Arkiv

Archive for the ‘centrum’ Category

Viktiga och tunga frågor på KS (26/2) (2/2)

24 februari, 2020 Lämna en kommentar

På onsdag, i övermorgon, har alltså kommunstyrelsen sammanträde. Jag beskrev ett av ärendena i gårdagens blogg – se “Viktiga och tunga frågor på KS (26/2) (1/2)”.

Ärende 10 handlar om en granskningsrapport “avseende kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess” som utförts av PWC. Det riktas en del kritik mot kommunen. (Lutz Rininsland, V, bloggade igår om detta ärende – se “Många ord – lite handling”.)

Föreningsarkivet Vänersborg ansöker om ett bidrag på 125.000 kronor. Kommunstyrelsen föreslås avslå ansökan. Motiveringen är att Föreningsarkivet redan får 78.000 kronor från kultur- och fritidsnämnden och ytterligare ca 230.000 kronor per år (exklusive moms) genom att kommunstyrelsen upplåter arkivutrymmen på Regionarkivet.

Om Föreningsarkivet fick nej så får Visit Trollhättan Vänersborg AB ja. Kommunstyrelsen föreslås:

“bevilja 125.000 kronor i ökad uppdragsersättning till Visit Trollhättan Vänersborg AB inför 2020.”

Man hade från kommunens sida tydligen missat att justera, dvs höja, uppdragsersättningen så att Visit fick kompensation för uppräkning av personal- och hyreskostnader för år 2020. Det kanske kan vara bra att veta att den beräknade ersättningen från Vänersborgs kommun varje år uppgår till ca 2,242 milj kr – fast ersättning om 1,032 milj, biljetthantering 278.000 kr samt 23,50 kr per invånare (931.681 kr).

Planerna för utbyggnad av Sanden går vidare. På onsdag ska kommunstyrelsen säga ja till att det arbetas fram ett förslag till detaljplan för Jullen 4, 5 och 7.

Det är ICA Fastigheter AB som genom byggrätter för bostäder och handel vill göra Sanden till en “mer attraktiv och tillgänglig plats”. Det föreslås också att planområdet ska innefatta en bro över Gamla Hamnkanalen.

Kommunfullmäktige har ju redan sagt ja till en mindre detaljplan för Galeasen 1 (se “På lösan Sanden”). Så det är väl bara att fortsätta att skjuta alla problem med en exploatering av Sanden framför sig…

Vad problemen med en stadsdel på Sanden består i framgår av följande text i underlaget (samma problem finns alltså i varenda liten del av området):

“Viktiga planeringsförutsättningar i det aktuella området är att utreda översvämningsproblematik, geotekniska förhållanden, föroreningar, buller och dagvattenhantering. Planområdet ligger på mark som består av olika fyllnadsmassor vilket innebär att extra resurser måste läggas på byggnadstekniska lösningar för att klara bärighet och stabilitet. Sanering av marken kan behöva genomföras.”

På Sanden ska en ny detaljplan utarbetas, i kvarteret Penséen har ett förslag till detaljplan redan arbetats fram. Det är tänkt att kommunstyrelsen ska yttra sig över planförslaget. Precis som vänersborgarna kan. (Synpunkter ska vara inlämnade senast den 6 mars 2020 – se Vänersborgs hemsida.)

Kvarteret Penséen ligger i centrala Vänersborg, öster om Edsgatan mellan Kyrkogatan, Gasverksgatan och Södergatan. Det är AB Vänersborgsbostäder som äger samtliga fastigheter inom planområdet.

“Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning genom nybyggnation av flerbostadshus inom kvarteret. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö…”

Planen föreslår nya bostäder i flerbostadshus i upp till 6 våningar. Om byggrätten utnyttjas maximalt tillskapas ca 40 lägenheter.

Jag tror att en förtätning av centrala Vänersborg i form av nya byggnader och påbyggnader är helt rätt väg att gå.

Kommunstyrelsen ska slutligen också “notera” en årsrapport där insatser inom det drogförebyggande arbetet redovisas.

Nu för tiden går “drogerna” under förkortningen “ANDTS”. Det står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

“Målgruppen för arbetet är barn och ungdomar upp till 25 år. Andra viktiga målgrupper är föräldrar och alla som arbetar med barn och ungdomar i kommunen.”

Det är ett oerhört viktigt arbete som på ett föredömligt sätt leds av Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare. Jag anser att kommunen gör helt rätt i att satsa på denna viktiga verksamhet. Frågan är om det inte borde satsas ännu mer, kanske med ytterligare personal.

Det var de flesta av de ärenden som kommunstyrelsen själv ska fatta beslut om på onsdag. Sedan är det också, som sagt, en massa viktiga ärenden som ska gå vidare till kommunfullmäktige för beslut. Det finns anledning att återkomma till flera av dessa ärenden.

PS. Tidigare idag bloggade återigen Lutz Rininsland (V). Denna gång om KS-ärendet ”Förslag till samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg” – se ”Vad behövs för ett genombrott?”.

Kategorier:centrum, KS 2020, Skandal

Öst och Väst

skane17_1Det hör till sommarledigheten att göra ett nedslag på Österlen i Skåne. De böljande kullarna och de frodiga åkermarkerna måste skådas och upplevas. Det går inte heller att missa ett dopp på någon av sydkustens vita sandstränder. Även om det denna gång bara var någon grad varmare i det salta vattnet än i Vänern. 17 grader är ingen ”hit” – inte ens för en gammal vänersborgare som lärde sig simma i 14-15-gradigt vatten, när det var som varmast, för löparlegenden Arne Andersson.

skane17_2Korsvirkesstaden Ystad med ett par hundra korsvirkeshus i centrum är också ett måste för en västgöte. Hela centrum i den lilla staden myllrar av folk. Ystad är mindre än Vänersborg, men eftersom det inte finns några köpcentra i närheten typ Överby, så handlar folk i butikerna i stan. Sedan är det definitivt en annan kultur i Skåne. Tror jag. I varje fall går ”vanligt folk” i alla åldrar ut, promenerar, fikar och äter på något av stans alla fika- och matställen. Så det känns faktiskt som om Ystad har betydligt fler invånare än Vänersborg.

Och jag vet inte vad det berodde på, men inte en fågel, inte en fiskmås, syntes till i centrala Ystad. Det är klart att även sådant lockar ut människor till stadens gator och torg…skane17_3 

Och bara några stenkast från centrum börjar Ystads strandpromenad. Som kryllar av människor, både turister och skåningar. Promenaden går längs sandstranden och med jämna mellanrum finns det caféer och restauranger där man kan avnjuta den skånska atmosfären och de skånska wienerbröden…

centrum2017_4Det finns en del för en vänersborgare att vara avundsjuk på. I Vänersborg är det förhållandevis tomt i centrum, det är få människor som handlar, få människor som besöker någon av restaurangerna på kvällarna. Kanske är det fiskmåsarna som avskräcker. Det tycks dock som om Kopparn verkar vara ett lysande undantag.

Under fredagskvällen förra veckan så såg jag faktiskt bara nya vänersborgare på gågatan och på torget. Var var alla gamla vänersborgare? Det är nog så att ska centrum kunna leva så måste vänersborgarna, nya som gamla, centrum2017_2gå ut och äta, fika och umgås i stan. Jag såg faktiskt bara en gammal vänersborgare. Han hade lånat schackpjäserna i Plantaget…

Så det blev ett premiärparti. Och ett till. Vinnaren är ju tvungen att ge förloraren en chans till revansch… Det var med en viss förnöjsamhet som jag kunde konstatera att ett sådant här schackspel inte syntes till i Ystad…

centrum2017_3Det är dock synd att instruktionerna på lådorna med schackpjäser bara är på svenska. Instruktionerna borde översättas till åtminstone engelska och arabiska också. Och det borde också upplysas om att det är gratis att låna pjäserna och schackbrädet…

Fast det tror jag att kommunen ordnar inom kort…

 

Kategorier:centrum, sommarläsning

Reaktioner på turismbloggen

1 februari, 2015 3 kommentarer

visionJag har fått en del kommentarer på bloggen ”Turism och besöksnäring”. Och det är bra. Frågorna, idéerna och förslagen kring turism och besöksnäringen tål att diskuteras. Och måste diskuteras. Ordentligt. De har stor betydelse för Vänersborgs framtid. En framtid som naturligtvis inte bara politikerna skapar, utan alla vänersborgare. Ja, även de som inte bor i själva centrum… Det är självklart så att hela kommunen ska vara med på tåget. Och kartan. Även Frändefors, Brålanda, Vargön och Väne Ryr…

Signaturen ”brålandabo” (se kommentar) verkar vara lite desillusionerad och uppgiven när det gäller detta:

”I ‘kommunens namn’ menas alltid centralortens centrala delar. Märkligt.. det verkar sitta i ”väggarna” hos vänersborgspolitiker och ledande tjänstemän.”

vision3Vad sa visionen?

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Naturligtvis måste hela kommunen utvecklas. Och en del görs också. Kanske inte tillräckligt, men det är väl ändå inte helt nattsvart. Jag tänker t ex på VA-dragningen längs vänerkusten och fullmäktiges beslut att behålla landsbygdsskolorna.

gagatan17jan_miniMen utan att på något sätt förringa resten av kommunen så tror jag ändå att själva stadskärnan och centrum har en strategisk betydelse. Det är oftast centrum som både potentiella företagare och boende ser först när de kommer till kommunen. Och är det så ödsligt och folktomt som det tyvärr brukar vara på gågatan, dessutom flankerad av ett antal tomma affärslokaler, så är risken stor att eventuella nya invånare drar vidare till en annan kommun…

Tror jag.

Det tror dock inte ”Per-Arne” på Facebook:

”Ärligt talat, va’ faan ska man in i stan och göra? Parkera 7 kvarter bort och gå? Ja motion lär vara populärt men gratis gående på gatorna ger inga skatteintäkter…”

Man kan dock inte annat än att hålla med när ”brålandabo” skriver:

”22 kr och 21 öre av varje hundralapp betalar varje förvärvsarbetande direkt till Vänersborgs kommun oavsett var i kommunen man bor.”

sikhallsresa4Och det måste vi alltid hålla i minnet. Skattebetalarna på landsbygden kan inte bara ”sponsra” centrum i Vänersborg – de måste få sin del av kakan. Även av turism- och besöksnäringskakan.

I de synpunkter som näringslivskontoret har fått in och som tjänstemännen arbetar med ingår det dock planer för hela kommunen, t ex Sikhall och bergen – bara för att nämna två exempel. Men, som sagt, jag vet att missnöjet ute på bygden stundtals är stort med hur pengarna fördelas i kommunen. Trots att fördelningen till stor del ”sköts av” politiker från landsbygden. Det sitter till exempel många dalslänningar med i kommunens styre…telefon

En annan person ringde upp mig. Personen tyckte att kommunen pratade och planerade väldigt mycket, men att det i slutändan inte blev så mycket gjort. Personen hade själv framfört en del idéer, som aldrig hade lett någonstans – mer än till ett papper… (Personen ifråga brukar vara med i de träffar som näringslivskontoret arrangerar regelbundet.)

Det som personen kanske reagerade mest på, det var på det här (ur bloggen):

”…att alla aktörer i Vänersborg samarbetar. De skulle helt enkelt kunna utnyttja andras arrangemang för att marknadsföra sina egna.”

vhc_cupPersonen menade att kommunen inte gör något för att exponera sig och sina ”attraktioner” på t ex VHC:s cuper, som ändå drar en hel massa folk från andra kommuner, föräldrar inte minst. Vänersborgs HC beräknar för övrigt att vårens cuper kommer att generera 5.000 gästnätter på hotellen i kommunen. Och har så gjort under en rad år. (Cuperna har arrangerats i 33 år.)quality_cup

Eller Vänersborgs FK:s fotbollscup – Quality Cup. Förra året deltog 18 tillresta lag. Och medan ungdomarna spelade fotboll gick föräldrar runt Vänersvallen och sedan tillbaka till hotellet. Vad jag förstår så var inga företag eller organisationer där och gjorde reklam för Vänersborg. I varje fall inte Vänersborgs kommun…

Eller ta Arenaloppisen. Det var upp till 450 bokade bord och kanske 10.000 besökare på två dagar. Men Vänersborgs kommun hade inget bord…

Men det kanske kan bli ändring på detta nu? (I år genomförs Arenaloppisen den 3-4 april i arenan.)

tacksamTill sist. Jag fick också ett mail med bara lovord…

”Måste skriva till dig och tacka dig för det du skriver om. Du skriver bättre än TTela eller någon annan om Vänersborg. Många gånger behöver man inte hålla med dig om det du skriver, politiskt etc men du gör din åsikt känd och står för den. … De senaste bloggarna om Vänersborg och stadens utveckling är mycket intressant och bra rapporterat.”

Jo, jag tackar ja. Det är sådana ord som uppmuntrar till fler bloggar!

Kategorier:centrum, Näringsliv, Turism

Turism och besöksnäring

29 januari, 2015 2 kommentarer

vbgaren1501I går hade Vänersborgaren en artikel om Vänersborgs cityhandel. I artikeln konstaterades att mataffärer och restauranger i city går tämligen bra och har ökat sin omsättning, medan sällanköpshandeln (elektronik, möbler etc) minskade med 4,2%.

”Läget är kärvt.”

Sa Torbjörn Sjögren på Fastighetsägarna.

Och det är väl lite så man känner det som vänersborgare när man promenerar på gågatan i Vänersborg. Det är lite tomt och ödsligt. Lite kärvt typ.tourists

Det har diskuteras en hel del i kommunen den senaste tiden om centrum, handeln och näringslivet i Vänersborg. Nu senast är det en annan aspekt som har hamnat i fokus – turism- och besöksnäringen.

I måndags besökte jag och ytterligare några vänsterpartister en ”utställning” på Folkets hus om just ”turism och besöksnäring”. Den, tyvärr, avgående näringslivschefen Christel Thuresson tog emot oss och redogjorde för läget. Kommunens näringslivsenhet har nämligen samlat en hel del underlag kring frågorna. Målet är att utveckla en strategi för turismen i Vänersborg.

christelI sitt arbete har Christel Thuresson och hennes medarbetare fått in hel del synpunkter från vänersborgarna. Och man kan väl lugnt konstatera att det utifrån de sammanställda synpunkterna finns en hel del att ta ställning till och att reflektera över.

Det är svårt att ge en rättvis bild över materialet. Vänersborgarna är alltför kreativa för det. Fast det är det, som trots allt är nästa steg – näringslivschefens nästa (och kanske sista på kommunen?) uppgift blir att sammanställa materialet.

Turistnäringen blir allt viktigare för många kommuner i landet. Det är eller kan bli en stor inkomstkälla. Som på sikt också kan bidra till t ex ökad inflyttning, nya företag, nya arbetstillfällen osv.pengar6

Så också för Vänersborg.

Christel Thuresson började med att ge några siffror på turismens omfattning i Vänersborg. Några exempel. Den beräknade omsättningen för utländsk turism i hotell, campingplatser och vandrarhem är 38,4 milj kr, turismen ger 21,8 milj kr i totala skatteintäkter till kommunen och transport (i huvudsak bensin/drivmedel) omsätter omkring 77 milj kr. Dessutom har Vattenpalatset/äventyrsbadet omkring 800.000 besök (dock inkl vänersborgare) varje år.

tankaMen det är ändå så, tyvärr, att väldigt många turister i stort sett bara åker förbi kommunen. De stannar på t ex Rasta i Brålanda, tankar bilen och kanske äter en bit mat – och åker vidare.

Det är ett problem. Det gäller att få in dessa till stan och kommunen. Det är en utmaning samtidigt som det innebär att det finns en stor potential för ökad turism. Det gäller ”bara” att få alla dessa förbipasserande att ta svängen från 45:an och besöka några av kommunens ”attraktioner”.

Och en stor del av arbetet, som har resulterat i det omfattande materialet, handlar naturligtvis om just detta – om hur man ska få fler att stanna till och besöka Vänersborg. Och hur vi kan åstadkomma detta och hur vi kan utveckla fler ”turistmagneter”. De ”attraktioner” som i nu-läget drar mest folk till Vänersborg är Vänern, Sportcentrum och Hunneberg. Jag antar att Ursands Camping också drar en hel del turister.

affisch2Vi behöver fler magneter som drar till sig turister. Och här har Vänersborgarna bidragit med en mängd idéer och förslag. För att nämna några:

 • Badbåt mellan kommunens fyra större stränder.
 • Bergsklättringscentrum på Halleberg.
 • Dyk i Vänern.
 • Utveckling av badplatsen i centrum.
 • Flytta gästhamnen till Fisketorget.
 • Anlägga fasta kreativa scener, t ex på Skräcklan, vid arenan och i Vänerparken.
 • Linbana upp till Hunneberg.
 • Vandringsleder.
 • Leder för mountainbike.
 • Bungyjump från vattentornet.
 • Melodifestival.
 • Storbandsfestival.
 • Konserthus.
 • Utveckling av hamnen i Sikhall.
 • Försäljning av turistpaket.

vanern2Många av förslagen kretsar kring vattnet och Vänern. Och Vänersborgs läge torde vara tämligen unikt. Vattnet ligger ju bara ett stenkast från centrum och bara några hundra meter från torget finns en badplats. Det är inte många städer som kan visa upp något liknande.

De flesta av förslagen är av den arten att Vänersborg som kommun inte kan gå in och driva dem, det krävs privata entreprenörer, föreningar och organisationer som kan ta tag i detta. Men naturligtvis måste kommunen på något sätt lägga en bra grund för privata initiativ. Det gäller på stadsplaneringens område, det gäller ”grundläggande” investeringar etc.

vagvisare_vbgEn sak som torde vara tämligen enkelt att ordna är skyltning. Varför ska turister åka till Vänersborg om de inte vet vad som finns att se och hur de kommer dit?

Skyltningen i Vänersborg är under all kritik. Det finns faktiskt inte ens en skylt till arenan… Det borde skyltas tydligt och klart till alla olika platser/turistmål i kommunen. Det kan vara badplatser, Skräcklan, bergen, Sanden, Vänerparken, torget, arenan osv osv.

Skyltningen skulle kunna ske i god tid längs våra riksvägar så att det samtidigt blir reklam för Vänersborg så att fler hittar hit. Skyltningen skulle också kunna kombineras med bilder och avstånd. Själv tyckte jag att idén att skylta till Vänern var genial i all sin enkelhet. Det är klart att Sveriges största insjö i sig är ett turistmål. Det skulle kunna vara skyltar vid t ex 45:an där tiden angavs om hur långt det är kvar till sjön.

vbgkartaEn annan idé är att skapa turistkartor över allt som finns, kanske till och med skylta upp ett evenemangsstråk från Skräcklan till Sportcentrum.

Några av de tankar som vänersborgarna har framfört, och som finns med i det material som visades på Folkets Hus, på vad Vänersborgs kommun kan bidra med är:

 • Investeringar på gågatan, kulturaxeln och konserthus.
 • Bygga fastigheter som kan hyras ut till typ restaurangägare.
 • Tillsättandet av någon typ av koordinator (kanske tillsammans med näringslivet).
 • Samverkan med omkringliggande kommuner. (Inse att kommunerna kompletterar, snarare än konkurrerar med, varandra.)
 • Samordning av annonsering.
 • Anlägga en ”scenic route” förbi Lilleskog.
 • Rusta upp badstränder.
 • Skylta upp vandringsleder.
 • Utveckla badplatsen i centrum.
 • Planera för aktiviteter på Skräcklan.
 • Gästhamn vid Fisketorget.

chalmers1Men naturligtvis finns det mycket mer för kommunen att göra. Chalmersstudenterna som nyligen var här visade på en mängd med både idéer och kommunala projekt. Studenternas arbete är förresten nu utlagt på kommunens hemsida och kan beskådas om du klickar på denna länk. (Jag har också redogjort för en del av deras arbetet i en tidigare blogg – se ”Ett framtida hållbart Vänersborg”.)

Många vänersborgare menar att Vänersborgs kommun måste ta täten för att få näringslivet, föreningar och organisationer med sig ”på tåget”. För naturligtvis är ju en stor del av planerna och idéerna, som sagt, beroende av privata initiativ.

I gårdagens Vänersborgaren läste vi också om ett alldeles nytt initiativ. Det ska arrangeras en Vänersborgsgala den 11 april. Och det nya är, att överskottet ska gå till att skapa en fond för riskkapital för större evenemang.

regn5Stefan Leijon säger till Vänersborgaren:

”Tanken med evenemangsfonden är att skapa pengar som garanterar ersättning om ett evenemang av olika anledningar går med förlust. Vi har varit med om stora satsningar som skapat goda förutsättningar för folkfest, men som helt enkelt regnat bort. Då är det lätt att man tappar sugen, och inte vågar dra igång sådana satsningar igen.”

affisch3Fråga t ex Vänersborgs IF, det här har de erfarenhet av. En fond av det här slaget kan göra en stor nytta.

Många vänersborgare som har bidragit med synpunkter i de här frågorna poängterar också vikten av att alla aktörer i Vänersborg samarbetar. De skulle helt enkelt kunna utnyttja andras arrangemang för att marknadsföra sina egna. Krögarna i kommunen skulle t ex kunna arbeta fram en karta över stadens alla restauranger – en karta som skulle kunna delas ut vid VG-regionens sammanträden. Eller varför inte vid IFK:s matcher?

vanersborgDet är klart att det kostar pengar att göra kommunen (ännu) attraktivare, så att turister vill komma hit. Och spendera. Till hela kommunens fromma. Och häri ligger naturligtvis en delikat uppgift för kommunen. Pengar är en begränsad resurs och behoven i kommunen är stora. Dessutom har vi ju några ”attraktioner” som redan nu kostar stora pengar. Det är väl ingen hemlighet att arenan med sina 26 milj kr varje år och Vattenpalatset med sina 7,4 milj (2014) tar en väldigt stor del av kommunens ekonomiska resurser. Det är pengar som egentligen skulle behövas till mycket annat.

vbg_loggaDet blir en viktig och svår utmaning för vänersborgarna och framför allt kommunens politiker att fördela skattemedlen på ett klokt och förnuftigt sätt.

Kategorier:centrum, Näringsliv, Turism

Ny detaljplan i Nordstan

18 januari, 2015 4 kommentarer

gagatan17jan_miniIgår var några tappra medlemmar i Vänsterpartiet ute på stan för att dela ut flygblad och hålla ett apellmöte. Det gick inget vidare. Stan var öde…

Nu inbjöd ju inte vädret direkt till någon utevistelse. Och så är ju inte människors ekonomi på topp så här månaden efter jul.

Men ändå.

Inte ska det väl behöva vara i stort sett helt tomt i centrala Vänersborg? En lördag. I en kommun på nästan 40.000 invånare.glastak_umea

Något måste göras för att få in kommuninvånarna till centrum. Något måste göras åt centrum. Fort. Kanske är det läge att kommunen typ bara, rätt och slätt, avsätter 3-4-5 milj kr till att utveckla centrum. Och gör något. Vad som helst som kan locka in folk till centrum. Kanske glasar in gågatan? Bygger tak? Ordnar ett multikulturellt samlingshus? Studenterna på Chalmers (se här) hade ju en del idéer.

Men det måste hända något fort. Annars får väl snart alla affärer packa ihop och, i bästa fall, flytta till Överby eller Torp…

Så både jag och de andra vänsterpartisterna gick hem lite tidigare från gågatan än beräknat. Det var ingen större idé att stå i gågatekrysset och frysa. Istället passade jag på att i värmen inomhus läsa några kompletterande handlingar till morgondagens BUN-möte som jag inte hade läst tidigare. Det var inte bara det traditionella ”extra utskicket” som brukar komma på torsdagskvällen veckan innan sammanträdet – denna gång var det också ett extra extra utskick…

karta_detaljplanByggnadsförvaltningen har utarbetat en ny detaljplan för kvarteren Poppeln och Pilen. (Se bilden.) Som Barn- och Utbildningsnämnden, som en av många nämnder, ska ta ställning till och yttra sig över. Det är tänkt att det ska byggas fler bostäder i området. 130 nya bostäder. Och som gammal vänersborgare så är det väl på sin plats att bara utropa:

”Äntligen!”

I varje fall när det gäller kvarteret Pilen – det där området där det gamla badhuset låg. (Vilket fantastiskt badhus det var förresten! Se bild nedan.) Som revs för att ge plats åt nya administrativa byggnader. Som sedan aldrig blev av.

Fler bostäder i all ära, men 130 nya bostäder i centrum/Nordstan innebär också att både skol- och trafiksituationen måste lösas på något sätt. Redan idag är kapaciteten på Norra skolan badhusöverutnyttjad. Extra moduler sattes upp i somras och nästa läsår så krävs det antagligen fler. Därför föreslår förvaltningen att nämnden ska svara att kommunen bör avvakta med beslutet om ny detaljplan.

Och det ligger väl kanske en del i det. Även om det vore på tiden att den fula parkeringsplatsen på ödetomten i kv Pilen äntligen förpassades till historien och ersattes av något vettigt, t ex just bostadshus.

I det svar som nämnden föreslås ställa sig bakom så står det förresten en annan intressant sak, som jag inte tror att jag har hört förut:

utredning3”Ett beslut om en utredning om det framtida skolväsendet i centrum och Öxnered/Blåsut förväntas fattas i Kommunfullmäktige våren 2015 och bör vara avslutad vid årsskiftet 2015-16.”

En sådan utredning är nödvändig. Men ärligt talat – jag tror att en sådan utredning måste omfatta hela kommunen…

Det här lär jag få återkomma till.

Kategorier:centrum

Ett framtida hållbart Vänersborg

13 januari, 2015 Lämna en kommentar

tyck_tillSamhällsbyggnadsförvaltningen håller på att utarbeta en ny översiktsplan för Vänersborg. Det handlar om hur mark och vatten ska användas för att stödja en hållbar utveckling. Som ett led i detta arbete, på sätt och vis i varje fall, har förvaltningen haft hjälp av ett antal studenter från Chalmers. Det är kommunens planarkitekt Pål Castell som har tagit det mycket lovvärda initiativet att låta 35 studenter under hösten och nu i början på året besöka Vänersborg som ett led i sina studier.

Chalmeristerna har med konstruktiva, kreativa och nytänkande hjärnor kommit med idéer och förslag på vad som skulle kunna göras i Vänersborg. Bland de studerande ingick dessutom 10 internationella studenter alltifrån Danmark och Frankrike till Kenya, Kina och Australien, vilket har bidragit till att göra studenternas arbete ännu mer intressant.

chalmers1Idag presenterade dessa chalmerister resultatet av sitt arbete inför en fullsatt festsal på Folkets Hus. Rubriken på arbetet var ”Ett framtida hållbart Vänersborg”.

Under en nästan två timmar lång sittning fick politiker, tjänstemän och allmänhet höra om planerna och idéerna för det framtida Vänersborg. Och det är ett imponerande material som har tagits fram. Materialet presenteras för övrigt också i form av en utställning chalmers2som vänersborgarna kan ta del av. Utställningen visas på Konsthallen i Folkets Hus under resten av veckan.

Missa inte den!

Det som jag nog tycker är allra mest intressant med chalmeristernas medverkan i Vänersborgs planering, det är att de flesta studenterna aldrig tidigare har varit i Vänersborg. Nu kom de till vår stad och kunde se Vänersborg med helt fräscha ögon – utan nostalgiska tankar, politiska bindningar eller ekonomiska bojor. De kunde låta fantasin och kreativiteten flöda fritt.

chalmers3Naturligtvis hade studenterna noterat vattnets betydelse för Vänersborg och vänersborgarna. Mycket i presentationerna kretsade kring vattnet och Vänern. Dock inte bara ur positiva aspekter. Översvämningsriskerna är inte bara överhängande, det är helt enkelt en fråga om tid.

En hel del av arbetet tog upp idéer om hur Vänersborg skulle möta översvämningshotet och vända det till en fördel. Det kunde handla om synliga vattenkanaler, promenadstråk, sittrappor vid hamnkanalen, våtmarkspark, ny gästhamn vid Fisketorget, en ny gång- och cykelbro, flytande element på vattnet, flytande bostäder, amfibierestaurang etc. Studenterna ville också ta bort parkeringsplatserna utmed vattnet och göra sjön riktigt tillgänglig.

Många av de här idéerna tyckte jag lät mycket intressanta och jag hoppas att en del av dem kan förverkligas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Några studenter hade arbetat särskilt med Sanden. De såg naturligtvis fördelarna med att bygga på Sanden, men jag tror ändå att slutintrycket av presentationen blev att bostäder på Sanden kanske ändå var överkurs. Studenterna pratade om industrierna på Sanden, hamnen, översvämningshotet, den instabila marken och menade att stora åtgärder måste vidtas för att bygga där. Och stora åtgärder är stora kostnader. (Fast det sa de inte.)

chalmers4En grupp av studenterna hade arbetat med kulturaxeln och dess framtida utformning. De tyckte att de breda gatorna runt kulturaxeln var ett hinder, och att belysningen var dålig. De hade flera idéer på hur ljuset skulle kunna användas för att göra kulturaxeln mer inbjudande, tryggare och attraktivare. De tyckte att Huvudnässkolans gamla aula var snygg, men att den är outnyttjad. Och det är den ju i högsta grad. Studenterna tyckte att den borde ha en betydligt större publik funktion. Och dra folk. Denna grupp föreslog att aulan gjordes om till saluhall. En annan grupp ville istället bygga ut aulan och förlägga bibliotek och konsthall dit.

Flera av chalmeristerna tyckte att området kring järnvägsstationen var dåligt utnyttjad. De ville bland annat se ett marknadstorg där med en stationsträdgård.

Studenterna uppehöll sig också kring den segregering som de kunde märka i Vänersborg. De förordade t ex att det skapades mötesplatser och att det byggdes hyreslägenheter.

Och sist men inte minst, studenterna noterade att kommunen har ett ”trött och utdöende centrum”. De ville råda bot på detta genom att bland annat förbinda gågatan på olika sätt med kulturaxeln, med det nya ”köpcentrat” vid gamla Teli och med – vattnet. De tyckte också att det var viktigt att bilarna i möjligaste mån försvann från centrum och att det underlättades för fotgängare och cyklister. En grupp menade att det också borde öppnas en basar och ett multikulturellt hus med olika aktiviteter vid gågatan.

torgbrunn2

En grupp påminde för övrigt om vikten av arbetet med Vänersborgs framtid och den slutliga utformningen genom att citera den klassiska texten på torgbrunnen:

Nutids omsorg, framtids välfärd.

Presentationen avslutades med att chalmers5utredningssekreterare Lars Rudström fick motta allt material som studenterna hade producerat under sina veckor i Vänersborg.

Som sagt – en mycket intressant presentation av Vänersborgs eventuella framtid…

Och till sist – missa inte utställningen…

.

PS. Du kan få ytterligare information om chalmeristernas arbete, utställningen (bland annat tider) och kommunens översiktsplan på Vänsterpartiets hemsida.

KS 17/12: Gågatan och ombud (2)

16 december, 2014 1 kommentar

Imorgon sammanträder, som sagt, kommunstyrelsen för sista gången detta år och denna mandatperiod. Igår skrev jag om två frågor som kommunstyrelsen ska behandla (se här), idag skriver jag om ytterligare två.

glastak_umeaDen 24 april i år publicerade jag en bild i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla vänersborgare”. Det var ett foto på ett glastak över en gågata någonstans i Sverige. (Jag tror att bilden var från Umeå.) Min tanke var att det kunde vara kul och intressant att få lite synpunkter från vänersborgarna – var detta, eller något liknande, något de kunde tänka sig på gågatan i Vänersborg?

Det blev en del diskussioner och jag fick många synpunkter. Det blev dock inte någon blogg i ämnet…

En månad efter mitt inlägg på Facebook, den 21 maj, så lämnade folkpartiet som av en händelse in en motion om att ”väderskydda delar av gågatan”… Och det var ju bra. Ju fler som tycker att det är viktigt att skapa ett attraktivt centrum till gagn för både folk och framför allt handel, desto bättre.

I motionen från folkpartiet, som alltså ska behandlas av kommunstyrelsen imorgon, så lyder att-satsen, som alla motioner ska ha:

”Vänersborgs kommun utreder tillsammans med centrumföreningen att kunna bygga väderskyddade tak över gågatan (Edsvägen). Tanken är att dom skall gå längs sidorna från Södergatan till Sundsgatan (gågatukrysset) från Sundsgatan till Kungsgatan. halka2Höger och vänster sida.”

Det är i och för sig lite förvånande att de folkpartistiska motionsskrivarna har missat namnet på gågatan och skriver Edsvägen i stället för Edsgatan… Men annars är det bra.

Samhällsbyggnadsnämnden, som har haft motionen på remiss, är positiv. Och det är kommunstyrelseförvaltningen också. Den föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Det betyder att en utredning ska ske i frågan.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver dock i sitt remissvar, och det tycks kommunstyrelseförvaltningen hålla med om, att

”finansieringen ska belasta fastighetsägarna.”

Det kan väl tyckas lite snålt. När kommunen betalar 33 milj kr för bad och bandy i år (se min förra blogg), så skulle väl åtminstone någon miljon kunna avvaras till att göra gågatan ”vädersäker” och attraktiv. Jag menar, centrum betyder, eller borde betyda, massor för alla vänersborgare. Inte bara fastighetsägarna. (Och om inte fastighetsägarna vill eller anser sig ha råd…?)

ombudDen 5 juni i år lämnade jag in en motion angående inrättande av en tjänst som invånarombud. (Du kan läsa hela motionen här.) Motionen ska också behandlas på morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Motionen handlade om att kommunen borde inrätta en tjänst som kunde ge ett oberoende stöd till de kommuninvånare som så önskade. Invånarombudet skulle kunna hjälpa invånarna att fylla i blanketter, överklaga avslagsbeslut eller andra kommunala beslut, förstå regelverk, använda sig av lagar, få hjälp med skrivelser, yttra sig om grannens bygglovsärende osv. Eller helt enkelt vara en person som man kunde framföra synpunkter och klagomål till. Invånarombudet skulle vara fri i sitt förhållande till kommunen.

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen är att avslå motionen. Kommunjuristen har skrivit lagbokenen utförlig och genomarbetad motivering till varför.

Slutsatsen av kommunjuristens resonemang är väl egentligen att allt det jag efterfrågar i motionen regleras i lagen, främst Förvaltningslagen, och att det redan finns tillgängligt och genomfört för vänersborgarna.

odmjukKommunen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till den som så önskar. Kommunen skall ta emot besök och telefonsamtal. Kommunen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunen skall inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Kommunen skall se till att ärenden är ordentligt utredda. Kommunen skall föra utredningar framåt. Kommunen skall se till att nödvändigt material tillförs ärenden. Kommunen skall upplysa om hur beslut överklagas.

Och kommunens allmänna serviceskyldighet gäller både vid handläggning av ärenden och kommunens faktiska handlande.

Kommunjuristen ger också ett exempel på när serviceskyldigheten går ett steg längre:

”Serviceplikten … stannar inte vid vad som faktiskt efterfrågats utan gäller oberoende av om någon viss information begärts. I ett fall där en person exempelvis avser att anlägga en enskild avloppsanläggning och ansöker om tillstånd … åligger det kommunen att upplysa sökanden om vilka uppgifter som krävs för att ansökan ska kunna bifallas. Enskilda har rätt att erhålla stöd med hur blanketter ska fyllas i eller hur en ansökan ska göras.”

sakligDet som begränsar serviceskyldigheten, skriver kommunjuristen i sitt svar på motionen, är att kommunen måste tänka på att upprätthålla objektivitet och opartiskhet. Det kan gälla fall där t ex två kommuninvånare har olika åsikter och intressen.

Motionen slår alltså, enligt kommunjuristen, egentligen in öppna dörrar. Och jag kan väl på sätt och vis hålla med. På sätt och vis…

Fungerar det som kommunjuristen säger att det ska fungera i Vänersborgs kommun, så behövs det inget invånarombud!

Men fungerar det så?

Kommunjuristen skickar med en brasklapp:

”Beklagligtvis når kommunen i vissa fall inte alltid upp till sina förpliktelser ifråga om service och utredning.”

Hmmm…

utbild_serviceMen det här är något som kommunen arbetar med:

”Utbildningsinsatser och arbete med bemötande är en angelägen uppgift parallellt med lagstiftningen. Vänersborgs kommun har flera pågående projekt med ambitionen att stärka serviceandan inom förvaltningarna och göra information mer lättillgänglig för kommuninvånarna.”

Vi hoppas att utbildningsinsatserna och arbetet för övrigt ger resultat överallt och att kommunen verkligen lever upp till lagtexterna och sina egna strävanden alltid. (För rättvisans skull – min erfarenhet är att kommunen sköter sina skyldigheter i 99 av 100 fall! Minst.)

Men. Om inte kommuninvånarna är nöjda med kommunens service, så måste de klaga – lämpligtvis hos typ någon chef…

Eller politiker…

%d bloggare gillar detta: