Arkiv

Archive for 8 mars, 2011

Skandalen kring arenan fortsätter!

8 mars, 2011 5 kommentarer

Oj! Idag har det hänt mycket kring skandalen Arena Vänersborg.

En liten sammanfattning:

Tidigt på morgonen kunde vi läsa Wiveca Ströms avslöjande i ttela hur höga herrar visste om arenans verkliga kostnader långt i förväg. Hennes artikel är mycket läsvärd (har du inte läst den så klicka här). Samtidigt med ttelas avslöjande fick vi också reda på att Rune Lanestrand har begärt överprövning av åklagare Sune Johanssons beslut att lägga ner förundersökningen av misstänkt trolöshet mot huvudman vid bygget av Arena Vänersborg. (Det kan du läsa här.) Som om inte det vore nog så har James Bucci Vänsterpartiet begärt omprövning av åklagare Sune Johanssons beslut. (Det kan du läsa om här.)

James Buccis begäran om omprövning innebär att James lägger fram nya bevis. Han vill att åklagaren ska titta på dessa och ompröva sitt beslut. Det nya beviset, som inte är nytt för läsarna av denna blogg, är att protokollet som visar att beslutet att rita om entrédelen i arenan och att bygga en restaurang inte finns med i förundersökningen. James menar att detta beslut, som bevisas av protokollet, tydligt visar att det fanns en avsikt att kringgå fullmäktiges beslut.

Rune Lanestrand menar att det inte finns några tvivel om att det föreligger uppsåt. S Anders Larsson visste vilket beslut kommunfullmäktige tagit, han visste att kommunfullmäktige beslutat att arenan fick kosta max 140 miljoner kr. Ändå fattar han en mängd beslut som han vet kommer att göra arenan mycket dyrare.

Jag har läst förhörsprotokollen. (De finns att ladda ner på Vänsterpartiets hemsida.) Det framgår med all önskvärd tydlighet precis det som ttela skriver. Det var känt hos en ganska stor krets, egentligen redan innan fullmäktige tog sitt beslut, att 140 miljoner kronor aldrig skulle räcka. Peab hade räknat på projektet och redovisade sina resultat 29 mars 2007. (Beslutet om arenan togs i fullmäktige 20 juni 2007.) 240 miljoner sa Peab. För dyrt. Peab fick i uppdrag att räkna på ett billigare alternativ. Peab presenterade en traditionell hall med ett platt tak samt lägre takhöjd. Kostnad 175 miljoner.

På vintern 2007 (förhöret med Stefan Fransson) framgår att S Anders Larsson och ett antal tjänstemän var i Sandviken och Gävle och studerade arenor. I Sandviken fick de besked om att ett jämförbart projekt var kalkylerat till 230 miljoner. I Gävle rörde det en något mindre arena för ishockey. Den skulle hamna på ca 200 miljoner.

Det är alltså ganska klart att alla inblandade visste att Arena Vänersborg skulle bli dyrare än 140 miljoner, eller för den delen 176 milj som S Anders senare pratade om. Det är helt klart av förhörsprotokollen att fullmäktige har blivit fört bakom ljuset.

När sedan ytterligare fördyrande beslut tas så är det inte konstigt att arenan nu är uppe i 286 milj. (Det är den senaste siffran jag har hört.)

På det här sättet bryter S Anders Larsson alltså mot Brottsbalken 10 kap 5§:

”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.”

Det finns väl egentligen bara en förklaring till agerandet. Hade sanningen om kostnaderna kommit fram så hade det aldrig blivit en arena!

S Anders mörkade för att alla skulle ställas inför fullbordat faktum!

Det jag tycker är lite konstigt med förhören, det är att bara tre personer är förhörda. Kanske någon mer är förhörd, men det förhöret kanske ingår i förundersökningen om fusket med diarierna. Och därmed inte offentligt. Det bör ju rimligtvis finnas minst ett förhör med S Anders Larsson själv!

Om det finns ytterligare förhör kan vi ju bara spekulera i. För mig verkar det som om det är ytterst få som blivit förhörda. I min värld av efterforskningar så bör ju ledande politiker som Ljunggren, Vänerlöv, Marianne Karlsson, Bo Carlsson och Gunnar Lidell givetvis höras av polisen. För att inte nämna alla de tjänstemän som samarbetat med S Anders i byggandet av arenan.

Och här slår mig ytterligare en sak. Av förhören framgår det tydligt att flera, såväl högre som lägre, tjänstemän som tjänstekvinnor, har haft kunskap om att det har funnits planer hos vissa att bygga något mer än den beslutade ”140 mkr-produkten”…

De är skrämmande i mer än ett avseende – varför slog inte någon eller några av dessa larm när de upptäckte vad S Anders & Co höll på med? Ingår inte det i deras tjänster?

Rune Lanestrand skriver i sin blogg:

”Om sådan här ohederlighet kan få passera opåkallat tappar allmänheten förtroendet för rättsskipningen. Det stärker uppfattningen att höga politiker inte döms efter samma måttstock som folk i allmänhet. Invånarna i Vänersborgs kommun är förtvivlade över allt fiffel, hemligstämplade handlingar, brister i registrering av viktiga dokument och hade hoppats att rättssamhället skulle fungera när politikerna visar sådan ansvarslöshet.”

Jag håller fullständigt med!

Jag har tidigare skrivit om förundersökningen som inte ledde någonstans vid två tidigare tillfällen (första gången här och andra gången här). Jag har inte ändrat åsikt – chefsåklagare Sune Johansson måste väcka åtal.

Och hur det än blir med det så tror jag att det nya styret har en del stenar att vända på så att sanningen om allas agerande kommer fram. I förundersökningen finns det mängder med tecken på att saker inte har gått rätt till. Det gäller t ex beställningar och utbetalningar (av ganska betydande belopp) till personer vars tjänster och arbetsuppgifter inte är helt klarlagda.

Sanningen måste fram! Lyft alla sekretesstämplar! Offentliggör alla papper!

%d bloggare gillar detta: