Arkiv

Archive for 17 mars, 2011

Måste skolor läggas ned?

17 mars, 2011 3 kommentarer

I dagens ttela kan man läsa att Barn- och ungdomsnämnden måste lägga ner skolor. (Till ttelas artikel.) Jag känner inte till den lag som säger detta… Vad jag vet så är nedläggningar ett resultat av politiska beslut. Men visst, skolor är hotade av nedläggning.

Några läsare av gårdagens blogg kanske undrar varför jag inte skrev om nedläggningshoten. Det är helt enkelt så att den diskussion om småskolornas framtid som vi hade i tisdags inte är ny. BUN har diskuterat detta under hela den förra mandatperioden. Det är helt enkelt så att samma diskussion fortsätter.

Jag tycker att frågan om småskolorna är mycket svår. Det finns flera saker som talar för att bevara skolorna på landsbygden och det finns många skäl till att lägga ner några skolor.

Under den förra mandatperioden försökte jag därför hitta en öppning mot en möjlig lösning. Jag framförde mina tankar i en motion. Motionen var inte så lång och jag vill gärna återge den i sin helhet – särskilt när BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel i dagens ttela säger: ”…ska vi även ägna oss åt landsbygdsutveckling måste vi få mer pengar från kommunfullmäktige.

Jag skrev min motion i september 2007.

Ur ”skolekonomisk” synvinkel är det inte motiverat att behålla småskolorna på Dal. Ser man till elevantalet så räcker det med två F-6-skolor, Frändeskolan och Brålanda skola. Dessa skolor kan rymma samtliga områdets F-6-elever utan några som helst problem. Ur Barn- och ungdomsnämndens perspektiv är detta det mest optimala beslutet. Det är alltså väl motiverat ur ekonomisk synvinkel för Barn- och ungdomsnämnden att lägga ner skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.

Det finns emellertid andra, tungt vägande skäl till att behålla dessa små skolor. Det kanske tyngsta är att skolorna är i stort sett den enda service som kommunen erbjuder invånarna i dessa delar av kommunen. Invånarna har en mycket dålig kommunal service trots att de betalar lika hög kommunalskatt som alla andra i Vänersborg. Att lägga ner skolorna är att ta den sista, och enda, servicen ifrån dem. Att skolorna finns kvar på landsbygden kan också vara ett sätt att på sikt locka till sig nya invånare till dessa områden. Det finns fler skäl, jag ska inte gå in på dem alla.

Kontentan av det hela är att Barn- och ungdomsnämnden egentligen inte har något intresse av att driva skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud vidare. Kommunen som helhet däremot har ett intresse av dessa skolor finns kvar.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanlag till Barn- och ungdomsnämnden för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud. Summan bör uppgå till det som det kostar extra att driva dessa skolor jämfört med att lägga ner dem. Hur stort detta belopp är får en utredning visa.

Min slutsats var alltså att kommunfullmäktige borde ge mer pengar till BUN så att BUN skulle kunna bevara skolorna – som ett led i kommunens landsbygdspolitik.

Det var nog synd om landsbygdsskolorna att det var just en vänsterpartist som skrev den här motionen. Förslag från vänsterpartister måste ju de andra partierna rösta mot. Det skedde så klart också. Lena Eckerbom röstade NEJ. Centerpartisterna röstade NEJ. Hela kommunfullmäktige röstade NEJ.

Nu är det en klen tröst att politiker från vissa andra partier säger att de ångrar sig. En klen tröst – i synnerhet för de som bor på landsbygden.

Så nu fortsätter diskussionen.

Lena Eckerbom Wendel säger i ttela idag att det lika gärna kan bli så att en skola i tätorten läggs ned. Samtidigt redovisar ttela de olika skolornas renoveringsbehov. Det gör naturligtvis skolfrågan än svårare. Och det är sant, det är som ttela skriver. Flera skolor, inte bara landsbygdsskolor, är i skriande behov av renovering.

Så det är inte bara dalslandsskolorna det handlar om. Det kanske är Blåsut, som måste renoveras för många miljoner, som bör läggas ner? Det kanske är Mulltorp? (Förslagen finns med som alternativ i den utredning som tjänstemännen gjort.) Det kanske är Väne Ryr?

Hur har det kunna bli så här?

Det grundläggande felet är att sossarna, centerpartisterna och kristdemokraterna (KD stödde som bekant S och C i det mesta förra mandatperioden!), oftast med stöd av moderater och folkpartister, inte har haft någon plan för den framtida skolsituationen i Vänersborg. Partierna har istället fattat flera delbeslut utan att ha en helhetssyn. Flera beslut har dessutom tagits ”under prestige” och på mycket lösa boliner. När väl besluten fattats har de i sin tur försvårat eller till och med omöjliggjort en bra helhetslösning.

Det var t ex viktigast av allt för S, C och KD att lägga ner Huvudnässkolan. Det bestämdes först av allt (trots protesterna från en massiv folkopinion). Efter det beslutet började man att titta på hur resten kunde lösas. Vart skulle eleverna från Huvudnäs ta vägen? Det blev ett hastverk. Det blev en tillfällig inkvartering på Trenova. Det var inget bra för eleverna.

Senare beslutade, först BUN och sedan kommunfullmäktige, att bygga en ny Torpaskola på Idrottsgatan. Det gjorde BUN och KF utan att ens ha sett ritningarna! Vänsterpartiet protesterade högt – men vad hjälpte det? Vänsterpartiet kunde man väl strunta i… (Det här beslutet är egentligen bland de sjukaste beslut som togs förra mandatperioden! Och då var ändå konkurrensen fruktansvärt hård…)

I och med beslutet om en ny Torpaskola tillsammans med ett långt (och dyrt) avtal i Vänerparken – som helt plötsligt dök upp som ett alternativ till skola för 200 elever – har den gamla majoriteten, tillsammans med de nuvarande styrande partierna, låst situationen så att alternativen för den framtida skolsituationen blir allt färre. Om det nu finns några bra alternativ kvar. För inte nog att skolbyggnaderna står där, de har också kostat en massa pengar.

För att inte tala om alla miljoner som är låsta till driften av arenan. I 33 år!

Denna planlöshet och detta slöseri med pengar gör det väldigt svårt att lösa skolproblematiken på ett bra sätt. Det framtida utseendet och den framtida organisationen av skolorna i Vänersborg är nog den mest komplicerade av alla som Barn- och ungdomsnämnden har att hantera…

Det historiska ansvaret för att denna situation har uppkommit vilar tungt på framför allt S, C och KD, men även på M och FP.

Läsare av denna blogg är mycket välkomna att lämna synpunkter och argument i frågan.

OBS!! Länsförsäkringar skriver idag i ett brev till Advokatfirman Lindahl som representerar Vänersborgs kommun:

”Vi är överens om att det var ett konstruktionsfel på takkonstruktionen vilket innebär att skadan är undantagen försäkringen oaktat hur mycket felet påverkat skadan.”Arena-hål-i-taket

Läs vidare på Vänsterpartiets hemsida!

%d bloggare gillar detta: