Arkiv

Archive for 25 juni, 2015

Fullmäktigediskussionen om Arena Vänersborg

25 juni, 2015 5 kommentarer

tired65Sent på kvällen på förra veckans sammanträde med kommunfullmäktige behandlades äntligen min interpellation om Arena Vänersborg. Jag hade ju ställt ett antal frågor till kultur- och fritidsnämndens nya ordförande Marika Isetorp (MP), som sedan årsskiftet är ansvarig för arenan. Och nu fick jag äntligen klara och tydliga besked om den enorma anläggning, som står där den står, och som kostar kommunen runt 27-28 milj kr netto varje år – i ytterligare 27-28 år.

Eller?

pergamentrulleJag hade lämnat in ett antal skriftliga frågor redan i april, men Isetorp hade inte kunnat svara på interpellationen tidigare, eftersom hon hade varit på resande fot för kommunens räkning. Vilket inte är helt ovanligt för övrigt.

konstruktivInterpellationen lyfte frågor om Isetorp hade planer på att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg – t ex genom att hitta nya användningsområden för arenan, kanske ta bort isen och lägga konstgräs, eller genom att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, kanske bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingick. (Du kan läsa hela interpellationen här.)

Dagen innan sammanträdet hade jag fått ett kortfattat och tämligen arrogant svar. (Du kan läsa hela Isetorps svar här.) Jag hade emellertid förhoppningar på att Isetorp skulle utveckla svaret muntligt under fullmäktiges sammanträde. Det gjorde hon dock inte. Isetorp tyckte väl inte att varken frågeställaren från Vänsterpartiet eller Vänersborgs skattebetalare var värda någon större ansträngning… Eller också har hon uppfattningen gokunge_arenaatt en bandyhall som dränerar kommunens ekonomi på runt 27-28 milj kr netto varje år och kommer att göra så under de kommande 27-28 åren inte är något problem. En uppfattning som hon i så fall delar med de socialdemokrater och centerpartister som byggde arenan för några år sedan och som Isetorp numera rustar ner Vänersborg tillsammans med.

Vänsterpartiets agerande och motstånd, och mitt eget, mot arenabygget är väl känt. Det behöver jag inte rekapitulera. Även om jag skulle ta tillfället i akt att dementera ett rykte på Facebook för ett tag sedan, att Vänsterpartiet vill riva arenan. Det vill inte Vänsterpartiet, även om det faktiskt skulle bli billigare för kommunen.

isetorpkfVäldigt ofta har Marika Isetorp och miljöpartiet stött de yrkanden och reservationer som Vänsterpartiet har lagt i arenafrågan. Som t ex den 20 februari 2012 i Barn- och Ungdomsnämnden när Vänsterpartiet helt enkelt yrkade:

”NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg”

I voteringen röstade Marika Isetorp för detta yrkande.

Men det var då det… Innan miljöpartiet fick den stora ynnesten att få arvoderade poster av sina nyblivna vänner i socialdemokraterna och centerpartiet.valflask2

Och det var också innan Marika Isetorp i besvikelse och vredesmod över att Vänsterpartiet genomskådande miljöpartiets valfläsk skrev följande rader i sin blogg den 21 juni 2014 (källa):

”Vänsterpartiet i Vänersborg har inte bara sålt sin själ, partiet verkar ha blivit, vad Kärvling brukar kalla, ett betongparti. Vänsterpartiet verkar nu vilja vara ett bihang till Socialcentern. Det nya Socialvänstercenterpartiet.”

Undrar hur miljöpartiets väljare tycker att dessa ord klingar idag? Och medlemmar?

Hur som helst, på fullmäktigesammanträdet gick Isetorp upp i talarstolen och upprepade sina intetsägande och arroganta svar som hon hade lämnat redan skriftligt.

kvartetten4altDet gav emellertid upphov till en debatt, där de både arenabyggarna Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) kom till Isetorps försvar. Miljöpartiet vill tydligen inte längre diskutera politik. Isetorp satt på sin bänk och tittade rakt fram och Per Sjödahl (MP), som faktiskt först av alla framförde tanken på typ en försäljning av arenan, hade redan lämnat sammanträdet.

Bo Carlsson, centerns starke man, konstaterade att:

”Vi [Marie Dahlin och Bo Carlsson själv?; min anm] har diskuterat den här frågan [medtillsammans Isetorp och miljöpartiet; min anm] och är överens.”

Det var faktiskt en nyhet. Bo Carlsson bekräftar misstanken att miljöpartiet har svängt och ändrat uppfattning i arenafrågan.

Marie Dahlin (S) konstaterade förnumstigt, som bara Marie Dahlin kan, att:

”oftast när vi pratar om arenan så kommer vi till ekonomin.”

Jaha… Är det konstigt? Och var det inte det som interpellationen handlade om?

skylla_ifranOch sedan kom Marie Dahlin med de vanliga beskyllningarna och undrade varför inte Barn- och Ungdomsnämnden hade vidtagit åtgärder tidigare när ansvaret för arenan låg där. Det är enligt Marie Dahlin alltid någon annans fel. Dahlin dryftade sig till och med att insinuera att det var Vänsterpartiets och mitt fel att arenan gick med förlust…

Hallå eller…?

Marie Dahlin är kommunstyrelsens ordförande och var en ivrig tillskyndare av arenabygget. Hon borde ibland, med Anders Björks ord, ”veta hut”. Kan man tycka.

Lutz Rininsland (V) var också uppe i talarstolen. Han undrade om de styrande hade diskuterat arenan någon gång under de två månader sedan interpellationen ställdes och om man i så fall hade kommit fram till några idéer eller tagit några initiativ. Rininsland påpekade också att det är isen som ligger i vägen för att öka intäkterna.

isbanaBo Carlsson svarade att det ska vara is i arenan i fortsättningen också. Carlsson öppnade däremot för att släppa in andra aktörer i arenan…

”dyker rätt förutsättningar upp så är vi beredd att diskutera dom.”

Det återstår att se… Och förresten undrar jag om några aktörer kommer att höra av sig – om en förutsättning är att isen ska ligga kvar den största delen av året…

Det handlar i varje fall inte på något sätt om att kommunledningen har tagit eller tänkt ta några egna initiativ… Så mycket förstod vi av Carlssons svar.

Vilket inte direkt var någon överraskning.

Jag avslutade fullmäktigedebatten med ett ordspråk:

”Om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget.”

bollinnehavDet är ett gammalt uttryck som betyder att om någonting inte fungerar på ett visst sätt får man lov att göra tvärt emot för att det ska fungera. Isetorp, Carlsson och Dahlin borde använda det perspektivet – det är de som har bollen, det är de som ska ta initiativet.

Men det kommer inte att hända. Därom är de tydligen överens.

Så slutsatsen av fullmäktigedebatten är att de styrande inte kommer att lyfta ett finger för att ändra på förhållandet att arenan dränerar kommunens verksamhet på 27-28 milj kr netto om året – i ytterligare 27-28 år.

%d bloggare gillar detta: