Arkiv

Archive for 16 februari, 2015

Förvirrat i BUN

16 februari, 2015 1 kommentar

hungrigNu har det gått några timmar sedan Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) behagade åtskiljas kl 13.00 – efter lunch, fast innan lunch – det var ingen lunch. Och det råder fortfarande en viss förvirring i mitt inre. Som synes.

Nämnden beslutade om något så unikt som ett extra sammanträde om en vecka. Mot ordförandes vilja… Och en sverigedemokrat tackade en vänsterpartist för gott samarbete…

Vad var det som hände?

hackatmaletDagens BUN-sammanträde kanske inte var världens mest lyckade sammanträde. Men det berodde faktiskt inte på ordförande Mats Andersson (C). Jo, kanske på ett sätt. Ordförande Andersson var fast besluten att hinna klart sammanträdet innan lunch kl 12.00. Det var dömt att misslyckas. Ärendena var mer komplicerade än vad Andersson hade tänkt. Så nu blev det typ varken hackat eller malet. Och ett nyinsatt sammanträde… Och flera ledamöter som ändå inte tyckte att de hade fått tillräcklig med tid.

Ändå skötte Mats Andersson klubban på ett förtjänstfullt sätt.

Men vi tar det från början.

Sammanträdet började lugnt och stilla. Nämnden fick information om hållbar utveckling och internationalisering. Det nämndes bland annat att det just nu går 15 barn mellan 1-5 år på Kumliens förskola ute på Restad Gård, samt 42 elever i F-6. Det är inte bara fler lokaler som behövs vid asylboendet inom en snar framtid, utan också mer personal. Och det är inte helt lätt att rekrytera.

Sedan informerades nämndsledamöterna om det aktuella läget när det gäller att komma till rätta med Skolinspektionens kritik (vid tillsynen 2013). Kommunens olika skolenheter fick kritik på sammanlagt 31 punkter (några skolor fick väldigt mycket kritik), varav 24 av dessa är åtgärdade. Det är noterbart att 6 av de 7 punkter som inte är åtgärdade gäller min tidigare arbetsplats Dalboskolan. Förvaltningen försäkrade dock att det görs en massiv insats för att åtgärda Skolinspektionens kritik. Under tiden väljer många elever bort Dalboskolan… (Det fick nämnden också reda på.)

school_nurseElevhälsochef Lena Ericsson redogjorde för patientsäkerhetsberättelsen. Jag framförde de synpunkter som jag redogjorde för tidigare i en blogg (se här). Det var nog fler än jag som ansåg att nämnden inte ska behöva betala för den extra tidsåtgång och det besvär som uppstår i samband med IT-strul, bristande städning etc…pengar5

BUN yrkade på att få de 9 miljoner kr som är avsatta hos kommunstyrelsen med följande beslut:

”att begära budgetmedel om 9 Mkr hos kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem.”

Det blev en diskussion om fullmäktige verkligen hade tänkt att pengarna också skulle användas till förskola och fritids. (Se tidigare blogg.) Vi var flera stycken som inte trodde detta, men eftersom ordförande Mats Andersson ansåg att vi kunde ta beslutet enligt lydelsen ovan så gjorde nämnden det. Ordförande Andersson har ju kontakter rakt in i kommunledningens innersta korridorer, så han vet väl vad han pratar om…

paviljongHittills hade sammanträdet gått ganska friktionsfritt…

”Ärende 7: Tillskapande av lokalytor inom grundskolan… – Inhyrning av paviljonger”

Jag har tidigare beskrivit bakgrunden till ärendet. (Här och här.) Under den sedvanliga föredragningen så fick nämnden en liten överraskning. Vi fick reda på att Norra skolan egentligen behövde en paviljong till – av arbetsmiljöskäl. Norra skolan behövde alltså tre nya klassrum, inte två. Följaktligen två paviljonger, inte en.

Hmm…? (Mummel i nämnden…)

Och i diskussionen som följde nämnde ordförande att det kanske räckte med bara ett klassrum (en paviljong; en halv?)… Om Norra skolan får någon mer anställd så kan skolan nämligen ta klassrummen på 3:e våningen i anspråk…

Hmm…? (Mer mummel i nämnden…)

Min partikollega Kate Giaever reagerade, liksom några andra, på att det ligger ett förslag till beslut i handlingarna, men vid föredragningen sägs det att det egentligen inte är något bra beslut som nämnden ska fatta – utan det borde fattas ett annat beslut… Dock oklart vilket, eftersom nämnden dessutom tveksamfår nya fakta vid sittande bord…

Tove af Geijerstam (FP) frågade föredragande tjänsteman om han ansåg att detta ärende var färdigberett. Och fick ett ganska luddigt och tvekande svar…

Jag överdriver nog inte när jag konstaterar att en viss förvirring inträdde. Och framför allt, det kändes väldigt osäkert vilket som var det rätta beslutet att fatta. Det tyckte i varje fall de vänsterpartistiska ledamöterna…

V_logga_mindreVänsterpartiet yrkade därför på följande:

”På grund av den stora komplexiteten i ärendet vill Vänsterpartiet att ärendet återremitteras och vi tar ett extra sammanträde med studiebesök i nästa vecka.”

Ett ganska unikt yrkande får man väl säga…

Och nu vaknade Sverigedemokraterna till liv! De yrkade också på återremiss. Med en liten annorlunda formulering…

Ordförande vill avgöra ärendet idag och att nämnden skulle besluta om en paviljong (2 klassrum) till Norra skolan. Och detta förslag ställdes mot Vänsterpartiets, och Sverigedemokraternas, yrkande på återremiss.

blindhona2Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas…

Jo, jag tackar jag. Det låter som något annat än vad det i verkligheten var.

Men ibland är det väl också som ordspråket säger:

”Även en blind höna kan finna ett korn.”

Av någon anledning tyckte Sverigedemokraterna alltså att återremissförslaget var bra.

Efter sammanträdet tackar Ola Wesley (SD) undertecknad för gott help2samarbete…

Samarbete?

Hjälp!

Oj, jag höll på¨att glömma! Det blev votering i ärendet. 4 ledamöter – 3 socialdemokrater och en centerpartist – röstade för att ärendet skulle avgöras idag. De andra 7 ledamöterna röstade för en återremiss, dvs M, FP, KD, MP och VFP samt naturligtvis då V och SD. Vilket också innebär ett nytt sammanträde nästa vecka – med ett studiebesök. (Det kan vara värt att notera att nämndens miljöpartist alltså röstade mot sina styrande partibröder och -systrar…)

jennyTill sist i det här ärendet, lite information till signaturen Jenny som kommenterade en blogg härförleden. Elevunderlaget uppgavs dala i kommunen som helhet om 3-5 år. Däremot är det ytterst osäkert hur elevtillströmningen ser ut i olika stadsdelar och skolor. Dessutom, Jenny, kan paviljongerna stå på varandra. (Man sätter dit en trappa och en hiss.)blixt_klar_himmel

Och sedan var det Mulltorp. Ett tag såg det ut som om denna fråga skulle kunna avgöras lite snabbare. Och lite lättare.

Ända tills kristdemokraten Gunnar Bäckman slog till! Som en blixt från en klar himmel!

mulltorpBäckman ansåg att Mulltorps skola, och förskola, skulle byggas på ett annat ställe än där den ligger idag.

Och en sak hade Bäckman helt rätt i – dagens placering mellan hårt trafikerade vägar är inte bra. Dessutom åker tydligen, enligt Bäckman, alla elever utom två skolbuss. Med andra ord, det är bättre att bygga en ny skola i ett lämpligare område – och där eleverna bor.

Tyckte Gunnar Bäckman (KD).

Och varför inte? Om kommunen nu ska bygga en skola och förskola, så måste man ju veta att man bygger den på den lämpligaste platsen. Självklart!

Fast det tyckte inte socialdemokraterna (som i vanlig ordning knappt sa ett ord idag), centerpartiet och – miljöpartiet… De ville utan vidare överväganden eller utredning bygga på samma ställe. De fick dock se sig nedröstade i den följande voteringen med röstsiffrorna 6-5.

Mandatperioden börjar inte så bra för det nya styret…

Mulltorp ska också, om jag har fattat rätt, tas upp på det kommande extra sammanträdet – och ingå i studiebesöket…

snabel_aTills dess hoppas jag, och kanske också andra i nämnden, att få höra synpunkter från föräldrar och andra berörda i Västra Tunhem.

Det var även några andra frågor som diskuterades. Men den här redogörelsen räcker väl förmodar jag för att göra en och annan lika förvirrad som jag…   ;)

Kategorier:BUN 2015, Skola
%d bloggare gillar detta: