Hem > Demokrati, Demokratiberedningen, Kommunfullmäktige 2015 > Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?

Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?

gothbladI onsdags sammanträdde kommunfullmäktige. Ett av ärendena handlade om en rapport från den avgående Demokratiberedningen, en beredning som har arbetat i fyra år under ordförande Peter Göthblads (FP) ledning.

I rapporten skriver Demokratiberedningen om den föregående mandatperioden:

”Det demokratiska klimatet har dock försämrats i kommunen.”

Jag ställde frågan till Peter Göthblad på onsdagens fullmäktigesammanträde om han kunde förklara vad som menades med denna formulering – på vilket sätt har det demokratiska klimatet försämrats.

Peter Göthblad:

”I den diskussionen som var i Demokratiberedningen så diskuterades just det här med att man blev missförstådd och det sedan ibland då på ett osmakligt sätt då på olika sätt kunde förmedlas ut till allmänheten. Detta gjorde att många kände olust i att yttra sig eller på annat sätt jobba politiskt.”

confused2Hmm…

Är det TTELA som Demokratiberedningens förre ordförande Peter Göthblad tänker på? Eller Vänersborgaren? Är det media som förmedlar politiken i Vänersborg på ett ”osmakligt sätt”?

Tänk, jag tror inte det. Jag tror att det är vissa andra media Peter Göthblad tänker på… Ja, inte bara tror. Jag vet ju att bloggar, och kanske särskilt en av dem, har varit ett kärt samtalsämne hos vissa av Demokratiberedningens ledamöter.

karvling_bloggEn källa med insyn i beredningens arbete säger till mig:

”Halva mötena gick ju åt att prata om Kärvlings bloggar.”

I Vänersborg har vi en Demokratiberedning som ska utveckla den kommunala demokratin. Och så tycks det som att det käraste diskussionsämnet på beredningens sammanträden var hur man skulle komma tillrätta med att vissa invånare utnyttjade sin grundlagsskyddade rätt att framföra sina åsikter…

Det här är ju ingen ny diskussion. Flera av de partier som kallar sig liberala och som säger sig hylla yttrandefrihet och demokrati har vid flera tillfällen kritiserat mitt bloggande och jag har vid flera tillfällen under årens lopp tagit upp denna fråga i denna blogg.

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Det är synnerligen anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen och Peter Göthblad ger uttryck för en inställning som kan tolkas som att man menar att den som använder sig av demokratiska rättigheter hotar demokratin.

Det är också anmärkningsvärt tycker jag att Demokratiberedningen ägnar tid åt att diskutera min blogg överhuvudtaget. Har inte Demokratiberedningen något bättre att diskutera? Varför inte diskutera hur den kan få andra t ex politiker till att också informera om vad som händer i det politiska livet i Vänersborg?

Som sagt, det finns mycket att säga om Demokratiberedningens inställning och den delades tydligen av flera av de andra partiernas representanter också. Kanske tydligast av moderaternas representant i beredningen Lena Eckerbom Wendel.

LEWFast när Eckerbom Wendel på ett ”inlindat sätt” utvecklade sin syn från talarstolen i onsdags så var det så ”inlindat” att det inte var helt lätt att förstå vad hon menade. Ganska svårt egentligen. Eckerbom Wendel sa bland annat:

”Det handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om hur vi lyssnar på varandra. Yttrandefriheten är rätten att säga vad man tycker men det är inte nån skyldighet för nån annan att lyssna. Det vi behöver fundera på är hur vi lyssnar på varandra, hur vi svarar varandra…”

Demokratiberedningen anser att det försämrade demokratiska klimatet kan ”avhjälpas” med att öppna alla styrelse- och nämndsammanträden, dvs att vänersborgarna ska kunna närvara och lyssna till mötena. För övrigt ett beslut som fullmäktige fattade efter en motion från tre av bloggarna i Vänsterpartiet, James Bucci, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling. Och det var i samband med att kritik hade riktats mot just bloggskrivandet. Vi tyckte att allmänheten skulle få möjligt att kontrollera om det som stod i bloggarna var sant eller inte.

open_doorsOch Demokratiberedning ger i sin rapport faktiskt uttryck för samma uppfattning. Med öppna sammanträden får nämligen allmänheten, enligt Demokratiberedningen:

”större möjlighet till insyn i hur de demokratiska och mänskliga värdena försvaras och motarbetas.”

På fullmäktige frågade jag förresten fd ordförande Peter Göthblad om ordet ”motarbetas”. Peter Göthblad svarade att ordet ”motarbetas” var en felskrivning.

open_doors2Nu verkar det som att de stora betongpartierna, både de liberala och de andra, vill hindra vänersborgarnas insyn och stänga dörrarna för nämndernas sammanträden så fort det är dags för politikerna att ”visa sina kort”. I de nya riktlinjerna som har utarbetats kring öppna sammanträden så ska vänersborgarna nämligen bara få komma på de delar av sammanträdena då tjänstemännen informerar politikerna.

Och då blir det ju inte mycket till offentlig insyn. Då kan ju bloggarna fortsättningsvis också bli beskyllda för att sprida ”felaktigheter”. Och det på ett ”osmakligt” sätt…

Jag tycker väl att den här synen på hemlighetsfullhet och slutenhet också tycktes framskymta i en del av Lena Eckerbom Wendels tal i onsdags:

”Är man nyfiken på varför formuleringar ser ut som de gör i rapporten så är det så att alla partier har en representant i beredningen som man kan fråga.”

yttrandefrihet3Eckerbom Wendel ansåg tydligen att jag skulle ha frågat Vänsterpartiets representant i Demokratiberedningen vad som menades med formuleringarna. Och INTE ta upp det i kommunfullmäktige med fd ordförande Göthblad. Och det kan väl bara betyda att Eckerbom Wendel inte vill att kommuninvånarna ska få höra formuleringarna och diskussionerna kring dem. Eller?

I förlängningen kanske Peters Göthblad och hans folkparti tillsammans med Lena Eckerbom Wendels moderaterna vill förhindra allmänhetens rätt att bevista kommunfullmäktiges sammanträden…?

Det vore väl logiskt…?

Om någon undrar…

Nej, Peter Göthblad, Lena Eckerbom Wendel eller någon annan i Demokratiberedningen har mig veterligen inte tagit kontakt med någon som bloggar, t ex mig, och påtalat t ex ”felaktigheter” i bloggarna.yttrandefrihet

Hela diskussionen kring bloggandet är väl inget som egentligen bekymrar mig särskilt mycket. Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är mycket tydliga på att man får skriva och vad man får skriva. Desto mer bekymrad kan jag dock bli på att den förra mandatperiodens Demokratiberedning reagerar på det fria ordet och anser att det försämrar det demokratiska klimatet.

 1. 28 februari, 2015 kl. 09:48

  Intressant att en liten kommun som Vänersborg har en demokratiberedning som menar på att sociala medier påverkar demokratin negativt. Att en bloggs innehåll påverkar demokratin, den undersökningen vill jag ta del av! Vem har gjort undersökningen? Statsvetare? vilka metoder? och vem har finansierat forskningen i så fall. Ja, det är frågor jag skulle vilja ha besvarade :)

  Att Sociala medier inte ökar demokrati i samhället som vi kanske trodde innan, det är en annan femma. Vi har insett ganska säkert nu att det är människor med redan starka positioner i samhället som får sin röst synlig.

  Dock har jag sett att Framtidskommissionen ska/har gjort den utredning om sociala mediers påverkan på demokratin. Mycket intressant läsning då sociala medier har gjort att vårt intag av information har blivit fragmenterat. Stor variation av information sprids inte längre några jättar utan har delat upp sig i mindre bitar där alla specialiserar sig på ett sorts informationsflöde.

  Detta är vad jag kan oroas över då det är väldigt lätt att följa de personerna på twitter, bloggar, forum som bara styrker min världsbild. Det är lätt att bli trångsynt. Är det här demokratiberedningen gör sitt likhetstecken tro? Vi trångsynta som söker bekräftelse på vår verklighetsbild sitter och läser dina ”lögner?” ? :P

  Vänliga hälsningar,
  Andreas

  http://www.andreasborjesson.com

  Källor:
  http://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-okar-inte-demokratin/
  http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-vi-tala-mer-om-hur-medierna-utvecklas/

 2. Foldemark
  27 februari, 2015 kl. 21:42

  Rätt ruttet att de inte tar debatten med dig (eller snarare tar den på ett så ”inlindat” sätt). Du har ju ändå en väldigt saklig och hövlig ton i dina inlägg. Lite smågliringar på sin höjd. Kör på bara!

 3. Thomas
  27 februari, 2015 kl. 20:11

  Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?

  Det är synonymt med att fråga: Försämrar yttrandefrihet det demokratiska klimatet?

  Det kan nog finas de som tycker att så är fallet och de är dessutom glada för det, de är för diktatur. Det tror jag inte någon i Vänersborgs kommunfullmäktige är, därför tror jag att de egentligen tycker det är bra med bloggar, om de verkligen tänker efter, om de beaktar vad alternativet till yttrandefrihet skulle vara. Det är nog ofta där det brister, i eftertanke.

 4. brålandabo
  27 februari, 2015 kl. 19:25

  Att följa kommunpolitik i allmänhet och Vänersborgs kommunpolitik i synnerhet roar mig.
  Men ibland tror jag Vänersborgs kommuns stadsmurar blir väldigt höga (onödigt höga?) och det Vänersborgska politiska klimatet väldigt väldigt väldigt introvert. Det finns en värld utanför och det är viktigt att både ledande tjänstemän och folkvalda politiker lyfter blicken och ser att kommunpolitik och kommunal verksamhet ständigt utvecklas i moderna former.
  Det kan kallas omvärldsbevakning och har alltid funnits inom näringslivet. Inom svensk offentlig kommunsektor finns aha-upplevelsen bara de senaste fem åren. Vänersborgs kommun har ännu inte gjort denna aha-upplevelse även om det finns några bloggare som gör försök.
  (V i Vänersborg) och ytterligare några politiskt parti i Vänersborgs kommun, men i synnerhet denna blogg, har anammat nya tidens sätt att nå kommuninvånare tillika väljare (som vart 4:e år får förmånen att välja sina representanter). Det är viktigt att på ett modernt sätt få inblick i kommunalt styre.

  Ger som kommentar till denna blogg ett ytterst litet axplock på hemsidor att studera och lära …. Väldigt många är de Sveriges kommuner som nu går exemplariskt före:

  Notera att det är på kommunernas hemsidor där man gör ”reklam” för lokala politiska bloggar:

  http://www.leksand.se/Kommun-och-politik/Dialog-och-synpunkter/Sociala-medier/

  http://www.orebro.se/12556.html#Bloggar

  http://www.mora.se/Kommun–politik/Paverka-din-kommun/

  http://www.mora.se/Kommun–politik/Paverka-din-kommun/Morapanelen/

  http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/politikerbloggar/

  http://www.kungalv.se/blogs/

  Det är också många kommundirektörer som bloggar, bara som ett exempel:
  https://pareriksson.wordpress.com/

  Vädjan till folkvalda politiker i Vänersborgs kommun. Visa dig ! (tag lärdom av Kärvlings blogg) Tala om vad du tycker ! Tala om vilken politik du vill föra ! Tala om varför du inte tycker om dina politiska motståndares argument (sakfråga och inte personfråga) ! Använd yttrandefriheten ! Se till att din Blogg, Twitter eller Hemsida syns på kommunens hemsida ! Lyft blicken och gör Vänersborgs politiska arena dynamisk. Det är Du som läsare och kommentator som väljer och värderar vad som är sympatiska och bra åsikter !
  Peter Göthblad: Detta borde vara demokratiberedningens arbete, eller hur ?

 5. Inger Willman Carlson
  27 februari, 2015 kl. 19:04

  Det är bra Stefan, att yttrandefriheten är satt på undantag i den här kommunen finns det ju levande bevis för. Trivs dock gott med att arbeta i Trollhättan. Det jag känner som tråkigt är att den fria pressen också verkar stå under kommunens piska. Det är tex. svårt att göra sin stämma hörd i ttela. Är inte inlägget för långt så är det något annat fel. Kan inte kommunens invånare få hjälp av media blir det svårt att försöka påverka. Tack till Vänersborgaren som fortfarande verkar våga tänka fritt.
  Inger W Carlson

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: