Arkiv

Archive for juli, 2015

Lekplatser

26 juli, 2015 6 kommentarer

vbg_loggVänersborg är i mångas ögon, inte minst i vänersborgarnas egna, inte alltför sällan en lekplats för politiker. Beslut har under årens lopp ofta fattats lite hipp som happ – ”går det så går det” typ. Det har varit personliga preferenser och ambitioner som varit drivkraften och då har bolinerna stundtals varit ganska lösa. Vilket har betytt att besluten har kommit före ordentliga utredningar och underlag med följd att kostnaderna har skenat.

Det största och ekonomiskt mest katastrofala beslutet var givetvis bygget av Arena Vänersborg. S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och de andra ledande socialdemokraterna, och även centerpartister, och kristdemokrater, och folkpartister, var så besjälade av sin alldeles egen ”lilla” lekplats på is (eller kanske snarare i en loge vid sidan av) att beslutet om arenan togs innan allt var ordentligt utrett. Och det ledde naturligtvis till oerhörda fördyringar. Från 140 till 300 miljoner.

interpellation_arenanI april lämnade jag in en interpellation om Arena Vänersborg. Den ställdes till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP), eftersom arenan numera, efter årsskiftet, ligger under denna nämnds ansvarsområde.

Marika Isetorp började enligt utsago att intressera sig för politik därför att hon var motståndare till arenabygget… Och som oppositionspolitiker har hon varit mycket kritisk till alla pengar som har lagts på arenan genom åren.

Interpellationen ställde frågor om Isetorp hade planer på att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg – t ex genom att hitta nya användningsområden för arenan, kanske ta bort isen och lägga konstgräs, eller genom att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, kanske bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingick. (Du kan läsa hela interpellationen här.)

interpellsvar_arenanIstorp besvarade frågorna på sitt eget lilla vis på sammanträdet i juni:

”Om någon är intresserad av att köpa Arenan bjuder jag in till diskussion. Om det kommer fram bättre idéer för hur Arenan kan användas jämfört med idag är jag lyhörd för det.”

Hur som helst, så ser jag att jag har fått något slags svar från kultur- och fritidsförvaltningen. På kommunens hemsida hittade jag av en slump en sida om arenan som hade lagts upp den 14 juli (se här). Rubriken är:

”Under våren har Arena Vänersborg fyllts med rekordmånga evenemang”

Och så räknar kultur- och fritidsförvaltningen upp en hel massa evenemang:

 • ”Kaninmässan kanin2
 • Ung Företagssamhetsmässa
 • VFKs Loppis
 • Vänersborgsgalan
 • Bomässan
 • VHCs Loppis
 • VGFs lokala och nationella gymnastiktävling
 • Äldremässan
 • Tillgänglighetsmässan
 • Studentavslutning
 • Skolavslutning – Mariedag
 • Skolavslutning – Torpa
 • Skolavslutning – Tärnan
 • Schoolsout
 • New Wine – sommarkonferens”

Och det är ju trevligt och självklart bra att arenan används, när den nu står där den står. Fast det hade ju varit mer eller mindre skandal om 300-miljoners-bygget hade stått tomt och outnyttjat…

Men samtidigt som kultur- och fritidsförvaltningen berättar om alla arrangemang kanske den skulle ha passat på att utlysa en liten frågetävling, typ:

1Vilka av ovanstående arrangemang anordnades när isen låg spolad?

På kommunens hemsida får vi dessutom veta att:

”Utöver de 15 evenemang har det även arrangerats lokala näringslivsmässor, enskilda företagsevent och seminarier.”

Så ska man lyssna till och lita på kultur- och fritidsförvaltningen så var intentionen med min interpellation om arenan totalt meningslös. Arena Vänersborg är ju bokad dagligen! Det är så många arrangemang och event så att man börjar undra om inte Vänersborgs kultur- och fritidsförvaltning anser att kommunen skulle behöva en arena till…

Men så var det där som inte sägs…

Arenan kostar Vänersborgs skattebetalare ungefär 27 miljoner kronor netto varje år. Det är 74.000 kr om dagen. Och då är ju den naturliga frågan, kan man väl tycka – hur mycket har intäkterna ökat i år med denna uppsjö av arrangemang?

Och då skulle kultur- och fritidsförvaltningens frågetävling ha sin andra fråga klar:

2Vilka av ovanstående arrangemang genererade en intäkt på 74.000 kr om dagen?

Kultur- och fritidsförvaltningen låtsas symptomatiskt nog inte om arenans kostnader…

S Anders Larssons och sossarnas alldeles egen lilla lekplats visade sig bli ett mycket kostbart projekt. Och kommer så att förbli i ytterligare 27 år. Det är inte bara de nu levande vänersborgarna som får vara med att betala för lekplatsen – alla har inte fötts än som ska vara med och bidra…

plantaget4Några av dom som ska vara med och betala i framtiden leker just nu på den senast uppförda lekplatsen, den vid Plantaget. Den här lekplatsen var betydligt billigare. Den kostade 1.650.000 kr, vilket dessutom i stort sett var inom budget. Det satsades enligt uppgift några kronor extra, eftersom det blev lite pengar över från det övriga arbetet på Plantaget.

Och till skillnad från den stora lekplatsen vid Idrottscentrum har lekplatsen vid Plantaget blivit en succé. Det har jag skrivit om förut. Det är fortfarande fullt med barn varenda dag. Det är en fröjd att gå genom det numera ljusa Plantaget (även om himlen är mörk) och se alla barn och föräldrar vid lekplatsen.

seniorI Spanien byggs andra typer av lekplatser – lekplatser för äldre. (Se här.) Anledningen är att hålla de äldre aktiverade och hälsosamma, samtidigt som de får umgås med andra äldre.

Det vore väl något för Vänersborg? En lekplats för de äldre, de som får vara med och betala den stora lekplatsen med sämre äldreomsorg.

Dessutom skulle väl politikerna i Vänersborg kunna leka på en sådan här lekplats istället för att leka med skattebetalarnas pengar i storslagna och kostnadskrävande projekt…

Debatten om KFV rasar vidare

23 juli, 2015 2 kommentarer

pinsamSå efter några pinsamma repriser på debattartiklar i TTELA (och Vänersborgaren), så kom den då äntligen. Den moderata/borgerliga debattartikeln som besvarar debattartiklarna från socialdemokraten Maud Bengtsson respektive socialdemokraterna Paul Åkerlund och Marie Dahlin samt från vänsterpartisterna i Trollhättan Fahimeh Nordborg och Tobias Sandberg. Som i sin tur var svar på en ursprunglig debattartikel av Gunnar Lidell (M) och Peter Eriksson (M). Och däremellan hade ett antal borgerliga oppositionspolitiker också ett debattinlägg…

Så här hänger debattartiklarna och diskussionerna ihop:ttela

V_logga_mindreDen 12 juli publicerade jag också en blogg i ämnet, ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om” och samma dag togs frågan också upp på Vänsterpartiets (i Vänersborg) hemsida: ”Det behövs omgående skärpning”. Dessutom hade en ”kritisk” artikel publicerats på hemsidan redan den 2 juli – ”Varför hindras Kunskapsförbundet i sin utveckling?”. Lutz Rininsland (V) hade också en blogg den 14 juli om Kunskapsförbundet, ”Går det så går det ….”.

Det finns alltså en hel del debattmaterial att sätta sig in i för att få en klarare och tydligare uppfattning om vad den infekterade debatten handlar om. Jag rekommenderar, naturligtvis, en läsning av min tidigare blogg, där jag försöker att så sakligt som möjligt beskriva problemställningarna och vad motsättningarna består i (”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”).

motsattningOenigheterna kring Kunskapsförbundet Väst handlar om ekonomi och demokrati.

Moderaterna Lidell och Eriksson och de andra borgerliga skribenterna hävdar att Kunskapsförbundets stora ekonomiska underskott måste mötas med besparingar endera på pedagogisk personal eller på skollokaler:

”Om inte elevernas undervisningskvalité sätts i fokus framför lokaler och politisk feghet måste man ifrågasätta förbundets existens.”

Moderaterna och de andra borgerliga vill att Kunskapsförbundet ska spara genom att helt enkelt gå ur ett antal lokaler och inte genom att avskeda pedagoger. Säger de i varje fall…

SocialdemokraternaSocialdemokraterna undviker att diskutera sakfrågan – de vill varken diskutera det stora underskottet eller bristen på pengar. Och då behöver de inte heller diskutera varken avsked eller att KFV ska lämna lokaler… Nä, de (liksom vänsterpartisterna i Trollhättan) pratar då uteslutande om hur lokalerna ska användas på bästa sätt…

Åkerlund och Dahlin  låtsas inte om att det finns ett ekonomiskt problem överhuvudtaget. Trots att det faktiskt är de, som de viktigaste representanterna för ägarkommunerna, som har beordrat Kunskapsförbundet att spara genom att vägra skjuta till mer pengar. Åkerlund och Dahlin skriver:

”Tillsammans ska vi hitta en lösning som ger eleverna inom KFV en god lärartäthet samt möjlighet att erbjuda utbildning i stimulerande och moderna lokaler.”

Men hur det ska gå till utan pengar berättar de inte.

attack2Bengtsson går till attack mot främst Gunnar Lidell och hans göranden, eller brist på, under den förra mandatperioden. Bengtsson framför en mycket personlig kritik mot Lidell och Eriksson:

”Ni framstår som två griniga ungar i sandlådan.”

Bengtsson glömmer två ganska viktiga saker, dels att socialdemokraterna styrde Trollhättan den förra mandatperioden och dels att socialdemokraterna numera också styr Vänersborg. Det betyder att socialdemokraterna i Trollhättan och Vänersborg tillsammans kan de göra vad de vill med Kunskapsförbundet denna mandatperiod…

Och framför allt glömmer Bengtsson att socialdemokraterna, som hon själv tillhör, i både Trollhättan och Vänersborg har sagt nej till mer pengar till Kunskapsförbundet…

En intressant notering i sammanhanget är att Åkerlund och Dahlin skriver:

”Vi som representerar majoriteten i de båda kommunerna.”

sverigedemokraternaDen enda majoritet som Marie Dahlin (S) kan mena är den som har röstat igenom de viktigaste besluten i Vänersborgs kommunfullmäktige under våren, särskilt då budgeten för 2016. Den majoriteten bestod av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet samt – sverigedemokraterna!

Anmärkningsvärt – och beklämmande.

pudelDet stora underskottet och bristen på pengar är, som sagt, själva pudelns kärna…

Den ekonomiska frågan existerar inte heller för de två vänsterpartisterna Nordborg och Sandberg från Trollhättan. Eller rättare sagt, underskottet ordnar sig på något ”mystiskt” vis:

”Eriksson är frustrerad över att KFV inte når en ekonomisk balans år 2016”

Tja, det är väl inte en helt konstig eller förvånande ”frustration”. Det var ju faktiskt hela ägarsamrådet som den 27 maj sa:

”Situationen diskuterades och målet med ett förbund i ekonomisk balans år 2016 kvarstår.”

svangremÄgarsamrådet uttalade alltså ett både tydligt och kraftfullt krav på besparingar. Och i ägarsamrådet sitter en majoritet socialdemokrater, vänsterpartiets allierade i styret av Trollhättan. (De här personerna representerar ägarkommunerna: Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S) och Peter Eriksson (M) från Trollhättan och Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) från Vänersborg. Notera då också att centerpartiet är med och styr i Vänersborg.)

Så när vänsterpartisterna fortsätter sin debattartikel och skriver:

”Vi har en annan ambitionsnivå som är högre och vi är medvetna om att den kostar pengar.”

honest… så hör det väl till vanlig politisk hyfs att också berätta var pengarna ska tas ifrån – eller om det ska tillskjutas nya…

Vilket diskussionen faktiskt handlar om. Både i TTELA:s spalter och i Kunskapsförbundet.

Därför kommer Lidell och Eriksson tillbaka till den ekonomiska frågan i gårdagens debattartikel. Denna gång för övrigt med några nya undertecknare (några av de gamla undertecknarna har ”fallit ifrån”, kanske på grund av semestertiderna).

Lidell och Eriksson m fl skriver:

”Kärnfrågan försöker de dribbla bort, men den är fortfarande:
Varför skall pengarna läggas på alltför stora lokaler till priset av att säga upp lärare när kommunerna ligger så nära varandra som de gör?”

Och jag kan hålla med – det här är ju kärnfrågan. Om nu socialdemokraterna i ägarkommunerna säger nej till både mer pengar och till besparingar i lokaler, så återstår ju bara att avskeda fler lärare.

pengar_faOch det finns alltså inget beslut om att skjuta till mer pengar. Vilket för övrigt är helt nödvändigt. Det går i praktiken varken att avskeda fler lärare eller gå ur några lokaler redan i höst.

Ur direktionens protokoll den 29 april:

”Möjligheterna att genom lokalanpassning respektive flytt/sammanslagningar av gymnasieprogram få budgeten i balans redan 2016 är nu uttömda.”

Hyresavtalen har ofta uppsägningstider på 2 år.

Men från nästa läsår och framåt, då är det skarpt läge. Då står förbundet inför besparingar på lokaler eller lärare… Såvida det inte skjuts till mer pengar. Men de besluten måste fattas snarast…

trollhattanJag är tämligen säker på att Vänsterpartiet i både Vänersborg och Trollhättan anser att gymnasieutbildning och vuxenutbildning är ett måste att satsa på. Sedan tror jag, liksom de flesta andra, att det måste ske en effektivisering i lokalfrågan. Så klart. Det borde vara helt uteslutet att överhuvudtaget tänka tanken på att avskeda pedagoger. Som Kunskapsförbundet redan har varit tvunget att göra. (Efter förbundets start 2013 reducerades personalstyrkan, eftersom elevkullarna var betydligt mindre. Det här borde ha gjorts innan förbundet bildades, men på grund av olika skäl, feghet?, så gjordes det inte utan frågan sköts till förbundet. Med andra ord, Kunskapsförbundet ärvde både för mycket personal och för stora lokaler i en tid när ett minskande elevantal också gav minskade inkomster.)

riva_haretMen, som faktiskt Lidell och den borgerliga oppositionen skriver, lokalfrågan skjuts framåt hela tiden. Socialdemokraterna och de andra styrande vågar inte ta i frågan. De bara utreder och utreder. Och Kunskapsförbundets tjänstemän river sina hår i frustration. De om några är frustrerade… Mycket mer frustrerade än Lidell och Eriksson. Jag lovar.

Och om sanningen ska fram, visst är det mycket ”bypolitik” inblandat. Typ, ska Trollhättan behålla Elefanten så ska minsann Vänersborg få ha kvar Vänerparken… Även om jag har förståelse för att Trollhättan vill ha ”sin” teknik och Vänersborg ”sin” musik…

voteringDen andra debattfrågan handlar om demokratin. Den skrev jag ganska mycket om i min förra blogg (”Kunskapsförbundet – det här handlar det om”). Fast det handlar ändå inte om den. Socialdemokraterna, och vänsterpartisterna i Trollhättan, vill nämligen inte ta i denna fråga. De undviker frågan helt. Inte ett ord. Och då finns den inte. Eller?

Mina partivänner Nordborg och Sandberg i Trollhättan är dock noga med att betona att vänsterpartiet också är med och styr i Trollhättan:

”…efter valet 2014 är partierna S, V och Mp som regerar i Trollhättan. … alla beslut förankras även med oss i samarbetspartierna V och Mp”

Nu vet jag inte riktigt vilka beslut om eller i Kunskapsförbundet som Nordborg och Sandberg menar. Vad jag förstår så har inga beslut fattats. Varken om mer pengar eller om lokaler. Det har bara fattats beslut om att avskeda 45 lärare… (Ett beslut som för övrigt fattades av förbundets tjänstemän på grund av politikens sparkrav. Politikerna i förbundet informerades om detta på sitt sammanträde den 27 maj, något som föranledde Lutz Rininsland (V), men ingen annan, att lämna en skal_vagg2reservation.)

Sedan har jag svårt med att styrande partier fattar beslut mellan skål och vägg, utan egentlig insyn från andra politiker eller allmänheten. Nu vet jag inte om det fungerar så i Trollhättan, jag har ju bara erfarenheter från Vänersborg att luta mig mot…

För Maud Bengtsson kan väl ändå inte mena bara de styrande partierna i Trollhättan när hon skriver:

”Jag förväntar mig konstruktiva och seriösa möten under hösten som leder fram till en bra lösning.”

kunskapsforbundet_vastNYDet finns mycket att säga om den demokratiska processen i Kunskapsförbundet. Mycket har jag som sagt redogjort för i min förra KFV-blogg (här). I gårdagens debattartikel lyfter Lidell, Eriksson och den borgerliga oppositionen återigen demokratifrågan:

”Vi hävdar också att denna typ av beslut skall beredas på ett demokratiskt sätt, där beslut inte bara meddelas vid sittande bord efter att Socialdemokraterna i Trollhättan och Vänersborg har träffats.”

Vi får se om Lidell, Eriksson och de andra får några svar. Och det ska också bli spännande att se om socialdemokraterna i Trollhättan och Vänersborg kan ”trolla” fram några nya miljoner till Kunskapsförbundet.

.

PS. På Vänsterpartiets (i Vänersborg) hemsida och på Lutz Rininslands blogg kan du ladda ner både protokoll, reservationer och motioner som V Vbg lagt i frågan – klicka här, här och här.

Sommar i Vänersborg

19 juli, 2015 2 kommentarer

smultronstolpe0Det var faktiskt senare på precis samma dag som jag skrev om mina smultron (se här), som jag upptäckte att någon hade kört på en av mina staketstolpar. Jag blev först förvånad och sedan något fundersam, men så småningom började i stället ångesten sakta men säkert växa inom mig… Var det Gatuenheten som hade gjort ett försök till inbrytning i trädgården – på jakt efter mer ogräs? Som de ytterst noggranna och plikttrogna kommunala inspektörerna kallade mina smultron… Var det krig på gång?

Eller var det kanske någon fiskmås som i ett blint hysteriskt anfall mot någon fiende hade krockat med stolpen?fiskmasungar

De senaste dagarna har de gnälliga och skrikande fiskmåsungarna försvunnit. Såvida de inte har krockat med stolpar, eller bilar, eller stött på någon jägare (det finns ju en del sådana i Vänersborg, inte minst bland våra politiker…), så antar jag att de nu har blivit flygfärdiga och flugit iväg till sjöss eller var de nu bosätter sig efter att ha terroriserat Nordstan i några månader. Fast när jag läser Metro så verkar fiskmåsarna ha flyttat till Cornwall i England…

Och i England regerar en handlingskraftig premiärminister. På gott och ont i och för sig, men i det här fallet bara på gott. Premiärminister Cameron vill nämligen starta krig mot de aggressiva fiskmåsarna (se här). De boende i Nordstan önskar väl att Vänersborg någon gång också skulle styras av någon handlingskraftig politiker som ville ta tag i fiskmåsproblemet… (I Stockholm har de tydligen planterat in pilgrimsfalkar som tar ”hand om” fiskmåsarna. Jag tror minsann att det ska bli ett vallöfte…)

fiskmasunge_2genMen säg den glädje som varar. Direkt efter att de äckliga fiskmåsungarna flugit iväg, eller krockat, så… Vad hör man? Jo, fler gnälliga och ynkliga pip från hustaken. Igen! Nästa generation av denna erbarmliga och onödiga fågelart har kläckts…

Och inte heller har någon hört av sig om skadan på staketstolpen. Men vem vet – det kanske snart dyker upp ytterligare ett föreläggande från kommunen i brevlådan…

På tal om jagande politiker… Alla politiskt intresserade vänersborgare väntar väl på att Gunnar Lidell (M) och Peter Eriksson (M) ska komma med ett rappt och tufft svar på de debattartiklar som deras ursprungliga artikel om Kunskapsförbundet Väst har gett upphov till. Men än har inget publicerats i TTELA. Däremot kan vi i TTELA läsa andra debattartiklar – som har publicerats både två och tre, eller är det fyra?, gånger tidigare…

ursand_bat3Nä, då är det bättre att fördriva tiden med att ta en båttur till Ursand. Som förresten TTELA:s reporter också har gjort. Det var lite av nostalgi över min båtresa. En likadan upplevelse hade jag nämligen som barn på 60-talet… Fast på den tiden fanns det ingen bar i båten…

På 60-talet var det nämligen Ursand som gällde för vänersborgsungdomarna, i varje fall för de som växte upp i Bangatekvarteren.

ursand_bat2Vem minns inte simskolan som började direkt efter skolavslutningen (på den tiden hade kommunen råd med gratis simskola). Bussen gick från Östra skolan till Vänerns 15-gradiga vatten. Och då var det ändå varmt i vattnet! Jag kommer ihåg när Arne Andersson med sin bestämda tordönsstämma tvingade oss elever att göra bentag, först i sanden och sedan några meter ut i vattnet, när temperaturen endast uppgick till 12 grader… Fast det blev riktiga män och kvinnor av oss. Inte tal om annat. I varje fall till slut. För egen del tog det faktiskt 4 somrar av idogt tränande av ben- och armtag innan jag till slut kunde kasta flytvästen vid bryggorna på Ursand och ta de första trevande simtagen utan hjälpmedel.

Men de vänersborgare som växte upp med simskolan på Ursand har sedan dess aldrig ryggat för lite kallt badvatten… Till skillnad från många i de yngre generationerna som lärde sig simma i uppvärmda bassänger.ursand_bat1

Det var en trevlig båttur till Ursand. Det är inte så ofta man betraktar vårt vackra Vänersborg från sjön. Båtturen rekommenderas.

Turen till Ursand tar cirka 25 minuter. Och det var faktiskt ganska många människor på Strömkarlen, som båten heter. Det verkade dock som det var mest turister. Det intrycket höll också i sig när man kom fram till Ursand. Det syntes inte till några vänersborgsungdomar.

ursand_pic_to_sendDet råder delade meningar om Bert Karlssons Ursand. Det är mycket plast och smaklösa ”dekorationer” på Berts ”nya” Ursand. Inte tal om annat. Och jag tror att många av oss urvänersborgare ser med viss skepsis på hur vårt gamla smultronställe har förändrats, och kommersialiserats. Men samtidigt har Ursand rustats upp på ett välbehövligt sätt. Det var ganska nedgånget och förfallet innan Bert kom dit. Inte tal om annat.

Och visst drar campingen en del turister till Vänersborg som ger både inkomster och arbetstillfällen till kommunen.

Jag fick av en slump syn på ett blogginlägg om Ursand – skrivet av en turist med stor erfarenhet av Ursand. Inlägget innehöll både ros och ris, och det är klart läsvärt. Bloggen heter ”Ursandsområdet och Dalboskogen behöver vårdas med gemensamma krafter!” och har ett annat perspektiv än vänersborgarens. (Det visade sig att bloggaren Egon Frid var vänsterpartist, men det har inget med det här att göra. Jag har själv, som Egon Frid nämner i sin blogg, skrivet ett antal bloggar om Bert Karlsson och Ursand. Är du nyfiken på dem så hittar du dem lättastursand_bat genom att välja ”Ursand” under ”Kategorier” en bit ner i den högra spalten – eller helt enkelt genom klicka här!)

På hemresan från Ursand så var det återigen en del människor med på båten. Och det var faktiskt några barnfamiljer som åkte hem – till Vänersborg.

plantaget_juli2På väg hem från Fisketorget till fiskmåsungarna i Nordstan så passerades det ”nya” Plantaget. Och säga vad man vill om förändringen – det är alltid folk numera i Plantaget. Och det är oerhört positivt. Tidigare var det ju nästan alltid tomt i skuggan under de höga träden.

Och lockas människor in till stan tack vara förändringen av Plantaget så var det definitivt en bra förändring.

På tal om Plantaget så fick jag en gammal ELA (Elfsborgs Läns Annonsblad som den hette förr) från den 16 juni 1944 i min hand. Det är sant. 1944!!

ela1944I numret finns en artikel om borgmästare Sandéns och stadsfullmäktigeordföranden Anderssons förhoppningar beträffande Vänersborgs framtid.

Borgmästare Sandén talar om att anlägga fler promenadvägar längs Vänerstranden, och så kommer han till Plantaget:

”Plantaget bör staden se upp med i tid. Träden äro gamla och dåliga, och för återväxten måste nog åtgärder vidtagas, så att inte hela plantaget en vacker – eller rättare ovädersdag går över styr med buller och brak. Men jag lutar åt den uppfattningen att man skulle kunna så att säga ‘dra upp gardinen’ något, varigenom kyrkan bättre kommer till sin rätt. En dylik gallring kräver mycken eftertanke och pietetsfullt utförande.”

borg_sandenDet verkar som om borgmästare Sandén var lite före sin tid, han tycks ha varit en riktig framtidsman. Jag undrar vad människorna säger om 71 år när de ser tillbaka på år 2015? Att Marie Dahlin var lite av en framtidskvinna…?

ELA-reportern Oscar Andersson avslutar artikeln med en liten betraktelse:

”Vilken vila och ro är det inte att från Skräcklan eller Dalaborg se ut över den vackra vattenspegeln, som öppnar sig för ögat, där båtar eller fiskmåsar ge liv och rörelse åt tavlan.”

Fiskmåsar…? Journalisten bodde definitivt inte i Nordstan…

Ostindiefararen

15 juli, 2015 6 kommentarer

ostindie_2Så var det det där med Ostindiefararen… Idag hade Vänersborgaren en slags ”hyllningsartikel” till Ostindiefararens besök i Vänersborg – en artikel som var till förväxling lik den som TTELA hade i lördags.

Jag har också fått några mail i frågan och dessutom har en liten diskussion pågått på Facebook (i gruppen ”Innerst inne är vi alla Vänersborgare”) om kostnaderna för besöket. Och om det var värt pengarna.

Ostindiefararens hamnstopp i Vänersborg kostade Vänersborgs kommun 300.000 kr (exklusive moms). Och det är ju faktiskt en del pengar. Pengarna var enbart för att Ostindiefararen skulle ankra till i kommunen. Avgiften, de 300.000 kr, kallas för Appearance Fee. Beslutet att betala denna summa togs av en enig kommunstyrelse den 1 april i år.

Kommunen förband sig också att upplåta kajplats och att göra i ordning området i hamnen. Det skulle till exempel finnas möjlighet att sätta upp en mindre tältby i hamnen, utan kostnad för Ostindiefararen naturligtvis. Dessutom skulle kommunen ordna diverse saker som staket och färskvatten etc.ostindie_3

Och, inte minst, att marknadsföra Ostindiefararens besök:

”i den omfattning som mottagande stad bedömer rimlig för att ge ett publikflöde på ca. 4.000 personer/heldag under skeppets besök.”

Jag vet inte hur mycket det här övriga kostade kommunen. När jag via ett mail ställde frågan, så fick jag till svar att det var sammanlagt 300.000 kr och inget mer. Men i Karlstad, där Ostindiefararen också har lagt till, räknade kommunen med omkostnader på omkring 200.000 kr, kostnader som då skulle läggas till Appearance Fee-pengarna. (Se här.)

På Facebook tyckte de flesta att det var värt 300.000 kr att få Ostindiefararen att anlägga Vänersborg. (Att det kunde vara några hundratusen till i omkostnader var nog inte känt.) Det är emellertid som så ofta svårt att diskutera på Facebook – de som ifrågasatte kostnaden fick bara höra att de ”gnydde”. Och sådana ”argument” tar naturligtvis död på alla seriösa diskussioner.

ostindie_vanerntourEn del kommuner har vad jag förstått avstått från besök av Ostindiefararen på grund av de höga kostnaderna. I Lidköping tog man emot besök, enligt uppgift, under förutsättning att kostnaderna delades lika mellan kommunen och Sparbanksstiftelsen. Och i Åmål var beslutet oenigt. Den politiska oppositionen tyckte att det var för dyrt…

Var 300.000 kr för dyrt för Vänersborgs kommun?

Kostnaderna för besöket måste naturligtvis ställas mot dels vad pengarna skulle ha kunnat användas till i stället och dels om satsningen i sig verkligen är värd pengarna.

Missförstå inte. Naturligtvis är Ostindiefararen ett fantastiskt skepp, det förnekar ingen. Ingen förnekar heller att Ostindiefararens ankomst till Vänersborg gav publicitet och en del good-will till kommunen. Och att besöket lockade människor både till kommunen och till stans restauranger och affärer var också något positivt…

Enligt massmedia, som redovisar siffror från Visit Trollhättan Vänersborg, så besöktes Ostindiefararen av 6.810 personer. Det var personer som betalade för att gå ombord. Biljettintäkterna gick för övrigt oavkortat till Ostindiefarararen. Enligt Visit var det ytterligare 9.500 personer som kom till det så kallade eventområdet och tittade på skeppet från land. Det låter för all del i mina öron något överdrivet. Men mycket folk var det.

ostindie_kaptenVi ska inte heller förglömma att kommunen för sina pengar och sina förpliktelser fick rätt till en VIP-mottagning för upp till 6 personer, där skeppets kapten skulle bjuda på förfriskningar och tilltugg i sin kajuta. Huruvida detta erbjudande utnyttjades har jag emellertid ingen aning om. Kommunen erhöll också 100 fribiljetter till skeppsvisning. 51 av dessa biljetter delades ut till kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter (jodå, jag fick också en, som jag utnyttjade) och ytterligare tre biljetter till några andra i kommunen. Däremot räckte inte biljetterna till ersättarna i fullmäktige.

De övriga biljetterna (=46 stycken) delades enligt Visit Trollhättan Vänersborg ut till lokala hamnsponsorer och företag. Så det fanns tydligen sponsorer som hjälpte till med omkostnaderna. (De där 200.000 kr som Karlstad räknade med att kommunen också skulle stå för.) Fast jag vet inte, jag har fortfarande inte fått något svar på en direkt fråga till Visit om detta. (Kanske på grund av semester?) Men har sponsorerna fått dela på 46 biljetter så måste det vara ett ganska stort antal sponsorer…

Men frågan är fortfarande – var det verkligen värt upp mot en halv miljon kronor för att Ostindiefararen skulle lägga till i Vänersborg? Är kommunens pengapung såpass tjock att den ska sponsra ett sådant här evenemang?

visit_loggVisit Trollhättan Vänersborg har tydligen gjort en utvärdering, förra fredagen. Det är den utvärdering som TTELA och Vänersborgaren grundar sina artiklar på. Och det är den utvärdering som Visit Trollhättan Vänersborgs VD Maria Engström-Weber har som grund när hon intervjuas i de båda tidningarna.

Det räknas upp gästnätter på hotell och Ursand Camping. Men sedan skriver media:

”Hur många fler nätter besöket har genererat jämfört med en vanlig sommarhelg har man inte tittat på än.”

Och vet man inte det så är siffrorna faktiskt tämligen meningslösa. Det sägs också att de personer som kom till stan tack vare Ostindiefararen har spenderat 800 kr per person i Vänersborg – på hotell, restauranger och affärer. Jag hoppas att det är så, men siffrorna tycks mig vara mest fromma förhoppningar.

Men är det så att hotell, restauranger och affärer har tjänat en massa extra pengar, så borde de ju faktiskt vara med och sponsra Ostindiefararens besök i Vänersborg – skattebetalarna skulle kanske inte ens behöva stå för Appearance Fee-avgiften på 300.000 kr? För frågan är ju faktiskt också om kommunens skattebetalare ska betala för evenemang som privata företagare drar ekonomisk nytta av…

Visst… Vädret var kanon, besökarna var många och alla sa ”wow”. Men var det värt det? Det är fortfarande frågan. Och… Är det rimligt att satsa pengar på evenemang av den här typen samtidigt som kommunen drar ner på resurserna till barnen och eleverna, de gamla och sjuka…?

ostindie_loggFast… Ska jag vara ärlig. Jag tror att svaret på frågan ändå är ja. Även om jag inte har alla ekonomiska fakta på bordet så tycker jag att Vänersborg med sin långa sjöfartshistoria gjorde rätt som lade ut 300.000 kr på att få Ostindiefararen att stanna upp här.

Hela Ostindiefararens ”expedition” runt Vänern går för övrigt under namnet Vänern Tour – och det vore väl konstigt om den enda kommun som bär Vänerns namn inte förärades med ett besök?

Kunskapsförbundet – det här handlar det om

kunskapsforbundet_vastNYDiskussionens vågor går höga i och om Kunskapsförbundet Väst, kommunalförbundet mellan Trollhättan och Vänersborg gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kunskapsförbundet Väst (=KFV) startade som bekant sin verksamhet den 1 januari 2013. Målet med det nya kommunalförbundet var att öka utbildningskvaliteten, skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, öka Vänersborgs och Trollhättans långsiktiga attraktionskraft och att de frivilliga skolformerna skulle vara en drivkraft i samhällsutvecklingen. Och nu avskedar Kunskapsförbundet 45 lärare – och kommer att gå från en lärartäthet på 8,9 lärare per 100 elever på gymnasiet till en lärartäthet på 7,5 lärare per 100 elever… Det är bland de lägsta siffrorna för hela landet.

ttelaDen pågående offentliga debatten i TTELA började med en debattartikel av moderaterna Gunnar Lidell och Peter Eriksson (se här). De fick snabbt svar av Maud Bengtsson (S) (se här) och i torsdags publicerades ytterligare en debattartikel (se här) signerad av delar av den borgerliga oppositionen i Trollhättan och Vänersborg.

Det kan nämnas att i Trollhättan styr socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, medan Vänersborg styrs av socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet. Och det gör det inte lättare. I Trollhättan är centerpartiet i opposition och tycker en sak, i Vänersborg är centern med och styr och tycker en annan. Samma sak med vänsterpartiet, partiet deltar i styret i Trollhättan, men är i opposition i Vänersborg.

Tonläget i debatten är högt och några slag under bältet har också utdelats, framför allt av Maud Bengtsson (S).

fragande2Men vad handlar diskussionen om?

Det är två frågor som står i fokus, ekonomi- och demokratifrågorna.pengapase2

Kunskapsförbundet har under hela sin existens dragits med ett stort underskott. Det beror främst på att förbundet startade sin verksamhet med underskott, ett underskott som KFV ärvde från sina ägarkommuner. Det uppgick till nästan 30 milj kr. Underskottet har allt eftersom blivit mindre, men det är fortfarande ett stort minus i budgeten. Och ägarkommunerna, dvs Vänersborg och Trollhättan, vill inte ge Kunskapsförbundet täckning för underskottet. Det framfördes senast på ett möte i ägarsamrådet den 27 maj.

Ett ägarsamråd är ett samråd/möte mellan representanter för ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg samt presidiet i Kunskapsförbundet. Representanter för ägarkommunerna är kommunalråden från Trollhättan Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S) och Peter Eriksson (M) och från Vänersborg Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). KFV:s presidium består av Maud Bengtsson (S, från Trollhättan), Kenneth Borgmalm (S, från Vänersborg) och Sofia Lindholm (C, från Trollhättan).

svangremÄgarkommunerna ville alltså inte ge KFV täckning för underskottet, enligt prognosen 9 milj kr (trots att 45 lärare avskedas). I protokollet från den 27 maj uttrycktes det på detta sätt:

”Situationen diskuterades och målet med ett förbund i ekonomisk balans år 2016 kvarstår.”sparkad

Det innebar att förbundet i stort sett bara hade två alternativ att välja på – att göra sig av med lokaler eller att avskeda ännu fler lärare.

På mötet beslutades att KFV skulle titta närmare på lokalfrågan:

”Ägarsamrådet beslöt att uppdra åt direktionen för Kunskapsförbundet Väst att vid ett extra ägarsamråd den 24 juni redovisa effekter av att koncentrera verksamheten till lokalerna i Birger Sjöberg-, Nils Ericsson- och Magnus Åberggymnasierna, det vill säga att lämna lokalerna i Vänerparken och Elefanten.”

vanerparkKommunalråden gav som synes tydligt uttryck för att Kunskapsförbundet skulle lämna lokalerna i Vänerparken (Vänersborg) och Elefanten (Trollhättan). Alla verkade tämligen överens om att det fanns alltför dyra lokaler i verksamheten.

I Kunskapsförbundet togs detta uppdrag på allvar och en arbetsgrupp tillsattes för att utreda lokalfrågan. Till ägarsamrådet den 24 juni var utredningen klar.

KFV hade utarbetat tre förslag för att spara pengar på lokaler, allt enligt uppdraget.

I underlaget konstaterades att KFV:s behov av lokaler täcks av Birger Sjöberg-, Nils Ericsson- och Magnus Åberggymnasierna. Kunskapsförbundet skulle därmed kunna lämna lokalerna i Vänerparken och Elefanten. Förbundet menade att man skulle kunna ha all vuxenutbildning på en skola och gymnasieskolor på två. Det skulle då också innebära att förbundet inte hade några dubbla gymnasieprogram. Med detta alternativ skulle Kunskapsförbundet kunna göra en besparing på 14-18 milj kr per år.

I de två andra förslagen handlade det bland annat om flytt av några gymnasieprogram och att vuxenutbildningen skulle bedrivas i fler skollokaler. Besparingarna skulle därför bli betydligt mindre, från noll till 9 milj kr, med de andra alternativen (beroende på vilket alternativ som antogs).

paul_thnPå ägarsamrådet den 24 juni, dvs när kommunalråden (på detta möte deltog inte Gunnar Lidell, som hade förhinder) återigen sammanträdde med Kunskapsförbundets presidium, så sa Trollhättans starke man Paul Åkerlund (S) ifrån – och jag citerar ur protokollet:

”Ordföranden [dvs Paul Åkerlund; min anm] meddelade att alternativ 1 inte är aktuellt. Vuxenutbildning och gymnasieutbildning ska bedrivas på de båda orterna. Gymnasieprogrammen skall bedrivas på den ort där det sker idag.”

Det sägs att det gick till så att Paul Åkerlund (S, Trollhättan) helt enkelt vägrade att gå med på att lägga ner Elefanten (i Trollhättan) och då kontrade Marie Dahlin (S) med att då skulle inte heller Vänerparken lämnas…

Det blev också ägarsamrådets beslut och därmed försvann Kunskapsförbundets möjligheter att spara mer betydande belopp på lokaler. Vad jag förstår så var det bara Peter Eriksson (M) från Trollhättan som var mot detta beslut. Det verkar som Sofia Lindholm (C) från Trollhättan deltog i beslutet, trots att hon tillhör en av undertecknarna i den senaste debattartikeln (se här). Det här sista förstod jag först inte, men jag tror att det beror på att Lindholm inte ansåg att ägarsamrådet hade befogenhet att fatta ett sådant här beslut (mer om det senare).

moneyFöljden av ”beslutet” (eller viljeinriktningen?) innebär naturligtvis för Kunskapsförbundet att ännu fler lärare måste avskedas. Eller? I den sistnämnda debattartikeln (den här alltså) står det:

”de två kommunalråden [meddelar] att man är villig att skjuta till pengar till KFV.”

Och enligt säkra källor lovade Åkerlund och Dahlin det. Vilket förvånar mig storligen. Inte för att jag är emot att KFV får mer pengar, utan för att Vänersborg nyligen har fattat beslut om budgeten för 2016. Och i den finns inga ytterligare pengar till Kunskapsförbundet. Det fanns ju inte ens pengar i budgeten till förskolan och grundskolan i Vänersborg! Och Marie Dahlin (S) var oerhört tydlig under budgetdebatten med att det sedelpressinte fanns några mer pengar att dela ut:

”Det finns ingen sedelpress i källaren.”

Och hur Marie Dahlin på sittande möte kan utlova mer pengar till Kunskapsförbundet bara någon vecka efter att Vänersborgs fullmäktige har fattat sitt budgetbeslut förstår jag inte.

nomoneyDessutom hade ju samma ägarsamråd bara en månad tidigare (den 27 maj) vägrat att att ge Kunskapsförbundet mer pengar…

Här kan man väl stanna upp ett slag och fundera på – vad är det som händer? Är det något slags politiskt spel? Ett socialdemokratiskt politiskt spel? (Hör ett annat ”politiskt spel” här!)

demokratiOch det leder över till nästa trätoämne. Om demokratin.

Ägarsamrådet fattade ytterligare ett beslut i frågan om lokaler och ekonomi.

Bo Carlsson (C) yrkade att de båda ordförandena i respektive kommunstyrelse i Trollhättan och Vänersborg, dvs Paul Åkerlund (S) och Marie Dahlin (S), tillsammans med presidiet i Kunskapsförbundet, dvs Maud Bengtsson (S), Kenneth Borgmalm (S) och Sofia Lindholm (C), ska träffas och samråda om lokalbehov. Fyra socialdemokrater och en centerpartist från oppositionen i Trollhättan, tillika partikamrat med Bo Carlsson, ska alltså i praktiken fatta beslut i frågan. Det blev också ägarsamrådets beslut.

Bo Carlsson motiverade varför andra än KFV:s egna representanter ska delta:

”Kunskapsförbundet hyr lokaler av ägarna, dvs kommunerna. Lokalförändringar får därför ekonomiska konsekvenser för kommunerna och detta behöver vägas in i arbetet innan beslut fattas.”

Och det här är intressant. Kunskapsförbundet ska alltså, enligt ägarsamrådet, ta hänsyn till ägarkommunernas ekonomi och inte bara till den verksamhet som de är satta att styra och förvalta…

paragrapheDet finns framför allt tre dokument som reglerar hur Kunskapsförbundet Väst ska fungera, Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst, Konsortialavtalet och Direktionens reglemente.

Dessa styrande dokument är fastställda av de två kommunernas högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det innebär också att de bara kan ändras av fullmäktige. Men ägarsamrådet skapade under sittande sammanträde trots detta ett nytt beslutsforum. En arbetsgrupp. Ett beslutsforum som inte återfinns i styrdokumenten!

Det är anmärkningsvärt!

Och inte nog med det. Den är inte bara formen det handlar om, det är också innehållet.

I Konsortialavtalet står det:

”Förbundet ska ha en ovillkorlig rätt att säga upp en lokal för avflyttning per det månadsskifte som infaller närmast efter att 24 månader passerat efter lämnad uppsägning.”

ojojKunskapsförbundet har en ”ovillkorlig rätt att säga upp en lokal”! Denna rätt tog ägarsamrådet bort så där hux flux!

Oj, oj…

Demokratin tycks inte stå högt i kurs bland socialdemokraterna i Vänersborg (fast det vet vi sedan förut) och i Trollhättan. Här går man emot de styrande dokumenten utan att blinka en sekund. Och det här förfarandet från de socialdemokratiska kommunalråden ställer frågan om demokratin i Kunskapsförbundet på sin spets.

Kunskapsförbundet Väst styrs av den så kallade förbundsdirektionen (=direktionen). Direktionen består av 14 ledamöter och 14 ersättare, hälften utses av Trollhättan och den andra av Vänersborg. Det är respektive kommuns (fast Trollhättan kallar ju sig ”stad”) fullmäktige som utser ledamöterna. Det är direktionen som styr förbundet, det är direktionen som fattar alla beslut.

I vissa fall ska direktionen lyfta frågor till ägarsamrådet (i ägarsamrådet sitter alltså kommunalråden, se ovan). I § 6 i förbundsordningen står det:

”Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd.”

samtalOch då är frågan, vad har ägarsamrådet för funktion i sammanhanget? Det är inte riktigt helt lätt att reda ut, men jag tror att jag har fått bra kläm på det hela…

Det torde bara finnas en förklaring till varför det heter ägarsamråd. Nämligen att det handlar om samråd. Det står inte heller något i förbundsordningen om att ägarsamrådet har rätt att fatta beslut. ”Hänskjuta ärenden” då, kan inte det uppfattas som att ägarsamrådet ska fatta beslut? Jag tycker inte det – för i så fall borde det stå så i förbundsordningen. Skrivningen kan, vad jag förstår, bara tolkas som att direktionen informerar, rådgör med och/eller inhämtar synpunkter från ägarkommunerna i ägarsamrådet. Inget annat.

Det står dock också § 12:

”Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som förbundsmedlemmarna gemensamt beslutar att anta för förbundets verksamhet.”

questionTrollhättan och Vänersborg kan således ge direktiv och riktlinjer till Kunskapsförbundet. Och det har de ju gjort i och med att respektive fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen. Kan de ge andra, löpande direktiv – i t ex ärenden av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”? Ja, det framgår ju faktiskt inte riktigt, men jag antar det. Annars skulle det väl inte stå så i förbundsordningen? Eller?

Något som tycks helt klart är i varje att ska någon ge direktiv så är det förbundsmedlemmarna, dvs kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Eller kanske kommunstyrelser? Förbundsordningen:

”Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas
uppsiktsansvar.”

Kanske innebär uppsiktsansvar också att ge direktiv?

domare_kortDet torde i varje fall stå helt utom diskussion att det som händer i Kunskapsförbundet strider mot förbundsordningen. Det kan aldrig vara ägarsamrådet som fattar några beslut. Så när Paul Åkerlund (S) och Marie Dahlin (S) lägger sig i lokalfrågorna så strider det mot paragraferna. Fast det struntar de kanske i… Det tycks som om de tror att är man ordförande i en kommunstyrelse så bestämmer man allt… Själv.

Det finns en diarieförd handling som illustrerar det här sistnämnda på ett tydligt sätt – ett mail som visar både att demokratin inte fungerar och att kommunalråden tar sig friheter som överskrider alla gränser för det tillåtna. Det är Kunskapsförbundets högste tjänsteman, Johan Olofsson, som har fått ett SMS från smsKunskapsförbundets ordförande Maud Bengtsson (S). I den diarieförda handlingen citeras SMS:et.

Maud Bengtsson SMS:ar den 25 juni, dvs dagen efter ägarsamrådet:

”Jag vet att Paul [=Åkerlund; min anm] förstår allvaret även om han kanske inte uttryckte det riktigt så tydligt på mötet igår.”

Oerhört intressant. Maud Bengtsson ser sig tvungen att tolka, eller kanske tillrättalägga, vad hennes partikamrat och ordförande i Trollhättans kommunstyrelse, den mycket rutinerade Paul Åkerlund egentligen menade… Fast menade Paul Åkerlund något annat än det som står i protokollet?

SMS:et fortsätter, och här syns tydligt vem det är som bestämmer…

”Han [dvs Paul Åkerlund; min anm] har nu fått en rapport om vad vi har bestämt om de 15 tjänsterna. Jag har stöd hos honom för detta självklart.”

Marie_DahlinVad hade hänt om Paul Åkerlund inte hade stött detta? Man kan bara gissa… Det är också intressant att se att det inte sägs ett ord om vad Marie Dahlin anser. Det är Paul Åkerlund som är viktig. Det är Paul Åkerlund som bestämmer. Jag undrar vad socialdemokraterna i Vänersborg och Marie Dahlin själv säger, eller i varje fall tänker, om detta?

Drar jag för långtgående slutsatser av SMS:et? Jag drar samma slutsats som Johan Olofsson. Han skriver i den diarieförda handlingen:

”Maud har sagt okej till 15 extra lärartjänster under hösten. Paul Åkerlund har godkänt detta.”

Maud Bengtsson är ordförande i Kunskapsförbundet, men det är mindre viktigt. Det viktigaste är att Paul Åkerlund har godkänt det…

En liten anmärkning. TTELA trodde felaktigt att detta besked betydde att bara 30 lärare skulle avskedas. Men så var det alltså inte. Det här handlade om att ytterligare 15 lärare hotades av avsked. Så att 45 lärare ska avskedas (eller rättare sagt, har avskedats) gäller alltså fortfarande.

fundersamDet finns stora problem i Kunskapsförbundet Väst. Det demokratiska problemet känner vi igen från tidigare mandatperioder då socialdemokraterna har styrt Vänersborg. Och det blir inte bättre av att Trollhättans starke man Paul Åkerlund visar att han är samma andas barn som sina partikollegor i Vänersborg. Det ekonomiska problemet är också stort. Det kan naturligtvis lösas med mer pengar, men det går också att komma en lång bit på väg genom att låta Kunskapsförbundet arbeta och bestämma på egen hand om lokalfrågorna. Som det står i styrdokumenten.

Det är lätt att bli missmodig och anti-KFV när man följer de senaste turerna. Men trots allt tycker jag att Kunskapsförbundet Väst i grunden är en god idé. Det är nödvändigt, som jag ser det, med ett samarbete mellan Vänersborg och Trollhättan, för att genom samordning och samarbete effektivisera utbildningsverksamheten. Allt för att möta det naturligt minskade elevunderlaget och den ökade konkurrensen från privata skolaktörer. Men något måste göras för att förbundet dels ska fungera demokratiskt och dels bli en angelägenhet för Vänersborg. (Hur det är i Trollhättan vet jag inte). Som det är nu tycks politikerna i Vänersborg tycka att KFV och eleverna som studerar där och pedagogerna som arbetar där inte är något som angår dem.

Så får det inte vara.

avlagsen_KFVOch under tiden sjunker Kunskapsförbundets rykte så att fler blir alltmer tveksamma till att studera på KFV:s gymnasieskolor. Och möjligheterna att uppnå Kunskapsförbundets mål – att öka utbildningskvaliteten, skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, öka Vänersborgs och Trollhättans långsiktiga attraktionskraft och att de frivilliga skolformerna skulle vara en drivkraft i samhällsutvecklingen – synes allt avlägsnare.

Och eleverna söker i stället friskolor… Och underskotten riskerar att bli än större…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida finns det en alldeles färsk text om Kunskapsförbundet Väst som också bör läsas av den intresserade – ”Det behövs omgående skärpning”.

Ingen pli på politikerna

10 juli, 2015 2 kommentarer

smultron15Idag är det ett jubileum. Det är nämligen exakt ett år sedan som jag fick ett oväntat och inte särskilt kärt besök. Det var några kontrollanter från kommunen som var ute och inspekterade medborgarnas heder och vandel. Och så stötte de på mig… Som ett minne av deras besök fick jag ett föreläggande av Gatuenheten att ta bort smultronen vid min fastighetsgräns (se ”Smultronställe?”).

”Det åligger alltså fastighetsägaren att hålla rent på trottoaren, bland annat genom att ta bort ogräs och annan växtlighet.
Vi ber er åtgärda detta så snart ni kan!”

Jag måste erkänna – smultronen är kvar…

Det är bara att konstatera, det är ingen större pli på vissa förtroendevalda i Vänersborg…

Och det tycker inte vänsterpartihataren Bernt Johansson heller. I varje fall inte på vänsterpartistiska förtroendevalda som skriver bloggar… Återigen hade Bernt Johansson en insändare i TTELA. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Och som vanligt förfasar sig Bernt Johansson över att Vänsterpartiet inte tycker att det är ok att arenan kostar 27-28 milj kronor varje år – och det i ytterligare 27-28 år… Bernt Johansson, som inte har, och aldrig har haft, någon koll på varken Vänsterpartiets åsikter eller agerande i frågan, blir alldeles bestört när han ångestfyllt intalar sig själv att Vänsterpartiet vill att bandyn ska dö i Vänersborg.

bandyklubbaBernt Johansson inser inte att bandy är en sak, Arena Vänersborg en annan. Det är tråkigt, mest för Bernt Johansson själv. Kanske hade han kunnat förstå om han hade tackat ja till en inbjudan från Vänsterpartiet att samtala kring sakfrågan. Men det har inte Bernt Johansson velat. Han trivs bäst med att med jämna mellanrum få utlopp för sin aggression och sitt hat mot Vänsterpartiet i Vänersborg genom insändare i TTELA.

lidell_DSSKL:s tidning ”Dagens Samhälle” verkar inte heller tycka att det är någon större pli på de förtroendevalda i Vänersborg. Särskilt inte på Gunnar Lidell (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och tidigare också dess ordförande. Tidningen har ett reportage om moderata kommuntoppar som fortfarande sitter kvar i ledande positioner, trots att de tappade mer än moderaterna gjorde på riksplanet. Och Fredrik Reinfeldt avgick ju som bekant. ”Dagens Samhälle” är tydligen av den uppfattningen att Lidell och de andra moderata topparna i Lidells situation också borde avgå.

Fast det är nog lite orättvist tycker jag, även om Maud Bengtsson (S) i Trollhättan troligtvis inte tycker det. Hon håller säkert med ”Dagens Samhälle”, Bengtsson anser ju att Lidell framstår som en grinig unge i sandlådan… (Se ”KFV och TTELA”.)

fiskmasungarOch på tal om ungar.

Nordstan är invaderat av ungar, fiskmåsungar…

Fiskmåsungarna springer ständigt omkring på gator, gårdar och tomter och utstöter oavbrutet sina irriterande gälla pip som fortplantar sig rätt igenom nordstadsbornas kroppar. Och de fula ungarna vaktas dessutom av spejande och skrikande föräldrar. Både dag och natt. Hade det varit människor som utstötte dessa skrik dygnet runt så hade garanterat polisen varit på plats och tagit hand om de störande.

Och hade poliserna inte tagit de störande på grund av oljudet så hade de gjort det på grund av nedsmutsningen. Bilar, hus, fönster och förbipasserande blir ständigt nedskitna av dessa motbjudande varelser, som bara en och annan miljöpartist kan tycka om…

Om inte fiskmåsar är en sanitär olägenhet så vet jag inte vad som skulle vara det…

Ibland förstår jag dom som letar efter en annan kommun…

overby2Men hittar man en annan kommun som man vill bo i så måste man flytta. Det går nämligen inte att ändra kommungränsen. Det kan åtta fastighetsägare, fyra i Båberg och fyra på Överby, intyga. Kammarkollegiet avslog den 3 juni deras ansökan om att flytta kommungränsen så att de skulle komma att tillhöra Trollhättan.

Kammarkollegiet skriver att:

kammarkollegiet”Några synnerliga skäl har inte framförts.”

Det är en mycket svårbegriplig dom måste jag säga. Har inte dessa fastighetsägare skäl så vet jag inte vad som skulle vara skäl. (Vill du veta mer så läs om sakförhållandena här.)

Och då uppgav fastighetsägarna varken Lidell, Kärvling eller fiskmåsar som skäl…

Det är väl ändå tur att de boende i Båberg, Överby och övriga Vänersborg har en kommunstyrelseordförande, Marie Dahlin (S), som förgyller tillvaron. Marie Dahlin brukar nämligen regelbundet leverera mer eller mindre roliga och lustiga visdomsord på Facebook. Och häromdagen kunde alla hennes vänner ta del av ytterligare ett bidrag:md_citat

”Är det en pistol du har i fickan, eller är du bara glad att se mig?”

Fast jag vet inte hur roligt det blev denna gång…

Vissa skulle säkert fråga sig, som sagt, om det är någon större pli på Vänersborgs förtroendevalda…

Kategorier:sommarläsning

KFV och TTELA

8 juli, 2015 1 kommentar

ostindie_2Så har då Ostindiefararen lämnat Vänersborg. Och med den också det fina vädret, och kanske också den riktiga sommaren…

Men ändå. Vilket fantastiskt skepp Ostindiefararen Götheborg är. Och den uppfattningen delar jag säkert med hundratals, kanske tusentals, vänersborgare. Köerna ringlade långa i Vänersborgs hamn (ja, den är fortfarande inte flyttad till Vargön). Många var de som betalade en dryg hundralapp för att gå ombord och studera skeppets innandöme.ostindie_foren

Ostindiefararen kan ses igen om 2-3 veckor när hon (hen?) passerar Vänersborg på väg tillbaka till Göteborg.

Idag mullrar det inte bara i himlen. Även på TTELA:s debattsida blixtrar det friskt. Det är Maud Bengtsson, socialdemokrat från Trollhättan och ordförande för Kunskapsförbundet Väst (KFV) som inte är nådig i sin kritik (se här) mot Gunnar Lidell (M) och Peter Eriksson (M) (Trollhättan). Lidell och Eriksson hade ju en debattartikel förra veckan (debattartikeln publicerades dagen till ära äntligen på TTELA:s hemsida, se här).

Lidell och Eriksson kritiserade det demokratiska underskottet i KFV och att en så stor del av budgeten läggs på byggnader.

Nu sitter jag inte med i KFV och har egentligen ingen större inblick i vad som händer internt i förbundet. Men jag sitter med i kommunfullmäktige i Vänersborg och är således representant för en av ägarkommunerna. I Vänersborgs fullmäktige diskuteras aldrig Kunskapsförbundet Väst. Nu senast, på junisammanträdet, skulle förbundets årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen diskuteras, och beslutas. Och vad hände då? Jo, alla i fullmäktige som sitter i KFV:s direktion förklarade sig jäviga och lämnade salen på denna punkt. Med andra ord, de som satt inne med kunskapen deltog inte i handläggningen. Så… Det blev ingen diskussion.

sandlada”Ni framstår som två griniga ungar i sandlådan.”

Skriver Maud Bengtsson i sitt svar till Lidell och Eriksson idag. Och det kan hända att det är så. Jag ser t ex inte att Lidell var särskilt aktiv i frågan, efter att Kunskapsförbundet väl hade bildats, när han den förra mandatperioden var kommunstyrelsens ordförande. Å andra sidan var socialdemokraternas och Trollhättans starke man Paul Åkerlund även då kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.

Annars tycker jag att Maud Bengtsson i stället för att kritisera Lidell och Eriksson så våldsamt och retoriskt försvara KFV till varje pris genom att påstå att det mesta är bra i förbundet borde ha diskuterat KFV:s problem på ett seriöst sätt. För problemen är stora.sparkad

Kunskapsförbundet går med ett stort underskott, ett underskott som förbundet har ärvt både från Vänersborg och Trollhättan när det bildades. Valet för Kunskapsförbundet har stått mellan att minska lokalytorna eller att avskeda personal. Paul Åkerlund vill inte lägga ner några lokaler i Trollhättan och Marie Dahlin vill inte lägga ner i Vänersborg. Alltså måste förbundet avskeda lärare.

monkeysProblemet är helt enkelt att kommunalråden i Vänersborg och Trollhättan inte vill ge mer pengar till KFV. Är det snålt med pengar i kommunerna så är det barn och ungdomar, förskola och skola som det ska dras ner på… Det här borde, som jag ser det, Maud Bengtsson diskutera i sin debattartikel. Nu kommer gymnasieskolorna i Vänersborg och Trollhättan att få den minsta lärartätheten i hela Sverige. Och vad det betyder för eleverna och kommunerna är inte så svårt att sia om. Det blir inget bra… Snällt sagt. Varken Vänersborg eller Trollhättan tar sitt ansvar för eleverna. Och det borde vara viktigare att diskutera än att slänga sand på varandra.

ttelaPå tal om TTELA förresten. Vänersborgarna, och trollhätteborna, inte att förglömma, har i dagarna fått en förändrad TTELA hem i brevlådorna.

”Vi förändrar tidningen i takt med läsarna.”

Skriver TTELA:s chefredaktör Morgan Ahlberg i en kommentar. Det kanske förklarar varför det finns allt mindre lokalt material i tidningen. Vänersborgarna kanske nöjer sig med att läsa tidningen Vänersborgaren på onsdagar.

bantaAhlberg beskriver också orsaken till att TTELA blivit ”en hel del” – vilket för övrigt är ett mycket vitsigt sätt att uttrycka bantningen av tidningen. TTELA ska under veckan bara utkomma i en del och inte som tidigare i två delar. Fast på fredagar och lördagar blir det som vanligt två delar. Chefredaktör Morgan Ahlbergs motivering till denna förändring tycker jag är smått fantastisk:

”Till helgen vet vi att de flesta läsare har mer tid för tidningsläsning.”

Med andra ord, eftersom folk inte har tid att läsa tidningen så skriver vi mindre på vardagarna. Men varför ge ut tidningen överhuvudtaget då? Eller är det kanske tvärtom? När TTELA inte innehåller något vettigt att läsa, så kanske folk struntar i den. Borde inte en tidning på ”nedåtgående” försöka locka till sig fler läsare? Å andra sidan skriver chefredaktören att TTELA har fler läsare än någonsin…

En ekvation som inte är helt enkel att få ihop… Precis som det är för Kunskapsförbundet…

Debatt: Halvsanningar om skolan

debattttela15I fredags hade kommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) tillsammans med Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) en debattartikel införd i TTELA. De skönmålade det ekonomiska läget för förskolorna och grundskolorna i Vänersborg. Av någon anledning.

Jag skrev en blogg som ”svar” på debattartikeln. Den kortade jag sedan ner så att den rymdes inom TTELA:s maxgräns på 2.500 tecken, inklusive mellanslag, och skickade. Idag publicerades den (se här).

====================

Halvsanningar om skolan

I fredags hade Dahlin, Carlsson och Andersson en debattartikel i TTELA. I artikeln hävdar de att det knappast kan bli bättre i Vänersborgs förskolor och grundskolor. Det gäller bara att öppna ögonen – ett bildspråk som tycks hämtat från den religiösa vokabulären.
Sedan upprepas samma argument som vi redan har läst och hört. Men argumenten blir inte sanna bara för att de upprepas…

Debattörerna skriver att barn- och utbildningsnämnden får en ramökning. Och det är sant, men de ger sken av att det är nya pengar. Så är det inte, de 9 miljoner kronorna beslutades redan i november 2014.

Sedan påstår de att staten ska ge Vänersborg 7,6 miljoner. Och visst, så är det. Men bidraget är inte till för att fylla tomma hål i Vänersborgs budget. Pengarna ska användas till att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Statsbidraget ska användas till något kvalitativt nytt.

Debattörerna skriver också att barn- och utbildningsnämnden har gått med ett underskott på 4 miljoner efter maj månads utgång. Och det är riktigt. Författarna missar emellertid att nämna att underskottet för nämnden beräknas bli 23,4 miljoner i år och minst lika mycket nästa år. De cirka 670 miljoner som nämnden får för 2016 kommer således inte att räcka på långa vägar.

Och det beror på att 196 nya elever började grundskolan förra året och kanske 300-400 i år, att 145 nya elever började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och kanske 65 barn i år och att 64 barn började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och ytterligare kanske 61 barn i år.

Debattörerna påpekar också att 40 årsarbetare har anställts. Visst, men det är trots socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets politik. Förvaltningen har varit tvungen att ta emot alla nya barn och elever i förskola och skola och därför anställt fler. Vilket har lett till att nämnden gjorde ett underskott på 10 miljoner förra året och ytterligare 4 miljoner hittills i år.

Överdraget av budgeten har skett i strid med de styrandes vilja. Därför uppmanas barn- och ungdomsnämnden att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

Det betyder att nämnden ska spara!

Jag förstår inte varför Dahlin, Carlsson och Andersson levererar en massa halvsanningar i sin debattartikel. Elever, barn, föräldrar och pedagoger kommer snart nog ändå att få reda på vad som gäller. Verkligheten kommer ikapp och det blir våra barn och ungdomar som får betala de styrandes envisa vägran att acceptera siffrorna – och att handla därefter…

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet Vänersborg

Halvsanningar om skolan

3 juli, 2015 1 kommentar

solDet hettar till så här i början på juli. Och då tänker jag inte på vädret, utan på den politiska debatten.

Igår hade kommunalråden i opposition, Gunnar Lidell (M) från Vänersborg och Peter Eriksson (M) från Trollhättan, en debattartikel om Kunskapsförbundet Väst (finns av någon anledning inte på TTELA:s hemsida). Idag har de styrande kommunalråden i Vänersborg, Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), tillsammans med Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C), en debattartikel om situationen i förskolan och grundskolan i Vänersborg (se TTELA här).

prayI debattartikeln hävdar Dahlin, Carlsson och Andersson att det knappast kan bli bättre i Vänersborgs förskolor och grundskolor. Det gäller bara att öppna ögonen – ett bildspråk som tycks hämtat från den religiösa vokabulären.

Sedan upprepas samma argument som vi redan har läst och hört. Men argumenten blir inte sanna bara för att de upprepas…

I artikeln sägs att barn- och utbildningsnämnden får en ramökning. Och det är sant, men Dahlin, Carlsson och Andersson ger sken av att det är nya pengar. Så är det inte, de 9 miljoner kronorna beslutades redan i november 2014.

holeSedan påstår Dahlin, Carlsson och Andersson att staten ska ge Vänersborg 7,6 miljoner. Och visst, så är det. Men bidraget är inte till för att fylla tomma hål i Vänersborgs budget. Pengarna ska användas till att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Statsbidraget ska användas till något kvalitativt nytt.

Dahlin, Carlsson och Andersson skriver också att barn- och utbildningsnämnden har gått med ett underskott på cirka 4 miljoner efter maj månads utgång. Och det är riktigt. Författarna missar emellertid att nämna att underskottet för nämnden beräknas bli 23,4 miljoner i år och minst lika mycket nästa år. De cirka 670 miljoner som nämnden får för 2016 kommer således inte att räcka på långa vägar.

Och det beror på att 196 nya elever började grundskolan förra året och kanske 300-400 i år, att 145 nya elever började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och kanske 65 barn i år och att 64 barn började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och ytterligare kanske 61 barn i år.

teacherDahlin, Carlsson och Andersson påpekar också att ca 40 årsarbetare har anställts det sista läsåret. Visst, men det är trots socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets politik. Förvaltningen har varit tvungen att ta emot alla nya barn och elever i förskola och skola och därför anställt fler. Vilket har lett till att nämnden gjorde ett underskott på 10 miljoner förra året och ytterligare 4 miljoner hittills i år.

Överdraget av budgeten har skett i strid med de styrandes vilja. Dahlin, Carlsson och Andersson uppmanar därför barn- och ungdomsnämnden att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

svangremDet betyder att nämnden ska spara!

Jag förstår inte varför Dahlin, Carlsson och Andersson levererar en massa halvsanningar i sin debattartikel. Elever, barn, föräldrar, pedagoger och rektorer kommer snart nog ändå att få reda på vad som gäller, dvs besparingar. Verkligheten kommer ikapp och det blir våra barn och ungdomar som får betala de styrandes envisa vägran att acceptera siffrorna – och att handla därefter…

Dahlin, Carlsson och Andersson kommenterar inte heller något om orsaken till att sverigedemokraterna som enda parti stödde deras budgetförslag i fullmäktige. Men det kanske är bäst så…

Och till sist undrar jag varför inte Marika Isetorp (MP) har skrivit under debattartikeln… Isetorp styr ju faktiskt Vänersborg tillsammans med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).

.

PS. Vänsterpartiet kommenterade igår Kunskapsförbundet Väst på sin hemsida (”Varför hindras Kunskapsförbundet i sin utveckling?”).

%d bloggare gillar detta: