Arkiv

Archive for the ‘VA’ Category

Klappdagar och sensationella politiska nyheter

26 november, 2017 2 kommentarer

plantage_snowDet brukar vara ganska folktomt i Vänersborgs centrum på lördagarplantage_julgran17. Igår var det emellertid inte så. Det var fullt med människor på gågatan. Och i det soliga och ganska kyliga vädret lekte en massa barn i den stora snöhögen i Plantaget. Som jag förmodar att det var kommunen som hade fixat. Det var ett bra initiativ. Även årets julgran var på plats.

Det var klappdagar i Vänersborgs centrum. Och så var Bert Karlsson där…

Själv skulle jag till biblioteket och en konsert – ”Radar goes Floyd”.

Det var det lokala bandet Radar som framförde låtar av mitt absoluta favoritband – Pink Floyd. Och det gjorde de fantastiskt bra.

radar_vbg17

Och det var också fantastiskt att det var så många människor som hade kommit till biblioteket för att lyssna på gamla odödliga klassiker som Money (lyssna här!) och Comfortably Numb. Det var nästan så att jag tror att musikerna själva var överraskade över det stora publikintresset.

På väg från konserten så hörde jag Håkan Thunbergs röst från scenen vid gågatekrysset. Det är väl i och för sig inte helt ovanligt, men denna gång hade han någon som pratade skaraborgska med sig på scenen… Och det är ju inte så vanligt i Vänersborg, det betyder att man lystrar till…

bertodanielJo då, det var den inte helt obekante Bert Karlsson som satt bredvid Thunberg med en mikrofon i handen. Bert tillsammans med Daniel Aronsson intervjuades om läget och planerna på Ursand. Som vanligt hade Bert synpunkter om kommunen. Jag tyckte dock att han var lite mer återhållsam än vanligt. Nu pratade han om att han hade ”byråkratin” i Vänersborg mot sig. Annars nämner han inte alltför sällan namn…

Den var nog en och annan i den stora publiken på gågatekrysset som satte, ja, vad sätter man i halsen en lördag i Vänersborg…? Korv och bröd? Kaffe? Bakelser? Bert gjorde nämligen reklam för Vänsterpartiet i Vänersborg. I positiva ordalag beskrev han hur seriösa vänsterpartisterna är i kommunen och att flera av dem verkligen sätter sig in i frågorna – och dessutom har varit uppe på Ursand och på plats studerat vad Bert och Daniel gör däruppe.

Jag är inte helt säker att alla vänstersinnade väljare i Vänersborg är helt glada för berömmet… Men det är jag… Att bli betraktad som seriös är alltid en komplimang. Och också att se till sak mer än till person.

I Vänersborg är det inte helt ovanligt att man bortser från sakfrågorna…

avlopp6Ett rykte hade nämligen gjort gällande att socialdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kenneth Borgmalm, hade tagit kontakt med moderaterna i slutet av fullmäktiges ajournering i onsdags. Det var en ajournering, där förutom att kaffe hade inmundigats, också en diskussion hade pågått om mitt förslag om återremittering av VA-frågan i Timmervik. (Se ”VA: Återremiss på tvångsanslutningen”.)

Borgmalm (S) hade enligt ryktet sagt till någon moderat att om moderaterna yrkade bifall för mitt och Vänsterpartiets förslag om återremiss, så skulle S+C+MP också göra det. Om moderaterna däremot inte gjorde det, så skulle inte heller de styrande partierna göra det.

Det här ryktet bekräftades igår av Gunnar Lidell (M).

Det här är tämligen anmärkningsvärt. S+C+MP såg alltså inte till sakfrågan, de såg bara att det var ett yrkande från en vänsterpartist. Och yrkanden från Vänsterpartiet kan man ju inte bifalla, oavsett hur bra de är… Såvida inte den borgerliga oppositionen också gör det… triumvirat3

Så socialdemokraterna går alltså till moderaten Lidell och kommer överens med honom om hur Vänsterpartiet ska bemötas istället för att prata direkt med Vänsterpartiet. Eller rättare sagt, socialdemokraterna gör precis som moderaterna gör… För moderaterna kom ju egentligen inte överens med S+C+MP, de talade bara om hur de skulle agera i ärendet.

Det är tur att Gunnar Lidell (M) ser mer till sakfrågorna än till vem som framför dem…

koka_vattenTTELA:s läsare kunde för övrigt läsa om att invånarna i södra Dalsland i fredags rekommenderades att koka vattnet från det kommunala nätet (se ”Fortsätt koka vattnet i Dalsland”), precis samma nät som fullmäktige diskuterade i onsdags. Vattnet var förorenat.

Nu händer inte sådana här saker särskilt ofta, men det visar i varje fall den sårbarhet som de storskaliga systemen innebär. (Några kommuninvånare har redan varnat för säkerhetsbrister i VA-nätet, särskilt i ledningarna vid Vänern i Sikhall.)

Centerpartiet har spikat sina vallistor till regionfullmäktige. Bo Carlsson (C), Vänersborgs starke man och hemmahörande i södra Dalsland, hamnade först på plats 8 på listan för Fyrbodal. Vid förra valet, 2014, så stod samma Bo Carlsson på plats 2 för Älvsborgs norra…

BoCarlsson3Jag vet inte varför Carlsson har fått en lägre placering, kanske vill han inte längre finnas med i regionfullmäktige. Eller kanske det är så att hans popularitet har dalat inom partiet. Det kanske inte var så populärt att gräva bort fornminnet på sina marker…

Det sägs nämligen (sägs och sägs, det är polisen som är källan) att Bo Carlsson ska få ett strafföreläggande för brottet mot Kulturmiljölagen.

Strafföreläggande innebär att det inte blir någon rättegång. Den misstänkte, dvs Bo Carlsson, får istället skriva under ett papper på att hen är skyldig till brottet. Oftast är strafföreläggandet kopplat till böter. Det ska bli intressant att se om Bo Carlsson skriver på föreläggandet. Det innebär ju i så fall att han erkänner sig skyldig till brott…

Fornminne7

Om Bo Carlsson (C) framhärdar med att han är oskyldig, som han tidigare har gjort (se t ex TTELA ”Kommunalråd anklagas för att ha grävt upp fornlämning”), så blir det rättegång istället…

Jag vet inte hur Länsstyrelsen, som anmälde Bo Carlsson till polisen, ställer sig till strafföreläggandet. Det måste ju vara lite provocerande att Bo Carlsson inte stoppade skövlingen av fornminnet när han polisanmäldes, utan helt sonika gick vidare och gjorde åker av platsen.

fornminne_juli17

Det var en hel del lokala nyheter, men det är inte slut med dessa.

Det når mina öron att förvaltningschefen i samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsförvaltningen Sophia Vikström, samme chef som har haft synpunkter på att hennes tjänstemän i byggnadsförvaltningen kritiserats, nu har gått till storms mot rektorer och tjänstemän i barn- och utbildningsförvaltningen för att profilklasserna ska avskaffas. Och det dessutom med att använda sin kommunala emailadress som kontaktuppgift.

Det är läge att återkomma till profilklasserna.

VA: Återremiss på tvångsanslutningen

22 november, 2017 Lämna en kommentar

avlopp6Ikväll hade kommunfullmäktige sammanträde. Och trots att kvällen har blivit sen så känner jag mig ändå förpliktigad, onekligen med en viss tillfredsställelse, att meddela att ärendet ”Utökat verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik” återremitterades.

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss betyder att frågan inte avgjordes idag. Den ska tillbaka till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas ytterligare.

Bakgrunden har jag skrivit om i två tidigare bloggar, så jag ska inte upprepa det. Det går att läsa om själva sakfrågan här: ”Tvångsanslutning till VA” och ”En återblick: VA och VM”. Det var väl också ungefär innehållet i dessa bloggar som jag återgav från talarstolen ikväll.

Mitt anförande innehöll även några kompletteringar, som jag fick av intresserade och engagerade bloggläsare. (Tack!) Bland annat fick jag ett tips om att regeringen har tillsatt en utredning i VA-frågan (11 maj 2017). Jag läste upp ett citat från beskrivningen av utredningens uppdrag:

utredning3”… ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning. Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.”

Det är alltså även socialdemokrater och miljöpartister i regeringen som ser att allt inte är frid och fröjd i kommunernas hantering av VA-frågan – och tvångsanslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

domareOch jag använde också ett citat (från en annan källa) som jag tyckte var mycket träffande i sammanhanget:

”Det är faktiskt så att människor är helt rättslösa, trots att de egentligen har lagen på sin sida.”

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) höll inte med om min beskrivning. Han menade att en fastighetsägare inte kan stå utanför ett verksamhetsområde om fastigheten ligger innanför en ”sammanhållen bebyggelse”. Jag tror mig veta att detta har varit ett argument från förvaltningen i samhällsbyggnads, men vad jag förstår så står det inte alls så i lagen. Fastigheter kan undantas enligt § 9 i ”Lag om allmänna vattentjänster”.

Augustsson menade också att det fanns domar som var tydliga på detta område. Jag har i varje fall inte kunnat hitta några sådana här domar, med det inte sagt att det inte finns några. Men det betydde väl egentligen bara att ytterligare utredning av ärendet var ännu nödvändigare.

kaffeDet blev en ajournering. Flera ledamöter från andra partier kom fram under pausen och menade att det jag hade sagt var riktigt, och att de höll med. Några ansåg dock att mitt yrkande om återremiss saknade en viktig aspekt. Och det var ett helt riktigt påpekande. Jag kompletterade därför mitt yrkande under pausen.

Återremissyrkandet kom att lyda på följande sätt:

”Innan kommunfullmäktige kan besluta om utökat verksamhetsområde och därmed bestämma att alla fastighetsägare ska hamna inom verksamhetsområdet och riskera att tvångsanslutas till kommunens vatten och avlopp till en kostnad av hundratusentals kronor per hushåll yrkar jag på återremiss. Fullmäktiges underlag behöver kompletteras och relevant lagstiftning presenteras i sin helhet. Fullmäktige måste, innan beslut kan fattas, veta vilka alternativ som står till buds. Det är också viktigt att belysa om regelverket skiljer sig när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare.”

Den sista meningen utgjorde kompletteringen.

minialliansen_updateMorgan Larsson (VFP) hade yrkat bifall till yrkandet om återremiss redan tidigare i debatten. Nu gick Gunnar Lidell (M) upp i talarstolen och gjorde likadant för den borgerliga oppositionens räkning (M+L+KD). Och då var återremissen redan ett faktum. Det krävs nämligen bara 1/3 av ledamöterna för att det ska bli återremiss. (Det är ett så kallat minoritetsskydd.)

Men än var inte överraskningarnas tid förbi. Kenneth Borgmalm (S) yrkade också bifall för de styrande partiernas räkning (S+C+MP) till mitt förslag om återremiss.

votering3Det betydde att ett enhälligt fullmäktige stödde förslaget. Vad de styrande partiernas kovändning berodde på, det vet jag inte. Kanske ville de inte bli nedröstade…

Vad sverigedemokraterna ansåg i frågan vet ingen, de yttrade sig inte.

Det är inte ofta som en enskild ledamot, särskilt inte en från Vänsterpartiet, kan få ett helt fullmäktige att ändra uppfattning. Men nu hände det.

När ärendet kommer upp igen, efter ytterligare utredning, det vet jag inte. Men jag hoppas att det går fort. De som vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet ska förhoppningsvis inte behöva vänta alltför länge tills utbyggnaden kommer igång.

En återblick: VA och VM

20 november, 2017 2 kommentarer

snoplogSå kom då den första snön lagom till att man skulle åka från barnbarnet i Värnamo via Göteborg tillbaka till kommunen vid Vänerns sydspets. Det var tur att vinterdäcken var påsatta.

Vid återkomsten till regionhuvudstaden såg jag att Magnus Larsson i Sikhall hade skrivit en kommentar (se här) till min VA-blogg (se ”Tvångsanslutning till VA”). Kommentaren gav ytterligare fakta i målet och därför vill jag gärna återge den i sin helhet här:

avlopp6”VA taxan 2017 ut är 185.652. Taxan höjs med 5% 2018 till 194.934. Då först kan Timmervik koppla in sig. Sedan får den enskilde betala grävning och inkoppling av pumpen som är 1.90 cm hög och i vissa fall får sprängas ner. Även ledningar behöver ibland sprängas fram. Den enskilde får nog räkna med ett snitt på 240.000, ungefär 200.000 mer än en ny typgodkänd trekammarbrunn med infiltration kostar. Det är vad den enskilde skall välja i första hand enligt kommunens egen folder Avlopp på rätt sätt. Om den som blivit tvångsansluten inte kan betala kan hen lämna ett intyg från banken att hen inte får ta mer lån. Hen får då en avbetalnings plan på 10 år av kommunen. Klarar inte hen ränta och amortering till banken klarar inte hen heller kommunens avbetalningsplan och får lämna hus och hem. Jag är inte imponerad av detta. Det borde tas fram bättre lösningar tex att kommunen drar fram stammar, alla som vill ha får direkt, andra kopplas på allteftersom deras anläggningar tar slut under en period av 10 till 15 år i verksamhetsområde.”

dont_careDet är onekligen så att kommunens planer och mål krockar med flera enskilda invånares. Men som det har sett ut i Sverige, och i Vänersborg, så har kommunerna i det stora hela helt enkelt kört över invånarna. Skälet har officiellt varit miljöhänsyn, men jag tror inte att det är så alla gånger. Många invånare har helt acceptabla VA-anläggningar och i några fall är de privata lösningarna överlägsna kommunens, t ex Solvarms i Sikhall. Det är nog så att det på något sätt är enklare för kommunerna att alla har samma, dvs att de är inkopplade i det kommunala VA-systemet. Dessutom är det naturligtvis gynnsamt för kommunen och VA-kollektivet om så många som möjligt är med och betalar.

Naturligtvis ska inte Vänersborg ge avkall på miljökraven. I kommunens broschyr ”Avlopp på rätt sätt” (i samarbete med Trollhättan och Lilla Edet) beskrivs detta på ett bra sätt. Det kan vara värt att citera följande passage:

avlopp_broschyr”Miljöbalken är den lagstiftning som reglerar hur avloppsvatten ska tas om hand. Den säger att avloppsvatten ska avledas, renas och tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. I Miljöbalken gäller s. k. omvänd bevisbörda. Det innebär att det är den som släpper ut avloppsvattnet som ska visa att avloppsanläggningen klarar miljöbalkens krav. Det gäller både vid drift och vid miljöprövningen inför anläggandet.”

Det är ändå dags för kommunen att stanna upp och ta sig en funderare. Det är inte ok att av ”hävd och gammal vana” tvinga kommuninvånarna att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Och det nu, direkt! (Det skulle nämligen också kunna vara möjligt, som Magnus Larsson skrev, att fastighetsägare kopplas på allteftersom deras anläggningar behöver bytas ut.)

Kostnaderna är i många fall orimligt höga och många, i synnerhet äldre, har inte möjlighet att betala eller få banklån. Det är nog inte bara jag som har reagerat på alla skyltar längs vägarna i Gestad-/Sikhalltrakten med ”Till salu”. Huruvida detta har med VA-anslutningarna att göra har jag ingen aning om, men många skyltar har det varit det handlingarsenaste året.

Jag upprepar min åsikt att innan kommunen fattar beslut om nya verksamhetsområden så måste det till bättre och fullödigare underlag, där lagarna presenteras objektivt och på ett sådant sätt att politikerna får alla möjliga tolkningar och synvinklar.

Jag noterar att det gjordes ett kompletterande utskick idag inför kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag, men det var handlingar från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, handlingar som jag hade sett redan tidigare. De kastade inget mer ljus i ärendet.

bandyVM2019Och från VA till VM. Bandy-VM.

I fredagens TTELA (se ”Politiker hävdar att VM-beslut är olagligt”) hävdar Bo Carlsson (C) att kommunstyrelsens beslut om bandy-VM var olagligt. (Det skrev jag om i bloggen ”Bandy-VM 2019?”.)

Enligt TTELA, så fastslogs det i beslutet, som fattades av oppositionen dvs M, L, KD, SD och V, att de 400.000 kr som kommunstyrelsen anslog till VM, var ”allt kommunen skulle bidra med”.

I beslutet stod det inte riktigt så. Det stod:

”De 400 tkr förutsätts vara kommunens hela åtagande, samtliga övriga kostnader åligger IFK Vänersborg att finansiera.”BoCarlsson3

Jag tror inte att kommunstyrelsen kan ålägga nämnderna hur de ska handskas med sina pengar, där har Bo Carlsson troligtvis rätt, men det handlar väl till syvende og sidst om hur ordet ”förutsätts” tolkas. Gunnar Lidell (M), som lade förslaget som sedan beslutades, anser inte att beslutet är olagligt. Jag tror inte heller det.

Men det finns bara ett sätt att få reda på det, och det är att kommunstyrelsens beslut överklagas. Överklagar ingen beslutet, så blir alla kommunala beslut automatiskt lagliga.

ifkFör övrigt har IFK Vänersborg dementerat uppgifterna från tidigare. Det finns inte några skriftliga avtal mellan Vänersborgs kommun och IFK Vänersborg om kommunens ekonomiska åtaganden, varken med politiker eller kommundirektörer.

Tvångsanslutning till VA

18 november, 2017 1 kommentar

På onsdag har Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. I min förra blogg beskrev jag de flesta ärendena. (Se ”Bra att veta om fullmäktige 22/11”.) Men jag sparade två. Här kommer ett av dem.avlopp6 (Det andra har jag faktiskt redan skrivit om, se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”.)

Ärende 7 på kommunfullmäktiges dagordning heter ”Utökat verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”. Den är en del av VA-utbyggnaden längs Vänerkusten.

VA-utbyggnaden beskrivs så här på kommunens hemsida:

”I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten: fritidsboende kan omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och dåligt vatten kan ersättas med kommunalt vatten.”

avloppDet är inget att säga om den formuleringen. VA-utbyggnaden är positiv för Dalslandsdelen och Vänersborg. Och bakgrunden till ärendet på norra Timmervik, som det gäller på onsdag, är just att några fastighetsägare skrev till kommunen och önskade ingå i verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten. Det är på många sätt en fördel för fastighetsägarna.

Men det finns problem.

I handlingarna till kommunfullmäktige kan vi läsa om att kommunen sände ut brev till alla fastighetsägare i området, även till dem som inte hade önskat kommunalt VA. Och det var ju bra, att ett brev skickades ut alltså. Det visade sig emellertid att inte alla fastighetsägare var intresserade av att ansluta sig till kommunens VA. I det här fallet fanns det fyra fastighetsägare som inte ville det.vbg_logga

Men:

”tjänstemän från kretslopp & vatten och tekniska vill ändå gå vidare med ärendet och utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten norra Timmervik.”

Kommunen tänker med andra ord inte göra några undantag. Alla fastigheter ska anslutas, även de fyra fastighetsägare som inte vill. De tvingas alltså ändå att ansluta sig…

solvarm_husDet kan finnas olika anledningar till att fastighetsägare inte vill ansluta sig till kommunernas vatten och avlopp. En del fastigheter har bra och godkända avloppslösningar och vatten… (I Vänersborg är Solvarms fastighet i Sikhall ett bra exempel.) Andra fastigheter är små torp där kostnaden för anslutningen överstiger fastighetens värde. Andra har helt enkelt inte råd. (En anslutning kan tvinga fastighetsägaren att sälja den fastighet som hen kanske har bott på i årtionden och i vissa fall är den gamla fädernegården.) Det kan också vara svårt att få lån om man är 80+. Det kan säkerligen också finnas andra skäl till att en fastighetsägare inte vill ansluta sig till kommunens VA.

I området i Timmervik finns det en fastighetsägare som inte vill vara med som har en stuga på 24 kvm med mulltoa och inget VA, en annan har ”torr WC”, som det står i skrivelsen, och egen brunn samt avloppsbrunn. (Två skrev bara att de inte ville anslutas.)

avlopp4Det är dyrt att ansluta sig till kommunens vatten och avlopp. En generell beräkning för kostnaden för en småhusfastighet, som ska anslutas, ligger med Vänersborgs nuvarande VA-taxa på totalt 185.652 kr. (Enligt uppgift från Kretslopp & Vatten.)

Det här ärendet gör mig lite tveksam och återigen något förvånad över den stelbenthet som råder i kommunen. Särskilt som kommunen inte verkar ha tagit något intryck av dels det långvariga och stundtals uppslitande ”bråket” med Solvarm i Sikhall. Och dels den debatt om tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp som har pågått i media de senaste månaderna. Som till exempel i ”Kalla Fakta” den 16 oktober 2017, i avsnittet som hette ”Stugupproret”. (”Stugupproret”; kan ses till mitten av december.)

avlopp2Kommuninvånare tvingas alltså att betala hundratusentals kronor för något som de inte vill ha och som de inte behöver. Det spelar ingen roll om de har en sommarstuga med torrdass eller en villa med friskt vatten och miljövänligt avlopp. Alla ska anslutas.

Den lagparagraf som används av kommuner, och Vänersborg, är 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (se här):

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Lagparagrafen säger emellertid inte att det är ett obligatorium att vara ansluten till ett kommunalt VA. Det är viktigt att hålla i minnet.

lagbok2Det finns också paragrafer som kan åberopas för att stå utanför det kommunala VA-nätet. I samma lag (Lag om allmänna vattentjänster) står det i § 9:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

avlopp5Det kommunala argumentet för att alla fastigheter måste anslutas till det kommunala VA:t är oftast att miljön ska skyddas, framför allt vattendrag och sjöar.

LRF menar dock att forskare som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan hävdar att ”kampanjen” på enskilda avlopp är helt onödig. LRF skriver (se här):

”Några av forskarna går så långt att de säger att enskilda avlopp inte är något miljöproblem över huvud taget. Om de inte ligger alldeles vid havet eller en sjö, och släpper ut avloppet direkt i vattnet.”

HAV_myndHavs- och Vattenmyndigheten (HaV) svarar i och för sig LRF (se här) och menar att LRF ger en felaktig bild. HaV förklarar på ett komplicerat och tekniskt sätt om mindre avloppsanläggningar och om hur läget rent allmänt är i landet. Men jag skulle vilja påstå att slutsatsen är, som vissa jurister säger, att:

”det beror på”

Havs- och Vattenmyndigheten skriver nämligen:

”En bedömning av vilken rening som är rimlig görs för varje anläggning.”

Vem som har rätt i sakfrågan, LRF eller HaV, kan jag inte avgöra. Men debatten är onekligen igång… Och LRF ger sig inte verkar det som…

nonoKommunen behöver och ska med andra ord inte dra alla över en kam. Kommunen behöver inte tvångsansluta alla fastigheter till kommunens vatten och avlopp. Alla fastigheter måste inte ingå med argumentet att det rör sig om en samlad bebyggelse. Som man ibland kan höra från kommunalt håll. Det går att göra undantag. Det går att låta fastigheter stå utanför ett verksamhetsområde.

hubinetteMaria Hübinette (VA-expert som 2015 också utsågs till årets Avloppshjälte) konstaterar i ”Kalla Fakta” att det ska finnas en konstaterad olägenhet eller risk för att fastighetsägaren förorenar miljön eller vattnet för att tvingas åtgärda sitt VA. Men detta måste då först utredas. Precis som HaV skriver alltså:

”En bedömning … görs för varje anläggning.”

Och om det finns problem med bristfälliga avlopp kan kommunen också ålägga de enskilda fastighetsägarna att ta itu med dessa själva. De måste alltså inte ingå i det kommunala VA:t. (Nu har jag har väl gjort detta tämligen tydligt.)

overklaga3Självklart kan den enskilda fastighetsägaren söka dispens eller överklaga kommunfullmäktiges beslut. Men att överklaga fullmäktiges beslut med någon som helst framgång går bara om det har begåtts något formellt fel i beslutsprocessen. Det finns inget exempel där någon enskild fastighetsägare har vunnit mot kommunen i sakfrågan.

När Vänersborgs invånare informeras om sin rätt att överklaga på kommunens hemsida (”Vänerkusten – Frågor och svar”) får de dessutom felaktig information…

”Detta ska ske skriftligt till Länsrätten inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.”

Det finns inte längre någon Länsrätt… För snart 8 år sedan (år 2010) omorganiserades länsrätterna och bytte samtidigt namn till förvaltningsrätter.

karvlingDet jag efterlyser av kommunfullmäktige är att kommunen visar lyhördhet och flexibilitet. Kommunen ska inte tvångsansluta alla fastighetsägare till det kommunala VA-nätet av slentrian och gammal vana. Det måste vad jag förstår föreligga en konstaterad olägenhet eller risk för att en fastighetsägare förorenar miljön eller vattnet och att det inte finns någon möjlighet att fastighetsägaren själv åtgärdar eventuella problem på sitt bristfälliga avlopp, innan man tvångsansluter en fastighet. Det måste göras en bedömning för varje anläggning.

Jag är som de flesta i kommunfullmäktige amatör på VA-området. Därför kan mitt resonemang naturligtvis innehålla, om inte direkta felaktigheter, så kanske avsaknad av  information och kunskap som är lite mer ”svårtillgänglig” och som har betydelse i sammanhanget. Det är ju inte helt enkelt när det inte finns någon samlad VA-lag, utan det finns regler om VA i Miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster (LAV), plan- och bygglagen (PBL), anläggningslagen (AL), ledningsrättslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter – för att inte tala om en alla direktiv från EU.

kommunfullmaktige2016Men trots min okunskap, så är det ändå jag och de andra 50 politikerna i fullmäktige som ska fatta beslut om verksamhetsområdet i Timmervik. Och därmed bestämma om de fyra hushållen ska hamna inom verksamhetsområdet och i och med det riskera att tvångsanslutas till kommunens vatten och avlopp till en kostnad av 185.000 kr per hushåll.

Innan jag är beredd att fatta ett sådant beslut så måste jag åtminstone få ett bättre och fullödigare underlag – ett underlag där tjänstemännen presenterar lagarna objektivt och ger alla synvinklar till politikerna i fullmäktige.

Därför tror jag att jag ska yrka återremiss av ärendet.

Sikhall, Huvudnäs, fotboll, IFK och arenan

5 oktober, 2017 2 kommentarer

ghostGBGEfter att ha njutit av en fantastisk konsert med Ghost BC så har vardagen återvänt och med den det politiska livet i Vänersborg. Det tycks ju hända saker i vår kommun hela tiden, helg som vardag.

Många fortsätter att höra av sig angående bloggen om skolresultaten i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”). Det har som de flesta bloggläsare kanske märkt också blivit två ”uppföljande” bloggar i ämnet. (Se ”Skolkrisen i Vänersborg (1/2)” och ”Skolkrisen i Vänersborg (2/2)”.) Intresset för skolfrågor tycks vara stort bland allmänheten i Vänersborg.

Men det finns även andra frågor som engagerar.

sikhall_skyltNågra invånare i Sikhall är både förvånade och upprörda över hur kommunen går tillväga med VA-dragningen längs dalslandskusten. Det finns de som befarar att säkerheten i ”rörsystemen” inte kommer att bli den bästa och att avloppsvatten i en framtid till och med riskerar att läcka ut i badvattnet i Sikhall. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida detta stämmer eller inte. Jag hoppas bara att de har fel…sikhallsresa4

Dessutom säger de här personerna, bland annat genom kommentarer på bloggen (se här), att kommunens sätt att gräva och dra ledningar omöjliggör för en gång- och cykelväg (GC) mellan segelsällskapets klubbhus och kiosken/badet i Sikhall – ett farligt vägavsnitt för fotgängare och cyklister. (Det är flera tillbud varje år.) Det är för övrigt en GC-väg som de boende i området har efterlyst och önskat i flera år. Sikhallsborna menar att kommunen visar på ett oerhört kortsynt sätt att planera och bygga, när man inte istället anlägger en GC-väg samtidigt som man gräver för VA-ledningar.

Vi får se vad Benny Augustsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger om detta den 25 oktober när han ska svara på en interpellation av Gunnar Lidell (M). Själv funderar jag på att ta en tur upp till Sikhall och se vad som är på gång.

Kommunen har börjat en ”uppfräschning” av fd Huvudnässkolans skolgård. Jag fick faktiskt ta ett foto av en karta (tack Gunnar Lidell, M) som visar hur det är tänkt att bli. (De streckade områdena ska inte utföras.)

Ritning_Hnas

Uppfräschningen beräknas kosta 1,3-1,5 miljoner kr.

Kommunen skriver på sin Facebooksida:

”Men eftersom folk ska kunna njuta av detta i många år kan man se det som en investering.”

huvudnas_uppfraschning2017

Jo visst kan man se det som en investering. Och finns det investeringspengar att ta av så är det säkerligen också värt pengarna. Om det nu finns investeringspengar alltså. Som bekant är det ju lite si och så med det. Antagligen hade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF tyckt att pengarna skulle kunna ha blivit en grundplåt till konstgräs på Hallevi. Eller till en renovering av Fotbollens Hus på Vänersvallen. (Mer om detta nedan.)

parkering_handJag vet inte varför, men lite senare tog kommunen bort ovanstående kommentar på Facebook och skrev istället:

”Det lär hamna på runt 1,5 Mkr. Då ingår också handikapparkering för museet. P-platsen är en del av projektet för tillgänglighetsanpassningen av museet.”

Och en handikapparkering kan man naturligtvis inte ha synpunkter på. Det är väl egentligen bara konstigt att det inte har anlagts en sådan tidigare. Men nu ska det alltså bli av, och det faktiskt efter ett medborgarförslag (!) som lämnades in till kommunen i operasangerskafebruari…

Men sedan kan man ju fråga sig var investeringen på 1,5 miljon tar vägen om kommunen beslutar sig för att bygga på Huvudnästomten. Den frågan ska väl för övrigt snart aktualiseras kan jag tänka. Det pratas ju om både konserthus och en ny sessionssal till kommunens politiker…

Spontant känns det som om uppfräschningen av Huvudnästomten skulle ha avvaktat ett sådant beslut. Men visst, det blir fint på Huvudnästomten. Ingen tvekan om det. Kommunen är mycket bra på att skapa trivsamma miljöer i centrum.

halleviIPDet har blivit lite strul med konstgräset på Hallevi och renoveringen av Fotbollens Hus på Vänersvallen. Båda investeringarna fanns med i kultur- och fritidsnämndens investeringsplan, konstgräs på Hallevi för 6 milj kr år 2019 och Fotbollens Hus för 7 milj år 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 september att kasta om dessa investeringar. Det innebar alltså att konstgräset på Hallevi flyttades till år 2020.

Det här reagerade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF på. De ville prioritera Hallevi. (Se artikeln ”VIF, Wargön och VFK gör gemensam sak” i tisdagens TTELA.) Klubbarna skrev också till kommunen och påtalade detta:tummen_upp4

”En konstgräsplan på Hallevi frigör hårt belastade tränings- och matchytor för alla tre föreningar. Därför är vi helt överens om att denna investering har högsta prioritet.”

Helst vill fotbollsklubbarna att båda investeringarna ska ske år 2019, men om det inte är möjligt så ska ursprungsförslaget gälla, dvs Hallevi före Fotbollens Hus.

Som jag ser det, så har fotbollsklubbarna rätt. Konstgräset på Hallevi måste komma först. Det är ett hårt tryck på fotbollsplanerna och alla ungdomar (och vuxna) måste få plats. Fotbollen, och särskilt ungdomsfotbollen, är en stor sport i kommunen och den är särskilt viktig för integrationen.

ifkEn klubb som har lite lättare med sina kommunala kontakter är IFK Vänersborg. Det kanske inte är så konstigt, många högt uppsatta politiker och tjänstemän är medlemmar i klubben. Och så ligger ju klubben i bandyns högsta division. Vilket förpliktigar. Tycker i varje fall de flesta av dem som brukar titta på IFK:s matcher. Och det är faktiskt ganska många.

Alldeles i dagarna har kommunen skrivit på ett marknadsföringsavtal med IFK. Avtalet ser ut som det brukar. Det har ju funnits ett sådant här avtal i många år nu.

Syftet med marknadsföringsavtalet är:

”Avtalet syftar till att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun. Genom ekonomisk ersättning till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun som motprestation profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommunen på såväl nationell som internationell nivå.”

ifk_drakt2Kommunen får enligt avtalet möjlighet att ”exponera” sitt ”varumärke” genom ett märke på matchdräkterna, reklamplats i arenan, plats på IFK:s hemsida och på några ställen till. Kommunen får också en del andra möjligheter, t ex att kostnadsfritt anlita delar av IFK Vänersborgs spelartrupp vid två offentliga arrangemang och att vara stor respektive liten matchvärd.

För detta får IFK Vänersborg 125.000 kr av Vänersborgs kommun och ytterligare 15.000 kr om IFK når kvartsfinal. (15.000 kr till om det blir semifinalspel.) Kommunen ska också betala tryckkostnaderna för dräktreklamen, som år 2015 uppgick till 4.033 kr inkl. moms.

motion5Det är väl i och för sig inga stora pengar det handlar om, åtminstone inte om man jämför vad Trollhättans stad betalar till Gripen och FC Trollhättan. Men det handlar om principer och likabehandling. Något som Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist efterlyste i motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Vi väntar emellertid fortfarande på att motionen ska behandlas. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

För övrigt har det diskuterats på Facebook om arenans kostnader, dock inte initierat av mig. Men för att få mer information om kostnaderna skrev jag till kultur- och fritidsförvaltningen och frågade.gokunge_arena

Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget. Det betyder, tror jag, att man kan säga att arenan kommer att kosta Vänersborgs skattebetalare ungefär 20 milj kr i år.

Det är onekligen mycket pengar…

Det har hänt mer i Vänersborg, men det får jag återkomma till.

Skaven och väghållaransvar

2 september, 2015 Lämna en kommentar

År 2015 tycks vara, och bli, en prövningens tid för många vänersborgare. Badgästerna på Gardesanna har fått hålla sig extra länge, om möjligt, för att hinna fram till ”bajamajorna” i tid, medan Solvarm på Sikhall ska tvångsanslutas till det kommunala bajamaja-nätet.

skavenkarta3Invånarna i Skavenområdet har fått sköta sina egna ”bajamajor”. På Skaven finns det nämligen inget kommunalt ”bajamaja-nät” – trots att det ligger hyfsat centralt i Vänersborg mittemellan Blåsut och Öxnered. Kommunen bygger ut VA-nätet längs Vänerkusten, men den har tydligen glömt att det finns Vänerkust söderut också. I varje fall ”Vassbottenkust”.

I vinter stundar dock nya prövningar för invånarna i Skavenområdet, då kommer mörkret att falla över området (liksom på en del andra håll i kommunen). Gatubelysningen ska släckas morkerner. Det som återstår av den vill säga…

I en skrivelse till kommunstyrelsen tidigare i år (som också blev en debattartikel i Vänersborgaren) skriver en invånare på Skaven:

”I rättvisans namn ska vi sedan sitta i mörkret och betrakta de stora strålkastare som varje kväll strålar över uppvärmda och snöfria fotbollsplaner drygt 500m längre bort. Vi kan också njuta av Länsförsäkringars blå logga som från Arenas entré lägger ett blått stråk i Vassbotten vatten. I Arenan lyser tusentals lampor och ismaskinerna mullrar halva året alltmedan mätaren tickar ut skattekronor.”

debattKommunens prioriteringar kan man diskutera länge om…

Men vad jag förstår så har de boende på Skaven fått erbjudande om att överta den ”nuvarande” belysningen i befintligt skick. Fast den i stort sett är obefintlig… Förra vintern sågades enligt uppgift tre stolpar ner och en ny stolpe i metall togs bort…snoskottning

Inte heller ska vägarna underhållas eller snöröjas av kommunen i vinter. Skaven ligger nämligen utanför planlagt område och därmed utanför väghållaransvaret.

Kommunen:

”Det är viktigt att kommunen tillämpar likartade regler på samtliga vägar med samma typ av förutsättningar. Av den anledning föreslås att vägar som ligger utanför kommunens väghållaransvar inte underhålls och sköts av kommunen.”

I TTELA den 2 februari i år säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S):

”Givetvis kommer vi att spara pengar, men vi har inte diskuterat det. Det har inte varit det viktiga i det här utan det är likabehandlingsprincipen.”

juridikAlla ska behandlas lika i Vänersborg. Och det är riktigt, det är så det ska vara. Det stadgar om inte annat kommunallagen. Men det måste ju naturligtvis inte innebära att alla måste behandlas lika dåligt.

Som det också stod i skrivelsen från Skaven-invånaren:

”Nu tänker jag i min enfald att eftersom vi på Skaven i alla år saknat VA-nät så måste väl kommunen nu, i rättvisans namn, upphöra med 150 miljonersutbyggnaden av VA vid Vänerns Dalslandssida.”

Och det kan man väl hålla med om. Av likabehandlingsskäl alltså. Alla ska ha lika dålig service…? Eller?

Men… Man kan ju faktiskt tänka sig att det också går att behandla alla kommundelar lika bravisionen

Vänersborgs vision:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

ordfklubbaKommunens beslut angående Skaven har alltså ifrågasatts. Ja, kommunens och kommunens. Det är faktiskt ”bara” Fastighetsutskottet (ett utskott under samhällsbyggnadsnämnden) som har fattat beslutet. (I TTELA stod det i artikeln i februari att samhällsbyggnadsnämnden hade fattat beslut den 11 december 2014, men det stämmer inte. Det var Fastighetsutskottet.) Vilket kan te sig lite konstigt när beslutet både omfattar ganska många människor och innebär betydande konsekvenser för dessa – alternativt ökade boendekostnader (de boende får betala ljus och snöröjning själva).

Men det är kanske som det ska vara… I varje fall har kommunen, vilken instans det än nu är, rent juridiskt rätt att fatta ett sådant här beslut. I plan- och bygglagen står det:

”Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser.”

snoplogFastighetsutskottet har, enligt artikeln i TTELA (och jag är övertygad om att det stämmer, även om bilagan med dessa uppgifter inte medföljde protokollet ifråga), satt upp tre kriterier för kommunens väghållaransvar när det gäller områden utanför detaljplanelagt område:

  • ”om vägen ligger på område som inte är planlagt men mellan två närliggande planlagda områden för bostäder”
  • ”om vägen ligger i eller mellan områden som är uppbyggda som sammanhållen bostadsbebyggelse med kvartersstruktur”
  • ”om vägen är genomfartsväg eller huvudled.”

De vägar som uppfyller minst två av kriterierna ska kommunen fortsätta att snöröja och underhålla.

Samtidigt ser jag några rader i en presentation gjord i samverkan mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Trafikverket. Presentationen heter ”Rätt väghållaransvar” och under rubriken ”Kriterier för kommunalt väghållaransvar” står det:

”Väghållningsområde bör omfatta:detalj_skaven

  • planlagt område i tätorten
  • områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom de närmaste åren (3-5 år)”

skavenkartaOch som en händelse – kommunen har jobbat med just en planering för exploatering! I januari 2012 så publicerade byggnadsförvaltningen skriften ”Program för Detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered”. Det var för övrigt något som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden behandlade och skulle lämna svar på den 16 april 2012… (Se ”Inför BUN 16 april”.)

Och därmed tycks punkt två ovan vara uppfylld. Men nu är väl inte dessa rekommendationer tvingande, så då kan väl kommunen bortse från dem… Enligt en tjänsteman på förvaltningen så handlar det också om:

”enligt uppgift vägar där trafikverket är väghållare och tex avser lämna över till kommunen.”

Och sedan har det ju inte heller hänt så mycket sedan 2012 på Skaven. Kanske blir det inget med detaljplanen…

fragaJag ställde därför en fråga till ”kommunen” och frågade varför det inte har hänt något på Skaven. Jag fick svaret att arbetet har varit vilande på grund av att påverkan från Malögas flygplats först måste klargöras. Men det är gjort nu. Bullerkartor som visar utbredningen av buller i området har nu levererats. Och slutsatsen blir:

”Med detta som underlag bedömer vi att vi nu kan fortsätta med planprogram för Skaven/Öxnered.”

Även om detta tydligen inte är känt av alla tjänstemän i förvaltningen som arbetar med väghållningsfrågan. Således svarade en annan tjänsteman:

”När det gäller skavenområdet och eventuellt tidigare detaljplaner är det inget kommunens planavdelning känner till.”

Så i vinter försvinner kommunen väghållaransvar på Skaven, för att kanske komma tillbaka nästa vinter? Ska alltså de boende, som det står i Fastighetsutskottets protokoll:

”söka förrättning gällande gemensamhetsanläggning för väg”

…för typ en vinter?

logik3Känns det som om den kommunala logiken är på topp? Inte?

Å andra sidan är det inga lätta frågor det här med väghållaransvar. Var går gränsen för kommunens skyldighet att tillhandahålla service? Hur många människor ska till exempel bo i ett område för att kommunen ska ta över ansvaret? Kan kommunen ha väghållaransvar på alla vägar i kommunen? På landsbygden har enskilda fastighetsägare och samfälligheter alltid underhållit och snöröjt sina vägar.

Å andra sidan betalar alla kommuninvånare skatt. Och bor man i områden med detaljplan så har kommunen väghållaransvar och skattebetalarna får så att säga tillbaka pengarna. Men inte de som bor på landsbygden…grunnebo

Grunnebos vägnät har till exempel varit kommunalt. (Här finns förresten också kommunalt VA.) När den nya 44:an byggdes tvingades invånarna bilda en samfällighet för att kommunen släppte sitt väghållaransvar. Grunnebo blev tydligen helt plötsligt landsbygd. I Grunnebo ligger det för övrigt också en hel del industrier. De får också betala för vägarna. Om de flyttar någon kilometer bort, till Trestad Center, så hade de sluppit att betala.

fragande2Det får mig att fundera, måste den kommunala rättvisan och likabehandlingen innebära att alla behandlas lika dåligt? Varför inte försöka lyfta så många områden som möjligt, så att alla eller så många som möjligt får ”valuta” för sina skattepengar? (Och så blir kanske landsbygden dessutom attraktivare att flytta till.)

Och Skaven då? Ja, ska området detaljplaneras och bebyggas inom kort, varför fortsätter då inte kommunen att ta väghållaransvaret även denna vinter?

Kategorier:landsbygd, Skaven, VA

VA i Forsane

5 februari, 2015 Lämna en kommentar

forsane2Det kom ett mail sent igår kväll från Forsane, en liten ”by” strax utanför Frändefors. Mailet handlade om vatten och avlopp.

Den 12 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att området kring Forsane och Dykällan ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Fullmäktiges beslut överklagades av Forsane Samfällighetsförening, men på grund av att Samfälligheten inte angav några skäl eller motiveringar till Förvaltningsrätten, dvs inte hade ”utvecklat sin talan”, så fick kommunen rätt. Det är inte alltid så enkelt för ”vanliga” invånare att veta hur de juridiska processerna går till. (Det här har jag beskrivit i en blogg, se ”Forsane och kommunen”.)

Och fram tills nu har Forsane Samfällighetsförening, dvs de boende i området, skött sitt eget VA. De äger och sköter VA-nätet genom föreningen.

Men nu har Samhällsbyggnadsnämnden, så att säga, börjat verkställa fullmäktiges beslut. Den har beslutat att överta VA-anläggningen i Forsane och det till ett pris som nämnden tycker att den är värd – 257.600 kr (exkl moms).konsult3

Och det är det som tvisten nu handlar om. Och mailet från Forsane.

Det finns nämligen två olika konsulter som har kollat vad VA-nätet i Forsane och Dykällan är värt – en konsult anlitades av Forsane Samfällighetsförening och en av kommunen. De två konsulterna har räknat på lite olika sätt och kommit fram till två olika summor. Och naturligtvis är det så att prislappen från kommunens konsult är betydligt lägre än den från Forsanes konsult. Och enligt kommunens konsult var nätet värt just 257.600 kr.

Och det kommenterade samhällsbyggnadsnämndens nye ordförande Benny Augustsson (S) i gårdagens TTELA (4 feb):

”Den värdering som Sweco (kommunens konsult; min anm) gjorde är riktig.”

Hur Augustsson nu kan vara hundra säker på det…

overklagaEkonomiska frågor är viktiga. Och när det gäller det här med VA kan det handla om stora pengar för enskilda fastighetsägare. Bland annat av den anledningen har Forsane Samfällighetsförening bestridit den värdering som kommunen har gjort.

I mailet från Forsane står det (jag har redigerat något i texten):

”Hur kan Kommunen gå ut och ta ett beslut i detta ärende när detta ligger för bedömning hos Statens VA-nämnd?????? Och det kan ta från 3 till 12 månader i behandlingstid.”

Och det kan väl tyckas lite märkligt – att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut innan frågan är rättsligt avgjord. Kan man väl tycka. Eller?

Jag tycker att det är oerhört tråkigt att det inte går att resonera sig fram till en lösning som båda parter är nöjda med. Oavsett vems ”fel” det är att det har gått snett i dialogen. För naturligtvis är det så att representanter för Forsane Samfällighetsförening anser att det är kommunens fel, medan kommunen, antar jag, tycker precis tvärtom. Och vem som har rätt vet jag inte. Även om jag blev lite förundrad när jag läste ett mail från den 25 mars förra året. Då svarade representanter från kommunen på ett mail där Samfällighetsföreningen ville träffas och diskutera och förhandla om frågan:

forhandling2”Det finns inget att förhandla om.”

Och om kommunen har fortsatt på den vägen så förstår jag att människorna i Forsane blir något besvikna och i vissa fall kanske till och med lite desperata. En sådan attityd är inte helt bra… Även om kommunen rent formellt har hanterat frågan på ett juridiskt korrekt sätt, vilket säkerligen är fallet, och kanske till och med har rätt i sak. Vilket kanske inte är helt säkert.

Men nu har beslutet redan fattats i samhällsbyggnadsnämnden – och på sitt senaste sammanträde, den 29 januari i år, så beslutade nämnden att skicka en skrivelse till Forsane Samfällighetsförening där föreningen meddelas vad som gäller… Punkt, slut typ.

Samtidigt väntar den rättsliga processen kring värderingen på ett avgörande.

Det finns nog, trots allt, anledning att tro att det är läge att återkomma i frågan.

Kategorier:Forsane, VA
%d bloggare gillar detta: