Arkiv

Archive for 23 juni, 2015

Mörkret lägrar sig över Vänersborg

Inledningen till min förra blogg (”KF 17 jun: Mörkret lägrar sig över Vänersborg”) blev till en debattartikel i dagens TTELA. Kanske blir debattartikeln också publicerad i morker2morgondagens Vänersborgaren.

====

Mörkret lägrar sig över Vänersborg

En ny majoritet har sett dagens ljus. Och mörkret lägrar sig över Vänersborg.

Inte för att den nya majoriteten är öppen, inte för att den är formell, inte för att den är överenskommen, inte för att den är officiell, inte för att den ens är medveten. Men inte desto mindre är den ett faktum.

Jag pratar om vad som hände på onsdagens fullmäktigesammanträde, då budgeten för 2016 slogs fast och beslutet om barn- och utbildningsnämndens begäran om extrapengar för i år fattades.

Bevekelsegrunderna för partierna i den nya majoriteten är helt olika. Den ena sidan ser strikt budgetmässigt på politiken och vill ha så stora plussiffror i budgeten som möjligt. Den andra sidan vill att konsekvenserna av en strikt budgetpolitik med besparingar ska ge sociala konsekvenser – och missnöje bland vänersborgarna.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet vill dela ut så lite pengar som möjligt till de gamla och sjuka, till barnen och ungdomarna i Vänersborg. Till och med mindre än de borgerliga partierna i minialliansen. Marie Dahlins (S) anhängare vill spara så mycket det bara går, för pengar är bra att ha i kassakistan om man vill investera i framtiden.

Sverigedemokraterna ser att den ökade anhöriginvandringen och gruppen asylsökande familjer skapar fördyringar för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna vill inte att dessa verksamheter ska få några ekonomiska tillskott för att bättre kunna hantera situationen. Sverigedemokraterna vill istället att det ska sparas på verksamheten så att det ”svider i skinnet” på ”gammelvänersborgarna”. Förhoppningsvis så att de riktar sin ilska mot de nyanlända vänersborgarna…

Främlings- och invandringsfientlighet och rasism bekämpas i huvudsak inte genom argumentation och åsikter. De bekämpas med ekonomiska, sociala, bostads- och arbetsmarknadsmässiga åtgärder. Neddragningar och besparingar av offentlig verksamhet spelar de mörka krafterna i händerna.

Det var faktiskt inte bara vi vänsterpartister som vädjade till socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister att ta sitt förnuft till fånga. Det gjorde också andra partier. Men det hjälpte inte. Den nya majoriteten av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet tillsammans med sverigedemokraterna klubbade igenom både budgeten för 2016 och att barn- och utbildningsnämnden ska spara 23,4 miljoner kronor redan i höst.

Mörkret lägrar sig över Vänersborg.

%d bloggare gillar detta: