Arkiv

Archive for the ‘FP’ Category

Smått och gott och mindre gott från KF 25/2

arsenalDet är svårt att förstå att UEFA lägger matcher i Champions League samtidigt som Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträder. Men nu gjorde UEFA detta. Så förra onsdagen missade fullmäktigeledamöterna Monacos seger över Arsenal… (Vilket kanske var lika gott…)

Fullmäktigesammanträdet slutade inte förrän kl 22.45… Det tycks som om ordförande Ljunggren (S) har lite problem med tidsplaneringen. Det hade nog varit bra om fullmäktige hade börjat lite tidigare…

Jag har i tidigare bloggar redogjort tämligen noggrant för ett antal ärenden som fullmäktige behandlade förra veckan. Det var några ärenden där jag själv äntrade talarstolen (se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?” och ”Kommungränsen”).

Det fanns också andra ärenden på dagordningen.

mortvagen1aMörtvägens gamla förskolebyggnad ska byggas om till gruppboende. Det bestämde kommunfullmäktige. Lutz Rininsland (V) tyckte emellertid att det var ett stort slöseri att lägga ner en väl fungerande förskola och riva i stort sett allt utom tak och väggar – för att sedan bygga nytt för 8,2 milj kr. Det ansåg också Morgan Larsson (VFP) som menade att ibland tycks det finnas outtömliga resurser.

Det fanns dock inga andra yrkanden och kommunfullmäktige beslutade som sagt enligt förslaget, dvs att bygga om Mörtvägen.radgivare

Jonathan Axelssons (M) och Gisela Gavelins (M) motion om att utreda tillsättandet av en kommunvägledare gick igenom. Däremot inte Välfärdspartiets motion om en äldreombudsman eller min egen motion om ett invånarombud (se här). Jag tror dock att dessa sistnämnda funktioner skulle kunna handhas av en kommunvägledare.

fp_val2Folkpartiets avslag på Välfärdspartiets motion om att inrätta en äldreombudsman är dock värt ett eget omnämnande. (Mitt tack till Magnus Bäckström, VFP, som påtalade detta, se här.)

I folkpartiets valpropaganda inför valet så lovade folkpartiet att – håll i er nu:

”Införa en äldreombudsman”

Redan ett antal veckor efter valet (30 okt), så röstade folkpartiet nej till detta förslag i socialnämnden. Och så kröntes då valsveket i fullmäktige förra veckan med att folkpartiet röstade nej även där.

Oavsett själva sakfrågan – så här får det inte gå till. Det underminerar definitivt förtroendet för politiker. Det försämrar helt säkert också det demokratiska klimatet… Och det på ett ganska osmakligt sätt… För att citera en ledande folkpartist. (Fast då gällde det vissa bloggar, se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?”.)

Och vad säger de som röstade på folkpartiet?

musik1Flera talare öste, med all rätt, lovord över den motion som Marianne Ramm (V) lade om en avgiftsfri musikskola, dvs att alla barn och ungdomar ska kunna gå i musik-/kulturskolan oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala ställning. Marianne pläderade för sina tankar och hela fullmäktige var med på tåget.Marie_Dahlin2

Marie Dahlin (S) passade emellertid på att framföra åsikten att de för Vänersborg tidigare obligatoriska musikklasserna i grundskolan, skulle återinföras. Då var jag tvungen att replikera att grundskolans verksamhet styrs av Skollagen och läroplanen…

Och det kan vara bra att veta även för ett kommunalråd…

korstak2Ola Wesley (SD) gjorde sin debut i talarstolen i denna fråga. Och nämnde faktiskt inget om invandring…

Folkpartiets motion om att väderskydda Gågatan gick också igenom. Noteras bör att även folkpartiledamöterna röstade för förslaget.gothblad

I varje fall ett vallöfte som folkpartiet inte svek…

Nu ska en utredning i frågan tillsättas. Både Peter Göthblad (FP) och jag skickade med att kommunen borde öppna plånboken och vara med på ett hörn i finansieringen. (Se bloggen ”Imorrn är det fullmäktige!”.)

Det var en av de få gånger som Göthblad och jag har varit överens i en fråga. Det fick Göthblad att undra om jag skulle bli folkpartist… Hur man nu skulle kunna bli det – det är ju omöjligt att veta vad folkpartiet egentligen står för…

tiggare2När den socialdemokratiska motionen om ”Hjälpbehövande mitt ibland oss”, skriven av Reidar Eriksson, behandlades vädrade naturligtvis Kurt Karlsson (SD) både morgonluft och missnöje.

Motionen handlade om de romer från Rumänien och Bulgarien som kommer till Vänersborg och tigger. Det visade sig att Kurt Karlsson inte kunde skilja på människor som tigger och invandrare. Vilket är anmärkningsvärt. Kurt Karlsson insåg inte att dessa människor på ”samhällets botten” använder sig av EU:s regler om den fria rörligheten. Precis som välbärgade svenska ungdomar när de åker till England eller Spanien för att jobba.

Som Marianne Ramm (V) sa:marianne_ramm

”Fattiga människor har precis samma rättigheter.”

Marianne Ramm avfärdade också ett antal myter om dessa romska tiggare – som t ex att tiggeriet är organiserat av kriminella gäng eller att tiggarna kostar kommunen en massa pengar. Ramm återgav också en hel del fakta i frågan, som t ex att den beräknade summan som tiggare får ihop under en dag i genomsnitt ligger på omkring 70 kr.

kurt_sdNågot säger mig att det är vanliga hederliga och medkännande svenska medborgare som skänker dessa pengar… Dock inte Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna. Som överhuvudtaget inte tycktes lyssna på de fakta som återgavs från talarstolen. Fast Kurt Karlsson kanske tycker att han inte behöver det…

Kurt Karlsson menade att de flesta som uttalar sig i frågan har en ganska dålig kunskap om problemet och dessutom visar en:

”otrolig naivitet, som gränsar till infantilitet.”

För övrigt blev jag inte riktigt klok på Kurt Karlssons argumentation. Säkert alltså. Inte bara för att han är Sverigedemokrat…

Kurt Karlsson sa så här:

”Vi i Sverige har ju avskaffat fattigdomen, i stort sett, och tiggeriet för många år sen. Och jag tror ju att om vi då ger en tia eller tjuga till dom människor som kommer hit för att vilja få hjälp, så befäster vi åter fattigdomen i Sverige och tiggeriet.”

halla_for_ogonenJag fattar inte. Menar Kurt Karlsson att om vi inte ger den här tian eller tjugan till dessa fattiga människor – avskaffar vi fattigdomen då? Eller menar Kurt Karlsson att, om ingen ger pengar, så kommer det inte hit några tiggare. Och då slipper vi se dem?

Kurt Karlsson raljerade också över motionärens vilja att kommunen skulle undersöka om och hur dessa människor skulle kunna få hjälp. Kurt Karlsson sa:

”För att de tiggare som finns på Vänersborgs gator och torg ska få en bättre sandlada3livssituation borde motionären visa barmhärtighet och låta ett tiotal av de här människorna bo hemma hos sig.”

Det här är en argumentation på sandlådenivå och knappast värdig en fullmäktigeledamot. Tycker jag.

Det var många som gick upp i talarstolen och reagerade på Kurt Karlssons känslokalla ord. Jag tror att Marianne Ramm sammanfattade allas känslor bäst. Utom Sverigedemokraternas då. Marianne Ramm sa:

”Några säger att det stör gatubilden. Mig stör det i hjärtat.”

narf_loggaBo Carlsson (C) och Marie Dahlin hade en motion om NÄRF, kommunen och Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Jag ska inte återge diskussionen här, den var både komplicerad och kanske inte riktigt av allmänt intresse.

Däremot tror jag att det är av allmänt intresse att det blev en votering triumviratom de förslag som fanns i motionen. Och se, det styrande triumviratet bestående av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister fick stryk med röstsiffrorna 29-22.

Kanske en nyttig påminnelse till de styrande att de faktiskt är beroende av andra partier för att få majoritet för sina förslag. Och därför kanske borde berätta vad de egentligen vill med sitt styre – för att typ underlätta för de andra partierna att förhålla sig till deras politik. Och vem vet, faktiskt kanske kunna samtala med de styrande om hur ett bra Vänersborg skulle kunna bli ännu bättre….

ssschMen vad socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet vill med sitt styre – det är hemligt.

”Vi har politisk överenskommelse med ett internt material. … Så det är inget offentligt material, utan det är ett arbetsmaterial för oss tre. … Det är ett internt material.”

Det sa kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som svar på en interpellation av Lutz Rininsland (V).

Så var det med det…

forsenadInterpellationsdiskussionen mellan Marie Dahlin (S) och Lutz Rininsland (V) fortsatte för övrigt.

Marie Dahlin ansåg att:

”V i har haft ordning och reda på ekonomin och haft ganska bra resultat som vi har visat upp under den tiden vi har styrt.”

Mot detta protesterade Lutz Rininsland:gokunge_arena

”Marie Dahlin, är du medveten om att under den perioden när du säger att ni har haft ordning och reda, så har ni byggt, 2009, för 290 miljoner kr utan att det nånsin i kommunfullmäktige har fattats ett beslut om detta? Är du medveten om att du hade ett beslut, eller dina partikamrater, på 140 och ni har bränt 300? Är det det du kallar ordning och reda på i ekonomin?”

Ja, ja. Arenan är väl glömd vid det här laget… (Eller?)

Inom en snar framtid så får vi se om det styrande triumviratet kommer ihåg sina vallöften. Eller om det likt folkpartiet glömmer/struntar i sina vallöften. Arbetet med budgeten för 2016 pågår nämligen för fullt…

felPS. Jag undrar om den här bloggen kommer att tas upp på något kommande möte med Demokratiberedningen – som exempel på en osmaklig blogg med en massa felaktigheter som försämrar det demokratiska klimatet…

Sen sist…

2 augusti, 2014 Lämna en kommentar

På tal om konspirationer (se ”Tro inte på allt som är sant”) så har jag läst ytterligare en bok på samma tema. Skulle man väl kunna säga… Jag har läst Bert Karlssons biografi ”Mitt liv som Bert” sen sist.

berts_signBert Karlsson inbjöd mig ju i en debattartikel i TTELA tidigare i år till Ursand, en inbjudan som jag hörsammade. (Se ”Besök på Berts Ursand”.) Då fick jag hans biografi, dessutom signerad…

Jag höll förresten på att springa ihop med Bert i Skåne i veckan. Han hade ett informationsmöte i Simrishamn med anledning av att han ska öppna ett flyktingboende där. Något som han faktiskt ”hotade” med att göra också på Ursand – om han inte fick politikerna med sig i sina utbyggnadsplaner… (Huruvida han var seriös eller sa det på ”skämt” kan jag inte avgöra.)

Det står dock inte något om Ursand i självbiografin. Däremot skriver Bert mycket om alla intriger och konspirationer kring Sommarland, artister, musikförlag, banker, riksdagspolitik osv. Bert skriver rakt. Han är inte rädd för att nämna sina motståndare och antagonister vid namn. Han hade blivit en utmärkt bloggare…

Vem vet, kanske kommer Bert ut med en ny upplaga av sin självbiografi vad det lider – med ett extra kapitel om Ursand och politikerna i Vänersborg…

isetorpshemsidaMarika Isetorp (MP) har som många vet en egen blogg. Nu har Isetorp tagit ytterligare ett steg. Isetorp har skapat en egen hemsida. Kanske tyckte Isetorp att det var för lite bilder på henne på Miljöpartiets hemsida? Det har hon i så fall kompenserat nu…

Av någon anledning går Isetorps hemsida i Välfärdspartiets lila färger…

Marika Isetorp och Per Sjödahl, också Miljöpartiet som bekant, blev lite sura när jag häromsistens skrev om Miljöpartiets hemsida. Jag hade missat länken ”medlemswebb”. Den trodde jag bara var till för partiets medlemmar, men enligt Isetorp och Sjödahl menades tydligen typ Vänersborgs kommuns medlemmar. Sidan har för övrigt uppdaterats sen sist och nu är det lättare att se vad Miljöpartiet i Vänersborg vill. Typ göra ett kommunalt naturreservat vid Mariedalsskogen. Vad Miljöpartiet vill göra med det nedlagda Gläntan framgår dock inte, så jag förmodar att det ska vara nedlagt fortsättningsvis också.

Välfärdspartiet har också uppdaterat sin hemsida. Partiets valfolder har publicerats. Valbudskapet präglas som vanligt av Morgan Larssons bevingade ord från en valdebatt förra valet:

”Välfärdspartiet är för allt som är bra.”

glantanAnnars slås jag av hur Välfärdspartiet vrider och vänder på historien så att det passar partiet självt. Det står:

”Vi har tillsammans med andra partier börjat förbättra äldreboenden i kommunen såsom Gläntan.”

Sanningen är att Välfärdspartiet tillsammans med Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lagt ner Gläntan… Jag hoppas att Välfärdspartiet inte får möjlighet att förbättra några fler äldreboenden…

Sverigedemokraterna har lagt ut bilder på ”toppkandidaterna” i valet i Vänersborg sen sist. Vi hittar några nya ansikten. Vilket kan behövas, eftersom de flesta gamla ansikten, dvs de som ställde upp i valet 2010, inte har synts till.

Sverigedemokraterna tycker att vänersborgarna ska rösta på dem:

”för ett tryggare Vänersborg”.

Jag vet ärligt talat inte vad Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall har bidragit med under de senaste fyra åren för att göra Vänersborg tryggare. De har ju nästan inte deltagit i en enda omröstning i fullmäktige. Fast det kanske är det som har gjort Vänersborg tryggare…

horseFolkpartiet har emellertid inte uppdaterat sin hemsida. Detta trots att Peter Göthblad, tillsammans med den kontroversielle folkpartisten i Trollhättan Dan Möllengård och ytterligare en trollhättebo, har skrivit en debattartikel i TTELA för ett tag sedan om behovet av fler ridvägar. Detta krav finns inte med på Folkpartiets hemsida om vad partiet vill i Vänersborg. Av någon anledning. Om nu Folkpartiet tycker att ridvägar är så viktigt… Göthblad har inte heller gjort sig känd i Vänersborgs fullmäktige som någon vän av V_logga_mindrehästar eller hästägare… Eller ordning…

Så då har jag gjort lite reklam för några partier… Och de partier som inte har nämnts har inte heller uppdaterat sina hemsidor sen sist.

Förutom Vänsterpartiet då. Som alltid ligger i framkant…

Spridda nyheter från Vänersborg

6 mars, 2014 2 kommentarer

secret3Jag trodde att jag hade läst alla hemligstämplade handlingar från arenabygget. Men det var inte riktigt sant. Den 7 februari hävdes sekretesstämpeln på några offerter. Det handlade om räcken till arenan. Offerterna är från oktober och november 2010 och belades alltså på sin tid med sekretess. Det var förresten under den tid som Vänersborg inte hade någon Barn- och Ungdomsnämnd utan ett utskott direkt under kommunstyrelsen. Ordförande för detta utskott var den inte helt obekante Bo Carlsson (C) och fullmäktiges nuvarande ordförande Anders Forsström (M) var vice ordförande.

Varför dessa offerter för räcken har varit sekretessbelagda i 3,5 år är för mig en gåta. På hösten 2010 var ju arenan klar. Tja, klar och klar… Det är den ju fortfarande inte… På den tiden användes tydligen sekretesstämplarna mer eller mindre slentrianmässigt. Vem vet, det kanske offentliggörs fler arenahandlingar vad det lider…

Miljö- och Hälsoskyddskontoret har gjort en städinspektion på Idrottshuset. Det var en så kallad uppföljning, eftersom det har:

stadning”saknats rutiner för storstädning av Idrottshusets lokaler, samt att det saknats skriftliga städinstruktioner för den vardagliga städningen.”

Ganska fantastiska fakta faktiskt. Att det saknats instruktioner och rutiner menar jag. Efter alla dessa år…. Men inget förvånar mig längre, inte när det gäller den här delen av BUN:s verksamhet…

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser också att det är en stor brist att lokalerna inte städas på helgerna. Och det kan man ju hålla med om, så mycket verksamhet som det är på Idrottshuset då.

Så nu förelägger Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen om:

”att se till att daglig städning utförs i de omklädningsrum, duschar och toaletter som används. Dvs städning ska utföras även på helger och helgdagar.”

Samhällsbyggnadsnämnden har som bekant tagit hand om alla BUN:s fastigheter och det är väl helt på sin plats. Nu blir det säkert ordning både på lokaler och annat. Men ibland undrar jag vad som egentligen ingår i den hyra som Barn- och Ungdomsnämnden betalar…

Någon gång ska jag försöka att sätta mig in i det.

Folkpartiet_logoFrån politikens Vänersborg läser jag i tidningen Vänersborgaren att Folkpartiets lista inför höstens val är klar. Och den här gången stämmer den antagligen. När TTELA publicerade motsvarande lista för några veckor sedan, så visade det sig att listan var tagen från Folkpartiets hemsida. Och det var ett stort problem med det – listan var från valet 2010…

Det går nämligen 4 år mellan uppdateringarna på Folkpartiets hemsida…

Folkpartiet tog sedermera bort listan och efter ytterligare några dagar uppdaterades faktiskt hemsidan, i varje fall när det gäller just vallistans utseende (se här).

Folkpartiets båda veteraner, Lars G Blomgren och Johan Ekström, ställer inte upp för omval. De båda har varit med i många, många år. Väldigt många år… Alltför många år säger många. Men det är nog lite orättvist…

fotboll3Blomgren har tidigare varit kommunalråd. Dessutom har han varit min fotbollstränare i pojklagsåren. (Blomgren vet om jag hade bollsinne eller ej…) Jag vet inte vad han var bäst på, politik eller fotboll. Men jag tror att Blomgren var med om att vinna fler duster på fotbollsplanen än i sessionssalen… Precis som jag.

Johan Ekström är kommunalråd just nu. När det gäller Ekström kan man väl på sätt och vis därför säga, att han slutar när han är på topp.

Det finns säkert anledning att återkomma till de båda herrarna. De är ju kvar i politiken året ut.

Det stod förresten i Vänersborgaren att Tove af Geijerstam, också Folkpartiet, är 1:e vice ordförande i Socialnämnden. Det stämmer inte. Det var förra mandatperioden! Sedan tre år tillbaka är hon ordförande. Jag tyckte att det var svagt av Vänersborgaren att inte veta detta.

tovefpMen så tog jag en koll på Folkpartiets hemsida. Och läste om Tove af Geijerstam…

Och det visade sig att den här sidan inte (heller) var uppdaterad. Uppgifterna om Geijerstam, som Vänersborgaren hade tagit rakt av, var också från förra mandatperioden…

Kan ett parti som uppdaterar sin hemsida vart 4:e år vara uppdaterade i vad som händer i politiken i Vänersborg? Jag tror inte det. Särskilt inte som Folkpartiet har placerat Peter Göthblad som nummer ett på årets vallista. Göthblad har väl inte rosat den politiska marknaden direkt… Tove af Geijerstam, som inte uppdaterar sin hemsida, är dock bättre uppdaterad i politiken. Hon står emellertid först på en andra plats.

På lördag är det den Internationella Kvinnodagen. Då kommer Vänsterpartiet att synas på stan.

rodfeminist

Kom och lyssna – och passa på att prata med dina politiker!

Kategorier:FP, Vänsterpartiet

Mini-alliansen bekänner färg!

30 mars, 2013 1 kommentar

minialliansI onsdags hade de ledande företrädarna för mini-alliansen, Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Lena Eckerbom Wendel (M) och Marie-Louise Bäckman (KD), en debattartikel i TTELA.

De skriver en debattartikel för att bemöta kritiken av deras brist på handlingskraft.

Och så håller de med alla kritiker!

”Vi lovar att inte börja med nya stora projekt innan vi har ordning och reda i kärnverksamheten.”

De erkänner att de inte har inlett några stora projekt och nu lovar de att fortsätta att inte göra något!

Det är helt fantastiskt! Nästa år är det val… Och mini-alliansens partier lovar att inte göra något!

Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman motiverar bristen på politisk strategi:

”Först behöver vi städa upp efter den strategi som det förra styret hade, och när det är ordning och reda i ekonomin kan vi börja satsa framåt. ”

Deras motivering till att inte göra något är intressant. De ska ”städa upp”. De ska först bringa ”ordning och reda i ekonomin”.

Men det är ju ordning och reda i kommunens ekonomi. Kommunens resultat under de senaste åren ser ut så här:

resultat2012mm

Kommunens resultat har de senaste åren varit oerhört stort. Alldeles för stort. Ljunggren (S) och Carlsson (C), som styrde under den förra mandatperioden, var i det närmaste oslagbara på det här området. De drog sig inte ett ögonblick för att dra ner på antalet anställda inom skolan med flera hundra bara för att få ett bra ekonomiskt resultat. De sparade på gamla och sjuka, de underhöll inte byggnader osv.

Pengarna var målet – inte medlet. Och de lyckades. Hur det gick för verksamheten var totalt ointressant i sammanhanget.

Sedan hör det väl också till saken att moderater, folkpartister och kristdemokrater sällan eller aldrig hade några egna förslag eller alternativa budgetar. Alla betongpolitiker var alltid överens om de stora frågorna, som arenan, Toppfrys, nedläggning av Huvudnäs osv.

Så vad ska mini-alliansens partier egentligen ”städa upp”? När är det egentligen ordning och reda i ekonomin?

”Vår strategi är att skapa långsiktigt ekonomiska och strukturella förutsättningar för utbildning och äldreomsorg i toppklass.”

Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman avslutar sin debattartikel med att försöka lura i läsarna att neddragningar på flera miljoner på Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden nästa år ska leda till en ”utbildning och äldreomsorg i toppklass”…

Det är otroligt.

Jag undrar varför Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman skrev debattartikeln. Varför skylta med sin handlingsförlamning?

Har de helt enkelt gett upp tanken på att styra Vänersborg?

Kategorier:FP, KD, M

Folkpartiet i Vänersborg tar inget ansvar för skolan!

2 juni, 2012 2 kommentarer

kerstinKerstin Andersson är medlem i Folkpartiet. Hon är ledamot av Barn- och Ungdomsnämnden och dessutom 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Kerstin Andersson är ett av de ”tunga” namnen i Folkpartiet Vänersborg. Samma Folkparti som är med i mini-alliansen. Samma Folkparti som är med och styr Vänersborg.

Kerstin Andersson är med och styr Vänersborg.

Kerstin Andersson vill, tillsammans med resten av mini-alliansen, lägga ner några skolor, faktiskt ganska många. Kerstin Andersson vill lägga ner DALBOSKOLAN, RÖSEBO, BLÅSUT, MULLTORP, SUNDALS RYR OCH VÄNE RYR. Allihop. Sex skolor.

Barn- och Ungdomsnämnden ville inte lägga ner dessa skolor. Oppositionen i Barn- och Ungdomsnämnden hade en annan uppfattning. Barn- och Ungdomsnämnden beslutade att alla skolor i kommunen, utom Sundals Ryr, ska bevaras. (Och att en utredning av Väne Ryr ska genomföras innan beslut fattas.)

Det här har gjort Kerstin Andersson mäkta upprörd. Och Kerstin Andersson kan bli upprörd. Tro mig. I en debattartikel i torsdagens TTELA (se här) skriver Kerstin Andersson:

”Att föreslå att alla skolor ska fortsätta att användas … är rent ut sagt oansvarigt!”

De ledamöter i nämnden, de medborgare som vill bevara småskolorna, är oansvariga. De ledamöter i nämnden, de medborgare som inte tycker som Kerstin Andersson – de är oansvariga!

Så talar makten.

ludvig14_2De som tycker annorlunda än JAG – de är oansvariga.

”L’État c’est moi.” (Staten, det är jag.) Ludvig XIV.

Och detta skriver Kerstin Andersson efter det största demokratiska projektet i kommunens historia – medborgardialogen. En medborgardialog om skolan, där medborgarnas åsikter efterfrågades. Och där medborgarna engagerade sig och levererade sina åsikter. Och svaret som politikerna fick av medborgarna – det var att småskolorna skulle bevaras.

Medborgardialogen var uppenbarligen ett spel för galleriet för Kerstin Andersson. Hade medborgarna tyckt som Kerstin Andersson hade väl allt varit väl, men om inte… Vilket nu var fallet. Då kan man strunta i medborgarna. Annars är man ”oansvarig”. Som oppositionen då.

Makten har talat.

Kerstin Andersson försöker intala invånarna i Vänersborg att hon och Folkpartiet står på elevernas och skolans sida. Kerstin Andersson skriver i debattartikeln:

”Folkpartiet har alltid värnat om utveckling i skolan.” Folkpartiet_logo

Det är inte sant. Folkpartiet i Vänersborg har aldrig värnat om utvecklingen i skolan.

Under alla de år (11 år), som jag har varit aktiv i kommunpolitiken, har Vänsterpartiet i både BUN och kommunfullmäktige alltid krävt mer pengar till barnen och ungdomarna än övriga partier. Vänsterpartiet har velat satsa på barnen och ungdomarna. Vi anser, och har ansett, att barnen och ungdomarna inte bara har lagstadgad rätt till bra undervisning och omsorg, utan att detta också skulle lyfta och stärka både barnen och ungdomarna – och Vänersborg som kommun.

Under alla år har Folkpartiet och Kerstin Andersson röstat mot detta. Varenda gång! Alltid!

När det däremot har lagts förslag om att skära ner på barnen och ungdomarna, 25-30 miljoner kr de senaste 5 åren, så har Kerstin Andersson och Folkpartiet alltid röstat för det. Att dra ner på resurserna till förskola och skola har Folkpartiet och Kerstin Andersson alltid framställt som en politik präglad av ansvar. Ansvar för vad kan man fråga.

Och inte nog med det. I april i år, så röstade Kerstin Andersson och Folkpartiet för att Barn- och Ungdomsnämnden skulle få drygt 6 miljoner kr mindre nästa år!! Det här var den 16 april i år!! (Se här.)

6 miljoner kr mindre till Barn- och Ungdomsnämnden 2013. Det här menar Kerstin Andersson är att ta ansvar. Ansvar för vad?

Men när det läggs förslag på mer pengar till Arena Vänersborg – gissa hur Kerstin Andersson och Folkpartiet röstar då…?

Kerstin Andersson, ledamot av Barn- och Ungdomsnämnden och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, håller sig inte till sanningen. Folkpartiet i Vänersborg och Kerstin Andersson har aldrig värnat om utvecklingen i skolan.

Och gör det inte nu heller.

Kategorier:BUN 2012, FP, Medborgardialog

Kommunfullmäktige: Lidell och demokratin (3)

4 september, 2011 Lämna en kommentar

Det hände ju en hel del i Byggnadsnämnden på senvåren. Allt hade sin upprinnelse i frågan om Bergahästen behövde bygglov/detaljplan för den nya anläggningen i Sandgärdet i Vargön. Frågan utvecklade sig till något helt annat. Det kom att handla om demokrati. Också.

(Jag har skrivit ett stort antal bloggar om denna fråga [den senaste först]: 1. Bergahästen: Byggnadsnämndens beslut överklagas, 2. Byggnadsnämnden – Fortsätter myglet i Vänersborg?, 3. Det blir allt hetare i Byggnadsnämnden, 4. Kampen i Byggnadsnämnden: Billock svarar Nyberg!, 5. Kampen i Byggnadsnämnden hårdnar!, 6. Kampen i Byggnadsnämnden, 7. Gunnar Lidell ger sig in i demokratidebatten! och 8. Det nya styret och demokratin (eller Göthblad och hästarna).)

Den minnesgode kommer ihåg att det hela började när Dan Nyberg (S) ville ta upp frågan om Bergahästen i Byggnadsnämnden. Ordförande Peter Göthblad (FP) tillät inte Nyberg att göra det. I TTELA sa Göthblad:

”Det kan jag göra eftersom ordföranden styr över dagordningen.”

Det här hände på Byggnadsnämndens sammanträde den 10 maj.

Nio dagar efter Byggnadsnämndens sammanträde, den 19 maj, skrev jag en blogg i frågan. Då utbröt en ganska het diskussion i ärendet på Facebook. Flera politiker deltog, framför allt Gunnar Lidell, Annalena Levin (C) och jag.

Annalena Levin ställde efter en ganska lång diskussion tre raka frågor:

”1. Är vi överens om att information alltid är bra?
2. Var det rätt eller fel att inte tillåta Dan Nyberg att ställa en fråga i byggnadsnämnden?”
3. Är det skönt med helg?

Gunnar Lidell svarade:

”Ja, rätt samt ja!”

Gunnar Lidell försvarade alltså Göthblads agerande.

Naturligtvis handlade ordförande Göthblad fel. Han försvarade sig med att han hade fått felaktiga besked från kommunjuristen. Sen det här hände har både Göthblad och kommunjuristen konstaterat och ”erkänt” att de hade fel.

För er som är nyfikna så står det så här i Kommunallagens kap 4, 17 §:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

interpelI svallvågorna av dessa händelser lämnade Dan Nyberg in en interpellation till Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens ordförande. Gunnar Lidell har till skillnad från Göthblad och kommunjuristen, inte offentligt kommenterat eller erkänt att han hade fel.

Är det viktigt? Jag anser det i allra högsta grad. Det handlar om att kommunens ”högste man” har försvarat att munkavle har lagts på en nämndledamot. Gunnar Lidell har försvarat att yttrandefriheten och demokratin har ställts åt sidan (i det här specifika fallet).

Ett sådant grundläggande fel i en principiellt viktig fråga kan inte ett kommunalråd gömma undan! Han måste offentligt tala om vilka demokratiska regler som gäller i Vänersborg!

Så tyckte också Dan Nyberg. Och skrev en interpellation.

Interpellationen besvarades och diskuterades under den sena timmen av fullmäktiges sammanträde i onsdags.

Nyberg ställde fem frågor, bland annat frågade han:

”Har kommunalrådet samma uppfattning fortfarande och här i fullmäktige att det var rätt av en ordförande att vägra ledamöter ställa frågor på sammanträdet?”

I sitt skriftliga svar går Lidell som en katt runt het gröt. Han svarar faktiskt inte på frågan om han anser sig ha haft rätt eller fel.

Lidell skriver i sitt svar på interpellationen:

”Ett kort svar på en konkret fråga kan, om man lyfter den ur sitt sammanhang, upplevas oerhört tydlig. Att ställa eller väcka en fråga kan också tolkas på olika sätt, och det kan nog också leda till för missförstånd emellanåt. Det på ”Facebook” aktuella ärendet var då troligen ej justerat, undertecknad var heller inte närvarande vid sammanträdet, och mitt svar avgavs utifrån detta.”

Mycket märkligt svar på en viktig fråga om demokratins grundläggande principer.

  • Vad då lyfta frågan ”ur sitt sammanhang”? Frågan från Annalena Levin på Facebook var rak och kunde inte missförstås! Gunnar vet det.
  • ”Väcka en fråga kan tolkas på olika sätt”. Jag citerade Kommunallagen kap 4, 17 § ovan. Paragrafen kan bara tolkas på ett sätt. Dessutom är yttrandefriheten en grundlag i Sverige. Det vet Gunnar. (Eller som Nyberg sa i debatten: ”Bondförnuftet säger att ledamöter ska få yttra sig.”)
  • ”Det aktuella ärendet var då troligen ej justerat.” En undanflykt av den högre skolan. Facebookdiskussionen var 9 dagar efter Byggnadsnämndens sammanträde. Då var protokollet troligen justerat! (Tyvärr har jag inte kunnat få det 100%-igt bekräftat.**) Protokoll brukar nämligen justeras senast veckan efteråt. MEN. Det spelar ingen större roll. Händelsen var allmänt känd. Den hade refererats i TTELA och där hade både Göthblad och Nyberg uttalat sig! Lidell visste mycket väl vad som hade hänt i Byggnadsnämnden.
  • Det finns ytterligare en händelse kring den här frågan som borde ha spridit ljus över vad som gäller i en nämnd – och som Gunnar Lidell med all sannolikhet kände till. När Marie Dahlin (S) tog över ordförandeposten efter S Anders Larsson i Barn- och Ungdomsnämnden den förra mandatperioden, så avskaffade Dahlin punkten ”Övriga frågor”. Dahlin påstod att alla ärenden som nämndledamöterna ville ta upp skulle anmälas skriftligt i förväg. En tydlig parallell till det som har skett i Byggnadsnämnden. Då var vi tre personer som reagerade på Dahlins påbud. Det var förutom jag, de båda moderaterna i BUN, Lena Eckerbom Wendel och Christer Tobiasson. Genom att hänvisa till ovanstående paragraf i Kommunallagen (och jag tror dessutom att kommunjuristen var inblandad och bekräftade det hela) var Marie Dahlin tvungen att ta tillbaka sitt beslut. Nämnas kan att Lena nu är ordförande i BUN och Christer ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden! Och båda moderater. Som Lidell…

kockJag kan inte förstå varför Gunnar Lidell ska töja så på sanningen och snärja in sig i ett sådan här nät av bortförklaringar. Min erfarenhet av Lidell är att han är en ärlig och rak människa, men något tycks ha hänt med honom sedan han fick väljarnas förtroende att hålla i den stora sleven i maktens gryta. Eller också har han personer vid sin sida som utövar ett starkt tryck på att han ska följa vissa recept…

På onsdagens sammanträde hade Gunnar Lidell möjlighet att muntligt ställa alla saker till rätta. Lidell tog inte chansen. Inte direkt, kanske i ”kringelikrokar”? Eller?

Gunnar Lidell på fullmäktigemötet:

”Jag svarar efter bästa förmåga. … Folk kan göra stora eller små klavertramp. … Förlåtande medmänniskor… Visste inte bättre då…”

Dan Nyberg var inte nöjd:

”Inte särskilt mycket till svar. … Ett allvarligt ämne, en ordförande i en nämnd hindrar andra ledamöters rätt att yttra sig. … Bondförnuftet säger att ledamöter ska få yttra sig. …Sen förhindrar en ordförande att en skrivelse tas upp. … Jag hade önskat att du varit tydligare.”

Det hade varit uppfriskande om kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell på ett tydligt och entydigt sätt hade klargjort sin ståndpunkt i denna viktiga demokratifråga och tagit klart avstånd från de demokratiska inskränkningar som skedde under Byggnadsnämndens sammanträde!

Till sist. Det blev också en liten sidodiskussion om Facebook i interpellationsdebatten. Hur privat och hur offentlig är man på Facebook?

Gunnar Lidell skrev i sitt svar till Nyberg:

”‘Facebook’ är ett trevligt sätt att upprätthålla kontakt med vänner och bekanta, och skall enligt undertecknads uppfattning hanteras därefter.”

I ett helt annat sammanhang har Lidell diskuterat personlig integritet och offentlighet på Facebook. Lidell betonade då, och varnade för, den offentliga sidan av Facebook. Nu har han svängt. När det gäller honom själv, då är allt som skrivs privat…

För övrigt tillhör jag, som ni vet, inte längre Gunnar Lidells krets av vänner och bekanta. Efter att jag i ett försök att vara lite humoristisk påpekade att Gunnar Lidell var jägare, vilket han är, så gjorde han ”slut” med mig på Facebook.

Vilket i och med att jag har skrivit om det i min blogg numera är offentligt…

.

** Dagen efter att detta blogginlägg skrevs bekräftades att justeringen av protokollet skedde den 17 maj, dvs två dagar före diskussionen på Facebook.

Kategorier:Demokrati, FP, KF, M, S

Bergahästen: Byggnadsnämndens beslut överklagas

7 juli, 2011 1 kommentar

bergahastenTurerna i och kring Byggnadsnämnden fortsätter.

Till en början, får man väl säga, gällde frågan om Bergahästen behövde bygglov/detaljplan för den nya anläggningen i Sandgärdet i Vargön. Bergahästens ägare, Linda Aronsson, ansåg att det inte behövdes. Därför satte hon igång bygget av Bergahästen! Utan bygglov, utan detaljplan…

Linda Aronsson menar nämligen att hennes blivande stallbyggnader är jordbruksbyggnader, och då behövs det inget byggnadslov.

Normalt är att tjänstemännen, som är experter, sköter sådana här frågor. Anser de t ex att läget kring byggnadslov eller inte är oklart, är det de som bestämmer om ytterligare utredning behövs.

I det här fallet har det istället hållits ett möte mellan förvaltningschefen, ordförande Göthblad, kommunjuristen(!) och kommunalrådet Gunnar Lidell(!). Det här är, som alla förstår, extremt ovanligt i sådana här ärenden. Mötet resulterade i ett mail till stadsarkitekten, där förvaltningschefen skrev att Bergahästen inte behövde något bygglov. Med all säkerhet fick också Linda Aronsson reda på detta.

Med andra ord, någon har bestämt att tjänstemännen på Byggnadsförvaltningen inte ska utreda frågan vidare.

Att jag skriver ”någon” beror på att meningarna går isär vem som fattade det här beslutet – var det alla fyra, var det förvaltningschefen eller var det ordförande Göthblad?

Behövs det bygglov/detaljplan? Rättsläget är oklart. Enligt några rättsfall som finns, så behövs faktiskt bygglov för byggnader som används till hästverksamhet.

Det betyder att om någon klagar på Bergahästens bygge, så finns det risk att Bergahästen får riva hela sitt bygge.

Det här är den egentliga sakfrågan.

Dan Nyberg (S) ville ta upp frågan om Bergahästen på Byggnadsnämnden.

Den minnesgode kommer ihåg hur ordförande i nämnden, Peter Göthblad (FP), på kommunjuristens inrådan och med Gunnar Lidells (M) stöd, inte tillät Dan Nyberg (S) att göra detta. Det visade sig, naturligtvis, vara helt fel. En ledamot i en nämnd har lagstadgad rätt att väcka frågor.

Ordförande Göthblads försök att sätta munkavle på demokratin misslyckades.

Byggnadsnämnden tog upp frågan 14 juni och fattade följande beslut:

”Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt byggnadsförvaltningen att utreda frågan om eventuellt krav på detaljplan och- eller bygglov för nyetablering av större hästanläggning på Sandgärdet, Vänersborgs kommun.”

Beslutet togs enhälligt av nämnden! Inte ens ordförande Göthblad röstade mot!

I beslutet deltog inte Dan Nyberg. Skälet till det var enligt Nyberg själv:

”För att ändå inte utsätta mig för risken att beslås med att ha personliga intressen …”

Dan Nyberg har nämligen beskyllts för att vara jävig i frågan. (Läs mer här.) Dan Nyberg har nämligen islandshästar på sin gård i Evenstorp.

Även i jävsfrågan har kommunjurist Billock varit inblandad. Det var ordförande Göthblad som framförde sina misstankar om jäv till kommunjuristen. I ena stunden ansåg Billock, efter kontakt med SKL:s jurister, att Nyberg var jävig, i andra stunden, efter kontakt med Dan Nyberg själv, att han inte var det. Det sista (senaste?) budet från kommunjuristen är att Dan Nyberg inte är jävig.

Med de förutsättningar du anger i ditt mail är dock svaret på din fråga följande. Naturligtvis utgör detta inte jäv.

Skriver alltså kommunjuristen.

Med Byggnadsnämndens beslut på juni-sammanträdet skulle det kunna vara slut här.

MEN!

Ersättare i Byggnadsnämnden är Hans-Erik Aronsson. Aronsson är moderat och också ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Hans-Erik Aronsson är inte vem som helst, Hans-Erik Aronsson är far till Bergahästens ägare Linda Aronsson!

Är ni med? Det börjar bli komplicerat… Och infekterat…

Hans-Erik Aronsson överklagar nu Byggnadsnämndens beslut. Ett beslut där han naturligtvis inte själv deltog. Aronsson förklarade sig jävig och lämnade sammanträdet. Vilket han alltid har gjort när Bergahästen har diskuterats.

Nu ifrågasätter Hans-Erik Aronsson ”de förutsättningar” som Nyberg uppgivit i sitt mail till kommunjuristen! Aronsson menar uppenbarligen att Nyberg farit med osanning!

Så här skriver Aronsson i sin överklagan:

”Jag har även redan tidigare ifrågasatt om inte Dan Nyberg kunnat anses ha jäv i denna fråga eftersom han tillsammans med sin hustru driver en hästverksamhet inom kommunen. Detta har av honom förnekats eftersom han i förtydliganden till kommunjuristen Andreas Billock förnekat ha sålt hästar i omfattning eller arrangera turridningar. Trots denna förklaring att endast en häst sålts så kunde man efter sammanträdet läsa på hans hemsida att det fanns en häst till salu och att långritter anordnades samt att hemsidan måste ha uppdaterats efter 1/1 2010 eftersom den upptar en häst som fötts under detta år. Det framgår egentligen inte att man måste vara en framgångsrik försäljare eller ta betalt som anordnare för att vara jävig utan det borde helt enkelt räknas att man försöker i samma verksamhetsområde…”

Hans-Erik Aronsson anser att Dan Nyberg är jävig.

Att Dan Nyberg skulle vara jävig för att han har ordnat turridningar, utan att ta betalt, förefaller vara långsökt. Om Nyberg får besök av t ex några släktingar eller vänner och han tar med dessa på en ridtur – så kan väl inte detta på något sätt påverka Bergahästens verksamhet? Jag menar, om jag bjuder mina vänner på kaffe, så innebär ju inte det att jag konkurrerar med t ex Nordfeldts.

Nyberg skriver förvisso på sin hemsida att han håller på att sälja en häst, en islandshäst. Innebär det jäv i förhållande till Bergahästen som säljer en helt annan typ av hästar? Jag kan inte se det. Och på vilket sätt skulle en försäljning av en islandshäst få Nyberg att bli jävig i frågan om Bergahästen behöver bygglov eller inte?

Men, undrar kanske någon, Dan Nyberg deltog väl inte i beslutet? Nej, det gjorde han inte. Hans-Erik Aronsson har följande ståndpunkt:

”De båda punkterna på agendan § 104 och §105 berörde samma ämne om hästanläggning på Sandgärdet i Vargön och var mycket intimt sammanflätade trots att de var under två olika rubriker.
§ 104 var en informationspunkt och § 105 var en beslutspunkt utifrån information given i § 104.
Då jag ansåg mig jävig pga. släktskap så anmälde jag jäv och lämnade lokalen när §104 kom upp. Min anledning var att det jag lärt mig angående jäv betyder att man inte skall delta i varken överläggningar eller beslut i samband med att ärenden avgörs.”

§ 104 var alltså en informationspunkt om Bergahästen. Så här står det i protokollet:

”En skrivelse har ställts till byggnadsnämnden från vissa ledamöter med begäran om information gällande nyetablering av större hästanläggning på Sandgärdet, Vänersborgs kommun. ”

På den här punkten deltog Nyberg. På beslutspunkten, § 105, gjorde han det inte.

Även om Dan Nyberg skulle vara jävig, så har jag svårt att se att hans deltagande på informationspunkten skulle innebär att beslutet, där han inte deltog, skulle vara olagligt. Om nu något diskuterades på informationspunkten som inte borde ha diskuterats med anledning av den följande beslutspunkten, så är det väl snarast ordförande Göthblad som gjort fel.

Som sagt, frågan är infekterad. Det är som var och en förstår starka personliga motsättningar inblandade. Det finns helt enkelt flera som ifrågasätter Dan Nybergs motiv och syften. Och visst, gör då det. Men spela med öppna kort – och enligt reglerna!

Det måste bli ett slut på tummandet på regler, lagar och förordningar. Det måste bli ett slut på beslut som fattas mellan skål och vägg! Det har vänersborgarna fått nog av under de senaste fyra åren!

Det ser ut som om det kommer att bli några tuffa år i Byggnadsnämnden med tanke på de personliga motsättningar som finns. Jag hoppas att det inte på något sätt ska gå ut över Bergahästen, jag hoppas verkligen att det ska ordna sig och att Linda Aronsson ska få bedriva sin uppskattade verksamhet i Vargön i nya byggnader – med eller utan byggnadslov. Bara det blir enligt lagen. Det är väl ingen som vill att Linda ska få riva byggnaderna i efterhand – för att allt inte har gått rätt till.

Om Hans-Erik Aronssons överklagande går igenom? Nä, det tror jag inte. Det är min erfarenhet att Förvaltningsrätten aldrig tar upp innehållet i något överklagande. Rätten ser till formen. (Läs mer här.) Det väntade utslaget blir därför: Byggnadsnämnden har rätt att fatta beslut i sådana här frågor…

Dessutom var ju Byggnadsnämnden enig i sitt beslut.

 
PS. Bergahästen har en hemsida där du kan läsa om verksamheten: www.bergahasten.se

Kategorier:Demokrati, FP, M, S

Byggnadsnämnden – Fortsätter myglet i Vänersborg?

18 juni, 2011 1 kommentar

Jodå, Byggnadsnämnden hade sammanträde under veckan. Och Bergahästen fanns på dagordningen…

Dan Nyberg (S) startade mötet med att framföra att han ville ha ytterligare ett ärende på dagordningen. Nyberg ville ta upp frågan om något slags misstroende av ordförande Göthblad (FP). Detta på grund av Göthblads sätt att leda mötena.

När ordförande Göthblad tvekade, så påpekade Nyberg att han var jävig. Ajournering begärdes av de borgerliga. När sammanträdet återupptogs gick Göthblad ut, och nämnden bestämde att misstroendefrågan skulle tas upp.

Göthblad förklarade under sammanträdet att han på det tidigare mötet varit vilseledd av kommunjuristen. Och det var han ju. Nyberg menade dock att Göthblad medvetet letade hinder för att blockera frågan från att tas upp. Och det gjorde han ju.

När ärendet senare togs upp så slutade det med att nämnden förklarade att Göthblad endast hade nämndens förtroende, om han i fortsättningen respekterade de demokratiska principerna. De borgerliga partierna reserverade sig så klart.

”Misstroendet” blev med andra ord ganska milt.

Antagligen har ordförande Göthblad lärt sig något… Till exempel att yttrandefrihet går före det mesta. Men också att – inte lita på kommunjuristens råd… Göthblad har ju faktiskt fått direkt felaktiga besked från kommunjuristen. Kanske något som fler kan lära sig av.

Men inte nog med det. Göthblad har nog också lärt sig att inte lita på råden från – kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M). Lidell har ju faktiskt också hävdat att Göthblad hade rätt att neka Dan Nyberg att ta upp ett ärende i nämnden…

Med sådan vänner behöver Peter Göthblad inga fiender…

Kommunjuristen Billock har medgivit att han hade fel – när ska Gunnar Lidell göra detsamma?

Sakfrågan behandlades också på Byggnadsnämndens sammanträde. Det kunde inte ordförande Göthblad stoppa. Det stod i TTELA igår fredag. Sakfrågan handlar fortfarande om Bergahästen behöver bygglov/detaljplan för den nya anläggningen i Sandgärdet i Vargön.

Bygget på Bergahästen har redan kommit igång. Utan bygglov/detaljplan… Det är tufft, kanske modigt, kanske dumdristigt…

Dan Nyberg misstänkte att Bergahästen hade fått ett förhandsbesked, ”under bordet”, att allt var grönt. Det skulle till och med ha förekommit ett hemligt möte där det beslutades att Bergahästen kunde bygga utan bygglov eller detaljplan. På det hemliga mötet sades det att förvaltningschefen, kommunjuristen(!) och kommunalrådet Gunnar Lidell(!) hade närvarat. Förutom då ordförande Göthblad så klart. Det förnekade först, enligt uppgift, ordförande Göthblad.

Dan Nyberg visade då ett mejl från förvaltningschefen till stadsarkitekten. I mejlet skrev förvaltningschefen att man hade haft ett möte och där hade det bestämts att Bergahästen inte behövde något bygglov.

Oj.

Om detta är sant, vad är det då som vi är med om i Vänersborgs kommun? Vänersborgarna är sedan den förra mandatperioden vana vid mycket – mörkanden, oegentligheter, beslut mellan skål och vägg, lagöverträdelser osv – fortsätter det nya borgerliga styret på samma sätt?

Det är nog på sin plats att Gunnar Lidell och Peter Göthblad reder ut det här – offentligt.

Byggnadsnämndens sammanträde tog sedan beslutet, att frågan om detaljplaneändring och bygglov ska utredas. Beslutet togs i enighet. Kanske ska man då också tillfråga den mest sakkunnige i frågan, stadsarkitekten. Hittills har inte han fått vara med…

Här kunde mitt inlägg slutat. Om inte ordförande Göthblad hade blivit intervjuad i gårdagens TTELA. (17 juni)

I intervjun säger Peter Göthblad:

”Det finns flera andra gårdar som har byggt stall och andra fastigheter utan att behöva bygglov, så det är konstigt att inte alla ärenden behandlas lika. Detta borde ses över.”

Det är märkligt att Göthblad uttalat sig på detta sätt. Det av två skäl.

För det första togs beslutet av Byggnadsnämnden, en myndighet, och dessutom i enighet.

För det andra. Göthblad tycks mena att frågan om det är lagligt att bygga utan bygglov/detaljplaneändring är ointressant, eftersom andra har gjort det. Därför ska också Bergahästen få göra det. Även om alla tidigare byggen möjligtvis har brutit mot lagen.

Det är mycket märkligt att Göthblad har denna inställning. Han är ju Demokratiberedningens ordförande i Vänersborgs kommun. Det är ju inte bara det att lagen ska gälla lika för alla – lagen ska gälla.

Jag hoppas, till sist, att jag har missuppfattat både en och två saker. För är det så som det har beskrivits av mig, uppgifterna har jag fått från flera av varandra oberoende källor, så är det nog både en och två personer som bör överväga att ställa sina platser till förfogande.

Kategorier:Demokrati, FP, S

Det blir allt hetare i Byggnadsnämnden

7 juni, 2011 2 kommentarer

eld2Hettade det till i debatten om Bergahästen och Byggnadsnämnden tidigare – så brinner det snart.

En gång till. Det handlar om Linda Aronsson, som äger och driver Bergahästen. Sakfrågan är: Behöver Linda bygglov/detaljplan för den nya anläggningen i Sandgärdet i Vargön? Det är alltså frågan. Ingen är emot hennes planer på en ny anläggning. Alla är positiva. Det är åtminstone vad de säger. Och under sådana förutsättningar, så är det egentligen konstigt att det blir sånt bråk.

Naturligtvis finns det en historia bakom. Förlåt, det finns två historier. Vilken historia som är sann och vilken som är falsk – eller om sanningen ligger däremellan, det kan jag inte uttala mig om. Jag ser och hör bara, att historierna skiljer sig åt på väsentliga punkter. Dessutom är det oerhört mycket känslor inblandade.

Men som jag har skrivit här förut. Hur lång tid skulle det ta för en tjänsteman på Byggnadsförvaltningen att ta en koll på om det behövs bygglov/detaljplan eller inte?

Behövs det inte – kör! Behövs det – ja då är det bara att följa lagen, den lag som alla ska följa, från Sikhall via Trestad Center till Nordkroken. Och det vad man än tycker om lagen.

Hur svårt kan det vara?

Men i hanteringen av frågan i Byggnadsnämnden, så har, som ni vet, ordförande Göthblad klantat till det. Och det tack vare att han fått felaktiga uppgifter och råd av kommunjurist Billock. Det handlar om Nybergs rätt att väcka ärenden och ställa frågor. Det handlar också om frågan om Nybergs eventuella jäv.

Dan Nyberg (S) har fått rätt, i efterhand, på alla punkter i demokrati- och jävsfrågorna. (Som det ser ut nu.) Men Dan Nyberg är arg. Dan Nyberg är väldigt arg.

Dan Nyberg är så arg att han har skrivit ett brev till ett antal ledamöter, eller till alla (det vet jag inte), i Byggnadsnämnden. I brevet skriver Nyberg:

”Det jag funderar över för att markera att det här är ett ledarsätt som inte kan accepteras, är att på nästa nämnd väcka en misstroendeförklaring mot honom över hans sätt att leda nämnden.”

Misstroendeförklaring!

Nu är en misstroendeförklaring ingenting som finns i den kommunala världen. Ordet finns överhuvudtaget inte med i Kommunallagen. Det handlar om att Nyberg vill göra en politisk markering. Och som sådan skulle den säkert komma att uppmärksammas i media. (Kanske skulle den till och med skymma arena-skandalen och göra Vänersborg känt för något annat…)

Från kylan i arenan till hettan i Byggnadsnämnden… Ingenting kan vara lagom i Vänersborg.

Vad tycker en vänsterpartist som jag? Att det är grymt härligt att för en gångs skull få stå utanför i kylan och slippa vistas i hetluften…

Jag vet inte varför, men jag drar mig till minnes en dag i maj förra året. Den dag moderater, folkpartister, socialdemokrater och andra röstade för att jag inte skulle beviljas ansvarsfrihet för arenaskandalen – trots att jag hade röstat nej till Arenan… Varför tänker jag på det? Jo, naturligtvis för att många som är inblandade i ”Affären Bergahästen” minsann inte hade några principer då – som de påstår att de har nu… (Usch, vad sur jag blev där för någon sekund…) Här har ordförande Göthblad uppenbarligen gjort ett allvarligt fel. Varför skulle han inte få ta ett, åtminstone, politiskt ansvar för det?

Men vad händer med den sakkunnige, kommunjuristen, som kommer med sådana snabba men felaktiga uppgifter? Han är ju inte politiker, han är ju expert… Typ.

Kampen i Byggnadsnämnden: Billock svarar Nyberg!

3 juni, 2011 1 kommentar

Det är knappt så att man hinner avsluta ett blogginlägg förrän mer information till ett nytt dyker upp. Precis efter att jag publicerat det förra, fick jag kommunjurist Billocks svar till Dan Nyberg (S) i min hand. (Det här blir alltså det tredje inlägget om kampen i Byggnadsnämnden. De tidigare kan du läsa här och här!)

Dan Nyberg ställde ju ett antal följdfrågor till kommunjurist Billock. Kommunjurist Billock har svarat på dem. När det gäller demokratifrågorna, dvs rätten att väcka ärenden och ställa frågor, är de nu helt överens.

Göthblad hade fel. Det enda som är nytt i den här frågan är bara att Billock skriver, att han har meddelat Göthblad om vad som gäller. Det betyder antar jag, att Byggnadsnämndens ordförande trots allt måste ta upp frågan om Bergahästen på nästa sammanträde.

Göthblad hade fel… Problemet är bara att kommunens jurist faktiskt höll med Göthblad. Kommunjuristen lämnade ett svar till Göthblad som inte var riktigt. Jag tycker detta är beklämmande. Det är nämligen en ytterst viktig fråga. Det handlar om en politisk förtroendemans yttrandefrihet. Det handlar om en av grundvalarna i vår demokrati. Då får man banne mig inte som jurist ge felaktiga besked.

Det andra frågan, frågan om jäv och hanteringen av detta, tar kommunjurist Billock upp utförligare. Dan Nyberg var ju ganska hård mot Billock och skrev till honom att:

”du sviker i din oförvitlighet”

För att göra kommunjurist Billock rättvisa så citerar jag nästan hela hans svar.

”Jag har som jag redan nämnt ofta fått frågor kring olika jävssituationer i olika nämnder, exvis ”är detta jäv” eller ”skulle detta kunna vara jäv”. Jag går aldrig ut och frågar enskilda tjänstemän eller politiker huruvida detta stämmer. Detta med anledning av att jag inte avgör frågorna. Jävsfrågan avgörs, som du mycket väl vet, antingen genom att ledamot/tjänsteman själv anmäler förhållandet eller genom att det tas upp från någon annan och frågan då ställs under proposition. Du har då full frihet att redogöra för de faktiska omständigheterna innan frågan avgörs.

Jag vill, i enlighet med det ovanstående, betona att ärendet från min sida handlagts precis på samma sätt som andra ev. jävsfrågor. Trots detta noterar jag att du klart ifrågasatt min oförvitlighet samt uttalar att jag går bakom din rygg. Att mitt arbetssätt diskuteras tycker jag är bra och jag tar gärna till mig kritik. Ditt sätt att framföra detta tycker jag dock är klandervärt och ganska underligt.

Med de förutsättningar du anger i ditt mail är dock svaret på din fråga följande. Naturligtvis utgör detta inte jäv. Notera därvid särskilt: utifrån de förutsättningar jag gavs svarade jag på frågan. Inga utredningar har gjorts.”

Låt mig först slå fast: Kommunjurist Billock anser INTE att Dan Nyberg är jävig. ”Naturligtvis utgör detta inte jäv.” Säger kommunjuristen. Punkt, slut!

Längre.

För Billock tyckte ju det, Billock tyckte ju att Nyberg var jävig, och SKL också, utifrån de förutsättningar Billock fick  av Göthblad. Och det meddelade Billock Göthblad.

Det finns flera frågor som gömmer sig i Billocks svar anser jag. Viktiga sådana.

För det första. Vem får ställa frågor till en kommunjurist?

För det andra. Får vilka frågor som helst ställas till kommunjuristen?

Jag har mycket svårt att tro att jag som Vänsterpartist skulle kunna fråga Billock om t ex Lidell eller Ljunggren är jäviga i ett ärende.

För det tredje. Vem svarar kommunjuristen? Om jag nu trots allt frågar kommunjuristen, svarar han mig då? Jag tvivlar.

Uppenbarligen får ordförande i Byggnadsnämnden fråga kommunjuristen, och uppenbarligen får han också svar.

För det fjärde. Kan kommunjuristen ge muntliga svar på muntliga frågor? Krävs det inte någon typ av skriftlig dokumentation? Tydligen krävs det märkligt nog inte det. Kan det verkligen vara så?

För det femte. Får en kommunjurist ge ett svar ”utifrån de förutsättningar” han får? Har inte en kommunjurist skyldighet att ta reda på all relevant information, innan han uttalar sig i en sådan här viktig fråga? Ska en kommunjurist verkligen okritiskt ”lita på” den information som ges?

Kommunjuristerna har en förening, och en hemsida. På den finns ett dokument med yrkesetiska regler. Jag tycker att följande paragraf har relevans i ärendet.

”Det är väsentligt att man som kommunjurist öppet pekar på de möjligheter och svagheter i ett ärende eller förslag som man fått för bedömning så att de juridiska konsekvenserna av förslagets genomförande blir tydligt redovisade.”

Jag tolkar det som att kommunjurist Billock skulle ha tagit reda på mer innan han uttalade sig om Nybergs jäv.

Om det är så att det är ok att agera som kommunjurist Billock har gjort, dvs med muntliga frågor och svar utifrån enbart den information han får från frågeställaren – ja, då anser jag att det definitivt är upplagt för ryktesspridning och förtal. Om sedan media får tag i det, det finns alltid illasinnade politiker (jag vet), då kan det drabba inte enbart den oskyldigt förtalade ifråga, utan också släkt och vänner.

Jo då, det finns en regel om detta också, i kommunjuristernas yrkesetiska regler:

”Samtidigt som man i alla lägen skall försöka tillse att kravet på rättssäkerhet för den enskilde blir tryggad och närmast fungera som en garant mot administrativt godtycke…”

Kommunjurist Billock har inte haft några bra dagar…

Byggnadsnämndens och Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP) då? Vad finns att säga om hans agerande?

Det finns väl skäl att anta att Göthblad kanske inte ansträngde sig alltför mycket för att ta reda på hur det verkligen låg till med Dan Nyberg och hans hästar, innan han gick med sin jävsfråga till kommunjuristen… Gav Göthblad till och med medvetet vilseledande information till kommunjuristen? Det får vi väl aldrig veta säkert. Han frågade aldrig Nyberg själv i varje fall. Och hur svaren sedan användes som Göthblad fick av Billock, det är Göthblad själv ansvarig för.

Fortsättning följer?

%d bloggare gillar detta: