Arkiv

Archive for 26 juli, 2015

Lekplatser

26 juli, 2015 6 kommentarer

vbg_loggVänersborg är i mångas ögon, inte minst i vänersborgarnas egna, inte alltför sällan en lekplats för politiker. Beslut har under årens lopp ofta fattats lite hipp som happ – ”går det så går det” typ. Det har varit personliga preferenser och ambitioner som varit drivkraften och då har bolinerna stundtals varit ganska lösa. Vilket har betytt att besluten har kommit före ordentliga utredningar och underlag med följd att kostnaderna har skenat.

Det största och ekonomiskt mest katastrofala beslutet var givetvis bygget av Arena Vänersborg. S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och de andra ledande socialdemokraterna, och även centerpartister, och kristdemokrater, och folkpartister, var så besjälade av sin alldeles egen ”lilla” lekplats på is (eller kanske snarare i en loge vid sidan av) att beslutet om arenan togs innan allt var ordentligt utrett. Och det ledde naturligtvis till oerhörda fördyringar. Från 140 till 300 miljoner.

interpellation_arenanI april lämnade jag in en interpellation om Arena Vänersborg. Den ställdes till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP), eftersom arenan numera, efter årsskiftet, ligger under denna nämnds ansvarsområde.

Marika Isetorp började enligt utsago att intressera sig för politik därför att hon var motståndare till arenabygget… Och som oppositionspolitiker har hon varit mycket kritisk till alla pengar som har lagts på arenan genom åren.

Interpellationen ställde frågor om Isetorp hade planer på att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg – t ex genom att hitta nya användningsområden för arenan, kanske ta bort isen och lägga konstgräs, eller genom att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, kanske bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingick. (Du kan läsa hela interpellationen här.)

interpellsvar_arenanIstorp besvarade frågorna på sitt eget lilla vis på sammanträdet i juni:

”Om någon är intresserad av att köpa Arenan bjuder jag in till diskussion. Om det kommer fram bättre idéer för hur Arenan kan användas jämfört med idag är jag lyhörd för det.”

Hur som helst, så ser jag att jag har fått något slags svar från kultur- och fritidsförvaltningen. På kommunens hemsida hittade jag av en slump en sida om arenan som hade lagts upp den 14 juli (se här). Rubriken är:

”Under våren har Arena Vänersborg fyllts med rekordmånga evenemang”

Och så räknar kultur- och fritidsförvaltningen upp en hel massa evenemang:

 • ”Kaninmässan kanin2
 • Ung Företagssamhetsmässa
 • VFKs Loppis
 • Vänersborgsgalan
 • Bomässan
 • VHCs Loppis
 • VGFs lokala och nationella gymnastiktävling
 • Äldremässan
 • Tillgänglighetsmässan
 • Studentavslutning
 • Skolavslutning – Mariedag
 • Skolavslutning – Torpa
 • Skolavslutning – Tärnan
 • Schoolsout
 • New Wine – sommarkonferens”

Och det är ju trevligt och självklart bra att arenan används, när den nu står där den står. Fast det hade ju varit mer eller mindre skandal om 300-miljoners-bygget hade stått tomt och outnyttjat…

Men samtidigt som kultur- och fritidsförvaltningen berättar om alla arrangemang kanske den skulle ha passat på att utlysa en liten frågetävling, typ:

1Vilka av ovanstående arrangemang anordnades när isen låg spolad?

På kommunens hemsida får vi dessutom veta att:

”Utöver de 15 evenemang har det även arrangerats lokala näringslivsmässor, enskilda företagsevent och seminarier.”

Så ska man lyssna till och lita på kultur- och fritidsförvaltningen så var intentionen med min interpellation om arenan totalt meningslös. Arena Vänersborg är ju bokad dagligen! Det är så många arrangemang och event så att man börjar undra om inte Vänersborgs kultur- och fritidsförvaltning anser att kommunen skulle behöva en arena till…

Men så var det där som inte sägs…

Arenan kostar Vänersborgs skattebetalare ungefär 27 miljoner kronor netto varje år. Det är 74.000 kr om dagen. Och då är ju den naturliga frågan, kan man väl tycka – hur mycket har intäkterna ökat i år med denna uppsjö av arrangemang?

Och då skulle kultur- och fritidsförvaltningens frågetävling ha sin andra fråga klar:

2Vilka av ovanstående arrangemang genererade en intäkt på 74.000 kr om dagen?

Kultur- och fritidsförvaltningen låtsas symptomatiskt nog inte om arenans kostnader…

S Anders Larssons och sossarnas alldeles egen lilla lekplats visade sig bli ett mycket kostbart projekt. Och kommer så att förbli i ytterligare 27 år. Det är inte bara de nu levande vänersborgarna som får vara med att betala för lekplatsen – alla har inte fötts än som ska vara med och bidra…

plantaget4Några av dom som ska vara med och betala i framtiden leker just nu på den senast uppförda lekplatsen, den vid Plantaget. Den här lekplatsen var betydligt billigare. Den kostade 1.650.000 kr, vilket dessutom i stort sett var inom budget. Det satsades enligt uppgift några kronor extra, eftersom det blev lite pengar över från det övriga arbetet på Plantaget.

Och till skillnad från den stora lekplatsen vid Idrottscentrum har lekplatsen vid Plantaget blivit en succé. Det har jag skrivit om förut. Det är fortfarande fullt med barn varenda dag. Det är en fröjd att gå genom det numera ljusa Plantaget (även om himlen är mörk) och se alla barn och föräldrar vid lekplatsen.

seniorI Spanien byggs andra typer av lekplatser – lekplatser för äldre. (Se här.) Anledningen är att hålla de äldre aktiverade och hälsosamma, samtidigt som de får umgås med andra äldre.

Det vore väl något för Vänersborg? En lekplats för de äldre, de som får vara med och betala den stora lekplatsen med sämre äldreomsorg.

Dessutom skulle väl politikerna i Vänersborg kunna leka på en sådan här lekplats istället för att leka med skattebetalarnas pengar i storslagna och kostnadskrävande projekt…

%d bloggare gillar detta: