Hem > Kommunfullmäktige 2015, kommungräns, Trollhättan > "Vi vill till Trollhättan!"

"Vi vill till Trollhättan!"

Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag. Ett av ärendena behandlade jag i gårdagens blogg (se här). Även om jag kom lite utanför ämnet…

thn_loggaEtt antal invånare (8 familjer) i Vänersborg, som bor mycket nära gränsen till Trollhättan, har vänt sig till Kammarkollegiet för att de vill att kommungränsen ska flyttas. De vill tillhöra Trollhättans kommun. Kammarkollegiet har bett att Vänersborgs kommunfullmäktige yttrar sig i frågan. Igen. Det har fullmäktige gjort tidigare, men nya fakta och nya argument har tillkommit. Så nu är det dags igen.hangmatta

Jag har inte engagerat mig i denna fråga förut. Jag har knappt läst in mig på nåt i de tidigare underlagen om sanningen ska fram. Jag har liksom bara tänkt att inte kan man väl frivilligt göra Trollhättan större. Typ… Andra i Vänsterpartiet har däremot satt sig in i ärendet. (Se t ex Vänsterpartiets hemsida.) Den här gången tänkte jag dock ändra på det. Jag har därför läst allt underlag, allt material i handlingarna. Ett par gånger faktiskt. Jag åkte också ut, både till Överby och Båberg, och kollade på plats.

forvanadOch jag häpnar. Jag häpnar över kommunens inställning och argumentation. Hur kommunen med sin myndiga röst sätter sig till doms över enskilda människor och deras problem.

Så här ligger det till.

Vänersborg vill inte att kommungränsen ska flyttas. Som skäl anges:

  • ”skälen … [är] inte tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”
  • ”förlorade skatteintäkter.”
  • ”en flytt av gränsen skapar en ny gräns som kan skapa liknande problem.”

Det här är de skäl som kommunen presenterar för Kammarkollegiet. Och har gjort hela tiden. Vänersborg har inte lagt ner någon tid eller större energi på att utveckla argumenten eller besvara de klagandes argument mer konkret. Vänersborgs kommun säger bara, hela tiden, att de problem som de klagande har anfört kan man komma tillrätta med genom ökad samverkan med Trollhättan.

Fast inget har gjorts åt saken. Ingen samverkan har skett. Inget har gjorts för att komma till rätta med problemen. Nu, i förra veckan, gick det dock ett rykte om att någon har fått något uppdrag att titta på den här samverkan. Om ryktet är sant, det vet jag inte – inget konkret har nämnts till Kammarkollegiet. Eller till de klagande. Eller i fullmäktiges handlingar.

De klagande vänersborgarna bor på två olika ställen – fyra familjer bor vid Överby och fyra familjer vid Båberg.

Här är en karta över det aktuella området i Båberg:

baberg2

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller bor här (se röd text ”Vbg”):

baberg_ant

Kommungränsen går rätt igenom det lilla bostadsområdet. Och det är klart att detta varken är önskvärt eller bra. Det kan t ex innebära att ett barn i ett hus ska gå i skolan i Vänersborg, medan kompisarna tvärs över gatan ska gå i skolan i Trollhättan. (Det är förresten närmare till skolor i Trollhättan från det här området än till skolor i Vänersborg.)

Vänersborgs kommuns argument att en flytt av gränsen, så att de fyra vänersborgsfastigheterna hamnar i Trollhättan, skapar nya gränsproblem är ganska missvisande– se den övre kartan. Bostadsområdet vi pratar om är liksom en ”ö”. Noteras kan också att ”vänersborgarna” måste åka igenom Trollhättan för att komma till Vänersborg…

Vänersborg kanske skulle ha skrivit till Kammarkollegiet att kommunen tycker att kommungränsen skulle flyttas så att trollhättefastigheterna hade hamnat i Vänersborg. Det skulle jag kunna förstå – det hade varit logiskt. Men inte de argument som kommunen nu framför… (Om det är argument överhuvudtaget…)

Men om kommungränsen möjligtvis kan diskuteras i Båberg, så måste jag säga att kommunens hållning till de fyra fastigheterna i Överby ändå tar priset. Här är gränsen så uppenbart fel att argumentationen från kommunen ter sig rentav löjlig.

Här är en karta över det aktuella området:

overby2

Kartan visar Överby strax öster om 45:an. Där (vid ringen) ligger en liten ö av bostadshus, mitt ute i skogen – i varje fall ur Vänersborgs synpunkt – som faktiskt tillhör Vänersborgs kommun. Och bredvid ligger hus och fastigheter som tillhör Trollhättan. Vilket för övrigt hela Överby gör. Kan någon förresten se hur en ny kommungräns skulle kunna vålla nya problem? På ”vänersborgssidan” är det bara skog, och en ganska djup ravin…

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller, bor närmare bestämt här (se röd text ”Vbg”):

overby1_ant

Kommungränsen går mellan två hus, längs gatan mellan husen och svänger sedan ner på nästa gata förbi växthusen. Och här måste definitivt vänersborgarna åka igenom Trollhättan, en ganska bra bit, innan de kommer upp på 45:an och vidare till Vänersborg.

overby5På Överby skulle det definitivt inte heller finnas någon logik i ett argument om att flytta gränsen så att fler fastigheter hamnar i Vänersborg…

I skrivelserna till Kammarkollegiet räknar ”vänersborgarna” i Överby upp en mängd nackdelar med att tillhöra Vänersborg, även sett från Vänersborgs kommuns perspektiv. (Vilket till del gäller också Båbergsborna.)

overby7”Den nuvarande kommungränsdragningen resulterar i en onaturlig splittring av grannskapet där våra fastigheter bildar en isolerad ö utan naturlig koppling till den egna kommunen. Vi går därigenom miste om fundamental samhällsinformation som är självklar för övriga kommuninvånare. Enda möjliga tillträde till fastigheterna sker via Trollhättans kommun. Detta leder till ett utanförskap, som framför allt drabbar barnens uppväxtmiljö då lekkamraterna splittras när de hamnar i olika förskolor/skolor om inte föräldrarna aktivt skjutsar till annan skola än den som erbjuds. Banden med grannkommunen Trollhättan är starka med postadress till Trollhättan liksom riktnummer på telefoni. Utskick av samhällsinformation, lokaltidningar, lokalpartier eller reklam som adresseras efter postort når aldrig dessa fastigheter.
För Vänersborgs kommun blir det med nuvarande indelning stora extra ressträckor vad gäller service knuten till kommunens område.”

En annan person skriver följande till Kammarkollegiet:

”…[Vänersborgs] hemtjänst [kör] 7 gånger per dag till en äldre … 2 mil T.o.R. bara för en invånare, när hemtjänsten redan är hos grannen i andra kommunen. Tänk bara arbetstiden att köra 14mil per dag, 2mil x 7gånger x 30dagar=420mil på en månad. Tar ungefär 30min ToR. 30min x 7gånger x 30dagar = 13 dagar (8h/dag) i månaden sitter personalen i bil (ren restid) barra för att serva en person.”

overby6

Ytterligare ett inlägg till Kammarkollegiet:

”Vår dotter är beviljad skolskjuts till skola I Vänersborg, avstånd 7,5 km. Hon är dock INTE beviljad skolskjuts till skola i Trollhättan, avstånd 3,5 km. Alla andra barn i vårt område/gata på Överby tillhör Trollhättans kommun, och får skolskjuts till Trollhättans
kommun. Vår dotter kommer att få åka ensam, dubbelt så lång sträcka, i en egen taxi till Vänersborg skola. Medan övriga barn (grannar kompisar!) åker tillsammans i en annan taxi till Trollhättan.”

Och:

”Vår dotter Y vill gärna pröva på musik och dans på kulturskolan i Trollhättan. Vi har ansökt om plats, men fick idag avslag. Y hänvisas till Vänersborgs kulturskola, då hon är folkbokförd där. Y går i förskoleklass i Trollhättan, tillsammans med sina kompisar. Nu är det flera tjejer i hennes klass som också ansökt om att få börja på kulturskolan. Men Y är den enda tjejen som är folkbokförd i Vänersborg, de andra barnen i Trollhättan. De får förmodligen gå i kulturskolan, men INTE Y. Det skapar ett utanförskap och det är grymt mot barnen som drabbas! Vi har kommungränsen precis utanför dörren, tillsammans med utanförskapet.”

overby8Det känns inte bra att Vänersborgs kommun inte kan vara lite flexibel mot några kommuninvånare som har hamnat i kläm på grund av gamla föråldrade administrativa gränser. Med ett enkelt beslut så skulle en massa besvärligheter för dessa invånare kunna undvikas. Jag förstår inte varifrån den här fåfänga vänersborgska envisheten kommer ifrån. Det handlar om 8 familjer! Och de minskade skatteintäkterna från dessa torde också vara försumbara för Vänersborg… (Det tycks dock som om Vänersborg nu har släppt detta argument.)

När Vänersborgs kommun svarar Kammarkollegiet att skälen för att flytta kommungränsen:

”inte [är] tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”

…så känns det som man blir både ledsen och besviken över denna arroganta attityd som kommunen visar. Har inte de klagande visat starka skäl? Och vilka är de kommunpolitiker som kan döma över styrkan i enskilda invånares problem?

Och nackdelar… Nackdelar för vem? Och vilka nackdelar?

thn_loggaEn av de invånare det gäller avslutar ett brev till Kammarkollegiet på ett nästan desperat sätt:

”Vi har adress Trollhättan, sophämtning Trollhättan, riktnummer Trollhättan, sotning Trollhättan, väg- och cykelförbindelse Tro9llhättan, elnät Trollhättan, samhällsinformation Trollhättan.
Kan vi också få tillhöra Trollhättan?”

Jo, det borde ni få!

Vänersborgs kommunfullmäktige ska alltså besluta om ett yttrande på onsdag. Sedan är det Kammarkollegiet som så småningom kommer med sin dom…

PS. Bilderna blir som regel större om du klickar på dem.

  1. 11 mars, 2015 kl. 21:13

    http://www.adlibris.com/se/bok/argumentationsanalys-fardigheter-for-kritiskt-tankande-9789127118089

    Det kan vara värt att tipsa om denna boken så kanske debatten lyfts en aning.

  2. Pontus
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: