Arkiv

Archive for 2 juni, 2015

Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (1/2)

2 juni, 2015 2 kommentarer

sammantrade6Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt ”budgetsammanträde”. Det är ju så den kommunala demokratin fungerar – alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige (KF) måste gå via kommunstyrelsen. Så också, eller kanske i synnerhet, budgetförslag.

Kommunstyrelsen hade igår fyra förslag att ta ställning till. Det första kom från det styrande triumviratet, (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet), det andra från minialliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna), det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från sverigedemokraterna.

Vilket förslag som ”vann” respektive ”förlorade” i KS var egentligen helt ointressant, eftersom det är i kommunfullmäktige (KF) som budgetfrågan avgörs. Men ibland kan behandlingen i KS ändå ge en fingervisning om vad som komma skall i fullmäktige. Så dock inte denna gång. Varje partikonstellation röstade på sitt eget förslag och inget annat. Därefter reserverade partierna sig till förmån för det egna förslaget. Och så hände inget mer. Och naturligtvis ”vann” då det styrande triumviratets förslag eftersom 7 av 15 ledamöter tillhör detta block. Det betyder att detta förslag blir huvudförslag den 17 juni i fullmäktige. Det betyder emellertid inte att det blir detta förslag som ”vinner” i kommunfullmäktige. (Se ”Budgetprocessen rullar på”.)

sverigedemokraterna

Jag har tidigare redogjort för alla budgetförslag, S+C+MP (”Triumviratets budgetförslag”), M+FP+KD (”Minialliansens budgetförslag”) och V (”Vänsterpartiets budgetförslag”). Dock inte sverigedemokraternas. Och det beror på att jag inte såg förslaget förrän igår. Budgetförslaget kom som en överraskning för många. De flesta trodde nog inte att SD överhuvudtaget var intresserat av pengar och budgetar. Kurt Karlsson, SD:s gruppledare i fullmäktige, sa ju vid en tidigare budgetdebatt:

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Men SD har tydligen ändrat sig sedan dess.

I valet i höstas så blev sverigedemokraterna (SD) som bekant Vänersborgs fjärde största parti. Partiet fick 2.486 röster. Det var bara 367 röster färre än Vänsterpartiet. Röstetalet motsvarade 10,17% av det totala antalet och gav partiet sex mandat i kommunfullmäktige. Det betyder att partiets budgetförslag måste behandlas seriöst. Vilket man vill eller ej. Och det tänker jag göra. Behandla förslaget seriöst alltså. Fast jag egentligen inte vill.

SD_budget_s1

Det är faktiskt inte helt lätt att behandla sverigedemokraternas förslag seriöst. Trots att förväntningarna skruvades upp när man fick det 6-sidiga budgetdokumentet i sina händer. För direkt när man tittade på försättsbladet, ja, budgetförslaget har faktiskt ett försättsblad, så började man undra vad detta var…

Var det en reklambroschyr?

Jag har fortfarande inte blivit riktigt klok på vad det är som jag håller i min hand. Jag börjar luta åt att det är en broschyr som SD tänker dela ut på Aqua Blå. En broschyr som vänder sig till vänersborgarna, som om det vore val snart. Broschyren vänder sig definitivt inte till fullmäktiges ledamöter. Det illustreras t ex av den sista sidan, där partiets ledamöter i fullmäktige räknas upp. Det vet ju vi i KF redan. Sedan uppmanarSD_budget_s6 SD att man ska ta kontakt med partiet. Och det är väl inte heller riktat till KF:s ledamöter…?

Hur som helst.

Rubriken på sverigedemokraternas budgetförslag, eller vad man nu ska kalla det, är:

”tilläggsförslag till Mål- och resursplan 2016-2018”

”Tilläggsförslag” innebär att det är ett tillägg till något annat förslag, det är inte ett helt nytt eget förslag. I sverigedemokraternas fall utgår partiet i det stora hela från budgetberedningens förslag, dvs förslaget från S, C och MP. SD:s förslag är med andra ord inget riktigt budgetförslag.

pengapaseTrots rubriken ”tilläggsförslag” så är underrubriken på försättsbladet:

”Vår budget är ett tydligt och realistiskt alternativ.”

Och det är ju intressant eftersom SD självt har definierat sitt förslag som ett tilläggsförslag. Då kan väl knappast förslaget karaktäriseras som ”vår budget”. Huruvida det är ”tydligt” återstår att se. Och ”realistiskt”…

kurt_karlsson2På sidan 2 i ”valbroschyren” analyserar Vänersborgs store sverigedemokratiske ideolog och auktoritet Kurt Karlsson verkligheten…

Och vad är det då Kurt Karlsson kommer fram till? Jo självklart, det är invandringen som är problemet.

”Den ekonomiska situationen i Vänersborgs kommun har försämrats beroende på inflyttning som förmedlats av staten via Migrationsverket.”

Lösningen för Kurt Karlsson och alla andra sverigedemokrater är således:

”[det] bästa alternativet att staten omedelbart kraftigt begränsar invandringen till Sverige.”

Kurt Karlssons analys är inte särskilt originell. Den är saxad från olika sverigedemokratiska skrifter och hemsidor. Men visst, det var det som SD gick till val på och som också många invånare håller med om.

krigSjälv kan jag inte låta bli att reagera på den kyla och bristande empati som SD i Vänersborg visar i sitt dokument gentemot andra människor. För det är ju faktiskt människor som sverigedemokraterna pratar om – människor av kött och blod. Människor som är som alla vi andra, det är bara det att de kommer från ett annat land. De kommer till Sverige därför att de flyr från krig och elände. SD verkar inte kunna se detta. SD verkar inte kunna förstå detta. För SD tycks alla ”invandrare” vara några slags parasiter utan människovärde som kommer till Sverige för att leva gott på alla svenskars godtrogenhet och, inte minst, dumhet.

Och den här attityden gör mig oerhört trött. Och rädd.

Men oavsett dessa olikheter i människosyn, så är Kurt Karlssons analys total fel och bristfällig – i varje fall ur ett kommunalt perspektiv. Och därmed blev broschyren snabbt tämligen ”orealistisk”. Och Kurt Karlsson ger faktiskt svaret på felaktigheterna själv:

  • ”inflyttning som förmedlats av staten”
  • ”staten omedelbart kraftigt begränsar”

De frågor som Kurt Karlsson och SD lyfter är ju just statliga frågor – och inte kommunala! Kommunen har inget med den statliga invandrings- eller asylpolitiken att göra!

kurt_sdKurt Karlsson försöker helt enkelt vinna billiga poänger, dock inte i fullmäktige, men väl bland vänersborgarna (jag förutsätter att SD delar ut dessa broschyrer till allmänheten på något sätt).

På sidan 3 i det som ska vara ett budgetförslag beskriver SD sina egna politiska framgångar i valet och de skriver också:

”Vi bemöts med respekt [i styrelser och nämnder; min anm] och samarbetet med andra partier sker allt mer på jämnställd [felstavningen är SD:s egen; min anm] nivå utan större komplikationer.”

De här påståendena är för mig helt obegripliga. Jag vet ingen annan politiker i kommunen som ser med respekt på SD:s representanter. Varför? Jo, helt enkelt därför att de inte innehar de mest elementära kunskaper i de ämnen och ärenden som avhandlas. Och samarbete? Med vem samarbetar SD? Jag vet inte. Inte med några som jag känner till.

Som en inledning till de två följande sidorna, sidan 4 och 5, som utger sig för att vara själva ”budgetsidorna”, skriver SD:

”Vår budget har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader.”

Intressant. På försättsbladet var sverigedemokraternas budgetförslag ”ett tydligt och realistiskt alternativ”. Nu är inte förslaget det. Förslaget har inte ens den ambitionen.

Det blir därmed faktiskt lite svårt att ta förslaget seriöst.

=======

PS. Denna blogg är den första delen om sverigedemokraternas budgetförslag för 2016. Fortsättningen hittar du genom att klicka här – ”Sverigedemokraternas budgetförslag (2/2)”.

%d bloggare gillar detta: