Hem > Demokrati, Demokratiberedningen, Kommunfullmäktige 2015 > KF 25/2: Demokratiberedningen och öppenhet

KF 25/2: Demokratiberedningen och öppenhet

stressNästa vecka blir hektisk. Först studiebesök på Norra skolan och ett extra sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden på måndag, sedan möte med föräldraföreningen på Mulltorps skola på tisdag och på onsdag sammanträder kommunens högsta beslutande församling – kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 19 ärenden på dagordningen, varav 13 handlar om olika motioner.

rapport3En rapport från Demokratiberedningen ska också behandlas. Den skrev jag om tidigare – se ”Rapport från Demokratiberedningen”.

Rapporten är en sammanställning av Demokratiberedningens arbete under den förra mandatperioden.gothblad

Demokratiberedningens rapport är på sina ställen inte helt tydlig. Den använder också många svepande formuleringar i sin rapport – formuleringar som jag hoppas att beredningens förre ordförande Peter Göthblad (FP) går upp i talarstolen och utvecklar och förklarar. (Kommunfullmäktige har redan valt en ny beredning för innevarande mandatperiod.)

Demokratiberedningen skriver t ex i sin rapport:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen. Felaktigheter har i för stor utsträckning fått stå oemotsagda. Felaktigheter i den politiska debatten behöver alltid bemötas – och då med saklighet.

Eftersom jag inte tror att det är den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten som Demokratiberedningen anser har försämrat det demokratiska klimatet, så är nog ett tillrättaläggande på sin plats. Jag menar, vänersborgarna får ju inte tro att kommunens Demokratiberedning anser att det liksom är bättre att inga åsikter framförs alls, än att åsikterna är ”felaktiga”…

Någon i Demokratiberedningen, ordförande eller inte, borde, som sagt, förklara vad som menas. Vem bemöter? Vad ska bemötas? Vad är felaktigheter? Vem avgör vad som är felaktigheter?

demokratiklimatDet är också intressant att hela Demokratiberedningen enhälligt anser, utom Sverigedemokraterna som inte hade några representanter med på mötet där rapporten togs, att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till alla möten. Det är intressant i ljuset av de anvisningar som nyligen har arbetats fram och som kommunstyrelsen (inte fullmäktige, inte än) står i begrepp att fatta beslut om.

I de nya anvisningarna som snart läggs fram för kommunstyrelsen står det att:

”Nämnderna kan besluta om att endast informationsdelen av ett sammanträde ska vara öppna för allmänheten.”

Jag undrar vad Demokratiberedningen säger om denna skrivning? Vad jag förstår så går den helt mot tanken och idén med öppna sammanträden – i den mening som Demokratiberedningen lägger i begreppet.

open_doors2Under informationsdelen är det tjänstemännen som informerar politikerna om fakta – den politiska diskussionen och de politiska besluten sker under beslutsdelen av sammanträdena. Enligt anvisningarna så kommer vänersborgarna alltså att kunna kontrollera tjänstemännen, men inte politikerna…

Att anvisningarna går emot Demokratiberedningens syn tror jag också utifrån ett annat avsnitt i beredningens rapport. Demokratiberedningen menar att allmänheten med öppna sammanträden får:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

tjanstemanDå måste ju beredningen tänka på politikerna och inte på tjänstemännen…

För övrigt är formuleringen mycket svepande och borde förklaras. Det är tufft att insinuera att demokratiska och mänskliga värden motarbetas i nämnderna…

Jag kan inte låta bli att påpeka att de anvisningar som kommunstyrelsen förväntas ta också, enligt min mening, går mot andemeningen i den proposition som regeringen Bildt(!) lade fram (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati) om öppna sammanträden. Där står det:

”Inför ett slutligt avgörande i en nämnd av ett ärende, som antingen fullmäktige delegerat till nämnden eller där en nämnds åtgärd utgör verkställighet av fullmäktigebeslut inom ramen för målbeskrivningar och budget, torde det dock som regel inte föreligga några hinder för offentlighet. … Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”svettig

Ja ja… Det här var en parentes. Fullmäktige ska inte diskutera öppna nämndsammanträden på onsdag utan ”bara” Demokratiberedningens rapport…

Jag tror att jag slutar här för idag…

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: