Arkiv

Archive for 23 februari, 2015

Extra sammanträde med BUN

23 februari, 2015 1 kommentar

I dag gick det extra sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden av stapeln. Det handlade om ärendet:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan… – Inhyrning av paviljonger”

Det rådde ju, som ni kanske kommer ihåg, en viss förvirring på mötet för en vecka sedan om paviljongen/paviljongerna på Norra skolan. (Se ”Förvirrat i BUN”.) Det kom helt enkelt olika besked och motstridiga uppgifter mitt under sammanträdet. Så en majoritet i nämnden ville ha mer på fötterna innan beslut togs – och ärendet återremitterades.

Därför samlades nämnden idag vid Norra skolan för att göra syn på plats.

norra_skolan1

Ledamöterna fick gå runt i lokalerna, titta på och i den paviljong som redan fanns på skolan och dessutom prata med rektorn. Och det var givande – och något som nämnden egentligen borde göra på alla förskolor och skolor. Man får en helt annan kunskap när man är på plats. (Fast just Norra skolan är ju inte helt obekant för vissa bloggskrivare…)

norra_paviljong

När ledamöterna väl kom tillbaka till kommunhuset beslutade en enhällig nämnd enligt det liggande förslaget:

”Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra fem moduler med placering vid Öxnereds skola, Norra skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015.”

 

norra_paviljong2Så nu är det klart, beslutet är fattat.

Och det skedde egentligen utan någon större diskussion. Alla partier var eniga. Norra skolan behövde en paviljong till, nämnden övertygades om det – och så blev det.

Den nya paviljongen ska förresten, troligtvis, ställas på den befintliga. Två våningar! Och det blir i så fall kanon. Det betyder ju att inget mer av skolgården behöver tas i anspråk. För övrigt är paviljongerna mycket moderna och bra, ibland av högre kvalitet än vissa skolbyggnader…

BUN-sammanträdet besöktes också av fastighetschef Gunnar Björklund. Han redogjorde för några väldigt preliminära planer på hur en riktig utbyggnad av Norra skolan skulle kunna te sig. Fastighetschefen hade också diskuterat med stadsarkitekten om detta. En tillbyggnad av Norra skolan skulle kosta omkring 18 milj kr, vilket skulle innebära en ökad årlig hyreskostnad för BUN med 1,2 milj kr. Då skulle Norra skolan bli 700 kvm större – med 4 nya lärosalar, ett antal grupprum etc. Planerna ligger dock i framtiden och inget är beslutat än.

greppDäremot bör nämnden faktiskt ta tag i framtiden snabbt. Den behöver ta ett stort grepp om skolsituationen i kommunen, inte bara i centrala Vänersborg, utan i hela kommunen… Och jag tror att det är på gång, jag hoppas i varje fall det.

Och så långt var väl allt frid och fröjd i nämnden, även om Magnus Bäckström (VFP) uttryckte ett visst missnöje med att nämnden inte gjorde studiebesök också i Mulltorp…

Men så tillät ordförande Mats Andersson (C) att Gunnar Bäckman (KD) fick lyfta en övrig fråga.blixt_BUN

Och då…

En hel del hårda ord utväxlades. Faktiskt ganska hårda. Jag tror inte att ett sådant språk har hörts på ett BUN-sammanträde sedan S Anders Larssons dagar som ordförande…

Gunnar Bäckman var mycket upprörd över ordalydelsen i den reservation som ordförande skrev förra måndagen efter nämndens beslut om Mulltorp.

Mats Andersson (C) och de övriga ledamöterna från S och MP skrev:

”… ser vi det som en medveten fördröjning av ärendet med Gunnar Bäckmans (KD) förslag som röstades igenom av (KD), (FP), (M), (VFP), (SD) och (V). Med en återremiss försenas processen ytterligare och får konsekvensen att barn och ungdomar inte får den pedagogiska skolmiljö som skulle öka nämndens måluppfyllelse om en likvärdig skola.”

kaftsmallGunnar Bäckman kände detta som en personlig käftsmäll och ansåg att det var en ton som inte hörde hemma i nämnden.

Bäckman förklarade återigen bakgrunden till sitt yrkande. Att det fanns för många obesvarade frågor för att ta beslut, att det faktiskt handlade om en massa pengar, närmare bestämt 16-17 milj kr. Att han bara ville fatta ett bra och vettigt beslut. Och framför allt, att han inte ville lägga ner skolan i Tunhem.

För övrigt samma skäl som gjorde att Vänsterpartiet röstade för en återremiss. Jag har skrivit förut att jag tyckte att ordvalet i reservationen var lite väl magstarkt och att det inte levde upp till de intentioner om vikten av att hålla en god ton och visa respekt för varandra som Mats Andersson själv vädjade om i sitt inledningsanförande till nämndens ledamöter. (Se ”Fortsatt muller och irritation”.)

Ordförande Mats Andersson ansåg att reservationen grundade sig på den debatt som hade förts i nämnden och han beklagade att Bäckman tolkade det personligt.

1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) höll med Gunnar Bäckman:

”Du (=ordförande Mats Andersson; min anm) lever inte upp till vår överenskommelse om ett gott klimat i nämnden med denna reservation.”

Mats Andersson svarade:

”Det ligger också på vice ordförandes bord att visa respekt.”

Vi får hoppas att ordvalet och den dåliga stämningen är ett resultat av typ ”nybörjarsvårigheter” och att stämningen snabbt kommer att återgå till det normala.

Kategorier:BUN 2015
%d bloggare gillar detta: