Arkiv

Archive for 26 mars, 2011

Arenan i fokus – igen

26 mars, 2011 2 kommentarer

Dagens TTELA innehåller flera läsvärda artiklar om Arena Vänersborg. Vi får dessutom veta att Magnus Kesselmark, nyvald ledamot i fullmäktige för Vänsterpartiet, lagt en motion om en friidrottsarena i tätorten. Magnus yrkar i sin motion ”Utan onödigt dröjsmål anläggs en friidrottsanläggning i Vänersborgs tätort.”

Friidrottsarenan har egentligen också anknytning till Arena Vänersborg. När bandyarenan skulle byggas var det viktigt för vissa makthavare att söka stöd för sina planer i föreningslivet. VIF och de andra fotbollsklubbarna blev lovade en uppvärmd konstgräsplan på Vänersvallen, friidrotten skulle få en ny anläggning vid rugbyplanerna, rugbyklubben blev lovad att åtminstone en av dess planer skulle bli konstgräs osv osv – bara föreningarna tyckte att det var ok att bandyarenan byggdes.

Alla vet vad som hände. Arenan blev ”lite” dyrare än beräknat. Kommunens pengar tog slut. Det innebar, och innebär, inte bara att våra barn och ungdomar fick stå tillbaka och finna sig i mindre resurser i förskolor och grundskolor. Även idrottsklubbarna fick stå tillbaka. Alla löften kunde inte infrias.

Fotbollen hann dock få sin uppvärmda konstgräsplan (och en ny läktare). Den byggdes ju  innan arenans explosiva kostnadsutveckling blev känd för allmänheten.  Det var i och för sig bra för fotbollen, men för friidrotten – en smärre katastrof. Den nya uppvärmda konstgräsplanen på Vänersvallen innebar ju att friidrottsanläggningen, dvs löparbanor, hoppgropar, kastringar etc, togs bort! Och när det inte fanns pengar till någon ny…

TTELA skriver idag också om att bandyarenan går med förlust, stora förluster. Gunnar Lidell (M), vårt nya (han är väl inte så ny egentligen) kommunalråd, tror inte att de 6 miljoner i extra anslag som kommunstyrelsen nu ger till arenan räcker för att klara driften i år. Arenan kommer enligt prognoserna att behöva ännu mer pengar. (Se TTELA.)

TTELA berättar vidare att det just nu förs diskussioner mellan kommunstyrelsens och Barn- och ungdomsnämndens presidier om att minimera utgifterna och maximera inkomsterna. Bland annat diskuteras att förkorta perioden med is i arenan.

Vänsterpartiet hälsar den här diskussionen med tillfredsställelse. Vi efterlyste en sådan i början av året. Det har TTELA:s sportjournalist också uppmärksammat och han avslutar sin artikel med att referera Magnus Bäckströms och min reservation i BUN i februari.

I reservationen skrev vi bland annat så här:

”Kommunen kan inte fortsätta att driva Arena Vänersborg enligt nuvarande koncept. Det kostar bara en massa pengar. Det har ju visat sig att så länge isen ligger i arenan är det omöjligt att få hit inkomstbringande arrangemang. Det är helt enkelt för kallt. Det går inte att fortsätta att ‘lappa och laga’ för att kunna fortsätta driva samma koncept för Arena Vänersborg som tidigare. Vänsterpartiet tror att vi måste bryta isen och tänka helt annorlunda. Vi kanske ska ta bort isen under några månader i början och slutet av säsongen. Värmen i arenan skulle kanske då locka hit andra typer av evenemang. Kanske skulle vi ta bort isen för gott, kanske lägga på konstgräs? Då skulle kommunen dessutom spara elkostnader för isproduktionen och samtidigt få bort en hel del uppvärmningsproblematik. Och fler evenemang skulle kunna förläggas till arenan.

Det finns många idéer och uppslag bara man tänker nytt och förutsättningslöst. Vänsterpartiet anser att en sådan här utredning bör startas snarast.

Vänsterpartiet anser också att en sådan här förutsättningslös utredning bör ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan. Kan arenan bjudas ut till försäljning? Går det att bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?”

TTELA skriver en mycket bra artikel om den fortsatta tvisten mellan WSP och Vänersborgs kommun. (Den artikeln kan du läsa här: TTELA) På Vänsterpartiets hemsida är WSP:s inlaga också kommenterad, och den finns även att hämta i sin helhet. (Klicka här för att läsa.) Jag har tidigare bloggat om tvisten, bland annat WSP vs VBG = 300 miljoner för arenan? och Arenaskandalen fortsätter.

TTELA sammanfattar WSP:s inlaga till tingsrätten i Göteborg på ett stringent och bra sätt:

”Nu bemöter WSP Vänersborgs kommuns kritik: Kommunens underlag är ytterst bristfälligt och ofullständigt. WSP har ingen orsak i att projektet blivit dyrare än beräknat. Orsaken är i stället de omfattande tilläggsbeställningar som kommunen gjort, skriver konsultföretagets ombud i ett yttrande till Göteborgs tingsrätt.”

WSP använder ett mycket tufft språk och många hårda ord när det beskriver kommunens agerande. WSP menar vidare att de ansvariga i kommunen redan från början visste att bygget skulle bli mycket dyrare än de 140 miljoner kr som fullmäktige beslutat.

”Redan 2007 begärde Kommunen en prisuppgift från Peab för att på totalentreprenad uppföra en multiarena som var påtagligt mindre och enklare än den som slutligen kom att uppföras. Kostnaden angavs då till 240 mkr.

Det har naturligtvis inte funnits någon anledning för Kommunen att utgå från att en större och mera utrustad anläggning skulle vara billigare än den som Peab lämnat anbud på.”

WSP insinuerar också vissa saker när det gäller beslutsprocessen…

”Enligt direktiv från Kommunen, genom S Anders Larsson, blev det dock klargjort att WSP:s projektledare endast skulle rapportera till Arbetsgruppen och att inga kontakter fick tas med någon annan instans inom Kommunen.”

”..inga kontakter fick tas med någon annan…” Hmm. WSP fortsätter:

”…informationen förefaller ha kontrollerats av ett mindre antal personer med ledande ställning inom Kommunen under projektets genomförande.
Detta är sannolikt anledningen till vare sig Projektstyrelsen, Barn och ungdomsnämnden, samt inte ens Kommunstyrelsen har begärt någon rapportering från Arbetsgruppen.”

WSP anser detta vara anmärknings­värt. Och om det är så, vilket allt tyder på, vem anser inte att det är anmärknings­värt?

Ja, det finns en…

Chefsåklagare Sune Johansson! (Läste du WSP:s inlägg Sune? Och så har du lagt ner förundersökningen – utan att ens ha förhört en enda politiker?!)

Ja, kanske två.

Kriminalinspektör Erold Coleman. (Radion Väst kommenterade så här på sin hemsida när förundersökningen lades fram: ”Erold Coleman menar att besluten om arenabygget har fattats på olika nivåer i kommunen.” Vilka olika nivåer? undrar jag.)

Jag säger det igen: VÄCK ÅTAL SUNE! (Första gången jag skrev detta var här!)

Till näst sist.

Jag vet inte om det är otur eller oskicklighet, men allt som har med arenan att göra tycks gå åt skogen. TTELA skriver idag att företaget 3 Sagas AB, som arrangerade Musikalföreställningen Grease i Arena Vänersborg, är under rekonstruktion. (TTELA) Det innebär i praktiken att arrangemanget blev greasligt, eller kanske greasigt, dyrt…

Vår kommunjurist berättar att det rör sig om skulder på 213 000 kronor, där hyran av arenan är en stor del.

Fast hyran var enligt säkra källor 40.000 kr. 17% av skulden. Inte så stor del…

Till sist.

Åsa Olin (Vänsterpartiet i Vänersborg) och Ida Legnemark har en debattartikel i dagens TTELA.

Sammanfattningsvis, årets intressantaste nummer av TTELA.

%d bloggare gillar detta: