Arkiv

Archive for 7 mars, 2011

Vänersborg – årets ungdomskommun?

I en skrivelse till kommunstyrelsen skriver Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

”Emellertid har frågeställning uppkommit inom barn- och ungdomsförvalt­ningen om att eventuellt ansöka om utmärkelsen Årets ungdomskommun 2012.”

Känns det inte lite löjligt att ansöka om utmärkelsen som årets ungdomskommun?

Jag tänker på de neddragningar som skett inom skola och barnomsorg, den uteblivna satsningen på Ungdomslyftet och uppföljningsansvaret.

Är det inte lite av ett hån mot våra ungdomar att söka utmärkelsen?

Årets ungdomskommun 2012?

Under 2008 och 2009 minskade elevpengen i Vänersborg med 2 568 kr per elev för elever i F-5 och med 2 753 kr per elev för elever i 6-9. Antalet utbetalda löner minskade under samma period för nämnden från 1459 till 1230, dvs en minskning med 223 personer. Personaltätheten inom grundskolan sjönk från 8,07 till 6,62 per 100 elever, inom skolbarnsomsorgen ökade antalet barn per årsarbetare från 14,62 till 20,96 (förändringen från vårterminen 2009 till vårterminen 2010). Inom förskolan skedde en förtätning i grupperna till 18,5 barn per 2,85 personal. Förskolan tog emot 124 nya barn utan nyanställning.

Samtidigt behövs det mer resurser till elever i behov av särskilt socialt stöd. Det behövs också mer resurser till elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Bland annat.

Enligt tjänstemän inom förvaltningen behövdes det 20 miljoner kr bara för att uppnå 2008 års nivå. Det sades förra året.

Under 2010 fortsatte istället nedskärningarna inom Barn- och ungdomsnämnden. Även 2011 lär bli ett tufft år.

Jag hoppas att Vänersborg om några år kan söka, och få, utmärkelsen som årets ungdomskommun. Men då tycker jag att Vänersborg ska börja med att följa Vänsterpartiets förslag till ramsättning för 2012 års budget, dvs låta gymnasiet slippa att spara 4 milj kr och att tilldela förskolan och grundskolan ytterligare 18 milj kronor…

Kategorier:Budget 2012, Skola, Ungdomar
%d bloggare gillar detta: