Arkiv

Archive for the ‘VA’ Category

Sikhall, Huvudnäs, fotboll, IFK och arenan

5 oktober, 2017 2 kommentarer

ghostGBGEfter att ha njutit av en fantastisk konsert med Ghost BC så har vardagen återvänt och med den det politiska livet i Vänersborg. Det tycks ju hända saker i vår kommun hela tiden, helg som vardag.

Många fortsätter att höra av sig angående bloggen om skolresultaten i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”). Det har som de flesta bloggläsare kanske märkt också blivit två ”uppföljande” bloggar i ämnet. (Se ”Skolkrisen i Vänersborg (1/2)” och ”Skolkrisen i Vänersborg (2/2)”.) Intresset för skolfrågor tycks vara stort bland allmänheten i Vänersborg.

Men det finns även andra frågor som engagerar.

sikhall_skyltNågra invånare i Sikhall är både förvånade och upprörda över hur kommunen går tillväga med VA-dragningen längs dalslandskusten. Det finns de som befarar att säkerheten i ”rörsystemen” inte kommer att bli den bästa och att avloppsvatten i en framtid till och med riskerar att läcka ut i badvattnet i Sikhall. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida detta stämmer eller inte. Jag hoppas bara att de har fel…sikhallsresa4

Dessutom säger de här personerna, bland annat genom kommentarer på bloggen (se här), att kommunens sätt att gräva och dra ledningar omöjliggör för en gång- och cykelväg (GC) mellan segelsällskapets klubbhus och kiosken/badet i Sikhall – ett farligt vägavsnitt för fotgängare och cyklister. (Det är flera tillbud varje år.) Det är för övrigt en GC-väg som de boende i området har efterlyst och önskat i flera år. Sikhallsborna menar att kommunen visar på ett oerhört kortsynt sätt att planera och bygga, när man inte istället anlägger en GC-väg samtidigt som man gräver för VA-ledningar.

Vi får se vad Benny Augustsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger om detta den 25 oktober när han ska svara på en interpellation av Gunnar Lidell (M). Själv funderar jag på att ta en tur upp till Sikhall och se vad som är på gång.

Kommunen har börjat en ”uppfräschning” av fd Huvudnässkolans skolgård. Jag fick faktiskt ta ett foto av en karta (tack Gunnar Lidell, M) som visar hur det är tänkt att bli. (De streckade områdena ska inte utföras.)

Ritning_Hnas

Uppfräschningen beräknas kosta 1,3-1,5 miljoner kr.

Kommunen skriver på sin Facebooksida:

”Men eftersom folk ska kunna njuta av detta i många år kan man se det som en investering.”

huvudnas_uppfraschning2017

Jo visst kan man se det som en investering. Och finns det investeringspengar att ta av så är det säkerligen också värt pengarna. Om det nu finns investeringspengar alltså. Som bekant är det ju lite si och så med det. Antagligen hade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF tyckt att pengarna skulle kunna ha blivit en grundplåt till konstgräs på Hallevi. Eller till en renovering av Fotbollens Hus på Vänersvallen. (Mer om detta nedan.)

parkering_handJag vet inte varför, men lite senare tog kommunen bort ovanstående kommentar på Facebook och skrev istället:

”Det lär hamna på runt 1,5 Mkr. Då ingår också handikapparkering för museet. P-platsen är en del av projektet för tillgänglighetsanpassningen av museet.”

Och en handikapparkering kan man naturligtvis inte ha synpunkter på. Det är väl egentligen bara konstigt att det inte har anlagts en sådan tidigare. Men nu ska det alltså bli av, och det faktiskt efter ett medborgarförslag (!) som lämnades in till kommunen i operasangerskafebruari…

Men sedan kan man ju fråga sig var investeringen på 1,5 miljon tar vägen om kommunen beslutar sig för att bygga på Huvudnästomten. Den frågan ska väl för övrigt snart aktualiseras kan jag tänka. Det pratas ju om både konserthus och en ny sessionssal till kommunens politiker…

Spontant känns det som om uppfräschningen av Huvudnästomten skulle ha avvaktat ett sådant beslut. Men visst, det blir fint på Huvudnästomten. Ingen tvekan om det. Kommunen är mycket bra på att skapa trivsamma miljöer i centrum.

halleviIPDet har blivit lite strul med konstgräset på Hallevi och renoveringen av Fotbollens Hus på Vänersvallen. Båda investeringarna fanns med i kultur- och fritidsnämndens investeringsplan, konstgräs på Hallevi för 6 milj kr år 2019 och Fotbollens Hus för 7 milj år 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 september att kasta om dessa investeringar. Det innebar alltså att konstgräset på Hallevi flyttades till år 2020.

Det här reagerade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF på. De ville prioritera Hallevi. (Se artikeln ”VIF, Wargön och VFK gör gemensam sak” i tisdagens TTELA.) Klubbarna skrev också till kommunen och påtalade detta:tummen_upp4

”En konstgräsplan på Hallevi frigör hårt belastade tränings- och matchytor för alla tre föreningar. Därför är vi helt överens om att denna investering har högsta prioritet.”

Helst vill fotbollsklubbarna att båda investeringarna ska ske år 2019, men om det inte är möjligt så ska ursprungsförslaget gälla, dvs Hallevi före Fotbollens Hus.

Som jag ser det, så har fotbollsklubbarna rätt. Konstgräset på Hallevi måste komma först. Det är ett hårt tryck på fotbollsplanerna och alla ungdomar (och vuxna) måste få plats. Fotbollen, och särskilt ungdomsfotbollen, är en stor sport i kommunen och den är särskilt viktig för integrationen.

ifkEn klubb som har lite lättare med sina kommunala kontakter är IFK Vänersborg. Det kanske inte är så konstigt, många högt uppsatta politiker och tjänstemän är medlemmar i klubben. Och så ligger ju klubben i bandyns högsta division. Vilket förpliktigar. Tycker i varje fall de flesta av dem som brukar titta på IFK:s matcher. Och det är faktiskt ganska många.

Alldeles i dagarna har kommunen skrivit på ett marknadsföringsavtal med IFK. Avtalet ser ut som det brukar. Det har ju funnits ett sådant här avtal i många år nu.

Syftet med marknadsföringsavtalet är:

”Avtalet syftar till att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun. Genom ekonomisk ersättning till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun som motprestation profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommunen på såväl nationell som internationell nivå.”

ifk_drakt2Kommunen får enligt avtalet möjlighet att ”exponera” sitt ”varumärke” genom ett märke på matchdräkterna, reklamplats i arenan, plats på IFK:s hemsida och på några ställen till. Kommunen får också en del andra möjligheter, t ex att kostnadsfritt anlita delar av IFK Vänersborgs spelartrupp vid två offentliga arrangemang och att vara stor respektive liten matchvärd.

För detta får IFK Vänersborg 125.000 kr av Vänersborgs kommun och ytterligare 15.000 kr om IFK når kvartsfinal. (15.000 kr till om det blir semifinalspel.) Kommunen ska också betala tryckkostnaderna för dräktreklamen, som år 2015 uppgick till 4.033 kr inkl. moms.

motion5Det är väl i och för sig inga stora pengar det handlar om, åtminstone inte om man jämför vad Trollhättans stad betalar till Gripen och FC Trollhättan. Men det handlar om principer och likabehandling. Något som Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist efterlyste i motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Vi väntar emellertid fortfarande på att motionen ska behandlas. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

För övrigt har det diskuterats på Facebook om arenans kostnader, dock inte initierat av mig. Men för att få mer information om kostnaderna skrev jag till kultur- och fritidsförvaltningen och frågade.gokunge_arena

Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget. Det betyder, tror jag, att man kan säga att arenan kommer att kosta Vänersborgs skattebetalare ungefär 20 milj kr i år.

Det är onekligen mycket pengar…

Det har hänt mer i Vänersborg, men det får jag återkomma till.

Skaven och väghållaransvar

2 september, 2015 Lämna en kommentar

År 2015 tycks vara, och bli, en prövningens tid för många vänersborgare. Badgästerna på Gardesanna har fått hålla sig extra länge, om möjligt, för att hinna fram till ”bajamajorna” i tid, medan Solvarm på Sikhall ska tvångsanslutas till det kommunala bajamaja-nätet.

skavenkarta3Invånarna i Skavenområdet har fått sköta sina egna ”bajamajor”. På Skaven finns det nämligen inget kommunalt ”bajamaja-nät” – trots att det ligger hyfsat centralt i Vänersborg mittemellan Blåsut och Öxnered. Kommunen bygger ut VA-nätet längs Vänerkusten, men den har tydligen glömt att det finns Vänerkust söderut också. I varje fall ”Vassbottenkust”.

I vinter stundar dock nya prövningar för invånarna i Skavenområdet, då kommer mörkret att falla över området (liksom på en del andra håll i kommunen). Gatubelysningen ska släckas morkerner. Det som återstår av den vill säga…

I en skrivelse till kommunstyrelsen tidigare i år (som också blev en debattartikel i Vänersborgaren) skriver en invånare på Skaven:

”I rättvisans namn ska vi sedan sitta i mörkret och betrakta de stora strålkastare som varje kväll strålar över uppvärmda och snöfria fotbollsplaner drygt 500m längre bort. Vi kan också njuta av Länsförsäkringars blå logga som från Arenas entré lägger ett blått stråk i Vassbotten vatten. I Arenan lyser tusentals lampor och ismaskinerna mullrar halva året alltmedan mätaren tickar ut skattekronor.”

debattKommunens prioriteringar kan man diskutera länge om…

Men vad jag förstår så har de boende på Skaven fått erbjudande om att överta den ”nuvarande” belysningen i befintligt skick. Fast den i stort sett är obefintlig… Förra vintern sågades enligt uppgift tre stolpar ner och en ny stolpe i metall togs bort…snoskottning

Inte heller ska vägarna underhållas eller snöröjas av kommunen i vinter. Skaven ligger nämligen utanför planlagt område och därmed utanför väghållaransvaret.

Kommunen:

”Det är viktigt att kommunen tillämpar likartade regler på samtliga vägar med samma typ av förutsättningar. Av den anledning föreslås att vägar som ligger utanför kommunens väghållaransvar inte underhålls och sköts av kommunen.”

I TTELA den 2 februari i år säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S):

”Givetvis kommer vi att spara pengar, men vi har inte diskuterat det. Det har inte varit det viktiga i det här utan det är likabehandlingsprincipen.”

juridikAlla ska behandlas lika i Vänersborg. Och det är riktigt, det är så det ska vara. Det stadgar om inte annat kommunallagen. Men det måste ju naturligtvis inte innebära att alla måste behandlas lika dåligt.

Som det också stod i skrivelsen från Skaven-invånaren:

”Nu tänker jag i min enfald att eftersom vi på Skaven i alla år saknat VA-nät så måste väl kommunen nu, i rättvisans namn, upphöra med 150 miljonersutbyggnaden av VA vid Vänerns Dalslandssida.”

Och det kan man väl hålla med om. Av likabehandlingsskäl alltså. Alla ska ha lika dålig service…? Eller?

Men… Man kan ju faktiskt tänka sig att det också går att behandla alla kommundelar lika bravisionen

Vänersborgs vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

ordfklubbaKommunens beslut angående Skaven har alltså ifrågasatts. Ja, kommunens och kommunens. Det är faktiskt ”bara” Fastighetsutskottet (ett utskott under samhällsbyggnadsnämnden) som har fattat beslutet. (I TTELA stod det i artikeln i februari att samhällsbyggnadsnämnden hade fattat beslut den 11 december 2014, men det stämmer inte. Det var Fastighetsutskottet.) Vilket kan te sig lite konstigt när beslutet både omfattar ganska många människor och innebär betydande konsekvenser för dessa – alternativt ökade boendekostnader (de boende får betala ljus och snöröjning själva).

Men det är kanske som det ska vara… I varje fall har kommunen, vilken instans det än nu är, rent juridiskt rätt att fatta ett sådant här beslut. I plan- och bygglagen står det:

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser.”

snoplogFastighetsutskottet har, enligt artikeln i TTELA (och jag är övertygad om att det stämmer, även om bilagan med dessa uppgifter inte medföljde protokollet ifråga), satt upp tre kriterier för kommunens väghållaransvar när det gäller områden utanför detaljplanelagt område:

  • ”om vägen ligger på område som inte är planlagt men mellan två närliggande planlagda områden för bostäder”
  • ”om vägen ligger i eller mellan områden som är uppbyggda som sammanhållen bostadsbebyggelse med kvartersstruktur”
  • ”om vägen är genomfartsväg eller huvudled.”

De vägar som uppfyller minst två av kriterierna ska kommunen fortsätta att snöröja och underhålla.

Samtidigt ser jag några rader i en presentation gjord i samverkan mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverket. Presentationen heter ”Rätt väghållaransvar” och under rubriken ”Kriterier för kommunalt väghållaransvar” står det:

”Väghållningsområde bör omfatta:detalj_skaven

  • planlagt område i tätorten
  • områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom de närmaste åren (3-5 år)”

skavenkartaOch som en händelse – kommunen har jobbat med just en planering för exploatering! I januari 2012 så publicerade byggnadsförvaltningen skriften ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Det var för övrigt något som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden behandlade och skulle lämna svar på den 16 april 2012… (Se ”Inför BUN 16 april”.)

Och därmed tycks punkt två ovan vara uppfylld. Men nu är väl inte dessa rekommendationer tvingande, så då kan väl kommunen bortse från dem… Enligt en tjänsteman på förvaltningen så handlar det också om:

”enligt uppgift vägar där trafikverket är väghållare och tex avser lämna över till kommunen.”

Och sedan har det ju inte heller hänt så mycket sedan 2012 på Skaven. Kanske blir det inget med detaljplanen…

fragaJag ställde därför en fråga till ”kommunen” och frågade varför det inte har hänt något på Skaven. Jag fick svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. Men det är gjort nu. Bullerkartor som visar utbredningen av buller i området har nu levererats. Och slutsatsen blir:

”Med detta som underlag bedömer vi att vi nu kan fortsätta med planprogram för Skaven/Öxnered.”

Även om detta tydligen inte är känt av alla tjänstemän i förvaltningen som arbetar med väghållningsfrågan. Således svarade en annan tjänsteman:

”När det gäller skavenområdet och eventuellt tidigare detaljplaner är det inget kommunens planavdelning känner till.”

Så i vinter försvinner kommunen väghållaransvar på Skaven, för att kanske komma tillbaka nästa vinter? Ska alltså de boende, som det står i Fastighetsutskottets protokoll:

”söka förrättning gällande gemensamhetsanläggning för väg”

…för typ en vinter?

logik3Känns det som om den kommunala logiken är på topp? Inte?

Å andra sidan är det inga lätta frågor det här med väghållaransvar. Var går gränsen för kommunens skyldighet att tillhandahålla service? Hur många människor ska till exempel bo i ett område för att kommunen ska ta över ansvaret? Kan kommunen ha väghållaransvar på alla vägar i kommunen? På landsbygden har enskilda fastighetsägare och samfälligheter alltid underhållit och snöröjt sina vägar.

Å andra sidan betalar alla kommuninvånare skatt. Och bor man i områden med detaljplan så har kommunen väghållaransvar och skattebetalarna får så att säga tillbaka pengarna. Men inte de som bor på landsbygden…grunnebo

Grunnebos vägnät har till exempel varit kommunalt. (Här finns förresten också kommunalt VA.) När den nya 44:an byggdes tvingades invånarna bilda en samfällighet för att kommunen släppte sitt väghållaransvar. Grunnebo blev tydligen helt plötsligt landsbygd. I Grunnebo ligger det för övrigt också en hel del industrier. De får också betala för vägarna. Om de flyttar någon kilometer bort, till Trestad Center, så hade de sluppit att betala.

fragande2Det får mig att fundera, måste den kommunala rättvisan och likabehandlingen innebära att alla behandlas lika dåligt? Varför inte försöka lyfta så många områden som möjligt, så att alla eller så många som möjligt får ”valuta” för sina skattepengar? (Och så blir kanske landsbygden dessutom attraktivare att flytta till.)

Och Skaven då? Ja, ska området detaljplaneras och bebyggas inom kort, varför fortsätter då inte kommunen att ta väghållaransvaret även denna vinter?

Kategorier:landsbygd, Skaven, VA

VA i Forsane

5 februari, 2015 Lämna en kommentar

forsane2Det kom ett mail sent igår kväll från Forsane, en liten ”by” strax utanför Frändefors. Mailet handlade om vatten och avlopp.

Den 12 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att området kring Forsane och Dykällan ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Fullmäktiges beslut överklagades av Forsane Samfällighetsförening, men på grund av att Samfälligheten inte angav några skäl eller motiveringar till Förvaltningsrätten, dvs inte hade ”utvecklat sin talan”, så fick kommunen rätt. Det är inte alltid så enkelt för ”vanliga” invånare att veta hur de juridiska processerna går till. (Det här har jag beskrivit i en blogg, se ”Forsane och kommunen”.)

Och fram tills nu har Forsane Samfällighetsförening, dvs de boende i området, skött sitt eget VA. De äger och sköter VA-nätet genom föreningen.

Men nu har Samhällsbyggnadsnämnden, så att säga, börjat verkställa fullmäktiges beslut. Den har beslutat att överta VA-anläggningen i Forsane och det till ett pris som nämnden tycker att den är värd – 257.600 kr (exkl moms).konsult3

Och det är det som tvisten nu handlar om. Och mailet från Forsane.

Det finns nämligen två olika konsulter som har kollat vad VA-nätet i Forsane och Dykällan är värt – en konsult anlitades av Forsane Samfällighetsförening och en av kommunen. De två konsulterna har räknat på lite olika sätt och kommit fram till två olika summor. Och naturligtvis är det så att prislappen från kommunens konsult är betydligt lägre än den från Forsanes konsult. Och enligt kommunens konsult var nätet värt just 257.600 kr.

Och det kommenterade samhällsbyggnadsnämndens nye ordförande Benny Augustsson (S) i gårdagens TTELA (4 feb):

”Den värdering som Sweco (kommunens konsult; min anm) gjorde är riktig.”

Hur Augustsson nu kan vara hundra säker på det…

overklagaEkonomiska frågor är viktiga. Och när det gäller det här med VA kan det handla om stora pengar för enskilda fastighetsägare. Bland annat av den anledningen har Forsane Samfällighetsförening bestridit den värdering som kommunen har gjort.

I mailet från Forsane står det (jag har redigerat något i texten):

”Hur kan Kommunen gå ut och ta ett beslut i detta ärende när detta ligger för bedömning hos Statens VA-nämnd?????? Och det kan ta från 3 till 12 månader i behandlingstid.”

Och det kan väl tyckas lite märkligt – att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut innan frågan är rättsligt avgjord. Kan man väl tycka. Eller?

Jag tycker att det är oerhört tråkigt att det inte går att resonera sig fram till en lösning som båda parter är nöjda med. Oavsett vems ”fel” det är att det har gått snett i dialogen. För naturligtvis är det så att representanter för Forsane Samfällighetsförening anser att det är kommunens fel, medan kommunen, antar jag, tycker precis tvärtom. Och vem som har rätt vet jag inte. Även om jag blev lite förundrad när jag läste ett mail från den 25 mars förra året. Då svarade representanter från kommunen på ett mail där Samfällighetsföreningen ville träffas och diskutera och förhandla om frågan:

forhandling2”Det finns inget att förhandla om.”

Och om kommunen har fortsatt på den vägen så förstår jag att människorna i Forsane blir något besvikna och i vissa fall kanske till och med lite desperata. En sådan attityd är inte helt bra… Även om kommunen rent formellt har hanterat frågan på ett juridiskt korrekt sätt, vilket säkerligen är fallet, och kanske till och med har rätt i sak. Vilket kanske inte är helt säkert.

Men nu har beslutet redan fattats i samhällsbyggnadsnämnden – och på sitt senaste sammanträde, den 29 januari i år, så beslutade nämnden att skicka en skrivelse till Forsane Samfällighetsförening där föreningen meddelas vad som gäller… Punkt, slut typ.

Samtidigt väntar den rättsliga processen kring värderingen på ett avgörande.

Det finns nog, trots allt, anledning att tro att det är läge att återkomma i frågan.

Kategorier:Forsane, VA

Forsane och kommunen

11 juni, 2014 1 kommentar

maktKommunen är en mäktig aktör. Den har stora ekonomiska och personella resurser. Kommunen har tillgång till experter alltifrån ingenjörer till jurister. Och finns inte sakkunskapen på plats, så kan den köpas in.

Det händer inte alltför sällan att enskilda vänersborgare inte kommer överens med kommunen. De har upplevt att det inte är lätt att få den kommunala kolossen som trilskande motpart eller till och med som fiende. Det har Andersson i Nordkroken, Larsson i Sikhall, de boende vid Kindblomsvägen, föräldrar vid väg 2031 i Väne Ryr och många andra vänersborgare erfarit.

Kommunen tycks alltid ha rätten och lagen på sin sida. Och tycker en enskild invånare inte det, så går de kommunala besluten att överklaga. Men då gäller det för den enskilde invånaren att veta vad som går att överklaga, till vilken instans det ska överklagas och hur det ska överklagas. Det är inte alltid så lätt.

Hur det kan gå om man som ”enkel” och ”vanlig” kommuninvånare kommer i ”konflikt” med kommunen är Forsane Samfällighet ett exempel på… Forsane Samfällighet består av de boende runt Forsane i Frändefors. Samfälligheten ordnar VA-frågorna i området.

VA är naturligtvis en nyckelfråga för människor i en kommun. Alla måste ha ett fungerande VA och det måste också finnas VA om det byggs nya bostäder. Inget VA, inga människor typ. Självklart.

sammantrade6Den 12 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”införa verksamhetsområde för VA – Vatten och Avlopp, etapp 3, för Forsane och Dykälla i Vänersborgs kommun.”

Ett verksamhetsområde är enligt lagen om ”allmänna vattentjänster” (2006:412):

”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”

I ett verksamhetsområde är kommunen huvudman. Fullmäktiges beslut innebar att de boende i Forsane och Dykällan ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Jag var själv med om beslutet i fullmäktige. Fast inte Gunnar Lidell (M). Kommunstyrelsens ordförande deltog inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.

De boende i Forsane uppskattade inte beslutet…

klagaDen 2 juli 2013 överklagade Forsane Samfällighetsförening fullmäktiges beslut. Samfälligheten vände sig till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten lämnade dock över handlingarna till Statens VA-nämnd, enligt paragraf 53 i lagen om allmänna vattentjänster. Statens VA-nämnd skickade emellertid tillbaka ärendet till Förvaltningsrätten.

Den 17 september 2013 meddelande Förvaltningsrätten att överklagande från Forsane Samfällighetsförening avslås:

”Forsane Samfällighetsförening har överklagat beslutet, men har inte utvecklat sin talan i förvaltningsrätten. Samfällighetsföreningen har följaktligen inte visat att det finns förutsättningar för att upphäva det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås.”

Forsane Samfällighetsförening överklagade till Kammarrätten. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Forsane Samfällighetsförening gick därför till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den meddelande inte heller prövningstillstånd…

domareForsane Samfällighetsförening förlorade den juridiska processen.

Orsaken till den juridiska utgången var att Forsane Samfällighetsförening ”bara” överklagade fullmäktiges beslut. Samfälligheten angav inga skäl eller motiveringar till Förvaltningsrätten, dvs hade ”inte utvecklat sin talan”.

Och det måste man.

Hur nu ”enkla” och”vanliga” invånare i Vänersborg ska veta det… (Samfälligheten utvecklade sin talan i överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Men då var det för sent. Alldeles för sent.)

Förvaltningsrätten har alltså dömt till kommunens fördel, men notera – inte på grund av sakskäl utan endast för att överklagandet från Forsane Samfällighetsförening inte var formellt och juridiskt korrekt.

forsaneDe boende i Forsane vill nu samtala och diskutera med kommunen.

Den 24 mars 2014 skrev styrelsen för Forsane Samfällighet ett mail till kommunen:

”Finns intresse från er sida att vi träffas och förhandla om situationen med ev anslutning till kommunalt VA ?
Om intresse finns så bör detta ske närmaste dagarna .
Har ni intresse av att lösa detta i närtid så finns möjligheten .
Vi är öppna för diskussion .”

Men det var inte kommunen.

Dagen efter mailet från Forsane svarar kommunen:

”Det finns inget att förhandla om.”

reglerVänersborgs kommun skulle behöva ett invånarombud.

Kategorier:Demokrati, Forsane, VA
%d bloggare gillar detta: