Arkiv

Archive for 24 maj, 2018

Gårdagens fullmäktige (23/5)

saltVi är väl många som tar opinionsundersökningar med en nypa salt, men visst är det roligt för en vänsterpartist att partiet fick 8,9 procent i Kantar Sifo:s senaste mätning. Snart kommer kanske Vänsterpartiet i Sverige upp till de siffror som Vänsterpartiet i Vänersborg har…

Annars var det fullmäktige igår. Det var nog det kortaste och lugnaste på flera år. Det var bara Morgan Larsson i medborgarpartiet som hade ett ”flammande” tal.

lararaforbundet2Vid dörrarna till Festsalen i Folkets hus stod representanter för Lärarförbundet i Vänersborg och delade ut material. De krävde bland annat medel för att:

  • ”skapa en sund och hållbar arbetsmiljö befriad från stress och höga sjuktal.”
  • ”minska storleken på barngrupperna.”

De skrev också i sitt flygblad att:

”vår livslön ska kunna mäta sig med andra gruppers, att erfarna kompetenta lärare inte behöver byta kommun för att åstadkomma en reell löneutveckling och att kompetentalarareffekten lärare aktivt väljer vår kommun.”

Lärarförbundet anser att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen. Och jag kan inte göra annat än att hålla med. Vi får se om några andra i Vänersborg också tycker det… (För mer information om Lärarförbundets kampanj, se ”Lärareffekten avgör”.)

Före fullmäktiges möte redogjorde också Paul M. Chabaesele, som är borgmästare i Vänersborgs partnerskapsort i Botswana, för samarbetet mellan de båda kommunerna. Han tyckte att det skulle vara roligt om ledamöterna kunde besöka Botswana – där skulle vi få se Afrikas vilda djur, som elefanter, lejon mm.

strykningSjälva sammanträdet började med att fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) meddelade att ärendet ”Översyn av kommunens politiska organisation samt arvodesbestämmelser för förtroendevalda” utgick. Det berodde på att ett gammalt och felaktigt material hade skickats ut till fullmäktiges ledamöter. Så de siffror på arvoden som jag räknade upp i en tidigare blogg (se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”) var alltså från den gångna mandatperioden och inte för den kommande. Och då fick jag i varje fall svart på vitt på det. Ärendet ska nu istället tas upp på nästa fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige fick en muntlig dragning av ”Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut”. Det var Maja Dahl som på ett lättfattligt och uttömmande sätt stod för den. (Se ”Kommunens personal”.)

ung_omsorgSedan kom ärendet som vållade ett visst engagemang. Det var behandlingen av Marie-Louise Bäckmans (KD) motion om ”Ung Omsorg – en guldkant på tillvaron för våra äldre”. Motionen handlade om att kommunen ska se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB.

Bäckman tackade för motionssvaret, trots att kommunstyrelsen tyckte att motionen skulle läggas till handlingarna. Bäckman yrkade dock på att motionen skulle bifallas.

tummen_ner5Morgan Larsson (MBP) var upprörd:

”Svaret är inget att tacka för. Det är ett bedrövligt svar.”

Larsson menade att underlaget var otillräckligt. Det saknades kostnadsberäkningar, hur många boenden som skulle bli involverade, hur många personer det handlade om etc. Larsson tyckte till och med att underlaget var så dåligt att det var överklagningsbart (om motionen avslogs). Larsson yrkade på återremiss och i andra hand på att motionen skulle bifallas.

Gunnar Lidell (M) var inte heller glad. Han höll med Morgan Larsson om att motionen bara var ”delvis utredd”. Men framför allt menade Lidell att motionen yrkade på en utredning och nu var motionen redan utredd, fast bara delvis då. Lidell pratade om systemfel i ledningen. Lidell yrkade också på bifall till motionen.

Jag tror att Bäckmans, Larssons och Lidells anföranden påverkade ledamöterna. Det häpnadsväckande var emellertid att ingen gick upp i talarstolen för att bemöta dem. Och det tyckte jag var synnerligen svagt. Fullmäktige är inte bara kommunens högsta beslutande organ, utan det är offentligt. Det är i fullmäktige som väljarna får reda på vad partierna tycker och varför.

votering3Morgan Larsson yrkande om återremiss avslogs efter votering. Sedan voterades det om själva motionen. 29 ledamöter röstade på kommunstyrelsens förslag och 19 röstade ja till motionen. Vänsterpartiets ledamöter röstade olika, två röstade ja (som S+C+MP), två röstade nej som (M+L+KD), dvs ja till motionen (däribland jag), och två avstod… Sverigedemokraterna röstade på kommunstyrelsens förslag, dvs nej till motionen…

Sedan hände egentligen inget mer. Kommunfullmäktige tog resten av ärendena på ren rutin. Och det var inte heller några ärenden som var kontroversiella. Detaljplanen för Sanden norra antogs och Kent Javette (S) utsågs till kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse. (Se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”.)

sverigedemokraterna_kurtKurt Karlsson (SD) hade lämnat in en motion som han kort redogjorde för. Motionen hade rubriken:

”Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborg kommuns förvaltning”

Karlsson ansåg att det håller på att ske en, som han skriver:

”devalvering av vårt modersmål”

Och Kurt Karlsson yrkade därför att:

rita_flagga”Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter.”

”Policy”? Menade Karlsson ”riktlinjer”? Och ”devalvering”? Är det ett svenskt ord? Och kan man ”devalvera” ett språk?

svenska_akademienDen är inte lätt att hålla reda på vad som är svenska ord och vad som är – svenska ord… Det visade Kurt Karlsson med all önskvärd tydlighet i sin motion. Men visst är vi många som ibland reagerar på onödiga språkimporter från engelskan när det finns en genuin svensk vokabulär. Men språket tenderar att transformeras och det bästa är väl att submittera frågan till Svenska Akademien. Om akademien nu finns kvar… För det är väl fortfarande akademiens uppgift att ställa upp adekvata lingvistiska policies för det svenska språket.

Nästa fullmäktigesammanträde är den 20 juni. Då ska alla ledamöter få tårta.

%d bloggare gillar detta: