Arkiv

Archive for april, 2011

Revision och ekonomi

29 april, 2011 2 kommentarer

I TTELA kunde vi läsa om kommunfullmäktiges behandling av frågan om mer pengar till arenan. Det bloggade jag också om i torsdags. (Inga mer pengar till Arena Vänersborg!) Men under det 255 minuter långa sammanträdet hann fullmäktige med att ta upp fler saker.

Sammanträdet i onsdags började med revisionsberättelsen för 2010. Revision har för mig alltid varit lite tråkigt. Ända tills förra året. Det var då som revisorerna föreslog att Barn- och Ungdomsnämnden inte skulle få ansvarsfrihet för hanteringen av arenabygget. Inte ens de som röstade nej till arenan skulle få ansvarsfrihet. Eller inte röstade alls, typ ersättare. Då fattade jag! Revisorer är viktiga personer och revision en viktig händelse!

Därför såg jag denna gång fram mot revisionen med lite extra spänning.

En av de revisorer, som ansåg att man kan vara ansvarig för andras beslut fast man själv är mot, socialdemokraten Benny Jonasson, besökte onsdagens fullmäktige och besvarade några frågor.

Socialdemokraten Benny Jonasson fick frågan om inte revisorerna, liksom kommunens egen ekonomistab, är bekymrade över den ytterst höga investeringsnivån i kommunen. Revisorerna har ju inte uttalat sig i frågan.

Socialdemokraten Benny Jonasson ansåg att det inte var revisorernas uppgift att granska kommunfullmäktige. Fullmäktige var ju revisorernas uppdragsgivare. Lutz Rininsland (V), som ställde frågan, undrade då:

”Kommunfullmäktige beviljar ju t ex anslagen till nämnderna – och de reviderar ni ju.”

Det kommenterade inte revisorn och socialdemokraten Benny Jonasson.

Lutz ställde en fråga till. Han undrade över revisorernas sätt att uttrycka sig. När det gäller socialnämndens underskott 2010, så skriver revisorerna att de ser detta underskott med ”oro”. När de senare skriver om arenans stora underskott, så skriver de att anslaget till arenan är ”underbudgeterat”. Varför ser inte revisorerna ”med oro” på arenans kostnader och på socialnämndens att anslaget är ”underbudgeterat”?

Svaret från revisorn och socialdemokraten Benny Jonasson gjorde mig konfunderad. Inte bara för den nu gällande revisonen för 2010, utan hur det egentligen gick till förra året.

Benny Jonasson svarade att det har varit två revisorer – en har skrivit om socialnämnden, en annan har skrivit om arenan.

”Men”, sa Lutz:

”Det är ju 7 namnteckningar. Innebär inte detta att alla 7 ska ta ansvar?”

(Det är alltså 7 revisorer som har reviderat och samtliga skriver under.)

Revisorn och socialdemokraten Benny Jonasson svarade:

”Det är ett sätt att arbeta. Sen får man tolka det som man vill.”

???

Nästa punkt på dagordningen var årsredovisningen för 2010. Den bloggade jag om innan sammanträdet. (Kommunfullmäktige: Årsredovisning 2010.)

Det var som jag trodde, ekonomin är viktigare än verksamheten. Tycker de som har, och hade, makten.

Lars-Göran Ljunggren inledde, och sammanfattade. Han var ju kommunstyrelsens ordförande 2010.

Han nämnde t ex inte att personalkostnaderna inom grundskolan minskade med 20 Mkr – och att det ledde till att Vänersborg rasade 55 placeringar på rankingen av Sveriges skolkommuner (till plats 213). Nä, ekonomin hade ju gått bra. Vänersborg gjorde ju plus. Precis som under alla andra år han varit ordförande. (Utom ett, men då var det de borgerligas fel.) Han var stolt över detta. För Lars-Göran Ljunggren är ekonomin det viktigaste.

Ja, det finns annat som också är viktigt. Utseendet på själva rapporten till exempel.

”Layouten är ytterligare ett steg framåt.”

Sa Lars-Göran Ljunggren. Socialdemokraterna.

Ljunggren tackade också uttryckligen moderater, folkpartister och kristdemokrater för att budgeten 2010 gav ett överskott.

Elever och föräldrar vet vilka som är ansvariga för nerdragningarna inom grundskolan – och de konsekvenser som dessa lett till…

Kategorier:KF

Inga mer pengar till Arena Vänersborg!

28 april, 2011 2 kommentarer

Den 19 september var det val. I Vänersborg gick de partier, som var mot arenaprojektet, kraftigt framåt. Även moderaterna, som mest på grund av sin tystnad framstod som kritiker till projektet, gick framåt. Ja, det skvalpade till och med över röster till Folkpartiet, tack vare att Johan Ekström strax före valet vände kappan efter vinden och skrev några kritiska arenainlägg. (Egentligen är Johan och Folkpartiet oerhört positiva till arenan.) Arenans tillskyndare, socialdemokrater, centerpartister och kristdemokrater, gick bakåt. Mycket bakåt.

Vänersborgarnas budskap var solklart.

Igår beslutade kommunfullmäktige att ge arenan ytterligare 6 miljoner kronor.

Att centerpartister, kristdemokrater och socialdemokrater röstade för mer pengar till arenan är inget att förundras över. De har ju hela tiden ansett att först ska arenan få sina pengar – sen får vi se vad som blir över till annat. Något mer förvånande är att moderaterna, nu när de tagit bladet från munnen och brutit sin tystnad, helt enkelt fortsätter den politik som företrädarna förde. (Det tycks för övrigt gälla de flesta frågor.)

Mest förvånande är emellertid att Miljöpartiet och Välfärdspartiet nu sviker sina väljare. Inför valet kritiserade de arenaprojektet vitt och brett, nu har de på ett ganska ynkligt sätt fallit till föga. De har glömt sina vallöften – de röstade för mer pengar till arenan. (Med ett undantag, Anna-Karin Sandberg i MP.)

Så här resonerade de som ville ge mer pengar till arenan:

Arenan står ju där den står. Och det behövs 6 miljoner mer just nu till kapitaltjänstkostnaderna, dvs till räntor och amorteringar.

Skulle inte arenan få de nödvändiga 6 miljonerna – usch hemska tanke – så skulle alla världens hemskheter drabba vänersborgarna. Först hotade Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel med att pengar skulle få tas från förskola och skola. När Vänsterpartiets James Bucci lugnt konstaterade att detta inte var sant (olika anslagsbindningsnivåer), ändrade sig Lena och sa att det skulle drabba andra verksamheter inom Arena-Fritid. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell målade då upp skräckscenariot, att då skulle det bli slut på gräsklippning, rengöring av kommunens badstränder osv. Då kunde ju inte socialdemokraternas Dan Nyberg vara sämre – han klämde i med att det skulle bli ännu värre. Det skulle inte bli några pengar till tjejidrotterna, t ex gymnastiken och ridningen, heller! Och som om det inte var nog, fotbollen i stan var i fara!

Det fanns bara ett parti som argumenterade och röstade mot 6 miljoner kr mer till Arena Vänersborg– det var Vänsterpartiet.

Vad sa Vänsterpartiet då? Jo, betongpartierna, och deras för dagen allierade, gjorde ett stort tankefel. De utgick från att arenan skulle vara kvar i ”orört bo”. De utgick från att allt skulle vara som vanligt med arenan. Arenan skulle drivas utifrån samma koncept som tidigare – arenan ska fortsätta att fungera som en bandyhall.

Varför det? Undrade jag.

”Om inte arenan har pengar till kapitaltjänstkostnaderna får man väl ta från driften, strunta i att spola isen.”

Sa jag. Från talarstolen. (Det står också i dagens TTELA.)

Det är ju det som är grejen. Kommunen kan inte fortsätta att driva arenan enligt det nuvarande konceptet. Det nuvarande konceptet innebär att kommunen får betala upp mot 30 miljoner varje år i 30 år framåt. (Och dessutom måste ännu fler investeringar göras.) De pengar som arenan slukar gröper ur kommunens gemensamma kassa. Det gör att utrymmet för Socialnämnden, för Barn- och ungdomsnämnden, för Gymnasienämnden, för all annan verksamhet i kommunen minskar. Det är oacceptabelt. Det måste bli ett stopp.

Kommunen måste sätta ner foten!

Nej till mer pengar till arenan! Först måste det utredas vad vi ska ha arenan till (kanske konstgräs i stället för is, för att ta ett exempel), vi måste titta på hur ägandestrukturen ska se ut (kanske kan kommunen sälja arenan) – allt med syftet att minimera de ekonomiska skadeverkningarna!

Innan kommunen har utrett dessa frågor måste det vara stopp med mer pengar till arenan. Ska kapitaltjänstkostnaderna betalas, och det ska de ju, så måste driftspengarna minska! Svårare än så är det inte. Gräsmattorna ska fortsättas att klippas, badplatserna ska städas som vanligt, tjejerna ska få fortsätta med sin gymnastik osv.

Och. De här 6 miljoner är bara början. Snart kommer frågan upp igen i fullmäktige – arenan måste ha ännu mer pengar…

Om den ska fortsätta drivas enligt nuvarande koncept…

Det tror inte Vänsterpartiet är någon bra idé.

En sak till. En viktig sak till.

Vänsterpartiet anser också att innan det fattas beslut om mer pengar till arenan så måste vänersborgarna få svar på vad det egentligen är som alla pengar har gått till. Så länge ett antal utredningar och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss. Att i det läget ge arenan ytterligare ett antal miljoner kronor är något som vi bestämt avvisar.

Igår visades det i kommunfullmäktige, med all önskvärd tydlighet, att det bara finns ett verkligt oppositionsparti i Vänersborg – Vänsterpartiet.

Jag tror att många vänersborgare, som inte röstade på Vänsterpartiet i valet, blev besvikna igår.

Kategorier:Arena Vänersborg, KF

Vem ska betala arenans elektroniska biljettsystem?

26 april, 2011 1 kommentar

bertilsson1Det kom nyligen ett brev till Barn- och ungdomsförvaltningen. Avsändare var Stig Bertilsson, den gamle moderate riksdagsmannen. Stig Bertilsson är fortfarande ordförande i IFK Vänersborg, kommunens stolthet på bandyfronten (IFK alltså, inte Stig), fast han numera är bosatt i Bengtsfors.

”När Arena Vänersborg byggdes var alla inblandade parter överens om att arenan måste ha ett elektroniskt biljettsystem.”

Skriver Stig Bertilsson.

”Alla inblandade parter” var i sammanhanget S Anders Larsson (S) och Peter Nilson från kommunen och Anders Uhlin från IFK Vänersborg.

Jag hämtar följande historiebeskrivning från Stig Bertilssons brev:

Kommunen skulle alltså köpa in ett elektroniskt biljettsystem till Arena Vänersborg. I sista stund sköt S Anders Larsson emellertid på inköpet. Istället kom parterna, dvs kommunen och IFK, överens om att IFK skulle köpa det.

IFK köpte således in biljettsystemet och utbildade dessutom personal för att hantera det.

IFK gjorde detta därför att IFK fick ett uttryckligt löfte av S Anders Larsson och Peter Nilson om att kommunen så småningom skulle överta biljettsystemet.

Tiden gick. IFK hade upprepade möten med kommunen. IFK fick hela tiden svaret:

”Just nu går det inte, men vi kommer att lösa det eftersom det är ett löfte som vi ställt ut.”

”Under hösten 2009 blev det tydligt för oss i IFK”, fortsätter Stig Bertilsson i sitt brev,

”att Peter inte ägde frågan. Efter valet togs frågan upp med presidiet i BUS (=Barn- och ungdomsutskottet; min anm), Bo Carlsson och Anders Forsström. De konstaterade att muntlig uppgörelse om övertagande fanns och vidimerade vid flera möten att vi skulle hitta en lösning. Frågan hade emellertid inte högsta prioritet hos dem och det kom inte till något avgörande.”

Anders Forsström skickade den 1 januari ett mail där han meddelade IFK att kommunen på grund av skatteproblematiken (momsen) inte kunde ordna övertagandet, så att IFK skulle bli nöjda.

Denna historiebeskrivning har jag alltså tagit från Stig Bertilssons brev till kommunen.

Stig Bertilsson avslutar sitt brev så här:

”Konklusionen i frågan tycks för närvarande vara att kommunen hävdar att det inte finns någon överenskommelse om övertagande av biljettsystemet. … För oss i IFK är detta agerande från kommunens sida obegripligt och definitivt helt oacceptabelt. Vi kan inte tänka oss att kommunen väljer att ’springa ifrån’ det som i grunden är en muntlig överenskommelse och därmed ett bindande avtal oss emellan.”

Barn- och ungdomschefen har svarat IFK Vänersborg och Stig Bertilsson så här:

”Efter samtal och efter att ha tagit del av din skrivelse om biljettsystemet Actor kan barn- och ungdomsförvaltningen inte se att vi har ett behov av ett eget biljettsystem för våra verksamheter.
Det är beklagligt om det har uppfattats som om utfästelser har givits i något skede under den tid Arena Vänersborg höll på att färdigställas.”

Tydligen har förvaltningschefen diskuterat frågan med presidierna i både Kommunstyrelsen och Barn-och ungdomsnämnden.

Tänk.

Tänk att jag tror att Stig Bertilsson har rätt. Tänk att jag tror att S Anders Larsson och Peter Nilson har lovat att kommunen ska ta över biljettsystemet och betala det. Tänk, jag tror det.

Att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, det vet jag, bara de går att bevisa. Och det tycks inte vara några problem i det här fallet. Det är ju tydligen många personer inblandade i löftena, S Anders L, Peter N, Anders U, Bo C och Anders F, förutom Stig B själv då.

Vad säger man?

Det är klart att kommunen inte ska betala det elektroniska biljettsystemet. Det ska väl de personer göra som ingår avtal i kommunens namn – fastän de inte har befogenhet.

PS. Jag vet inte vad biljettsystemet kostar.
PPS. Hela härvan är kanske något för chefsåklagare Sune Johansson och kriminalinspektör Erold Coleman att titta på?

Investeringar – att vara eller att inte vara?

25 april, 2011 1 kommentar

Sitter och bläddrar i kommunens Mål- och resursplan 2011-2013. (Så kul är jag!) Det är ju kommunfullmäktige på onsdag.

Jag är ingen hejare på ekonomi, men jag blir lite häpen när jag kommer till slutet och tittar på siffrorna i avsnittet som kallas ”Investerings- och exploateringsplan”.

Fasen va’ pengar!

Med våra stora investeringar på 300 miljoner kr i arenan och 70 miljoner i ”nya Torpaskolan” i färskt minne så undrar jag, finns det pengar kvar?

Vänersborgs planerade investeringar för de kommande tre åren är hisnande:

 • 2011: 130,3 miljoner
 • 2012: 160,8 miljoner
 • 2013: 210,6 miljoner

Vad döljer sig bakom siffrorna? De stora posterna finns under Samhällsbyggnadsnämnden.

 • tre rondeller på Gropbrovägen och en på Edsvägen: 12,4 milj (2013)
 • anläggningsarbeten på gator och vägar: 3 milj (2011-2013)
 • gång- och cykelväg Öxnered-Trollhättan: 2,4 milj (2013)
 • smärre åtgärder i centrum, t ex nya cykelställ, anslagstavlor: 3 milj (2011-2013)
 • allaktivitetsplats (Frändefors och Vargön?): 7 milj (2012-2013)
 • nytt kök: 30 milj (2013)
 • förskolor: 20,5 milj
 • VA inkl reningsverk (exkl Vänerkusten): 38 milj (2011-2013)
 • VA Vänerkusten: 100 milj (totalinvestering 210 milj) (2011-2013)
 • återvinningscentral Holmängen: 15 milj (2012)
 • fordon och maskiner gatuenheten: 10,5 milj (2011-2013)

Det finns en hel mängd mindre investeringar också. I kommunstyrelsens anvisningar för budget står det:

”Kommunstyrelsens budgetberedning konstaterar att det ekonomiska utrymmet för att finansiera driftkostnader av nämndernas nyinvesteringar är obefintliga. Nämnderna uppmanas därför till att i anslutning till arbetet med mål- och resursplan ifrågasätta och om möjligt minska redan planerade investeringsnivåer, samt visa stor återhållsamhet vad gäller att föra fram nya investeringsprojekt.”

Det ser inte ut som om samhällsbyggnadsnämnden har hörsammat budgetberedningen.

När det gäller de andra nämnderna ska Socialnämnden under perioden investera i

 • inventarier särskilda boenden vård och omsorg: 11,5 milj
 • IT-investeringar: 3 milj
 • hjälpmedel, möbler etc: 3 milj

Barn- och ungdomsnämnden planerar att investera i:

 • inventarier: 9 milj (2011-2013)
 • datorer: 6 milj (2011-2013)
 • fastigheter och inventarier: 9 milj (2011-2013)
 • spontanidrottsplatser: 6 milj (2013)
 • Frendevi och Sörbyvallen: 4 milj (2013)

Gymnasienämnden planerar att bara investera i inventarier och datorer med 5,1 milj under perioden.

Nu är det väl så, att bara för att investeringarna finns i Mål- och resursplanen, så innebär det inte att de blir av.  Det ska, vad jag förstår, fattas separata beslut om varje investering.

Det är inte svårt att räkna ut att Vänersborg måste prioritera sina investeringar. Arenan står ju där, ”nya” Torpa likaså. De ska betalas. Vad ska vi investera i mer?

Det som diskuteras mest är några investeringar som faktiskt ligger utanför Mål och resursplanen!

I juni förra året togs ett beslut om att köpa in fastigheten Vargön 2:2, gamla Holmens område. Hamnen i Vänersborg skulle bland annat flytta dit. Vad jag förstår så kommer det att kosta 113 miljoner kronor plus ytterligare omkring 165 miljoner för bland annat muddring för att flytta hamnen! (Eftersom Holmen har varit ett bruk i åtskilliga år, så är mängden skrot och avfall antagligen stor.)

Detta verkar väl inte vara någon prioriterad investering…?

I mitten av februari beslöt samhällsbyggnadsnämnden att Skräcklestugan inte ska rivas utan förbli en kaffestuga. Den får renoveras upp till 5 miljoner. Det låter som väldigt mycket pengar. Man kan bygga ett ganska stort hus för 5 miljoner…

Och så läste jag i TTELA häromdagen att samhällsbyggnadsnämnden tänker begära 25 miljoner för att förverkliga en del av planerna för den så kallade kulturaxeln:

 • 2012: 5 miljoner
 • 2013: 15 miljoner
 • 2014: 5 miljoner 2014
 • samt att ytterligare 2,5 miljoner ska avsättas från driftsbudgeten för att riva en del av Huvudnässkolan

Låter det som prioriterade investeringar? Det gör inte det va’? Flera partier vill fullfölja dessa investeringar. Vi i Vänsterpartiet är mycket tveksamma.

Det kan bli fler investeringar…

Inom en snar framtid måste Barn- och ungdomsnämnden bestämma sig för hur den vill att den framtida förskole- och skolsituationen ska se ut i kommunen. Det kan bli dyrt. Rösebo skulle behöva renoveras för 14 miljoner, enligt förvaltningen kan en ny skola behöva byggas i Öxnered för 35 miljoner…

Och sen är ju inte arenan färdigbyggd. Den kräver tydligen ett antal fler miljoner för att fungera. Rimligt…? Det frågan var enkel. Nä.

Vad ska Vänersborg investera i då? Självklart i sådant som måste fungera, t ex gator och vägar, VA (det innebär inte att alla planerade VA-investeringar är nödvändiga). Barn och ungdomar måste naturligtvis ha lokaler, men vilka ska vara kvar och vilka inte? Om det finns investeringar som genererar inkomster i motsvarande grad är det väl inte heller så mycket att diskutera. Men vilka investeringar gör det? En del VA kanske går ihop med anslutningsavgifter etc?

Sen då? Det är svårt.

I början frågade jag: finns det pengar kvar?

I ”Årsredovisning 2010” kan man läsa:

”Under de senaste åren har kommunens investeringsplaner legat på mycket höga nivåer. I 2011 års budget uppgår investeringarna till 130 Mkr, men om samtliga oförbrukade investeringsanslag från 2010 överförs till 2011, så uppgår den totala investeringsbudgeten till 260 Mkr. Som jämförelse investerar en kommun av Vänersborgs storlek i genomsnitt ca 100 Mkr per år. Den höga investeringsnivån leder till successivt ökade kostnader för avskrivningar och ränta, som i sin tur leder till ett minskat ekonomiskt utrymme i framtiden.”

Det finns inte så mycket pengar kvar med andra ord. Det måste skäras i investeringsplanerna.

Det var ingen bra idé att bygga en bandyhall för 300 miljoner kronor. De pengarna skulle ha behövts till mycket viktigare saker.

 
PS. Vänsterpartiet kommer att ställa en fråga på onsdag om investeringsnivån.

Nyheter om skola – och arena

24 april, 2011 Lämna en kommentar

Det byggs en ny Torpaskola på Idrottsgatan. Ni vet det där skolbygget som beslutades av Barn- och Ungdomsnämnden utan att nämnden fick se ritningarna. Det gjorde dock inget. Tyckte alla partier. Utom Vänsterpartiet. Det var likadant i kommunfullmäktige. Inga ledamöter fick se några ritningar. Hela kommunfullmäktige beslutade ändå. Inte Vänsterpartiet. Vi vill gärna veta vad vi beslutar.

Den nya Torpaskolan ska börja användas nu till hösten. Det kommer att gå enligt planerna. Det är bara ett problem, det går inte att flytta in förrän den 15 augusti… En vecka innan skolan startar för eleverna.

Det blir ett mycket snävt schema för flyttning av skolenheter på Tärnan och Torpaskolan. Det kommer att bli en stor arbetsanhopning och problem kommer att uppstå med tele- och datakommunikation. Arbetsbördan kommer att öka, stressen likaså – detta inträffar samtidigt under en period med så många andra förändringar, t ex ny skollag, ny läroplan.

Allt detta står att läsa i ett LSG-protokoll på barn- och ungdomsförvaltningen. Men lugna allihop:

”De måste komma igång med en grundplanering för flytten så att det är känt när vad ska ske och vem som är ansvarig för vad.”

Rätta mig om jag har fel, men visst är det väl så att ”de”, det är rektorerna. De har ju inget annat för sig… Eller?

Arenan ni vet. Det pågår ju en process mellan kommunen och WSP. Kommunen hoppas att få många, många miljoner i skadestånd av WSP. Det kan ju även en vänsterpartist hoppas. Ju mer skadestånd, desto mindre pengar måste ju skattebetalarna stå för. Desto mer pengar till våra barn och ungdomar. Fast det hänger inte ihop säger t ex ordförande i Barn och Ungdom, Lena Eckerbom (M). Fast vad är det egentligen hennes ”partiledare” Gunnar Lidell säger i TTELA (26 mars 2011)?

Om kommunstyrelsen inte beviljat de sex extra miljonerna så hade Bun fått dra ned sina kostnader på annat håll.
”Och att hämta hem sex miljoner, när det redan gått tre månader, skulle kräva mycket drastiska beslut”, säger Gunnar Lidell.

Förskola och grundskola  hänger tydligen ihop med arenan. I varje fall på ”andra hållet”. Behöver arenan pengar, då får barn och ungdomar mindre pengar. (Om inte nya pengar kommer från KS.) Det kan väl inte vara så, att om arenan inte behöver mer pengar, så får ändå barn och ungdomar mindre pengar…? Fast, … vet.

Hittills har ”hela” kommunen, i form av kommunstyrelsen, stått för advokatkostnaderna. Lindahls Advokatbyrå har hittills kostat åtminstone 6 miljoner kronor. (Varför blev jag inte jurist?) I måndags fick Barn- och Ungdomsnämnden reda på att från och med årsskiftet står nämnden själv för dessa kostnader!

Hittills i år är kostnaderna till Lindahls Advokatbyrå uppe i 500.000 kr. Det betyder lika mycket mindre till eleverna. Eller hur Gunnar? (Inga nya pengar har väl kommit från KS?)

Vem som beslutat att kostnaden ska föras över på barnen och ungdomarna, det vet jag inte säkert, men det måste väl åtminstone vara någon moderat inblandad… Gunnar till exempel. Och kanske Lena.

Å andra sidan sparas det ju in pengar på nämndsammanträdena. Ledamöterna brukar få en slant per timme för sin tid på mötena. (Jag kan garantera er, ingen blir rik på att vara fritidspolitiker i stan!) Sist varade Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i 12 timmar och 10 minuter. Nu fick jag reda på att man bara kan få betalt max 8 h per dag för ett möte.

Så att ha mötet 12 h på en dag istället för 12 h på två dagar sparar pengar till kommunen. Och eftersom det inte längre bjuds på någon macka… … så har väl nämnden råd att betala Advokatfirman Lindahl i Malmö för någon timme till…

Zaremba på DN har skrivit sin femte och sista artikel om den svenska skolan. Den heter ”Det är ingen vacker syn. Så tog teknokraterna kommandot över skolan”. Hela artikelserien är grymt bra.

Zaremba skriver i sin sista artikel så här:

”Om jag får ha en mening i skolfrågan får den lyda att om man inte hejdar den processen blir det omöjligt att återskapa en skola värdig namnet. I boken ”Kommunaliseringen av skolan” skriver historikern Niklas Stenlås att lärarnas arbetsgivare verkar ha bestämt sig för att helt jämställa läraren med övriga tjänstemän. Man syftar till att endast den tid läraren tillbringar i klassrummet skall räknas som arbetad tid.
Jag anser att en arbetsgivare som vägrar inse att lärare är ett konstnärligt yrke (fyra timmar i direktsändning varje dag – och inför en publik som inte ens är där frivilligt) har straffat ut sig ur samtalet.
Så min enda säkra slutsats av allt jag sett under denna resa får bli av det negativa slaget.
Sveriges kommuner och landsting bör hållas utanför debatter och utredningar om skolans framtid, ty i dessa sammanhang saknar SKL all legitimitet. Detta sällskap av kommunala chefer representerar inte väljarna, inte eleverna, inte lärarna, inte Sveriges nationella intressen. Det har haft tjugo år på sig att bekräfta att det i skolfrågor endast representerar trångsyntheten, och det har lyckats alltför väl.”

Jag gillar Zaremba.

Kommunfullmäktige: Årsredovisning 2010

22 april, 2011 1 kommentar

arsredov2010På onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Då tas årsredovisningen för 2010 upp. En årsredovisning beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut. I redovisningen dras slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Det kan tyckas vara ett tråkigt ämne, men som Simone Weil en gång skrev:

”Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att forma framtiden.”

Årsredovisningen handlar till stor del om ekonomi. Det finns många som glömmer att ekonomi inte är någonting i sig. Det är alltid verksamheten som är det viktiga. Det är nog det som kommundirektör Ove Thörnkvist menar när han i sin senaste blogg skriver:

”I grunden är vi en serviceorganisation. Vi skall vara behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun.”

Det är annars inte bara ekonomer som emellanåt har svårt att se att de finns till för verksamheten. I Vänersborgs kommun gäller detta snarare vissa politiker.

I ”förordet” till årsredovisningen skriver kommunstyrelsens ordförande under 2010, Lars-Göran Ljunggren (S):

”Planeringsarbetet inför 2010 präglades av diskussioner om prioriteringar och besparingar och ledde fram till svåra men nödvändiga beslut om budgetneddragningar i nämnderna.”

De ”nödvändiga besluten” 2010 fick följande konsekvenser för Barn- och ungdomsnämnden/Barn- och ungdomsutskottet (nämnden fick ju inte ansvarsfrihet utan ersattes med ett utskott):

”Inom Barn- och ungdomsutskottet minskade personalkostnaderna med 20 Mkr, motsvarande ca 5 %.”

Det innebär en minskning av personalen med 40 personer. (I BUN:s bokslut för 2010 är siffran 49 personer.) Lars-Göran Ljunggren är förtjust. I sitt ”förord” skriver han:

”Ett storartat arbete av vår personal på alla nivåer har gjort att vi kunnat vända det besvärliga ekonomiska läget till ett överskott i 2010 års bokslut.”

Det är skillnad på personal och personal. En del av personalen tackar man för deras storartade arbete, den personal som blivit friställd nämns inte.

Besparingarna 2010 ledde till att fler barn togs emot i förskolan utan att personalen utökades.

”Personalkostnaden per barn har minskat med 3 %.”

Det är viktigt att komma ihåg att besparingarna 2010 inte var något undantag för förskola och grundskola.

Under 2008 och 2009 minskade elevpengen i Vänersborg med 2 568 kr per elev för elever i F-5 och med 2 753 kr per elev för elever i 6-9. Antalet utbetalda löner minskade under samma period för nämnden från 1459 till 1230, dvs en minskning med 223 personer. Antalet lärare per 100 elever var år 2008 8,2 st – år 2009 sjönk siffran till 7,8. (För att år 2010 vara nere i 7,2 lärare per 100 elever!) Inom förskolan skedde en förtätning i grupperna till 18,5 barn per 2,85 personal. Förskolan tog emot 124 nya barn utan nyanställning.

Neddragningarna 2010 ledde enligt årsredovisningen till:

”I jämförelse med föregående läsår försämrades resultaten.”

Årsredovisningen nöjer sig i stort sett med detta lakoniska konstaterande. Bakom konstaterandet döljer sig hemska fakta om skolsituationen i Vänersborg:

 • 56 elever (=12%) är inte behöriga till gymnasiet. Det placerar Vänersborg på plats 147 i landet. (Det finns 290 kommuner i Sverige.)
 • 129 elever (=27%) gick ur grundskolan utan att vara godkända i alla ämnen. Det placerar Vänersborg på plats 212 i landet.
 • Om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer, t ex föräldrars utbildningsbakgrund, antal utlandsfödda etc, så hamnar Vänersborg på plats 257.
 • Av elever med utländsk bakgrund var det 43 procent som inte fick godkänt i alla ämnen.
 • Det genomsnittliga meritvärdet minskade (från 202 till 200). Vänersborg låg därmed på plats 196. (Tar man hänsyn till socioekonomiska faktorer – på plats 257.)
 • Förändringen i resultat på de Nationella proven ledde till att Vänersborg på 2 år har sjunkit från plats 40 till plats 218 i matte, i engelska från 54 till 162 och svenska från 52 till plats 190.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rankar årligen Sveriges kommuner när det gäller skola och utbildning. Sammanvägs resultaten rankas Vänersborg som den 213:e ”bästa” kommunen i landet. Det innebär att Vänersborg trillade ner från plats 158. Om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer, så hamnar Vänersborg på plats 257. (Plats 203 år 2009.)

Det finns de som säger att Vänersborg satsar lika mycket som andra kommuner på skolan, men att en större andel går till typ fastigheter. Det är inte sant. De svenska kommunerna satsar enligt SKL i genomsnitt 77.427 kr per elev (medianvärdet är 78.234 kr). Vänersborg satsar 74.694 kr. Det lägger Vänersborg på plats 92 i Sverige. (Det finns kommuner som satsar mer än 100.000 kr per elev.)

Dessutom. Neddragningarna som Vänersborg har gjort i grundskolan ger inte full effekt förrän 2011… Och inför hösten måste 9:orna ha godkänt i minst 8 ämnen för att vara behöriga till gymnasiet…

”Ett storartat arbete av vår personal på alla nivåer har gjort att vi kunnat vända det besvärliga ekonomiska läget till ett överskott i 2010 års bokslut.”

Så skriver alltså socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren. För honom tycks det viktigaste vara ekonomin, inte verksamheten.

Vänersborgs kommun sviker sina barn och ungdomar.

De flesta vänersborgarna såg detta i höstens val. De fick, vad jag vet, samtliga politiska partier att lova att de skulle satsa mer pengar på förskola och skola. Vänersborg Just Nu skrev (26 aug) efter skoldebatten i kommunhuset:

”Samtliga partier var vid debattens slut överens om att höja kommunens låga ranking och öka lärartätheten, majoriteten vill också återgå till heltidsanställningar efter att ha gjort nerskärningar under lågkonjunkturen.”

Enskilda företrädare uttalade sig:

 • Lars G Blomgren, folkpartiets starke man, sa i Vänersborg Just Nu den 19 aug: ”Vi satsar som skolparti på förskola, grundskola och gymnasium, med färre antal barn i förskolegrupperna och fler lärare i grundskolan.”
 • Dan Nyberg (S) skrev i en insändare (Just Nu 16 sept): ”Med socialdemokraterna blir det mer satsningar i skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. Det blir ökad lärartäthet i skolan, ökad personaltäthet och mindre grupper i barnomsorgen.
 • I en moderat valannons kunde vi läsa: ”Satsa på kvalité i skolan! Större fokus på kommunens kärnverksamheter!

Nu är vallöftena glömda. Den politik som socialdemokraterna och centerpartiet förde under den förra mandatperioden, ivrigt stödda av de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen, fortsätter. De har i kommunstyrelsens föreslagit att inga mer pengar ska gå till våra barn och ungdomar jämfört med 2011.

Ibland går mina tanka till George Bernard Shaw. Han skrev en gång:

”Gamla män är farliga. Framtiden är likgiltig för dem.”

PS. (Med LCHF-kost kan dock gamla män bli som unga… Eller är det medlemskapet i Vänsterpartiet…?)

BUN 18 april: "Resten" (3)

20 april, 2011 Lämna en kommentar

Det är klart att det hände mycket mer på Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde än det jag beskrivit i mina två tidigare inlägg. (BUN 18 april: Budget 2012 (1) och BUN 18 april: Gökungen (2).) Mötet varade ju ändå i drygt 12 timmar.

Nämnden tog t ex en ny resursfördelningsmodell till grundskolan. Syftet med den var att enheterna ska få ”likvärdiga förutsättningar samt tydliga ekonomiska styrprinciper.” Vi fick höra att ”det ska inte vara slumpen som avgör var resurserna hamnar” – med innebörden att så har det varit förut. (Oj!)

Det stod ”tydliga”. Jag fattade inte. Modellen var inte tydlig. ”Det är tydligt” sa Jenny från socialdemokraterna. Jenny Brycker tyckte också att ordförande Lena kunde gå vidare. Vänsterpartiet skulle ju ändå bli nedröstat. Den inställningen till människor med andra åsikter kan väl mina läsare suga på en stund.

Nu kanske Jenny Brycker i stundens hetta förivrade sig och sa något som hon egentligen inte står för. Kanske var det bara en felsägning orsakad av personlig ”irritation” över Vänsterpartiets ledamöter, eller ledamot. Faktum kvarstår dock, hon sa till ordförande att inte uppehålla sig vid Vänsterpartiets synpunkter utan gå vidare. Ingen skulle ju ändå rösta för partiets förslag. Det var helt klart innebörden i Jennys yttrande.

Allvarligt.

Det var inte bara Vänsterpartiet som ställde frågor utifrån beslutsförslaget. ”Hur sätts nivån på stöd?” undrade t ex Orvar Carlsson (KD). Förvaltningschefen sa t ex att det finns vissa problem med modellen. För att få ledamöterna att förstå den nya modellen, som det då fanns vissa problem med, lades ett flertal papper ut. Det var papper om koefficienter, om nyckeltal, om konsekvenser etc. Vänsterpartiet ansåg att förslaget skulle återremitteras för att allt sådant här material skulle bakas in i själva förslaget. Först då kunde resursfördelningsmodellen bli tydlig.

Dessutom kunde man då samtidigt passa på att putsa lite i förslaget, så att det blev mer logiskt och stringent, dvs ännu tydligare. I förslaget var det t ex inte tydligt när den sociala resursen skulle dras av – före eller efter det att elevpengen fördelats? Nämndens ledamöter fick också reda på att det som avsågs med stödenheten i förslaget, det var som stödenheten såg ut nu. Till hösten ska ju stödenheten göras om, och det är då förslaget om ny resursfördelning ska gälla, men då ser inte stödenheten ut på det sätt som den förutsätts göra i modellen.

Förvirrad? Om du vill bli lika säker som Jenny och resten av nämnden, inklusive Orvar från KD (”Vi får lita på den utveckling som finns”), på att förslaget är tydligt, kan du läsa originalet här och avgöra själv. Vänsterpartiet tyckte alltså inte det utan reserverade sig, och den reservationen kan du läsa här.

Nämnden fick en del information också. Den viktigaste var väl den om den så kallade strukturutredningen. Det är ingen tvekan om vad förvaltningen anser om de många små skolorna i kommunen:

”Grundskolans enheter behöver omorganiseras så, att det blir färre, större och mer strategiskt placerade enheter för att minska fasta kostnader och frigöra resurser för pedagogisk verksamhet till eleverna.”

Tänk om elevantalet inte hade gått ner från 2003 till 2009 med 930 elever…

På Skolinspektionens hemsida kan man, enligt uppgift, läsa att det måste vara minst 40 elever för att skapa en mini-organisation på en skola. I Vänersborg är läget: Väne Ryr 11 elever, Sundals Ryr inga, Mulltorp runt 40 elever, liksom både Rösebo (F-3) och Skerrud.

Det finns andra aspekter som man också måste ta hänsyn till. Flera skolor är t ex i ganska dåligt skick och behöver renoveras. För 2012 är de beräknade investeringskostnaderna 8 miljoner kr på de olika enheterna. På lite längre sikt krävs det mycket mer pengar.

En parantes. Kände ni igen siffran 8 miljoner? Det är riktigt. Det var den centern tyckte att BUN skulle få extra för 2012 jämfört med det ursprungliga förslaget… Det blev ju också nämndens beslut. Ordförande Lena säger i dagens TTELA att hon vill att dessa pengar, som hon röstade mot(!), styrs till personalen. En strid att vänta?

Ordförande svarade, på en direkt fråga från mig, att det kan bli ett beslut om t ex nedläggning av en skola redan på nämndens maj-sammanträde.

Nämnden fick information om resultaten av en elev- och föräldraenkät som genomförts i kommunens skolor.

Det visar sig att många av eleverna mår dåligt, att äldre elever, speciellt tjejer, är stressade och att bara hälften av eleverna upplever arbetsro. Det är något för nämnden att ta tag i. Kanske behövs det mer personal ute på skolorna?

Barn- och Ungdomsutskottet (det fanns ju ingen nämnd i höstas eftersom den inte fick ansvarsfrihet för arenabygget) har som bekant beslutat att lägga ner SYV-organisationen på grundskolan och istället köpa in två tjänster från gymnasieförvaltningen. (Två tjänster till hela grundskolan.) En av arkitekterna bakom förslaget, verksamhetschef Sjöbergh, redogjorde för orsakerna. Det var för att SYV:arna skulle kunna få bättre kompetensutveckling och för att rektorerna för två år sedan hade gjort en uppskattning av sina behov.

Jag sitter och funderar på hur en två år gammal undersökning kan ligga till grund för ett beslut i höstas. Varför frågade man inte rektorerna i samband med beslutet? Verksamhetschefen kallar ju in rektorerna en heldag varje vecka. Det kan ju vara idé att fråga då. Det har ju faktiskt hänt en del på de här två åren. Det har beslutats om en ny Skollag och en ny Läroplan (som ska gälla från och med 1 juli). I Skollagen lyfts vikten av studie- och yrkesvägledning för första gången fram särskilt.

Och vad sa rektorerna den där gången om att förvaltningen skulle avhända sig sina egna SYV-konsulenter? Fick de frågan? Och vad säger SYV:arna själva? Är de positiva?

Nu blir det mycket, men det är bara en sak till som jag vill ta upp. Diarierna.

Bakgrunden är följande: James Bucci har anmält kommunen till JO fyra gånger. James Bucci har fått rätt alla fyra gånger. Nu har James Bucci JO-anmält kommunen en femte gång. Han har bakat in 5-6 punkter i en anmälan. Ordförande Lena och förvaltningschefen svarade JO. Jag hade funderingar kring svaret till JO. Därför ställde jag skriftligt några frågor till ordförande Lena och förvaltningschefen. Jag fick ett skriftligt svar av förvaltningschefen i mars. Ordförande hade inte skrivit under detta svar. Eftersom jag ansåg att svaret motsade det svar som ordförande och förvaltningschef lämnade till  JO ställde jag ytterligare en fråga. (Om diarier.)

Denna gång svarade ordförande Lena muntligt, inte förvaltningschefen. Det gör mig lite fundersam över vem jag egentligen ”pratar” med; ordförande? förvaltningschefen? eller båda?

I sitt svar till varför Arena-Fritid hade ett eget diarium, där viktiga handlingar om arenan tydligen förvarats utan att någon ens visste att det fanns ett sånt diarium, sa Lena att anledningen var – dokumenthanteringsplanen. Närmare bestämt på sidan 70.

Mig veterligt, och när det gäller den sista ”brevväxlingen” är jag helt säker, har det aldrig tidigare hänvisats till dokumenthanteringsplanen – varken till JO, James Bucci eller mig själv. Jag finner det mycket underligt. Varför har det inte hänvisats till dokumenthanteringsplanen förut, om det nu är det riktiga svaret på alla frågor?

Å andra sidan. Nu är det bra. Vänsterpartiet kommer inte längre. Nu får JO säga sitt om James Buccis femte anmälan. Ger JO kommunen rätt, så är allt frid och fröjd, och jag får be om ursäkt – om kommunen får bakläxa en femte gång, ja då finns det anledning att återkomma till frågan.

Undrar bara varför förvaltningschefen, om jag kommer ihåg rätt, har gjort bedömningen att en förändring i rutinerna är nödvändig, så att Arena-Fritids ärenden i fortsättningen ska höra hemma i det centrala…?

Kategorier:BUN

BUN 18 april: Gökungen (2)

19 april, 2011 Lämna en kommentar

Det här är den andra rapporten från gårdagens maratonsammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. Den första rapporten handlade om budgeten för 2012. (Här hittar du den första rapporten.) Den här rapporten ska handla om Arena Vänersborg – gökungen.

Arenan var uppe i samband med budgeten för 2012. (Det skrev jag om tidigare.) Alla partier stod alltså bakom förslaget att ge arenan 6 miljoner kr i budget plus ytterligare 5 miljoner kr till nya investeringar. Arenan är med andra ord, trots invigning och annat, inte färdigbyggd än. Det var bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var mot att arenan skulle få ännu mer pengar. (Det var dock bara Vänsterpartiet som reserverade sig.)

Arena Vänersborg var uppe i ytterligare 3 punkter. (Jag har skrivit om de olika ärendena tidigare. Ärende 10, ärende 11 och ärende 12.)

Ärende 10 handlade om att arenan skulle få ytterligare nästan 1 miljon kr, nu i år, 2011. Vänsterpartiet yrkade att arenan inte ska få några mer pengar. Så här såg yrkandet ut:

 • en total förutsättningslös utredning omedelbart tillsätts som undersöker alla möjligheter att öka arenans inkomster och också undersöker hur arenans ägandestruktur ska se ut i syfte att minimera den ekonomiska skadan för kommunen
 • alla papper kring arenan omedelbart läggs på bordet, att alla sekretesstämplar lyfts och att allt offentliggörs.
 • inga mer pengar ska gå till Arena Vänersborg tills en sådan utredning har lagt fram sina resultat.

Miljöpartiet och Välfärdspartiet stödde vårt yrkande. Inga andra. Men nämndens moderata ordförande Lena sa att hon egentligen gjorde det, men det var nödvändigt att arenan just fick de här pengarna. Det tyckte inte vi.

Sossarna kom med ett mycket radikalt förslag. De gick med på allt, men kunde man inte tänka sig att istället för att köpa mörkläggningsgardiner till 3 konferenslokaler – nöja sig med att bara köpa till en…? Snälla.. Vi har ju mörkat så gott vi kunnat…

augustpalm

Det är väl tur att Vänersborg har en slagkraftig opposition i form av Sveriges socialdemokratiska Arbetarparti!

M, FP, KD och C ville ha 3 gardiner. Det blev 3 gardiner. Och informationsskyltar vid Arena Vänersborg till en kostnad av 500 000 kr. Det gäller ju att hitta till konferenslokalerna också. Det har ju som sagt mörkats så mycket att det kan vara svårt att hitta rätt annars…

Ärendet avslutades med en historisk reservation. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade nämligen fram en gemensam! Den första. Den sista? Nä, det tror vi väl inte. (Vill du läsa den historiska reservationen, så klicka här!)

Sen var det detta med raster, ärende 11. I papperen står att de har som funktion att hindra regn och snö att tränga in i ventilationskanalerna. Ordförande Lena sa i ttela att rastren ”mest är de till för att vara snygga”.

Jaha..?

Skulle frågetecknen rätas ut på mötet?

De senaste två vintrarna har arenan varit utan raster. Vi får på mötet veta att det trots detta ändå inte har trängt in någon snö i ventilationskanalerna. (Inte i ventilationskanalerna…) Och då har det ju varit ganska mycket snö.

Vi fick också höra att även om de sätts upp, så ”vet vi inte om de fungerar” eller ”vad vi får exakt”.

Nähä..?

Det var inget svårt beslut. Vänsterpartiet yrkade avslag på 2 miljoner till raster. Det skulle Miljöpartiet och Välfärdspartiet också göra. Vi hade kommit överens om en gemensam reservation. I två minuter. Sedan ändrade Miljöpartiet sig och röstade med majoriteten. Inte så bra för fortsättningen… VfP avstod. Det blev nog lite mycket…

De andra insåg nog det orimliga i att bevilja 2 miljoner till raster utifrån dessa bakgrundsfakta. Men att komma till samma slutsats som Vänsterpartiet… Nä, nån måtta får det väl vara. Det blev något beslut om att, typ, behövs de inte, så struntar vi i dem, då behöver vi inte besluta något, typ, behövs de, så får vi besluta sen.. Typ.

Jaha…? Ett stringent, logiskt och väl motiverat beslut. Som vanligt. Eller?

Ärende 12 ställde till problem för Vänsterpartiet. Radio Väst skriver att Vänsterpartiet var mot detta också. Det stämmer faktiskt inte. Det gör ont i hjärtat, men…

Arenan står där. Det är en sak att inte lägga ner mer pengar på skyltar, mörkläggningsgardiner, raster eller nya investeringar i gud vet vad, men inte kan vi väl ändå riskera att arenan stängs helt och hållet och att all verksamhet förbjuds på grund av en utebliven reparation av en mindre detalj? Förstärkningsarbetena efter takraset har ju inte godkänts vid besiktningen.

Magnus och jag tycker att arenan aldrig borde ha byggts. Men nu står den där, och att då inte bevilja 1,5 milj för att ha arenan öppen och igång, det ansvaret ville vi inte ta. Inte låsa arenan för gott för en summa på 1,5 milj.

Vänsterpartiet röstade för förslaget. Vi skickade med en reservation där vi förklarade oss. Den kan du läsa i sin helhet om du klickar här.

PS. Det blir minst ett inlägg till, men jag hinner inte idag. Nu är det strax möte…

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN

BUN 18 april: Budget 2012 (1)

19 april, 2011 Lämna en kommentar

Barn- och Ungdomsnämnden hade sammanträde igår. Barn- och Ungdomsnämnden slog ett nytt rekord. Troligtvis.

Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde varade från 8.30 till 20.40, med en lunchrast på 50 min. Kafferasten på förmiddagen blev bara 10 min – vi skulle överlägga med andra partier under rasten. Det blev att springa och hämta en kopp kaffe och upp till mötet igen. När det var dags för rast på eftermiddagen hade kafeterian stängt. Det blev en 5-minutare. Att vara utan kaffe i 8 timmar ger huvudvärk. Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde ger huvudvärk. Även med kaffe. Troligtvis.

Anledningen till att sammanträdet drog ut på tiden var att texten i Mål- och resursplanen (där budgeten för 2012 är en del) skulle omarbetas – under själva mötet! Det tog 4-5 timmar. Det är inget effektivt att vara omkring 20 personer och redigera en text. Det blev diskussioner, inte bara om mål, förväntade resultat etc, utan också om kommatecken, meningsbyggnad etc. Inte särskilt effektivt. Ganska oprofessionellt upplägg faktiskt. Men ordförande Lena hade gett sig katten på att hon skulle bli först av alla nya nämndsordföranden att jobba fram nya mål. Mål är liksom hennes grej.

Det blev en text som i flera avsnitt fick karaktären av ”önskelistor”. Vänsterpartiets ersättare Kenny tyckte att vi skulle skriva in att förväntat resultat är ”världsfred”. Det sa han inte högt. Vår andre ersättare, Mehmet, fick igenom en ändring när det gällde droger. ”Ändra texten från att ‘minska’ bruket till ‘det ska inte förekomma'” sa Mehmet. Han fick igenom sitt förslag. Grattis. Jag har fortfarande aldrig fått igenom något!  ;-)

”Texten får vara god nog” sa Lena om hela paketet framåt kvällen och slog klubban i bordet. Lena har lärt av S Anders.

Att resultatet inte blev så bra gjorde mindre i sammanhanget. Det blev i varje fall bättre än förut. Det tycker jag också. Även om jag tror att en del av grundtänket inte var riktigt. Nämnden har en tendens, om inte att direkt glömma, så i praktiken att bortse ifrån att målen för förskola och grundskola redan är bestämda – av Riksdagen, Regeringen och Skolverket, och att uppdraget finns beskrivet i Skollagen och Läroplanerna. Kommunens uppgift, som jag ser det, är helt enkelt att ge rektorerna de resurser och det stöd som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt nationella uppdrag. Och en mycket viktig framgångsfaktor, visar forskningen, är att ge rektor möjlighet att utöva pedagogiskt ledarskap. På det här området skulle nämnden kunna sätta mål. T ex att det ska finnas en ledningsorganisation som ger varje rektor och förskolechef tid och möjlighet att vara pedagogisk ledare. Därför lämnade Vänsterpartiet in en protokollsanteckning. (Om du vill läsa hela protokollsanteckningen så kan du klicka här!)

”Den var förvirrad” sa Lena. Lena har lärt av S Anders.

Sen var det pengarna.

Förslaget från kommunstyrelsen var att barnen och ungdomarna inte skulle få en krona mer nästa år jämfört med i år. Inte en krona. Fast barnen och ungdomarna fått 40 miljoner mindre de senaste 3 åren. Det var därför som alla ”skolfacken” avvisade förslaget.

Nollbudet är nästan provocerande. Vad sa partierna i valrörelsen för några månader sen? Lovade de att bara behålla förskola och grundskola i nuvarande, bantade skick? Lovade t ex inte Folkpartiet ”Färre antal barn i förskolegrupper och fler lärare i grundskolan.”? Hallå eller?! Lovade ni det eller inte? Och ni kristdemokrater. Står det fortfarande inte på er hemsida: ”i ett mänskligare Vänersborg måste skola, barn- och äldreomsorg komma först”? Hallå eller!? Och sa ni moderater att barn och ungdomar skulle stå tillbaka för arenan? Sa ni det? Hallå eller?!

Snacka om svek!

Arenan då? Jo, kommunstyrelsen föreslog samtidigt med nollbudet till för- och grundskola att arenan ska få ytterligare 6 Miljoner kr. Inte till investeringar – i budget! Investeringarna hade KS glömt. Därför lade nämnden själv till ytterligare 5 miljoner kr i investeringsbudgeten för nästa år.

Hallå eller?! Var det därför vänersborgarna röstade på Moderaterna och Folkpartiet?

Vänsterpartiet yrkade 20 miljoner kr till barnen och ungdomarna. (Här kan du läsa hela yrkandet från Vänsterpartiet.) Och att arenan inte ska få några pengar!

”Det finns inga pengar” sa Lena. Hon har lärt av S Anders.

Visst finns det pengar Lena. I varje fall till arenan. Eller hur?

”Finns det pengar eller inte till skolan?” undrade kristdemokraten Gunnar Bäckman. Han frågade inte om det fanns pengar till arenan. Det var liksom givet.

Centerpartiet var lite försiktigare. Kanske en liten medelväg? Kanske 8 miljoner mer till barnen och ungdomarna? Visst låter 8 miljoner bra? Och naturligtvis pengar till arenan!

Sossarna satt mestadels tysta. Som vanligt. Det var bara Jenny som fick ett kort men intensivt litet ”spel”. Jenny har också lärt av S Anders. Jenny tyckte att jag lade ord i hennes och sossarnas mun (fast verkligheten överträffar dikten, klicka här). Sossarna beslutade sig, efter en viss vånda, och ajournering, för att stödja centerns förslag. Undrar vad Ljunggren säger om sådana oplanerade tilltag? Eller fick han ett telefonsamtal?

Tre förslag. Votering.

Votering 1: Centerns förslag mot Vänsterpartiets.

4-3 till centern. Miljöpartiet röstade på Vänsterpartiets förslag. Alla andra avstod.

Votering 2: Moderaternas (inkl FP+KD) förslag mot centerns.

8-5 till centern!

Naturligtvis röstade vi i V för centerns förslag i den andra voteringen. 8 miljoner till barnen och ungdomarna är ju mer än NOLL! Det gjorde också MP och VfP.

Magnus och jag i Vänsterpartiet reserverade oss naturligtvis. Vi ville ju ha 20 miljoner till barnen och ungdomar – lika mycket som förskolan och grundskolan förlorade 2010. Och inga pengar till arenan.

PS. Det blir fler blogginlägg om BUN-mötet.

Kategorier:Budget 2012, BUN

Dagen före… BUN:s aprilmöte…

17 april, 2011 Lämna en kommentar

Imorgon har Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde.

Mötet börjar redan 8.30, inte 13.15 som det brukar. Det är nog för att föredragningslistan är diger.

Första ska nämnden få information om den nya SYV-organisationen som redan är beslutad, fast nämnden inte tror det. Antagligen får vi då reda på att organisationen är helt skrotad. (Fast med finare ord.) Istället ska BUN köpa tjänsten av gymnasienämnden. BUN ska köpa motsvarande två tjänster. Det blir billigt. Två tjänster för hela grundskolan är billigt. Och inte bara det, BUN uppfyller samtidigt den nya Skollagen.  I varje fall på papperet.

”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.”

Hur denna neddragning slår mot eleverna, det får vi väl höra några fina ord om – att den inte gör… Det tycks som om ”de” ser SYV-konsulenterna som konsulter som kommer inflygande till skolorna och informerar eleverna. SYV:arna är ju faktiskt en del av skolans elevvårdsteam, och då är det viktigt att det finns personliga kontakter mellan vuxen och elev. Jag tror att SYV, som en del av elevvården, kan ha motivationssamtal med elever, kan få eleverna att förstå vikten av utbildning och skola av andra skäl än betyg, kan söka upp barn som är på glid och att få elever att gå utanför sina ramar. Läs mer: ”Motion om SYV” och ”Studie- och yrkesvägledning”.)

Nämnden ska också få information om de nya lärarbehörigheterna. De här nya kraven på behörigheter kommer att betyda mycket de närmaste åren. 2015 ska beslutet vara fullt genomfört. Sen får t ex inga obehöriga lärare sätta betyg. Just nu är t ex bara 20% (enligt obekräftad uppgift) av klasslärarna på låg- och mellanstadiet i Vänersborg behöriga i de naturorienterande ämnena.

Nämnden ska också få information om, och diskutera förmodar jag, skolenheternas framtid. Enligt den utredning som förvaltningen gjort bör några skolor läggas ner för att frigöra resurser. Det här blir ett svårt beslut. Nu är det dock april och inget beslut ska tas, nästa gång nämnden sammanträder är det 16 maj. Då är det nog för sent att lägga ner någon skola. Planeringen för nästa läsår är ju i full gång ute på skolorna. Så till och med föräldrarna till de 11 eleverna i Väne Ryr kanske kan andas ut. Fast man ska aldrig säga aldrig, jag vet faktiskt inte hur planerna ser ut. (Läs mer: ”Måste skolor läggas ned?”)

Det blir traditionell budgetuppföljning också. Nämnden får reda på att de flesta verksamheter håller sin budget. I varje fall än så länge. ”De flesta” inkluderar naturligtvis inte Arena-Fritid. Arena Vänersborg fortsätter att gå back, dvs mer back än till och med beräknat. De första tre månaderna var det tänkt att arenan skulle gå 3,5 miljoner i minus. Istället har den gått 6,5 milj. Så trots det tilläggsanslag på 6 miljoner som arenan har fått för 2011 så kommer pengarna inte att räcka. Och då är ändå inte arenan färdigbyggd…

Punkt 7 på dagordningen är tung. Mycket tung. Den handlar om budgeten för 2012. Förslaget är att skolan och förskolan inte ska få mer pengar (än förra året). Det tycker inte Vänsterpartiet. Min partikollega Magnus och jag yrkar på 20 milj mer nästa år. (Budget 2012: Inga mer pengar till barn och ungdomar!) Alla fack inom förskolans och skolans område har också sagt nej till det budgetförslag som ligger.

På punkt 7 ska nämnden också ta en ny text i Mål- och resursplanen (=budgeten). Vi ska också arbeta(!) med den, och sen fatta beslut(?). Nämnden har arbetat med den i tre heldagar. (Läs mer: ”BUN:s ‘framtidsvyer’”)

Jag tror att nämnden har hamnat fel i sitt arbete. (Jag är inte säker, måste medge det.) Men jag kan inte se att nämnden ska sätta upp mål som redan står i skolans styrdokument (=Skollag, Skolförordning och Läroplaner). Måste inte kommunen helt enkelt ge rektorerna de resurser och det stöd som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt nationella uppdrag? Och då titta på de framgångsfaktorer som finns i skolan? På det här området bör nämnden däremot sätta upp mål. Tror jag. Hur som helst, något drastiskt måste göras åt situationen i kommunen, resultaten i Vänersborgs skolor är alldeles för dåliga. (Läs mer: ”Kris i skolan!” och ”En dyster läsning (om verksamhetsberättelsen för 2010)”.) (Om rektor och framgångsfaktorer: ”Huvudman: Vänersborgs kommun”, ”Rektorn i Vänersborg” och ”Rektorn”.)

Efter den här tunga punkten ska nämnden besluta om en ny resursfördelningsmodell. Syftet med den nya modellen är att ”ge enheterna likvärdiga förutsättningar samt tydliga ekonomiska styrprinciper.” Så står det i papperen. När man läser själva texten om vad modellen innebär, så är det inte direkt tydligt… Och om det är likvärdigt har jag inte den ringaste aning om… Inte kan väl nämnden ta beslut på med det här underlaget? (Läs mer: ”Ärende 8: Ny resursfördelningsmodell för grundskola”.)

Sen är det dags för några arenafrågor. Arenan behöver mer pengar. På punkt 10 gäller det nästan 1 miljon till skydd på kortsidorna, mörkläggning av konferenslokalerna (jag fick en kommentar: ”Behöver man verkligen mer mörkläggning av Arenan? Har det inte mörkats nog?”), skyddsräcken och informationsskyltar. Vänsterpartiet tycker inte att arenan ska ha denna miljon. (”Ärende 10: 950.000 kr till Arenan…”)

Sen vill man ge arenan 2 milj till raster. De som har köpts (ja, det har faktiskt redan köpts raster!) har legat utomhus och rostat sönder. Lena Eckerbom Wendel, nämndens ordförande, säger till ttela om rastren:

”Men mest är de till för att vara snyggt.”

Nej till 2 milj för försköning av arenan säger Vänsterpartiet. (”Ärende 11: 2.000.000 kr till Arenan…”.)

Ärende 12 är knivigare. Det äskas 1,5 milj kr till taket… (”Ärende 12: 1.500.000 kr till Arenan…”) Taket reparerades efter takraset, men…

”Efter takraset har förstärkningsarbeten utförts, vilka dock inte godkänts vid efterföljande besiktning.”

Därför behövs det en

”delvis ombyggnation samt nya kompletterande stålbalkar”.

Det här knivigt. Som sagt.

Arena Vänersborg kostar kommunen och dess skattebetalare en oerhörd massa pengar. Om inget görs kommer den dessutom att göra det under en avsevärd tid framöver. Den gröper ur kommunens gemensamma kassa vilket gör att utrymmet för Socialnämnden, för Barn- och ungdomsnämnden, för Gymnasienämnden etc minskar.

Vi i Vänsterpartiet anser att en total förutsättningslös utredning omedelbart tillsätts som undersöker alla möjligheter att öka arenans inkomster och också undersöker hur arenans ägandestruktur ska se ut – i syfte att minimera den ekonomiska skadan för kommunen, att alla papper kring arenan omedelbart läggs på bordet och att alla sekretesstämplar lyfts och att allt offentliggörs.

Det är Vänsterpartiets uppfattning att Arena Vänersborg aldrig borde ha byggts, i varje fall inte den byggnaden som nu är aktuell.

Nu är det emellertid så att arenan är byggd och den står där den står. Naturligtvis finns det bra användningsområden för arenan, jag tänker t ex på en genomgång som Peter Ojala hade i kommunfullmäktige för två månader sedan.

Så länge förhållandena är som de är med det nuvarande konceptet kring arenan och den nuvarande ägandestrukturen så anser jag nog ändå – att ”lösningen” inte kan vara den att en utebliven reparation av en mindre detalj ifrågasätter användningen överhuvudtaget och tvingar fram att dörrarna låses för gott.

Det här känns inte bra… Men inte kan vi väl riskera att stänga arenan för 1,5 miljon? Eller bör man villkora stödet med att alla papper ska läggas på bordet? Utredningen om takraset är ju till exempel hemligstämplad…

Det här knivigt.

Nämnden ska behandla ytterligare några punkter. Det gäller t ex svar på några remisser. Som vanligt avslutas mötet med att ordförande Lena och förvaltningschef Javette får orden.

Javette har fått en fråga, av mig, om de svar JO respektive jag har fått på frågor om diarierna. (Läs mer: ”BUN 22 mars (3): Om diarier”.) Svaren är något motsägelsefulla. Snällt sagt.

Kategorier:BUN
%d bloggare gillar detta: