Hem > Reningsverk, Solvarm, VA > VA (2/2): "Mene mene tekel u-farsin". Och Solvarm…

VA (2/2): "Mene mene tekel u-farsin". Och Solvarm…

Det här är en fortsättning från gårdagens blogg: ”VA (1/2): Skiter björnar i skogen?”.daniel

=====

Mene mene tekel u-farsin.”

Citatet är taget från Bibeln, från Daniels bok i Gamla Testamentet. Det kan översättas med:

”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt.”

Orden i Daniel var till för att varna en kung. Det hjälpte inte, kungen blev mördad.

Långsökt?

industryDen industriella revolutionen startade en utveckling som inte var hållbar. Människan ”frigjorde” sig från det ekologiska kretsloppet och började förbruka naturens resurser (i stället för att bruka). Resurserna började minska (jag undviker djupare resonemang om termodynamikens lagar…) och naturens livsuppehållande förmåga försämrades. De flesta forskare är överens om att så här kan det inte fortsätta, något måste göras åtvagskal utvecklingen. Människan måste agera, och det snabbt. Annars är mänsklighetens dagar räknade. Människan kanske befinns för lätt…

De kommunala reningsverken försämrar i mångt och mycket förutsättningarna för naturens förnyelseprocess. (Det skrev jag om i den förra bloggen, ”Skiter björnar i skogen?”.) Vi måste tänka annorlunda kring kommunala reningsverk och det kommunala VA-systemet. Just nu sopar vi i stort sett bara problemen under mattan. Och snart kommer mattan inte att räcka till…

vbg_loggaI Vänersborg vill politiker (fast miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte sagt sitt än) och tjänstemän inte diskutera avlopps- och reningsfrågorna, de låtsas inte ens om att det finns något att diskutera. De bara kör på och tror, eller vill få andra att tro, att vi i Vänersborg har löst alla problem – att typ satsningar och investeringar på teknik och teknisk utveckling har gjort att vi har en spjutspetsteknik för att vårda och rädda miljön…

magic_wandOch att problemen bara är de enskilda VA-lösningarna som finns kvar….

Det är ett politiskt illusionsnummer.

Det händer inte alltför sällan att jag har några juridiska funderingar i mina bloggar. Idag tänkte jag citera en av våra allra viktigaste lagar, om inte den viktigaste, Regeringsformen.

lagbok2I regeringsformens 1 kap (”Statsskickets grunder”) 2 § står det:

”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Naturligtvis tar miljöbalken också upp frågan…

Ur miljöbalkens 1 kap 1 §:kretslopp

”återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”

Är kommunalt VA och de kommunala reningsverken, som de fungerar nu, i enlighet med lagarna? Är det så att livsmiljöns fysiska och kemiska sammansättning och egenskaper, som livet på jorden är beroende av, upprätthålls varaktigt genom att naturens kretslopp sluts i enlighet med miljöbalken? Det är tveksamt, många tycker inte det. Jag tycker inte det. Även om etablissemanget tycks mena det.

avlopp5Så frågan är väl om inte Vänersborgs kommuns tjänstemän på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen borde titta noggrannare på kommunens avlopps- och reningsverk på Holmängen och i Brålanda. Både på hur verksamheten fungerar och inte fungerar. Och på konsekvenserna av t ex alla bräddningar, då orenat avloppsvatten släpps ut i Vänern och Frändeforsån. (Se beskrivningarna av kommunens avloppsrening: 1, 2 och 3.)

VanersborgsARV10Miljö och hälsas uppfattning nu för tiden tycks vara att alla enskilda VA-anläggningar är sämre än kommunens. Och ”beordrar” därför att alla istället ska anslutas till kommunens VA-nät och avloppsrening. Och det oftast per automatik, dvs miljö och hälsa tar inte ens prover på hur väl de enskilda avloppsanläggningarna fungerar. Som i Timmervik. Enskilda avlopp kan dömas ut utan saklig grund.

c_nyDe två tunga centerpartiska politikerna Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe skrev för ett tag sedan en debattartikel,Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten”:

”Den finska modellen innebär också att man inför och förtydligar möjligheten till rimlighetsbedömningar. Dessa bedömningar ska ta hänsyn till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden. Kommuner ska kunna bevilja undantag för fastigheter för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga.”

Centerpartiet i Vänersborg, liksom hela kommunen, fortsätter emellertid på den inslagna vägen – alla enskilda VA-anläggningar ska bort och alla ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Kommunens inslagna väg har nu, som alla bloggläsare vet, nått sin klimax, eller antiklimax beroende på vilket perspektiv som anläggs. Kommunen vill tvinga in familjen Solvarm i det kommunala VA-nätet.

solvarm_hus3

Solvarm har utvecklat ett unikt återvinnings- och kretsloppssystem för sin fastighet. Det har familjen arbetat med sedan flera år tillbaka och de jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra systemet. Familjen betraktar ”nedbrytningsprodukterna”, inte som ett problem, utan som en resurs – en resurs som ska omvandlas till något nytt, till mat… Ungefär som naturen har fungerat i tusentals år – ett kretslopp… (Det finns länkar nedan där du kan läsa läsa mer om Solvarms naturhus.)

framtidDet Solvarm sysslar med, det hör framtiden till. Det hör framtida generationer till. Det är ett tänk som överensstämmer med lagarna och det är ett tänk som vi människor måste omfatta och förverkliga för att överleva på detta jordklot.

Tjänstemännen i miljö- och hälsoskyddsnämnden vill emellertid stoppa Solvarm! Familjen ses som ett hot, lite oklart mot vad. (Kanske badplatsen i Sikhall?)

Det jag inte riktigt begriper, det är varför inspektörerna från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, om de hittar något hos Solvarm som inte är riktigt bra och som går att förbättra (jag säger om…), inte löser detta tillsammans med Solvarm. Solvarms strävan är ju att utveckla ett så bra system som möjligt. För jag förutsätter att miljö och hälsa är intresserat av miljö och hälsa… Både nu och för framtiden.

Solvarm_bild2Det verkar dock, tyvärr, som om kommunen har en annan ambition. Och det är att stoppa inte bara Solvarm utan alla andra som har eller vill skaffa sig enskilda avloppslösningar. De enskilda avloppslösningarna är ju nu för tiden oftast inte bara bättre utan också betydligt billigare än en kommunal VA-anslutning… (Jag har sagt det förut och jag säger det igen, gamla och undermåliga enskilda VA-anläggningar måste bytas ut, men det är inte självklart att det betyder anslutning till kommunens VA-nät.)

Kommunen brukar ta upp ”rättviseargumentet”. Det är framför allt politiker och tjänstemän i samhällsbyggnadsnämnden. De menar att det inte är mer än rimligt att de fakturaVAsom bor på landet också betalar för sitt avlopp, ”solidariskt”. Det handlar om att göra landsbygdsbefolkningen faktureringsbar. Det handlar om pengar, inte om miljö.

Jag har funderat på varför inte ”rättviseargumentet” användes för fiber- och/eller fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. Borde inte alla ha varit med och betalat för fjärrvärmen och fibern, oavsett om de enskilda hushållen och fastigheterna anslöt sig – i solidaritetens namn?daniel

”Mene mene tekel u-farsin.”

Vi måste tänka om, i Sverige, Europa och i världen. Och i Vänersborg… Framtiden är återvinning och kretslopp. Annars är våra dagar räknade.

solvarm_hus2Fast här i Vänersborg har vi en stor fördel. Här i kommunen bor Solvarm. Folk från hela Sverige och även internationellt strömmar till Solvarms fastighet för att se hur han löser avloppsfrågan. Vänersborgs politiker och tjänstemän borde lära sig av Solvarm och använda sig av familjens kunskaper. reningsverkYT

PS. Vissa kommuner är lite mer framåt än andra. Titta gärna på denna korta film (1.31 min) om Hälsingborg – klicka här. Hamse Kjerstadius, som intervjuas i filmen, har för övrigt hjälpt Solvarm att utvärdera sitt VA-system…

.

Det här var en fortsättning från gårdagens blogg: ”VA (1/2): Skiter björnar i skogen?”.

Du kan läsa mer om Solvarms naturhus på nedanstående länkar:

Kategorier:Reningsverk, Solvarm, VA
 1. Staffan
  15 maj, 2018 kl. 08:21

  Svagheten hos de kommunala reningsverken är att de är miljöskadliga. De renar inte och de skadar miljöns livsuppehållande förmåga genom att hindra resursförnyelsen i livsmiljön. De torde därför ofta nog fungera sämre än att inte göra något alls, d v s överlåta åt naturen att rena sig och att förnya sina resurser. Så har naturen, i sin egenskap av självorganiserande solljusdrivet dynamiskt system, fungerat sedan livets uppkomst på jorden för mellan tre och fyra miljarder år sedan.

 2. Göran Stenman
  14 maj, 2018 kl. 22:07

  Nu börjar du låta som en rättshaverist Stefan. Du tillskriver tjänstemännen åsikter de inte har och har även en del faktafel (tex att enskilda avloppslösningar ofta är bättre än kommunalt VA). Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att hans anläggning håller måttet. Det ankommer inte på förvaltningen/nämnden att utforma något i samarbete med Solvarm. Man kan diskutera förvaltningens bedömningar i ngt fall, men de gör sitt bästa för att tillämpa gällande lag. Det du verkar mest upprörd över är sådant som framgår av lag, lagförarberen och gällande rättspraxis (som förvaltningen ska tillämpa). Så tagga ner lite och använd en del av din ilska på att få våravriksdagspolitiker att ändra förutsättningarna.

  • Dalslandsbo
   15 maj, 2018 kl. 07:51

   Suveränt bra att Stenman ger sig in i debatten!
   Människor är bra på olika saker. Det verkar som om Stenman är bra på att följa auktoriteter utan att tänka efter på djupet. Stenman litar på att myndigheten vet bäst (även utan argument). Han är säkert en snabb och tydlig domare som kan lagen. Men förstår han dess syften…?
   1. ”Rättshaverist” är ett mycket starkt påstående som bör förklaras (vad menar Stenman?) och exemplifieras (hur/när infriar Kärvling den förklaringen?). Att inte med sakskäl få ifrågasätta skeenden i vår vardag blir ju en demokratifråga till slut… Jag uppfattar detta som en härskarteknik -när man tillskriver motståndaren egenskaper och epitet istället för sakfrågor. Typiskt när argument fattas.
   2. Vilka ”åsikter” har Kärvling tillskrivit tjänstemännen som de inte har?
   3. ”Faktafel”. Mycket intressant! Kan Stenman visa på någon fakta från någonstans som säger att kommunens ARV är bättre för miljön än fungerande enskilda anläggningar? Kärvling hänvisar till Ridderstolpes sammanställning – vad hänvisar Stenman till? Om Stenman hänvisar till HaV-s rapport från 2006 så ligger han tunt till. Om han hänvisar till Svenskt vatten (ARVs branschförening) är det ännu värre. Viktigt att veta var hans uppfattning härstammar från. Kanske är den från 60-talet?
   4. ”Det ankommer inte på förvaltningen/nämnden att utforma något” med Solvarm – har Kärvling begärt det? Men att intressera sig för kretsloppslösningar borde nästan ankomma en miljöförvaltning.
   5. ”De gör sitt bästa?” Vad har Stenman det ifrån – är detta det bästa de kan? Hur framgår det? Var är sakskälen, exemplen?
   6. Sådant som framgår av lag – hallå. Solvarm uppfyller alla lagkrav med råge. Det är ju det som är problemet – det hjälper ju inte!!!!!!!!!!!
   Gällande rättspraxis är intressant eftersom den hänvisar till exempel som inte liknar naturhus överhuvudtaget och inte har några mätrapporter alls. Här är det inte äpplen och päron som jämförs – här är det äpplen och stenar… typ..
   7. Att inte ta eget ansvar för det man kan göra lokalt men skjuta ansvaret bortåt/uppåt är nog den auktoritetstroende och osäkre tjänstemannens bästa knep. ” Vi gör bara det andra bestämt att vi ska så att ingen ovan oss blir arg”. Att stå för fattade beslut är lätt om ansvaret är någon annans. ”Vi förstod inte vad vi beslutade”. ”Det ingick inte i direktiven – att tänka själva”. ”Vi har inte sakkunskapen etc”.” Vi gör som vi blir tillsagda”.

   Alltid bra att tagga ner och försöka möta sakligt och lugnt.

   • Göran Stenman
    15 maj, 2018 kl. 22:35

    Det är nog du som behöver tagga ned, vem du nu är. Tror nog att jag vet mer än de flesta om detta.

   • Dalslandsbo
    16 maj, 2018 kl. 07:47

    Tack Stenman för svar. Ja. Viktigt som du skriver att tagga ner och vara sakliga. Bra också att du kan mycket. Har du möjlighet att svara sakligt på någon eller några av de frågor som jag uttryckte till din förra kommentar? Det berikar debatten om du vill dela med dig av din kunskap.

  • Bengt
   15 maj, 2018 kl. 08:00

   Rättshaverist är starkt ord.
   Extra Intressant för att komma från en domare i Mark- och miljödomstolen och politiker!
   – Vem är rättshaverist om Solvarm får rätt då? Kanske herr Stenman som inte låter sunt ifrågasättande i en personlig blogg få passera utan påhopp…
   Typ:Rätta dig i ledet Stefan…
   Stenmans grundvalar kanske skakar lite. Har han fattat många beslut genom åren genom att hänvisa till paragrafer och förarbeten som går emot enskilda VA-anläggningar till fördel för kommunens…?

  • Staffan Delin
   15 maj, 2018 kl. 13:57

   Tack Göran Stenman för dina synpunkter. De föranleder några frågor.

   Du skriver att Stefan Kärvling tillskriver tjänstemännen åsikter de inte har och har även en del faktafel (tex att enskilda avloppslösningar ofta är bättre än kommunalt VA).

   Min fråga till dig är:
   Hur definierar du bra avloppslösningar? Vilka jämförelsegrunder har du och hur förhåller sig dessa till livsmiljön och dennas uthålligt resursförnyande och livsuppehållande förmåga?

   Du skriver.
   Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att hans anläggning håller måttet.

   Min fråga till dig är:
   Vilket är måttet du hänvisar till och hur relevant är det i relation till livsmiljön och dennas uthålligt resursförnyande och livsuppehållande förmåga?

   Du skriver:
   Man kan diskutera förvaltningens bedömningar i ngt fall, men de gör sitt bästa för att tillämpa gällande lag.

   Min fråga till dig är:
   Hur förhåller sig förvaltningens bedömningar och gällande lag till livsmiljön och dennas uthålligt resursförnyande och livsuppehållande förmåga?

   Du skriver:
   Det du verkar mest upprörd över är sådant som framgår av lag, lagförarbeten och gällande rättspraxis (som förvaltningen ska tillämpa).

   Min fråga till dig är:
   Hur förhåller sig lag, lagförarbetena och gällande praxis samt förvaltningens bedömningar till livsmiljön och dennas uthålligt resursförnyande och livsuppehållande förmåga?

   Med vänlig hälsning och hopp om klarläggande svar.

 3. Anders Johansson
  14 maj, 2018 kl. 21:13

  En fars utan dess like.
  Fullständigt motarbetar deras egna invånare. Varför skriva sig i en sån kommun.
  Detaljplanen i Sikhall är ju ett skämt i sig.
  Dom är positiva och vill utveckla LIS men då bara till bekostnad av markägarna.
  Inte skuta till kommunala medel i Sikhall som kan användas till Ursand eller Arenan.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: