Arkiv

Archive for 9 april, 2015

BUN: Katastrof 2016

ont_i_magen2Det händer inte så ofta, men med den förra bloggen och med denna, så känner jag en stor olust mot att skriva. Faktiskt är det ännu värre, jag känner just nu även en stor olust till den vänersborgska kommunalpolitiken överhuvudtaget.

Men samtidigt är det ju så som väljarna vill ha det, de meddelade ju sin vilja den 14 september. Fast det är i och för sig inte direkt någon tröst.

I tisdags skrev jag en omfattande blogg (se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”) över de sparåtgärder som förvaltningen redovisar inför Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) sammanträde på måndag.

Bakgrunden är ju att BUN prognosticerar ett underskott på 22,8 milj kr för i år och har fått i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att ta fram sparåtgärder. KSAU:s order till BUN löd:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.”

BUN kommer inte att kunna bedriva verksamheten ”inom beslutad budget”. Elevantalet har under det senaste året, på grund av framför allt anhörighetsinvandring, ökat alltför kraftigt för att detta ska vara möjligt. BUN skulle ”bara” kunna spara 5,6 milj kr och det genom åtgärder som drar ner kvaliteten och servicen i verksamheten på ett dramatiskt och närmast absurt sätt.V_logga_mindre

Vänsterpartiet skrev i ett yrkande på nämndens marsmöte:

”Den stora ökningen av antalet barn och ungdomar är i högsta grad en kommunal angelägenhet i sin helhet och inte bara en fråga för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att förskola och skola får täckning för sina ökade kostnader.”

Det är inte nog med eländet 2015.

2016Samtidigt som ”arbetet” med budgeten för i år håller på, så pågår ett parallellt arbete med budgeten för nästa år, 2016. Mål- och Resursplanen (MRP) för 2016 ska tas i kommunfullmäktige redan i juni.

Och det är väl inte svårt att gissa att om BUN går back 22,8 milj kr i år, så ser det ännu mörkare och dystrare ut 2016. Underskottet kommer att fortsätta att öka. Det är inte bara det att alla nyanlända barn och elever går kvar i kommunens förskolor och grundskolor även nästa år – det tillkommer nya hela tiden.

Och…

obs2I de anvisningar till budget 2016 som betongpartierna har lagt i kommunstyrelsen så har inte BUN fått en enda krona mer än nämnden fick 2015!! Tvärtom, när avdrag har gjorts för sänkt katastrofinternränta mm så har nämnden fått 3 milj kr mindre år 2016 än år 2015…

Ja, ni läste rätt. I anvisningarna (”budgetförslaget”) för 2016 som det styrande triumviratet (socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister) har lagt och i det, i det närmaste identiska, ”motförslag” som minialliansen lade, så har inte BUN fått en enda krona mer än nämnden fick 2015. Vilket alltså inte ens räcker till utgifterna 2015.

Vi står inför en katastrof i Vänersborg.

fackforbundSju fackförbund protesterar. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening har den 31 mars lämnat ett gemensamt yttrande om MRP 2016. Fackförbunden skriver:

Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt. Dessa barn ingår i både fritidshem, förskola samt grundskola och för att ge dessa barn goda förutsättningar att verka i samhället krävs en utökad ram, inte en ramanpassning!”

Fackförbunden yrkar att:

”Barn- och Utbildningsnämnden kompenseras för utökat barnantal inom fritidshem, förskola och grundskola samt övriga ökade kostnader.”

Hjälper protesten? Hjälper det att fackförbunden förklarar sig oeniga med arbetsgivaren?

mardromJag vet inte. Hela situationen känns mardrömslik.

Om det inte händer något mer, utan att det är de föreslagna anvisningarna som kommer att röstas igenom och gälla 2016, så tvingas BUN till en lång rad besparingar. Då kommer alla de besparingar, som förvaltningen beskrev skulle kunna komma i åtanke redan för 2015, definitivt att gälla 2016. Och då få full effekt.

Så här ser förslaget till besparingsåtgärder för 2016 ut:

besparingar2016_2

Att det är tomt på vissa ställen beror på att dessa åtgärder inte innebär några besparingar, istället handlar det om framtida uteblivna utgifter. Utom då den sista raden, personalminskningar. Här är det bara att avskeda så många pedagoger som behövs för att få budgeten ”i balans”. Här går det också att vara ”flexibel” och laborera lite som man vill… Vill man t ex inte minska på kostnaderna för skolmåltider kan man ju istället avskeda ytterligare några pedagoger… (Vill du veta mer om varje besparingsåtgärd, så kan du läsa den förra bloggen, ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”.) (OBS! Mina beräkningar skiljer sig av någon anledning från förvaltningens med 300.000 kr. Jag vet inte varför, men i sammanhanget är det väl att betrakta som ”småpengar”…)

ValbasDet har bara gått drygt ett halvår sedan valet, ett val där samtliga partier försökte övertrumfa varandra i vem som satsade mest och bäst på förskola och skola. Och nu närmar sig sanningens ögonblick…

Kommer det styrande triumviratet av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister verkligen att driva igenom de enorma besparingarna? Och tänker den oppositionella minialliansen bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater att uppmuntra och heja på?ess_rockfickan

Och sverigedemokraterna att i vanlig ordning lägga ner sina röster…?

Jag vet ärligt talat inte vad som kommer att hända. Men partierna har ju faktiskt spelat ut sina kort i kommunstyrelsen, och på korten stod det ”spara! spara! spara!”. Fast spelet är fortfarande inte slut. Det återstår några omgångar och det finns fortfarande fler kort att spela ut.

spaderAKanske hoppas partierna att det ska falla ner ett trumfkort från himlen, att regering och riksdag ska besluta om att kommunerna ska få ökade bidrag till den pedagogiska verksamheten?

Jag vet som sagt inte, men jag vet i varje fall en sak. Vänsterpartiet anser fortfarande, precis som vi skrev i det yrkande som lades i BUN i mars (se ovan), att de ökade kostnaderna för den stora ökningen av barn och ungdomar måste bäras solidariskt av hela kommunen. Om BUN ska göra det ensamt, så skulle konsekvenserna för kommunens barn och ungdomar bli oöverstigliga och katastrofala. Det har Barn- och Utbildningsförvaltningen redovisat med all önskvärd tydlighet i sin konsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsens anvisningar till budget för 2016 är totalt orimliga och leder med all sannolikhet också till att Vänersborgs kommun kommer att bryta både mot Skollagen och Arbetsmiljölagen.

Vänsterpartiet säger alltså ett bestämt nej till besparingar och neddragningar i förskolan och grundskolan. Barn- och Utbildningsnämnden måste kompenseras ekonomiskt.

.

PS. På punkt 12 i tabellen, ”Ompröva beslut gällande planerad kompetensutveckling” ska den rätta siffran vara 1.125.000 kr. (10/4)

Kategorier:Budget 2016, BUN 2015
%d bloggare gillar detta: