Arkiv

Archive for the ‘Allmänt Vänersborg’ Category

Marie, Ove och Pascal

8 oktober, 2017 1 kommentar

Det händer saker i politikens Vänersborg, hela tiden.

Marie_Dahlin2En mycket tråkig nyhet är att någon har hackat sig in på och kapat Marie Dahlins (S), kommunstyrelsens ordförande, mailadress och skickat bluffmail. (Se TTELA ”Nytt bluffmejl från Dahlins adress”.) Det handlar om ett mail, i Marie Dahlins namn, till kommunens ekonomichef, där ekonomichefen uppmanas att göra en utbetalning till ett utländskt konto. Det är inte första gången något sådant inträffar. Och vem vet vad denne person har skickat för mail i Dahlins namn.

Sådant här är förödande för demokratin och måste kraftigt fördömas.

thornkvist2Marie Dahlin har sagt upp kommundirektör Ove Thörnkvist. (Se ”Därför sägs kommundirektören upp”.) Det är väl på sätt och vis också en tråkig nyhet, i varje fall för kommundirektören själv.

Hur avskedet har gått till har jag ingen närmare kännedom om, inte heller om orsaken. Men tydligen var de andra kommunalråden, dvs Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), med på tåget.

Det här är ett förhållande som upprör Morgan Larsson i välfärdspartiet så till den milda grad att han för första gången på flera år uppdaterar välfärdspartiets hemsida med en lokal politisk nyhet (se här)…

morgan_Larsson3Under rubriken ”SPARKAD” skriver Larsson:

”Hela processen har skett utan vår kännedom. Ynkligt tycker vi, om det funnits någon självrannsakan borde de tre skarprättarna själva avgå.”

Jag kan nog tycka att detta är att ta i… Så viktigt är inte välfärdspartiet. Och jag förstår nog inte riktigt varför Dahlin, Lidell och Carlsson skulle avgå.

I TTELA (”Därför sägs kommundirektören upp”) säger Dahlin om orsaken till avskedet:

”Vi behöver någon som ser det vi inte ser. Vi ska bygga framtiden och behöver nya krafter. Men det är förstås alltid en chanstagning att försöka hitta någon annan.”

Det känns lite som om Marie Dahlin pratar om valet nästa år, och typ förordar en röst på Vänsterpartiet…

thornkvist_avskedJag har fått beslutet om kommundirektörens avsked i min hand. Det har överskriften:

”Upphörande av anställning som kommundirektör”

Beslutet är påskrivet av Marie Dahlin och daterat den 29 september 2017.

Det står inget om orsaken till beslutet, dokumentet handlar om villkoren för uppsägningen:

sparkad”I händelse av att arbetsgivaren avbryter anställningen, skall Ove erhålla uppsägningslön under 24 månader. I det fall Ove erhåller annat arbete inom dessa 24 månader, upphör arbetsgivarens skyldighet att utge uppsägningslön enligt denna punkt. Ove har inte rätt att föra skadeståndstalan mot Vänersborgs kommun eller talan om att uppsägning/avsked skall förklaras ogiltig på grund av att anställningen av­bryts utan saklig grund.”

Villkoren följer den överenskommelse som slöts när Thörnkvist tillträdde som kommundirektör år 2010. Ove Thörnkvist får alltså två årslöner i avgångsvederlag. Han får också:

”behålla mobiltelefon, ipad samt dator med tillbehör.”

tesiaDet är också så att kommundirektören, numera före detta alltså, hade en inkomst vid sidan av sin kommunala anställning. Den kom från hemtjänstföretaget Tesia, ett företag som tidigare har varit i blåsväder. (Se ”Tesia betalar tillbaka”.) Företaget ägs för övrigt av Ove Thörnkvists maka.

I uppsägningsbeslutet står det:

”Då Ove vid sidan av anställningen som kommundirektör erhållit ersättning med 3100 kronor per månad från Tesia AB skall ersättning från Tesia AB som inte överstiger 3500 kronor per månad påverka rätten till uppsägningslönen under 24 månader.”

Texten är inte helt lätt att förstå. En rimlig tolkning är att Ove Thörnkvist har rätt att få upp till 3.500 kr i månaden från Tesia utan att utbetalningen från Vänersborg minskas med motsvarande. Men fattas det inte ett ”inte” i texten…?

fabvOve Thörnkvist slutade i fredags med omedelbar verkan. Thörnkvist ville nämligen inte fortsätta året ut. Det innebär också att han inte längre är VD i Fastighets AB Vänersborg.

tshibanda_twitterI stället för Ove Thörnkvist har Pascal Tshibanda blivit tillförordnad kommundirektör. (Se ”Han tar över som kommundirektör”.) Tshibanda är nyanställd som utvecklingschef i kommunen sedan augusti. Prata om att göra snabb karriär…

Det som jag reagerade på, och flera med mig, är att Tshibandas förordnande sträcker sig ända till den 1 januari 2019. Det är en lång tid, nästan 1,5 år… Man trodde väl annars att rekryteringen av en ny kommundirektör skulle ske så snabbt som möjligt. Nu kan man istället undra om det är tänkt att posten har vikts till Tshibanda. Det lär ju bli svårt att ”peta” honom efter 1,5 år, om nu inget väldigt oförutsett inträffar. Och i så fall har rekryteringen till kommundirektör i Vänersborg skett utan varken konkurrens eller diskussion.

Vi får se hur framtiden utvecklar sig. Och vi får även se om Tshibanda ”ser det vi inte ser”.

vbg_loggaDet är väl för övrigt på plats att gratulera Pascal Tshibanda till ”utnämningen” som kommunens högste tjänsteman. Välkommen till Vänersborg – kommunen där allt händer, i alla delar, hela livet.

Kategorier:Allmänt Vänersborg, S

Politikers arbetsmiljöansvar (2/2)

5 september, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Politikers arbetsmiljöansvar (1/2)”.

Har en person som sitter i kommunfullmäktige, som t ex jag, ett särskilt ansvar? Och hur förhåller det sig då, om tjänstemännen på byggnadsförvaltningen verkligen ”mår dåligt” av ”kritik”? Det är ju det som paret Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) hävdar.

AVJust det här tänkte jag titta närmare på. Jag utgår från vad Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida. (Se ”Politikers arbetsmiljöansvar”.)

Arbetsmiljöverket (AV) skriver att politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna är de yttersta representanterna för kommunen som arbetsgivare. Och så är det.

arbetsgivare2Vad innebär det att vara ”arbetsgivare”?

AV skriver:

”Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.”

Det innebär att kommunfullmäktige har dessa uppgifter (fortfarande enligt AV):

 • ”Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget”
 • ”Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer”
 • ”Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna”
 • ”Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn”
 • ”Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut”

yttrandeJag kan inte se att det här innebär att politiker inte får framföra kritik mot kommunens tjänstemän i t ex en blogg. Kan Bo Dahlberg (S) och LEW (M) se det?

Nämndspolitiker i sin tur har skyldighet att se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Vänsterpartiets ledamot i nämnden är Pontus Gläntegård, inte undertecknad.

AV skriver vidare att:

”Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen.”

Och då gäller det för politikerna och den högste chefstjänstemannen, dvs kommundirektören, att:

”Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.”

chef2_2Sammanfattningsvis så tycks det mig som att arbetsgivaransvaret för kommunfullmäktigeledamöter innebär att politikerna ska förse förvaltningarnas chefer med verktyg så att de kan utföra arbetsmiljöarbetet. Det är inte så att fullmäktigeledamöterna ska utföra det själva. Det betyder som jag tolkar det att en tjänsteman som har ett arbetsmiljöproblem ska anmäla det till sin chef och hanteras av kommunens organisation enligt arbetsmiljöpolicyn och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det står inte någonstans att ledamöter i kommunfullmäktige inte får ha synpunkter eller kritisera. Och samma lagar och grundlagar gäller för fullmäktigeledamöter som för alla andra. Det står inte heller någonstans att det ingår i chefernas arbetsmiljöarbete att försöka tysta kritik. Det blir helt enkelt galet om man försöker skapa ”syndabockar” utanför organisationen bara för att minska fokus på den egna verksamheten.

Sedan kan Arbetsmiljöverket kopplas in om det krävs.

”Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och kontrollerar vid inspektioner att arbetsgivaren följer föreskrifterna för arbetsmiljön.”

Det är kanske till Arbetsmiljöverket som Dahlberg och Eckerbom Wendel borde ha vänt sig. Inte till kommunfullmäktiges ordförande Ljunggren.

cirkusJag tror att ett sätt att lösa den här cirkusen är att politikerna i byggnadsnämndens presidium, dvs Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), tillsammans med förvaltningschef Sophia Vikström, börjar granska tjänstemännens beslutsunderlag betydligt noggrannare. Finns det tveksamheter, faktafel, oklara slutsatser etc så bör underlagen skickas tillbaka till tjänstemännen för bearbetning och omarbetning – innan ärendet tas upp för beslut i nämnden. Det är bättre att utkräva ansvar från en ”byggnadshandläggare” än att klaga på en bloggare.

Jag anser att det faktiskt är en del av arbetsmiljöansvaret att skicka tillbaka underlag och ärenden för t ex rättelse av faktafel än att blunda och bara hålla med. Det inger inte heller förtroende, eller respekt, hos allmänheten och det är, tror jag, en stor del av anledningen till att så många invånare reagerar mot Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Det här gäller som jag ser det för alla kommunala nämnder och förvaltningar.

Dahlberg och Eckerbom Wendel har också möjlighet att t ex kalla in en konsult för att genomlysa och styra upp byggnadsförvaltningens organisation och ansvar. Konsulten kanske också skulle identifiera vilka de tjänstemän är som skapar underlag som ger skäl för tvivel.

trott_larareNu har jag skrivit många, många bloggar där jag tar upp, analyserar och kommenterar skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden. Nu får det vara bra.

Men jag hör av mig om något nytt inträffar på byggfronten… Yttrandefriheten gäller ju även i Vänersborg.

.

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse:

Politikers arbetsmiljöansvar (1/2)

4 september, 2017 1 kommentar

pergamentrulleEn läsare har bett mig ta upp ytterligare en aspekt av den minst sagt unika skrivelse som ordförande i byggnadsnämnden Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) levererade och offentliggjorde i förra veckan. Det är aspekten om politikers arbetsmiljöansvar. Förhoppningsvis har jag sedan behandlat alla aspekter…

Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse avslutades med en vädjan om hjälp:

help2”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Det står inte vilken hjälp de vill ha av fullmäktige och jag vet inte heller hur ordförande i kommunfullmäktige, Lars-Göran Ljunggren (S), tänker behandla denna vädjan. Det återstår att se.

arbetsmiljoAv skrivelsens innehåll att döma så är det personalens arbetsmiljö som står i fokus. Det är den som Dahlberg och Eckerbom Wendel vill ha fullmäktiges hjälp med. Det är den här aspekten som är den viktiga för Dahlberg och Eckerbom Wendel. Skrivelsens filnamn (det finns ingen rubrik) är ju också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”.

I skrivelsen anges ett antal skäl till att mitt bloggande påverkar byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen och att det ger upphov till arbetsmiljöproblem. De menar att mitt bloggande leder till att:

”Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen.”

nordkroken2017_5Det här anser jag vara en felaktig beskrivning. Hela diskussionen handlar ju om ett ärende, nämligen ”Arnes” fritidshus på Nordkroken. Och ”dold agenda”? Vem har sagt att byggnadsnämnden har ”en dold agenda”? Inte jag i varje fall. Jag tycker att det här argumentet är svagt när man diskuterar personalens arbetsmiljöproblem.

Vidare skriver de att:

”Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.”

Och det stämmer. Så är det i många yrken och för många människor. Men det är sådant som yttrandefriheten leder till, vissa skriver i tidningar, vissa är med i TV – och andra yttrande_grundlagenbloggar. Så? Inte går det att inskränka yttrandefriheten eller tryckfriheten av denna anledning. (Har förresten någon försökt att ”förklara och kontra”?) Det här är också ett svagt argument i en diskussion om arbetsmiljön.

Dahlberg och Eckerbom Wendel skriver:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks.”

Det här argumentet tycker jag att man helt kan bortse från. De vänersborgare som har kommit i kontakt med byggnadsnämnden har nog sina åsikter om nämnden klara för sig oavsett vad jag skriver. Och hur ska man veta att uppfattningarna ”stärks”? Det är ju inte ens troligt att de läser bloggar.

Den sista meningen som jag kan hitta i skrivelsen, som handlar om den konkreta arbetsmiljön, är följande:

”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

valdAtt försöka ”påverka” någon kan ju aldrig vara ett arbetsmiljöproblem, såvida det inte sker med typ våld eller hot om våld. Dessutom, de som jag har försökt påverka är ju politikerna i byggnadsnämnden. Det är ju de som fattar beslut… Fast inte har jag försökt få någon att bryta mot lagen. Det är faktiskt skamligt, kränkande och möjligtvis förtal att påstå något sådant. Det är precis som innan inte heller något hållbart arbetsmiljöargument.

Jag tycker inte att Dahlberg och Eckerbom Wendel på något sätt kan motivera sin uppfattning att mina bloggar leder till arbetsmiljöproblem. Är det så att vissa tjänstemän eventuellt inte kan hantera saklig och välgrundad kritik, så måste de lära sig det. Precis som alla andra tjänstemän t ex poliser, lärare etc.

Bo Dahlberg säger till TTELA:

”flera av dem mår dåligt”

Det står inte i skrivelsen att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt. Det säger alltså Dahlberg till TTELA. Mår tjänstemännen dåligt för att deras ”professionalitet och kompetens ifrågasätts”? Jag vet inte. Men att ha en annan åsikt innebär ju inte att ”professionalitet och kompetens ifrågasätts”. Det innebär bara att de kan fel i just det här ärendet om ”Arne”. Och fel kan vem som helst ha någon gång.

remindSedan tycker jag att det kan vara på sin plats att påminna om att det här med att byggnadsförvaltningens tjänstemän ”mår dåligt” är ett påstående som med jämna mellanrum har framförts också på byggnadsnämndens egna sammanträden eller till enskilda politiker efteråt. Det riktas då mot politiker i nämnden som på någon vis riktar kritik mot tjänstemännens underlag. (Det här har jag flera källor på, från ledamöter från flera partier.) Det får mig att tro, rätt eller fel, att det är ett argument som används för att tysta kritik. Och så får det naturligtvis inte vara. Men visst fråntar det en ganska stor del av syftet med skrivelsen när det är känt att detta argument har använts vid ett flertal tillfällen i ”byggnadssammanhang”? (Det är för övrigt en del kommuninvånare som ”mår dåligt” i sin kontakt med olika kommunala tjänstemän…)

Rent juridiskt, och även moraliskt skulle jag vilja påstå, så finns det inget som förhindrar folk i Vänersborg att kritisera byggnadsnämnden eller byggnadsförvaltningen. Det spelar egentligen ingen roll om någon tjänsteman ”mår dåligt”. (I en tidigare blogg hade jag ett resonemang om hur tjänstemän kan få kritik. Jag upprepar inte detta igen. Se ”Kommentarer till byggskrivelse (1/2)”.)

Men om personen som kritiserar sitter i kommunfullmäktige, som t ex jag? Det tar jag upp i del 2.

.

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Veckan som har gått

2 september, 2017 Lämna en kommentar

Det händer saker på Lovisebergsgatan. Och denna gång är det inte de eländiga fiskmåsarna som har ställt till det. Fiskmåsarna har flyttat, även om det tyvärr barabrand är tillfälligt.

För något år sedan var polisen och insatsstyrkan från Göteborg på plats och det sköts med skarpa vapen. Och igår morse tog en avfuktare oturligt eld i ett av grannhusen. Räddningstjänst och polis fick rycka ut. Brandmännen var snabbt på plats och de släckte som tur var elden fort och effektivt.

polisparkDet var ingen person som kom till skada. Det var bara undertecknad som kom iväg lite senare än vanligt till jobbet på BUP-skolan vid NÄL. Polisbilen hade parkerat rakt framför garageuppfarten. Det var dock ett förhållandevis mycket litet problem i sammanhanget. Och polisen flyttade snabbt bilen.

En glädjande nyhet meddelades i veckan. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Mats Andersson (C) skrev på ett kontrakt om att överta det gamla ”BUP-huset” på Vänerparken. Om byggnadsnämnden ger bygglov, vilket man aldrig kan vara 100 procent säker på, så ska en ny förskola öppnas i lokalerna. Det blir plats för 100 barn. Det är tänkt bupatt Nattugglan ska flytta till ”BUP-huset” istället för till mödravårdens gamla slitna och mörka källarlokaler. Som Barn- och Utbildningsnämnden har beslutat om. (Fast Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot.)

Det är naturligtvis en mycket glädjande nyhet för alla föräldrar, barn och personal på Nattugglan att flyttlasset nu istället kommer att gå till ”BUP-husets” fina och ljusa lokaler. Dessutom blir det plats för ytterligare 50 barn, och det blir bra för Vänersborg. Det behövs fler förskoleplatser.

En annan glädjande nyhet är att Vänersvallen Syd öppnades åter igår. Ombyggnaden är klar och det nya konstgräset ligger grönt och vackert på den gamla ispisten.

vallen_syd

Tänk om den ”gamla” fina träläktaren hade fått stå kvar, och inte bränts ner, då hade lyckan varit fullständig. Med två fotbollsplaner bredvid varandra på Vänersvallen, så kommer det att finnas mycket plats till kommunens olika klubbar, och framför allt hoppas jag till ungdomsfotbollen.

De flesta tycker att det också är en bra nyhet, och det tycker nog även jag, att lågpriskedjan Dollarstore ska öppna en affär på industriområdet vid Holmängen, bredvid Tygladan. Om byggnadsförvaltningen ger bygglov vill säga, och det kan man ju aldrig kandollarstore vara 100 procent säker på.

Det behövs entreprenörer i Vänersborg och det behövs företag som ger jobb. Dollarstores VD Peter Ahlberg är dock en omskriven och kontroversiell man. Ahlberg är tidigare dömd för misshandel av en anställd, han har gett snattare ”speciella” erbjudanden och i ett nyhetsbrev nyligen till sina medarbetare använde han ett ”speciellt” språk när han hånade jämställdhet och feminister. (Läs mer här: ”Skandaldirektören hånar jämställdhet i brev till personalen”.)

p_nalPolisen gav sig inte själva några böter när de parkerade på Lovisebergsgatan igår. Däremot fick jag parkeringsböter på parkeringen vid NÄL, andra dagen på mitt nya jobb. Det hjälpte inte att jag hade betalat via en app. Jag stod på fel ställe. Vilket ingen hade hunnit upplysa mig om.

Jag överklagade. Efter många om och men, det gick t ex inte att via hemsidan skicka filer till företaget som administrerade böterna, så jag skickade överklagande och betalningsbevis med Postnord istället. Det kanske var ett misstag, för jag har fortfarande inte hört något från företaget som sköter böterna. Jag vet inte ens om brevet kom fram. Och eftersom böterna skulle vara inbetalda efter 8 dagar så var det bara att betala. Man ville ju inte få straffavgift eller Kronofogden efter sig.

Jag kan dock inte låta bli att undra om tystnaden är satt i system, tystnaden tvingade ju fram en betalning av parkeringsböterna. Det är ett privat företag som sköter om hanteringen av P-böterna, och de tjänar väl pengar på varenda ”parkeringsbrottsling”.

En invånare i Väne-Ryr är också ”parkeringsbrottsling”. Eller var, ett tag. Hen fick också parkeringsböter häromveckan. Hen hade parkerat på infarten till sitt hus. Kommunen insåg dock till sist att det var lite väl provocerande, och rev P-boten. Det här har faktiskt hänt för något år sedan på den händelserika Lovisebergsgatan också…

P_kom_raden

Och som en händelse åkte jag förbi kommunhuset i går (fredag). Där fick jag se två bilar som var felparkerade. Dock kunde jag inte se att någon hade varit där och bötfällt bilarnas ägare. Det kanske är skillnad på folk och folk…

Läsarreaktioner på skrivelsen (2/2)

31 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)”.

Det handlar om skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). (Du kan läsa hela skrivelsen här.)

readerBloggläsare har gett mig många tips, nya argument, ny information och kunskap i själva sakfrågorna. Vilket säkerligen också leder till fler bloggar så småningom om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen, kanske utifrån nya exempel.

juristEn av juristerna i mitt ”nätverk” har kommenterat byggnadsnämndens uppdrag och Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Så här såg nämndens uppdrag till ordförandena ut:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

gallerDen sista delen av meningen, ”publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning”, antyder ganska grovt, insinuerar faktiskt, att jag har begått eller i varje fall är väldigt nära att ha begått ett lagbrott genom mitt bloggande.

Kan det tänkas att byggnadsnämnden har rätt?

Det finns ett kapitel i brottsbalken (kap 17) som tar upp den här typen av brott. Det är i de två första paragraferna som skulle kunna vara aktuella.

 • 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådanlagboken åtgärd döms…”
 • ”2 § Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning, döms…”

Juristen skriver:

”innehållet är svårligen sådant att det ligger inom brottsbeskrivningarna”

Det betyder på juristspråk att det jag skriver inte är brottsligt. Det är inte ens i närheten. Och det kan nog var och en som läser brottsbalkens två paragrafer hålla med om.

Om man vänder på det då? Är formuleringarna i nämndens uppdrag och i Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse att betrakta som förtal enligt Brottsbalkens 5 kap?

slipperyDahlberg och Eckerbom Wendel skrev om min blogg:

 • ”helt utan faktaunderlag”
 • ”slippriga argument”
 • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen”

I brottsbalken (5 kap) står det:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Juristen ansåg att:

”skrivelsen är i högsta grad olämplig men det är inte förtal i lagens mening.”

Jag har läst två fall av förtal som har prövats i domstol (se AD 2002 nr 121 och RH 1994:14) – och är kanske inte riktigt lika säker som juristen på att formuleringarna i skrivelsen inte är förtal.

Men jag släpper det.

yttrandeEn annan person med juridisk kompetens skrev så här om skrivelsen:

”Kan endast konstateras att detta är ett försök att påverka din rätt att yttra dig och sålunda lagstridigt. JO har ju i flera fall yttrat sig i saken och så vitt jag kan förstå så är ditt fall en solklar överträdelse, speciellt mot bakgrund av TTelas artikel.”

En anmälan till JO kanske vore något att överväga. Vi får se. (Personen skickade mig 7 yttranden från JO om yttrandefriheten. Får titta igenom dem först…)

Vad som än händer är skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) ett riktigt grovt demokratiskt övertramp. Det är min, och mina läsares, absoluta övertygelse.

skl_loggaEn läsare har uppmärksammat mig på vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver om vilka som ledamöterna i kommunfullmäktige representerar. Dahlberg och Eckerbom Wendel skrev ju i skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

demokratiSKL skriver (se här):

”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.”

Som ledamot i fullmäktige representerar jag alltså ”folket i kommunen” och, antar jag, i synnerhet de som har valt mig. Men det var väl egentligen ingen nyhet. Jo, för Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M) var det visst en nyhet…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för alla tips och nya fakta som jag har fått från kommuninvånare. .

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)

30 augusti, 2017 Lämna en kommentar

byggn_2ordfDet har varit otroligt många som har besökt min blogg under den senaste veckan. Om det är på grund av att det är byggnadsnämnden som lockar eller om det är för att blogginläggen handlar om viktiga demokratiska frågor, som yttrande- och tryckfrihet, låter jag vara osagt. Intresset har i varje fall varit enormt och en mängd nya läsare har hittat vägen till bloggen. Och denna konsekvens av skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) är ju inte direkt något jag gråter över…

Det är helt uppenbart att Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse har rört upp många känslor. (Du kan läsa hela skrivelsen här.) Och fortfarande är det ingen, faktiskt inte någon, som på t ex Facebook har tagit byggnadsnämnden eller dess båda ordförande i försvar. Och jag tror inte att det beror på att folk inte ”vågar”. I synnerhet i gruppen ”Vargön, där verkligheten diskuteras” brukar öppenheten, uppriktigheten och ärligheten vara total. Men vem vet, det kanske kommer någon insändare i TTELA som tycker annorlunda.

tacksamMånga både kända och okända läsare har via Facebook, Messenger, mail eller samtal gett mig en enorm positiv feedback. Jag tror faktiskt att jag aldrig har varit med om maken. Det är nästan så att jag rodnar, och blir lite rörd. Det är naturligtvis enormt glädjande och upplyftande att så många människor aktivt visar att de gillar att jag skriver.

Och alla som har hört av sig och som typ kommenterat på Facebook vill att jag ska fortsätta blogga om Vänersborg. Det är naturligtvis inte så att alla bloggläsare håller med mig i mina åsikter, utan det de tycks uppskattabygglov_folk mest är informationen och alla fakta som jag tar upp. Fast, som sagt, just i det här fallet har alla som på något sätt yttrat sig hållit med mig också i sak. Ingen anser att Dahlberg och Eckerbom Wendel, eller byggnadsnämnden, har agerat riktigt. Det kanske är så att Vänsterpartiet ska göra byggnadsnämnden till en valfråga? Typ ”Bygglov åt folket”… Med tanke på intresset så kanske detta kan ge Vänsterpartiet majoritet i byggnadsnämnden efter nästa val, och inleda en ny era i Vänersborg…

Väldigt många människor delger, både offentligt och privat, sina egna erfarenheter av byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen i Vänersborg. Det är inga upplyftande historier som återges. Utan att kommentera eller ta upp de enskilda fallen kan konstateras att missnöjet är stort. (Kanske kommer fler exempel upp i denna blogg så småningom…)

skl_loggaSveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav tidigare i år ut en så kallad ”Öppen jämförelse” inom området ”Företagsklimat”. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar deltog i undersökningen för år 2016. (Undersökningen kan laddas ner här.)skl_bygglov

SKL beskriver undersökningen:

”Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.”

Och vet ni vad, ett område som SKL undersökte var företagarnas syn på kommunernas hantering av – bygglov!

vbg_loggaSKL rankade Vänersborg på plats 90 av 117 kommuner. (I kategorin bygglov var inte alla kommuner med i undersökningen.)

Plats 90 av 117… Jag tror att detta säger något viktigt om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för all positiv respons och alla tips som jag har fått från kommuninvånare. Jag hoppas att jag fortsättningsvis kan leva upp till förväntningarna.

Imorgon kommer del 2.

..

Här följer blogginläggen om  Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Kommentarer till byggskrivelse (2/2)

28 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – seKommentarer till byggskrivelse (1/2)”.

byggn_2ordfByggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker i sin skrivelse till kommunfullmäktige att misstänkliggöra och smutskasta mitt bloggskrivande.

Ur skrivelsen:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag.”

fakta1Dahlberg och Eckerbom Wendel påstår att mina bloggar är ”helt utan faktaunderlag.” Det är inte sant. Blogginläggen innehåller hur mycket fakta som helst, det kan vem som helst kontrollera. (Det finns en förteckning över bloggarna ifråga längst ner på denna sida.)

Bo Dahlberg går egentligen ytterligare ett steg i TTELA (seHård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”). I TTELA står det:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

ljuga2Här menar tydligen Dahlberg att det faktiskt, trots allt, finns fakta i bloggarna, men att det är osanningar. Anser Dahlberg att det finns fakta i bloggarna eller inte, kan man ju fråga sig… Det kan noteras att Dahlberg, eller Eckerbom Wendel, inte ger ett enda exempel på något som skulle vara felaktigt…

I skrivelsen skriver Dahlberg och Eckerbom Wendel vidare:

”välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument”

Att påstå att jag eller de som överklagar byggnadsnämndens beslut, som ”Arne” har gjort, använder ”slippriga argument” tycker jag visar på en mycket arrogant och nedlåtande attityd och inställning.

expertDe båda ordförandena i byggnadsnämnden försöker vidare ge större tyngd åt sin argumentation genom att hävda att det är på byggnadsförvaltningen som kunskapen och expertisen finns, och inte hos en bloggare:

”Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt.”

argumentationVem som framför argument torde enligt min mening sakna betydelse, det är argumenten i sig som är de viktiga. Sedan kan jag väl också tillägga att även jag har ett nätverk – samtliga mina bloggar i ärendet har faktagranskats av personer som har minst lika stor kompetens och utbildning som tjänstemännen på byggnadsförvaltningen.

Fakta eller inte. Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker även misstänkliggöra mig genom att hävda att jag driver en slags kampanj:

 • ”anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda”
 • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

De menar således att jag dels anklagar och dels försöker få nämnd och förvaltning att bryta mot lagen. Det är ganska vildsinta och grova anklagelser från två av de tunga politiska namnen i Vänersborgs kommun. Och det känns lite som att påståendena gränsar till förtal.

lagbok2Så här står det i Brottsbalkens 5 kap:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Låt mig slå fast. Jag har ingen dold agenda. Alla mina åsikter och tyckanden redovisas helt öppet i mina bloggar, det är inget som är dolt eller hemligt. Men det som skrivelsen och den här diskussionen handlar om, det är bloggarna om ”Arnes” fall på Nordkroken. Inget annat. Jag har inte försökt att få någon att bryta mot lagen. Tvärtom, jag menar att det kan ifrågasättas om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har följt lagen i ”Arnes” fall.

nordkroken2017_5Dahlberg och Eckerbom Wendel menar tydligen också att jag har fel i fallet ”Arne”, eftersom det vid överklaganden av nämndens beslut är så att:

”För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning”

Jag har inte sett någon statistik på detta. Vad jag vet så har i varje fall Magnus Larsson i Sikhall överklagat byggnadsnämndens beslut vid åtminstone 7 gånger. Och Magnus Larsson har fått rätt vid samtliga tillfällen…

Men det får vara som det vill med överprövningarna. Här handlar det om ”Arne” och inget annat. Dessutom har ”Arne” överklagat nämndens beslut och dom kommer så småningom.

Jag är övertygad om att åtminstone Lena Eckerbom Wendel (M), och kanske också Bo Dahlberg (S), känner till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen – och att dessa lagar ger alla rätt att säga och skriva vad de tycker.

Fast jag blir faktiskt lite tveksam när jag läser Dahlbergs yttrande till TTELA:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

”få stopp på”… Vem ska ”få stopp” på mitt skrivande? Bo Dahlberg? Kommunfullmäktige? Staten? Det är inte utan att jag får några kalla kårar längs ryggen…

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Dahlberg och Eckerbom Wendel prövar också en annorlunda vinkling i skrivelsen… Nämligen, är någon förtroendevald till kommunfullmäktige gäller något annat än grundlagarna.

Ur skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

Det är ett intressant påstående. Representerar alla fullmäktigeledamöter Vänersborgs kommun? Gör oppositionen det? Är sverigedemokraterna representanter för Vänersborgs kommun?

demokrati3Dahlberg och Eckerbom Wendel hävdar att så är fallet. Jag är inte så säker. Skulle någon fråga mig, så skulle jag spontant säga att jag representerar dom som har valt mig, att jag i första hand känner mig som en representant för invånarna.

Bo Dahlberg fullföljer skrivelsens resonemang i TTELA, där han påstår att:

”en fullmäktigeledamot beter sig illa.”

Dahlberg menar alltså att när jag framför saklig kritik som fullmäktigeledamot till byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen – till stöd för en enskild person – så beter jag mig ”illa”.

Det får naturligtvis Bo Dahlberg tycka, men det kan vara värt att påpeka att det finns i varje fall inga lagar till stöd för hans, och Eckerbom Wendels, uppfattningar. Jag som fritidspolitiker i fullmäktige lyder under exakt samma grundlagar och övriga lagar som vilken invånare i Sverige som helst.

vadjanBo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse avslutas med, ska vi kalla det, en vädjan:

”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Jag har ingen aning om vad Dahlberg och Eckerbom Wendel tror att kommunfullmäktige kan ge för ”hjälp”. Efter vad jag förstår så kan fullmäktige inte göra någonting. Fullmäktige kan t ex inte entlediga en ledamot.

Ärligt talat så vet jag inte heller hur ett ärende om mitt bloggskrivande skulle kunna utformas. Men om fullmäktigeledamöterna ska ta ställning till skrivelsens ”rop på hjälp”, så måste ju alla ledamöter läsa mina blogginlägg om ”Arne”. Och det kan ju bli spännande…

Nä, jag vet inte vad Dahlberg och Eckerbom Wendel förväntar sig av kommunfullmäktige. Det kanske ”bara” är så att denna nonsens-vädjan helt enkelt är ett sätt att visa tjänstemännen på byggnadsförvaltningen att de som ordförande gör något…

Det är i sanning en märklig skrivelse som ordförande Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har satt ihop. Och fortsättning lär följa. Och den ska mina bloggläsare kunna läsa i denna blogg…

.

 

%d bloggare gillar detta: