beskrivs i Kommunallagen, att alla ärenden som behandlas i fullmäktige ska ha beretts i kommunstyrelsen. Därför har jag beskrivit de flesta ärenden tidigare. (Se “KS sammanträder!”.)

En liten kort lektion bara… Alla ärenden i kommunstyrelsen går emellertid inte vidare till kommunfullmäktige, eftersom kommunstyrelsen kan besluta om vissa saker på egen hand. Det finns även ärenden på onsdag som inte har varit uppe i kommunstyrelsen. Det är ett större antal medborgarförslag. Fullmäktige tar upp dessa förslag och beslutar vem som ska få i uppdrag att bereda. De flesta går till en nämnd som också beslutar slutgiltigt. Några enstaka bereds i en eller flera nämnder och avgörs senare i kommunstyrelsen. Ett fåtal återkommer till fullmäktige om fullmäktige redan nu bestämmer att vilja behålla beslutanderätten. (Slut på lektionen…)

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. (Läs mer om medborgarförslag och hur man kan lämna förslag på kommunens hemsida, “Medborgarförslag”. Här kan du också läsa vilka förslag som har lämnats in, “Inkomna medborgarförslag”.)

Det är sju (7!) medborgarförslag inlämnade sedan fullmäktiges förra sammanträde. De har skiftande karaktär och handlar om många olika saker.

Det första medborgarförslaget går ut på att kommunen ska bygga en multiarena med konstgräs på Katrinedals grusplan. Ett annat medborgarförslag tycker att omklädningsrummen på Idrottshuset ska underhållas bättre och menar att en renovering är nödvändig. Den beskrivning som görs av omklädningsrummens urusla skick är mycket levande och detaljerad. Jag trodde faktiskt att omklädningsrummen var åtgärdade, men tydligen inte. Är rummen som de beskrivs i förslaget är det oacceptabelt…

Från Brålanda kommer ett medborgarförslag om obebodda hus och tomma lokaler. Förslagsställaren föreslår:

  • “Att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av obebodda hus och outnyttjade fastigheter och lokaler för verksamheter i Vänersborgs kommun.”
  • ”Att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och tomma fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter som finns i kommunen genom uthyrning, försäljning eller finna alternativa användningsområden.”

Förslagsställaren hänvisar till att en hel massa kommuner har gjort något liknande. (Jag vill minnas att Västnytt har haft inslag om detta från Falkenbergs kommun.) Det har lett till att obebodda hus och tomma lokaler har hyrts ut eller sålts och därmed kommit till användning. Kommuner har växt utan nybyggnation…

Från Grunnebo kommer en önskan om att kommunen sätter upp belysning utefter den lokala gång- och cykelvägen runt samhället. Hmmm… Kommunen får inte glömma invånarna utanför själva Vänersborg…

Ytterligare ett medborgarförslag gäller säkerhet och parkeringar vid en gammal anrik fotbollsplan, Boteredsvallen. Här hade det lika anrika laget Columbia sin hemmaplan… Det är trångt och problem med parkeringsplatserna samtidigt som barn ska in och ut ur bilarna. Någon kan lätt bli påkörd i trängseln och röran. Förslagsställaren vill att kommunen åtgärdar problemen – och hänvisar även till Barnkonventionen.

Det önskas en utredning av en gång- och cykelväg från E45:an längs Rösebovägen till Brasmerudskorsningen. När det gäller frågor kring trafik och säkerhet, särskilt för barn och ungdomar, är det viktigt att kommunen tar varningssignalerna på allvar. Vilket jag i och för sig tror att den gör.

Det sista medborgarförslaget sätter fingret på jordens största utmaning just nu – klimatförändringarna. De fem undertecknarna skriver att det krävs två typer av förändringar – på alla nivåer:

* “dels en anpassning till den typ av klimat som kommer att dominera under de kommande årtionden, och”
* “dels en förändring som i möjligaste mån bidrar till att bromsa de pågående klimatförändringarna”

De fem menar att Vänersborg måste bli en nollutsläppskommun av CO2 (koldioxid) och föreslår att kommunen beslutar att:

* “CO2-effekter av kommunala åtgärder och beslut skall utredas innan beslut fattas”
* “CO2-effekter av kommunala åtgärder och beslut skall till fullo kompenseras genom s.k. kolsänkor, och att dessa kolsänkor är del av respektive beslut”

Det här tycker jag är ett utmärkt förslag.

Det är bra att kommuninvånare ”i alla delar” av kommunen är engagerade och lämnar förslag. Det är bra för demokratin. Men det fattas alltså inga beslut kring medborgarförslagen på onsdag. Fullmäktige skickar dom till någon nämnd och/eller till kommunstyrelsen, för vidare beredning.

Både i socialnämnden och i kommunstyrelsen var alla partier överens om att höja taxor inom socialnämnden. Jag är lite överraskad, faktiskt, att ingen har protesterat när kostnader ska höjas för de gamla som många gånger dessutom har det ganska dåligt ställt. Jag vet dock ganska lite om ärendet och har inte fått någon mer information än det som står i handlingarna. Och det är att avgifterna ska höjas 3,77%, på t ex kosten, från och med den 13 mars 2020. Även nya avgifter ska införas – installationsavgift vid nya larm, utkörningsavgift för matdistribution och obligatorisk avgift för slutstädning.

Vi får se om någon protesterar i fullmäktige på onsdag.

Fullmäktige föreslås anta policy och riktlinje för “kommunens representation och uppvaktningar”. Det har jag skrivit om tidigare. (Se “KS 29/1: Bokslut mm”.) Likaså har jag skrivit om Lutz Rininslands (V) motion om öppenhet på kommunens digitala anslagstavla (motionen kan hämtas här). Han yrkar att:

“kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar skall göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter.”

Men det vill inte de tjänstemän som har skrivit beslutsförslaget. Och inte heller kommunstyrelsens ledamöter. Men Rininsland vill. Det lär bli diskussion på onsdag.

Lutz Rininsland (V) kommer som vanligt att vara aktiv. Han ställer även en interpellation till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S). Interpellationens rubrik är “Bostadslös eller gick det att lösa?” och Rininsland beskriver den själv på sin blogg.

Rininsland ställer också en fråga till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Det går en del rykten att Vänersborg ska bygga en ny sessionssal vid Kommunhuset helt i egen regi. Eftersom ingen information har lämnats om planerna i t ex kommunstyrelsen frågar Rininsland helt enkelt om vad som händer (se “En mycket enkel fråga”):

“Vad kan kommunstyrelsens ordförande berätta om det som görs för att hitta en lösning?”

Trots att det blev en lång blogg så tror jag att det blir ett tämligen kort fullmäktigesammanträde – på onsdag kl 18.00 i Folkets Hus.

Vi kanske ses…

%d bloggare gillar detta: