Hem > Budget 2016, Vänsterpartiet > Vänsterpartiets budgetförslag 2016

Vänsterpartiets budgetförslag 2016

triumviratI två tidigare bloggar har jag redogjort för det styrande triumviratets (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet) budgetförslag (se här) och minialliansens (moderaterna, folkpartiet minialliansenoch kristdemokraterna) dito (se här). Och det osannolika har alltså hänt i Vänersborg – att socialdemokraternas budgetförslag är mer borgerligt än borgarnas eget!

Och det kanske är det som får moderaterna att med självförtroende och stolthet utropa på Facebook:

”För oss är skolan och välfärden det centrala”

Inte för att moderaterna har visat det tidigare, t ex när de 2013 tillsammans med det nu styrande miljöpartiet lade ner äldreboendet Gläntan och bara gav förskolorna och grundskolorna 54.000 kr mer år 2014 – av den enda orsaken att putsa till siffrorna i budgeten, så att kommunens överskott blev ännu större… Men nu tycks det tydligen vara ”inne” i moderaterna att satsa på välfärden…

SocialdemokraternaOch varför inte? Sent ska syndaren vakna… Typ. Bättre sent än aldrig… Och särskilt nu när Vänersborgs socialdemokrater tänker hålla igen på allt som luktar skola och välfärd. Alla glada och muntra paroller och slagord till trots, som den socialdemokratiska kongressen har levererat i en ständig ström de senaste tre dagarna…

Vänersborg är inte som alla andra kommuner… Jag undrar hur alla moderaternas konservativa förespråkare för den fria marknadens välsignelser och den starkes rätt reagerar på minialliansens nya inriktning… Men framför allt undrar jag hur socialdemokraternas och miljöpartiets medlemmar, sympatisörer och väljare ställer sig till triumviratets gemensamma budgetförslag?

tipsFast tipset är att samtliga betongpartier kommer att hitta varandra i kommunstyrelsen senare idag. Det är ju faktiskt ändå bara 0,3% av en budget på drygt 2 miljarder kronor som skiljer sig mellan deras budgetförslag…

V_logga_mindreVänsterpartiets budgetförslag skiljer sig markant från betongpartiernas. Vänsterpartiet utgår från de behov som de olika nämnderna och styrelserna efter diskussioner och analyser har kommit fram till att de har. Oftast i politisk enighet för övrigt.

Vänsterpartiet skriver i sitt budgetförslag:

”Vi är övertygade om att nämnderna och förvaltningarna redan har begrundat sitt uppdrag och sina förutsättningar att kunna leverera verksamhet som stämmer överens med kommunens inriktningsmål. Vänsterpartiet möter detta arbete med respekt.”

elever2Vänsterpartiet utgår således från en politiskt totalt enig Barn- och utbildningsnämnd (BUN) när den begär en ramökning på 23,4 milj kr utöver budgetberedningens förslag. (I budgetberedningen sitter fem partier med var sin representant fördelade på följande sätt: S, C, MP, M och FP. Det är alltså det styrande triumviratet som har majoritet. 3-2. Det betyder att budgetberedningens förslag är detsamma som socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets.)

Vänsterpartiet vill säkerställa principen att nytillkommande elever inte skall få sin utbildning bekostad genom försämringar av i stort sett alla delar av den befintliga strukturen för kommunens barnomsorg och skolorganisation.

För att finansiera förslaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av den kommunala
skattesatsen med 25 öre. Vi beräknar att detta ger ökade intäkter med 18,5 milj kr. Vi
föreslår också att de resterande 4,9 milj kr tas från kommunens förväntade resultat, dvs att kommunens överskott, ”plus”, blir mindre än budgeterat.

hemtjanstFör Socialnämnden (Soc) föreslår Vänsterpartiet en ramökning med 6,8 milj kr utöver budgetberedningens förslag.

Vänsterpartiet föreslår också här finansiering från det förväntade resultatet. Precis som minialliansen faktiskt.

Vänsterpartiet ställer sig också bakom Kultur- och fritidsnämndens (KoF) begäran om 6,5 Mkr i ramhöjande anslag för 2016. Det betyder 3,5 milj kr mer än budgetberedningens förslag.kulturfritid

Vänsterpartiet tycker att förslaget ska finansieras med pengar ur resultatutjämningsreserven (RUR). (Kommunen har avsatt 50 milj kr i resultatutjämningsreserver. Det är pengar som avsätts i en högkonjunktur, eller då kommunen helt enkelt går med överskott, till att användas i en lågkonjunktur, eller då kommunen riskerar att gå med underskott. En enig riksdag har beslutat om RUR. Vänersborgs kommun har gått med överskott de senaste 10 åren.)

Vänsterpartiet föreslår också att 1,5 milj kr av dessa pengar går till ”Ungdomshuset” och ”Hjälpande händer”. Det handlar om en satsning på ungdomar.

villabjorkasVilla Björkås i Vargön har diskuterats mycket och ofta under många år nu. Särskilt i Vargön naturligtvis, där Villa Björkås och parken runt omkring betyder mycket för invånarna. Vänsterpartiet vill att denna långa och segdragna ”berättelse” ska få ett avslut – och föreslår ett engångsbelopp om 3 milj kr som ska säkerställa att arbetet med Villa Björkås genomförs nästa år. Därför bör alltså Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) få 3 milj kr till detta. Förutom de 3 milj kr som nämnden får till att underhålla Dalbobron.

Vänsterpartiet föreslår att finansiering sker via RUR.

Till sist.

Den lilla Överförmyndarnämnden (ÖFN) ”drunknar” i arbetsuppgifter och har yrkat på ytterligare 750.000 kr. Vänsterpartiet anser att nämnden bör få dessa pengar. Av RUR-pengar.

Vänsterpartiets budget ser alltså ut så här:

budget2016_V

V_logga_mindreDet finns säkerligen mycket att diskutera och fundera på. Men bakgrunden till Vänsterpartiets budgetförslag är alltså, att vi anser att det finns mycket stora behov för barn och ungdomar, gamla och sjuka just nu. Och vi är av den bestämda åsikten att hela kommunen måste ta ett solidariskt ansvar för de ökade kostnader som dessa behov genererar.

Det finns med all säkerhet anledning att återkomma med fler kommentarer och analyser.

.

PS. Vänsterpartiets hela budgetyrkande finns att läsa på Vänsterpartiets hemsida.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: