Hem > Kommunfullmäktige 2022, VA, Vänersnäs > KF: Återremiss i VA-frågan

KF: Återremiss i VA-frågan

Det blev en lång debatt igår om ärende 12 – “Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 (del av Vänersnäs)”. Men efter nästan 1,5 timmes ordväxling, meningsutbyten och polemik var kommunfullmäktige äntligen redo att gå till beslut.

De flesta förstod ganska tidigt att fullmäktige skulle återremittera ärendet, det hade partiernas representanter klargjort redan i början. Och mycket riktigt, med röstsiffrorna 31-20 återvisade majoriteten förslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen.

De partier som röstade för en återremiss var Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Medborgarpartiet och Vänsterpartiet. De partier som omedelbart ville inrätta verksamhetsområdena på Vänersnäs var de som sitter i styret, dvs Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Motiveringen på återremissen, som lades fram av Lena Eckerbom Wendel (M), hade följande lydelse:

“ÅR (=återremiss; min anm) för att möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från 1/1 2023 utifrån Lagrådsremiss ”Vägar till hållbara vattentjänster.”

Fullmäktiges beslut torde med all sannolikhet innebära att en blöt filt läggs över hela VA-utbyggnaden i Vänersborg, i varje fall under resten av året. VA-frågan blir vilande ända tills de nya lagändringarna träder i kraft. Det handlar alltså om Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Planerna är att regeringen ska lägga en proposition nästa månad, riksdagens ska fatta beslut i juni och lagändringarna träda i kraft vid kommande årsskifte.

Men…

Faktum är, som jag ser det, att återremissen också kan tolkas som att när beslutet är fattat i riksdagen så kan processen i Vänersborg gå vidare. Och i så fall kan vi få samma diskussion i fullmäktige redan i september. Och då kan ingen vara säker på hur moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna i Vänersborg kommer att rösta…

Min personliga uppfattning är att det fanns bättre motiveringar till en återremiss. Jag läste också upp en annan i början av sammanträdet, men eftersom det bara kan följa med en motivering till ett beslut om återremiss så insåg jag snabbt att den skulle förlora mot den borgerliga oppositionens ovan. Därför lade jag formellt aldrig fram den.

Min motivering till återremiss hade följande lydelse:

“Ärendet har tidigare återremitterats av ett enigt kommunfullmäktige. Då motiverade fullmäktige vilka kompletteringar som krävdes för att kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut. Nu är ärendet tillbaka men vi konstaterar att de kompletteringar som fullmäktige ville ha inte finns med i underlaget. Ärendet är således bristfälligt utrett.

Beslutsunderlaget behöver därför kompletteras med:

  • en dokumentation av grunderna för att de enskilda fastigheterna är upptagna i verksamhetsområdena
  • en utredning som visar på att enskilda avlopp i berörda områden skulle ha en sådan påverkan på recipienten Dättern i fråga om kväve och fosfor att det kan motivera behovet av inrättande av en allmän va-anläggning och om hur den allmänna va-anläggningen då förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön.
  • en dokumentation av vad det finns för enskilda VA-anläggningar i området och om de uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven”

Det var väldigt få ledamöter i debatten som begärde ordet och sa något. Miljöpartisterna sa inte ett ord. Gunnar Henriksson (L), Peter Göthblad (L), Magnus Ekström (KD), Göran Svensson (MBP), Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD) yrkade bara bifall till återremissen. Ja, Wesley sa också att så här röstade vi tidigare. Annars sa de inget mer. Ann-Marie Jonasson (S) och Annalena Levin (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, men inget mer – förutom att Annalena Levin ledde sammanträdet som ordförande. Mats Andersson (C) sa något ytterst kort vid två tillfällen där han höll med Augustsson. Ingen annan i C yttrade sig. Två från Moderaterna yttrade sig, men Eckerbom Wendel läste bara upp återremissen. Henrik Harlitz förde ordet för den borgerliga oppositionen. Det handlade emellertid mestadels om återremissen och repliker till Socialdemokraterna om att M inte alls var så obeslutsamma och fega som S påstod.

Det var egentligen bara fyra personer som debatterade sakfrågan. Och det var Benny Augustsson och Dan Nyberg från Socialdemokraterna och James Bucci och undertecknad Kärvling från Vänsterpartiet.

Den som är intresserad kan se hela debatten i efterhand på kommunens webb-TV. (Om du klickar här så kommer du direkt dit.) Jag har själv inte hunnit med att se “reprisen” och därför kommer jag tillbaka senare med några utförliga bloggar om vad som yttrades denna kväll.

Det finns nämligen mycket att ta upp. Det finns många yttranden som är värda att återge ord för ord, yttranden som kan bli bevingade på den kommunala arenan. Då blir det också läge att utveckla synpunkterna på Dan Nybergs debatteknik och kunskaper i avloppsfrågan… Eller Benny Augustssons nedlåtande attityd och förringande av de kommuninvånare som protesterar mot tvångsanslutningen. Eller varför James Bucci (V) anser att Blåplanens förslag på verksamhetsområden strider mot vattentjänstlagen (LAV). Själv framförde jag en hel del av det som bloggläsarna redan har läst i mina bloggar.

Det som slog mig mest dock, det var den faktaresistens som Augustsson och Nyberg visade. De låtsades inte ens om att det fanns en juridisk bedömning med massor av sakargument eller en vattenteknisk bedömning av tre fastigheter i Anundstorp. De kommenterade inte heller de rättsfall och domar som refererades under sammanträdet. De litade blint på det ensidiga och vinklade underlag som kommunens förvaltningar hade tagit fram.

Men jag återkommer som sagt till detta. Det är dock en hel del sammanträden som väntar nästa vecka och handlingar som ska läsas in. Det har nämligen slumpat sig så att barn- och utbildningsnämnden, Kunskapsförbundet Väst och kommunstyrelsen alla har möten. Det kan för övrigt noteras att ordförande Bo Carlsson (C) har kallat till ett fysiskt möte med barn- och utbildningsnämnden. Det första politiska mötet på två år.

Det ska bli kul att träffa folk igen.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: