Arkiv

Archive for the ‘Välfärdspartiet’ Category

En titt på Medborgarpartiet

31 augusti, 2018 Lämna en kommentar

I några bloggar har jag beskrivit de olika partiernas vallöften. Idag har turen kommit till det lokala partiet medborgarpartiet.

Det är det ”gamla” välfärdspartiet som har bytt namn till medborgarpartiet. Och vad jag förstår har även ett visst samarbete härmed inletts med lokala partier i Trollhättan och på regionnivå. Det känner jag dock inte till något närmare om.

Medborgarpartiets ledare är Morgan Larsson. Han är partiets frontfigur och han var en gång i tiden med och bildade välfärdspartiet. Medborgarpartiet fick 860 röster i valet år 2014 och har två mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige.

Medborgarpartiet har många gånger uttryckt sin motvilja och opposition mot det nuvarande styret bestående av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. Detta trots, eller kanske tack vare, att medborgarpartiet faktiskt inledde samtal och diskussioner med de tre styrande partierna om att tillsammans bilda en fyrklöver för att leda Vänersborg. Istället har medborgarpartiet under mandatperioden inte helt sällan gett sitt stöd till Vänsterpartiets förslag och yrkanden. Även om man på senare tid skönjer ett ökat samarbete med sverigedemokraterna.

I TTELA:s utfrågning av Morgan Larsson (se här) sa Larsson att han inte kan tänka sig ett samarbete med Vänsterpartiet i framtiden. Det var nog inte bara jag som reagerade på Larssons svar. Medborgarpartiet ”samarbetar” ju redan denna mandatperiod med Vänsterpartiet. De båda partierna ingick nämligen en teknisk valsamverkan efter valet 2014, och efter att medborgarpartiets samtal med S+C+MP bröt samman. Det gjorde partierna därför att det tekniska valsamarbetet gav de båda partierna fler platser i kommunens nämnder och styrelser än om man stod var och en själv. Frågan är om Morgan Larsson sa fel i TTELA-intervjun eller om det är ett närmare samarbete med SD som han ser framför sig. Och det är klart, gör han det så hamnar han långt ifrån Vänsterpartiet.

I den valbroschyr som medborgarpartiet delar ut ”på stan” så skriver partiet att det är det enda partiet i Vänersborgs kommun som inte har något:

”huvudparti som styr över oss.”

Precis som om de andra partierna i kommunen styrs från Stockholm när det gäller frågor i Vänersborg…

I broschyren blandas vallöften hej vilt. Väldigt många vallöften är överhuvudtaget inte kommunala. Så jag förstår egentligen inte varför medborgarpartiet har med dem. Partiet skriver i och för sig, som en brasklapp:

”Vissa punkter kan vi inte besluta om, men vi kan påverka andra beslutsfattare…”

Hur partiet ska påverka beslutsfattare i riksdagen förbigås med tystnad. Partiet har ju inget ”moderparti” i Stockholm som det kan försöka påverka. Som de andra partierna har…

Frågor som medborgarpartiet går till val på – och som kommunen inte kan besluta om är t ex:

 • ”Hela rättssystemet måste göras om från grunden.”
 • ”I Vänersborg ska vi ha en öppen polisstation och poliser i tjänst dygnet runt.”
 • ”Sverige ska ha ett jordbruk som gör att landet kan vara självförsörjande på basvaror.”
 • ”Förstatliga skolan.”
 • ”Betyg i ordning och uppförande.”
 • ”Fler gymnastiktimmar.”
 • ”Det ska löna sig att arbeta framför att få bidrag.”

Det är totalt meningslösa vallöften för ett lokalt parti i ett kommunval… (Det heter förresten inte gymnastik längre utan ”Idrott och hälsa”…)

Valbroschyren innehåller även ganska överraskande löften som medborgarpartiet på inget sätt har drivit eller väckt under de senaste fyra åren:

 • ”Flytta gästhamnen till Fisketorget.”
 • ”Fler offentliga toaletter i centralorterna.”
 • ”Kallbadhus.”
 • ”En turistchef som bara verkar för Vänersborg.”

Vän av ordning kan kanske undra varför inga sådana här förslag har framförts under de gångna 4 åren. Det är nog så, kan man misstänka, att medlemmarna i medborgarpartiet har suttit i sin vallokal på Edsgatan (partiet har tydligen flyttat till Vallgatan, till IOGT-lokalen; Morgan Larsson är ordförande i IOGT… /ändrat kl 17.25) och spånat fram löften som skulle kunna attrahera väljare…

Jag tror att medborgarpartiet lockar till sig en del väljare bland de äldre i kommunen. För det är egentligen bara på detta område som partiet har engagerat sig och har hyfsat realistiska löften:

 • ”Återställa och utveckla serviceboenden.”
 • ”Fler trygghetsboenden.”
 • ”Gratis bussresor från 65 år.”

Några av dessa löften har för övrigt lyfts av Vänsterpartiet.

Kanske kan äldre kommuninvånare lockas att lägga sin röst på medborgarpartiet, men för den stora majoriteten i kommunen är medborgarpartiet inget alternativ. Partiets agenda är alldeles för snäv och partiet har inga svar på många av de frågor som Vänersborgs kommun brottas med. Istället försöker medborgarpartiet måla upp en snygg och ”trovärdig” fasad med löften som kommunen inte har beslutanderätt över.

Nyhet: Ljunggren (S) har agerat olagligt!

13 april, 2016 4 kommentarer

vfp_loggaNYDen 17 juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2016, innevarande år alltså. Det var en majoritet av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och sverigedemokrater som tillsammans klubbade igenom en budget som i praktiken innebar nedskärningar.

Under fullmäktiges behandling av ärendet den där junikvällen lade Morgan Larsson i välfärdspartiet fram ett eget yrkande, dvs ett eget budgetförslag.

Det fick emellertid inte Larsson för ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

ljunggren_ordfLjunggren menade att förslaget inte var berett, dvs kommunstyrelsen hade inte haft uppe budgetförslaget till behandling. Vilket var tämligen självklart. Välfärdspartiet har ju inte någon ordinarie representant i kommunstyrelsen och kan således inte heller lägga fram något förslag där…

I och med att förslaget inte var berett så menade Ljunggren att förslaget var ett nytt ärende. Och att det då, som sagt, inte kunde behandlas av fullmäktige.

MorganL2Välfärdspartiet och Morgan Larsson ansåg, med all rätt, att Ljunggren agerade helt fel. Om Ljunggrens tolkning av kommunallagen var riktig, så skulle ju välfärdspartiet aldrig kunna lägga några budgetförslag. Och vad skulle det vara för demokrati då, om ett parti som är representerat i kommunens fullmäktige, för att tillräckligt många vänersborgare har röstat på det, inte fick lägga budgetförslag?

Morgan Larsson nöjde sig inte med att protestera på sammanträdet – Morgan Larsson överklagade ordförandes beslut till Förvaltningsrätten.

Idag kom Förvaltningsrättens dom:

”Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.”

Det betyder att Morgan Larsson och välfärdspartiet har fått rätt. Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) agerade fel när han vägrade Larsson att lägga ett budgetförslag.

lagbok2Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) bröt med andra ord mot Kommunallagen!

Förvaltningsrätten motiverar sin dom:

”Enligt förvaltningsrättens bedömning kan det budgetförslag som Morgan Larsson tagit upp under behandlingen av aktuellt ärende inte betraktas på annat sätt än som ett yrkande som faller inom ramen för det ärende som behandlades.”

Och vidare:

”Enligt förvaltningsrätten har det inte kommit fram annat än att det saknas sådana skäl som anges i kommunallagen för att ordföranden ska kunna vägra att ställa proposition på yrkandet.”

Därför anser Förvaltningsrätten att kommunfullmäktiges beslut inte har tillkommit i laga ordning. Beslutet är alltså inte lagligt och:

”beslutet ska därför upphävas.”

Vad betyder det? Ja, för framtiden så måste naturligtvis ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) dels ändra på sina ”rutiner”, och dels läsa på Kommunallagen bättre.

vbg_kartan2Och – framför allt!

Eftersom kommunfullmäktiges beslut från den 17 juni 2015 om budgeten för 2016 nu är upphävt av Förvaltningsrätten, så måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om budgeten för 2016!

Ärendet måste alltså tas om en gång till!

Vänersborg är åter på Sveriges karta. Och återigen tack vare socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren…

Kategorier:Juridik, S, Välfärdspartiet

Larsson, bandy och bad

29 juni, 2015 3 kommentarer

just_protDet är blåsigt ute, men något av stiltje i kommunhuset just nu. Naturligtvis pratas det väl som vanligt en hel del politik bakom skål och vägg, men inget som har läckt ut. Inte ens när jag var där och justerade det omfångsrika protokollet från det senaste fullmäktigesammanträdet fick jag reda på något nytt. Å andra sidan finns ju diariet…

Det kan väl tänkas att det pratas en del om Morgan Larssons göranden och låtanden. MorganLarsson_kommunRyktena säger nämligen att Morgan Larsson (VFP) har överklagat ordförande Ljunggrens (S) beslut att vägra att ta upp välfärdspartiets förslag till budget för 2016 till behandling. Och det gör Larsson rätt i. Det är viktigt att att allt går rätt till i kommunens högsta beslutande organ. Och dessutom tror jag att Morgan Larsson har rätt (se ”Ordning och reda? Lagbrott?”). Morgan Larssons överklagan till Förvaltningsrätten lär hur som helst ge kommunens jurister en del huvudbry, och jobb, under sommaren.

s_anders_2Och på tal om Larsson. En annan Larsson, nämligen Stig Anders, mer känd som S Anders Larsson, har tydligen blivit vald till posten som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i sin nya hemkommun Åstorp. Och det är väl bara att gratulera. I varje fall S Anders. Om Åstorps kommun är att gratulera vet jag inte. Det lär väl ge sig. Ett rykte som nådde mina öron är att Åstorps kommun planerar att satsa på en multiarena. Det låter som en saga, och jag vet inte om den är sann. Det skulle dock inte vara en bandyhall i så bandyklubbafall. Det vore väl lite väl äventyrligt på den skånska slätten. Det var ju äventyrligt till och med i bandymetropolen Vänersborg…

Och det är väl inte bandy man tänker på ens i bandyns Mecka Vänersborg, nu när det sägs att ett högtryck är på väg in över Sverige – även om det inte är så långt kvar tills isen ska spolas upp i arenan.

Jonathan Axelsson (M) lämnade in en motion, mitt under bandysäsongen, om att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sista sammanträde den 18 juni. Nämnden (fastighetsenheten) är nämligen tekniskt ansvarig för två simhallar: Hallevibadet i Vargön och Brålandabadet.

Det visar sig att det krävs mycket investeringar på Hallevibadet. Ventilationsanläggningen bör bytas ut, liksom avfuktaren för badanläggningen. Dessutom behöver reningsutrustningen kompletteras för säkrare drift. Det låter som att det kan bli lite dyrt…

bralandabad2Brålandabadet är i bättre skick och där är det enligt samhällsbyggnadsnämnden endast omklädningsrum och toaletter som bör rustas upp. Den bilden bekräftas av en inspektionsrapport från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det fanns egentligen ingenting att klaga på när det gällde om verksamheten följde miljöbalken. Det fanns bara en brist som inspektionen ansåg borde åtgärdas:

”Fläktstyrd ventilation bör installeras i driftrummet.”

Det torde vara en förhållandevis billig investering för kommunen.

Vattenpalatset kostar Vänersborgs kommun tämligen mycket pengar. Förra året (2014) gjorde Vattenpalatset en förlust på 7,4 milj kr…

vattenpalatsetloggaDen 1 juni förlängdes för övrigt hyresavtalet mellan hyresgästen Vänersborgs kommun/Vattenpalatset Vänerparken AB och hyresvärden Vänerparken Property Investment KB. Vänerparken Property Investment förbinder sig enligt avtalet att investera 6 milj kr i anläggningen under de närmaste 3 åren – för att utveckla badverksamheten. Kommunen å sin sida betalar 5.518.792 kr årligen i hyra. (Om ovannämnda investering kostar mer, så ska kommunen betala det.) I hyran ingår inte el, VA, värme, varmvatten, kyla eller ventilation.

Men när det är sommar ska man bada ute. I Sikhall, Ursand, Nordkroken, Gardesanna, Ryrsjön eller vid Norra skolan. Jag får väl återkomma med rapporter kring dessa badplatser. Det är väl inte helt ”friktionsfritt” överallt…

Fullmäktige (1) och en nyhet

20 november, 2014 Lämna en kommentar

piskaDet hände saker på gårdagens fullmäktigesammanträde trots att det inte var så många punkter på dagordningen. Den viktigaste frågan, den om budgeten, avslutades med fyra voteringar innan beslutet kunde klubbas. Vi fick bland annat se prov på hur partipiskorna ven över ledamöters ryggar så att de röstade mot sin egen personliga övertygelse. Men framför allt utmärkte sig Sverigedemokraterna med sin totala förvirring. Men mer om det i nästa blogg (turerna var så många så att jag behöver lite mer tid).

Inledningen på sammanträdet blev lite annorlunda och egentligen inte så lite dramatisk.

ljunggren2En ny ordförande för Vänersborgs kommunfullmäktige skulle väljas. Och det blev som väntat den inte helt obekante socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren som valdes till Vänersborgs främste företrädare. Dock först efter en sluten omröstning.

Lutz Rininsland (V), en inte heller obekant politiker, yrkade nämligen på det, en sluten omröstning. I sin motivering sa Rininsland att:

”Jag har varit närvarande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och har sett insatsen som Lars-Göran Ljunggren har gjort för vår kommun.”

Det var det. Rininsland sa inget mer. Rininsland nämnde inte ett ord om arenaskandalen, inte om Toppfrysskandalen, inte om fällningarna i JO, inte om de dramatiska nedskärningarna i grundskolan, inte om det svikna vallöftet om Huvudnässkolan och inte heller något om ”nej:et” till två folkomröstningar…

lutz_votesEn sluten omröstning innebär att varje ledamot får rösta ”hemligt”, dvs ingen får se vad ledamoten röstar på. Kanslichefen förklarade reglerna. Eftersom det bara fanns en föreslagen kandidat fick ledamöterna skriva ”Lars-Göran Ljunggren” eller helt enkelt lämna lappen ”blank”. Allt annat skulle innebära att rösten var ogiltig.

Efter en fråga från Kurt Karlsson (SD) om kanslichefen kunde upprepa namnet på den föreslagna kandidaten, dvs Lars-Göran Ljunggren, så kunde röstningen genomföras – även om Kurt Karlsson i sin bänk mumlade halvhögt om att man inte kunde ha en sluten omröstning om det bara fanns en kandidat…

Men det kunde man. Det borde Kurt Karlsson ha lärt sig från riksdagen, då riksdagens 2:e vice talman, för övrigt en sverigedemokrat, valdes på samma sätt.

Lars-Göran Ljunggren fick 43 röster. 8 röstsedlar var blanka. Av en händelse så har Vänsterpartiet 6 röster i fullmäktige och Välfärdspartiet 2. Det skulle innebära att hela den gamla minialliansen röstade på Ljunggren liksom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Men röstningen var som sagt hemlig, så ingen vet på vilket sätt ledamöterna egentligen röstade.

Men hur som helst så ska blankrösterna uppfattas som en ”stilla protest” mot Ljunggren för vad han ”åstadkom” under sin tid som kommunstyrelsens ordförande 2002-2010…

sossarJag undrar förresten vad de socialdemokratiska väljarna anser om valet. Många lämnade ju socialdemokraterna vid valet 2010 när Ljunggren var socialdemokraternas toppkandidat. Sedan återvände en hel del av dem 2014 när Ljunggren inte återfanns förrän på plats nr 16. Skulle de ha röstat på socialdemokraterna om de hade vetat…?

Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige valdes, utan sluten omröstning, Niklas Claesson (M). Det var en överraskning. I varje fall för mig. Jag trodde att Niklas Claesson var en ”coming man” i det moderata partiet. Så betraktades han tydligen inte av moderaterna själva. Att bli 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige innebär nämligen av tradition att man sällan deltar i fullmäktiges debatter. Då är man mer av en ”neutral” representant för Vänersborgs kommun.

Anna-Karin Sandberg (MP) valdes till 2:e vice ordförande. Också utan sluten omröstning.

kfnov14

På sätt och vis får väl även en vänsterpartist gratulera de valda till utnämningarna.

De andra ärendena på dagordningen, förutom budgeten, avhandlades i snabb följd utan diskussioner.

Och det var endast en fråga för dagen. Den ställde Lutz Rininsland till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M). Lidell är ju som bekant ordförande fram till den 31 december.

Rininslands fråga löd:

”Har kommunledningen fört samtal med Riksbyggen för att eventuellt kunna förvärva markområden som Korseberg och tomterna på f.d. Östra och Södra skolan, som samtliga borde vara av stort värde för att kunna driva ett offensivt bostadsbyggande?”

Gunnar Lidell konstaterade att samtal hade förts med Riksbyggen, men han svarade inte på om samtalen hade handlat om markförvärv.

Det gjorde Rininsland mycket besviken…

nyhetSedan en nyhet.

Om Vänsterpartiet och Välfärdspartiet!

Blev det som vissa miljöpartister spekulerade om på Facebook? En miljöpartist skrev nämligen:

”Är det sant att välfärdspartiet gör en valsamverkan med SD och är det sant att Stefan Kärvling och vänsterpartiet gillar det?”

mpFBnovHur miljöpartisten ifråga fick logiken i sitt påstående att gå ihop förtäljer inte historien. Men absolut inga av hans ”funderingar” var sanna.

Sanningen är att när Välfärdspartiet hoppade av det tilltänkta styret tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, så tog Välfärdspartiet kontakt med Vänsterpartiet.

vfpOch jag kan nu berätta att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet har ingått en valteknisk samverkan. Det kom vi överens om igår.

Det betyder inte att Vänsterpartiet och Välfärdspartiet ska samarbeta politiskt, det vill varken Vänsterpartiet eller Välfärdspartiet. Det betyder att vi endast samverkar i fördelningen av posterna till kommunens nämnder och styrelser.

vinnareDenna samverkan innebär en ”win-win-situation” för båda parter. Tillsammans får vi, när vi nu ”slår ihop” våra fullmäktigemandat, en ganska stor utdelning av extra poster till nämnderna. Det betyder att fler vänsterpartister och fler välfärdspartister kommer att sitta i nämnderna. Det innebär faktiskt också att det styrande triumviratet inte har majoritet i en enda av kommunens nämnder och styrelser…

Det blir en intressant mandatperiod.

PS. Läs gärna mer om det tekniska valsamarbetet mellan Vänsterpartiet och Välfärdspartiet på Vänsterpartiets hemsidaklicka här.

VÄNERSBORGS NYA STYRE

14 oktober, 2014 Lämna en kommentar

nyalliansenSå har då den politiska bomben släppts. Vänersborg ska styras av en helt osannolik kombination av partier de närmaste fyra åren. Socialdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens med Miljöpartiet och Välfärdspartiet.

Jag undrar hur Socialdemokraternas väljare reagerar på det… Och Centerpartiets… Och Miljöpartiets… Och Välfärdspartiets…

De forna kombattanterna, den nya kvartetten, i samma säng…ko_is

Partierna kommer att få styra Vänersborg i minoritet. Precis som Gunnar Lidell (M) gjorde under den förra mandatperioden (som inte riktigt är slut än). Tillsammans får den nya styrande minoriteten 24 av fullmäktiges 51 mandat. Nu innebär väl detta ingen större ko på isen. Moderaterna och de andra borgerliga partierna kommer med all säkerhet att som vanligt rösta med Socialdemokraterna i åtminstone 95% av frågorna. Sedan räknar väl Marie Dahlin (S) med att Vänsterpartiet ska rösta med henne i de resterande 5%-en…

Hur den politiska uppgörelsen mellan partierna ser ut vet jag inte just nu. Det kanske presenteras senare idag. Det ska hur som helst bli mycket spännande att se uppgörelsen.

olderMiljöpartiet har under mandatperioden växlat många hårda ord med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Senast när budgeten för år 2014 beslutades i september förra året. Då gjorde Miljöpartiet gemensam sak med moderaterna och gav Barn- och Ungdomsnämnden endast 54.000 kr mer. Och framför allt, de var med och lade ner äldreboendet Gläntan. Miljöpartiet är också motståndare till en hamn i Vargön och, vad jag förstår, även en byggnation på Sanden. Vad Miljöpartiet tycker om Arena Vänersborg är också känt. Partiet har definitivt inte samma syn som Socialdemokraterna…

betongblandareÄndå var det kanske ingen större överraskning att Miljöpartiet ska ingå i styret. Miljöpartiet traktar hårt efter maktpositioner, så hårt att de tycks beredda att kompromissa bort en stor del av vad partiet står för och därmed sin politiska identitet. Anledningen är att Miljöpartiet sällan prioriterar vad som är viktigt i politiken – mindre betydelsefulla politiska frågor, som en skog i Mariedal, kan få partiet att glömma alla de viktigare frågorna. Dessutom tycks några av partiets ledande representanter anse att det är viktigare att få synas lite extra mycket än att vara politiskt konsekventa. Att få arvoderade tjänster och jobba med politik på halv- eller heltid är väl inte heller fy skam…

trolleri2I budgetberedningen häromsistens ville Socialdemokraterna och Centerpartiet börja exploatera Mariedal Östra redan nästa år. Nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet dragit tillbaka detta förslag (P4 Väst), för att tillmötesgå Miljöpartiet. Det har hänt förut, även Gunnar Lidell använde sig av att skjuta på exploateringen (1 år i taget) för att få med sig Miljöpartiet. Och nu har det hänt igen, av Socialdemokraterna. Detta billiga politiska trick fungerar varje gång på Miljöpartiet…

När det gäller Välfärdspartiet är det ”än värre”. Partiet är ett klart borgerligt parti. Partiet motsätter sig av princip t ex alla skattehöjningar. Välfärdspartiet har inte bara stått på Miljöpartiets sida i de frågor som jag har beskrivit ovan (hamn, Gläntan, budget 2014 etc), partiet har ofta varit väldigt kritiskt mot de ledande företrädarna för Socialdemokraterna och Centerpartiet. Morgan Larsson har inte varit snäll från fullmäktiges talarstol och i sina bloggar. Så sent som den 17 juni i år så skrev Morgan Larsson om (se här):

”det ohederliga Centerpartiet”

Tidigare har Morgan Larsson skrivit t ex:

 • ”Den dåligt påläste Niklasson (S) förstod inte…” (källa)
 • ”Bo Carlsson, en av de politiker som orsakat mycket elände…” (källa)

MorganLarsson_kommunIfrån fullmäktiges talarstol har väl ordvalet ofta varit ännu ”tuffare”. Som när Morgan Larsson den 23 april i år dundrade från talarstolen, när Ernst & Youngs arenarapport (se här) diskuterades:

”Det är ett grovt politiskt bedrägeri av Socialdemokraterna och Centerpartiet. … Det är lögner och det är mörkanden. … Det är en skam för Vänersborg.”

Men den 6 juni 2013 så tog nog Morgan Larsson ändå priset. Då skrev han de oförglömliga orden på sin blogg, (se här):

”Dahlin/Carlssons budgetförslag visar att man fortfarande inte tar något ekonomiskt ansvar. Om dessa båda kumpaner får avgörande politiskt inflytande efter kommunvalet 2014 blir det en katastrof för Vänersborgs kommuninvånare.”

Ordvalen, ”ohederlig”, ”kumpaner” och ”katastrof”, är väl typiska för Morgan Larsson i sin retorik och argumentation mot Socialdemokraterna och Centerpartiet…

Vi ska väl inte heller glömma att Välfärdspartiet egentligen kom in i kommunfullmäktige för fyra år sedan mycket tack vare partiets kritik mot arenabygget.

ordforandeVi har en spännande mandatperiod framför oss. Det ska bli oerhört spännande att se vilken politik den styrande minoriteten ska föra. Och det ska framför allt bli spännande att se på vilka poster Marika Isetorp (MP), Per Sjödahl (MP) och Morgan Larsson (VFP) ska placeras. Ska vi gissa att Isetorp blir 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen? Och att Per Sjödahl blir ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden? Morgan Larsson, som vurmar för den fria, vinstgivande företagsamheten inom vård och omsorg, blir kanske 2:e vice ordförande i Socialnämnden?

Helt klart är att det bara kommer att finnas ett riktigt oppositionsparti den kommande mandatperioden – Vänsterpartiet! Precis som tidigare… Men nu blir det kanske tydligare för vänersborgarna.

mail2Men inte nog med det. Vänsterpartiet har fått ett brev från Marie Dahlin (S), där hon förklarar varför hon inte har tagit kontakt med oss (i Vänsterpartiet). Marie Dahlin räknar upp ett antal punkter.

1. ”Hela valrörelsen uppfattades av oss socialdemokrater som kritik från er till oss och ett förtroende som inte fanns.”

Vänsterpartiet har hela tiden stått för sina åsikter. Det har naturligtvis också inneburit kritik mot Socialdemokraterna. Och i många frågor står Vänsterpartiet långt ifrån Socialdemokraterna och Centerpartiet. Faktiskt i många stycken i samma frågor som Miljöpartiet och Välfärdspartiet för övrigt. Det gäller arenan, hamnen, Sanden, synen på demokrati, Kindblomsvägen…

blogg22. ”Allt bloggande under fyra år och där största kritiken varit riktad mot S och inte de som faktiskt styr.”

Även jag har stått för mina åsikter. (Liksom andra vänsterpartistiska bloggare.) Men att huvudkritiken har riktats mot Socialdemokraterna håller jag inte riktigt med om. Men det kanske jag ska ta som en komplimang. Detsamma säger ju t ex Miljöpartiet och Välfärdspartiet… Och Gunnar Lidell (M) slutade att vara min vän på Facebook efter att jag bloggade om honom… För att inte tala om det öppna brevet från en kristdemokrat…

3. ”annonsen om att en röst på S var detsamma som en röst på M var inte heller så smickrande.”

Det stämmer. Den annonsen utformades efter Marie Dahlins uttalande i P4 Väst, när Gunnar Lidell tyckte att samarbetet med Socialdemokraterna hade fungerat bra under mandatperioden. Marie Dahlin kommenterade då:

”Ja, vi har ju en dialog varje dag på jobbet. Vi är ju arbetskamrater han (Gunnar Lidell, min anm) och jag. Så det fungerar ju den dialogen.”

Detta uttalande retade också många socialdemokrater, varpå Marie Dahlin mindre framgångsrikt försökte att dementera sitt eget uttalande.

vadda4. ”Att vi också hade en överenskommelse om budgetramar inför sista budgetarbetet för att ev lägga ett gemensamt förslag, bröts av er.”

Vänsterpartiet förde samtal med Socialdemokraterna, det stämmer. Men att vi skulle ha brutit någon överenskommelse stämmer inte. Faktiskt inte! Jag förstår inte vad Marie Dahlin menar. (Jag deltog själv i samtalen.)

5. ”I frågor som Hamnen, Sanden och bostadsbyggnation står vi också långt i från varandra.”

När det gäller bostadsbyggnationen syftar nog Marie Dahlin på Kindblomsvägen. Och Marie Dahlin har rätt. Ja, i dessa frågor står vi långt ifrån varandra. Precis som Miljöpartiet och Välfärdspartiet som har varit eniga med Vänsterpartiet i just dessa frågor.

6. ”I förra valet ville ni inte ha något som helst samarbete med oss så länge vi hade S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Bo Carlsson kvar, och vi har fortfarande Lars-Göran och Bosse kvar som aktiva, och att ni skulle ha ändrat inställning har vi ingen indikation på, snarare tvärt om.”

gokunge_arenaDet stämmer också, detta har uttalats av en vänsterpartist. Det hände mycket i samband med arenabygget… Och det uttalades många hårda ord i dessa tider, inte minst från socialdemokrater som S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren och Dan Nyberg. Mot vänsterpartister… Och vi har inte heller någon indikation på att de har ändrat inställning… Ja, kanske Dan Nyberg då, men han är ju inte politiskt aktiv längre.

Men visst, Marie Dahlin har inte helt fel på denna punkt. Å andra sidan ska hon ju nu komma överens med Morgan Larsson och Marika Isetorp…

Marie Dahlin avslutar sitt mail till Vänsterpartiet med en förhoppning:

”Men vi utesluter inte att S och V med andra personsammansättningar kan bli ett alternativ för samarbete i ett framtida styre. Vi har ju trots allt en del gemensamt också.”

bloggare”Andra personsammansättningar”… Marie Dahlin menar nog inte Lars Göran Ljunggren, eller för den delen Bo Carlsson…

Något säger mig att jag inte jag får uppleva ett samarbete med Socialdemokraterna under min politiskt aktiva tid…

Å andra sidan säger mig något annat att de närmaste fyra åren bli lite av ett paradis för en bloggare…

Sen sist…

2 augusti, 2014 Lämna en kommentar

På tal om konspirationer (se ”Tro inte på allt som är sant”) så har jag läst ytterligare en bok på samma tema. Skulle man väl kunna säga… Jag har läst Bert Karlssons biografi ”Mitt liv som Bert” sen sist.

berts_signBert Karlsson inbjöd mig ju i en debattartikel i TTELA tidigare i år till Ursand, en inbjudan som jag hörsammade. (Se ”Besök på Berts Ursand”.) Då fick jag hans biografi, dessutom signerad…

Jag höll förresten på att springa ihop med Bert i Skåne i veckan. Han hade ett informationsmöte i Simrishamn med anledning av att han ska öppna ett flyktingboende där. Något som han faktiskt ”hotade” med att göra också på Ursand – om han inte fick politikerna med sig i sina utbyggnadsplaner… (Huruvida han var seriös eller sa det på ”skämt” kan jag inte avgöra.)

Det står dock inte något om Ursand i självbiografin. Däremot skriver Bert mycket om alla intriger och konspirationer kring Sommarland, artister, musikförlag, banker, riksdagspolitik osv. Bert skriver rakt. Han är inte rädd för att nämna sina motståndare och antagonister vid namn. Han hade blivit en utmärkt bloggare…

Vem vet, kanske kommer Bert ut med en ny upplaga av sin självbiografi vad det lider – med ett extra kapitel om Ursand och politikerna i Vänersborg…

isetorpshemsidaMarika Isetorp (MP) har som många vet en egen blogg. Nu har Isetorp tagit ytterligare ett steg. Isetorp har skapat en egen hemsida. Kanske tyckte Isetorp att det var för lite bilder på henne på Miljöpartiets hemsida? Det har hon i så fall kompenserat nu…

Av någon anledning går Isetorps hemsida i Välfärdspartiets lila färger…

Marika Isetorp och Per Sjödahl, också Miljöpartiet som bekant, blev lite sura när jag häromsistens skrev om Miljöpartiets hemsida. Jag hade missat länken ”medlemswebb”. Den trodde jag bara var till för partiets medlemmar, men enligt Isetorp och Sjödahl menades tydligen typ Vänersborgs kommuns medlemmar. Sidan har för övrigt uppdaterats sen sist och nu är det lättare att se vad Miljöpartiet i Vänersborg vill. Typ göra ett kommunalt naturreservat vid Mariedalsskogen. Vad Miljöpartiet vill göra med det nedlagda Gläntan framgår dock inte, så jag förmodar att det ska vara nedlagt fortsättningsvis också.

Välfärdspartiet har också uppdaterat sin hemsida. Partiets valfolder har publicerats. Valbudskapet präglas som vanligt av Morgan Larssons bevingade ord från en valdebatt förra valet:

”Välfärdspartiet är för allt som är bra.”

glantanAnnars slås jag av hur Välfärdspartiet vrider och vänder på historien så att det passar partiet självt. Det står:

”Vi har tillsammans med andra partier börjat förbättra äldreboenden i kommunen såsom Gläntan.”

Sanningen är att Välfärdspartiet tillsammans med Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lagt ner Gläntan… Jag hoppas att Välfärdspartiet inte får möjlighet att förbättra några fler äldreboenden…

Sverigedemokraterna har lagt ut bilder på ”toppkandidaterna” i valet i Vänersborg sen sist. Vi hittar några nya ansikten. Vilket kan behövas, eftersom de flesta gamla ansikten, dvs de som ställde upp i valet 2010, inte har synts till.

Sverigedemokraterna tycker att vänersborgarna ska rösta på dem:

”för ett tryggare Vänersborg”.

Jag vet ärligt talat inte vad Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall har bidragit med under de senaste fyra åren för att göra Vänersborg tryggare. De har ju nästan inte deltagit i en enda omröstning i fullmäktige. Fast det kanske är det som har gjort Vänersborg tryggare…

horseFolkpartiet har emellertid inte uppdaterat sin hemsida. Detta trots att Peter Göthblad, tillsammans med den kontroversielle folkpartisten i Trollhättan Dan Möllengård och ytterligare en trollhättebo, har skrivit en debattartikel i TTELA för ett tag sedan om behovet av fler ridvägar. Detta krav finns inte med på Folkpartiets hemsida om vad partiet vill i Vänersborg. Av någon anledning. Om nu Folkpartiet tycker att ridvägar är så viktigt… Göthblad har inte heller gjort sig känd i Vänersborgs fullmäktige som någon vän av V_logga_mindrehästar eller hästägare… Eller ordning…

Så då har jag gjort lite reklam för några partier… Och de partier som inte har nämnts har inte heller uppdaterat sina hemsidor sen sist.

Förutom Vänsterpartiet då. Som alltid ligger i framkant…

Upp till bevis Morgan Larsson!

22 januari, 2014 2 kommentarer

Morgan Larsson, ordförande i Välfärdspartiet, har en debattartikel i TTELA idag. Den handlar om Gläntan… Igen.

sandlada2Morgan Larsson sitter fortfarande i sandlådan och tjurar. Han tycker inte om att han och hans parti har fått kritik för att de har varit med om att lägga ner Gläntan. Morgan Larsson kastar därför stora nävar sand på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som han anser har drivit en kampanj mot Välfärdspartiet med argument som:

”…innehöll båda sakfel och lögner, allt i syfte att medvetet förvanska sanningen för att få egna röster på Välfärdspartiets bekostnad.”

Nu har väl inte Välfärdspartiet så där jättemånga röster som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan ta. Partiet är inte riktigt så stort som Morgan Larsson vill tro…

Det förvånar att Morgan Larsson i sin debattartikel inte helt enkelt berättar för vänersborgarna vad sakfelen och lögnerna består i. Det hade ju varit enkelt och då hade allt varit löst. Då hade alla sett hur Morgan Larsson hade beslagit socialdemokrater och vänsterpartister med lögner. Och sakfel. Det hade bara varit att erkänna. Och skämmas.

Men det gör inte Morgan Larsson. Och det har han inte heller gjort vid ett enda tillfälle. Skälet till det är enkelt. Det finns inga lögner och sakfel i den kritik som har riktats mot Välfärdspartiet…

Morgan Larsson vill bara få vänersborgarna att tro det – och tycka synd om stackars Välfärdspartiet.

tjuvMen Morgan Larsson i sin sandlåda går ännu längre… Han tycker att kritiken mot honom och Välfärdspartiet har varit brottslig.

Morgan Larsson skriver:

”Man var inne på brottsbalksbrottet förtal genom att utsätta några av partiets representanter för ”andras missaktning”…”

polisDet är inte bara hotfullt – det är allvarliga anklagelser som Morgan Larsson framför. Särskilt som Morgan Larsson också är polis.

Jag tycker att Morgan Larsson måste stå upp för sina anklagelser – och polisanmäla den kritik som han tycker är brottslig. Då får en åklagare ta hand om fallet och en domstol, möjligtvis, avgöra frågan.

pudel2Eller också får Morgan Larsson göra en pudel och ta tillbaka anklagelserna…

Det går inte för sig att kasta ur sig sådant här. Det går inte för sig att insinuera och sprida rykten på TTELA:s ”ledarplats”.

För visst innebär det att Morgan Larsson själv utsätter andra för missaktning…?

Morgan Larsson måste sluta med alla sina obelagda påståenden. Morgan Larsson måste börja med att hålla sig till fakta.

.

PS. Marie Dahlin har också skrivit ett ”svar” till Morgan Larsson (se här) – som hon kallade ”Upp till bevis Morgan!”. Nästan samma rubrik som jag. Marie var först!

PPS. Vänsterpartiet har skrivit ett mer officiellt svar på Morgan Larssons debattartikel. Den kan du läsa här.

Vänersborgaren och Välfärdspartiet

27 november, 2013 Lämna en kommentar

Vänersborgaren kom idag. Jag får säga att det inte är utan att man väntar lite på den. Den tar upp en hel del intressant lokalt material. Dessutom brukar det finnas med ett stort antal debattartiklar. Så också idag. Även om jag saknade min egen. Det var en överraskning. Vänersborgaren brukar ta in alla debattartiklar. Men min debattartikel kanske inte fick plats, den kanske kommer nästa vecka. Vi får se. Det var för övrigt samma artikel som var införd i gårdagens TTELA och som jag publicerade på bloggen igår.

bussVänsterpartiet brukar ha en liten annons i Vänersborgaren. Det hade vi idag också. Även Välfärdspartiet hade det. Välfärdspartiets annons fick mig dock att undra.

”Fria bussresor för yngre”

Jasså? Vill Välfärdspartiet ha fria bussresor? Det visste jag inte. Det visste nog ingen annan heller. Välfärdspartiet har nämligen inte lagt fram något förslag om detta. Inte heller har jag sett någon motion som tar upp frågan. För säkerhets skulle frågade jag Välfärdspartiets ledare Morgan Larsson idag.

Nä då. Välfärdspartiet har inte motionerat om ”fria bussresor för yngre”. Jag undrar hur Välfärdspartiet tänker att genomföra detta om partiet inte föreslår det?

I september fattade kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2014. Då ansåg Välfärdspartiet att det inte fanns pengar varken till de äldre eller till barnen och ungdomarna. Hur kan Välfärdspartiet då påstå i annonsen att det vill ha fria bussresor för de yngre? Var menar Välfärdspartiet att de pengarna finns? Som inte fanns i september…

Det är inte första gången som Välfärdspartiet inte vet vad den andra handen gör. Partiet tycker ofta en sak i de politiska församlingarna, ibland olika beroende på om det är i en nämnd eller i fullmäktige, och en annan sak ”utåt”, gentemot allmänheten. Det känns inte ärligt. Det känns lite lurendrejeri mot väljarna.

Det tydligaste exemplet är väl fallet Gläntan.

Till vänersborgarna sa Välfärdspartiet att det slog vakt om de äldre och välfärden, i fullmäktige röstade partiet för en nedläggning.

forvirring2Jag förstår inte.

Det gör nog inte allmänheten heller. Idag i Vänersborgaren riktade en som ska rösta på Välfärdspartiet i nästa val (personen skrev så i debattartikeln) ett tack till:

”de partier som tagit ett riktigt beslut om Gläntan som innebär att våra äldre medborgare kommer att få ett värdigt boende.”

Men Gläntan ska inte stängas för renovering. Gläntan ska bara stängas. Det innebär färre platser för de äldre. Det innebär att många får vänta på ett värdigt boende.

Det gäller att inte lyssna på vad Välfärdspartiet skriver i tidningar eller säger på gator och torg – det gäller att se på hur Välfärdspartiet verkligen agerar i de politiska församlingarna. Det är viktigt att Välfärdspartiet, liksom alla andra partier, bedöms utifrån vad de gör och inte vad de säger.

Och Välfärdspartiet har inte föreslagit ”fria bussresor för yngre”. Istället har Välfärdspartiet varit med om att lägga ner Gläntan.

Försöker Välfärdspartiet lura vänersborgarna?

Kategorier:Välfärdspartiet

Morgan… Morgan… Morgan…

24 september, 2013 2 kommentarer

morgan_LarssonMorgan Larsson i det så kallade Välfärdspartiet hade en debattartikel i dagens TTELA. Rubriken var:

”Vi tar ansvar för skattepengarna”

Borde inte en så kallad välfärdspartist ha satt rubriken ”Vi tar ansvar för välfärden” i stället…?

Morgan Larsson skriver i dagens TTELA att:

”Därför innehåller budgeten ett boendeuppehåll på Gläntan för att bygga om och iordningställa ett boende efter dagens krav och normer inom äldrevård. Eftersom våra äldre inte kan bo på en byggarbetsplats måste de tillfälligt bo på annan plats tills ombyggnaden är klar.”

Morgan Larsson sitter i Socialnämnden. Det gör inte jag. Morgan Larsson kan mycket mer när det gäller verksamheten inom Socialnämnden än jag. Morgan Larsson bör veta mer om äldreboendet Gläntan än jag.

applenparonOch visst är det så att Gläntan är i ett stort behov av ombyggnad. Det vet jag också. Gläntan uppfyller inte den standard som krävs helt enkelt. Men jag får ändå inte riktigt ihop det. Det känns som om Larsson blandar äpplen och päron ganska vilt.

Jag jämför det som Larsson skriver med en skrivelse från Socialförvaltningen undertecknad av socialchefen den 23 september. Igår alltså.

Socialchefen skriver att bakgrunden till avvecklingen av Gläntan är:

”Besparingskrav från KS (=kommunstyrelsen; min anm) och behov att frigöra medel…”

Socialchefen skriver vidare:

”Om en avveckling av Gläntan skulle ske kommer det att få konsekvenser…”

Jag kanske missuppfattar socialchefen, men för mig låter det inte som att han menar  ”ett boendeuppehåll för att bygga om”, som Morgan Larsson skriver i debattartikeln.

Så här är det, och det vet socialchefen. (Men inte Morgan Larsson?)

ombyggnadDet finns just nu bara ett principbeslut om att Gläntan ska renoveras. Gläntan finns med i boendeplanen som fullmäktige har fastställt.

Men!

Det finns inget beslut om att pengar ska beviljas! Som Morgan Larsson ger sken av. Ombyggnationen är ett önskemål, ett förslag från Socialnämnden.

En gång till. Det finns inget beslut om att tillskjuta pengar till en renovering av Gläntan.

Det vet socialchefen. (Men inte Morgan Larsson?)

Och en sak till Morgan Larsson. Om det inte finns pengar till Gläntan nästa år, hur kan du då lova att det finns 2015…? För om du inte vill låna nu, hur motiverar du i så fall att du vill låna sedan?

Det Morgan Larsson skriver i dagens TTELA är med andra ord ett önsketänkande som i nu-läget helt saknar grund.

Men Morgan Larsson kanske kan reda ut begreppen på morgondagens fullmäktige och förklara för både socialchefen och mig vad han menar? Och för TTELA:s läsare…

I hela debattartikeln låter Morgan Larsson för övrigt som ett eko från Marika Isetorp (MP), som i sin tur låter som ett eko från de djupblå moderata urskogarna.

Morgan Larsson skriver om den nybildade maxi-alliansens (=M, FP, KD, MP och VFP) budgetförslag:

”Kommunen behöver inte låna pengar och vi har planerat för en kontrollerad och ansvarsfull ekonomi.”

Som jag har skrivit förut. Det är lätt att lägga en noll-budget om man struntar i människors behov.

sjuk2Om man sparar på de gamla och sjuka, om man struntar i de elever som har svårigheter av olika slag i skolan, om man struntar i att barngrupperna i förskolan är alldeles för stora – då är det ingen som helst konst att lägga en budget som är ”ansvarsfull” i Morgan Larssons betydelse.

Men det har inget som helst att göra med att man tar ansvar för vänersborgarna.

Tänk om Morgan Larsson hade föreslagit en försäljning av arenan istället. Det hade varit att ta mer ansvar än att spara på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka.

Nä, driv arenan vidare, säger Morgan Larsson, lägg ner Gläntan istället! Och spara på barnen och ungdomarna!

Jag säger det igen:

Varför har vi en offentlig sektor om det inte är för att hjälpa de som har behov?

Och så hade det varit på sin plats om Morgan Larsson förklarat varför han döpte sitt parti till Välfärdspartiet? Hade inte ett bättre namn varit typ ”Budget-partiet”?

Eller – ”De Gamla Moderaterna”…?

.

PS. Morgan Larsson skriver om att Vänsterpartiet vill öka bankskulden. Vänsterpartiet vill använda pengar ur resultatutjämningsreserverna (=RUR). Vänsterpartiet vill använda pengar som en enig riksdag har beslutat får och bör användas för att upprätthålla både sysselsättningen och välfärden! (Om du vill veta mer om RUR, så kan du läsa en tidigare blogg.)

Budget 2014: Om Miljöpartiet och Välfärdspartiet

7 september, 2013 6 kommentarer

maxialliansenDet är inte varje dag som politiker får chansen att argumentera för sina beslut i TTELA – vid två tillfällen! Särskilt inte om det gäller småpartier. Men idag hände det.

Redan i torsdagens TTELA fick Miljöpartiets Marika Isetorp uttala sig om och försvara sitt och de borgerliga högerpartiernas budgetbeslut. Isetorp var till och med med på bild! I dagens TTELA får Marika Isetorp ytterligare en chans att utveckla argumenten. (Dock utan bild.) Tydligen räckte inte utrymmet till i torsdags. Även Morgan Larsson i Välfärdspartiet får försvara att han och hans parti står bakom nedskärningar i Socialnämnden och Barn- och Ungdomsnämnden. Välfärdspartiet har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen, så det var väl därför som Larsson inte var med i torsdagens artikel.

På Facebook har Marika Isetorp (MP) redan lovat att återkomma en tredje gång. Det är tydligen svårt det här. Och det förstår jag. Isetorp har inte bara att försöka övertyga vänersborgarna om förträffligheten i sitt ställningstagande – Isetorp måste också försöka övertyga en hel del medlemmar i sitt eget parti om helomvändningen.

kovandningFör en helomvändning är det! Inte bara jämfört med Miljöpartiets respektive Välfärdspartiets budgetförslag i juni. Utan deras politik överhuvudtaget de senaste åren.

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni krävde Miljöpartiet 7 milj kr mer till BUN. Redan under själva sammanträdet började Miljöpartiet flörta med de borgerliga och skrev ned sitt yrkande till 3,7 milj kr. På samma sammanträde krävde Välfärdspartiet 13,8 milj kr mer till Barn- och Ungdomsnämnden.

Miljöpartiets och Välfärdspartiets budgetförslag i juni var en bantning från 20 milj som Miljöpartiets och Välfärdspartiets, tillsammans med Vänsterpartiets och Centerpartiets, ledamöter krävde i Barn- och Ungdomsnämnden.

Miljöpartiets och Välfärdspartiets uppgörelse med de borgerliga slutar på 54.000 kr mer till BUN. Från 20 miljoner till 54.000 kr på några månader.

osthyvel_skola54.000 kr mer till BUN är i praktiken en nedskärning! (Se min förra blogg!) Det finns redan beslut att öppna förskola och skola mm i Väne-Ryr. Det innebär ökade kostnader på nästan 5 milj. Det finns också ett beslut på förändrade skolskjutsregler, som kostar nämnden 1,2 milj kr. Med andra ord, 54.000 kr mer till BUN är en besparing! (Täcker 54.000 kr ens inflationen?)

I dagens TTELA-artikel försvarar Marika Isetorp (MP) neddragningen på följande sätt:

”Vi ser gärna att BUN får mer pengar men inte på bekostnad av kommunens framtida ekonomi.”

Om barnen och ungdomarna får mer pengar, så är det på ”bekostnad”! Varför Isetorp hänvisar till just kommunens ”framtida ekonomi” vet jag inte, men hon har övertagit begreppet från moderaternas vokabulär. Den luddiga ”framtiden” får på något mystiskt sätt rättfärdiga dagens politik, dvs besparingarna på dagens barn och ungdomar. Varför det just är barnen och ungdomarna som ska säkra ”framtidens ekonomi” svarar inte (M)arika Isetorp på. Varför inte lika gärna Arena Vänersborg eller Ursand eller…?

Morgan Larsson, Välfärdspartiets partiledare, försvarar i TTELA neddragningarna på barnen och ungdomarna:

”När man sedan tar ett övergripande beslut måste man se till hela kommunens behov.”

Välfärdspartiet tog alltså inte hänsyn till ”hela kommunens behov” i sitt ursprungliga budgetförslag, det partiet lade i juni. Hur ska man då kunna lita på att Välfärdspartiet tar hänsyn till ”hela kommunens behov” denna gång? Eller med alla andra förslag som partiet lägger i fullmäktige? Sedan lär vi oss också att vi inte ska lita på det som Välfärdspartiet säger i nämnderna. I nämnderna ser nämligen inte Välfärdspartiet till ”hela kommunen”. Inte där heller.

Hur ska man kunna samarbeta med Välfärdspartiet? Hur ska man kunna lita på Välfärdspartiet?

old_man2Inte nog med att barnen och ungdomarna tydligen inte ingår i Välfärdspartiets definition av ”hela kommunens behov”, de äldre gör det inte heller. Och enligt Miljöpartiet ska också de äldre bidra till kommunens ”framtida ekonomi”.

I budgetuppgörelsen med de borgerliga i mini-alliansen ingår nämligen nedläggning av äldreboendet Gläntan. De gamla som bor där måste flytta… Köerna för de som vill få en plats till särskilda boenden blir längre.

I Socialnämnden ville både Miljöpartiet och Välfärdspartiet behålla Gläntan. Men hur var det? Jo, i nämnderna ser ju inte Miljöpartiet till kommunens ”framtida ekonomi” och Välfärdspartiet inte till ”hela kommunens behov”…

Jag citerar TTELA:

”Gläntan i dess nuvarande form kan inte drivas vidare, boendet måste byggas om, säger Morgan Larsson (VFP) och understryker att stängningen är tillfällig.”

På mig låter det som om om Morgan Larsson vill äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar. Larsson säger ju faktiskt att Gläntan behövs. Enligt förvaltningen kan Gläntan också drivas vidare. Varför röstade annars Morgan Larsson ”ja” till Gläntan i Socialnämnden? Och om det nu måste byggas om, varför har det inte avsatts några pengar till detta i budgetförslaget från den borgerliga ”maxi-alliansen”?

Marika Isetorp (MP) säger inget speciellt i TTELA-artikeln om Gläntan, men hon säger rent allmänt:

”Vi försöker prioritera och ta ansvar för att kommunens låneskuld inte ska bli större.”

Nej Marika Isetorp! Det är inte du och Miljöpartiet som tar ansvar – det är de äldre (och barnen och ungdomarna) som får göra det!

sjal_soulMiljöpartiet och Välfärdspartiet har sålt sin politiska själ. De prioriterar några siffror i en budgetsammanställning precis som de borgerliga. De ser inte till innehållet, till verkligheten, till de enskilda människorna. De ser rent formellt på det hela. Precis som om en budget har ett eget liv.

Men vad har de då fått betalt för sin själ? Enligt artikeln i TTELA, som grundar sig på en intervju med Morgan Larsson:

”…avgiftshöjningarna inom socialtjänsten uteblir.”

Men de här avgiftshöjningarna var borttagna ur mini-alliansens budgetförslag redan vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni! Innan onsdagens uppgörelse i kommunstyrelsen!

budgetMA13

 • Anm 1. Läsarna undrar förstås över strykningarna och kladdet i förslaget. Det gör jag också. Det är svårt att tro att det är årets viktigaste beslut det handlar om, ett beslut som påverkar samtliga vänersborgare. (Men så var det förra året också, fast med några andra partiers förslag…)
 • Anm 2. När Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna skriver att 6,65 (eller vad det står) ska tillföras Barn- och Ungdomsnämnden, så är det först efter att de har dragitond_tunga ifrån pengar med en osthyvelsprincip redan innan. Fast det framgår inte, det är inte lätt att förstå! Vissa onda tungor säger att Miljöpartiet inte förstod detta, när de kom överens med mini-alliansen…

Välfärdspartiet fick inte ens detta. (Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill för övrigt inte heller höja avgifterna.)

Välfärdspartiet har inte fått någonting. Mer än… Morgan Larsson (VFP) om varför Välfärdspartiet har kapitulerat inför de borgerliga i mini-alliansen:

”Att vi med våra två mandat överhuvudtaget sitter med de stora partierna och diskuterar budgeten är stort för oss.”

hagbardVälfärdspartiet vill inte förändra Vänersborg, Välfärdspartiet vill vara med de stora grabbarna och töserna. Det är stort, det är målet.

Vad fick Miljöpartiet? Citat ur TTELA:

”Mariedal Östra [kommer] inte att exploateras.”

Miljöpartiets historiska och ideologiska omsvängning beror på – en skog i Mariedal!

Hallå eller??!!

(M)arika Isetorp återkommer med all säkerhet med ett tredje försök till förklaring och rättfärdigande. Men (M)arika Isetorp kan nog avvakta lite – i veckan kommer (hoppas jag) en debattartikel som Lutz Rininsland och jag skrev och skickade till TTELA i torsdags. Då kan Isetorp svara på den samtidigt.

Kanske kan (M)arika Isetorp, och (M)organ Larsson (VFP), också vässa sina argument efter att ha läst detta inlägg. De brukar läsa min blogg.

Om ett år är det val. Det ska bli gôtt.

%d bloggare gillar detta: