Arkiv

Archive for the ‘curling’ Category

Brålanda, curling och Pascal Tshibanda

15 september, 2019 3 kommentarer

Igår lördag hade det som vanligt slutit upp mängder av människor på den årliga Bygdefesten i Brålanda. Som i år återigen genomfördes i ett strålande solsken.

Det var många bekanta ansikten från bygden på plats. Trots att det var ett tag sedan jag satte mina fötter på södra Dalslands lärdomsanstalt nummer 1 i Frändefors (Dalboskolan) så träffade jag både gamla elever och föräldrar. Och mor- och farföräldrar… Jag var tydligen fortfarande inte bortglömd. Även om det verkade så i valet för ett år sedan…

Besökarna kunde studera traktorer och andra maskiner, klappa kaniner, ta lotter, kasta prick och spela på några av chokladhjulen. Det gick att lyssna på musik, ta sig en kopp kaffe och äta gott. Och sist men inte minst, prata med politiker.

I år var bara centerpartiet, socialdemokraterna och moderaterna på plats. Och det var tråkigt. Inte att dessa partier var på plats, utan att de andra inte var det. Jag beklagar naturligtvis särskilt att inte Vänsterpartiet syntes till i vimlet. Jag tror att den nuvarande styrelsen prioriterar annorlunda än den tidigare.

När man besöker Brålanda så imponeras man alltid över den anda av gemenskap och samhörighet samt ideellt arbete och vilja till framsteg som man möts av. Det är inte utan att man hoppas att samhället på slätten ska få både tågstopp och en ny E45:a inom en inte alltför avlägsen framtid.

Brålanda är en pärla och definitivt en tillgång för hela Vänersborgs kommun.

I TTELA kunde vi i fredags läsa om att hoppet om en curlinghall i Vänersborg har väckts igen. (Se TTELA.) I varje fall hoppas Curlingklubben Vänersborg på en hall. Huruvida andra vänersborgare har samma förhoppningar låter jag vara osagt.

Curlingklubben vill arrendera mark av kommunen som inte bara är lämplig för ändamålet, utan också ligger nära idrottscenter, kommunikationer och skolan.

Och faktiskt har kommunen tagit fram ett förslag på mark där hallen skulle kunna ligga – se karta nedan.

Någonstans i detta område, antagligen längs Torpavägen vad jag förstår, vill curlingklubben alltså arrendera mark och uppföra en curlinghall. Hallen på ca 25*60 m ska finansieras av klubben själv. Curlingklubben beräknar att byggnationen kommer att kosta ungefär 10 milj kr.

Det finns emellertid ett stort frågetecken kring planerna, nämligen – kostnaden för kylaggregat tillkommer… Det har TTELA av någon anledning utelämnat i sin artikel.

Och när man läser handlingarna från samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott, som har behandlat ärendet, får man onekligen intrycket att det bara är hallen som curlingklubben vill bekosta, inte kylanläggningen… Och då antar jag att det är tänkt att kommunen ska stå för den…

Vad jag förstår så har curlingklubben tänkt sig någon slags lösning där den tilltänkta curlinghallen kan använda kylanläggningen på Arena Vänersborg. Den har, i varje fall enligt klubben, mer kapacitet än vad som krävs för att kyla arenan. Fast det är ju en bit från arenan till platsen för den tilltänkta hallen…

Jag vet inte hur kommunen tänker sig att jobba med dessa planer. Fastighetsutskottet har bara noterat den här informationen och det framgår inte hur ärendet ska drivas vidare.

Det finns alltså fortfarande inga beslut. Även om det inte har hindrat samhällsbyggnadsförvaltningen från att sätta igång byggen tidigare… (Jämför kommunhuset.) Innan något beslut fattas hoppas jag verkligen att kommunen får klart för sig vad som t ex förväntas av den i ekonomiskt hänseende. Det är också oerhört viktigt hur ett arrendeavtal med curlingklubben utformas så att inte kommunen får en massa oplanerade och oberäknade kostnader. (Fastighetsutskottet har tänkt sig ett så kallat lägenhetsarrende. Då har inte kommunen som markägare någon skyldighet att lösa in anläggningen om arrendet upphör. Fast jag undrar vem som i ett sådant läge ska sköta en “övergiven” hall som kanske också är i behov av renovering. Eller rivning…)

Å andra sidan ska kommunen behandla sina invånare och föreningar lika… Det skulle väl tala för ett visst kommunalt ekonomiskt åtagande…

Sista ordet är inte sagt angående uppsägningen av kommundirektör Pascal Tshibanda. Kommunledningens försök att tysta ner alla diskussioner fungerar inget vidare bland vänersborgarna.

Det är många vill diskutera avskedet, både på stan och på Facebook. Och på bygdefesten i Brålanda. De undrar vad orsakerna är. Det undrar jag också. Jag tycker att signaturen “Invånare i Vänersborg” formulerade ärendet riktigt bra i gårdagens insändare i TTELA – se “Varför får inte jag som kommunmedborgare veta varför Tshibanda avsattes?”. Jag kan inte låta bli att särskilt fundera på en av frågorna som ställdes:

“Kändes det hotfullt för kommunens högsta chefer och kommunalråd med en kommunchef som försökte förändra och förbättra?”

James Bucci och Vänsterpartiet har dragit slutsatsen av händelserna kring avskedet att kommunens politiker borde diskutera  kommunstyrelseordförandes delegeringsuppdrag att tillsätta och avsätta kommundirektören.

Det skriver James Bucci om i sin blogg som publicerades tidigare i eftermiddag “Why was Pascal Tshibanda made to leave?”. (Bloggen är på svenska, det är bara rubriken som inte är det.) I bloggen spekulerar Bucci också om orsakerna kring avskedet utifrån de “rykten” han har hört. Som vanligt är Buccis bloggar mycket läsvärda.

Även Lutz Rininslands (V) bloggar är mycket läsvärda. Igår bloggade Rininsland om avskedet av kommundirektören ur ett något annorlunda perspektiv. (Se ”Genomlysningen – hur blir det med den?”.) Det förhåller sig nämligen så att Pascal Tshibanda hade en nyckelroll i den genomlysning av kommunen som just har påbörjats. Och som betongpartierna i synnerhet har så stora förväntningar på. Hur ska det gå med denna genomlysning nu när Pascal inte är på plats?

Imorgon är det sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (se “Dags för höstens första BUN”) och på onsdag kommunfullmäktige.

Ny curlinghall?

16 augusti, 2015 3 kommentarer

curlingJag läser i diariet att Curlingklubben Vänersborg sedan en tid tillbaka har framfört planer på att en ny curlinghall ska byggas vid Idrottscentrum, någonstans vid Arena Vänersborg:

”kortsidan av Arenan utmed Gropbrovägen.”

Fast jag blir inte riktigt klok på var detta är – är det på rugbyplanen?

Curlingklubben har i många år önskat sig en egen hall. Och många i klubben anser sig också ha blivit lovade en… Av en viss S Anders Larson i samband med att arenan byggdes…

Hur som helst, det verkar som att en sådan här arena fortfarande diskuteras.arena_vanersborg_interior

En ny arena – med is.

Tänk, jag trodde att curlingen skulle hålla till i Arena Vänersborg för all framtid… Det var ju ett av argumenten i fullmäktige den där ödesdigra kvällen den 20 juni 2007. Ja, inte bara curling skulle hålla till i arenan förresten. I varje fall inte enligt kommunstyrelsens nuvarande ordförande Marie Dahlin (S) (hör här, 2.20 min in på klippet):

Marie_Dahlin2”så det här beslutet för mig är en satsning på dom tjejer som rider, dom tjejer som utövar gymnastik, åker konståkning, spelar hockey, bandy och curling.”

Inte bara de som sysslade med curling skulle använda arenan, till och med de som red skulle göra det!

Men alltså, inte ens en issport som curling vill vara kvar i arenan. Fast de enligt uppgift trivs…

Men jag förstår curlingklubben… Om bandyn har fått en alldeles egen lekplats för 300 miljoner, så varför kan inte en annan issport, som dessutom antagligen har fler utövare i världen än bandy, också få en egen?

Försöka duger typ…

Eller?

Nä, planerna har tydligen gått ett steg längre.

”På kommundirektör Ove Thörnkvists önskan har en arbetsgrupp bildats med Peter Nilson som sammankallande.”

pengapaseArbetsgruppen har redan träffats ett antal gånger och har vad jag förstår kommit en bit i planeringen. För nu begär curlingklubben 50.000 kr av kommunen för att en ritning ska bli gjord för hur överföringen av kyla/ventilation kan ske mellan en ny curlinghall och den ”gamla” arenan.

Jag tror inte att något är beslutat om en ny curlinghall. I varje fall finns det inget politiskt beslut, och det är ju det som gäller. Planerna finns inte heller med i den Mål- och resursplan som fullmäktige antog i november.

Men, är planerna långt framskridna, vilket jag inte vet, men som det verkar, så är väl tipset att något av de styrande kommunalråden har gett grönt ljus. Lite så där mellan skål och vägg typ…

Och vem vet, kanske kan en ny curlinghall kombineras med gymnastik, konståkning och ridning…

%d bloggare gillar detta: