Hem > Allmänt Vänersborg, Väne Ryr > Badplatsen i Väne Ryr

Badplatsen i Väne Ryr

vaneryr15_4”Just nu är det en mycket upprörd stämning bland invånarna i Väne-Ryr. Detta beror på ett mycket tråkigt beslut som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit.”vaneryr_badkarta

Så börjar ett brev som byalaget i Väne Ryr har författat och skickat till kommunen.

Det handlar om ryktena, som jag skrev om i min förra blogg (se här). Och nu har det klarnat kring ryktena. De visade sig vara helt sanna.

Kommunen ska i fortsättningen inte ta något som helst ansvar för den lilla badplatsen i Väne Ryr. Det blir ingen skötsel av gräsmattan, bryggan ska inte sättas tillbaka och ingen ”baja-maja” ska ställas upp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har helt enkelt fattat beslutet att lägga ner badplatsen vid Ryrsjön.

Invånarna i Väne Ryr, som precis som alla andra vänersborgare är trogna skattebetalare, ska alltså inte få behålla sin badplats – en badplats som är lite av en träffpunkt på fina sommardagar och -kvällar.

Stormen i Väne Ryr lär väl övergå i ett regelrätt uppror…

Beslutet att lägga ner badplatsen i Väne Ryr har fattats av förvaltningschefen, fastighetschefen och gatuchefen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har tydligen inte varit några politiker inblandade.

vaneryr15_7Skälet till tjänstemännens beslut var (alla citat är hämtade från mailväxling med tjänstemän i samhällsbyggnadsförvaltningen):

”detta är en privat fastighet.”

Och privata ”fastigheter”, som badplatsen tydligen kan betraktas som, ska inte skötas av kommunen. Det handlar inte om pengar, det handlar om principer. Det handlar närmare bestämt om:

”likställighetsprincipen”

Likställighetsprincipen är en viktig princip. Ja, mer än så. Den återfinns i Kommunallagen och måste följas. Även om Vänersborgs kommun inte direkt är känd för att alltid värdera denna princip särskilt högt.

Men jag har lite svårt att se hur likställighetsprincipen är tillämpbar i det här fallet. Och tydligen förvaltningen också. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska:

”sköta de badstränder/badplatser som vi har uppdrag från kommunfullmäktige på att sköta samt de badplatser som kommunen är fastighetsägare för.”

Se där ett undantag från likställighetsprincipen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska också sköta badplatser som fullmäktige har bestämt. Typ Gardesanna kan jag tänka. Kommunen sköter således inte bara om badplatser på kommunala ”fastigheter”.

vaneryr15_8Badplatsen i Väne Ryr har skötts av kommunen i tiotals år, enligt vissa uppgifter ända från kommunsammanslagningen 1971. Och då måste väl någon person, antagligen en politiker eller chefstjänsteman, någon gång ha fattat beslut om detta. Varför har kommunen annars skött badplatsen?

Men tjänstemännen har inte hittat något sådant beslut:

”det finns inget beslut om att denna badplats ska skötas av kommunala pengar.”

För övrigt är badplatsen i Väne Ryr den enda badplats som kommunen nu slutar att sköta.

Pengar ja. I citatet ovan antyds att pengafrågan faktiskt spelar en viss roll. Även om några tjänstemän säger att detta inte är fallet. Fast i ett mail återfinns också följande formulering:pengapase2

”Att inte lägga ner bryggan i Ryr-sjön är inget politiskt beslut utan något som vi tjänstemän har hanterat utifrån befintlig budget.”

Utifrån befintlig budget… Pengar spelar nog en viss roll trots allt…

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ska de resurser som har använts i Väne Ryr nu föras över och användas till:

”Vad vi ämnar att göra är att öka servicen på de badplatser/stränder där vi är fastighetsägare eller har uppdrag från kommunfullmäktige att sköta.”

Så pengarna ska nu föras över till de kommunala badplatserna. Och de som inte är kommunala men som fullmäktige har bestämt… Men inte bara det. Den numera berömda bryggan i Ryrsjön ska med all sannolikhet också flyttas – till en av de kommunala badplatserna. Kanske till Skräcklan.

vaneryr15_5Så hur mycket extra resurser får kommunens övriga badplatser när Väne Ryr läggs ner? Jag har inte fått något officiellt svar på den frågan, än, men enligt informella uppgifter kostar badplatsen i Väne Ryr sammanlagt 15.000 kr varje år. Då ska allt vara inräknat – dykning för att kontrollera badplatsen, iläggning och upptagning av bryggan, tömning av ”baja-majan” och skötsel (gräsklippning, skräpplockning etc).

15.000 kr är inga pengar för Vänersborgs kommun. (Om nu siffran är korrekt.) Och visst vore det väl nästan skamligt om skattebetalarna i Väne Ryr inte skulle få behålla sin badplats för ynka 15.000 kr? (Eller 30.000 kr. Eller till och med 50.000 kr.)

Det kan väl även nämnas att den private fastighetsägaren är beredd att låta kommunen betala en symbolisk summa för att förfoga över badplatsen, typ 1 kr om året. Men detta har inte ens:

”diskuterats mellan kommun och  markägare.”

Jag tror att kommunens tjänstemän alltid gör så gott de kan med de knappa resurser som politikerna ofta tilldelar dem. Och de försöker fatta rätt beslut. Men det är naturligtvis inte alltid så lätt för tjänstemännen att göra detta. Jag förstår det. Byalaget i Väne Ryr förstår det. Vänersborgarna förstår det.

Men i det här fallet har det blivit fel. Badplatsen vid Väne Ryr är för den stora majoriteten av Vänersborgs invånare totalt likgiltig. Men för de som bor i Väne Ryr och som använder badplatsen är den väldigt viktig. Det kanske till och med är den som sätter lite extra glans på livet under varma sommardagar. Det är självklart så att badplatsen måste finnas kvar.

Beslutet att stänga badplatsen i Väne Ryr måste omprövas. Invånarna och skattebetalarna i Väne Ryr är värda 15.000 kr varje år för sin badplats.

visionenOch dessutom måsta alla tjänstemän och politiker inse att Vänersborgs vision är något mer än bara ord på ett papper eller i slutet på ett mail:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

”… i alla delar …”

Även i Väne Ryr.

 1. anette
  1 maj, 2015 kl. 14:23

  Det är väl ändå en självklarhet att bryggan ska finnas kvar. Det går inga ”badbussar” för barn och ungdomar inte heller för äldre från Ryr till andra badplatser i kommunen. Men det kanske går att ordna den servicen istället.

 2. Pontus
  29 april, 2015 kl. 16:19

  Nordkroken består även den av flera privata aktörer så vitt jag vet. Det gör säkert till viss del även de andra (gardesanna och sikhall). Ursands strand påstås av tjänstemän på kommunen att den sköts av arrendatorn. Men så vitt jag vet, om det inte har ändrats, så ingår inte stranden i arrendekontraktet. Ursand är således kommunens mark och ska skötas av SBN eller kultur och fritid som enligt hemsidan har hand om bad. Men det är SBN som svarar för badplatserna antingen av okunskap, fastighetsansvar eller av hävd. Kultur och fritid har de ingen egen personal? Det är ju skillnad på skötsel (SBN) och att det faktiskt är en badplats för invånarna, vilket borde vara en kommunal angelägenhet precis som en lekplats eller en vandringsled eller en arena (Kultur och fritid)?

  Finns det något kommunfullmäktige beslut på att arenan ska skötas? Jag tror det finns ett beslut att den skulle byggas för 120? miljoner, aldrig något att den skulle skötas eller drivas. Visa mig beslutet!

  Om badplatser
  http://www.vanersborg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser.4.52821050136a06aef54335e4.html

  Visionen
  http://www.vanersborg.se/kommunpolitik/planerochstyrdokument/oversiktsplanochdetaljplaner/visionforvanersborgskommun

  Från 2015 ska inriktningsmålen vara:

  Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygg­het.
  Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, re­kreation och föreningsliv.
  Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.
  Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.
  Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.

  Organisationsschema över kommunen. Kultur och fritid borde ha något i frågan att säga inte bara fastighetsenheten på samhällsbyggnad som räknar pengar. Finns det ingen som ser till medborgarnas faktiska värde av kommunalservice?
  http://www.vanersborg.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder/forvaltningar.4.52821050136a06aef543cc20.html

 3. Roy Andersson
  28 april, 2015 kl. 21:05

  Det är en konstig grundinställning hos de anställda på alla nivåer i Vänersborgs kommun. I min värld så går det till ungefär så här:
  1. Tjänstemännen konstaterar att badplatsen i Väne Ryr är privatägd och att detta inte inneburit några problem alls. Men tjänstemännen är osäkra om detta, nyupptäckta, innebär att dom skall sluta lägga ut brygga och ha ”bajamaja” på plats under sommaren 2015.
  2. Då vänder man sig till ”sin” nämnd och till Kultur- och fritidsnämnden och frågar efter synpunkter och order och om konteringsmöjligheter för kostnaderna.
  3. Inga beslut fattas innan svaren kommit in.

  Fortsättningen beror helt på vad politikerna svarar.
  Nu gick man bara rakt på ett ytterst dåligt motiverat beslut. Säger verkligen kommunjuristen att det faktum att badplatsen är privatägd utgör ett blockerande problem? Eller visar hon i så fall också på möjligheten att kommunen eller byalag etc kan arrendera den för en symbolisk summa så kan verksamheten fortsätta som tidigare?
  Det senare tror jag.

 4. Pontus
  28 april, 2015 kl. 19:22

  Den här kommunen upphör aldrig att förvåna. Får bli en motion till kommunfullmäktige då, så får KF ta beslut att badplatsen ska skötas. Det som är det jävliga är att de kommer sega på det så hela sommaren blir förstörd för de badande. De kan väl meddela i tid så politikerna hinner med det som tjänstemännen hittar på. Är ju ett ***** sätt att bara strunta i att lägga i bryggan helt plötsligt.

  Kan inte regeringen göra en ny översyn av kommungränserna…

 5. Gun Stenström
  28 april, 2015 kl. 09:21

  Naturligtvis ska badplatsen finnas kvar, det finns folk som kanske inta har bil utan promenerar till badplatsen, man undrar ju varför ska allt tas bort i Väne-Ryr.

 6. Sara
  28 april, 2015 kl. 07:26

  Kommunen måste tro att det bara är några få barn från samhället som utnyttjar badplatsen, medans vi vet att det är så mycket mer än så. Alla människor i alla åldrar kommer hit och både badar och kopplar av på den lilla gräsplätten. Dessa människor kommer inte bara från Väne-Ryr, utan flera mil utifrån, som tycker det är en trevlig liten badplats, där man slipper trängas med hundratals andra samtidigt. Däremot kan det säkert vara upp mot hundra (om inte fler) badande under en dag.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: