Arkiv

Archive for the ‘M’ Category

Bandy-VM 2019?

10 november, 2017 5 kommentarer

arg_manI dagens Aftonbladet läste jag att frågan om de ensamkommande ungdomarna orsakade heta känslor i regeringskansliet. Här i Vänersborg är det Bandy-VM som orsakar sådana känslor.

ifkKommunstyrelsen beslutade i onsdags att ställa sig positiv till att IFK Vänersborg arrangerar Bandy-VM i Vänersborg år 2019. Men sedan var det slut på enigheten… Det visade sig att det fanns skiljaktigheter mellan de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, och oppositionen, moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

S+C+MP föreslog att:

”Kommunstyrelsen avsätter 400 tkr till IFK Vänersborg avseende kostnader för Bandy-VM 2019. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.”

lidell_vgnOppositionen, med Gunnar Lidell (M) i spetsen (Lidell lade fram förslaget för den borgerliga oppositionens räkning), föreslog:

”Kommunstyrelsen avsätter 400 tkr till IFK Vänersborg för Bandy-VM 2019, varav ca 300 tkr skall användas till marknadsföring av Vänersborg, och resterande ca 100 tkr till andra kostnader. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag. De 400 tkr förutsätts vara kommunens hela åtagande, samtliga övriga kostnader åligger IFK Vänersborg att finansiera.”

Det enda som skiljer är, som jag ser det, att oppositionen menar 400.000 kr när de beslutar om 400.000 kr. I de styrandes förslag tycks det som om, i synnerhet nu när man läser artiklarna i dagens TTELA och hör Marie Dahlin (S) i P4 Väst, de styrande håller dörrarna öppna för ytterligare pengar och resurser. Typ, vi beslutar om 400.000 kr, men ”fixar” mer pengar på något annat sätt….

pengapaseFör det är tydligen så att det behövs ännu mer pengar. 400.000 kr från kommunen räcker inte till VM. S+C+MP vill att också kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska bidra med pengar. Det var i varje fall vad Marie Dahlin (S) sa i P4 Väst och till TTELA (se ”Politisk oenighet hotar bandy-VM”) under dagen:

”400 000 räcker inte till ett VM.”

Självklart kan storleken av kommunens bidrag till ett eventuellt Bandy-VM diskuteras. Men det handlar inte riktigt om det egentligen. Inte i onsdags. För nog förväntar sig väl vänersborgarna att kommunen vet vad den beslutar, dvs ingen vill väl att de kommunala kostnaderna ska skena iväg utan att det finns ett samlat och övergripande beslut? Jag kan inte inbilla mig något annat än att skattebetalarna förväntar sig kontrollatt kommunen ska ha kontroll på de totala kostnaderna. Och så resonerar nog oppositionen också.

Jag ser inte heller att nästa punkt i ärendet, där de båda blocken var oeniga, är så mycket att orda om.

De styrande (S+C+MP) föreslog att:

”Ett samarbetsavtal tillsammans med IFK Vänersborg arbetas fram och redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018.”

oppositionOppositionen föreslog:

”Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande att stadfästa kommunens engagemang i arrangemanget genom ett samarbetsavtal, vilket skall avrapporteras i kommunstyrelsen.”

Den enda skillnaden verkar bara vara att oppositionen vill vara tydligare och möjligtvis mer ”formell”. Det är ju det här med ”ordning och reda”. Det är väl ingen överraskning att framför allt M och V förespråkar tydligare regler i hanteringen av skattebetalarnas pengar? Erfarenheterna kring byggetgokunge_arena av arenan, och Bandy-VM 2013, förskräcker onekligen och man vill inte göra liknande misstag…

Diskussionen i kommunstyrelsen tycktes överhuvudtaget inte handla om summan, den handlade mer om att kommunen ska bestämma vad den totala kostnaden för kommunens engagemang ska vara och att det ska ske innan arrangemanget går av stapeln.

bandyVM2013Förra gången som IFK Vänersborg arrangerade Bandy-VM, 2013, avsatte kommunen 300.000 kr och fri hyra av arenan, men kostnaden hamnade, enligt vissa uppskattningar, på upp mot 1,5 milj. Och tyvärr är det väl typiskt att kommunen inte hade någon större kontroll på kostnaderna för sina åtaganden. Så det är väl inte konstigt att oppositionen den här gången vill ha lite mer kontroll och ”ordning och reda”? Vi är nog många i Vänersborg som inte vill ha några fler överraskningar med kostnader förknippade med arenan…

Bo Carlsson (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, reserverade sig i kommunstyrelsen. Carlsson skriver:

”För det första anser jag beslutet som olagligt, kommunstyrelsen kan inte ta beslut över andra nämnder…”

reservationBoC_VM

Det är inte omöjligt att det är så att kommunstyrelsen inte kan bestämma över de andra nämnderna, det är faktiskt sannolikt att det är så. Men beslutade kommunstyrelsen det?

”De 400 tkr förutsätts vara kommunens hela åtagande.”

För att beslutet ska vara olagligt så måste Carlsson överklaga beslutet, annars händer inget. Fast nämnderna kan ju också strunta i kommunstyrelsens beslut… Å andra sidan har oppositionen majoritet i nämnderna också…

just_detMen så är det detta med vad som har avhandlats och överenskommits utanför de politiska församlingarna…

I dagens TTELA (se ”Kommunen backar från sina löften”) säger IFK Vänersborgs klubbchef Ulf Adolfson att IFK Vänersborg hade en träff med dåvarande kommundirektören i Vänersborg, Ove Thörnkvist. Och då:

”Vi fick ett handslag och ett löfte om ett fyrpunktsprogram som innefattade ett fastslaget ekonomiskt stöd från kommunen, samt ett antal viktiga åtaganden från kommunalt håll.”

De fyra punkter som kommundirektören och IFK kom överens om var enligt Adolfson:

 1. ”400 000 kronor i marknadsföringsbidrag.”
 2. ”Fri tillgång till Arena Vänersborg.”
 3. ”En resursperson som projektledare för VM på kommunens bekostnad.”
 4. ”Ett kostnadsfritt VM-kansli under genomförandet.”

pengarpengar2Adolfson säger också att IFK skulle få 750.000 kr i olika former av stöd. Jag är inte säker på vad som menas med dessa pengar, men jag antar att det är de tre sista punkterna som värderas till detta. Något annat, dvs ytterligare 750.000 kr utöver de andra åtaganden, vore skandalöst.

Till TTELA säger också Ulf Adolfson:papper

”Det har vi papper på.”

Det här är intressant, synnerligen intressant.

Den dåvarande kommundirektören i Vänersborg, Ove Thörnkvist, skulle alltså, enligt Adolfson, ha skrivit på ett slags avtal med IFK Vänersborg om att kommunen ska stödja IFK:s arrangemang med 1.150.000 kr. Och Adolfson antyder också att Vänersborgs nye tf kommundirektör Pascal Tshibanda också har godkänt avtalet:

”hade IFK på förekommen anledning både en och två träffar med den nye kommundirektören.”

promiseDet här eventuella avtalet och de här löftena informerades det inte om på kommunstyrelsen, varken på det sammanträde där IFK informerade kommunstyrelsen om Bandy-VM eller det sammanträde i onsdags där kommunstyrelsen fattade sitt beslut om kommunens engagemang.

Och det är synnerligen anmärkningsvärt. Kommunstyrelsens ledamöter hade ingen aning om några sådana här löften om åtaganden från kommunens sida. Jag kan väl tänka mig att några kände till att sådana här utfästelser i någon form hade gjorts, typ Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), men de informerade i varje fall inte kommunstyrelsen om detta. Vänsterpartiets representanter hade garanterat ingen aning om någon sådan här överenskommelse med IFK Vänersborg.skal_vagg2

Det är lite så att jag misstänker att någon ansvarig mörkar vad som har överenskommits mellan ”skål och vägg”… Och så får det i så fall naturligtvis inte gå till.

Jag har frågat efter denna överenskommelse mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun.

Det finns ingen sådan överenskommelse, eller något beslut eller avtal, registrerat hos kommunen!

utropstecken3Men inte nog med det. Kommundirektören har inte heller delegation (befogenhet) att fatta den här typen av bindande överenskommelser. Och det är viktigt.

Kommunens kanslichef skriver:

”Det finns heller ingen delegerad beslutsrätt för kommundirektören.”Marie_Dahlin3

Det sa också kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i P4 Väst:

”Ove [den förre kommundirektören] hade inte den rättigheten att ta såna beslut.”

Det betyder vad jag förstår att även om det hade funnits en överenskommelse, muntlig eller skriftlig, så är den inte giltig. Och det borde åtminstone IFK:s ordförande, som är en mycket erfaren kommunal tjänsteman, veta. Marie Dahlin sa för övrigt i radiointervjun att den nuvarande kommundirektören inte hade gett några löften till IFK Vänersborg.

utropstecken_tvaMen det verkar som om det inte finns något skriftligt avtal av något slag. Gunnar Lidell (M) skrev under dagen på Twitter:

”IFKs ord. [ordförande Jan-Olof ”Jolo” Olsson] har nu ringt mig o dementerat att de har fått något skriftligt, kan man säga att klubbchefen inte är trovärdig?”

Lidell_Twitter_IFK

Det är hårda ord från Lidell, ”inte trovärdig”… Men om det visar sig, och allt tyder ju på det, att det inte finns något skriftligt avtal eller överenskommelse, så ska inte Adolfson säga som han gör i TTELA. Det är självklart.

twitter2Gunnar Lidell är för övrigt mycket aktiv på Twitter idag. Jag anar att han är ganska uppretad. Nu på eftermiddagen kommenterade han ett uttalade i P4 Väst av kommunstyrelsen ordförande Marie Dahlin (S).

Dahlin sa något i stil med:

”Det finns ett motstånd mot bandy och IFK i vår kommun.”

Lidell twittrade:

Lidell_Twitter2

”KSO-Vbg [Marie Dahlin] hävdar i @P4Vast att M-Vbg är mot IFK Vbg o bandy, helt fel, däremot är vi mot lögner o för ordning o reda med skattepengar!”

Nej, Gunnar Lidell är inte glad åt Marie Dahlin, eller Ulf Adolfson. (Jag såg för övrigt att Lidell ska bjuda sina ”allianskollegor i opposition” i Uddevalla och Trollhättan till kommunens arenaloge på IFK:s match mot Kalix.) För övrigt måste jag för egen del tillägga att inte heller Vänsterpartiet eller jag själv är mot varken IFK eller bandy…

handslag2Jag antar att inte heller Ulf Adolfson är särskilt glad idag. Och det är ganska förståeligt om han och IFK Vänersborg är besvikna och förbannade. Klubben tog antagligen för givet att de kunde lita på orden från en kommundirektör, även om IFK inte fick några skriftliga garantier. (Jag antar att IFK har fått några former av muntliga löften.) Kanske var vissa kommunalråd också lite väl ”positiva”…

Det är emellertid oerhört viktigt i en demokrati att beslut fattas på ett formellt korrekt och transparent sätt, och det av de institutioner som har befogenheten att göra detta. I detta fall kommunstyrelsen. När dessutom ledamöterna i denna kommunstyrelse inte heller får alla fakta i målet så blir ärendet ännu mer ”suspekt”.

expensiveDet kan bli en dyrköpt erfarenhet för IFK Vänersborg, men samtidigt tycker jag att det ”väger över” för kommunstyrelsen  – besluten i kommunen måste fattas på ett riktigt och korrekt sätt. Lagar och regler måste följas – demokratin måste vara ”formell” för att kunna fungera som den är tänkt. Eller som Lutz Rininsland (V) retoriskt frågar i sin reservation från i onsdags:

”Borde [det inte finnas] tydliga riktlinjer för samarbetet mellan kommunen och arrangörsklubben från första början och under hela processen?”

Det är naturligtvis också utomordentligt viktigt att politikerna handskas med skattebetalarnas pengar på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt.

Om det ska bli ett Bandy-VM 2019, och det behövs mer pengar, så måste IFK Vänersborg komma tillbaka till kommunstyrelsen och begära det. Hur oppositionen då ställer sig vet jag inte.

Lidell överklagar KF-beslut

wargoninnovationsDen 22 februari i år så beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Debatten innan beslutet tog nästan 2 timmar och ärendet avslutades med en votering. Voteringen slutade 32-19, vilket innebar att en byggnad i Vargön ska uppföras. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. (Se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”.)

forvaltningsrattenModeraterna framförde redan under debatten att de övervägde att överklaga ett eventuellt ”ja-beslut”. Och det har nu kommunstyrelsens 1:e vice ordförandeeu_logga Gunnar Lidell (M) gjort. Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och anmält det till den Europeiska Kommissionen.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Lidell också begärt:

”att förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).”

Detta beskrev TTELA i en mycket kortfattad artikel i gårdagens papperstidning.

Överklagandet till Förvaltningsrätten betyder att Gunnar Lidell vill få beslutet prövat. Och vbg_logganaturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

Lidell gör gällande att fullmäktiges beslut utgör ett olagligt stöd från Vänersborgs kommun till Innovatum AB. Han åberopar tre grunder.

1”I första hand görs gällande att beslutet utgör otillåtet statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt.”

regeringenDet här utvecklar Lidell och skriver bland annat:

”Stödet har inte på föreskrivet sätt anmälts av kommunen till regeringen, och följaktligen har detta inte heller anmälts till, eller godkänts av, EU-kommissionen.”

Jag vill minnas att jag faktiskt läste detta i handlingarna då det begav sig och att det antyddes att det kunde vara en miss av kommunen att inte ha meddelat detta.

2”I andra hand görs gällande att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, då fråga är om en byggnad som är avsedd att uppföras för ett utpekat företags verksamhet, tillika med för företaget specialanpassad utformning.”

Lidell menar att kommunen inte har angett några särskilda skäl för att tillgodose Innovatums behov av lokaler och han tycker inte heller att upplåtelsen är affärsmässig.

3”I tredje hand görs gällande att beslutet utgör ett sådant individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare som avses i 2 kap 8 § KL. Några synnerliga skäl för detta stöd har inte redovisats.”

Det var Gunnar Lidells tre skäl till att beslutet borde betraktas som olagligt. Enligt hans sätt att se på det alltså.

Det är väl inte helt svårt att räkna ut att överklagandet har lett till en del reaktioner i Vänersborg. Min uppfattning är dock att det är viktigt att lagar följs – och finns det några tveksamheter så är det bra att de juridiska experterna får ta en titt på frågeställningarna.lidell2016

Men det här uttalandet av Gunnar Lidell (M) i TTELA stämmer inte:

”Jag ställde frågan tre gånger: ”Är detta lagligt?” Men jag fick inget svar.”

Undertecknad vänsterpartist tog faktiskt upp ämnet från talarstolen och försökte besvara frågan. Även om Lidells fråga var, och är, retorisk. I den meningen att den är omöjlig att svara på. För det vet Lidell och moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller inte – de finns inte i sessionssalen i Vänersborg. De sitter och dömer i olika domstolar, t ex i Förvaltningsrätten.

balans_kniveggI mitt inlägg i fullmäktige redogjorde jag i varje fall för min syn på lagligheten – att det var en slags balans på den juridiska knivseggen. Men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Så min uppfattning var och är att beslutet är lagligt. Säker kan dock inte någon vara förrän domstolen har sagt sitt…

V och M skriver gemensam motion

23 september, 2016 1 kommentar

skriva_historiaIbland skrivs politisk historia även i Vänersborg. Det känns som att det gjordes det igår. Då lämnades nämligen en motion in med rubriken:

”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”

Motionen handlar om att kommunen ska bringa ordning och tydlighet, transparens och likvärdighet i hur de kommunala bidragen fördelas och används. Detta är i och för sig inte speciellt historiskt, många kommuner har redan klara och tydliga regler och riktlinjer.

nyhetNej, det historiska är att en moderat och en vänsterpartist tillsammans har skrivit motionen. Det torde vara första gången i Vänersborgs historia. Motionen är underskriven av Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V).

Här följer motionen:motion5

===========

Motion
till kommunfullmäktige i Vänersborg angående
Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring

Det finns idag möjligheter för föreningarna i Vänersborgs kommun att söka många olika typer av kommunala bidrag och det finns många viktiga anledningar till varför en kommun bör engagera sig ekonomiskt i kultur- och föreningsaktiviteter både utifrån invånares egenvärde/välmående och utifrån tillväxt i kommunen. 

Vissa förenings- och kulturverksamheter bidrar till kommunens tillväxt, likt det traditionella näringslivet, samtidigt som de berikar våra invånare på ett annat plan än direkt ekonomiskt, ex välmående och trygghet. En slags kulturell och kommersiell blandning som rätt stöttat av kommunen kan bidra till en än större tillväxt. Andra aktiviteter är i huvudsak kommersiella, medan den ekonomiska delen i sponsring väger tyngst.

Reglerna för en del av kommunens bidrag är både kända och tydliga. Vi tänker då på t ex föreningsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, anläggningsstöd, stöd till spontanidrottsplatser mm, där tydliga kriterier och ansökningshandlingar idag finns för alla att hitta på hemsidan. 

För andra bidrag gällande exempelvis marknadsföringsbidrag, evenemangsbidrag eller sponsring är reglerna mer otydliga eller saknas helt. Det finns idag ingen eller mycket lite information om när, hur och till vem ansökningar ska lämnas in för dessa typer av bidrag/utbetalningar. Likaså saknas tydliga bedömningskriterier kopplade till kommunens mål och prioriterade områden för beslut gällande dessa typer av bidrag. Reglerna för kommunens alla typer av bidrag/utbetalningar ska vara tydliga och transparenta. I tydligheten ingår behov av att bestämma vilka bidrag kommunen ska erbjuda samt att definiera betydelsen och skillnaderna på de olika typerna av bidrag som ska beslutas – evenemangsbidrag, kulturevenemangsbidrag, sponsring och marknadsföringsbidrag.

Kommunen har via sin hemsida och sociala medier vid flera tillfällen lyft fram olika evenemang eller verksamheter som lokala föreningar vill marknadsföra. Eftersom kommunen är en stor aktör inom sociala medier så kan det uppfattas som reklam och därför är det viktigt att ta fram en policy hur kommunen ska förhålla sig om man får frågor från föreningar om att de vill marknadsföra sig på kommunens hemsida och/eller via sociala medier. 

Syftet med tydliga kriterier och transparens för vad som gäller vid ansökan och beslut av de särskilda bidrag som kommunen beslutar att inrätta gällande evenemang, jubileer, marknadsföring, sponsring är att: 

 • allmänheten upplever att likabehandlingsprincip råder vad gäller behandling av kommunens samtliga klubbar/föreningar/eventarrangörer både på ”grundnivå” och på elitnivå 
 • kriterierna för bidragen är kopplade till kommunens mål och styrdokument
 • besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas

För att uppnå syftet bör:

 • kriterier, ansökningstider, ansökningshandlingar för bidragen finnas samlade på hemsidan.
 • samtliga ansökningar och beslut kommuniceras offentligt och finnas tillgängliga på hemsidan med en kort motivering till beslut. Det bör tydligt framgå hur mycket medel som föreningen ansökte om och hur mycket som beviljades.
 • uppföljning/utvärdering av insatsen kommuniceras på samma sida. 
 • beslut fattas av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden, och aldrig av en enskild tjänsteman eller förtroendevald. 
 • kommersiella verksamheter och företag inte kunna söka t ex evenemangsstöd, eftersom detta enligt oss kan strida mot kommunallagens intentioner, utan här bör andra typer av evenemangsfonder användas där exempelvis Vänersborgsgalans insamlade medel kan sökas.
 • det finnas två eller tre fasta ansökningsdatum för evenemangs- och marknadsföringsbidrag per år i syfte att kunna prioritera de ansökningar som bedöms leda till bäst effekt utifrån bestämda kriterier. 
 • en årlig budget finnas beslutad för respektive bidrag där det tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för budgeten.

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden:

 • ta fram ett förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen, 
 • ta fram förslag på rutiner för hur bidragen ska handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, 
 • ta fram förslag på årlig budget till respektive bidrag.
 • utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska hantera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida och via sociala medier.

Vänersborg 21 september 2016

Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V)

Lidell anmäler jäv om Nuntorp!

21 september, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpSom bekant har Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i Fastighets AB Vänersborg (FABV) uttalat sin vilja att köpa fastigheten Nuntorp för 38 miljoner kronor.

Ur FABV:s protokoll den 10 maj (se ”Dahlin och Carlsson vill köpa Nuntorp”):

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

fabvModeraten i FABV:s styrelse, Tor Wendel, reserverade sig mot beslutet (se ”Wendel vill inte köpa Nuntorp”).

Det kan tyckas märkligt att Bo Carlsson har denna inställning, att med 38 kommunala miljoner hjälpa till att starta upp en friskola med naturbruksutbildning, när samme Bo Carlsson i regionen, där han sitter i regionfullmäktige, faktiskt röstade för att regionen skulle lägga ner nämnda Nuntorp… (Se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.)

Hur som helst.

fullmaktigeEtt förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men frågan om ett köp har emellertid fortfarande inte nått Vänersborgs kommun. Därför är ärendet ännu inget ärende för någon politisk process i kommunen. Det är viktigt att hålla i minnet.

Moderaten Jonathan Axelsson har också engagerat sig i frågan om ett kommunalt köp av Nuntorp (se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp” och ”TTELA och brev till EU”). Men från moderaternas ”starke man”, kommunalrådet Gunnar Lidell (M), har det varit tyst…

Och så kommer han att förbli… Tyst alltså. I diariet hittar jag nämligen följande notering:

diarium_Lidell

”Anmälan om jäv…”

Från Gunnar Lidell…

lidell15Intressant.

Gunnar Lidell (M) skriver:

”… anmäler jag idag skriftligen jäv i ett ev. kommande kommunalt ärende om köp av fastigheten Nuntorp 1:14”

Lidell tänker alltså inte delta i den eventuellt framtida kommunala politiska diskussionen och processen kring ett förvärv av fastigheten Nuntorp!

Det kan tyckas märkligt att kommunalrådet och ”ledaren” för de tre samverkande borgerliga partierna (M+L+KD) ställer sig vid sidan i denna viktiga fråga. Varför det, kan man fråga sig.

Gunnar Lidell räknar upp en mängd skäl till att han betraktar sig som jävig:vgregion

 • ledamot av regionens naturbruksstyrelse (som driver regionens naturbruksskolor)
 • jord- och skogsbrukare i Frändefors
 • har studerat vid Nuntorps lantbruksskola
 • medlem av Nuntorpsskolornas elevförbund (och dessutom mångårig styrelseledamot)
 • medlem och kund hos Hushållningssällskapet Väst samt Sundals Hushållningsgille
 • medlem i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • granne eller god vän med flera av de enskilda initiativtagarna till Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Och som utomstående betraktare, så måste jag nog säga att det är starka, och avgörande, skäl för att Lidell faktiskt är jävig. Och är man jävig så får man inte delta i den politiska processen.

kommunallagenKommunallagen kap 6 § 24:

”En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.”

Det är tydligt.

I § 25 står det vidare:

”En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om … det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.”

Gunnar Lidell citerar dessa paragrafer i sin skrivelse och drar alltså slutsatsen att han är jävig.

Som jag ser det är det en helt riktig slutsats. Ja, för att vara ännu tydligare, det finns egentligen ingen tvekan om att Lidell gör helt rätt när han, redan nu och med ovanstående skäl, anmäler jäv i frågan.

Men som jag ser det, så finns det en annan politiker som också uppfyller många av de skäl som Lidell anför. En politiker som inte har anmält jäv i Nuntorpsärendet. Och som redan deltar i ärendet och dessutom har en nyckelroll (i FABV).

Behöver det nämnas att det är Bo Carlsson (C) jag tänker på?

Kategorier:Centerpartiet, M, Nuntorp

Dahlin till Axelsson: ”ni köpte ju (V)”

12 september, 2016 1 kommentar

hangmattaDen politiska sommaren har varit tämligen ljum och vindstilla. Det har väl bara varit några sporadiska och moderata vindpustar. Nu tycks dock den östliga vinden (från höger…) tillta och temperaturen stiga några grader inför den annalkande hösten. Det ser redan ut att kunna bli en lång, het och blåsig politisk höst…

axelsson_jonathanDet är återigen Jonathan Axelsson (M) som står i stormens öga. I diariet idag återfinns nämligen en mailväxling mellan nämnde moderat och Marie Dahlin (S).

Jonathan Axelsson figurerade i både socialdemokraternas och centerpartisternas flygblad i lördags, på bygdefesten i Brålanda. (Se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”.) Där stod det, i de närmast identiska flygbladen:

”Nämnde moderat [Jonathan Axelsson nämndes vid namn tidigare i flygbladen; min anm] har skrivit till skolinspektionen och EU-kommissionen för att sätta käppar i hjulet…”

flygbladCS_Bralanda

Detta föranledde Jonathan Axelsson att skriva ett mail till både Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Axelsson skrev:

”Vill tacka för de fina foldrarna. Jag vill gärna att Nuntorp startar igång, men jag gillar laglighet och ordning och reda. Därav mina skrivelser. Vänersborg förtjänar bättre än att vara en kommun som är känd för skandaler med fastighetsaffärer som specialité. Sen förstår jag att ni vill ge er på mig som person och moderaterna, det är ju trots allt vi som får majoritet för våra förslag här i kommunen.”

Varför Axelsson skrev som han gjorde får Axelsson svara för själv, kanske tyckte han att det var anmärkningsvärt att han pekades ut på det sätt som gjordes i flygbladen.

facebookSom för övrigt Axelsson och övriga moderater tydligen inte fick ta del av i Brålanda! Så här skriver moderaterna på sin Facebooksida:

”När moderata företrädare frågade efter S o C foldrar i deras respektive montrar (på samma sätt som de fick hos oss), så blev svaren att ”vi har inga foldrar/de har tagit slut”.”

Moderaterna fick tydligen information om flygbladens innehåll på annat sätt.

Marie_DahlinMarie Dahlin (S) svarade Axelsson tämligen omgående på hans mail:

”Tacka inte mig, det är sossarna, varav jag är en av dem. Jag ser inte olagligheten? Varför inte prata med oss än att gå bakom ryggen? OM du nu vill samma sak.”

Dahlin säger att hon inte ser olagligheten, men det stämmer inte riktigt helt överens med vad hon sa från talarstolen i fullmäktige den 22 juni, och som jag citerade i gårdagens blogg (se återigen ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”):

eu_flagga2”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Visst säger Marie Dahlin egentligen att hon också befarar vad EU ska säga om en eventuell fastighetsaffär…sur

Jonathan Axelsson blev nog lite ”fundersam” och kanske till och med lite ”gramse” över Dahlins svar. Axelsson svarade nämligen:

”För att jag är positiv till att starta friskola på Nuntorp, men jag ställer mig frågande om kommunens skall vara inblandad i detta. Men Skolinspektionen och EU-kommissionen får reda ut vad som är lagligt och inte.
Eftersom vi inte har något samarbete, och kommer heller aldrig att ha – så känner jag inte att jag går bakom ryggen.”

betongblandare2Och visst, moderater och socialdemokrater verkar onekligen vara på kollisionskurs just nu. Men det är klart, från ett vänsterpartistiskt perspektiv så kan jag inte låta bli att påpeka att moderater och socialdemokrater har haft ett tämligen gott samarbete under alla de år jag har varit aktiv i kommunalpolitiken… Därav att jag åtskilliga gånger i denna blogg har kallat dem ”betongpartier”… I de flesta viktiga frågor så har de varit överens, och det har varit Vänsterpartiet ensamt som har stått för oppositionen. (Ibland tillsammans med välfärdspartiet och miljöpartiet.)

Sedan svarar Marie Dahlin (S) igen. Efter 3 minuter. Och det här svaret är, som jag ser det, oerhört anmärkningsvärt. Dahlin drar av någon anledning in Vänsterpartiet.

muta2Marie Dahlin skriver:

”Oj, det var tydliga besked! Nä, ni köpte ju (V) för 40 miljoner. Men då vet ju vad som gäller.”

Ooops!

”… ni köpte ju (V) för 40 miljoner…”

champagne3Det var ett, milt sagt, mycket märkligt sätt för ordförande i Vänersborgs kommunstyrelse att uttrycka en politisk process, och beslut. Det låter som att Vänsterpartiet har blivit mutade. Vänersborgarna kanske ser framför sig hur vi vänsterpartister sitter på våra möten i något lyxigt hotell och smörjer kråset med champagne och äkta rysk kaviar…

Jag dementerar å det bestämdaste. Vänsterpartiet är inte köpta. (Herregud, vilken befängd tanke…)

Men ärligt talat, det är nog inte det som Marie Dahlin menar. Jag är tämligen övertygad om att Dahlin istället menar att moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna lade ett budgetförslag enbart för att få Vänsterpartiets stöd i slutomröstningen. Dahlin menar att det egentliga syftet med minialliansens budgetförslag var att fälla socialdemokraternas, och centerpartiets och miljöpartiets, förslag.

Och det får naturligtvis Jonathan Axelsson och moderaterna, och liberalerna och kristdemokraterna, svara för själva.

Men jag vill passa på att förklara hur vi i Vänsterpartiet resonerar och tänker i dessa frågor.

budgetforhandlingar

Vänsterpartiet lägger egna budgetförslag i kommunfullmäktige. De blir dock alltid nedröstade innan slutomröstningen. I slutomröstningen är det alltid bara två förslag som står mot varandra – förslagen från socialdemokraterna/centerpartiet/miljöpartiet mot förslagen från moderaterna/liberalerna/kristdemokraterna. Vänsterpartiet har alltid sagt, och det vet Marie Dahlin, att vi stöder det förslag som ligger närmast vårt eget (när vårt förslag har röstats bort).

2015I juni 2015 låg båda huvudförslagen så långt från vårt eget förslag att vi avstod från att rösta i slutomröstningen. I april i år, när budgeten för 2016 fick tas om på grund av förvaltningsrättens beslut (se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”), och i juni när budgeten för 2017 fastställdes, så låg förslagen från moderaterna/liberalerna/kristdemokraterna mycket nära Vänsterpartiets egna förslag. Ja, det var nästan så att de borgerliga partierna hade kopierat Vänsterpartiets förslag…

Därför röstade vi i Vänsterpartiet, både i april och juni, på minialliansens förslag. Förslagen innebar satsningar på verksamheterna, främst på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

fullmaktige3Vänsterpartiet har alltid varit konsekvent. Alla ledamöter i kommunfullmäktige vet hur Vänsterpartiet prioriterar och vad vi vill satsa på i kommunen. Och om inte det har varit nog, så framförde vi våra synpunkter i direkta förhandlingar med socialdemokraterna/centerpartiet/miljöpartiet inför budgetbeslutet i juni.

Att som Marie Dahlin (S) skriva att Vänsterpartiet köptes är helt enkelt oförskämt. Inte bara mot Vänsterpartiet, utan också mot partierna i minialliansen.

Det lär inte heller främja ett framtida samarbete mellan socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

.

PS. Vad jag förstår så har inte Bo Carlsson (C) svarat på Jonathan Axelssons mail.

Kategorier:M, Nuntorp, S

TTELA och brev till EU

7 september, 2016 1 kommentar

Ibland känns det som om jag är tvungen att ta upp aktuella, lokala politiska händelser i min blogg för att ingen annan gör det. Tja, inte alltför sällan egentligen. Då blir det mer för nyheten än för att jag har några speciella åsikter om händelsen.

ttelaDet är framför allt en följd av att lokaltidningen TTELA har skurit ner på sina resurser. Med konsekvensen att det har blivit allt färre journalister som skriver om Vänersborg.

TTELA:s chefredaktör Ingalill Sundhage hade en ledare om det i lördagens TTELA, den 3 september. (Se ”Nån måste betala innehållet”.)

Chefredaktörens slutsats var att det var läsarnas fel. Eller rättare sagt, de fd läsarnas – de som har sagt upp sina prenumerationer. Det ledde nämligen till nedskärningar på TTELA – och en sämre tidning.

detektiv”När allt fler väljer bort att prenumerera på en tidning, sjunker intäkterna och det blir allt svårare att producera vederhäftig och granskande journalistik.”

Det är helt klart hur TTELA:s chefredaktör svarar på vilket som kom först, hönan eller ägget. Men jag, som för övrigt fortfarande prenumererar på TTELA, skulle nog vilja vända på Sundhages resonemang. Jag tror att läsare säger upp sina prenumerationer därför att TTELA inte producerar ”vederhäftig och granskande journalistik”.

Det var länge sedan. I varje fall i Vänersborg…

Chefredaktör Sundhage oroar sig, med all rätt, för de demokratiska följderna:

muta2”… om inga journalister kollar hur våra skattemedel används ökar risken för korruption, svågerpolitik och dåligt ledarskap av kommunala förvaltningar. För det finns en tydlig koppling mellan lokaltidningar, informerade medborgare och demokrati.”

Det var dock länge sedan TTELA hade denna roll i Vänersborg…

Sundhage ger ett konkret exempel:

”Tänk er en valrörelse utan lokala tidningar…”

val2014_2Det är inte svårt…

I valrörelsen 2014 arrangerades sex politikerdebatter i Vänersborg. TTELA bevakade en av dessa, en debatt i Gestad bygdegård om landsbygds- och jordbruksfrågor. TTELA bevakade t ex inte allmändebatten på Gågatekrysset eller debatten om näringslivet i Vänersborg på Quality Hotel. TTELA presenterade varken de lokala partierna eller kritiskt granskade dem. Inte heller inskickade debattartiklar eller insändare publicerades. Minst fem av Vänsterpartiets debattartiklar publicerades t ex aldrig innan valet. TTELA:s stora politiska bidrag var i stället en presentation av det nazistiska Svenskarnas Parti och deras kandidat. På ett helt uppslag. Två helsidor.

vanersborgs-kommun-logotypDet är synd att det går allt sämre för TTELA. Vänersborg behöver en lokaltidning. Det är inget snack om det. Kanske dock inte så mycket för lokala bloggares skull, som Sundhage skriver:

”När ingen längre kollar i offentliga diarier och berättar hur den kommunala förvaltningen sköts … kommer inte bara lokalsamhället och dess invånare att drabbas [utan också] lokala sajter och bloggare, vars journalistiska insats består i att läsa lokal media.”

Det känns som en liten överskattning av den egna förmågan – och motsvarande underskattning av vissa bloggare…

Men, som sagt, jag är helt övertygad om att TTELA måste bli bättre, och t ex producera vederhäftig och granskande journalistik, innan prenumeranterna återvänder.

Och på tal om att ”kolla i offentliga diarier”…

axelssonJag skrev i en tidigare blogg om hur Jonathan Axelsson (M) hade skrivit till Skolinspektionen om Nuntorp och Dalslands Naturbruksgymnasiums ansökan om att starta en ny fristående gymnasie- och gymnasiesärskola där. Det var i mitt tycke en ganska intressant politisk nyhet från Vänersborg. (Se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp”.) Brevet till Skolinspektionen har inte nämnts i TTELA…

Nu ser jag i diariet att samme Jonathan Axelsson (M) har gått ett steg vidare. Han har också skrivit till EU-kommissionen…

eu_flaggaAxelsson skriver:

”Undertecknad skriver till er med anledning av frågetecken kring en eventuellt planerad fastighetsaffär i Vänersborgs kommun, Sverige. Diskussioner förs mellan kommunala företrädare och fastighetsägaren om att köpa en jordbruksfastighet med tillhörande byggnader belägen i Brålanda som tillhör Vänersborgs kommun, och avsikten lär vara att hyra ut den till den privatägda friskolan Dalslands Naturbruksutbildning AB.
Genom det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg (
org.nr 556015-8726) så är det tänkt att förvärva fastigheten Nuntorp 1:14 och därefter teckna ett hyreskontrakt med det nystartade privatägda friskolan Dalslands Naturbruksutbildning AB (org. nr 559038-6511) där syftet är att bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Vänersborg 2016-06-22 så uttryckte Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) en oro om att den Europeiska unionen kan ha synpunkter på en eventuell fastighetsaffär mellan Fastighets AB Vänersborg och Dalslands Naturbruksutbildning AB.
Med tanke på Vänersborgs kommuns tidigare olagligheter kring fastighetsförvärv så vill undertecknad i förväg få reda på den Europeiska kommissionens syn på att ett kommunalt bolag agerar fastighetsägare åt en privatägd viktigfriskola.”

Man kan väl tycka vad man vill om Jonathan Axelssons skrivelse – men visst är det en politisk viktig händelse i Vänersborg? Och något som TTELA borde skriva om.

Kategorier:EU, M, Nuntorp, ttela

Nya turer kring skolan på Nuntorp

1 september, 2016 Lämna en kommentar

axelssonJa, är det inte Gunnar Lidell (M) som rör upp politiska stormar i Vänersborgs kommun så är det andra moderater. Denna gång är det Jonathan Axelsson som står för turbulensen. Idag återfinns nämligen en skrivelse i diariet från Axelssons tangentbord – till Skolinspektionen.

nuntorpsskolaDet är väl inte helt obekant för läsare av denna blogg att Dalslands Naturbruksgymnasium AB, ett bolag som Hushållningssällskapet står bakom, har skickat in en ansökan till Skolinspektionen. Aktiebolaget vill bedriva gymnasie- och gymnasiesärskola i Nuntorps lokaler. Västra Götalandsregionen har ju beslutat att lägga ner naturbruksutbildningen på Nuntorp, men Hushållningssällskapet vill fortsätta den i ”egen regi”. (Det har jag skrivit om i tidigare bloggar – se hänvisningar sist i denna blogg.)

Det krävs en hel mängd uppgifter och många dokument om någon vill starta en ny fristående gymnasie- och gymnasiesärskola. Och det här arbetade säkert Dalslands Naturbruksgymnasium AB med under en längre tid. Sedan tar det i sin tur tid för Skolinspektionen att läsa igenom och bedöma alla uppgifter – innan inspektionen kommer fram till ett beslut. Nu verkar det emellertid som att tiden börjar bli mogen för ett avgörande. Senast den 30 september 2016 ska Skolinspektionen fatta beslut i ärendet.

skolinspektionSå Jonathan Axelsson (M) är ute i sista minuten när han skriver till Skolinspektionen:

”Jag kan konstatera att ansökan innehåller uppenbara faktafel. I ansökan framgår det att Dalslands Naturbruksgymnasium ska hyra skollokaler av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Vänersborg (org.nr 556015-8726). Detta är direkt felaktigt då det inte finns några beslut om att kommunen ska köpa den aktuella fastigheten och det är också oklart om det ens finns en politisk majoritet för att genomföra ett köp av fastigheten.
Västra Götalandsregionen är nuvarande fastighetsägare av skollokalerna och där finns såvitt jag vet, inte heller något beslut om att sälja fastigheten till en extern part.”

lutzKF3Det var en överraskning – att Axelsson har vänt sig direkt till Skolinspektionen alltså. Det var tufft, och kanske också modigt… Däremot var det kanske inte överraskande i sak. Redan den 26 april i år yttrade sig nämligen Kunskapsförbundet Väst över Dalslands Naturbruksgymnasiums/Hushållningssällskapets (preliminära) ansökan. Lutz Rininsland (V) anmälde då följande till protokollet:

”I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas … flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att ”allt är på plats”.

nonoDet stämmer det som Jonathan Axelsson (M) skriver till Skolinspektionen, och som Lutz Rininsland (V) skrev i protokollsanteckningen. Uppgifterna i Dalslands Naturbruksgymnasium AB:s ansökan är inte riktiga.

I bolagets ansökan till Skolinspektionen står det:

”Lokalerna kommer att hyras ut av Vänersborgs Fastighetsbolaget AB, Vänersborgs Kommun, till bolaget för skolverksamhet. Kommunens fastighetsbolag Vänersborgs Fastighetsbolag AB köper fastigheten av Västra Götalandsregionen.”

På ett annat ställe skriver bolaget i sin ansökan:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

fabvSkolinspektionen får med all säkerhet intrycket att Vänersborgs köp av, genom det kommunala aktiebolaget Fastighets AB, Nuntorp är klart – att FABV redan äger Nuntorp.

Och det är tydligen inte bara fastighetsförvärvet som är klart enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB. I ansökan står det också:

”Lokalerna hyr [hyrs?; min anm] utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

cowKommunen har alltså enligt Dalslands Naturbruksgymnasium AB också köpt alla inventarier.

Uppgifterna är helt klart felaktiga. Det finns inget beslut i Vänersborgs kommunstyrelse eller kommunfullmäktige av något köp av Nuntorp. Det finns faktiskt inte ens ett ärende om ett eventuellt köp av Nuntorp i kommunens annaler. Ett köp av Nuntorp, med inventarier, har alltså inte ens diskuterats eller behandlats i något formellt kommunalt sammanhang. Och än mindre har följaktligen något beslut fattats – och det är alltså kommunfullmäktige som fattar ett sådant här beslut.

fragande4På fullmäktigesammanträdet den 22 juni ställde Lutz Rininsland (V) en fråga till Marie Dahlin (S) om hon kunde klarlägga vad som gäller.

Marie Dahlin svarade:

”Nej, det finns inget fastighetsköp som är klart. Men Fastighets AB har beslutat att fråga regionen om vi får köpa. I det här beslutet fanns både hängslen och livrem. Regionen måste säga ja och sedan blir ärendet föremål för kommunfullmäktige. Det kommer att vandra hela vägen, från arbetsutskottet via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Säger kommunfullmäktige nej, då är det nej.”

Marie Dahlin (S) slår därmed fast att Jonathan Axelsson (M) har rätt i sin beskrivning i skrivelsen till Skolinspektionen – ”ansökan innehåller uppenbara faktafel”. (Marie Dahlin uttryckte också i sitt svar till Rininsland en oro om vad EU kommer att tycka omeu_flagga att Vänersborg köper fastigheten och hyr ut till Dalslands Naturbruksgymnasium…)

Ett köp av Nuntorp har däremot diskuterats, och ”beslutats”, i Fastighets AB Vänersborg (FABV), ett av kommunens aktiebolag.

Marie_Dahlin2Den 21 mars lämnade ordförande i FABV, Marie Dahlin (S), en avsiktsförklaring att FABV ville köpa Nuntorp:

”Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg, har vid sammanträde 2016-03-16, uttalat ett fortsatt intresse av att köpa fastigheten Nuntorp 1:14 där idag Nuntorps naturbruksgymnasium är beläget.”

Avsiktsförklaringen följdes upp av ett styrelsebeslut den 10 maj (moderaternas representant Tor Wendel reserverade sig). Ur FABV:s protokoll:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Ett förvärv av Nuntorp ska alltså beslutas av Vänersborgs kommunfullmäktige. Men det ligger i framtiden. Om det nu överhuvudtaget finns någon majoritet, som Jonathan Axelsson skriver, för ett sådant beslut… Det vet vi inte än.

felaktighetDalslands Naturbruksgymnasium AB lämnar helt klart felaktiga uppgifter till Skolinspektionen.

Varför skriver då Dalslands Naturbruksgymnasium AB så här i sin ansökan?

Det är klart att representanter från bolaget har pratat med representanter från FABV. Med betoning på ordet pratat. Det har faktiskt fortfarande inte kommit in någon skrivelse från Dalslands Naturbruksgymnasium AB eller Hushållningssällskapet till Vänersborgs kommun. Det finns överhuvudtaget inte en enda notering i Fastighets AB:s eller Vänersborgs kommuns diarier om någon som helst mail- eller annan kontakt mellan FABV/Vänersborgs kommun och Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet.remarkable

Och det är synnerligen anmärkningsvärt.

Hur kan Dalslands Naturbruksgymnasium AB/Hushållningssällskapet skriva så här i sin ansökan till Skolinspektionen, när de inte har haft någon som helst form av skriftlig kontakt eller protokollfört möte med representanter för FABV eller kommunen?

hund_begravenEller är det några hundar begravda i den vänersborgska myllan? Det vore inte första gången när socialdemokrater och centerpartister leder Vänersborgs kommun…

.

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Fastighets AB, M, Nuntorp Taggar:
%d bloggare gillar detta: