Arkiv

Archive for 11 maj, 2015

Viktiga beslut i BUN

11 maj, 2015 3 kommentarer

tired2Det blev ett förvånansvärt långt möte med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) idag. Ledamöterna kunde inte packa ihop sina pinaler förrän kl 16.30.

Vänsterpartiet var lite på krigsstigen inför dagens sammanträde. (Vilket i och för sig inte är helt ovanligt.) Det har ni kunnat läsa om i mina två bloggar inför mötet, ”Det är redan BUN!” och ”Upp till kamp”. Några yrkanden och reservationer var förberedda och argumenten var som vanligt vässade…

Och för att göra en lång historia kort. Alla beslut i dagens nämnd fattades enhälligt.tummen_upp3 Verkligen alla beslut. Och eftersom Vänsterpartiet inte gör avkall på viktiga principer, så förstår ni att besluten blev bra…

sitt2stolar2Tyvärr hjälper det dock inte alla gånger att BUN fattar bra beslut. Inte när kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) fattar andra – motsatta och dåliga beslut… Och det händer ju inte alltför sällan. Dessutom händer det ju till och med att ledamöter i BUN, som också sitter i KS och KF, faktiskt röstar på ett sätt i BUN och ett helt annat i KS eller KF. Det har jag för övrigt aldrig fattat. (Det underlättar dock i valrörelser, då kan de säga att de både är för och mot i en fråga…)

Något säger mig att vi kan få uppleva det snart igen…

Sammanträdet började kl 08.30 med ett sedvanligt upprop och sedan fick nämnden information, en sk verksamhetsuppföljning, om kunskapsutveckling i förskolan.

Det var en intressant föredragning och diskussionens vågor gick höga. Inte för att det var särskilt mycket politik i frågan utan tvärtom faktiskt. Det blev en givande pedagogisk diskussion ”på huvudmannanivå”. Något som kanske borde förekomma i nämnden fler gånger.

forskolaMin bestämda uppfattning är att pedagogerna och annan personal, typ rektorer, i Vänersborgs förskolor är oerhört kompetenta och duktiga. Men de har det tufft… Personaltätheten är alldeles för låg, vilket inte bara leder till hög sjukfrånvaro. Det är också svårt att rekrytera ny personal. Vänersborg måste vara rädd om personalen och se till att slå vakt om den fantastiska förskola vi har!

Under nästa punkt blev det dags för nämnden att verkligen ”grotta ner sig” i den krassa verkligheten – delårsrapporten med helårsprognos…

Ändå började ärendet trevande… Det var först när jag redogjorde för Vänsterpartiets syn som diskussionen tog fart. Och fart var det sedan i över en timme… Det blev en engageradrakrygg diskussion. Även här. Dock av mer politisk karaktär.

Ordförande Mats Andersson (C), som ganska snabbt lade ett nytt beslutsförslag, sa bland annat att han inte var beredd att sparka verksamhetspersonal! Vilket Andersson stod för offentligt. Och offentligt har det nu också blivit. (Det kan vara bra att anteckna detta…)

Ordförande Andersson meddelade också att han har börjat titta på en del hyres- och fastighetsfrågor. Även om det kanske inte hörde till ärendet. Andersson har redan upptäckt en del fall där nämnden betalar tämligen hutlösa hyror för lokaler i privata fastigheter. Han har även fått reda på att BUN betalade hyra för skolan i Sundals Ryr i tre år, fast den stod tom… Andersson reagerade också på att BUN tydligen förväntas vara, och är, med och betala investeringar i trafikmiljöer utanför förskolor och skolor.

mats_andersson2Resultatet av ordförande Anderssons arbete ger mersmak. Det är ett imponerande initiativ och jag hoppas att nämndens ordförande fortsätter att syna och granska förhållandena. Det är en känsla som fler har haft i BUN, i många år, att BUN ”subventionerar” inte bara privata aktörer utan också kommunala… Med bland annat för höga hyror. Och nu verkar ordförande hitta flera exempel på just detta. Och annat.

Jag passade i detta sammanhang också på att ta upp det här med att kommunal verksamhet bör bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Det är en oerhört viktig fråga tycker jag. Fast frågan hörde mer hemma i ett senare ärende, det om förskolan i kv Hönan.obs2

Men nämnden kom som sagt in på flera olika saker under denna punkt… Nämnden upplystes också av förvaltningen att grundskolan redan under årets första fyra månader har ökat med 163 elever! Det är inte osannolikt att elevökningen kommer att landa på 300-400 fler elever i år. Det är en hel skola!

dark_cloudOch så vill vissa (läs Marie Dahlin) inte ge BUN de resurser den behöver, utan istället sparka personal. De här besparingsdiskussionerna oroar, berättade förvaltningen, hela organisationen… Tydligen är det flera pedagoger som letar jobb i andra kommuner.

Nämnden fick en ganska hemsk framtidsbild uppmålad framför sig.

Vänsterpartiet ville inte gå med på de besparingsåtgärder som fanns listade i rapporten. (Se ”Upp till kamp”.) Och en enhällig nämnd beslutade, enligt ett, något reviderat, förslag från ordförande:

”Åtgärder för barn- och utbildningsnämnden kan komma att vidtas när svar erhållits från kommunstyrelsen på begäran [om mer pengar; min anm] gjorda…”

Det betyder att BUN inte gör något i besparingsväg den närmaste månaden, utan avvaktar vad KS och KF tänker företa sig. Det är alltså lugnt ytterligare några veckor. I varje fall till nästa BUN-sammanträde. Då, men först då, kommer kanske den verkliga striden att stå… (Och då vet alla hur Vänsterpartiet ställer sig…)

honanSedan var det den nya förskolan i kv Hönan. Jag undrar om inte denna diskussion tog närmare 90 minuter. Och under dessa diskussioner deltog inte ordförande Mats Andersson. Han ansåg att det förelåg en möjlig jävsituation. Joakim Sjöling (S) tog över ordförandeklubban.

Förvaltningen redogjorde för alternativ till att bygga en ny förskola. (Se ”Det är redan BUN!”.) Mycket motvilligt tror jag. Det rådde nog ingen tvekan om att samtliga involverade tjänstemän såg uppförandet av en ny förskola i kv Hönan som det bästa alternativet. Precis som Vänsterpartiet för övrigt. Och som den gamla Barn- och Ungdomsnämnden som faktiskt fattade beslut om detta.

Alternativen hade med något undantag tagits fram i all hast. Tycktes det. Det fanns inga löften, inga kontrakt, inga ekonomiska kalkyler – egentligen ingenting. Eller i varje fall mycket lite. Det var mest önsketänkanden och förhoppningar. Det kändes som att det var något lurt, att tjänstemännen hade fått i uppgift att göra något, av någon (oklart vem), som de inte ville göra, eller trodde på.

Samtidigt försökte både Joakim Sjöling och Tove af Geijerstam (FP), som sitter i BUN:s presidium, att få det till att bygget av Hönan fortfarande var aktuellt, trots att andra alternativ utreddes. De hade tydligen läst på lite dåligt, för i beslutsförslaget stod det faktiskt:cancel

”att meddela Samhällsbyggnadsnämnden att tidigare begäran om upphandling av ny förskola i kv Hönan annulleras”

När de blev varse om detta (av mig faktiskt) så sa de båda direkt, att den punkten måste strykas…

backman_gunnarGunnar Bäckman (KD) och jag hittade varandra under det här ärendet:

”Jag håller med Stefan. Det är något lurigt. Har vi tillräckligt underlag? Varför har Hönan försvunnit?”

Och, som sagts tidigare, ingen kunde förklara varför ”Hönan” hade försvunnit ur hanteringen. Ingen kunde förklara varför samhällsbyggnadsnämnden inte utfört den beställning som BUN hade gett. Men utifrån röster från diverse insatta personer kunde man ana att personer utanför nämnden hade ”lobbat i korridoren”. Några citat:

  • ”Jag vet inte vart Hönan är. Vad hände sen? Jag vet inte.”
  • ”Det har kommit inspel från fler ställen.”
  • ”Sedan går korridorsnacket.”
  • ”Samhällsbyggnadsnämnden säger att de väntar på nya direktiv.”tacke

Jag kan inte komma ifrån känslan att någon i kommunhuset spelar under täcket…

Ingen kunde egentligen heller förklara varför BUN överhuvudtaget skulle ta fram eller diskutera alternativ till Hönan. BUN har ju redan fattat beslut om att bygga en ny förskola i kv Hönan – och ingen hade ju sagt något annat.

wesley_olaNoterbart är att Ola Wesley (SD) yttrade sig i denna fråga. Tre gånger till och med. Först visade att han att han hade missat var kvarteret Hönan låg… Och bad i sedvanlig ordning om ursäkt för sitt misstag, när han fick placeringen klar för sig. Sedan förklarade Wesley, också som vanligt, att han inte riktigt visste vad frågan handlade om, han var ju ny i nämnden… Då blev nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam typ lite engagerad, och sa att Wesley, precis som alla andra ledamöter i nämnden, hade fått underlag och handlingar. Och att det bara var att läsa på.

Då svarade Ola Wesley (SD), och det är ordagrant citerat:

”Ge dig för fan!”

Ola Wesley var sedan tyst resten av sammanträdet. Endast hans gäspningar hördes…

honan2Det var alltså tänkt, innan sammanträdet, att BUN skulle besluta att annullera bygget av Hönan och istället arbeta för att bygga ut Korsgatan, hyra lokaler på Vänerparken och att arbeta för en permanent förskola i Habiliteringen (Mariedal).

Vänsterpartiet var mot dessa planer av olika skäl. Vi i Vänsterpartiet ville fullfölja beslutet om ”Hönan”. Och vi hade naturligtvis också förberett ett eget yrkande i frågan. Vilket vi meddelade. Vi behövde dock inte lägga yrkandet. De andra partierna ändrade sig ett efter ett. (Välfärdspartiet var dock enigt med Vänsterpartiet från början.)

Joakim Sjöling (S) lade slutligen fram ett förslag som hela nämnden kunde ställa sig bakom:

”Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att påtala för Samhällsbyggnadsnämnden att processen med ny förskola på kvarteret Hönan fortgår och att Barn- och Utbildningsnämnden inväntar återkoppling i ärendet.”

Hade jag haft ett större förtroende för KS och KF skulle jag säga ”slutet gott, allting gott”, men nu har jag inte det…

mulltorp_skolaNämnden hade flera frågor av mindre vikt att ta ställning till, men en viktig fråga var kvar – Mulltorp. Men även här blev nämnden helt enig…

Gratulerar alla föräldrar och elever i Västra Tunhem! BUN beslutade om renovering och nybyggnation av Mulltorps förskola och skola!!

Och till sist, BUN ska utreda den framtida skolsituationen i centrala Vänersborg.

Idag fattade alltså BUN flera bra beslut. Vänsterpartiet behövde inte reservera sig en enda gång… Vi får hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige också kommer att fatta bra beslut. Även om hoppet är ganska litet…

%d bloggare gillar detta: