Hem > BUN > BUN 18 april: "Resten" (3)

BUN 18 april: "Resten" (3)

Det är klart att det hände mycket mer på Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde än det jag beskrivit i mina två tidigare inlägg. (BUN 18 april: Budget 2012 (1) och BUN 18 april: Gökungen (2).) Mötet varade ju ändå i drygt 12 timmar.

Nämnden tog t ex en ny resursfördelningsmodell till grundskolan. Syftet med den var att enheterna ska få ”likvärdiga förutsättningar samt tydliga ekonomiska styrprinciper.” Vi fick höra att ”det ska inte vara slumpen som avgör var resurserna hamnar” – med innebörden att så har det varit förut. (Oj!)

Det stod ”tydliga”. Jag fattade inte. Modellen var inte tydlig. ”Det är tydligt” sa Jenny från socialdemokraterna. Jenny Brycker tyckte också att ordförande Lena kunde gå vidare. Vänsterpartiet skulle ju ändå bli nedröstat. Den inställningen till människor med andra åsikter kan väl mina läsare suga på en stund.

Nu kanske Jenny Brycker i stundens hetta förivrade sig och sa något som hon egentligen inte står för. Kanske var det bara en felsägning orsakad av personlig ”irritation” över Vänsterpartiets ledamöter, eller ledamot. Faktum kvarstår dock, hon sa till ordförande att inte uppehålla sig vid Vänsterpartiets synpunkter utan gå vidare. Ingen skulle ju ändå rösta för partiets förslag. Det var helt klart innebörden i Jennys yttrande.

Allvarligt.

Det var inte bara Vänsterpartiet som ställde frågor utifrån beslutsförslaget. ”Hur sätts nivån på stöd?” undrade t ex Orvar Carlsson (KD). Förvaltningschefen sa t ex att det finns vissa problem med modellen. För att få ledamöterna att förstå den nya modellen, som det då fanns vissa problem med, lades ett flertal papper ut. Det var papper om koefficienter, om nyckeltal, om konsekvenser etc. Vänsterpartiet ansåg att förslaget skulle återremitteras för att allt sådant här material skulle bakas in i själva förslaget. Först då kunde resursfördelningsmodellen bli tydlig.

Dessutom kunde man då samtidigt passa på att putsa lite i förslaget, så att det blev mer logiskt och stringent, dvs ännu tydligare. I förslaget var det t ex inte tydligt när den sociala resursen skulle dras av – före eller efter det att elevpengen fördelats? Nämndens ledamöter fick också reda på att det som avsågs med stödenheten i förslaget, det var som stödenheten såg ut nu. Till hösten ska ju stödenheten göras om, och det är då förslaget om ny resursfördelning ska gälla, men då ser inte stödenheten ut på det sätt som den förutsätts göra i modellen.

Förvirrad? Om du vill bli lika säker som Jenny och resten av nämnden, inklusive Orvar från KD (”Vi får lita på den utveckling som finns”), på att förslaget är tydligt, kan du läsa originalet här och avgöra själv. Vänsterpartiet tyckte alltså inte det utan reserverade sig, och den reservationen kan du läsa här.

Nämnden fick en del information också. Den viktigaste var väl den om den så kallade strukturutredningen. Det är ingen tvekan om vad förvaltningen anser om de många små skolorna i kommunen:

”Grundskolans enheter behöver omorganiseras så, att det blir färre, större och mer strategiskt placerade enheter för att minska fasta kostnader och frigöra resurser för pedagogisk verksamhet till eleverna.”

Tänk om elevantalet inte hade gått ner från 2003 till 2009 med 930 elever…

På Skolinspektionens hemsida kan man, enligt uppgift, läsa att det måste vara minst 40 elever för att skapa en mini-organisation på en skola. I Vänersborg är läget: Väne Ryr 11 elever, Sundals Ryr inga, Mulltorp runt 40 elever, liksom både Rösebo (F-3) och Skerrud.

Det finns andra aspekter som man också måste ta hänsyn till. Flera skolor är t ex i ganska dåligt skick och behöver renoveras. För 2012 är de beräknade investeringskostnaderna 8 miljoner kr på de olika enheterna. På lite längre sikt krävs det mycket mer pengar.

En parantes. Kände ni igen siffran 8 miljoner? Det är riktigt. Det var den centern tyckte att BUN skulle få extra för 2012 jämfört med det ursprungliga förslaget… Det blev ju också nämndens beslut. Ordförande Lena säger i dagens TTELA att hon vill att dessa pengar, som hon röstade mot(!), styrs till personalen. En strid att vänta?

Ordförande svarade, på en direkt fråga från mig, att det kan bli ett beslut om t ex nedläggning av en skola redan på nämndens maj-sammanträde.

Nämnden fick information om resultaten av en elev- och föräldraenkät som genomförts i kommunens skolor.

Det visar sig att många av eleverna mår dåligt, att äldre elever, speciellt tjejer, är stressade och att bara hälften av eleverna upplever arbetsro. Det är något för nämnden att ta tag i. Kanske behövs det mer personal ute på skolorna?

Barn- och Ungdomsutskottet (det fanns ju ingen nämnd i höstas eftersom den inte fick ansvarsfrihet för arenabygget) har som bekant beslutat att lägga ner SYV-organisationen på grundskolan och istället köpa in två tjänster från gymnasieförvaltningen. (Två tjänster till hela grundskolan.) En av arkitekterna bakom förslaget, verksamhetschef Sjöbergh, redogjorde för orsakerna. Det var för att SYV:arna skulle kunna få bättre kompetensutveckling och för att rektorerna för två år sedan hade gjort en uppskattning av sina behov.

Jag sitter och funderar på hur en två år gammal undersökning kan ligga till grund för ett beslut i höstas. Varför frågade man inte rektorerna i samband med beslutet? Verksamhetschefen kallar ju in rektorerna en heldag varje vecka. Det kan ju vara idé att fråga då. Det har ju faktiskt hänt en del på de här två åren. Det har beslutats om en ny Skollag och en ny Läroplan (som ska gälla från och med 1 juli). I Skollagen lyfts vikten av studie- och yrkesvägledning för första gången fram särskilt.

Och vad sa rektorerna den där gången om att förvaltningen skulle avhända sig sina egna SYV-konsulenter? Fick de frågan? Och vad säger SYV:arna själva? Är de positiva?

Nu blir det mycket, men det är bara en sak till som jag vill ta upp. Diarierna.

Bakgrunden är följande: James Bucci har anmält kommunen till JO fyra gånger. James Bucci har fått rätt alla fyra gånger. Nu har James Bucci JO-anmält kommunen en femte gång. Han har bakat in 5-6 punkter i en anmälan. Ordförande Lena och förvaltningschefen svarade JO. Jag hade funderingar kring svaret till JO. Därför ställde jag skriftligt några frågor till ordförande Lena och förvaltningschefen. Jag fick ett skriftligt svar av förvaltningschefen i mars. Ordförande hade inte skrivit under detta svar. Eftersom jag ansåg att svaret motsade det svar som ordförande och förvaltningschef lämnade till  JO ställde jag ytterligare en fråga. (Om diarier.)

Denna gång svarade ordförande Lena muntligt, inte förvaltningschefen. Det gör mig lite fundersam över vem jag egentligen ”pratar” med; ordförande? förvaltningschefen? eller båda?

I sitt svar till varför Arena-Fritid hade ett eget diarium, där viktiga handlingar om arenan tydligen förvarats utan att någon ens visste att det fanns ett sånt diarium, sa Lena att anledningen var – dokumenthanteringsplanen. Närmare bestämt på sidan 70.

Mig veterligt, och när det gäller den sista ”brevväxlingen” är jag helt säker, har det aldrig tidigare hänvisats till dokumenthanteringsplanen – varken till JO, James Bucci eller mig själv. Jag finner det mycket underligt. Varför har det inte hänvisats till dokumenthanteringsplanen förut, om det nu är det riktiga svaret på alla frågor?

Å andra sidan. Nu är det bra. Vänsterpartiet kommer inte längre. Nu får JO säga sitt om James Buccis femte anmälan. Ger JO kommunen rätt, så är allt frid och fröjd, och jag får be om ursäkt – om kommunen får bakläxa en femte gång, ja då finns det anledning att återkomma till frågan.

Undrar bara varför förvaltningschefen, om jag kommer ihåg rätt, har gjort bedömningen att en förändring i rutinerna är nödvändig, så att Arena-Fritids ärenden i fortsättningen ska höra hemma i det centrala…?

Kategorier:BUN
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: