Hem > Ansvarsfrihet, Arena Vänersborg, BUN, Skandal > Är det risk att arenan rasar?

Är det risk att arenan rasar?

Jag var lite sur igår. När jag skrev bloggen. Jag kan garantera er, man blir inte gladare av att studera handlingar i Barn- och Ungdomsnämndens diarium.

Idag hittade vi en uppdragsbekräftelse från COWI AB. COWI AB har fått ett uppdrag av Barn- och Ungdomsförvaltningen. Förvaltningschef Javette har skrivit på.

COWI AB har fått följande uppdrag:

”Kostnadskalkyl för ombyggnad av väggar så de klarar verklig rörelse i yttertakskonstruktion. Kalkylen utförs utan föregående projektering vilket ökar osäkerheten i kalkylen.”

Fråga mig inte vad det innebär. Det bara låter hemskt. Förra vintern visade det sig att taket inte höll. Denna vintern visar det sig, vad då – att inte heller väggarna håller?

Är det risk att arenan rasar?

Det låter hemskt på ett annat sätt också. Det låter hemskt – dyrt. COWI beräknar att det kostar 25.000 kr – bara att ta fram kalkylen. Timarvodet för de två personerna som ska göra kalkylen är 850 resp 750 kr i timmen. (Tänk att jag trodde att förvaltningen tyckte sådana timpriser var alldeles för hutlöst dyrt… Eller beror det på vem som gör ett jobb…?)

Bygga om arenans väggar – vad kan sånt kosta? Hur mycket pratar vi om?

Vad har vi egentligen fått för 300 miljoner? Har alla pengarna verkligen gått till själva bygget…? Inte fasen kan man väl bygga en bandyhall för 300 miljoner och sen håller varken tak eller väggar?

Jag har inga svar. Däremot har jag lärt mig att jag som ledamot i nämnden är ansvarig för arenabygget. Även om jag röstar nej. Därför tänker jag på nästa nämndsammanträde fråga vad det här handlar om och vad det kan kosta.

Det lär väl i och för sig inte hjälpa. Det gjorde Vänsterpartiet redan på hösten 2007. Då fick vi lögner till svar. Det spelade ingen roll. Jag var ändå ansvarig. (Om du inte vet vad jag skriver om så kan du läsa gårdagens blogg här.)

Denna gång har jag dock större hopp. Jag tror nämligen inte att ordförande Lena (M) accepterar några lögner till svar. Inte ens till en vänsterpartist.

Det lär väl i och för sig inte hjälpa – det heller. Får jag sanningen som svar är jag väl antagligen ännu mer ansvarig för arenabygget…

Jag är nog sur idag också.

 1. Martin Goës
  11 mars, 2011 kl. 05:07

  Slarv med bygglov? Det är dessvärre inget unikt, när kommuner ska till att bygga. Scandinavium lär ha beviljats bygglov i efterhand.
  Att över huvud taget uppföra en sådan hiskelig plåtlada för en enda sport är oförsvarligt – Scandinavium används till hockey, ridsport, cirkus, rockkonserter o.s.v., så den har ju betalat sig många gånger om. Men Arena Vänersborg är för stor och för oflexibel för att alls ha något existensberättigande. Spektakulär arkitektur – OK – men färgvalet! Och byggingenjören måste ha varit en riktig klåpare, med tanke på att taket höll på att kollapsa förra vintern.
  En bandyarena minst 4 mil från kommungränsen är en utmärkt idé – bygg en flotte och bogsera ut hela rasket i Vänern!

 2. Pontus
  10 mars, 2011 kl. 23:00

  Hur kunde (S).Anders yrka för avslag när han var i Jäv? Det spelar ju ingen roll nu när det är beslutat att den ska rivas.

  Att presidiets förslag till beslut har fallit bort är beklagligt men meningen går ju fram. Ärendebeskrivningen talar ju för sig själv:

  Ärendebeskrivning
  Anmälan har inkommit från klagande fastighetsägare på XXXXX. De besväras av att uppförd bandyhall är byggd med stulna pengar och dessutom ful som fan i deras kommun samt endast användbar för kaninhoppning och bandy.

 3. 10 mars, 2011 kl. 22:10

  Face it Stefan du är ju ansvarig för allt. ALLT!

  Pontus – lycka till med att få baggndynämnden att agera i frågan

 4. Pontus
  10 mars, 2011 kl. 22:01

  Glömde beslutet… det förra var bara skälet…

  Olovligt byggande – Föreläggande om rättelse
  Beslutsnr: BN. N 0001-xx
  Fastighet: Bandyhangaren 1:1
  Fastighetsägare: XXXX
  P-nr: xx p-avgiften ej betald
  Adress: Vänersborg
  Planförhållanden: För fastigheten gäller detaljplan nr xxx för kvarter XXXX m m , laga kraftvunnen den 01 april år??. Nybyggnader ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens särart och områdets särskilda karaktär ska bevaras.
  Ärendebeskrivning
  Anmälan har inkommit från klagande fastighetsägare på XXXXX. De besväras av att uppförd bandyhall är byggd med stulna pengar och dessutom ful som fan i deras kommun samt endast användbar för kaninhoppning och bandy.

  Kommunicering har skett med sökanden enligt Förvaltningslagen § 17.
  Beslutsunderlag
  Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, 2011-02-17
  Fotodokumentation
  Yrkanden
  Bifall till presidiets förslag till beslut – Pontus (V)
  Avslag till presidiets förslag till beslut – S.Anders m.f.l(S)(m)(fp)(c)(kd)
  Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag.
  Byggnadsnämndens beslut
  Byggnadsnämnden konstaterar att en bandyhangar har uppförts utan att bygglov har beviljats (följts).
  Byggnadsnämnden beslutar att förelägga om rivning.

 5. Pontus
  10 mars, 2011 kl. 21:39

  Det är det jag har sagt tidigare, ring stena metall och frakta bort åbäket. Förresten hur fan fick arenan bygglov????????????????????

  Skäl för beslut:
  Byggnadsnämnden ska ta upp frågan om påföljd eller ingripande då överträdelse har skett av bestämmelser om byggande i denna lag.(PBL)

  Byggnationen är inte lämplig och därmed inte förenlig med vad som anges i plan- och bygglagen (PBL).
  Den stora bandyhangaren påverkar de övriga byggnaders yttre utseende negativt enligt 3 kap 1 § PBL. Bandyhangarens användning och placering är inte förenlig med 3 kap 2 § PBL och är en betydande olägenhet för omgivningen.

  3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2 a §§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade med stöd av 21 § den lagen. Lag (1999:367).

  ——————————————————-

  Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
  Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

  2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om
  1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för avsett ändamål, 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. hushållning med vatten och avfall.

  Information till bandymissbrukare
  Byggnadsnämnden är beredd att pröva inkommen ansökan för en mindre bandyhall placerad minst 4 mil från kommungränsen när fullständiga handlingar har inkommit.

  __________________
  Jäv
  S.Anders (S) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: