Arkiv

Archive for the ‘Centerpartiet’ Category

Centerpartiet inför valet

17 augusti, 2018 2 kommentarer

I veckans nummer av Vänersborgaren letade man förgäves efter en valbilaga. Vi var nog många som trodde att det skulle finnas en bilaga varje vecka. Men kanske något parti har ”hoppat av”. Vilket i och för sig inte hade varit så konstigt. Det är ett digert arbete med att producera sådant här valmaterial. (Vänsterpartiets valbilaga kommer samma vecka som valet, dvs den 5 september.)

Alla vänersborgare kunde dock glädja sig åt att läsa och studera Centerpartiets valbilaga i Vänersborgaren förra veckan. Det var en både genomarbetad och påkostad bilaga på 8 sidor. Den hade rubriken (i versaler):

”C framåt!
Närodlad politik
Får Vänersborgs kommun att blomstra”

Centerpartiet har kanske varit vitsigt med rubriken, men annars är den i det närmaste totalt intetsägande.

Det var också fyra mindre bilder på förstasidan med texterna:

”Grön tillväxt, stoppa klyvningen, trygghet, …får Vänersborgs kommun att blomstra!”

Blomstringen återkom alltså en gång till. För övrigt har jag, fast jag är politiker, inte en aning om vad som menas med ”stoppa klyvningen”. Men det ger sig senare i bilagan där det återfinns en artikel av Mats Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han använder begreppet klyvning i betydelsen åtskillnad/bristande likvärdighet/segregation. Vid en sökning på Google ser det ut som om begreppet används just av centerpartister.

Hur som helst, Mats Andersson anser att klyvning förebyggs genom att:

”varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.”

Och denna målsättning är ju inget att säga om. Den är tämligen självklar. Både Skollagen och läroplanen föreskriver detta… Dock finns det inget vidare resonemang kring ”klyvning” i Anderssons inlägg.

Det är emellertid intressant att undervisning är lärarnas uppdrag. Det är inget som centerpartiet eller andra politiker sysslar med. Däremot är det politikernas ansvar hur många pedagoger, stödpersonal, elevvårdspersonal osv som skolorna har möjlighet att anställa. Och då handlar det om pengar…

Andersson skriver att barn och utbildningsnämnden har tillförts pengar under det nuvarande styret:

”Under mandatperioden har det tillförts cirka 78 miljoner kronor till barn- och utbildning.”

Vad Andersson inte nämner är att oppositionspartierna står bakom det mesta av dessa pengar – mot centerpartiets och de andra styrande partiernas vilja. Både 2016 och 2017 års budgetar, som innehöll stora ekonomiska påslag till förskola och skola, togs av Vänsterpartiet tillsammans med oppositionspartierna M+L+KD… Vad som hade hänt i förskolans och skolans värld om centerpartiets budgetförslag hade gått igenom kan vi bara ana… Jag undrar varför inte Mats Andersson nämner något om detta i centerns valbilaga… För med den vetskapen – vad säger att centern ska ge mer pengar till skola och förskola nästa mandatperiod?

Och det budgetförslag som centern tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet har lagt fram för nästa år (2019) innebär besparingar på 6,5 miljoner… På barn- och utbildningsnämnden.

Mats Andersson är centerns förstanamn i valet till kommunfullmäktige, han står överst på valsedeln. Andersson petade ner den gamle nestorn Bo Carlsson till andraplatsen, men Carlsson brukar alltid få en massa personröster, som jag antar till stor del kommer från Gestad- och Brålandatrakten. Det skulle inte förvåna mig om Carlsson ”går förbi” Andersson i valet.

Bo Carlsson skriver naturligtvis också i valbilagan. Carlsson ger en mycket positiv bild av vad som har hänt i Vänersborg under hans tid som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Han skriver om VA- och översiktsplaner, byggnationer av nya lägenheter osv, men glömmer att skriva att alla dessa beslut har fattats i enighet med oppositionen. Och i vissa fall, med oppositionspartier som drivande.

När det gäller tågstoppet i Brålanda, för att ta ett exempel, så började det hända saker i kommunen först efter en motion från Vänsterpartiet. (Se här: ”Tågstopp i Brålanda”.) I Melleruds Nyheter skrev den förre centerpartisten, numera kristdemokraten, Carl-Ewert Berg i en debattartikel i veckan:

”Anledningen till att frågan kom upp till KF (=kommunfullmäktige; min anm) var en utmärkt motion av Stefan Kärvling.”

Det hör till saken att när motionen strax innan bereddes i kommunstyrelsen så röstade de styrande partierna, där centerpartiet(!) ingår, nej till min motion… (De ändrade sig i fullmäktige.)

Eva Foldemark, som står på plats 12 på valsedeln, skriver också om tågstoppet i Brålanda i valbilagan. Foldemark nämner naturligtvis inte heller något om Vänsterpartiets motion…

Bo Carlsson nämner även Wargön Innovation i valbilagan. Och om Wargön Innovation hade Carlsson, tillsammans med Marie Dahlin (S), också en debattartikel i TTELA igår torsdag – se ”Modig satsning som ger utveckling och nya jobb”. ) Där skriver Carlsson, och Dahlin:

”Våra politiska motståndare i kommunen har försökt sätta stopp för planerna.”

Det är en lite konstig formulering av företrädare för ett minoritetsstyre – som alltid måste ha stöd av åtminstone 4 ledamöter från de ”politiska motståndarna” för att få igenom besluten… I detta fall fick de styrande partierna, vid omröstningen i fullmäktige i februari 2017, stöd av Vänsterpartiet och kristdemokraterna.

I debattartikeln i TTELA målar Bo Carlsson, och Marie Dahlin, upp satsningen i Vargön i mycket ljusa färger. Och det hör väl till i valtider. Men framtiden för Wargön Innovation står skrivet i stjärnorna. Det är faktiskt fortfarande mestadels förhoppningar. Än så länge har vi egentligen ingen aning om vad det verkligen blir av kommunens investering. (Det är det helägda kommunala bolaget Fastighets AB som investerar, ca 25 milj kr.) Jag hoppas emellertid att Carlsson och Dahlin har rätt och att kommunens investering i Vargön leder till utveckling och fler jobb. Verkligen!

Ann-Britth Fröjd är partiets fjärdenamn på valsedeln. Fröjd sitter i socialnämnden och har under en tid också varit nämndens ordförande. Rubriken på hennes inlägg är:

”tuffa men välbehövliga beslut”

Det framgår inte i artikeln vilka beslut som har varit ”tuffa”, vilket förvånar mig med tanke på rubriken. Kanske tänker Fröjd på avvecklingen av servicehusen? Fröjd skriver:

”Därför har bland annat servicehusens platser i kommunen förändrat karaktär.”

Borde inte Ann-Britth Fröjd ha kommenterar de konsekvenser som avvecklingen av servicehusen innebar för de boende? (Vänsterpartiet hade en annan uppfattning i frågan om servicehusen, se ”NEJ (V)I VILLE INTE LÄGGA NER FLER SERVICEHUS!”.)

Det jag saknar i valbilagan är något om hur centerpartiet tänker sig samarbetet med andra partier nästa mandatperiod. Vill t ex centern i Vänersborg fortsätta att styra tillsammans med socialdemokraterna? I rikspolitiken kommer ju inte partierna överens särskilt väl. Igår kunde vi t ex läsa om den nya S-planen ”Attackera Annie Lööf – om SD”. Även i Vänersborg är naturligtvis centerns förhållande till sverigedemokraterna intressant. Liksom hur centern ser på miljöpartiet i Vänersborg.

Men som sagt, det är en gedigen och genomarbetad valbilaga som centerpartiet bjuder på. Tyvärr innehåller den väldigt många orealistiska vallöften och alltför lite om vad som faktiskt hänt under mandatperioden då centerpartiet har styrt Vänersborg tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Kategorier:Centerpartiet, Val 2018

Vallöftena haglar redan! (1/3)

Det märks att det närmar sig val. Den tystnad som har rått från de politiska partierna under de senaste 4 åren har börjat brytas. Partier som vänersborgarna knappt visste fanns har tagit sig ton. Hade det inte varit för TTELA:s förkärlek att intervjua kommunalråden i tid och otid, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, så hade nog även socialdemokraterna och moderaterna varit tämligen okända i kommunen.

Men nu närmar sig valet och då vaknar de andra partierna ur sin Törnrosasömn. De vill nämligen ha vänersborgarnas förtroende att styra kommunen. Och då gäller det att lova – vitt och brett, stort och smått, guld och gröna skogar… Valbroschyrer och valmaterial produceras, insändarspalterna fylls av löften och några partier kan man till och med skymta ute på stan. Rösta på oss så lovar vi detta. Och detta. Och detta…

Ni som har följt med oss i Vänsterpartiet på hemsidan, Facebook, Twitter och bloggar vet vad vi har gjort under mandatperioden, ni vet vilka åsikter vi har och vad vi har åstadkommit. Egentligen behöver vi inte något valmaterial, vi har ju ”kampanjat” i 4 år…

Socialdemokraterna och centerpartiet, eller rättare sagt Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), har börjat sin valkampanj med att skriva några debattartiklar i TTELA. Den senaste (se ”Ett bättre klimat för företagen i Vänersborg”) handlade om hur viktigt det är med ett fungerande näringsliv i kommunen. Dahlin och Carlsson skriver om bostadsbyggande och biogas. Och visst är det viktiga frågor, men det är inga frågor som det råder någon som helst delade meningar om mellan de politiska partierna om. Alla är ju överens! Men läsarna kan lätt bibringas den uppfattningen när Dahlin och Carlsson hela tiden skriver ”vi”. Man får lätt intrycket att ”vi”, det är Marie och Bosse. Och inte de andra… Det är säkert också det som är deras mening…

Dahlin och Carlsson går emellertid några steg längre i jakten på röster. De skriver att Vänersborgs kommun kan bli självförsörjande på el tack vare biogasen och vindkraften. Men då är jag nog inte ensam om att undra i vilken värld de lever i. Jag menar, hur realistiskt är detta på en skala…? Jag skulle kunna förstå det om det hade varit miljöpartister som närde denna orealistiska önskedröm, men socialdemokrater och centerpartister?

Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) ser också ett nytt industriellt centrum växa fram i Vargön. Och de förhoppningarna har naturligtvis även andra partier. Vänsterpartiet har t ex medverkat i satsningen på Wargön Innovation, vilket vi gjorde i syfte att lägga den första viktiga ”pusselbiten”. Men Dahlin och Carlsson går sin vana trogen längre i förhoppningarnas och fantasins värld… De skriver:

”Att flytta hamnen till Vargön är ett naturligt steg i den processen.”

Och då pratar vi kommunala investeringar på hundratals miljoner kronor… Det kan röra sig om så mycket pengar att satsningen på arenan ter sig liten… Det här vill Dahlin och Carlsson övertyga vänersborgarna om. Rösta på oss så ska vi flytta hamnen – och tusentals jobb skapas. Eller?

Och detta i ett läge där det inte ens finns skolor för kommunens elever att gå i – där barn- och utbildningsnämnden tvingas hyra in ett 20-tal moduler. Och där samma Dahlin och Carlsson beordrar barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden, att leta besparingar nästa år. Ska barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka betala Dahlins och Carlssons önskedrömmar?

Kategorier:Centerpartiet, S, Val 2018

Partiernas laguppställningar (1/2)

10 maj, 2018 2 kommentarer

valsedel_VPartiernas valsedlar inför höstens kommunalval är klara. Det finns fortfarande möjlighet för partierna att ändra på namnen, men den chansen/risken är dock inte så stor. Ska något namn ändras så får nämligen partierna själva bekosta tryckningen av valsedlarna och det är både en stor och onödig utgift.

sossarSocialdemokraterna har 40 namn på sin lista. Den toppas inte helt oväntat av Vänersborgs nuvarande kommunalråd Marie Dahlin. Benny Augustsson och Madelaine Karlsson följer därefter. På plats 4 hittar vi kommunfullmäktiges tidigare ordförande Dan Nyberg. Nyberg som inte har suttit i fullmäktige denna mandatperiod gör med andra ord comeback. Även Nybergs livspartner, Christin Slättmyr, är med på valbar plats. Vi har också några andra nya namn på listan, däribland två ungdomar. Socialdemokraterna räknar med att Amanda Roos, 25 år, och Jonathan Svensson, 18 år, ska bli invalda i höst. Vi hoppas väl att de i så fall sitter mandatperioden ut. Det är nämligen så att många av de ungdomar som blir invalda avgår i förtid, ofta på grund av studier eller jobb i andra kommuner. Noteras kan att kommunfullmäktiges nuvarande ordförande Lars-Göran Ljunggren inte står med på listan.

Socialdemokraterna ställer i stort upp med ett tämligen välbekant och rutinerat lag, där toppspelarna har dominerat i många år nu. Vi kan dock se att det finns tydliga vänsterspelare respektive högerspelare i laget och hur de ska samsas och bli ett sammansvetsat och vinnande lag råder det delade meningar om. Jag vet inte hur många nya väljare socialdemokraterna kommer att dra till sig, eller om de förlorar några av de gamla. Men mitt tips är att socialdemokraterna inte kommer att gå framåt i höstens val. Gör de ett val, som det för fyra år sedan, så tror jag att socialdemokraterna får vara nöjda, dvs behålla sina 14 mandat.

centernCenterpartiet ställer upp med två män som spjutspetsar, Mats Andersson och den alltid aktuelle Bo Carlsson. Noterbart är att Andersson har tagit förstaplatsen och petat ner Carlsson till en mer blygsam placering. Om nu plats 2 är blygsamt. Jag kan i varje fall inte annat än att uppfatta detta som att, om det blir aktuellt, centerpartiet ser Mats Andersson som blivande kommunalråd. Marie Robertsson är ny på valbar plats. Hon står som nummer 5 och kommer som många andra från dalslandsdelen av kommunen. Lite förvånande är att Marianne Karlsson, som stod på plats 2 i förra valet, nu återfinns först på plats 7.

Centerpartiet har, liksom andra partier, problem med föryngringen. Laget domineras också av kandidater från landsbygdsdelarna av kommunen, så jag tror att partiet får svårt att locka till sig röster från tätorterna. En person som fick många personröster förra valet, Carl-Ewert Berg, har under mandatperioden lämnat partiet och återfinns nu i kristdemokraterna. Jag tror att det kommer att missgynna centerpartiet. Mitt tips är att centerpartiet kommer att tappa ett mandat, från 4 till 3, såvida inte Annie Lööfs popularitet sprider sig också till kommunvalet.

kdKristdemokraterna har några nya namn på listan. Listan toppas av den för mig okände Robert Johansson. Han fanns i och för sig med på listan förra valet, men då långt ner. Det är tydligt han som ska axla den ledande rollen i partiet. Den förut nämnde Carl-Ewert Berg står på 7:e plats, men det skulle inte förvåna mig om han via personröster blir invald. Det skulle i så fall kunna betyda att partiets andra rutinerade namn, Marie-Louise Bäckman, hamnar utanför fullmäktige. Maria Nilsson på plats 3 är också ett nytt namn. Hon kommer från Trollhättan där hon spelade en ledande roll i partiet. Intressant är att Bengt Fridh från Tidaholm och Vargön återfinns på plats 5. Det är väl lite av en politisk comeback. Orvar Carlsson, som varit i en topposition i många år, återfinns på sista plats.

Trots förnyelsen på de första platserna så tror jag inte att kristdemokraterna kommer att öka i valet. De har 2 mandat nu och med tanke på opinionssiffrorna i landet som helhet så tror jag att kristdemokraterna får vara nöjda om de får lika många mandat som nu.

liberalernaLiberalerna har också svårt med föryngringen. Det är idel kända namn på de översta platserna, Peter Göthblad på plats 1 precis som i förra valet och Tove af Geijerstam på plats 2. Här är jag dock osäker, Göthblad har nyligen avsagt sig alla politiska uppdrag i kommunen och jag har på känn att det är för gott. Det skulle alltså inte förvåna mig om det kommer en ny valsedel från liberalerna där Göthblad inte finns med. Den gamle rektorn på Birger Sjöberg, Gunnar Henriksson, står på plats 3 och kan nog räkna med att bli ny ledamot av fullmäktige. Liberalerna har 3 mandat just nu och står det valresultatet sig så kommer också Henrikssons fru Bibbi Aspmark Henriksson att bli ny i kommunfullmäktige. Nu tror jag inte det, mitt tips är att liberalerna backar till 2 mandat. De har fört en ganska nedtonad roll i fullmäktige och även utåt. I många sammanhang har de helt enkelt stått i skuggan av sitt samarbetsparti moderaterna. I nämnderna har dock vissa liberaler varit mer aktiva, men jag tror inte att vänersborgarna känner till det.

medborgarpartietI medborgarpartiet (fd välfärdspartiet) toppar, även i detta val, inte helt oväntat partiets grundare Morgan Larsson. Ett helt nytt namn hittar vi på plats 2, den ”gamle” brandmannen och bandyspelaren Göran Svensson. Den rutinerade Gunnar Johansson står på plats 3 och, tror jag, kommer att ta en plats i nästa mandatperiods fullmäktige. Den tidigare vänsterpartisten och bloggaren Magnus Bäckström från Frändefors finns också med på listan, dock inte på valbar plats. Som sagt, jag tror att medborgarpartiet kommer att gå framåt i valet eftersom de, om inte annat, lockar en del pensionärsröster.

mpMiljöpartiet har möblerat om lite i toppen. Anders Wiklund, som petades från kommunfullmäktige i förra valet eftersom Abdullahi Hassan Moalin blev invald på personröster, intar nu förstaplatsen före Marika Isetorp. Isetorp som har hållit en mycket låg profil denna mandatperiod tänker alltså fortsätta i fyra år till. Abdullahi Hassan Moalin har som bekant avsagt sig sina politiska poster och kandiderar inte heller i höstens val. På plats 3 återfinns Anna-Karin Sandberg och på plats 4 Per Sjödahl. För övrigt hittar vi i stort sett bara kända namn på valsedeln, som bara består av 14 namn.

Miljöpartiet kommer knappast att få behålla sina 4 mandat. Det går dels dåligt i opinionssiffrorna för miljöpartiet i landet och dels har partiet spelat en mycket tillbakadragen roll i Vänersborg. Faktum är att partiet knappast har hörts eller synts överhuvudtaget. Och jag tror inte att deras roll som stödparti till socialdemokraterna och centern har varit särskilt populär bland väljarna, eller ens de egna medlemmarna. Det skulle inte förvåna mig om miljöpartiet halveras i höst.

PS. Du kan hitta alla valsedlar på Valmyndighetens hemsida – klicka här.

Du kan läsa del 2 av bloggen här: ”Partiernas laguppställningar (2/2)

Budgetramar: Förslaget från S+C+MP

26 februari, 2018 Lämna en kommentar

budgetramJag har i två tidigare bloggar skrivit om budgetar, dels om de tidigare besluten under mandatperioden (se ”Mandatperiodens budgetar”) och dels förslagen till budgetramar inför den nya budgeten för år 2019 från M+L+KD respektive Vänsterpartiet (se ”Budgetramar: Förslagen från M+L+KD och V”).

Nu har turen kommit till att beskriva de styrande partiernas förslag till budgetramar, dvs förslaget från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.

triumvirat3Förslaget till budgetramar från S+C+MP lades fram i den så kallade budgetberedningen av Marie Dahlin (S). Då stod hon själv för förslaget, nu står hela gruppen (=S+C+MP) bakom. Dahlin besitter tydligen en bra övertalningsförmåga… Både C och MP tar förslaget, vad det ser ut, utan invändningar. Fast MP är nog inte svårt att övertyga. Det tycks som om partiet går med på allt, bara de får sitta kvar med de arvoderade posterna och att – Mariedal Östra inte bebyggs…

pottMarie Dahlin vill införa något som hon kallar ”social inkluderingspott”. Det ska inte förväxlas med det som många kommuner redan tidigare har genomfört och som kallas ”sociala investeringsfonder”. Nä, detta tycks vara ett hemmasnickrat förslag, även om jag personligen tror att Marie Dahlin har sneglat något på de ”sociala investeringsfonderna”…

Så här lyder förslaget om budgetramar från S+C+MP i sin helhet:

idea2”I budget 2019 skapas en social inkluderingspott under kommunstyrelsen. Den är till för att motverka utanförskap i kommunen och ska omfatta alla invånare. Den ska också stimulera nämnder och förvaltningar till samverkan för att tillsammans hitta verksamheter/projekt som snabbare kan leda till sysselsättning och jobb eller ge barn, ungdomar och äldre en meningsfull fritid.
Förvaltningarna kan söka medel ur potten och det ska finnas en beskrivning av verksamheten/projektet, ett budgetförslag och ett tydligt mål. Det krävs också samverkan av flera nämnder och förvaltningar, minst två. Beslut om verksamheter/projekt tas av kommundirektören efter samråd och beredning med KDL (=kommundirektörens ledningsgrupp; min anm
.).
Sociala inkluderingspotten består av pengar från nämnderna (0,5%) och de pengar som minskningen av ”välfärdsmiljonerna” motsvarar. Detta utgör 19,3 mkr i potten.
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett regelverk för den sociala inkluderingspotten. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om regelverket i anslutning till förslaget om Mål- och resursplan 2019-2021.”

voteS+C+MP vill alltså skapa en social inkluderingspott. Och det utan att egentligen ta upp en diskussion med de andra partierna först. En sådan här nymodighet borde utformas, om andra partier vill det förstås, i enighet så att potten blir väl förankrad och bestående över tid. Jag menar, om det skapas en sådan här pott i strid med t ex M+L+KD:s vilja, så kan ju potten avskaffas redan i november – om väljarna har röstat in en ny majoritet i fullmäktige. Kanske är Marie Dahlin villig att diskutera utformningen på onsdagens KS-sammanträde, det vet jag inte, men jag tror ändå inte att det är något bra utgångsläge att lägga fram ett färdigt förslag på det här viset.tumme_ner3

Min åsikt är att förslaget i sig är förhastat, ogenomtänkt och att det medför alltför stora negativa konsekvenser.

budget2S+C+MP har alltså tänkt sig att skapa en social inkluderingspott på 19,3 milj kr. De här pengarna ska tas från nämnderna. Alla nämnder ska få mindre pengar i budget nästa år jämfört med vad de har i år, 0,5% mindre än i år. Det betyder med andra ord besparingar på alla nämnder, bland annat då också naturligtvis barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Nämnderna får varje år ökade utgifter. Det kan för BUN:s del vara t ex ett ökat antal elever och ökade lokalkostnader. Dessa ökade utgifter anser följaktligen S+C+MP att BUN ska möta med en minskad budget. (Dock ingår inte inflation eller ökade löner, det får BUN och socialnämnden pengar för.)

budget2Men det räcker inte med denna neddragning på 0,5%. 2017 fick Vänersborg ta del av regeringens så kallade ”välfärdsmiljarder”. Vänersborg fick 52 miljoner från staten och dessa pengar delades naturligtvis ut till nämnderna som ett permanent tillskott, dvs budgetramen ökade, som det heter på ”budgetspråk”. Nu kommer dessa statliga pengar att minska. Vänersborg kommer att få 44 milj kr nästa år, dvs 8 milj mindre. S+C+MP vill ta tillbaka mellanskillnaden, 8 milj kr från nämnderna.

Det betyder att de styrande partierna vill minska budgetramen för barn- och utbildningsnämnden nästa år med totalt 6,485 milj kr och med 9,081 milj för socialnämnden.

trolleriDet är en liten trollerikonst som synes. Pengar som inte finns, finns helt plötsligt. De minskade pengarna från statsbidraget finns inte för nämnderna, men de finns för inkluderingspotten…

Ekonomi är spännande… Jag är inte riktigt säker hur det går till, om det är en kreativ bokföring eller om förklaringen helt enkelt är att pengarna tas från förra årets överskott på 76 miljoner kr.

Tanken att den sociala inkluderingspotten ska motverka utanförskap i kommunen och omfatta alla invånare är i och för sig tilltalande. Problemet är bara, som sagt, att de som behöver pengarna bäst i kommunen, gamla och sjuka, barn och ungdomar, ska betala genom att det skärs ner på förskolor, skolor och socialtjänst. Och faktiskt ytterligare en viktig sak. Kommunens nämnder arbetar redan med de här frågorna. Och har gjort länge. Dessutom i samarbete och samverkan kring många gemensamma verksamheter och projekt. Så nog känns det som om syftet med den social inkluderingspotten slår in öppna dörrar.

tjansteman2Den sista invändningen som jag har mot förslaget från S+C+MP om den sociala inkluderingspotten är att det är kommundirektören som ska besluta om fördelningen av inkluderingspottens pengar. En tjänsteman ska alltså på egen hand, även om det sker efter samråd med andra tjänstemän, fatta beslut som i grunden är politiska. Jag kan inte se varför politiker ska avhända sig den makt som de har i den svenska demokratin och överlämna den till en tjänsteman, som inte är vald av invånarna. Glöm inte att det handlar om närmare 20 miljoner kronor…

diskussionFörslaget till budgetramar från de styrande partierna, S+C+MP, är ”inget bra”. Den sociala inkluderingspotten innebär bara nedskärningar i verksamheterna som Vänsterpartiet inte kan gå med på. Om S+C+MP skulle vilja diskutera och på sikt införa det som går under beteckningen ”sociala investeringsfonder”, så hade i varje fall jag tyckt att det var en helt annan sak. Då hade man kunnat diskutera. Denna typ av fonder finns som sagt redan i många kommuner, jag tror att Umeå och Norrköping var bland de första kommunerna att införa sådana, men formerna för dem har ingen kommun riktigt hittat. Därför är det viktigt att kommunen noggrant tänker igenom upplägget innan sådana genomförs – om partierna nu skulle vilja införa sociala investeringsfonder.

Det kan väl tilläggas att dessa fonder i övervägande fall bildas från kommunernas överskott…

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om förlaget från S+C+MP och också om hur Vänsterpartiet ställer sig till förslaget: ”Det är SD som avgör i Vänersborg – men det är S som måste svara på frågor”.

Ljuger Länsstyrelse, polis och åklagare?

12 december, 2017 Lämna en kommentar

gestad_kaDet har hörts några röster i etern som försvarar Bo Carlssons (C) skövling av fornminnet på ägorna i Gestad. Rösterna är inte många, men högljudda och lite aggressiva. De hävdar precis som Bo Carlsson att det inte fanns något fornminne på platsen och att ingenting har körts bort. Mer än några buskar. (Se ”Bo Carlsson och fd fornminnet”.) De menar att inget brott har begåtts.

Det betyder samtidigt att de påstår att Länsstyrelsen, som polisanmälde, polisen, som utredde, och åklagaren, som ”dömde” (genom att utfärda ett strafföreläggande), ljuger.

Det måste vara en fantastisk konspiration mot Bo Carlsson och, kanske, även centerpartiet…

Fornlämningen på Bo Carlssons marker är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Den är (var) en gammal bytomt, som övergavs i samband med laga skifte år 1844. Lämningen är faktiskt utsatt på en karta redan 1890-91.

Ekon_karta1890_3

Notera att Hallstorp på den tiden hette Haraldstorp. Men namn ändras med tiden. Bo Carlsson stavar ju t ex numer efternamnet med ”C” och inte K, vilket hans förfäder gjorde. (Min far bytte efternamn från Karlsson…)

På kartan ser vi att fornminnesområdet ser större ut än det gjorde förra året när det förstördes. Länsstyrelsen, som också har studerat andra historiska kartor, noterar också detta.

Här den ekonomiska kartan från 1963:

Underlagskarta_min2

Området syns även i Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”:

fornminneskarta

Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

”Sammanfattningsvis har området lagts under plogen och odlats åtminstone sedan 1990-talet, vilket successivt bör ha åsamkat fornlämningen allt större skada.”

Denna iakttagelse bekräftas också av närboende. Bo Carlsson har successivt utökat jordbruksmarken under åren så att fornminnesområdet har blivit allt mindre.

När Bo Carlsson slutligen förstörde återstoden av fornminnet, som enligt han själv inte fanns, såg det ut så här på området (kan fortfarande ses i Google Maps):

_bildfore

Området har som sagt blivit mindre med åren och det som var kvar var täckt med buskar och annan växtlighet. Men visst kan man ana att det finns (fanns!) något under? Och om inte Bo Carlsson också hade anat det (eller vetat) – varför har han då inte plöjt upp området för många år sedan?

riksantikvarieOch visst fanns det en fornlämning bland och under vegetationen. Riksantikvarieämbetet beskrev den så här den 3 juli 1987:

”Bytomt, 145 x 60 m. … Inom området som vid inventeringstillfället huvudsakligen utgjordes av betesvall är impediment, varav två i N och V kanten har rester av dels 1 källargrund och dels hörnet av 1 husgrund, samt att detta impediment är övervuxet med 1 fruktträd, syrénbuskar och prydnadsbuskar ”smällbär”. På impedimentet med källargrunden är en del röjningssten uppslängd längs kanterna och till källaren går en ”nedtrampad” stig”.

fornminne_skyltDet är svårt att tro att Riksantikvarieämbetet fantiserade ihop beskrivningen. Vilket myndigheten måste ha gjort, om Bo Carlsson och hans försvarare har rätt…

Det är väl självklart att Riksantikvarieämbetet inte ljuger, utan faktiskt beskriver det som syntes på platsen. Och det Riksantikvarieämbetet såg på Carlssons marker, det var ett fornminne.

När man studerar bilden ovan och jämför den med hur det ser ut idag, så syns det också tydligt att Bo Carlsson (C) har fraktat bort åtskilligt, inte bara buskar….

fornlamningdec2017Det såg också Länsstyrelsen när de besökte det förstörda fornminnet i december 2016. Länsstyrelsen skriver i sin polisanmälan:

Då framgick dels att hela fornlämningen utom två trädbevuxna impediment i norra delen var anspråkstagen som aktiv åkermark, dels att grävning hade skett inom området för det västra impedimentet. Den buskvegetation som tidigare funnits där var nu borttagen och det kunde noteras att huggen sten och natursten, sot och träkol, tegel, plan- och buteljglas låg blandat med omgrävda jordmassor och rotmassa från borttagna buskar. Det var uppenbart att grävning skett med maskiner, förutom skadan kunde även körspår ses.

Fornminne16

Det fanns inte något fornminne på platsen och ingenting har körts bort, mer än några buskar. Hävdar fortfarande alltså Bo Carlsson (C) i media. Jag har svårt att förstå honom. Jag har svårt att förstå varför han inte rakryggat talar om som det är – erkänner och tar sitt ansvar.

BoCarlsson3Eller möjligtvis förnekar brott och överklagar åklagarens betalningsföreläggande. Jag tror inte heller att det skulle bli särskilt dyrt för Bo Carlsson (C) som han gör gällande i TTELA (se här):

”en jädra massa pengar för att ta det till rättegång.”

I en vanlig försäkring för jordbrukare, som t ex Länsförsäkringars ”Försäkring för Lantbruksföretag” (se här), så ersätter den:

”advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål med upp till 5 prisbasbelopp.”

lrfDessutom har LRF billiga specialförsäkringar (se här):

”LRF Juridikhjälpen är en helt ny och unik försäkring som täpper till luckor där rättsskyddet i den vanliga lantbruks- och företagsförsäkringen inte gäller. Försäkringen innehåller tre delar: juridisk rådgivning, ombudshjälp vid tvister samt krishantering vid vissa djurskyddsärenden.”

Men Bo Carlsson väljer tydligen enligt media att inte göra något av detta. Istället tänker han betala strafföreläggandet, och därigenom i handling erkänna sig skyldig, samtidigt som han i ord förnekar brott och hävdar att han är oskyldig. Det är en feg utväg tycker jag. Det är att inte ta ansvar för något.

Kategorier:Centerpartiet

Bo Carlsson och fd fornminnet

8 december, 2017 1 kommentar

Nu är det officiellt! Bo Carlsson (C) har fällts för brott mot kulturmiljölagen!

BoCarlssonNarfJag skrev om detta i en blogg för en vecka sedan efter uppgifter direkt från polisen (se ”Nytt från Dalsland”). Det var GT som igår gick ut med nyheten. (Se ”Kommuntopp grävde upp fornlämning”.)

Bo Carlsson polisanmäldes förra året efter anmälan från Länsstyrelsen. Han hade grävt upp ett fornminne på sin mark, ett fornminne med anor från medeltiden. Det handlar, enligt Länsstyrelsen, om 120 kvadratmeter av den skyddade fornlämningen med rester av hus, en källare och annan bebyggelse som hade förstörts. (Se vidare ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

Det hände för lite drygt ett år sedan. Då sa Bo Carlsson till GT (”Förundersökning mot grävande toppolitiker”) i samband med polisanmälan:

RodaGrind2”Vi skulle känna om det var något i marken. Det ligger i anslutning till jordbruksmark. Vi var inte djupt nere, vi kände bara med spetsen med grävmaskinen om det fanns något. Det gjorde det inte.”

Det fanns inget där påstod Carlsson. Han förnekade att det fanns någon fornlämning på platsen, trots att fornminnet sedan länge är utsatt på alla kartor.

gtCarlsson fortsatte i GT:

”Om du kallar detta fornlämning. Det är det ju inte. Fornlämningar ser man ju normalt spår efter. Det finns ett område där ute där man tydligt ser spår efter en gammal jordkällare. Men här syntes ingenting.”

”Här syntes ingenting.” Säger alltså Bo Carlsson. Och då kan man ju undra varför han inte har plöjt upp området för flera år sedan. Det ligger ju i direkt anslutning till hans jordbruksmark… För övrigt syntes fornminnet tydligt.

hakanssonÄven centerpartiets lokala ordförande i Vänersborg, Ingvar Håkansson, uttalade sig till GT och höll med Bo Carlsson:

”Han har inte grävt upp något kulturminne, han har rensat bort några buskar i sin åker. Att han skulle har rensat bort ett kulturminne är bara påhitt.”

Jag vet inte om Ingvar Håkansson nu vill ändra sitt uttalande. För han, liksom Carlsson, ljög ju uppenbarligen för GT. Såvida de inte menade att polis och åklagare har hittat på allt.eyes2 Och att människor som har åkt förbi platsen eller besökt den har sett i syne…

I så fall borde Carlsson vägra att acceptera det strafföreläggande som åklagaren nu har förelagt honom. Är Carlsson oskyldig så måste han naturligtvis bestrida strafföreläggandet och ta en rättegång där han bevisar sina påståenden. Carlsson får säkert hjälp i bevisningen av Ingvar Håkansson…

I gårdagens GT (”Kommuntopp grävde upp fornlämning”) säger emellertid Bo Carlsson att han tänker betala strafföreläggandet (det handlar alltså om böter):

”Det är bara att acceptera det.”

Och det är ju detsamma som att erkänna brottet.

ttelaI dagens nätupplaga av TTELA (se ”Grävde i fornlämning – nu fälls Carlsson”) så säger däremot Bo Carlsson:

”Jag kommer att acceptera strafföreläggandet och betala mina dagsböter. Egentligen skulle jag vilja pröva det, jag räknar med att jag skulle gå vinnande ur det, men det är lite av en praktisk fråga. Det skulle kräva en jädra massa tid och en jädra massa pengar för att ta det till rättegång.”

Bo Carlsson menar alltså att han inte är skyldig… Men att han genom att betala och därigenom erkänna sig skyldig sparar både tid och pengar. Ja, ja… En del står aldrig för vad de har gjort… Även om rättsväsendet säger annorlunda.

Men pengar kanske Bo Carlsson (C) sparar. Men på ett annat sätt. Och här kanske han visar vägen för alla andra jordbrukare i Sverige som har fornminnen på sina marker:pengar5

Gräv upp fornminnena på dina marker och gör om dem till åker. Sedan betalar du böterna (strafföreläggandet). Men det är lugnt – pengarna får du snart tillbaka tack vare avkastningen på den nya jordbruksmarken…

Jag undrar om åklagaren har tänkt på detta?

Men trots att Carlsson erkänner brottet, vilket han oavsett skäl faktiskt gör genom att inte bestrida åklagarens beslut om strafföreläggande, så fortsätter Bo Carlsson att fara med osanning i gårdagens GT:

”Det har skrivits spaltmeter om att vi kört bort grejer från området men vi har inte kört bort något. Allt som fanns finns kvar där.”

boc_graver

Källa: Bilden från P4 Västs hemsida.

Och fortsätter:

”Det finns inget som är förstört. Och det har jag hur många bevis på som helst.”

Och:

”det var inga oåterkalleliga skador.”

Men så är det inte. Carlsson har kört bort lämningarna och fornminnet är oåterkalleligt förstört. Fornminnet är för evigt borta.

Jag tycker väl att denna bildserie bevisar det:

Hallstorp1

November 2016.

Hallstorp2

November 2016.

Hallstorp4

Maj 2017.

Var är de stora stenarna?

Hallstorp5

Juli 2017.

Hallstorp7

December 2017.

Bo Carlsson upprepar i dagens TTELA (på nätet):

”Det är ingenting som är förstört och ingenting som har blivit bortkört.”

Bilderna visar tydligt att lämningarna är bortkörda och att fornminnet är oåterkalleligt förstört. Det kan också grannar och andra som har åkt förbi Bo Carlssons marker intyga. Och jag tror att de som ser på ovanstående bilder också ser det…

Det är också ett viktigt faktum att Bo Carlsson fortsatte att förstöra och undanröja fornminnet även efter Länsstyrelsens polisanmälan. Det visar väl om något också Carlssons bristande respekt för både den juridiska processen och Sveriges lagar? Liksom teckningen som Carlsson har på sin kontorsdörr i kommunhuset…

fornminne_bild

Varför skriver jag då om detta? Är inte Bo Carlssons göranden på fritiden hans privatsak?

Jag tycker inte det, inte nu längre.

vbg_loggaBo Carlsson är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, dvs en av Vänersborgs tre kommunalråd, och därigenom en representant för Vänersborgs kommun. Carlsson är som kommunalråd heltidsanställd av kommunen och han uppbär en ganska stor lön – som naturligtvis betalas av skattebetalarna i Vänersborg. Dessutom har han många andra politiska uppdrag. Och nu är Bo Carlsson faktiskt fälld för brott mot kulturmiljölagen. Som han erkänner genom att inte bestrida strafföreläggandet. Dessutom har han farit med osanning både när brottet uppdagades och efter att åklagaren fattade sitt beslut.

Det är många politiker, och offentliga personer, som fälls för brott nu för tiden, jag tänker t ex på alla sverigedemokrater, och då ställs kraven på avgång väldigt snabbt. Med all rätt. I många fall räcker det med obevisade anklagelser, jag tänker på fornminne_skylt#Metoo-kampanjen, för att politiker och andra tvingas avgå. Och ljuger politiker offentligt så går både media och allmänheten, med all rätt, ”i taket”.

Borde inte Bo Carlsson (C) också överväga att lämna sina kommunala förtroendeuppdrag? Borde helt enkelt inte Carlssons politiska karriär förpassas till historien?

Nytt från Dalsland

2 december, 2017 Lämna en kommentar

tomteparadIdag är det en stor dag i södra Dalsland. Det är den årliga tomteparaden i Brålanda. Då går invånarna ”man och kvinna ur huse”, och inte bara det. Folk från hela kommunen och även från andra kommuner beger sig till Brålanda. Vi får bara hoppas att det inte luktar något från Dahlbergs Slakteri idag. Det vore ingen bra reklam.tomteparad_karta17

Det går tyvärr inga bussar från centrala Vänersborg till Brålanda i år. Det har det gjort några gånger tidigare, när Tomteparaden har krockat med julmarknaden i arenan… När evenemangen inte krockar, som nu, så får stadsborna ta bilen till Brålanda. Tågen stoppar ju som bekant inte heller i Brålanda… Eller var det så att bussarna sattes in för att brålandaborna skulle kunna åka till arenan…? Det spelar dock ingen roll för undertecknad, som får vara hemma i Nordstan idag på grund av förkylning.

Och på tal om Dalsland.

I onsdags informerade kanslichef Katrin Siverby och kommunjurist Pernilla Bertilsson om den nya Kommunallagen som ska träda i kraft den 1 januari. De passade också på att berätta om de viktigaste delarna i lagen rent allmänt, alltså även om det som inte var nytt. Vi var ett antal politiker som insöp kunskapen, men det saknades många.

På vägen från föreläsningen råkade jag gå förbi kommunalrådet och tillika dalslänningen Bo Carlssons rum. Jag blev ganska paff när jag såg bilden på hans kontorsdörr. Den kändes något provocerande. Här hade vi politiker fått en utbildning i lagen av två skickliga jurister, och så ironiserar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande över Sveriges lagar.

fornminne_bild

Nu tror jag inte att det är Bo Carlsson själv som har gjort bilden eller satt upp teckningen, men i och med att Carlsson låter den få sitta kvar så tycker jag nog att han bagatelliserar sitt brott mot Kulturmiljölagen. Och visar att han inte bryr sig om den.

Fornminne7

Det går inget vidare för IFK Vänersborg just nu. Förlust mot både Sandviken och Villa hemma i arenan. Och en mycket blygsam 8:e-placering i tabellen… Det är nog så att Tomteparaden i Brålanda är bättre reklam för Vänersborg än IFK just nu.

Diskussionen om profilklasserna fortsätter.

profil3För tillfället har jag sagt mitt i frågan. (Se ”Mot profilklasser”.) Men jag vill ändå påpeka att inga partier i kommunen har tagit ställning i frågan om profilklasser i Vänersborg. Det av den enkla anledningen att det liksom inte går, varken frågan eller beslutet är politiskt. Det är helt och hållet ett rektorsbeslut.

ogonbindelFick för övrigt lite beröm från just Dalsland och Brålanda igår:

”Synd att fler människor ej kan ta av sig bindeln framför ögonen som du gjort i kommunen… För då skulle det bli så mycket bättre… I vår kommun leder oftast en blind en annan blind… Vänsterpartiet är nog just nu det enda seende partiet….”

%d bloggare gillar detta: