Arkiv

Archive for juni, 2015

Larsson, bandy och bad

29 juni, 2015 3 kommentarer

just_protDet är blåsigt ute, men något av stiltje i kommunhuset just nu. Naturligtvis pratas det väl som vanligt en hel del politik bakom skål och vägg, men inget som har läckt ut. Inte ens när jag var där och justerade det omfångsrika protokollet från det senaste fullmäktigesammanträdet fick jag reda på något nytt. Å andra sidan finns ju diariet…

Det kan väl tänkas att det pratas en del om Morgan Larssons göranden och låtanden. MorganLarsson_kommunRyktena säger nämligen att Morgan Larsson (VFP) har överklagat ordförande Ljunggrens (S) beslut att vägra att ta upp välfärdspartiets förslag till budget för 2016 till behandling. Och det gör Larsson rätt i. Det är viktigt att att allt går rätt till i kommunens högsta beslutande organ. Och dessutom tror jag att Morgan Larsson har rätt (se ”Ordning och reda? Lagbrott?”). Morgan Larssons överklagan till Förvaltningsrätten lär hur som helst ge kommunens jurister en del huvudbry, och jobb, under sommaren.

s_anders_2Och på tal om Larsson. En annan Larsson, nämligen Stig Anders, mer känd som S Anders Larsson, har tydligen blivit vald till posten som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i sin nya hemkommun Åstorp. Och det är väl bara att gratulera. I varje fall S Anders. Om Åstorps kommun är att gratulera vet jag inte. Det lär väl ge sig. Ett rykte som nådde mina öron är att Åstorps kommun planerar att satsa på en multiarena. Det låter som en saga, och jag vet inte om den är sann. Det skulle dock inte vara en bandyhall i så bandyklubbafall. Det vore väl lite väl äventyrligt på den skånska slätten. Det var ju äventyrligt till och med i bandymetropolen Vänersborg…

Och det är väl inte bandy man tänker på ens i bandyns Mecka Vänersborg, nu när det sägs att ett högtryck är på väg in över Sverige – även om det inte är så långt kvar tills isen ska spolas upp i arenan.

Jonathan Axelsson (M) lämnade in en motion, mitt under bandysäsongen, om att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sista sammanträde den 18 juni. Nämnden (fastighetsenheten) är nämligen tekniskt ansvarig för två simhallar: Hallevibadet i Vargön och Brålandabadet.

Det visar sig att det krävs mycket investeringar på Hallevibadet. Ventilationsanläggningen bör bytas ut, liksom avfuktaren för badanläggningen. Dessutom behöver reningsutrustningen kompletteras för säkrare drift. Det låter som att det kan bli lite dyrt…

bralandabad2Brålandabadet är i bättre skick och där är det enligt samhällsbyggnadsnämnden endast omklädningsrum och toaletter som bör rustas upp. Den bilden bekräftas av en inspektionsrapport från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det fanns egentligen ingenting att klaga på när det gällde om verksamheten följde miljöbalken. Det fanns bara en brist som inspektionen ansåg borde åtgärdas:

”Fläktstyrd ventilation bör installeras i driftrummet.”

Det torde vara en förhållandevis billig investering för kommunen.

Vattenpalatset kostar Vänersborgs kommun tämligen mycket pengar. Förra året (2014) gjorde Vattenpalatset en förlust på 7,4 milj kr…

vattenpalatsetloggaDen 1 juni förlängdes för övrigt hyresavtalet mellan hyresgästen Vänersborgs kommun/Vattenpalatset Vänerparken AB och hyresvärden Vänerparken Property Investment KB. Vänerparken Property Investment förbinder sig enligt avtalet att investera 6 milj kr i anläggningen under de närmaste 3 åren – för att utveckla badverksamheten. Kommunen å sin sida betalar 5.518.792 kr årligen i hyra. (Om ovannämnda investering kostar mer, så ska kommunen betala det.) I hyran ingår inte el, VA, värme, varmvatten, kyla eller ventilation.

Men när det är sommar ska man bada ute. I Sikhall, Ursand, Nordkroken, Gardesanna, Ryrsjön eller vid Norra skolan. Jag får väl återkomma med rapporter kring dessa badplatser. Det är väl inte helt ”friktionsfritt” överallt…

Fullmäktigediskussionen om Arena Vänersborg

25 juni, 2015 5 kommentarer

tired65Sent på kvällen på förra veckans sammanträde med kommunfullmäktige behandlades äntligen min interpellation om Arena Vänersborg. Jag hade ju ställt ett antal frågor till kultur- och fritidsnämndens nya ordförande Marika Isetorp (MP), som sedan årsskiftet är ansvarig för arenan. Och nu fick jag äntligen klara och tydliga besked om den enorma anläggning, som står där den står, och som kostar kommunen runt 27-28 milj kr netto varje år – i ytterligare 27-28 år.

Eller?

pergamentrulleJag hade lämnat in ett antal skriftliga frågor redan i april, men Isetorp hade inte kunnat svara på interpellationen tidigare, eftersom hon hade varit på resande fot för kommunens räkning. Vilket inte är helt ovanligt för övrigt.

konstruktivInterpellationen lyfte frågor om Isetorp hade planer på att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg – t ex genom att hitta nya användningsområden för arenan, kanske ta bort isen och lägga konstgräs, eller genom att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, kanske bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingick. (Du kan läsa hela interpellationen här.)

Dagen innan sammanträdet hade jag fått ett kortfattat och tämligen arrogant svar. (Du kan läsa hela Isetorps svar här.) Jag hade emellertid förhoppningar på att Isetorp skulle utveckla svaret muntligt under fullmäktiges sammanträde. Det gjorde hon dock inte. Isetorp tyckte väl inte att varken frågeställaren från Vänsterpartiet eller Vänersborgs skattebetalare var värda någon större ansträngning… Eller också har hon uppfattningen gokunge_arenaatt en bandyhall som dränerar kommunens ekonomi på runt 27-28 milj kr netto varje år och kommer att göra så under de kommande 27-28 åren inte är något problem. En uppfattning som hon i så fall delar med de socialdemokrater och centerpartister som byggde arenan för några år sedan och som Isetorp numera rustar ner Vänersborg tillsammans med.

Vänsterpartiets agerande och motstånd, och mitt eget, mot arenabygget är väl känt. Det behöver jag inte rekapitulera. Även om jag skulle ta tillfället i akt att dementera ett rykte på Facebook för ett tag sedan, att Vänsterpartiet vill riva arenan. Det vill inte Vänsterpartiet, även om det faktiskt skulle bli billigare för kommunen.

isetorpkfVäldigt ofta har Marika Isetorp och miljöpartiet stött de yrkanden och reservationer som Vänsterpartiet har lagt i arenafrågan. Som t ex den 20 februari 2012 i Barn- och Ungdomsnämnden när Vänsterpartiet helt enkelt yrkade:

”NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg”

I voteringen röstade Marika Isetorp för detta yrkande.

Men det var då det… Innan miljöpartiet fick den stora ynnesten att få arvoderade poster av sina nyblivna vänner i socialdemokraterna och centerpartiet.valflask2

Och det var också innan Marika Isetorp i besvikelse och vredesmod över att Vänsterpartiet genomskådande miljöpartiets valfläsk skrev följande rader i sin blogg den 21 juni 2014 (källa):

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”

Undrar hur miljöpartiets väljare tycker att dessa ord klingar idag? Och medlemmar?

Hur som helst, på fullmäktigesammanträdet gick Isetorp upp i talarstolen och upprepade sina intetsägande och arroganta svar som hon hade lämnat redan skriftligt.

kvartetten4altDet gav emellertid upphov till en debatt, där de både arenabyggarna Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) kom till Isetorps försvar. Miljöpartiet vill tydligen inte längre diskutera politik. Isetorp satt på sin bänk och tittade rakt fram och Per Sjödahl (MP), som faktiskt först av alla framförde tanken på typ en försäljning av arenan, hade redan lämnat sammanträdet.

Bo Carlsson, centerns starke man, konstaterade att:

”Vi [Marie Dahlin och Bo Carlsson själv?; min anm] har diskuterat den här frågan [medtillsammans Isetorp och miljöpartiet; min anm] och är överens.”

Det var faktiskt en nyhet. Bo Carlsson bekräftar misstanken att miljöpartiet har svängt och ändrat uppfattning i arenafrågan.

Marie Dahlin (S) konstaterade förnumstigt, som bara Marie Dahlin kan, att:

”oftast när vi pratar om arenan så kommer vi till ekonomin.”

Jaha… Är det konstigt? Och var det inte det som interpellationen handlade om?

skylla_ifranOch sedan kom Marie Dahlin med de vanliga beskyllningarna och undrade varför inte Barn- och Ungdomsnämnden hade vidtagit åtgärder tidigare när ansvaret för arenan låg där. Det är enligt Marie Dahlin alltid någon annans fel. Dahlin dryftade sig till och med att insinuera att det var Vänsterpartiets och mitt fel att arenan gick med förlust…

Hallå eller…?

Marie Dahlin är kommunstyrelsens ordförande och var en ivrig tillskyndare av arenabygget. Hon borde ibland, med Anders Björks ord, ”veta hut”. Kan man tycka.

Lutz Rininsland (V) var också uppe i talarstolen. Han undrade om de styrande hade diskuterat arenan någon gång under de två månader sedan interpellationen ställdes och om man i så fall hade kommit fram till några idéer eller tagit några initiativ. Rininsland påpekade också att det är isen som ligger i vägen för att öka intäkterna.

isbanaBo Carlsson svarade att det ska vara is i arenan i fortsättningen också. Carlsson öppnade däremot för att släppa in andra aktörer i arenan…

”dyker rätt förutsättningar upp så är vi beredd att diskutera dom.”

Det återstår att se… Och förresten undrar jag om några aktörer kommer att höra av sig – om en förutsättning är att isen ska ligga kvar den största delen av året…

Det handlar i varje fall inte på något sätt om att kommunledningen har tagit eller tänkt ta några egna initiativ… Så mycket förstod vi av Carlssons svar.

Vilket inte direkt var någon överraskning.

Jag avslutade fullmäktigedebatten med ett ordspråk:

”Om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget.”

bollinnehavDet är ett gammalt uttryck som betyder att om någonting inte fungerar på ett visst sätt får man lov att göra tvärt emot för att det ska fungera. Isetorp, Carlsson och Dahlin borde använda det perspektivet – det är de som har bollen, det är de som ska ta initiativet.

Men det kommer inte att hända. Därom är de tydligen överens.

Så slutsatsen av fullmäktigedebatten är att de styrande inte kommer att lyfta ett finger för att ändra på förhållandet att arenan dränerar kommunens verksamhet på 27-28 milj kr netto om året – i ytterligare 27-28 år.

Det nya samarbetet (om BUN mm)

24 juni, 2015 3 kommentarer

readerSom alla läsare av denna blogg har förstått så var det ett dystert fullmäktigesammanträde förra veckan. En ny majoritet såg dagens darkness2ljus… Jag menar naturligtvis nattens mörker…

Jag har svårt att smälta det som hände. Jag har svårt att smälta hur de styrande i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bereder vägen för sverigedemokraterna genom att besluta om nedskärningar – och därigenom bädda för ökade motsättningar i Vänersborg.

Socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna röstade, som jag skrev om i min förra blogg (se här), sjukt nog tillsammans igenom nedskärningsbudgeten för 2016. Men det var inte slut med det. Ärendet direkt efter på dagordningen handlade om Barn- och Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för innevarande år, 2015. Och även på denna punkt fann den nya konstellationen varandra…

sjuk3Och det är kanske till och med ännu sjukare.

Det är så uppenbart att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) verkligen behöver mer pengar för att både kunna ordna en utbildning – med klassrum, lärare, läromedel, skolmat mm – till alla nyanlända barn och elever och samtidigt upprätthålla kvaliteten något så när på kommunens övriga förskolor och skolor.

Och det är lika uppenbart att BUN inte på något sätt hade kunnat förbereda sig och planera för denna ökning.

Det handlade alltså om, som jag skrivit om några gånger tidigare, att en enig(!) Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) begärde 23,4 milj kr i januari och 9 milj kr i februari i extra medel till årets verksamhet när den stora barn- och elevtillströmningen blev känd.

minKommunfullmäktige hade redan så tidigt som i november, ja faktiskt redan i juni, bestämt att BUN skulle få de 9 miljonerna. Det var egentligen bara en formalitet att pengarna skulle betalas ut. Och det skulle de göra oavsett elevökning! Elevökningen var ju inte ens känd när beslutet klubbades. Att sedan utbetalningen förhalades och hölls inne har BUN (och kommunens barn och elever) Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att ”tacka för”. Det är nog inte bara jag som tror att de styrande med Marie Dahlin i spetsen innerst inne egentligen inte ville betala ut ens dessa av kommunfullmäktige beslutade pengarna till BUN…

sverigedemokraternaMen till BUN:s begäran om de 23,4 milj kr var det totalt stopp och belägg från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det var de ensamma om… Och hade blivit nedröstade i fullmäktige, med 23-22. Om nu inte sverigedemokraterna hade kommit till den styrande minoritetens undsättning och lagt sina 6 röster på besparingsförslaget…

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var inte ensamma. Och då var det följaktligen kört för Barn- och Utbildningsnämnden.

kurtkarlsson2Sverigedemokraterna höll alltså med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. BUN skulle inte ha några pengar. Det ökade barn- och elevantalet berodde ju på ”invandring”. Fast det argumentet använde inte triumviratet (S+C+MP) så klart. Här var det snarare fråga om att kommunen ska gå med ett så stort överskott som möjligt. Sparade pengar kan vara bra för investeringar i framtiden… Typ. Vad som nu är viktigare att investera i än kommunens barn och ungdomar? Det svarade varken Dahlin, Carlsson, Isetorp, BUN:s ordförande Mats Andersson (C), Joakim Sjöling (S) eller några av de andra ledamöterna i den nya majoriteten på.

På något märkligt sätt undvek alla de styrande partiernas ledamöter att inse BUN:s problem. Eller erkänna BUN:s problem. Om det nu överhuvudtaget föresvävade dem att det fanns ett problem. Jag vet inte. Därför tänkte jag återge några röster från onsdagens voice2debatt om förskolan och grundskolan.

Carl-Ewert Berg, nyinvald ledamot för centerpartiet, var en av de första att uttala sig om skolan:

”Vi måste lägga mycket krut på skolan.”

Men det var mer i framtiden tydligen. Inte nu. Det menade Joakim Sjöling (S) också – 2:e vice ordförande i BUN och därmed socialdemokraternas skolpolitiske talesman skulle man väl kunna säga. Nämnden måste kunna bygga ut senare menade han och därför måste kommunen göra ett överskott i år.

svangrem2Efter att ha gjort en beskrivning av läget i förskola och skola, så återkom Sjöling till den ekonomiska situationen:

”Det är inte riktigt lika illa som det skulle kunna vara. Det kan bli något bättre negativt resultat än vad man har sett sen tidigare.”

Jag vet inte om Sjöling med detta uttalande gav uttryck för en särskilt optimistisk syn på barnens och elevernas framtid… Själv kan jag i varje fall inte känna någon framtidstro utifrån uttalandet…

Sjöling utvecklade vidare sin syn på hur BUN skulle kunna komma tillrätta med underskotten. lackage

joakim_sjoling”Titta på de läckage som … våra verksamheter har. Lägger vi t ex tid på att komma åt frågor som mer är av karaktär hos samhällsbyggnadsnämnden. Vi pratar parkeringslösningar… Att göra rätt saker är avgörande och det finns också lite pengar att spara. Ett annat sådant exempel… När vi tar in vikarier i vår verksamhet till exempel men där vi i vissa fall av olika skäl säkerligen missar att avboka dessa om skolans situation av någon anledning inte hade dom behoven som man en gång trodde man hade. … Kostnader på lokaler som vi kanske inte heller behöver ha. Det kan handla om bland annat paviljonger. Vi har haft i Frändefors som vi har betalat väldigt lång tid i form av hyra. Och i Öxnered om jag minns rätt. … Vi kunde ha köpt loss paviljongen.”

creekSjöling, som alltså är socialdemokraternas skolpolitiske talesman, avslutade sitt anförande:

”Jag tror att många bäckar små gör mycket…”

Jag begärde replik på detta.

”Nämnden gör 22,8 miljoner kr i underskott. Du pratar avbokade vikarier, en paviljong i Frändefors, en trafiksituation som ligger bakom oss. Har du sparat 1 miljon? Jag tror inte det.”

Jag förstår uppriktigt sagt inte hur Joakim Sjöling, nämndens 2:e vice ordförande, tänker. Nämnden har fått i uppdrag att spara 23,4 milj kr i höst – och Sjöling pratar om kostnaderna för några baracker och några vikarier…

toveafGTove af Geijerstam (FP) är BUN:s 1:e vice ordförande. Hon verkade inte speciellt glad över Sjölings inlägg heller… Geijerstam menade att det är ett ständigt pågående förvaltningsuppdrag att hitta och täppa till läckor i organisationen. Sedan dundrade hon på sitt typiskt milda men knivskarpa sätt:

”Vi ska inte luras att tro det att det räcker med många bäckar, för så många bäckar är dom inte och dom är ganska små.”

Tove af Geijerstam menade också att den styrande minoriteten under Marie Dahlins ledning inte ger nämnden anständiga villkor för att göra ett bra arbete. Ibland är det svårt att inte hålla med Tove af Geijerstam…

BoCarlssonSjöling och Berg fick hjälp i diskussionen av ingen mindre än centerns starke man Bo Carlsson.

”Vi har en hygglig skola. Det är faktiskt så att barnfamiljer flyttar hit för att Vänersborgs kommun har en bättre kvalitet på skolan än [Trollhättan]…”

Och det var egentligen inte nog med det, det sökte sig också många lärare till just Vänersborg… Några undrade nog i vilken värld Bo Carlsson levde… Jag undrade om Bo Carlsson med detta inlägg menade att det inte fanns några problem med skolan i Vänersborg? Att det liksom inte fanns något att diskutera?  mats_andersson2

Partibrodern och tillika barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson höll med Bo Carlsson i allt. Det är en fantastiskt bra verksamhet som bedrivs inom nämndens område menade Andersson. Och någon lärarflykt såg han inte heller – fast den står i nämndens handlingar… Vilket jag påpekade i en replik. Utan att få någon kommentar.

Sedan kom ordförande Mats Andersson in på ekonomi – och då blev det intressant. Först slog dock Andersson fast att:

”Jag kan dock inte se att det finns ett likamedstecken mellan resurser, måluppfyllelse och resultat.”

nomoneyOch då förstod fullmäktiges ledamöter varthän det lutade… Pengar saknar i stort sett betydelse. BUN klarar att ta emot alla barn och elever utan mer pengar. Vad skönt att höra alla barn, elever och föräldrar! Eller hur…?

BUN:s ordförande fortsatte:

”… så kommer vi [=BUN; min anm] att uppnå de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat ålägga barn- och utbildningsnämnden.” skollagen

Så kanske man kan uttrycka det. Fullmäktiges absolut viktigaste mål är att nämnderna ska hålla budget. Att förskola och grundskola har fått ett uppdrag definierat i Skollag och läroplan – det räknas tydligen inte…

Mats Andersson stod bakom BUN:s beslut i januari att begära 23,4 milj kr. Det verkar nu som att han inte röstade enligt sin övertygelse då. Eller nu…

Marie_Dahlin2Representanter för alla de övriga partierna, ja naturligtvis inte sverigedemokraterna då, försökte få ledamöterna från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet att inse stundens allvar. Det var som sagt förgäves. Istället fick fullmäktige vid flera tillfällen höra antydningar, mer eller mindre tydliga, från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning inte skötte sitt uppdrag. Vilket är en tämligen upprörande sak att påstå, dels om sina medpolitiker och dels om tjänstemän, rektorer och lärare. Sedan har faktiskt kommunstyrelsen ett slags övergripande ansvar över nämndernas arbete och därmed har också Marie Dahlin ett stort eget ansvar. Om det nu är så att BUN inte sköter sig…

Jag förstår inte varifrån och varför Marie Dahlin har fått sin negativa inställning till barn- och utbildningsnämnden.

smiskMarie Dahlin och Bo Carlsson verkar för övrigt ha bra pli på sina nämndsordförande i BUN. De har fått Mats Andersson och Joakim Sjöling att helt plötsligt inse att BUN inte behöver några pengar…

Är det någon som undrar vad miljöpartisterna sa på sammanträdet? Svaret är att de sa ingenting. Absolut ingenting. Miljöpartiet tycks ha lagt ner den politiska verksamheten. Totalt. De verkar bara sitta på sina kontor och uppbära sina relativt väl tilltagna arvoden, förutom när de håller i invigningar eller representerar kommunen på utlandsresor och middagar…

Till sist. Vänsterpartiet ansåg att BUN skulle få hela den begärda summan, 23,4 milj kr, medan minialliansen (M+FP+KD) stannade vid 11,5 milj kr. I den avgörande omröstningen gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med minialliansen – 10,5 milj kr var betydligt mer än NOLL.

triumvirat_SDNu fick Barn- och Utbildningsnämnden NOLL kronor tack vare den nya majoriteten bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna. Det står också i beslutet att BUN:

”uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

Och det redan i höst…

Samtliga övriga partier, moderaterna, vänsterpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och välfärdspartiet, reserverade sig mot det olycksaliga beslutet. (Klicka här om du vill läsa Vänsterpartiets reservation på ärendet budget 2016.)
=============

piPS. Idag kl 08.00 firade jag ett anmärkningsvärt bloggjubileum – π (pi) antal visningar på min blogg!

Mörkret lägrar sig över Vänersborg

Inledningen till min förra blogg (”KF 17 jun: Mörkret lägrar sig över Vänersborg”) blev till en debattartikel i dagens TTELA. Kanske blir debattartikeln också publicerad i morker2morgondagens Vänersborgaren.

====

Mörkret lägrar sig över Vänersborg

En ny majoritet har sett dagens ljus. Och mörkret lägrar sig över Vänersborg.

Inte för att den nya majoriteten är öppen, inte för att den är formell, inte för att den är överenskommen, inte för att den är officiell, inte för att den ens är medveten. Men inte desto mindre är den ett faktum.

Jag pratar om vad som hände på onsdagens fullmäktigesammanträde, då budgeten för 2016 slogs fast och beslutet om barn- och utbildningsnämndens begäran om extrapengar för i år fattades.

Bevekelsegrunderna för partierna i den nya majoriteten är helt olika. Den ena sidan ser strikt budgetmässigt på politiken och vill ha så stora plussiffror i budgeten som möjligt. Den andra sidan vill att konsekvenserna av en strikt budgetpolitik med besparingar ska ge sociala konsekvenser – och missnöje bland vänersborgarna.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet vill dela ut så lite pengar som möjligt till de gamla och sjuka, till barnen och ungdomarna i Vänersborg. Till och med mindre än de borgerliga partierna i minialliansen. Marie Dahlins (S) anhängare vill spara så mycket det bara går, för pengar är bra att ha i kassakistan om man vill investera i framtiden.

Sverigedemokraterna ser att den ökade anhöriginvandringen och gruppen asylsökande familjer skapar fördyringar för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna vill inte att dessa verksamheter ska få några ekonomiska tillskott för att bättre kunna hantera situationen. Sverigedemokraterna vill istället att det ska sparas på verksamheten så att det ”svider i skinnet” på ”gammelvänersborgarna”. Förhoppningsvis så att de riktar sin ilska mot de nyanlända vänersborgarna…

Främlings- och invandringsfientlighet och rasism bekämpas i huvudsak inte genom argumentation och åsikter. De bekämpas med ekonomiska, sociala, bostads- och arbetsmarknadsmässiga åtgärder. Neddragningar och besparingar av offentlig verksamhet spelar de mörka krafterna i händerna.

Det var faktiskt inte bara vi vänsterpartister som vädjade till socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister att ta sitt förnuft till fånga. Det gjorde också andra partier. Men det hjälpte inte. Den nya majoriteten av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet tillsammans med sverigedemokraterna klubbade igenom både budgeten för 2016 och att barn- och utbildningsnämnden ska spara 23,4 miljoner kronor redan i höst.

Mörkret lägrar sig över Vänersborg.

KF 17 jun: Mörkret lägrar sig över Vänersborg

midsommar3Midsommarveckan – med årets ljusaste dagar. Det är mörkt bara några timmar varje dygn. Utom i Vänersborg. Midsommarveckan var kanske den mörkaste, dystraste och sämsta politiska vmorker2eckan i Vänersborg sedan besluten om arenans tillkomst och Huvudnässkolan nedläggning…

En ny majoritet har sett dagens ljus. Och mörkret lägrar sig över Vänersborg.

Inte för att den nya majoriteten är öppen, inte för att den är formell, inte för att den är överenskommen, inte för att den är officiell, inte för att den ens är medveten. Men inte desto mindre är den ett faktum.

Jag pratar om vad som hände på onsdagens fullmäktigesammanträde, då budgeten för 2016 slogs fast och beslutet om barn- och utbildningsnämndens begäran om extrapengar för i år fattades.

debetBevekelsegrunderna för partierna i den nya majoriteten är helt olika. Den ena sidan ser strikt budgetmässigt på politiken och vill ha så stora plussiffror i budgeten som möjligt. Den andra sidan vill att konsekvenserna av en strikt budgetpolitik med besparingar ska ge sociala konsekvenser – och missnöje bland vänersborgarna.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet vill dela ut så lite pengar som möjligt till de gamla och sjuka, till barnen och ungdomarna i Vänersborg. Till och med mindre än de borgerliga partierna i minialliansen. Marie Dahlins (S) anhängare vill spara så mycket det bara går, för pengar är bra att ha i kassakistan om man vill investera i framtiden.

argkvinnaSverigedemokraterna ser att den ökade anhöriginvandringen och gruppen asylsökande familjer skapar fördyringar för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna vill inte att dessa verksamheter ska få några ekonomiska tillskott för att bättre kunna hantera situationen. Sverigedemokraterna vill istället att det ska sparas på verksamheten så att det ”svider i skinnet” på ”gammelvänersborgarna”. Förhoppningsvis så att de riktar sin ilska mot de nyanlända vänersborgarna…

Främlings- och invandringsfientlighet och rasism bekämpas i huvudsak inte genom argumentation och åsikter. De bekämpas med ekonomiska, sociala, bostads- och arbetsmarknadsmässiga åtgärder. Neddragningar och besparingar av offentlig verksamhet spelar de mörka krafterna i händerna.

sunt_fornuftDet var faktiskt inte bara vi vänsterpartister som vädjade till socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister att ta sitt förnuft till fånga. Det gjorde också andra partier. Men det hjälpte inte. Den nya majoriteten av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet tillsammans med sverigedemokraterna klubbade igenom både budgeten för 2016 och att barn- och utbildningsnämnden ska spara 23,4 miljoner kronor redan i höst.morker2

Mörkret lägrar sig över Vänersborg.

Jag vet att det fanns åtminstone några socialdemokratiska ledamöter som inte mådde särskilt bra över sitt partis ställningstagande. Som de dock var tvungna att följa troget och lojalt.

triumviratTriumviratet (S+C+MP) anlade alltså det mycket typiskt hyperborgerliga perspektivet på ekonomi – att alla siffror och all ekonomisk statistik med automatik innebär en viss sorts politik. Naturligtvis alltid av någon outgrundlig anledning en politik präglad av neddragningar och nedskärningar, som också av någon outgrundlig anledning alltid råkar drabba de svagaste grupperna i samhället.

Betongpolitikerna gömmer sig bakom en förment objektiv fasad och behöver därför varken vilja eller välja. Det hela styrs ju av någon osynlig hand…

sedelpressMarie Dahlin (S) inledde hela budgetdebatten med att säga:

”Det finns ingen sedelpress i källaren.”

Och därmed var all annan politik än den som hon själv förespråkade felaktig och meningslös. Det behövdes inga fler motiveringar, inga fler argument, ingen mer diskussion. Det fanns ju objektivt sett inga pengar…

Och så yrkade Marie Dahlin bifall till socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets budgetförslag. Som i praktiken var ett rent nedskärningsförslag för barn och ungdomar, gamla och sjuka. Men hur detta förslag exakt såg ut tänker jag inte beskriva en gång till. I varje fall inte just nu, jag hänvisar till en tidigare beskrivning – se ”Triumviratets budgetförslag 2016”.

miniall_trio2Jag tänkte inte heller beskriva minialliansens budgetförslag (M+FP+KD). (Du kan läsa det här, ”Minialliansens budgetförslag 2016”.) Men jag vill ändå än en gång konstatera att budgetförslaget från den borgerliga minialliansen i stort sett var identiskt med triumviratets (S+C+MP). Det skilde bara 0,3% i en total budget på omkring 2 miljarder kronor. Den lilla skillnaden mellan budgetförslagen var, om än mycket liten, ändå intressant. Den borgerliga minialliansens budget innehöll större utgifter än socialdemokraternas! Och det på den sociala sidan! Den borgerliga budgeten var därmed faktiskt radikalare och bättre för vänersborgarna än socialdemokraternas! Absurt…

lutzKF2Lutz Rininsland (V) presenterade vänsterpartiets budgetförslag. (Det har jag också gjort tidigare, se ”Vänsterpartiets budgetförslag 2016”.) Vänsterpartiet litade på nämnderna – litade på att nämnderna visste vad de talade om… Och att de visste vad de behövde pengar till och hur mycket. Vänsterpartiets förslag gick på nämndernas linje och skiljde sig därmed radikalt åt från de andra partierna nedskärningsförslag. Vänsterpartiet ville föra en offensiv och expansiv ekonomisk politik där man utgick från de behov som finns i Vänersborg.

kurt_sdKurt Karlsson presenterade sverigedemokraternas budget. (Och det har ju jag också gjort. Se ”Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (1/2)” och ”Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (2/2)”.) Och det rådde ingen som helst tvekan vad sverigedemokraternas syfte var. Kurt Karlsson såg att det fanns större behov av ekonomiska resurser till barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden än de enligt förslagen skulle få. Kurt Karlsson visade att han var helt medveten om detta när han sa:

”… försämrad service kommer att drabba alla. Även de skattebetalare som borde få del av den insats de betalat skatt för.”

Sverigedemokraterna vill t ex inte öka kommunens inkomster genom att höja skatten:

”för att kompensera för eller skyla över de negativa konsekvenser den oansvariga invandringspolitiken medfört för Vänersborg.”

Kan det bli tydligare? Ser inte var och en vad sverigedemokraterna syftar till?

spankDet ska enligt sverigedemokraterna ”svida i skinnet”, folk ska få det sämre – så att ”gammelvänersborgarna” vänder sig mot de nyanlända… Och i detta spel spelar socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister med… Medvetet eller omedvetet…

Sverigedemokraternas budget var i det närmaste identisk med socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag. Det skiljde endast 4 milj kr, vilket var 0,2% av hela Vänersborgs budget på 2 miljarder kronor…

Eftersom det fanns flera budgetförslag så blev det flera voteringar. I slutomröstningen ska det ju stå endast två förslag mot varandra. Och så blev det. I slutomröstningen stod socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag mot moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas.

Sverigedemokraterna röstade på socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag…

En ny majoritet… En ny allians bildades…

budget2Det är beklämmande, och ansvaret för konsekvenserna av den beslutade åtstramningsbudgeten vilar tungt på socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. Och även den borgerliga minialliansen vars budget inte heller var något alternativ.

Det sas väldigt mycket under maratondebatten om budgeten. Både bra och mindre bra saker till påståenden som stred mot bättre vetande. Det skulle föra alltför långt att redogöra för allt. Jag kan dock inte låta bli att till sist referera kommentarerna från sverigedemokraterna efter att jag gick igenom deras budgetförslag.

sverigedemokraternaJag utgick i mitt anförande om sverigedemokraternas budgetförslag från texten i mina bloggar (se ”Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (1/2)” och ”Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (2/2)”). Det blev ett anförande på mellan 10-15 min. Med andra ord ett ganska utförligt inlägg – och en ganska utförlig analys. Jag vinnlade mig om att på ett sakligt sätt redogöra för sverigedemokraternas förslag. Och enligt många ledamöter lyckades jag också med den föresatsen…

Sverigedemokraternas reaktion och kommentarer på mitt anförande var speciella. Minst sagt.

kurtkarlssonKurt Karlsson (SD) började sin replik i direkt anslutning till mitt anförande på följande sätt:

”Kärvling säger att han, han förstår inte hur sverigedemokraterna tänker. Och det är väl inte, kan man inte begära. Det fordras nog mera än den du är. Så att säga.”

Så här får man säga i Vänersborgs fullmäktige utan att ordförande Ljunggren (S) ingriper. Det Kurt Karlsson sa var ju faktiskt direkt kränkande mot min person. Å andra sidan är det svårt att ta åt sig när det kommer från just Kurt Karlsson…

Sedan har Kurt Karlsson mage att säga, direkt efter att han kränkte mig:

”Och som vanligt en massa kränkande epitet, som påförs oss och som återkommer ständigt och som det inte finns någon sanning i.”

Anfall är bästa försvar, eller? Kurt Karlsson gav självklart inga exempel. Naturligtvis av den enkla anledningen att jag inte använde några kränkande epitet.

karvlingTrots att det enligt Kurt Karlsson fordrades mera än den jag var, så ville Kurt Karlsson ta ett snack med mig och då var han övertygad om att han skulle få mig att ändra inställning…

Jo, det är sant. Kurt Karlsson var från talarstolen fullständigt övertygad om att han skulle kunna få mig att bli sverigedemokrat…

Sedan sa Kurt Karlsson:

”Men jag vill ändå tacka för den här recensionen. Den var ju ganska omfattande.”

Jag vet inte riktigt vad Kurt Karlsson tackade för. Kanske för att han förstod sitt partis budgetförslag bättre efter min genomgång?

Sedan visade Kurt Karlsson exempel på sin djupt kompetenta logiska analysförmåga där han på ett tydligt, klart och korrekt sätt såg alla orsaker och alla sammanhang och därigenom kunde dra slutsatser som ingen annan (OBS Ironi.):

sandlada3”Jag tycker att du själv borde analysera ditt partis budget och även att du analyserar dina egna förslag som är lite utanför ditt eget partis budget. Det vore kanske lämpligare att du gör det. Och det är väl en ganska bra budget vi har eftersom det kunde trigga åtminstone en person till att göra det här utfallet.”

Vem är du Kurt Karlsson?

Även Ola Wesley (SD) kommenterade min redogörelse av sitt partis budgetförslag:

”Nu har ju Kärvling vart här uppe och gjort reklam för våran budget och det vill jag ju tacka för då. Han körde ju hela budgeten här för oss. Och det var ju kanon Kärvling.”

morkerVad säger man? Jag vet inte, men jag kan inte låta bli att undra hur ett parti med sådana här kandidater kunde få 2.486 röster i Vänersborg.

Mörkret lägrar sig över Vänersborg.

.

PS. Det finns mer att skriva om fullmäktigesammanträdet. Jag återkommer.

KF 17 jun: Ordning och reda? Lagbrott?

18 juni, 2015 1 kommentar

angryGårdagens kommunfullmäktige slutade inte förrän kl 22.30. Det var stundtals lite ”hett”. Eller kanske snarare lite hätskt, och alltför personligt. TTELA som var snabbt ute och redan idag refererade ärende 2, budget 2015, skriver (se här):

”Tonen i sessionsalen blev stundtals hård ledamöterna emellan och fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren fick gå in och styra upp mötet.”

Och det är helt riktigt. Tyvärr skriver TTELA emellertid detta i direkt anslutning till att mitt anförande om sverigedemokraternas budget refereras. Vilken kan uppfattas av TTELA:s läsare som att det var mig som Ljunggren fick styra upp. Det dementeras härmed. Jag var faktiskt inte alls inblandad i det som åsyftas.arbetsordning2

Det beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning från 2014-10-15 hur fullmäktiges sammanträden ska gå till rent formellt och vad som ska gälla. Igår hände det flera saker under sammanträdet som tål att diskuteras utifrån arbetsordningen. Det är oerhört viktigt att de regler som gäller är solklara för alla ledamöter, och också för ordföranden. Det får inte finnas något utrymme för godtycke, enligt min mening. Därför vill jag ta upp ämnet här, trots att de sakfrågor som behandlades, och de beslut som fattades, naturligtvis är ännu intressantare. Men det får vänta. (Ge er till tåls. Det kommer.)

arbetsordningKommunfullmäktiges arbetsordning är inte helt bra. Den ger under några avsnitt möjligheter till tolkningar och den är ibland också luddigare än den tidigare – en arbetsordning som många ledamöter för övrigt är inskolade i.

En luddig arbetsordning kan leda till att sammanträdena blir både förvirrade och förvirrande. Som igår. Naturligtvis ska ledamöterna hålla god ton i sina anföranden, det är inte det jag menar, men ledamöterna och ordförande måste ha spelreglerna helt klara för sig. Jag tar några exempel från gårdagens sammanträde för att förklara vad jag menar.

applause3Vid ett tillfälle började till exempel några ledamöter applådera. Och det fick de inte för kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Han blev faktiskt lite sur… Men vid ett sammanträde när Ljunggrens partibroder Dan Nyberg satt ordförande för ett antal år sedan, så tilläts faktiskt applåder. Dock inte applåder från åhörare.

Det enda som står om detta i arbetsordningen är:

”I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.”

Jag tror att det var denna skrivning som ordförande Ljunggren hade i tankarna. Men applåderna kom efter anförandet… (Möjligtvis kan Ljunggren också ha tänkt på störande uppträdande.)

interruptVid ett annat tillfälle igår ropade Cecilia Skenhall (SD) ”ordningsfråga” mitt under ett anförande. Och började prata – och det tillät ordförande Ljunggren. När jag, faktiskt, gjorde precis detsamma under Nybergs ordförandeskap, hotade Nyberg mig med att jag skulle bli utkastad och få sitta i en skrubb resten av Nyberg_huntersammanträdet… Nyberg blev väldigt arg… Och jag blev väldigt rädd…

Nu är det under Ljunggrens ordförandeskap förvisso en annan arbetsordning än under Dan Nybergs tid. Men Skenhall avbröt de facto den som hade ordet. Så Ljunggren gjorde vad jag förstår fel. Igen?

Den nuvarande arbetsordningen är som sagt mycket luddigare och otydligare i några avsnitt än den tidigare. Reglerna kring till exempel replikskiften är väldigt svävande.

Det står bara:

”Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.”

Marie_Dahlin2Trots den otydliga skrivningen är det nog helt klart att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) bröt mot detta under gårdagens sammanträde. Dahlin gick vid ett tillfälle nämligen upp i talarstolen och replikerade på en replik, fast det inte var hon som hade haft anförandet. Då sa ordförande Ljunggren inget. Däremot försökte jag och några andra ledamöter uppmärksamma Ljunggren på att detta inte var ok enligt arbetsordningen. Vilket Marie Dahlin naturligtvis också visste. Då sa Marie Dahlin med ett stort leende:

”Går det så går det – och nu gick det.”

Och då log Ljunggren tillbaka – och sa inget.answer2

I den tidigare arbetsordningen stod det tydligt:

”Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Ett sådant inlägg bör göras omedelbart efter den talare som föranlett genmälet. På detta inlägg har talaren rätt att genast svara under högst två minuter.”

Hur tydligt som helst: anförande – en replik – en svarsreplik. Sedan är replikskiftet klart och näste talare för gå upp i talarstolen.

I den nuvarande arbetsordningen står det inget om detta, det står inget om hur många repliker som ska tillåtas etc. Enligt den praxis som rått under Ljunggrens ordförandeskap, så har det dock följt den gamla arbetsordningen.

Marie_Dahlin2Återigen till Marie Dahlin. Vid ytterligare ett tillfälle gick Dahlin upp i talarstolen och tog sig en andra replik. Mot den gamla arbetsordningen och mot praxis. Några minuter senare kom Ljunggren på detta (efter viss hjälp från ”bisittarna” tror jag) och påpekade det för Dahlin. Som naturligtvis återigen visste att hon hade gjort ”fel”. Och återigen:

”Går det så går det – och nu gick det igen.”

Och återigen med ett leende. Det känns onekligen som att Marie Dahlin i sin roll som kommunstyrelsens ordförande ibland sätter sig över de regler som gäller för oss andra ledamöter. Det hade onekligen varit på sin plats att fullmäktiges ordförande på ett tydligt sätt hade ”styrt upp” sin partikollega.

Men som sagt, formuleringen i arbetsordningen är otydlig. Det gäller också en annan aspekt av replikskiften. Som också aktualiserades igår. (Det hände mycket kring ”det formella” igår. Fast det är ju just därför jag skriver denna blogg… Fast det allvarligaste är kvar…)

Ibland händer det att flera ledamöter begär replik på ett och samma anförande. Vid minst två tillfällen igår var det åtminstone fyra ledamöter som begärde replik på ett och samma anförande. Med den arbetsordning som gällde på Dan Nybergs tid som fullmäktiges ordförande var det inga problem:

Kommunfullmäktige 2007</p><br /><br /><br />
<p>Lars-Göran Ljunggren (s)”Om flera begärt genmäle skall dessa inlägg ske i tur och ordning med rätt för den talare som föranlett genmälet att efter varje inlägg, svara under högst två minuter.”

Igår hävdade ordförande Ljunggren att den som hållit anförandet bara hade en enda svarsreplik på samtliga fyra repliker! Vilket naturligtvis är helt orimligt. Fyra ledamöter replikerar vardera 2 minuter. Så ska den stackars ansatte talaren bara få 2 minuter att svara alla fyra. Helt orimligt. Det var till och med svårt för berörda att komma ihåg vad alla fyra ledamöter hade sagt när hen skulle svara…

obsOch så till något, fast inte helt, annat. Och om det tidigare var viktigt, så är det som följer ännu viktigare…

Välfärdspartiet har som bekant ingen ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Morgan Larsson är ”bara” ersättare. Och det är ju i kommunstyrelsen som alla ärenden måste beredas innan de läggs fram i fullmäktige.

I kommunallagen står det (5 Kap 26 §):

”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.”

I och för sig så skulle välfärdspartiet ändå kunna begära att få lägga fram ett förslag, i det här fallet ett budgetförslag, i kommunstyrelsen trots att Morgan Larsson bara är ersättare. Nu gjorde inte Morgan Larsson det, utan han gjorde det istället igår under sittande fullmäktigemöte.

Ordförande Ljunggren följde i den förre ordförande Anders Forsströms fotspår och tillät inte det. Varpå välfärdspartiets budgetförslag inte behandlades.

forsstrom2Och på tal om Forsström. Det finns en parallell till vad som hände igår. Fast ”värre”.

Det handlar om budgetdebatten den 12 juni 2013. Då godkände inte fullmäktiges dåvarande ordförande Forsström den minsta lilla ändring i det minsta lilla förslag. Kompromisser mellan personer, partier eller block, blev helt omöjliga. Lagt kort ligger menade Forsström. Lagda förslag är de enda som får behandlas.

Det sammanträdet slutet i kaos och kalabalik. Det var när Forsström, moderat som han var, till sist underkände en ändring i moderaternas eget förslag, en kompromiss som partiet gjorde för att få andra partiers stöd. Det slutade med att hela budgetbeslutet återremitterades.

”Det här är fan inte klokt!”

Sa en ledamot från talarstolen vid det tillfället. Det var inte jag. Om du vill veta vem det var kan du klicka här… (Där är också hela det sammanträdet refererat.)

demokrati3Det här med att få lägga förslag, yrkanden, är en oerhört viktig principiell fråga. Det handlar om demokratins innersta väsen. Det handlar om att ett parti som genom demokratiska val är representerat i fullmäktige, men som inte är tillräckligt stort för att bli representerat i kommunstyrelsen, ska kunna lägga några förslag. Eller inte.

Det känns demokratiskt helt fel. Och jag tror att det är fel.

Det handlar också om att partier ska kunna ändra sig under en diskussion i fullmäktige, att partier ska kunna mötas på ”halva vägen” eller att partier ska kunna ingå kompromisser. Det vill säga – nya förslag.

dan_abergModeraternas rutinerade politiker Dan Åberg hävdade i ett inlägg att ordförande Ljunggren hade fel. Åberg menade att det är upp till var och en i fullmäktige att lägga yrkanden i ett ärende. Åberg menade att det däremot inte var ok att väcka ett nytt ärende. Dan Åberg hänvisade till kommunallagen.

Jag är övertygad om att Dan Åberg har rätt. Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S), och före honom Anders Forsström (M), har helt enkelt blandat ihop begreppen. De har blandat ihop ”förslag” och ”ärende”.

Så här tänker jag.

kommunallagenI kommunallagens 5 Kap 45 § står det:

”Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.”

När Morgan Larsson och välfärdspartiet lade fram sitt budgetförslag, så var det just ett förslag. Inte ett nytt ärende!

Ärendet var ju budgeten för 2016! Och ärendet budget för 2016 var berett i kommunstyrelsen. Och Välfärdspartiets förslag handlade ju om ärendet budget 2016. Inte budget 2017! Inte budget 2018!

Välfärdspartiets förslag handlade om ärendet budget 2016 och höll sig därför inom lagens ramar. För kommunallagen sa att det var ett ärende som skulle ha beretts, inte ett förslag!

Det är hur tydligt som helst. Tycker jag.

Och inte nog med det. 45 § ovan fortsätter direkt med följande:

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

MorganLarsson_kommunMorgan Larsson ville att fullmäktige skulle avgöra om hans förslag fick läggas fram. Det vägrade ordförande Lars-Göran Ljunggren. Det hade inte Ljunggren, vad jag förstår, rätt att göra.

Det verkar som det typ har blivit dubbelfel i hanteringen av välfärdspartiets förslag.

För att inte tala om att kommunfullmäktige faktiskt är kommunens högsta beslutande organ. Det betyder att i praktiken är alla beslut som fattas i fullmäktige lagliga om de inte överklagas.

Kanske ett trippelfel…

domareBeslut som har fattats i fullmäktige kan laglighetsprövas (överklagas). Visar det sig att beslutet har kommit till på ett felaktigt sätt kan det upphävas.

Jag anser att Morgan Larsson och välfärdspartiet ska överklaga fullmäktiges budgetbeslut igår. Vi måste äntligen få klarhet i vad lagen säger när det gäller att lägga förslag i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det är oerhört väsentligt ur demokratisk synpunkt.

Mitt tips är för övrigt att Förvaltningsrätten kommer att ge välfärdspartiet och Morgan Larsson rätt vid en laglighetsprövning, vilket i så fall kommer att innebära att hela budgetbeslutet får tas om från början…

hangmattaOrdförande Lars-Göran Ljunggren tyckte avslutningsvis att alla ledamöter skulle läsa arbetsordningen över sommaren, varpå Marie Dahlin skämtsamt kontrade, när hon i slutet av sammanträdet tackade Ljunggren för hans insats, att Ljunggren också skulle läsa arbetsordningen… Det kanske var mer än ett skämt…?

Jag påstår inte att det är lätt att sitta ordförande, definitivt inte. Men det är oerhört viktigt att de demokratiska spelreglerna följs. En ordförande måste därför vara väl påläst och inläst i arbetsordningen – och kommunallagen.

Min egen åsikt är att arbetsordningen dessutom måste arbetas om och förtydligas. Det får inte finnas några oklarheter om vad som gäller under ett sammanträde.

Och Vänersborg måste få klarhet i vad kommunallagen säger.

Isetorp (MP) om Arena Vänersborg

16 juni, 2015 1 kommentar

nervous2Det börjat bli lite nervöst och spänt i nordstan inför morgondagens fullmäktigesammanträde. Det planeras nämligen både några inte alltför korta anföranden och några egna yrkanden…

Jag nämnde i gårdagens blogg att jag för några månader sedan hade lämnat en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) om Arena Vänersborg. Interpellationen var naturligtvis helt seriöst menad. Demokrati är på allvar. Och dessutom är kostnader på 26-27 milj kr inget att skoja om, särskilt inte i dessa tider då neddragningar på allt från personal i grundskolan till biblioteksverksamhet står för dörren.

interpellation_arenanI min interpellation tecknade jag en ekonomisk bakgrund. Sedan skrev jag:

”Det är naturligtvis på det sättet att arenans intäkter aldrig kommer att kunna täcka driftskostnaderna, men ingen har under de senaste åren tittat med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna. Arenafrågan har bara förhalats och gömts undan.”

isetorp_ekoOch jag avslutade med tre frågor till Marika Isetorp:

  • ”Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?”
  • ”Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?”
  • ”Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?”

interpellsvar_arenanI eftermiddags fick jag ett skriftligt svar från Marika Isetorp (MP). Jag kan väl säga att jag blev lite, öööhhhh, förvånad….

Så här skriver kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP):

  • ”Om någon är intresserad av att köpa Arenan bjuder jag in till diskussion.”
  • ”Om det kommer fram bättre idéer för hur Arenan kan användas jämfört med idag är jag lyhörd för det.”

No more, no less.

Är det seriöst? Är det vad man kan begära av en politiker vars utkomst nu för tiden till stor del betalas av Vänersborgs skattebetalare?

.

PS. Det går att läsa hela min interpellation om du klickar här.

Budgetdepression

15 juni, 2015 1 kommentar

kf_kallelsePå onsdag kl 13.00, i kommunhusets sessionssal, samlas 51 ledamöter, och ett antal ersättare, i Vänersborgs kommunfullmäktige för att fatta en mängd avgörande beslut.vision

Det är det så kallade triumviratet bestående av 14 socialdemokrater, 4 centerpartister och 4 miljöpartister, den så kallade minialliansen med moderaternas 10, folkpartiets 3 och kristdemokraternas 2 ledamöter samt vänsterpartiet med 6, sverigedemokraterna med 6 och välfärdspartiet med 2 ledamöter som har Vänersborgs öde i sina händer. Ledamöterna ska besluta om hur ungefär 2 miljarder kronor ska fördelas…

Det är Mål- och resursplanen 2016-2018 med investeringsbudget, dvs budgeten för 2016, som ska fastställas. Det är årets viktigaste beslut.

struts_blundatriumviratDet styrande triumviratet, som faktiskt inte har ensam majoritet med sina 22 platser, har lagt fram ett förslag till budget (se här) som är oerhört ”tajt”. De olika verksamheterna får knappast några ekonomiska tillskott överhuvudtaget. De styrande har helt enkelt valt att blunda för de behov som finns framför allt hos socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Budgetförslaget är i praktiken en nedskärningsbudget. Något som vi för övrigt inte är helt obekanta med sedan förra gången det begav sig då socialdemokraterna och centerpartiet styrde Vänersborg. (Ni vet då när pengarna behövdes till arenabygget.)

sverigedemokraternaSverigedemokraternas budgetförslag, eller vad man nu egentligen ska kalla det (se här), är nästan identiskt med triumviratets. Det låter egentligen helt osannolikt, men så är det faktiskt. Sverigedemokraternas budgetförslag skiljer sig endast på 4 milj i kronor och ören. Det är bara 0,2%. Skillnaden ligger i att sverigedemokraterna vill satsa 4 milj kr mer på kultur- och fritidsnämnden – för att bland annat utveckla och bevara det svenska kulturarvet… (Sverigedemokraterna har också med några omfördelningar inom vissa nämnder.)

miniall_trio2Minialliansens budgetförslag (se här) är också i det närmaste identiskt med triumviratets. Det skiljer ungefär 6 milj kr. Det är 0,3% på 2 miljarder kr. Minialliansen har i stort sett pytsat på 5 miljoner extra till socialnämnden jämfört med triumviratet. Vilket i och för sig är anmärkningsvärt. Tre borgerliga partier satsar mer på det sociala området än socialdemokraterna och miljöpartiet!

Politiken i Vänersborgs kommun är speciell…

V_logga_mindreDet enda budgetförslag som skiljer sig markant från de andra budgetförslagen är Vänsterpartiets (se här). Vi i Vänsterpartiet har börjat med att titta på och analysera de behov som nämnderna har angett. Och vi kan konstatera att vi litar på de underlag som förvaltningarna har arbetat fram. Sedan har vi sett om vi kan möta behoven… Som är tämligen omfattande.

Och det kan vi. Även om det kräver både uppoffringar och solidaritet.

Vänsterpartiet satsar kraftfullt på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Men vi har också föreslagit mer pengar till både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Vänsterpartiet finansierar satsningarna genom att ta från resultatet, dvs kommunens beräknade överskott, och vi använder 7,25 milj kr från tidigare års överskott, dvs de så kallade RUR-pengarna.

skattkistorVänsterpartiet lägger också ett förslag på en höjning av skatten med 25 öre. Det här betyder att den som tjänar 15.000 kr i månaden betalar 37,50 kr mer i skatt varje månad, den som tjänar 20.000 kr i månaden betalar 50 kr mer i skatt och för den som har en månadsinkomst på 30.000 kr innebär det en höjd skatt på 75 kr i månaden.

De 18,5 milj kr som denna skattehöjning ger kommunen läggs oavkortat till förskolan och grundskolan.

Välfärdspartiet har inte lagt något budgetförslag överhuvudtaget och jag vet inte var de står i budgetfrågorna.tomma_fickor2

Hur ska man karaktärisera de olika budgetförslagen? Kanske att de styrande (S+C+MP) tillsammans med minialliansen (M+FP+KD) och sverigedemokraterna är ”goda ekonomer”? I den meningen att det viktigaste verkar vara typ siffrorna i debet- och kreditkolumnerna – inte verkligheten och behoven bakom dem…

Men att vara politiker är att vilja… och att välja! Det är min bestämda uppfattning. En politikers uppgift är inte en ekonoms. En politiker ska kunna se behoven bakom siffrorna och sedan fördela resurserna efter dessa. De mest akuta behoven först, t ex de lagstadgade verksamheterna inom förskola, skola och det sociala området, och sedan de mindre viktiga och ej lagstadgade behoven, som t ex bandyis på sommaren, utsättning av fisk eller resor runt om i världen…

naven_bordetPolitik innebär inte att man måste böja sig för några slags förment objektiva ekonomiska förhållanden. Politik handlar om att vilja – och att förändra!

Kommunfullmäktige ska också ta ställning till barn- och utbildningsnämndens begäran om 23,4 milj kr mer redan innevarande år. Av någon anledning som jag inte förstår så läggs detta ärende efter budgeten för 2016.

Här vill alla parter, fattas bara, att BUN äntligen ska få de 9 milj kr som fullmäktige beslutade om redan i november förra året (faktiskt redan i juni!). Men när det gäller de 23,4 milj kr, så vill triumviratet med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), inte ge BUN en enda krona. NOLL kronor. Minialliansen (M+FP+KD) visar återigen större omsorg och respekt för välfärdsfrågorna och skolan i Vänersborg än nollsocialdemokraterna och föreslår att BUN ska få 11,5 milj kr.

NOLL från socialdemokrater och miljöpartister och 11,5 milj kr från moderater och kristdemokrater!! Politiken i Vänersborg är upp och ner.

Vänsterpartiet anser att 11,5 milj kr inte räcker utan vill att barnen och ungdomarna ska få hela det yrkade beloppet på 23,4 milj kr.

Jag har en känsla att välfärdspartiet är överens med vänsterpartiet i denna fråga. Det är dock inte sverigedemokraterna. Så klart. I kommunstyrelsen stödde de, återigen, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Vi får se hur de ställer sig på onsdagens kommunfullmäktige. Hittills har vi upplevt att de kan rösta hur som helst faktiskt…

depressedMitt tips är att onsdagens sammanträde kommer att leda till en lång rad beslut som kraftigt försämrar välfärden i Vänersborg – för de gamla och sjuka, för barn och ungdomar…

Man kan bli deppig för mindre…gokunge_arena

.

PS. I slutet på sammanträdet kommer kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) att svara på en interpellation (fråga) om Arena Vänersborg (se här), som jag ställde för några månader sedan.

Kategorier:Budget 2015, Budget 2016

Hänt var det här!

13 juni, 2015 4 kommentarer

Det hände lite saker i Vänersborg den gångna veckan. Ganska mycket faktiskt. Även om jag inte har skrivit någon blogg de senaste dagarna. Men det var inte det som jag tänkte på. Det hände en del ”utanför plan”, som min gamle tränare Stig ”Puskas” Jonsson skulle ha uttryckt det.

fiskmas1Jag tänker då inte på min diskussion om fiskmåsars ”människovärde” som jag hade med en ganska ledande miljöpartist, från Vänersborg, på Facebook häromdagen.

”Ett liv är ett liv.”

Skrev miljöpartisten…

Kanske anser denne miljöpartist att Sverige skulle ha gett asyl åt Turkmenistans fiskmåsar när turkmenerna utrotade dem för ett antal år sedan. (Se här.) Eller det kanske var det vi gjorde förresten – med tanke på alla tusentals fiskmåsar som flyger och springer omkring? Men blotta tanken på fiskmåsars lika värde med människors torde vara alltför absurd för de flesta vänersborgare för att ta på allvar. Med undantag för en och annan miljöpartist då.fiskmas_shit

Hur som helst, vi som bor i nordstan tycker inte att det är särskilt trevligt med fiskmåsar som skiter på fönster och bilar… För att inte tala om deras evinnerliga skrikande dygnet runt.

hamnkanalbandyJag tänker inte heller på bandy. Trots att det kändes som om det var säsong förra lördagen. Det var så kallt att man väntade sig att se IFK:s bandytrupp skrinna förbi på hamnkanalen. Med S Anders i täten…

Nä, i helgen var det Aqua Blå – Vänersborgs egen festival vid Vänerns strand.

aqua_blue15Tusentals vänersborgare och en och annan utomsocknes sågs promenerande och fikande på stan, på Hamngatan och på Sanden. Ett fantastiskt folkliv och ett fantastiskt arrangemang, som man egentligen skulle vilja ha mer av.

aqua_blue15_2Inte ens vädret kunde hindra förväntansfulla vänersborgare, särskilt inte på lördagskvällen. I det stora evenemangstältet satt packat med folk som trotsade kylan för att vänta in, och så småningom lyssna till, Sven Thomas Magnusson – mer känd som den kosmiske och kaftanklädde di Leva. Huruvida di Leva någonsin har sett en bandymatch med Sirius, uppsalabo som han är, förtäljer inte historien. Själv orkade jag faktiskt inte riktigt med kylan, utan begav mig hemåt, med några kycklingspett, till det varma TV-rummet och den andra halvleken i finalen i Champion’s League… Må di Leva förlåta.

aqua_blue15_3Tidigare på dagen hade återigen några av de asylsökande från Restad Gård uppträtt. Jag har tidigare skrivit om showen ”Alla under samma sol” (se här) som hade premiär i mars i våras. Då hölls en två timmar lång föreställning, som nu hade bantats ner till 45 minuter. almallaDet innebar att Majd Almalla, ”Syriens Gary Moore”, bara hann spela en låt. I stället för tidigare tre. Almalla, som har den svenske supergitarristen Yngwie Malmsteen som idol, är grym på gitarr. Du kan höra honom genom att klicka här. Du kan också se en synnerligen internationell dansuppvisning av en mängd barn och ungdomar om du klickar här.

kumlienOch på tal om Restad Gård och de asylsökande. På Restad Gård finns också skolan för de asylsökandes barn. Kanske en av kommunens bästa skolor, med motiverade och duktiga elever – och fantastiska lärare. I torsdags hade Kumlienskolan, som skolan heter, skolavslutning. Klicka här så kan du se en film från avslutningen.

Plantaget har blivit något alldeles speciellt. Den gångna veckan var det invigning. Plantaget har blivit luftigt och inbjudande. Nu kan man se både kyrkan och residenset. Några har undrat över underlaget. Jag vet inte hur underlaget ska bli, eller om det är som det ska vara. plantaget15

Lekplatsen har hittills blivit en verklig succé. Fullt med barn hela veckan. Varje dag som jag har cyklat förbi så har det varit totalt knökat. De ansvariga på Samhällsbyggnadsförvaltningen är definitivt värda en eloge. Det var länge sedan det var ett sådant liv i centrum. I varje fall inte sedan Lars Göran Ljunggren (S), S Anders Larsson (S) och Bo Carlsson (C) lade ner Huvudnässkolan.

plantaget15_statyEller är det kanske den fina statyn vid lekplatsen som lockar folk? Nä, det tror jag inte, men visst står statyn, som heter ”Människobarn” och är gjord av Bertil Berggren Askenström, fint där den står? I varje fall jämfört med förr, då den stod undanskymd bakom gamla ”flickskolan” på Vallgatan. (Se här.)

Nu har eleverna börjat sitt sommarlov och jag hoppas att de får fint väder och drägliga badtemperaturer. Lärarnas sommarlov har inte börjat än. Pedagogerna arbetar som vanligt lite längre än eleverna, både efter skolavslutningen och före höststarten. Arbetsgivarna, kommunerna alltså, drev ju för ett antal år sedan igenom att lärarna skulle ha ett antal kompetensutvecklingsdagar när eleverna inte var närvarande. Tanken kunde tyckas vara god, men av plantaget_ryttarekompetensutveckling har pedagogerna sett föga.

Och i Vänersborgs kommun ska det ju som bekant sparas på pengarna. Det råder återhållsamhet. Det bestämde Barn- och Utbildningsnämnden i måndags. Fast inte Vänsterpartiet. (Och för rättvisans skull, inte heller välfärdspartiet.) Vi får se hur det blir med kompetensutvecklingen till hösten. Framför allt elevernas… Om eleverna får typ några lärare…

Till onsdag så har kommunfullmäktige sitt sista och årets absolut viktigaste sammanträde. Då ska det ske. Budgeten för nästa år ska beslutas. Och faktiskt även om barn- och utbildningsnämnden ska få extra pengar i år.

triumviratSossarna, och deras stödpartier, centerpartiet och miljöpartiet, försöker med benägen hjälp från TTELA lura på invånarna i Vänersborg att de satsar 9 milj kr extra på kommunens barn och elever. Men det gör de inte. De vill bara ge förskolan och skolan pengar som redan är deras (enligt beslut av fullmäktige i november 2014). I verkligheten vill inte Dahlin och sossarna och de andra i styret att de 240 nya eleverna ska få kosta ett dugg.

Och sverigedemokraterna ser invånarnas reaktion och gnuggar händerna inför blunda2framtiden…

Men så är det med socialdemokrater ibland, alltför ofta faktiskt – om de blundar så finns liksom inte verkligheten.

Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat när man faktiskt trott på pratet om satsningar på barn och ungdom, förskola och skola, nu senast på socialdemokraternas partikongress, och sedan konfronteras med Marie Dahlins och vänersborgssossarnas vilja och strävan att inte ge skolan en enda krona extra. Utan att istället satsa på Arena Vänersborg… Hur absurt det nu än kan tyckas. Men jag har lovat en närstående att inte prata om arenan… Men vad gör jag om andra pratar om arenan – med mig…?

mpDet kan inte heller vara lätt att vara centerpartist eller miljöpartist. I synnerhet inte miljöpartist! Och då tänker jag inte på det ytterst delikata filosofiska problemet, som gröna filosofer tydligen brottas med till vardags – varför fiskmåsar har samma värde som människor. Nä, jag tänker på hur en vanlig enkel miljöpartist, som inte tillhör maktens innersta krets (som en del av dem numera gör), hanterar vallöftet (endast 6 månader gammalt) att lova att till och med höja skatten om det var nödvändigt för att kunna satsa på skolan. Och har 240 elever nya elever börjat i kommunens skolor det senaste året (maj 2014 till maj 2015) – så är det definitivt nödvändigt… I Delårsrapporten (s 5), som ska behandlas nu på onsdag, så står det under rubriken ”Övergripande målavstämning”: skolbarn

”Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har volymökningar vilket är en orsak till kostnadsökningen.”

Då kan väl var och en vänersborgare räkna ut vad som händer med förskola och skola om inte BUN får täckning för kostnadsökningen?

Alla miljöpartister beordras att rösta som Isetorp och Sjödahl vill. Har man fått en massa arvoderade kommunala uppdrag så har man. Då får partiet ge avkall på annat, typ sina principer. Till skillnad från centerpartiet. De tycks, liksom socialdemokraterna, inte ha några…

På onsdag är det kommunfullmäktige. Då ska en hel massa viktiga frågor avgöras. Sammanträdet börjar kl 13.00 och är öppet för allmänheten.

Från BUN/BUT 8 juni (2/2)

information3Igår var det alltså sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN/BUT). Och nämnden fick som sagt en hel del information. En del av den redogjorde jag för i gårdagens blogg. (Se här.)

Nämnden fick också lyssna till uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn hösten 2013. Den utlöste en viss diskussion om kritikpunkterna ”tillgången till tidsenliga lärverktyg” och om skolbiblioteken. Flera ledamöter kunde konstatera att internetuppkopplingen inte fungerar som det är tänkt på flera enheter. Det är dock en fråga som ligger på kommunens IT-enhets bord, det handlar typ om investeringar i fibrer etc. Och innan det blir klart kan BUN/BUT bara se tiden an. Och fortsätta betala till IT-enheten – oavsett om nätet fungerar eller inte…rinna_sand

Och satsningen på digitala skolbibliotek, som naturligtvis också är beroende av uppkoppling, men också av fler tidsenliga lärverktyg som datorer och läsplattor, verkar också ha runnit ut i sanden… Å andra sidan, sådant här är ju egentligen inte särskilt aktuellt för BUN/BUT i dessa tider när stora sparkrav står för dörren…

Och då skulle man kanske kunna uttrycka det lite taktiskt som en tjänsteman gjorde och säga att de framtida satsningarna handlar om:

krafta”de små stegens taktik.”

Fast jag tror i och för sig att det i så fall handlar mer om ganska stora kräftsteg bakåt…

Nämnden fick i vanlig ordning en budgetuppföljning. Denna gång för maj månad. Och prognosen håller i sig. Det blir många, många miljoner i underskott när året är slut…

Och det är ju inte så konstigt att BUN:s pengar inte räcker till när det har börjat 240 nya elever i Vänersborgs skolor det sista året (från maj 2014 till maj 2015).

avhallsamhetDet blev en hel del diskussioner kring årets underskott och budgeten för nästa år. Den här punkten gled också lite automatiskt in på ämnet för nästa ärende – skrivelsen om återhållsamhet som förvaltningschefen har skickat ut till förvaltningens alla beslutsattestanter.

Tove af Geijerstam (FP) var djupt oroad över att nämnden inte får några nya pengar för i år. Det verkar ju bli på det viset, eftersom sverigedemokraterna tycks göra gemensam sak med de styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det gjorde sverigedemokraterna i varje fall när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

strutsOch det är verkligen att bedriva strutspolitik. Barn- och utbildningsnämnden kan inte, även om nämnden skulle vilja, spara 23,4 milj kr på en höst! Det är tämligen vansinnigt av de styrande politikerna att blunda och låtsas som om det vore möjligt.

Tove af Geijerstam sa (ungefär så här):

”Barn- och utbildningsnämnden får inga nya pengar. De 9 miljoner kronorna var redan nämndens. Dessutom bakbinds nämnden när de styrande utesluter avskedanden och uppsägning av lokaler. Vad finns då kvar?”

Gunnar Bäckman (KD) frågade, nästan lite desperat:

”Hur tänker ni?”

minialliansenNu kanske man kan tro att de borgerliga i minialliansen helt plötsligt har drabbats av någon slags klarsyn, och till viss del har de kanske det. De har inte kunnat undgå att notera att en mängd nya elever har börjat i Vänersborgs skolor. (Vilket tydligen S+C+MP har gjort.) Men eftersom minialliansen bara vill ge BUN ett engångsbelopp för 2015 på 11,5 miljoner kronor, i stället för begärda och nödvändiga 23,4 milj, så kan väl vän av ordning undra även hur Bäckman och af Geijerstam tänker… Hur ska BUN kunna spara 12 milj kr på en höst?V_logga_mindre

Nä, det var som vanligt Vänsterpartiet som stod för motståndet mot återhållsamhet och besparingar. De argument som jag använde utvecklade Vänsterpartiet i en reservation som jag publicerar sist i denna blogg.

triumviratOrdförande Andersson hade som jag uppfattade det inga som helst svar. Det känns väl nästan som att han har blivit överkörd av sina medstyrande högre upp i hierarkin, typ Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i kommunstyrelsens arbetsutskott… När dessa säger att förskolan och grundskolan inte ska få några pengar – då blir det inte heller några pengar. Vad än Mats Andersson tycker…

Ordförande Andersson redogjorde lite för en tanke på hur nämnden skulle kunna spara pengar utan att röra varken skollokaler eller personal, men det var mest önsketänkanden. Åtgärderna skulle på sin höjd kunna spara några enstaka miljoner på 2-3 års sikt… I bästa fall. Och är det sådana förhoppningar som det styrande triumviratet umgås med och sätter sin tillit till, så kapprattkommer det att gå ekonomiskt käpprätt för nämnden. Och därmed också käpprätt på diverse andra fronter…

aktionVänsterpartiet begärde en votering angående förvaltningschefens skrivelse om att förskolorna och skolorna skulle visa återhållsamhet. Det är ju viktigt att ord följs av handling…

Fast det gjorde det inte…

Nämnden beslutade att återhållsamhet ska gälla resten av året med röstsiffrorna 9-2. Endast Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot.

Så var det med minialliansens prat om den djupa oron…

queTill sist kan väl nämnas att Ola Wesley (SD) bara sa en enda sak på mötet. Och då visade det sig att han hade hört fel. Alternativt missuppfattat. Antagligen missuppfattat.

Wesleys partikollega Carina Jällbrink däremot pratade desto mer. Jällbrink fortsätter att bombardera nämnden och tjänstemännen med frågor om än det ena och än det andra…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna sluter slaviskt upp bakom socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets krav på återhållsamhet och besparingar. Det är väl nästan så att man kan tro att sverigedemokraterna har en dold agenda som går ut på att köra skolan i bott, genom att säga nej till alla nya nödvändiga pengar. För att sedan skylla på ”invandringen”. Och få fler röster 2018.

Det är synd, egentligen helt katastrofalt, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ”spelar med” och hellre lägger kommunens pengar på ett så stort budgetöverskott som möjligt och på arena- och fritidsanläggningar – än på förskola och grundskola…

Jag undrar om det är så som vänersborgarna vill ha det…

reservation3Och till sist, Vänsterpartiets reservation. Vi yrkade alltså avslag på återhållsamheten. Jag tror ärligt talat att det är värt att läsa reservationen. Den är bra.

===========

Barn- och Utbildningsnämnden 8 juni 2015

Reservation ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet.

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut

-att ställa sig bakom förvaltningschefens skrivelse daterad 150422 om återhållsamhet 2015

En stor del av den kommunala verksamheten är lagstadgad. Dock inte all verksamhet. Kommunen bedriver också verksamhet som inte är lagstadgad. Att t ex värma upp fotbollsplaner, ge invånarna tillgång till is på sommaren eller att sätta ut fisk tillhör inte det som är lagstadgat.

Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet är i allt väsentligt en lagstadgad verksamhet. Den styrs framför allt av Skollagen. Skollagen måste naturligtvis precis som alla andra lagar följas av Vänersborgs kommun. Kommunen har liksom inget val. Det går inte att bryta mot lagar bara för att kommunen inte gillar dem. Eller inte vill. Eller inte anser sig ha de ekonomiska resurserna. Lagar måste alltid följas. Därför måste också lagstadgad kommunal verksamhet gå före icke-lagstadgad, även om den senare verksamheten är bra eller önskvärd. I praktiken betyder det, eller borde betyda, att kommunen ordnar icke-lagstadgad verksamhet i den mån det finns pengar över till det.

I förvaltningschefens skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde uppmanas enheterna att:

  • Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.
  • Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom dessa krav på återhållsamhet.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande den 25 mars i år gjort en konsekvensutredning utifrån de besparingsåtgärder som nämnden på grund av ev besparingskrav som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ålägger eller kan komma att ålägga nämnden.

De konsekvenser som förvaltningen lägger fram är inga pappersprodukter. De är verkliga och de kommer att förverkligas den dag då besparingarna verkställs. Förvaltningen har visat att konsekvenserna blir stora om besparingskraven verkställs.

Vänsterpartiet anser att de krav som återhållsamheten ställer i praktiken innebär besparingar.

Vänsterpartiet tror inte att det köps material och tjänster till verksamheten som inte behövs. Tvärtom så är Vänsterpartiet övertygat om att verksamheten redan idag inte har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa det material och de tjänster som är nödvändiga.

Att visa återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster innebär att barn, elever och personal i ännu lägre grad erbjuds relevant material och lärverktyg i den utsträckning som krävs. Det kan även betyda ytterligare minskade möjligheter till omvärldsorientering, studiebesök och kulturevenemang.

Skollagen 10 kap

10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot Skollagen.

Vänsterpartiet tror inte heller att det finns personal i verksamheten som inte behövs. Särskilt inte nu när barn- och elevantalet har ökat så dramatiskt. Därför torde det inte gå mer än i absoluta undantagsfall att vara utan vikarier.

Vänsterpartiet anser att vara utan vikarier innebär detsamma som en personalminskning. Det betyder med all säkerhet sämre servicenivå, ökad arbetsbelastning och bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får helt enkelt försämrat stöd i sin utveckling mot målen.

Skollagen 8 kap

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

Skollagen 2 kap:

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Skollagen 5 kap:

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot flera paragrafer i Skollagen.

Vänsterpartiet anser att återhållsamhet och besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Det ökande elevantalet i grundskolan och skolbarnomsorgen är en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.V_logga_mindre

Vänersborg behöver i stället fokusera på att höja kunskapsresultaten, förbättra likvärdigheten samt tillgodose lagkraven avseende bland annat lärarbehörigheter, skolbibliotek, studiehandledning till nyanlända och digitala verktyg.

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget.

%d bloggare gillar detta: