Hem > Kommunfullmäktige 2015 > KF 22/4 – del 2

KF 22/4 – del 2

lennart_niklassonOnsdagens sammanträde med kommunfullmäktige var inte riktigt som alla andra sammanträden. Sedan det förra mötet har nämligen en av de tongivande ledamöterna gått bort. Det är socialdemokraten Lennart Niklasson som lämnande oss alltför tidigt.

Vi i Vänsterpartiet kommer att minnas Lennart Niklasson som en öppen, lyhörd och kompetent politiker. Lennart Niklasson lämnar ett stort tomrum efter sig.

Sammanträdet började med en tyst stund till Lennart Niklassons minne.

kf22apr

Onsdagens sammanträde var på många sätt en förövning till de budgetdiskussioner som startar i så att säga skarpt läge de närmaste veckorna, och dagarna. Och som den 17 juni mynnar ut i fullmäktiges beslut om budgeten för 2016. (Det redogjorde jag för i min förra blogg.)V_logga_mindre

Det var väl inte heller någon större hemlighet eller överraskning att det var Vänsterpartiet som initierade dessa diskussioner. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att både politiker och allmänhet blir medvetna om vad fullmäktiges junibeslut konkret handlar om, vilka värden som står på spel och vilka effekter budgetbeslutet kommer att få på kommunens verksamheter. Det ger också vänersborgarna möjligheter att kontakta politikerna och kanske till och med ge sig ut på gatorna för att både protestera och ställa krav.

Därför tog vi i Vänsterpartiet upp en hel del budgetfrågor. Vi lyfte framför allt fram två viktiga områden i onsdags. Det var barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.

Undertecknad pratade om förskola och skola, medan Lutz Rininsland (V) och Marianne Ramm (V) betonade att socialnämnden behöver mer resurser för att möta behoven. De menade också att det ställs nya och högre anspråk på kvalitet på socialtjänstens stödinsatser.

Marie_Dahlin2Kommunens starka kvinna, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S), gav vänersborgarna vissa hintar om vad som komma skall… I varje fall uppfattade jag hennes inlägg på det sättet.

Marie Dahlin sa, med en ironi som jag kanske inte tyckte passade i en seriös diskussion:

”Jag har ingen nämnd som jag vill lyfta fram som är viktigare än någon annan, jag sitter bara i kommunstyrelsen…”

Jag vet inte om Marie Dahlin med sin dåligt låtsade blygsamhet därmed menade att vi andra kunde säga vad som helst – det är ändå hon, Marie Dahlin, som bestämmer…

Marie Dahlin fortsatte:

”Och vi som bara sitter i denna kommunstyrelsen då ska ju se till hela kommunen och när jag kommer att se alla de äskanden som man begär i förhållande till de pengar vi har så ser jag en spännande resa framför mig…”

flagga_viftaMarie Dahlin talade som synes inte direkt i klartext. Men om man betänker att det mest pratades utbildnings- och sociala frågor så fick jag känslan att Marie Dahlin flaggade, i varje fall lite diskret, för kommande neddragningar i välfärden…

Marie Dahlin sa också:

”Det är lätt att fokusera på problem.”

Vilket gav bränsle för mina konspiratoriska tankar. Fast Marie Dahlin märkte nog direkt när hon hade uttalat orden att de faktiskt kunde leda till konspiratoriska tankar, och dessutom finns det ju stora problem. Hon skyndade sig därför snabbt att tillägga:

”Ibland måste vi. [fokusera på problem; min anm] Tyvärr.”

investeringsplanKvällens viktigaste beslut handlade om årets investerings- och exploateringsplan. Du läste rätt, investerings- och exploateringsplanen för 2015 hade fortfarande inte beslutats. Den var uppe för behandling förra månaden, men då röstade den styrande minoriteten (socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister) av någon outgrundlig anledning för bordläggning. Utan motivering. Men nu var det alltså dags.

TTELA har ett helt ok referat i dagens papperstidning om diskussionen. (TTELA:s notiser/artiklar idag om sammanträdet ger överlag en, i och för sig kort och ”alltför objektiv”, men bra bild över onsdagens sammanträde.)

Alla partier var överens om nästan allt i investerings- och exploateringsplanen. Det var på tre punkter som partiernas åsikter gick isär.

questionMinialliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, tillsammans med välfärdspartiet och vänsterpartiet, en ganska ”ohelig allians”, ville att socialförvaltningen (närmare bestämt IFO, individ- och familjeomsorgen) skulle få använda Lindgården till kontorslokaler. (Att socialförvaltningen är i behov av fler lokaler är oomtvistat.)

Och att de lokaler som det styrande triumviratet, socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, hänvisade socialförvaltningen till, Skatteverkets gamla lokaler, i stället passade bättre till bostäder.

En rad argument som talade för att socialförvaltningen skulle få använda Lindgården radades upp av de olika partiernas representanter. Lindgårdens lokaler är ändamålsenliga och ligger nära de andra förvaltningarna på kommunhuset och lokalerna ägs av kommunen, dvs ”kommunal verksamhet i kommunalt ägda lokaler” – för övrigt ett tidigare ideologiskt mantra för socialdemokraterna i Vänersborg.

flaktDessutom har kommunen nyligen lagt ner 8 milj kr på ventilation på Lindgården. Lindgården kostar inte heller särskilt mycket i drift. Däremot måste en del investeringar göras. (Som höjer värdet antar jag.) Bland annat en investering i ett godkänt arkiv.

Det är, som Gunnar Lidell (M) med fler konstaterade, helt enkelt en dålig fastighetsaffär för kommunen att sälja Lindgården.

Frågan är också hur intressant Lindgården egentligen är för fastighetsbolag. Vänersborgsbostäder t ex är enligt vad som sades i fullmäktige inte intresserat av att bygga om Lindgården till bostäder.

Det fanns väl en och annan på sammanträdet och i publiken som undrade om det fanns några ”hemliga” planer för Lindgården.

Marie Dahlin (S) ”försvarade” ensam det styrande triumviratets färger. Dahlin var mycket bestämd på att Lindgården ska bli bostäder och att socialförvaltningen ska flytta till Poppeln, dvs Skatteverkets gamla lokaler:

”Skatteverkets lokaler har stått tomma i ett år. Att flytta IFO (dvs individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen; min anm) till Skatteverket blir billigare.”

Det var liksom det. Det skulle bli billigare för kommunen att hyra kontorslokaler av en privat fastighetsägare än av sig själv…

Hmm… Något säger mig att det kanske är något grundläggande fel i just det här förhållandet… Eller kanske bara i själva resonemanget…? Kanske är det ett ”fel” för Marie Dahlin att rätta till?

lutzKFLutz Rininsland (V) hade fått information på socialnämnden att hyran i Skatteverkets gamla fastighet var billigare de första tre åren – och frågade därför Marie Dahlin om lokalerna var billigare även de följande åren.

Den informationen hade inte Marie Dahlin fått av kommundirektören sa hon.

När Lutz Rininsland då frågade Marie Dahlin vilken information hon hade fått av kommundirektören och om kommundirektören hade sagt något som motsade Rininslands uppgifter, så svarade Dahlin att hon inte visste något om hyresrabatter de tre första åren.

Gunnar Lidell (M) berättade att Kungsleden, som äger Skatteverkets gamla lokaler, hade begärt en förändrad detaljplan. Och Lidell var övertygad om att Kungsleden ville bygga bostäder där så fort detaljplanen var klar. Lidell såg Marie Dahlins planer som ett sätt att bromsa bostadsbyggandet.

Och varför skulle inte Kungsleden vilja bygga bostäder ett stenkast från Vänern… Det måste vara en svåröverträffad plats att bygga på…

kurtkarlsson4Fast det tyckte naturligtvis inte Kurt Karlsson (SD).

”Vi är ju ett, kan man säga, pragmatiskt parti. Vi lagar efter läge. Och vi är ju obundna och vi kan alltså ställa oss till frågor som vi tycker är bäst för alla i samhället.”

Motiverade Kurt Karlsson på ett självgott sätt sitt partis ställningstagande – och berättade för de församlade ledamöterna att sverigedemokraterna skulle rösta med socialdemokraterna och de andra i triumviratet. Sverigedemokraterna ville alltså att det skulle bli bostäder på Lindgården och kontorslokaler vid Kungsledens sjönära fastighet.

Och därmed var frågan om Lindgården avgjord. Av en extremt ohelig allians av socialdemokrater, sverigedemokrater, centerpartister och miljöpartister. (Jag vill dock betona att jag inte på något sätt misstänker någon som helst typ av samarbete mellan partierna!) Det hjälpte inte ens att Marie-Louise Bäckman (KD) i debattens slutskede öppnade för en kompromiss – att socialförvaltningen kunde vara tre år i Skatteverkets gamla lokaler för att sedan flytta till Lindgården. När det dessutom visar sig att ingen vill köpa Lindgården… (Det sista var min kommentar…)

paviljongOm Lindgården var den stora skiljefrågan så fanns det också olika åsikter om de fem paviljongerna som ska uppföras till hösten på olika skolor.

Eller fanns det olika åsikter? Det tycktes mig nog helt enkelt vara så att oenigheten berodde på ett missförstånd. Jag hoppas i varje fall det. Barn- och Utbildningsnämnden har nämligen redan beslutat om fem paviljonger till hösten, och det beslutet gäller.

Det enda som bekymrade mig i denna fråga var när både Gunnar Lidell (M) och Tove af Geijerstam (FP), BUN:s förste vice ordförande, sa att fullmäktige var tvunget att fatta ett beslut, i onsdags, om investeringspengar, därför att Barn- och Utbildningsnämnden måste få pengar till investeringar i markarbeten, VA etc. Något som krävs för paviljongerna.

hoppasMarie Dahlin (S) och Mats Andersson (C) försäkrade dock att paviljongerna ska finnas på plats i augusti. Det behövdes inga pengar i årets investerings- och exploateringsplan.

Jag hoppas verkligen det…

Det blev en diskussion också om Mariedal Östra, det gamla trätoämnet. Och tillika Miljöpartiets skötebarn. Kanske det enda… Att inte bygga bostäder på Mariedal Östra var kanske också det enda politiska kravet Miljöpartiet hade för att ingå en ”koalition” med S och C…

Minialliansen vill bygga på Mariedal Östra medan Vänsterpartiet vill att en bostadsförsörjningsplan för hela kommunen, en ”helhet”, ska upprättas innan kommunen bestämmer om ev byggnation på de enskilda delarna.

Det blev votering och då behandlades investerings- och exploateringsplanen som en helhet, som ett paket. Och som sagt, socialdemokrater, sverigedemokrater, centerpartister och miljöpartister röstade igenom planen. Minialliansens partier röstade nej, dvs för sitt eget förslag, medan Vänsterpartiet lade ner sina röster. Välfärdspartiet röstade på minialliansens förslag.

Det blev en lång blogg. Igen. Men så var sammanträdet också långt…

Till sist två frågor där alla var överens.

aulaKommunfullmäktige beslutade, efter en motion från folkpartiet, att i utredningen om framtiden för Huvudnässkolans aula, skulle det också utredas hur ett eventuellt biblioteks- och kulturcentrum kan utvecklas i kvarteret.

Marianne Ramm (V) menade att det var viktigt, och nödvändigt, att vänersborgarna fick vara med i utformningen. Marianne Ramm myntade också ett uttryck för sin inställning:

”Vi behöver ett ’Pål-Castell-koncept’ här.”

Pål Castell är planarkitekt på kommunen. I sitt arbete har han ofta efterfrågat invånarnas synpunkter.

Fast den pragmatiske Kurt Karlsson från sverigedemokraterna varnade för att gå i dialog staty1med invånarna:

”Man måste tänka sig för innan man drar igång en opinionsundersökning.”

Och till sist, fullmäktige beslutade att flytta skulpturen ”Människobarn” till Plantaget.

Visst kan det löna sig att blogga

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: