Arkiv

Archive for 16 mars, 2011

BUN:s "framtidsvyer"

16 mars, 2011 1 kommentar

Borta bra men hemma bäst.

Måndagen och tisdagen har jag ägnat åt måldiskussioner med Barn- och ungdomsnämnden. Hela den nya nämnden (nästan) var samlad på Gullmarsstrand (Fiskebäckskil). Vi diskuterade målen med Vänersborgs förskolor och skolor mm för de närmaste fyra åren, dvs till nästa val.

Det serverades kreativ LCHF-mat… Det tycker jag är imponerande. Maten var mycket god – med traditionell bacon och ägg till frukost som höjdpunkt.

Nämndens målarbete leddes av Jan-Olof ”Jolo” Olsson, en känd gammal Vänersborgsprofil. Förutom att han ”vickade” som förvaltningschef för några år sedan har han varit både lärare och skolledare i Vänersborg i många år. Ändå är han nog mest känd som måltjuv i Lärarnas korplag som vann 7-mannacupen i fotboll i början på 1980-talet. (Lärarna besegrade för övrigt Kommunal i finalen.)

Samtliga nämnddeltagare uttryckte höga ambitioner inför mandatperiodens skolpolitik. Planerna, målen och visionerna var stora.

Under dagarna hördes det kommentarer som dessa:

”Barn och ungdomar är det viktigaste vi har.”
”Vi måste minska barngrupperna på förskolan.”
”Det är viktigt öka måluppfyllelsen i skolan.”
”Man måste återanställa speciallärarna i skolan.”
”Ökat fokus på barn i behov av särskilt stöd.”
”Fler måste bli behöriga till gymnasiet.”
”Skolan måste få kosta.”
”Vi måste öka personaltätheten i grundskolan.”

Alla citaten kommer från politiker i andra partier än Vänsterpartiet. Vem som har sagt vad återkommer jag kanske till i vårens budgetdebatt…    Ler

Samstämmigheten kring vägen till en bättre förskola och grundskola var också stor.

De flesta, kanske till och med alla (ingen uttryckte i varje fall någon annorlunda åsikt), ansåg att det måste skapas utrymme för rektorernas pedagogiska uppdrag och ledarskap, dvs rektorerna ska få fokusera på Skollagens och Läroplanens uppdrag och mål.

Utvecklingen i Nossebro (Essunga kommun) tjänade stundtals lite som ett föredöme. Nossebro gick ju från att vara en av de sämsta skolkommunerna i Sverige till att väldigt snabbt bli en av de bästa. Vad som förändrats var enligt en person från Högskolan i Borås:

”Den viktigaste faktorn … att man ser till att en rektor, en grundskolechef i det här fallet, får mandat ifrån ledningen, legitimitet i organisationen för att arbeta med pedagogiska frågor som huvudfråga. Det är det som är det väsentliga. Man kan inte belasta rektorer med allt ifrån budget, fastighetsskötsel och personalfrågor samtidigt som man ska bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Och det har man lyckats enormt bra med i Essunga. Och det vill jag påstå är kanske det viktigaste. Det man har gjort är inte revolutionerande i sitt innehåll. Det som är revolutionerande, det är att man på så kort tid vänt en dålig trend till en positiv.”

Vidare var nämnden överens om att förvaltningen måste återrapportera/återkoppla till politiken på ett annat och bättre sätt. Dessutom borde politiken hela tiden få välarbetade och kompletta beslutsunderlag med beskrivningar av alternativ och konsekvenser.

Och till sist. Samtliga uttryckte att det är viktigt med mer resurser till förskola och skola…

Som sammanfattning av dagarna kan man lugnt säga att det var svårt att se att deltagarna representerade olika partier. Det var också allas åsikt i den slutliga utvärderingsrundan. Samtliga uttryckte sin tillfredsställelse med att alla drog åt samma håll.

I juni ska kommunfullmäktige besluta om budgeten för 2012.

Arbetet kring budgetramarna har redan börjat. I början av mars diskuterade kommunstyrelsen ramsättningen för 2012. Alla partier var i praktiken överens. Utom Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är sällan överens.

Vänsterpartiet föreslog att tilldela förskolan och grundskolan ytterligare 18 milj kronor. (För att se hela förslaget se ”Är politik som bandy?”)

Det är en annorlunda politik – det är inte bara ord. Det är handling.

Alla partier röstade ner Vänsterpartiets förslag. Som vanligt. (För att vara fullständigt korrekt, inte Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna eftersom de inte har några ordinarie representanter i kommunstyrelsen.)

Det var 2 mars, BUN:s måldiskussion var 15-16 mars. Har de andra partierna ändrat sig? Har de insett att för- och grundskolan behöver mer resurser?

Kan vi hoppas att de oerhörda nedskärningarna på våra barn och ungdomar de senaste åren äntligen har lett till att de andra partierna inser att smärtgränsen har passerats och att förskola och grundskola behöver mer pengar?

Det är nog bara en från underjorden som vet.

Lidell_sjalvportrattPS. När jag ser Gunnar Lidells självporträtt (publicerad på Radio Västs hemsida, klicka här) så är det inte bara den röda kepsen som slår mig utan framför allt att han saknar öra/öron. Är det måhända någon typ av ”Freudian Slip” – nu när man blivit den som bestämmer…  Blinkar

PPS. Igår sa jag vid ett tillfälle, halvt på skoj, halvt på allvar, att jag var den ende i kommunfullmäktige som stod för utbildningsminister Björklunds åsikter. Idag läser jag en debattartikel som han och min fackordförande Fjelkner skrivit tillsammans i Svenska Dagbladet igår. Den är läsvärd. (Klicka här för att läsa debattartikeln.)

%d bloggare gillar detta: